Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. HENDON BT. REDZUAN

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Pengurusan Perniagaan , Doktor Falsafah , UTM , 2011
ACTUARIAL SCIENCE , Sarjana , UNIVERSITY OF ILLINOIS, USA. , 1991
ACTUARIAL SCIENCE , Sarjana Muda , UNIVIVERSITY OF WESTERN ONTARIO, CANADA , 1988
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - ETHNOPRAPHY ( Finance & Marketing],Life insurance, takaful)
SOCIAL SCIENCES - ETHNOPRAPHY ( Finance & Marketing],Life insurance, takaful)
SOCIAL SCIENCES - BUSINESS[INCL. ACCOUNTING,FINANCE & MARKETING] (Insurans Hayat & Takaful)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Rubayah Yakob, Hendon Redzuan, Hawati Janor, Hafizuddin-syah, B.a.m..  (2019).  Contract Comprehension: Prudent Takaful Claim Decision.  - Asian Journal Of Management Cases.  1-23. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Aisyah Abdul Rahman, Abu Hanifah Ayob, Mohd Helmi Ali, Nor Asiah Omar, Rasidah Arshad, Azlina Ahmad, Norliza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Sofiah Md Auzair, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Arif Mohd Sham, Muhammad Asri Abd Ghani.  (2019).  Jurnal Pengurusan.  - Jurnal Pengurusan.  1-181. 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan, Hawati Janor, Hafizuddin-syah, B.a.m..  (2019).  Contract Comprehension: Prudent Takaful Claim Decision.  - Asian Journal Of Management Cases.  1-23. 
Hendon Redzuan, Rubayah Yakob, Zaidi Isa.  (2016).  Underinsurance In Malaysia: The Application Of The Monte Carlo Simulation.  - Jurnal Pengurusan.  131-142. 
Rubayah Binti Yakob, Hendon Redzuan, Mohammad Abdul Hamid.  (2006).  Factors Affecting The Life Insurance Demand In Malaysia.  - Academy Of Taiwan Management Review.  1(1):55-65. 

Buku Penyelidikan

Hendon Redzuan, Rubayah Yakob, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2022).  Prinsip Pengurusan Risiko Dan Insurans.  - 355. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Hendon Redzuan, Rubayah Yakob, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2022).  Prinsip Pengurusan Risiko Dan Insurans.  - 355. 

