dr. sa`adiah binti ma`alip

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

No. Telefon Rasmi :  0389215127

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Kepakaran dalam bidang sosiolinguistik. Major dalam bahasa masyarakat minoriti. Kajian berkaitan denganbidang sosiolinguistik yang menjurus kepada masyarakat bahasa minoriti.

 • sa'adiah ma'alip, syaidul azam kamarudin.  (2021).  background and language of the narum community in marudi, sarawak.  - geografia malaysian journal of society and space.  417-431. 

   

  nurul adila zulkipli; sa'adiah ma'alip.  (2021).  pemilihan bahasa dalam kalangan pekerja asing di taman pelangi prai, pulau pinang..  - jurnal melayu.  154-169. 

   

  sa'adiah ma'alip.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 16. 

   

  maslida binti yusof;sa`adiah binti ma`alip;karim bin harun;kartini binti abd. wahab.  (2021).  penilaian kesopanan dan kecekapan pragmatik dalam lakuan bahasa generasi z melayu.  -

   

  mimi suhana hakim, nur afiqah ahmad raof, saadiah maalip.  (2021).  percampuran kod dalam kalangan peniaga dalam talian instagram.  - jurnal melayu.  579-601. 

   

  saadiah maalip.  (2019).  tahap keterancaman bahasa masyarakat kreol di melaka.  - akademika journal of the southeast asia social sciences and humanities.  109-123. 

   

  sa'adiah ma'alip, syaidul azam kamarudin.  (2021).  background and language of the narum community in marudi, sarawak.  - geografia malaysian journal of society and space.  417-431. 

   

  sa`adiah ma`alip.  (2016).  the level of language proficiency of orang asli che wong in malay language: the analysis of upsr examination results.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  97-110. 

   

  sa`adiah ma`alip, teo kok seong.  (2016).  penggunaan bahasa orang asli che wong di kuala gandah.  - geografia.  62-78. 

   

  sa`adiah ma`alip.  (2015).  pemilihan bahasa dalam komunikasi di laman sosial.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  0. 

   

  sa`adiah ma`alip & amira shahrain sudi.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 17. 

   

  sa`adiah ma`alip & norfaiszah arbain.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 17. 

   

  shahidi a. hamid, kartini abd. wahab & sa`adiah ma`alip.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 265. 

   

  saadiah maalip, maslida yusof & karim harun.  (2016).  pengajian melayu kontemporari.  - 15. 

   

  karim harun, maslida yusof, sa`adiah ma`alip & kartini abd. wahab.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 12 : 141-152. 

   

  sa'adiah ma'alip.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 16. 

   

  karim harun, sa;adiah ma'alip, maslida yusof, kartini abd. wahab.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 16. 

   

  sa`adiah ma`alip.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 17. 

   

  sa`adiah ma`alip & amira shahrain sudi.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 17. 

   

  sa`adiah ma`alip & norfaiszah arbain.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 17. 

   

  shahidi a. hamid, kartini abd. wahab & sa`adiah ma`alip.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 265. 

   

  nor hashimah hj jalaluddin, harishon radzi, maslida yusof, sa`adiah ma`alip, raja masittah raja ariffin.  (2005).  sistem panggilan dalam keluarga melayu : satu dokumentasi.  - 1-263. 

   

  maslida binti yusof;sa`adiah binti ma`alip;karim bin harun;kartini binti abd. wahab.  (2021).  penilaian kesopanan dan kecekapan pragmatik dalam lakuan bahasa generasi z melayu.  -

   

  saadiah maalip, nasrun alias, kartini abd. wahab.  (2020).  penggunaan bahasa melayu di media sosial dalam era digital.  - seminar sebahtera 2020.  1-14. 

   

  shahidi bin a. hamid;sa`adiah binti ma`alip;rahim bin aman;kartini binti abd. wahab.  (2020).  modul kemahiran bahasa melayu untuk penutur asing.  -

   

  haziyah binti hussin;supyan hussin;sa`adiah binti ma`alip;maslida binti yusof;karim bin harun;salamiah binti ab. ghani;farid bin mat zain;rokiah binti haji omar;zubir bin idris;zamri bin mahamod;muhamad razak bin idris;mohd aderi bin che noh;hayati lateh;.  (2019).  pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  -

   

  maslida yusof, karim harun, kartini abd wahab, saadiah maalip, nasrun alias, salinah jaafar, rusmadi baharuddin, zaitul azma zainun hamzah.  (2019).  hala tuju program pengajian bahasa melayu.  - 1-59.