puan rogayah binti abas

pegawai penyelidik sosial

ukm-pusat pembangunan keusahawanan & eks (ukm-cesmed)

No. sambungan :  4881

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Rogayah Binti Abas, UKM PER K007821. Bidang saya adalah kajian mengenai novel dan cerpen melayu (Sains sosial). Telah menjalankan penyelidikan mengenai pengurusan pentadbiran berhubung dengan proses pemilihan kakitangan akademik di UKM (APPiKA).

 • norngainy mohd tawil, noor azuddin yakob, shamshubarisah ramlee, rogayah abas, siti suryani mat nasit, mod firdaus md sahat.  (2019).  modul amalan baik perniagaan halal.  - 158. 

   

  fatimah wati bt. halim;ahsan bin ahmad;khairul anwar @ johari bin mastor;hafizhah suzana binti hussien;faizah bt. ahmad;rozainee khairudin;riza atiq abdullah bin o.k. rahmat;kamsuriah binti ahmad;rogayah binti abas.  (2018).  penilaian semula kesahan model pemilihan appika dan pembangunan appika secara pengkomputeran.  -

   

  fatimah wati halim, khairul anwar@ johari mastor, ahsan ahmad, rohany nasir, fatimah omar, wan shahrazad wan sulaiman, nur riza suradi, kaseh abu bakar, dzuraidah abd. wahab, norbahiah misran, kamisah.  (2013).  manual alat psikometrik pemilihan kakitangan akademik (appika) ukm.  - inventori psikometrik. 

   

  norngainy mohd tawil, noor azuddin yakob, shamshubarisah ramlee, rogayah abas, siti suryani mat nasit, mod firdaus md sahat.  (2019).  modul amalan baik perniagaan halal.  - 158. 

   

  fatimah wati bt. halim;ahsan bin ahmad;khairul anwar @ johari bin mastor;hafizhah suzana binti hussien;faizah bt. ahmad;rozainee khairudin;riza atiq abdullah bin o.k. rahmat;kamsuriah binti ahmad;rogayah binti abas.  (2018).  penilaian semula kesahan model pemilihan appika dan pembangunan appika secara pengkomputeran.  -

   

  fatimah wati halim, khairul anwar@ johari mastor, ahsan ahmad, rohany nasir, fatimah omar, wan shahrazad wan sulaiman, nur riza suradi, kaseh abu bakar, dzuraidah abd. wahab, norbahiah misran, kamisah.  (2013).  manual alat psikometrik pemilihan kakitangan akademik (appika) ukm.  - inventori psikometrik.