prof. dr. ungku maimunah binti mohd. tahir

felo utama

institut alam & tamadun melayu (atma)

 ungkum@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • FELO UTAMA

 • mohd izani mohd zain, ibrahim komoo, engku maimunah mohd tahir, norzaini azman, badaruddin mohamed, siti mariyam shamsuddin, kasim thukiman, normaz wana ismailk, adlina abdul halim, zariat abdul rani, iskandar ishak & nur affifah vanitha abdullah.  (2020).  pelan induk johor sebagai pusat tamadun melayu antarabangsa 2021-2025.  - 166. 

   

  ungku maimunah mohd tahir & zulkarnain mohamed.  (2020).  watak dan perwatakan dalam sastera islam, barat, melayu.  - 642. 

   

  ungku maimunah mohd tahir.  (2019).  sendeng-barat dalam sastera melayu moden: cabaran sebuah cengkaman.  - manu: jurnal pusat penataran ilmu & bahasa.  1-45. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir & washima che dan.  (2019).  pemartabatan realiti dan realisme ke status konvensi sastera dalam kesusasteraan melayu.  - international journal of civilizational studies and human sciences.  109-136. 

   

  ungku maimunah binti mohd. tahir;zulkarnain bin mohamed;noriah binti taslim.  (2018).  akal budi dalam sastera melayu: mengembalikan permata yang telah hilang.  -

   

  ruzy suliza hashim, ungku maimunah mohd tahir, nor hashimah jalaluddin, zulkarnaen mohamad.  (2012).  circulating women as objects of trade in malay historical texts.  - asian journal of social science.  40(1):34-50. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 291. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 63. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu teras persuratan melayu.  - 115. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu : teras persuratan melayu.  - 407. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu teras persuratan melayu.  - 58. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu teras persuratan melayu.  - 58. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu teras persuratan melayu.  - 8. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 22. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu teras persuratan melayu.  - 115. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 63. 

   

  ungku maimunah mohd tahir & zulkarnain mohamed.  (2020).  watak dan perwatakan dalam sastera islam, barat, melayu.  - 642. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 291. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu : teras persuratan melayu.  - 407. 

   

  md. salleh yaapar, muhammad bukhari lubis, ungku maimunah mohd tahir, zawiah yahya, noriah taslim, mohamma ghouse nasarudin, ruzy suliza hashim, zamri arifin, mawar shafie [and (six) others].  (2015).  kamus kesusasteraan.  - 426. 

   

  mohd. affandi hassan, ungku maimunah mohd. tahir & mohd. zariat abdul rani.  (2014).  gagasan persuratan baru.  - 520. 

   

  mohd izani mohd zain, ibrahim komoo, engku maimunah mohd tahir, norzaini azman, badaruddin mohamed, siti mariyam shamsuddin, kasim thukiman, normaz wana ismailk, adlina abdul halim, zariat abdul rani, iskandar ishak & nur affifah vanitha abdullah.  (2020).  pelan induk johor sebagai pusat tamadun melayu antarabangsa 2021-2025.  - 166. 

   

  ungku maimunah binti mohd. tahir;zulkarnain bin mohamed;noriah binti taslim.  (2018).  akal budi dalam sastera melayu: mengembalikan permata yang telah hilang.  -

   

  ungku maimunah mohd. tahir.  (2017).  johor sebagai pusat tamadun melayu antarabangsa.  - persidangan antarabangsa kearifan tempatan: memanfaatkan kearifan tempatan dalam alaf baru. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir dan mohd. zariat abdul rani.  (2017).  kertas cadangan penyediaan pelan induk : johor sebagai pusat tamadun melayu antarabangsa.  - gender dalam sastera: men. 

   

  ungku maimunah mohd. tahir, kassim thukiman, mohd. zariat abdul rani, nur afifah vanitha abdullah & normaz wana ismail.  (2017).  laporan profil teras strategik isian : pelan induk johor sebagai pusat tamadun melayu antarabangsa.  -