Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK MOHD. FAUZI BIN ABD. RAZAK

PENOLONG PEGAWAI SAINS
INSTITUT BIOLOGI SISTEM (INBIOSIS)
fauziraz@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENOLONG PEGAWAI SAINS

PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Rubashiny Veeramohan, Arief Izzairy Zamani, Kamalrul Azlan Azizan, Hoe-han Goh, Wan Mohd Aizat, Mohd Fauzi Abd Razak, Nur Sabrina Mohd Yusof, Sharif Mahsufi Mansor, Syarul Nataqain Baharum, Chyan Leong Ng.  (2023).  Comparative Metabolomics Analysis Reveals Alkaloid Repertoires In Young And Mature Mitragyna Speciosa (korth.) Havil. Leaves.  - Plos One.  1-24. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Rubashiny Veeramohan, Arief Izzairy Zamani, Kamalrul Azlan Azizan, Hoe-han Goh, Wan Mohd Aizat, Mohd Fauzi Abd Razak, Nur Sabrina Mohd Yusof, Sharif Mahsufi Mansor, Syarul Nataqain Baharum, Chyan Leong Ng.  (2023).  Comparative Metabolomics Analysis Reveals Alkaloid Repertoires In Young And Mature Mitragyna Speciosa (korth.) Havil. Leaves.  - Plos One.  1-24. 

Penerbitan Lain-lain

Ab Ghani, N.s., Ahmad, R., Ahmad@hashim, F.h., Ibrahim, S., Mohd Mokhtar, S.f., Mat Saad, M.f., Elias, H.s, Mahizan, M., Ramlee, I.a., Abd Razak, M.f., Mahayadin, R., Mustaza, S.a., Mohd Johari, N.h., Mohar, N.h., Jaafar, M.f., Nor Muhammad, N.a., Baharum.  (2021).  Ikemę: Sistem Induksi Keselamatan Makmal Dan Penilaian Kompetensi Pengguna Di Alaf Baharu.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  1-8. 
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2003
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2005
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2007
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2013
Anugerah Perkhidmatan 30 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 30 Tahun , 2015
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

Hari Terbuka INBIOSIS 2018 , 02-03-2018 sehingga 01-11-2018 , Universiti
IKEM: Sistem Induksi Keselamatan Makmal dan Penilaian Kompetensi Pengguna di Alaf Baharu , 17-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Universiti
Jawatankuasa Ad Hoc Asian Regional Conference in Systems Biology (ARCSB) 2017 , 01-01-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Asian Regional Conference on Systems Biology (ARCSB) 2020 , 01-02-2019 sehingga 31-12-2020 , Universiti
Jawatankuasa Bengkel Microbial Synthetic Biology: A practical course for prokaryotic and eukaryotic chassis design , 09-01-2020 sehingga 10-01-2020 , Universiti
Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan INBIOSIS , 01-07-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, INBIOSIS , 01-08-2019 sehingga 31-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pelaksana Majlis Apresiasi Gemilang INBIOSIS 2023 , 01-04-2023 sehingga 21-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Promosi Penyelidikan INBIOSIS bersama Pelajar Universiti Terpilih , 13-04-2015 sehingga 16-06-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
KHIDMAT KOMUNITI MAKMAL BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN , 07-02-2023 sehingga 08-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj , 01-12-2019 sehingga 30-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj 2022 , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pegawai Insiden INBIOSIS , 15-04-2015 sehingga 14-04-2017 , Universiti
Pegawai Seranta di INBIOSIS , 01-10-2016 sehingga 01-10-2018 , Universiti