Penerbitan Lain-lain

Rubayah Yakob, Munira Ismail, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah, Hendon Redzuan, Noriza Majid, Humaida Banu Samsudin.  (2023).  Snalle Snake And Ladder Life Insurance Board Game.  - 1-20. 
Nur Syasya Sahira Mohd Sukarna, Rubayah Yaakob, Hafizuddin-syah B.a.m, Hendon Redzuan.  (2023).  Strengthening Service Quality In Enhancing Family Takaful Policyholder Loyalty: A Literature Review.  - 22nd Miicema In Conjunction With Ecobestha International Conference.  1-12. 
Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah;hendon Bt. Redzuan;zaidi Bin Isa;hawati Binti Janor;rubayah Binti Yakob.  (2022).  Enterprise Risk Management Rating For Non-financial Sector In Malaysia.  -
Hendon Bt. Redzuan;rubayah Binti Yakob;mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2022).  Prinsip Pengurusan Risiko Dan Insurans.  -
Nik Abdul Rahim Bin Nik Abdul Ghani;hendon Bt. Redzuan;rubayah Binti Yakob;salmy Edawati Binti Yaacob;ahmad Dahlan Bin Salleh;nurul Ilyana Binti Muhd Adnan.  (2021).  Aplikasi Takaful Mikro Melalui Dana Zakat.  -
Nur Atikah Rosli, Hendon Redzuan, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2020).  Mengukur Kefahaman Ejen Terhadap Objektif, Konsep, Produk Dan Al-wakalah Dalam Takaful.  - Postgraduate Colloquium, Fep, Semester 2 Session 2019-2020.  7-29. 
Hendon Redzuan, Rubayah Yakob, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2020).  Prinsip Pengurusan Risiko.  - 1-289. 
Mohd Fairul Zaman Abdul Manan, Hendon Redzuan, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2020).  Impak Insurans Tanaman Di Asia: Kajian Litaratur Secara Sistematik.  - Postgraduate Colloquium, Fep, Semester 2 Session 2019-2010.  7-22. 
Mohd Khaairul Dahri Mohd Zawawi, Hendon Redzuan, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2020).  Persepsi Penjawat Awam Terhadap Takaful Perubatan.  - Prosiding Postgraduate Colloquium, Fep, Semester 2, Session 2019-2020..  15-29. 
Hafizuddin-syah, B.a.m., Rubayah Yakob, Mohd Hasimi Yaacob, Hawati Janor, Roshayati Abd Hamid, Noor Hasni Juhdi, Hendon Redzuan, Mohd Mohid Rahmat Dan Sajiah Yakob.  (2019).  Risk Management & Your Organization.  - 1-51. 
Hafizuddin-syah, B.a.m., Rubayah Yakob, Hendon Redzuan.  (2018).  Are We Ready For Retirement?.  - Impact Ukm. 
Hawati Janor, Mohd Hafizuddin Shah, Noor Azryani Auzairy, Norshamliza Chamhuri & Hendon Redzuan.  (2018).  Financial Literacy, Risk Tolerance And Investment Decisions.  - The 9th International Management & Accounting Conference. 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan Dan Hafizuddin-syah, B.a.m..  (2018).  In For A Penny, In For Pound.  - Impact: Finance & Investment@ukm. 
Hafizuddin-syah,b.a.m., Rubayah Yakob, Hendon Redzuan.  (2018).  Adakah Kita Bersedia Untuk Persaraan?.  - Majalah Impak Ukm. 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan Dan Hafizuddi-syah, B.a.m..  (2018).  Sikit-sikit Lama-lama Menjadi Bukit.  - Majalah Impak: Kewangan Dan Pelaburan@ukm. 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan.  (2017).  Kepentingan Mekanisme Insurans Dan Takaful.  - Dewan Ekonomi (dewan Bahasa Dan Pustaka).  27-29. 
Maisarah Mohd Shahrain, Rubayah Yakob & Hendon Redzuan.  (2017).  Kesahahan Konstruk Dan Kebolehpercayaan Dalaman Pengukuran Tahap Pengetahuan Takaful Mikro.  - Majlis Rampai Penyelidik Pemerkasaan B40.  1. 
Zaidi Isa, Hendon Redzuan, Rubayah Yakob & Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2017).  Summary Report Of The Financial Consumer Behaviour Study.  - Laporan Kajian Untuk Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.  1-28. 
Rubayah Yakob, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah & Zaidi Isa & Hendon Redzuan.  (2017).  Menggapai Harapan: Menangani Risiko Ketidakcukupan Dana Pendidikan Anak-anak.  -
Hendon Redzuan, Rubayah Yakob.  (2016).  Prinsip Pengurusan Risiko Dan Insurans.  - 1-263. 
Hendon Redzuan, Zaidi Isa, Rubayah Yakob.  (2013).  Underinsurance In Malaysia:the Application Of Monte Carlo Simulation.  - Stochastic Calibration An. 
Hendon Redzuan.  (2013).  Modeling The Demand For Family Takaful In Malaysia.  - 1st Insurance And Takaful International Symposium (itis 2013). 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan, Mohamad Abdul Hamid.  (2007).  Selection Criteria Of Motor Insurance Consumption.  - Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Kod Ep-058-2005. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Determinants of Consumers` Panic Behaviour In Situations of Possible Bank Runs , Ketua Projek , 03-10-2022 sehingga 02-04-2024 , Kebangsaan
RISK MANAGEMENT STRATEGY AMONG PALM OIL SMALLHOLDERS IN SABAH , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 29-02-2024 , Kebangsaan
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) MELALUI PERMAINAN DALAM KURSUS PENGURUSAN RISIKO DI ERA PENDEMIK , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 26-01-2024 , Universiti

