Buku Penyelidikan

maria abu bakar, azman jalar.  (2018).  teknologi semikonduktor dan nanoelektronik : perkembangan dan kegunaan.  - 32.