**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 12-06-2020
dr. mohd mokhtar bin tahar

pensyarah universiti

pusat kajian pendidikan & kesejahteraan komuniti

 mokhtar@ukm.edu.my

No. sambungan :  6246

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • salmah jopri, mohd anis abdul razak, mohd isa hamzah, nur kamariah ensimau, safani bari, mohd hanafi mohd yasin, mokhtar tahar, zolkepeli haron, mohd jasmy abdul rahman.  (2020).  the rural teachers ability, knowledge and skill in early identification of children with special needs.  - international conference on special education in south east asia region 10th series 2020.  160-164. 

   

  siti norziha anuar, mohd mokhtar tahar.  (2020).  perbezaan kesediaan guru mata pelajaran teras kpkp dalam melaksanakan kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas (kssrpk) pembelajaran terhadap kursus yang dihadiri.  - regional conference on lesson study (recols 2020).  12-20. 

   

  siti zunaida yusop, mohd hanafi mohd yassin, mohd mokhtar tahar.  (2020).  sensory garden approach to increase autism students learning focus in primary schools.  - international conference on special education in south east asia region 10th series 2020.  178-185. 

   

  mohd arifudin ateh, mohd mokhtar tahar.  (2020).  tahap pelaksanaan komponen pendekatan pengajaran bersama di dalam kelas inklusif.  - regional conference on lesson study (recols 2020).  21-29. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, mohd syazwan zainal, nur shafiqah abdul rahim, rabaishah azirun.  (2020).  support and opportunities: the public benefits hearing at the national university of malaysia, ukm.  - international journal of innovation, creativity and change.  434-444. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  special education classroom infrastructure: teacher`s views.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, fadliana chiri, mohd mokhtar tahar.  (2010).  monitoring progress using the individual education plan for students with autism.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  mohd mokhtar tahar ,hasnah toran, mohd hanafi mohd, safani bari.  (2010).  reading skills among year one students in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  teacher`s perspective on infrastructure of special education`s classroom in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron, nur kamariah ensimau.  (2019).  students perception against special education programme.  - 3rd international conference on special education (icse 2019).  301-304. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  special education classroom infrastructure: teacher`s views.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  teacher`s perspective on infrastructure of special education`s classroom in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, fadliana chiri, mohd mokhtar tahar.  (2010).  monitoring progress using the individual education plan for students with autism.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  mohd mokhtar tahar ,hasnah toran, mohd hanafi mohd, safani bari.  (2010).  reading skills among year one students in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd mokhtar tahar, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2013).  keusahawanan orang kurang upaya di malaysia.  - 75-129 (2). 

   

  hasnah toran, tajul arifin muhamad, norsuzaini sujak, mohd hanafi mohd yassin dan mohd mokhtar tahar.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 1:1-18. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, norani mohd salleh, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, siti nur nadirah ibrahim.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - Bab 1: 3-7. 

   

  norasmah hj othman dan mokhtar hj tahar.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 146-158. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar,hasnah toran, safani bari, sazali abd. hamid, nik azhar nik abd. rahman, zawawi zahari, bahari abu bakar, aziz jantan, azman nordin.  (2010).  praktik- praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 4(1):173-183. 

   

  mohd syazwan zainal, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yassin.  (2018).  transformasi dan pembangunan pendidikan di malaysia.  - 7. 

   

  mohd mokhtar tahar, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2013).  keusahawanan orang kurang upaya di malaysia.  - 75-129 (2). 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, nur amna syahirah md. fiah.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - Bab 14, 183-192. 

   

  hasnah toran, tajul arifin muhamad, norsuzaini sujak, mohd hanafi mohd yassin dan mohd mokhtar tahar.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 1:1-18. 

   

  mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin, aliza alias, hasnah toran.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 9: 131-150. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, suziyani mohamed mohd suffian noordin nornadia mohd razali salmiah bujang suriani saad siti aminah othman.  (2013).  modul menulis.  - 220. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, suziyani mohamed mohd suffian noordin nornadia mohd razali salmiah bujang suriani saad siti aminah othman.  (2013).  modul numerasi 1.  - siri pendidikan autisme.  212. 

   

  dharta ranu wijaya, juang sunanto, zaenal alimin, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin dan safani bari.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 336. 

   

  jamil ahmad, zamri mahamod, mohd taib harun, jamalul lail abdul wahab, mohd radzani abdul razak, mohd mokhtar tahar, mohammed sani ibrahim, mohd isa hamzah, dll.  (2009).  panduan & peraturan prapraktikum & praktikum: diploma pendidikan, sarjana muda pendidikan dan sarjana pendidikan.  - 119. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd taib harun, effandi zakaria, ramlee mustapha, mohammed sani ibrahim, mohd izham mohd hamzah, ab. halim tamuri, mohd radzani abdul razak dll.  (2007).  panduan dan peraturan prapraktikum dan praktikum: diploma pendidikan, sarjana muda pendidikan dan sarjana pendidikan.  - 103. 

   

  azlini lamri. mohd mokhtar tahar.  (2020).  special education teachers understanding of the implementation of year one transition program for special needs students with learning disabilities in primary school.  - international conference on special education in southeast asia region" icsar.  235-241. 

   

  suziyani binti mohamed;aliza binti alias;manisah bt. mohd. ali;rosadah binti abd majid;mohd mokhtar bin tahar;hasnah binti toran;mohd hanafi bin mohd yasin.  (2019).  tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi.  - 1-8. 

   

  gunarhadi, munawir yusuf, subagya, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokthar tahar.  (2019).  model transisi pasca sekolah.  - 1-31. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  an awareness among level one teachers towards sen in kapit, sarawak: a qualitative study.  - international conference on special education in souteast asian region (icsar) 2019.  11-12. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yassin, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, safani bari, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  teachers ability in identifying pupils with disablity in classroom kapit sarawak.  - the 3rd international conference on special education 2019.  138-139.