Tamat

PRINSIP PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS , Ketua Projek , 15-12-2020 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Aplikasi Kontrak dan Peruntukan Insurans dan Takaful dalam Tuntutan Insurans/Takaful , Ketua Projek , 01-06-2019 sehingga 31-12-2019 , Kebangsaan
PERCEPTION OF RISK ON INVESTMENT DECISIONS: DOES PEER AFFECT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF RISK AND INVESTMENT DECISIONS? , Ketua Projek , 01-09-2015 sehingga 30-06-2017 , Kebangsaan
A Study of Underinsurance in Malaysia, 2013 , Ketua Projek , 14-06-2013 sehingga 30-09-2013 , Kebangsaan
Enterprise Risk Management rating for Non-Financial Sector in Malaysia , Penyelidik Bersama , 15-11-2018 sehingga 14-05-2021 , Kebangsaan
Aplikasi Takaful Mikro Melalui Dana Zakat , Penyelidik Bersama , 15-08-2018 sehingga 14-05-2021 , Kebangsaan
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
Kesedaran dan Pengetahuan Terhadap Risiko Ketidakcukupan Dana Pendidikan , Penyelidik Bersama , 01-12-2017 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
PENGUKURAN KEMAMPANAN PENGURUSAN RISIKO DIRI MELALUI MIKRO TAKAFUL DALAM KALANGAN B40 , Penyelidik Bersama , 01-12-2017 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
Misi Lonjakan Penerbitan FEP 2015 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
ANALISIS FAKTOR POLISI LUPUT PELAN TAKAFUL KELUARGA , Penyelidik Bersama , 11-05-2015 sehingga 10-11-2016 , Universiti
TAKAFUL (ISLAMIC INSURANCE) CLAIM DILEMMA , Penyelidik Bersama , 11-03-2015 sehingga 10-03-2016 , Kebangsaan
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
AGENDA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN DALAM ERA TRANSFORMASI EKONOMI , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
MEMPERKUKUHKAN PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN BIDANG KEWANGAN DAN PENGURUSAN RISIKO , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Terpuji , 1996
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / ANUGERAH PERKHIDMATAN 20 TAHUN , 2012
Anugerah Perkhidmatan 30 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 30 Tahun , 2022

