dr. mohd mokhtar bin tahar

pensyarah universiti

pusat pendidikan & kesejahteraan komuniti

 mokhtar@ukm.edu.my

No. sambungan :  6246

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • cha try a/l bun dit, mohd mokhtar tahar.  (2019).  aplikasi pengajaran berbantukan komputer (pbk) dalam penguasaan tatabahasa bahasa melayu murid bermasalah pendengaran.  - the 9th international conference on special education in southeast asia region (icsar) 2019.  546-552. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  an awareness among level one teachers towards sen in kapit, sarawak: a qualitative study.  - international conference on special education in souteast asian region (icsar) 2019.  11-12. 

   

  mohd syazwan zainal, mohd mokhtar tahar.  (2019).  cabaran keluarga yang mempunyai anak berkeperluan khas di melaka.  - the 9th international conference on special education in southeast asia region 2019.  319-324. 

   

  mohd syazwan zainal, mohd hanafi mohd yassin, mohd mokhtar tahar.  (2019).  transition program in malaysia: the challenges for students with special needs in the workplace.  - journal of icsar.  32-35. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yassin, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, safani bari, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  teachers ability in identifying pupils with disablity in classroom kapit sarawak.  - the 3rd international conference on special education 2019.  138-139. 

   
  Tiada Rekod

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  special education classroom infrastructure: teacher`s views.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, fadliana chiri, mohd mokhtar tahar.  (2010).  monitoring progress using the individual education plan for students with autism.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  mohd mokhtar tahar ,hasnah toran, mohd hanafi mohd, safani bari.  (2010).  reading skills among year one students in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  teacher`s perspective on infrastructure of special education`s classroom in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  special education classroom infrastructure: teacher`s views.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, fadliana chiri, mohd mokhtar tahar.  (2010).  monitoring progress using the individual education plan for students with autism.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  mohd mokhtar tahar ,hasnah toran, mohd hanafi mohd, safani bari.  (2010).  reading skills among year one students in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  teacher`s perspective on infrastructure of special education`s classroom in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd mokhtar tahar, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2013).  keusahawanan orang kurang upaya di malaysia.  - 75-129 (2). 

   

  hasnah toran, tajul arifin muhamad, norsuzaini sujak, mohd hanafi mohd yassin dan mohd mokhtar tahar.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 1:1-18. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, norani mohd salleh, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, siti nur nadirah ibrahim.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - Bab 1: 3-7. 

   

  norasmah hj othman dan mokhtar hj tahar.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 146-158. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar,hasnah toran, safani bari, sazali abd. hamid, nik azhar nik abd. rahman, zawawi zahari, bahari abu bakar, aziz jantan, azman nordin.  (2010).  praktik- praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 4(1):173-183. 

   

  mohd syazwan zainal, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yassin.  (2018).  transformasi dan pembangunan pendidikan di malaysia.  - 7. 

   

  mohd mokhtar tahar, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2013).  keusahawanan orang kurang upaya di malaysia.  - 75-129 (2). 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, nur amna syahirah md. fiah.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - Bab 14, 183-192. 

   

  hasnah toran, tajul arifin muhamad, norsuzaini sujak, mohd hanafi mohd yassin dan mohd mokhtar tahar.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 1:1-18. 

   

  mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin, aliza alias, hasnah toran.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 9: 131-150. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, suziyani mohamed mohd suffian noordin nornadia mohd razali salmiah bujang suriani saad siti aminah othman.  (2013).  modul menulis.  - 220. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, suziyani mohamed mohd suffian noordin nornadia mohd razali salmiah bujang suriani saad siti aminah othman.  (2013).  modul numerasi 1.  - siri pendidikan autisme.  212. 

   

  dharta ranu wijaya, juang sunanto, zaenal alimin, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin dan safani bari.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 336. 

   

  jamil ahmad, zamri mahamod, mohd taib harun, jamalul lail abdul wahab, mohd radzani abdul razak, mohd mokhtar tahar, mohammed sani ibrahim, mohd isa hamzah, dll.  (2009).  panduan & peraturan prapraktikum & praktikum: diploma pendidikan, sarjana muda pendidikan dan sarjana pendidikan.  - 119. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd taib harun, effandi zakaria, ramlee mustapha, mohammed sani ibrahim, mohd izham mohd hamzah, ab. halim tamuri, mohd radzani abdul razak dll.  (2007).  panduan dan peraturan prapraktikum dan praktikum: diploma pendidikan, sarjana muda pendidikan dan sarjana pendidikan.  - 103. 

   

  suziyani binti mohamed;aliza binti alias;manisah bt. mohd. ali;rosadah binti abd majid;mohd mokhtar bin tahar;hasnah binti toran;mohd hanafi bin mohd yasin.  (2019).  tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi.  - 1-8. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  an awareness among level one teachers towards sen in kapit, sarawak: a qualitative study.  - international conference on special education in souteast asian region (icsar) 2019.  11-12. 

   

  mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron & nur kamariah ensimau.  (2019).  student's perception against education programme.  - the 3rd international conference on special education 2019.  150-151. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yassin, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, safani bari, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  teachers ability in identifying pupils with disablity in classroom kapit sarawak.  - the 3rd international conference on special education 2019.  138-139. 

   

  nur rawaidah rahmat, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  penggunaan prelodi-go meningkatkan kemahiran menentukan kedudukan dan arah dalam mata pelajaran bahasa inggeris murid berkeperluan khas.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016.