Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. OLUWATOSIN AHMED AMODU

PENYELIDIK PASCA DOKTORAL
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, ELEKTRONIK & SISTEM
oluwatosin.amodu@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENYELIDIK PASCA DOKTORAL

PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Amodu, Oluwatosin Ahmed, Rosdiadee Nordin, Chedia Jarray, Umar Ali Bukar, Raja Azlina Raja Mahmood, And Mohamed Othman.  (2023).  A Survey On The Design Aspects And Opportunities In Age-aware Uav-aided Data Collection For Sensor Networks And Internet Of Things Applications.  - Drones Mdpi.  1-42. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Amodu, Oluwatosin Ahmed, Rosdiadee Nordin, Chedia Jarray, Umar Ali Bukar, Raja Azlina Raja Mahmood, And Mohamed Othman.  (2023).  A Survey On The Design Aspects And Opportunities In Age-aware Uav-aided Data Collection For Sensor Networks And Internet Of Things Applications.  - Drones Mdpi.  1-42. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Air-to-Ground Wireless Communications with Multiple Objective Paths Planning for Swarm Aerial Drone Base Stations , Penyelidik Pasca Doktoral , 29-03-2023 sehingga 28-03-2024 , Kebangsaan
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)