Anugerah-anugerah Lain

Penghargaan , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Analisis permintaan skim takaful keluarga di Malaysia, MUHAMMAD SHUKRI FAIDZ BIN MAHMOOD SABRI, Sarjana
Maqasid Syariah Dalam amalan takaful di Malaysia: Kajian ke atas Model wakalah, NAJIBAH BINTI MOHD SAUFI, Sarjana
Takaful Berkaitan Pelaburan Persepsi dan Kesedaran di Kalangan Penjawat Awam di, EZZA HARYANA BINTI SIEWING, Sarjana
Takaful Mikro:Potensi dan Cabaran Dalam Industri Takaful Di Malaysia, MARDZIAH BINTI IDRIS, Sarjana
Aplikasi dan isu dalam takaful wakaf: Analisis menurut perspektif syariah, NAZIHATUL AKMAL BINTI MUDA, Sarjana
Isu-isu Dalam Pengurusan dana akaun khas peserta: Penilaian menurut perspektif syariah, NUR SYUHADA BT. ISMAIL, Sarjana
Perkembangan industri takaful di Malaysia: Tahap keprihatinan antara penjawat awam dan, RATNA EDAYU BT. JUMIRAN, Sarjana
Persepsi dan Kesedaran Tentang Takaful di Kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan, SITI NOORLIYANA BINTI MOHD NOOR, Sarjana
Faktor Kelangsungan Skim Mikrotakaful Di Malaysia, NOR HAMIZAH BINTI ABD RAHMAN, Sarjana
Cabaran dan Peluang Retakaful di Malaysia, SYARIFAH NUR AMALINA BINTI SYED NASARUDDIN, Sarjana
Tahap pengetahuan orang ramai mengenai kewujudan mikrotakaful di Malaysia, NOOR SHAZATUL ALIA BT. MUHAMAD FADZRI, Sarjana
Perkembangan dan Kecekapan Takaful Pelaburan di Malaysia, NUR DHIA MARSYA BINTI MUHAMMAD NAJIB, Sarjana
Keperluan pendekatan pengurus kewangan islam takaful dalam menangani tahap, FATIN NABILAH BINTI MUSANIF, Sarjana
Penentu terhadap permintaan takaful keluarga di Malaysia, BIDAYATUL HIDAYAH BINTI CHOIRUL ANAM, Sarjana
Isu-isu takaful yang membawa kepada ketidakpatuhan syariah, NURUL HIDAYAHTI BINTI MOHD SAIT, Sarjana
ADYPUTRA SINAGA BIN AMALUDAIN, Sarjana
Tahap Kesedaran Terhadap Dana Pendidikan, NUR SYAIRAH BINTI MOHAMED HARIS, Sarjana
Faktor yang mempengaruhi keputusan membeli insurans nyawa dan takaful keluarga., AMILIA NUR MUNIRAH ISHAK, Sarjana
Kesahan konstruk dan kebolehpercayaan dalaman terhadap pengukuran kesedaran takaful, MAISARAH BINTI MOHD SHAHRAIN, Sarjana
HIBAH TAKAFUL, NURUL NATASHA BINTI DAUD, Sarjana
KHAIRUN NABILAH BINTI SAMSUDIN, Sarjana
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PENGGUNA DALAM PEMBELIAN, NUR ATHIRAH BINTI ZAINOL ABIDIN, Sarjana
Analisis Pemilikan Mikro Insurans @ Micro Takaful di Kalangan B40., SHAHRUL FADLI BIN ABDU RASHID, Sarjana
Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Perkhidmatan Takaful., SHARIFAH SYAFIQAH BINTI SYED NASIR, Sarjana
Persepsi Penjawat Awam dalam Memiliki Takaful Perubatan di Putrajaya., MOHD KHAIRUL DAHRI BIN MOHD ZAWAWI, Sarjana
Persepsi Awam Terhadap Takaful., KHAIRUNNISA BINTI HALMIN, Sarjana
Analisis Gelagat Masyarakat Terhadap Pemberian Takaful Kepada Ibu Bapa., NIK ZURAINI BINTI NIK MAHMOOD, Sarjana
Kajian Literatur Sistematik Mengenai Kesan Pelaksanaan Insurans Tanaman bagi, MOHD FAIRUL ZAMAN BIN ABDUL MANAN, Sarjana
NUR ATIKAH BINTI ROSLI, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM KEMASYARAKATAN BANJIR DAN PASCA BANJIR DI PAHANG - PROGRAM 1 , 04-02-2021 sehingga 04-02-2021 , Universiti
BENGKEL PENERBITAN ARTIKEL GRACE SIRI 1 , 15-07-2019 sehingga 17-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
FELO BERSEKUTU (PENGURUSAN RISIKO) ROSH-UKM , 01-01-2018 sehingga 30-12-2020 , Universiti
JK PERSIDANGAN MEJA BULAT APLIKASI ZAKAT DALAM MIKRO KREDIT DAN TAKAFUL MIKRO DI MALAYSIA , 01-11-2018 sehingga 05-11-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pengurusan Risiko FEP , 21-04-2014 sehingga 30-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Temuduga FEP bagi sesi kemasukan 2016-2017 , 25-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jurnal Pengurusan , 03-06-2013 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jurnal pengurusan , 01-06-2016 sehingga 31-05-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AJK PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (BBA) FEP , 10-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA AUDIT KENDIRI SPK PPPS FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 15-06-2022 sehingga 30-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPM2514 PRINSIP PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 - KOD KURSUS EPPM3523 INSURANS HAYAT DAN KESIHATAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 - KOD KURSUS EPPM4543 PENGURUSAN RISIKO KORPORAT , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA SEMINAR DAN WACANA GRACE , 01-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENILAI BAGI KOLOKIUM SISWAZAH SEMESTER 1 2021/2022 PROGRAM SARJANA EKONOMI FEP , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEMINAR DAN WACANA JAWATANKUASA PENGURUSAN PUSAT KAIJAN GRACE,FEP,UKM , 16-02-2023 sehingga 15-02-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA KURSUS EPP6906-KERTAS ILMIAH UNTUK CALON PROGRAM SARJANA EKONOMI ISLAM CALON: YASSER ARAFAT BIN ZAINAL RASHID TAJUK PROJEK POTENSI TAKAFUL KESIHATAN MENTAL DI MALAYSIA , 03-05-2023 sehingga 03-05-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN BENDAHARI KELAB KEBAJIKAN SOSIAL DAN KEROHANIAN FEP UKM , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN , 21-09-2021 sehingga 20-09-2026 , Universiti
Panel Penilai Kolokium Siswazah FEP Semester 2 Sesi 2018/2019 , 25-06-2019 sehingga 26-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pensyarah Mentor Mentee Sesi Akademik 2018-2019 FEP , 02-09-2018 sehingga 02-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
CURRICULUM VITAE DR. HENDON BT. REDZUAN

Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. HENDON BT. REDZUAN

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN KEUTUHAN TADBIR URUS & AKAUNTABILITI (GRACE)
hendon@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Pengurusan Perniagaan , Doktor Falsafah , UTM , 2011
ACTUARIAL SCIENCE , Sarjana , UNIVERSITY OF ILLINOIS, USA. , 1991
ACTUARIAL SCIENCE , Sarjana Muda , UNIVIVERSITY OF WESTERN ONTARIO, CANADA , 1988
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - ETHNOPRAPHY ( Finance & Marketing],Life insurance, takaful)
SOCIAL SCIENCES - ETHNOPRAPHY ( Finance & Marketing],Life insurance, takaful)
SOCIAL SCIENCES - BUSINESS[INCL. ACCOUNTING,FINANCE & MARKETING] (Insurans Hayat & Takaful)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Rubayah Yakob, Hendon Redzuan, Hawati Janor, Hafizuddin-syah, B.a.m..  (2019).  Contract Comprehension: Prudent Takaful Claim Decision.  - Asian Journal Of Management Cases.  1-23. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Aisyah Abdul Rahman, Abu Hanifah Ayob, Mohd Helmi Ali, Nor Asiah Omar, Rasidah Arshad, Azlina Ahmad, Norliza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Sofiah Md Auzair, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Arif Mohd Sham, Muhammad Asri Abd Ghani.  (2019).  Jurnal Pengurusan.  - Jurnal Pengurusan.  1-181. 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan, Hawati Janor, Hafizuddin-syah, B.a.m..  (2019).  Contract Comprehension: Prudent Takaful Claim Decision.  - Asian Journal Of Management Cases.  1-23. 
Hendon Redzuan, Rubayah Yakob, Zaidi Isa.  (2016).  Underinsurance In Malaysia: The Application Of The Monte Carlo Simulation.  - Jurnal Pengurusan.  131-142. 
Rubayah Binti Yakob, Hendon Redzuan, Mohammad Abdul Hamid.  (2006).  Factors Affecting The Life Insurance Demand In Malaysia.  - Academy Of Taiwan Management Review.  1(1):55-65. 

Buku Penyelidikan

Hendon Redzuan, Rubayah Yakob, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2022).  Prinsip Pengurusan Risiko Dan Insurans.  - 355. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Hendon Redzuan, Rubayah Yakob, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2022).  Prinsip Pengurusan Risiko Dan Insurans.  - 355. 

