dr. hamizun bin ismail

pensyarah universiti

jabatan sains matematik

 hamizun@ukm.edu.my

No. sambungan :  3715

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • siew l.w., jaaman s.h., ismail h..  (2016).  portfolio optimization for index tracking modelling in malaysia stock market.  - aip conference proceedings.  1-5. 

   

  hamizun ismail, abdul ghafur ahmad & eddie shahril ismail.  (2016).  inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran : kajian kes ipt di malaysia.  - 7. 

   

  lam weng siew, saiful hafizah hj. jaaman and hamizun bin ismail.  (2015).  investigation on relationship between human behavior and portfolio selection problem in malaysia using decision making model.  - advances in environmental biology.  6-10. 

   

  lam weng siew, saiful hafizah hj. jaaman and hamizun bin ismail.  (2015).  an empirical study on the characteristics of high risk aversion behavior in portfolio decision making using regression model.  - advances in environmental biology.  17-20. 

   

  lam weng siew, saiful hafizah hj. jaaman, hamizun bin ismail.  (2015).  the impact of human behaviour towards portfolio selection in malaysia.  - procedia - social and behavioral sciences.  674-678. 

   

  hamizun bin ismail, azmin sham rambely & rokiah rozita ahmad.  (2012).  sistem pemarkahan berasaskan pemberat dan persentil taburan.  - sains malaysiana.  41(8):1043-1049. 

   

  siew l.w., jaaman s.h., ismail h..  (2016).  portfolio optimization for index tracking modelling in malaysia stock market.  - aip conference proceedings.  1-5. 

   

  lam weng siew, saiful hafizah hj. jaaman, hamizun bin ismail.  (2014).  portfolio optimization in enhanced index tracking with goal programming approach.  - aip conference proceeding - the 2014 ukm fst postgraduate colloquium.  968-972. 

   

  hamizun bin ismail.  (2014).  a simulation model for the determination of tabarru` rate in a family takaful.  - aip conference proceedings - 3rd international conference on mathematical sciences.  449-452. 

   

  lam weng siew, saiful hafizah hj. jaaman, hamizun bin ismail.  (2014).  enhanced index tracking modeling in portfolio optimization with mixed-integer programming z approach.  - aip conference proceeding - the 2014 ukm fst postgraduate colloquium.  918-922. 

   

  hamizun bin ismail.  (2013).  observing the tabbaru` rate in a family takaful.  - aip conference proceeding - 20th national symposium on mathematical sciences. 

   

  siew l.w., jaaman s.h., ismail h..  (2016).  portfolio optimization for index tracking modelling in malaysia stock market.  - aip conference proceedings.  1-5. 

   

  lam weng siew, saiful hafizah hj. jaaman, hamizun bin ismail.  (2014).  portfolio optimization in enhanced index tracking with goal programming approach.  - aip conference proceeding - the 2014 ukm fst postgraduate colloquium.  968-972. 

   

  hamizun bin ismail.  (2014).  a simulation model for the determination of tabarru` rate in a family takaful.  - aip conference proceedings - 3rd international conference on mathematical sciences.  449-452. 

   

  lam weng siew, saiful hafizah hj. jaaman, hamizun bin ismail.  (2014).  enhanced index tracking modeling in portfolio optimization with mixed-integer programming z approach.  - aip conference proceeding - the 2014 ukm fst postgraduate colloquium.  918-922. 

   

  hamizun bin ismail.  (2013).  observing the tabbaru` rate in a family takaful.  - aip conference proceeding - 20th national symposium on mathematical sciences. 

   

  ahmad zubaidi baharumshah, siew-voon soon, hamizun bin ismail.  (2013).  emerging markets and financial resilience: decoupling growth from turbulence.  - 85-108 (6). 

   

  hamizun ismail, abdul ghafur ahmad & eddie shahril ismail.  (2016).  inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran : kajian kes ipt di malaysia.  - 7. 

   

  ahmad zubaidi baharumshah, siew-voon soon, hamizun bin ismail.  (2013).  emerging markets and financial resilience: decoupling growth from turbulence.  - 85-108 (6). 

   

  zaidi isa, noriza majid, humaida banu shamsudin, saiful hafizah jaaman, hamizun ismail, abdul malek zakaria, rozita ramli.  (2011).  matematik kewangan aplikasi terhadap kewangan islam dan konvensional.  - 142-160. 

   

  noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, siti norafidah mohd ramli, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, rokiah @ rozita ahmad, ummul khair salma din dll.  (2010).  kesediaan pensyarah sains dan matematik mengajar dalam bahasa inggeris dari perspektif pelajar.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan stem. 

   

  mohd salmi md. noorani, wan rosmanira ismail, zainol mustafa... et.al.  (2010).  kecenderungan pelajar terhadap bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran sains matematik di ukm: kajian kes di fakulti sains dan teknologi dan fakulti pendidikan.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem).