dr. mohd mokhtar bin tahar

pensyarah universiti

pusat kajian pendidikan & kesejahteraan komuniti

 mokhtar@ukm.edu.my

No. sambungan :  6246

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • yasmin ahmaf fuad, mohd mokhtar tahar.  (2021).  tahap pengetahuan dan sikap guru aliran perdana dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran.  - 2nd international conference on education, social sciences and engineering (icese 2021).  631-641. 

   

  lau shiau ching, mohd mokhtar tahar.  (2021).  persepsi guru terhadap keberkesanan penggunaan peralatan multisensori dalam meningkatkan kemahiran membaca murid-murid masalah pembelajaran.  - 2nd international conference on education, social science and engineering (icese 2021).  501-509. 

   

  shirley voo pit fun, mohd mokhtar tahar.  (2021).  tahap kesediaan guru pendidikan khas terhadap pelaksanaan universal design for learning (udl) di daerah ranau sabah.  - international conference on education, social sciences and technology (icest) 2020.  167-175. 

   

  wiwik dwi hastuti, azizatus zahro, sri untari, diniy h. rahman, mohd mokhtar tahar.  (2021).  the development of action learning contexts input process output (alcipo) model design with character, career and gender (gender) insights in special education.  - turkish journal of computer and mathematics education (turcomat).  3217-3227. 

   

  amirul farhan ahmad murad, mohd mokhtar tahar.  (2021).  persepsi ibu bapa terhadap kaedah discreet trial training untuk intervensi awal kanak-kanak autisme di keningau, sabah.  - proceeding international conference of future education & advances (icofea) 2020.  270-280. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  special education classroom infrastructure: teacher`s views.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, fadliana chiri, mohd mokhtar tahar.  (2010).  monitoring progress using the individual education plan for students with autism.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  mohd mokhtar tahar ,hasnah toran, mohd hanafi mohd, safani bari.  (2010).  reading skills among year one students in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  teacher`s perspective on infrastructure of special education`s classroom in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  asep sunandar, henny indreswari, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, ahsan romdhon junaedi , diniy hidayatul rahman, wahyudi siswanto.  (2020).  needs assessment of guidance counseling in inclusion school.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  521-527. 

   

  mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron, nur kamariah ensimau.  (2019).  students perception against special education programme.  - 3rd international conference on special education (icse 2019).  301-304. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  teacher`s perspective on infrastructure of special education`s classroom in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, fadliana chiri, mohd mokhtar tahar.  (2010).  monitoring progress using the individual education plan for students with autism.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  mohd mokhtar tahar ,hasnah toran, mohd hanafi mohd, safani bari.  (2010).  reading skills among year one students in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd mokhtar tahar, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2013).  keusahawanan orang kurang upaya di malaysia.  - 75-129 (2). 

   

  hasnah toran, tajul arifin muhamad, norsuzaini sujak, mohd hanafi mohd yassin dan mohd mokhtar tahar.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 1:1-18. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, norani mohd salleh, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, siti nur nadirah ibrahim.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - Bab 1: 3-7. 

   

  norasmah hj othman dan mokhtar hj tahar.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 146-158. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar,hasnah toran, safani bari, sazali abd. hamid, nik azhar nik abd. rahman, zawawi zahari, bahari abu bakar, aziz jantan, azman nordin.  (2010).  praktik- praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 4(1):173-183. 

   

  mohd syazwan zainal, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yassin.  (2018).  transformasi dan pembangunan pendidikan di malaysia.  - 7. 

   

  mohd mokhtar tahar, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2013).  keusahawanan orang kurang upaya di malaysia.  - 75-129 (2). 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, nur amna syahirah md. fiah.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - Bab 14, 183-192. 

   

  hasnah toran, tajul arifin muhamad, norsuzaini sujak, mohd hanafi mohd yassin dan mohd mokhtar tahar.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 1:1-18. 

   

  mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin, aliza alias, hasnah toran.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 9: 131-150. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, suziyani mohamed mohd suffian noordin nornadia mohd razali salmiah bujang suriani saad siti aminah othman.  (2013).  modul menulis.  - 220. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, suziyani mohamed mohd suffian noordin nornadia mohd razali salmiah bujang suriani saad siti aminah othman.  (2013).  modul numerasi 1.  - siri pendidikan autisme.  212. 

   

  dharta ranu wijaya, juang sunanto, zaenal alimin, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin dan safani bari.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 336. 

   

  jamil ahmad, zamri mahamod, mohd taib harun, jamalul lail abdul wahab, mohd radzani abdul razak, mohd mokhtar tahar, mohammed sani ibrahim, mohd isa hamzah, dll.  (2009).  panduan & peraturan prapraktikum & praktikum: diploma pendidikan, sarjana muda pendidikan dan sarjana pendidikan.  - 119. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd taib harun, effandi zakaria, ramlee mustapha, mohammed sani ibrahim, mohd izham mohd hamzah, ab. halim tamuri, mohd radzani abdul razak dll.  (2007).  panduan dan peraturan prapraktikum dan praktikum: diploma pendidikan, sarjana muda pendidikan dan sarjana pendidikan.  - 103. 

   

  mohd isa hamzah, mohd hanafi yasin, mokhtar tahar, safani bari, zolkepeli haron, mohd jasmay abdul rahman, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah, nur kamariah ensimau..  (2019).  an awareness among level one teachers towards sen in kapit, sarawak: a qualitative study.  - international conference on special education in southeast asia region 9th series 2019.  334-337. 

   

  suziyani binti mohamed;aliza binti alias;manisah bt. mohd. ali;rosadah binti abd majid;mohd mokhtar bin tahar;hasnah binti toran;mohd hanafi bin mohd yasin.  (2019).  tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi.  - 1-8. 

   

  gunarhadi, munawir yusuf, subagya, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokthar tahar.  (2019).  model transisi pasca sekolah.  - 1-31. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yassin, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, safani bari, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  teachers ability in identifying pupils with disablity in classroom kapit sarawak.  - the 3rd international conference on special education 2019.  138-139. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  an awareness among level one teachers towards sen in kapit, sarawak: a qualitative study.  - international conference on special education in souteast asian region (icsar) 2019.  11-12.