Penerbitan Lain-lain

Rubayah Yakob, Munira Ismail, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah, Hendon Redzuan, Noriza Majid, Humaida Banu Samsudin.  (2023).  Snalle Snake And Ladder Life Insurance Board Game.  - 1-20. 
Nur Syasya Sahira Mohd Sukarna, Rubayah Yaakob, Hafizuddin-syah B.a.m, Hendon Redzuan.  (2023).  Strengthening Service Quality In Enhancing Family Takaful Policyholder Loyalty: A Literature Review.  - 22nd Miicema In Conjunction With Ecobestha International Conference.  1-12. 
Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah;hendon Bt. Redzuan;zaidi Bin Isa;hawati Binti Janor;rubayah Binti Yakob.  (2022).  Enterprise Risk Management Rating For Non-financial Sector In Malaysia.  -
Hendon Bt. Redzuan;rubayah Binti Yakob;mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2022).  Prinsip Pengurusan Risiko Dan Insurans.  -
Nik Abdul Rahim Bin Nik Abdul Ghani;hendon Bt. Redzuan;rubayah Binti Yakob;salmy Edawati Binti Yaacob;ahmad Dahlan Bin Salleh;nurul Ilyana Binti Muhd Adnan.  (2021).  Aplikasi Takaful Mikro Melalui Dana Zakat.  -
Nur Atikah Rosli, Hendon Redzuan, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2020).  Mengukur Kefahaman Ejen Terhadap Objektif, Konsep, Produk Dan Al-wakalah Dalam Takaful.  - Postgraduate Colloquium, Fep, Semester 2 Session 2019-2020.  7-29. 
Hendon Redzuan, Rubayah Yakob, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2020).  Prinsip Pengurusan Risiko.  - 1-289. 
Mohd Fairul Zaman Abdul Manan, Hendon Redzuan, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2020).  Impak Insurans Tanaman Di Asia: Kajian Litaratur Secara Sistematik.  - Postgraduate Colloquium, Fep, Semester 2 Session 2019-2010.  7-22. 
Mohd Khaairul Dahri Mohd Zawawi, Hendon Redzuan, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2020).  Persepsi Penjawat Awam Terhadap Takaful Perubatan.  - Prosiding Postgraduate Colloquium, Fep, Semester 2, Session 2019-2020..  15-29. 
Hafizuddin-syah, B.a.m., Rubayah Yakob, Mohd Hasimi Yaacob, Hawati Janor, Roshayati Abd Hamid, Noor Hasni Juhdi, Hendon Redzuan, Mohd Mohid Rahmat Dan Sajiah Yakob.  (2019).  Risk Management & Your Organization.  - 1-51. 
Hafizuddin-syah, B.a.m., Rubayah Yakob, Hendon Redzuan.  (2018).  Are We Ready For Retirement?.  - Impact Ukm. 
Hawati Janor, Mohd Hafizuddin Shah, Noor Azryani Auzairy, Norshamliza Chamhuri & Hendon Redzuan.  (2018).  Financial Literacy, Risk Tolerance And Investment Decisions.  - The 9th International Management & Accounting Conference. 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan Dan Hafizuddin-syah, B.a.m..  (2018).  In For A Penny, In For Pound.  - Impact: Finance & Investment@ukm. 
Hafizuddin-syah,b.a.m., Rubayah Yakob, Hendon Redzuan.  (2018).  Adakah Kita Bersedia Untuk Persaraan?.  - Majalah Impak Ukm. 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan Dan Hafizuddi-syah, B.a.m..  (2018).  Sikit-sikit Lama-lama Menjadi Bukit.  - Majalah Impak: Kewangan Dan Pelaburan@ukm. 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan.  (2017).  Kepentingan Mekanisme Insurans Dan Takaful.  - Dewan Ekonomi (dewan Bahasa Dan Pustaka).  27-29. 
Maisarah Mohd Shahrain, Rubayah Yakob & Hendon Redzuan.  (2017).  Kesahahan Konstruk Dan Kebolehpercayaan Dalaman Pengukuran Tahap Pengetahuan Takaful Mikro.  - Majlis Rampai Penyelidik Pemerkasaan B40.  1. 
Zaidi Isa, Hendon Redzuan, Rubayah Yakob & Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah.  (2017).  Summary Report Of The Financial Consumer Behaviour Study.  - Laporan Kajian Untuk Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.  1-28. 
Rubayah Yakob, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah & Zaidi Isa & Hendon Redzuan.  (2017).  Menggapai Harapan: Menangani Risiko Ketidakcukupan Dana Pendidikan Anak-anak.  -
Hendon Redzuan, Rubayah Yakob.  (2016).  Prinsip Pengurusan Risiko Dan Insurans.  - 1-263. 
Hendon Redzuan, Zaidi Isa, Rubayah Yakob.  (2013).  Underinsurance In Malaysia:the Application Of Monte Carlo Simulation.  - Stochastic Calibration An. 
Hendon Redzuan.  (2013).  Modeling The Demand For Family Takaful In Malaysia.  - 1st Insurance And Takaful International Symposium (itis 2013). 
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan, Mohamad Abdul Hamid.  (2007).  Selection Criteria Of Motor Insurance Consumption.  - Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Kod Ep-058-2005. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Determinants of Consumers` Panic Behaviour In Situations of Possible Bank Runs , Ketua Projek , 03-10-2022 sehingga 02-04-2024 , Kebangsaan
RISK MANAGEMENT STRATEGY AMONG PALM OIL SMALLHOLDERS IN SABAH , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 29-02-2024 , Kebangsaan
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) MELALUI PERMAINAN DALAM KURSUS PENGURUSAN RISIKO DI ERA PENDEMIK , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 26-01-2024 , Universiti

Tamat

PRINSIP PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS , Ketua Projek , 15-12-2020 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Aplikasi Kontrak dan Peruntukan Insurans dan Takaful dalam Tuntutan Insurans/Takaful , Ketua Projek , 01-06-2019 sehingga 31-12-2019 , Kebangsaan
PERCEPTION OF RISK ON INVESTMENT DECISIONS: DOES PEER AFFECT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF RISK AND INVESTMENT DECISIONS? , Ketua Projek , 01-09-2015 sehingga 30-06-2017 , Kebangsaan
A Study of Underinsurance in Malaysia, 2013 , Ketua Projek , 14-06-2013 sehingga 30-09-2013 , Kebangsaan
Enterprise Risk Management rating for Non-Financial Sector in Malaysia , Penyelidik Bersama , 15-11-2018 sehingga 14-05-2021 , Kebangsaan
Aplikasi Takaful Mikro Melalui Dana Zakat , Penyelidik Bersama , 15-08-2018 sehingga 14-05-2021 , Kebangsaan
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
Kesedaran dan Pengetahuan Terhadap Risiko Ketidakcukupan Dana Pendidikan , Penyelidik Bersama , 01-12-2017 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
PENGUKURAN KEMAMPANAN PENGURUSAN RISIKO DIRI MELALUI MIKRO TAKAFUL DALAM KALANGAN B40 , Penyelidik Bersama , 01-12-2017 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
Misi Lonjakan Penerbitan FEP 2015 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
ANALISIS FAKTOR POLISI LUPUT PELAN TAKAFUL KELUARGA , Penyelidik Bersama , 11-05-2015 sehingga 10-11-2016 , Universiti
TAKAFUL (ISLAMIC INSURANCE) CLAIM DILEMMA , Penyelidik Bersama , 11-03-2015 sehingga 10-03-2016 , Kebangsaan
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
AGENDA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN DALAM ERA TRANSFORMASI EKONOMI , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
MEMPERKUKUHKAN PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN BIDANG KEWANGAN DAN PENGURUSAN RISIKO , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Terpuji , 1996
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / ANUGERAH PERKHIDMATAN 20 TAHUN , 2012
Anugerah Perkhidmatan 30 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 30 Tahun , 2022

Anugerah-anugerah Lain

Penghargaan , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Analisis permintaan skim takaful keluarga di Malaysia, MUHAMMAD SHUKRI FAIDZ BIN MAHMOOD SABRI, Sarjana
Maqasid Syariah Dalam amalan takaful di Malaysia: Kajian ke atas Model wakalah, NAJIBAH BINTI MOHD SAUFI, Sarjana
Takaful Berkaitan Pelaburan Persepsi dan Kesedaran di Kalangan Penjawat Awam di, EZZA HARYANA BINTI SIEWING, Sarjana
Takaful Mikro:Potensi dan Cabaran Dalam Industri Takaful Di Malaysia, MARDZIAH BINTI IDRIS, Sarjana
Aplikasi dan isu dalam takaful wakaf: Analisis menurut perspektif syariah, NAZIHATUL AKMAL BINTI MUDA, Sarjana
Isu-isu Dalam Pengurusan dana akaun khas peserta: Penilaian menurut perspektif syariah, NUR SYUHADA BT. ISMAIL, Sarjana
Perkembangan industri takaful di Malaysia: Tahap keprihatinan antara penjawat awam dan, RATNA EDAYU BT. JUMIRAN, Sarjana
Persepsi dan Kesedaran Tentang Takaful di Kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan, SITI NOORLIYANA BINTI MOHD NOOR, Sarjana
Faktor Kelangsungan Skim Mikrotakaful Di Malaysia, NOR HAMIZAH BINTI ABD RAHMAN, Sarjana
Cabaran dan Peluang Retakaful di Malaysia, SYARIFAH NUR AMALINA BINTI SYED NASARUDDIN, Sarjana
Tahap pengetahuan orang ramai mengenai kewujudan mikrotakaful di Malaysia, NOOR SHAZATUL ALIA BT. MUHAMAD FADZRI, Sarjana
Perkembangan dan Kecekapan Takaful Pelaburan di Malaysia, NUR DHIA MARSYA BINTI MUHAMMAD NAJIB, Sarjana
Keperluan pendekatan pengurus kewangan islam takaful dalam menangani tahap, FATIN NABILAH BINTI MUSANIF, Sarjana
Penentu terhadap permintaan takaful keluarga di Malaysia, BIDAYATUL HIDAYAH BINTI CHOIRUL ANAM, Sarjana
Isu-isu takaful yang membawa kepada ketidakpatuhan syariah, NURUL HIDAYAHTI BINTI MOHD SAIT, Sarjana
ADYPUTRA SINAGA BIN AMALUDAIN, Sarjana
Tahap Kesedaran Terhadap Dana Pendidikan, NUR SYAIRAH BINTI MOHAMED HARIS, Sarjana
Faktor yang mempengaruhi keputusan membeli insurans nyawa dan takaful keluarga., AMILIA NUR MUNIRAH ISHAK, Sarjana
Kesahan konstruk dan kebolehpercayaan dalaman terhadap pengukuran kesedaran takaful, MAISARAH BINTI MOHD SHAHRAIN, Sarjana
HIBAH TAKAFUL, NURUL NATASHA BINTI DAUD, Sarjana
KHAIRUN NABILAH BINTI SAMSUDIN, Sarjana
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PENGGUNA DALAM PEMBELIAN, NUR ATHIRAH BINTI ZAINOL ABIDIN, Sarjana
Analisis Pemilikan Mikro Insurans @ Micro Takaful di Kalangan B40., SHAHRUL FADLI BIN ABDU RASHID, Sarjana
Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Perkhidmatan Takaful., SHARIFAH SYAFIQAH BINTI SYED NASIR, Sarjana
Persepsi Penjawat Awam dalam Memiliki Takaful Perubatan di Putrajaya., MOHD KHAIRUL DAHRI BIN MOHD ZAWAWI, Sarjana
Persepsi Awam Terhadap Takaful., KHAIRUNNISA BINTI HALMIN, Sarjana
Analisis Gelagat Masyarakat Terhadap Pemberian Takaful Kepada Ibu Bapa., NIK ZURAINI BINTI NIK MAHMOOD, Sarjana
Kajian Literatur Sistematik Mengenai Kesan Pelaksanaan Insurans Tanaman bagi, MOHD FAIRUL ZAMAN BIN ABDUL MANAN, Sarjana
NUR ATIKAH BINTI ROSLI, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM KEMASYARAKATAN BANJIR DAN PASCA BANJIR DI PAHANG - PROGRAM 1 , 04-02-2021 sehingga 04-02-2021 , Universiti
BENGKEL PENERBITAN ARTIKEL GRACE SIRI 1 , 15-07-2019 sehingga 17-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
FELO BERSEKUTU (PENGURUSAN RISIKO) ROSH-UKM , 01-01-2018 sehingga 30-12-2020 , Universiti
JK PERSIDANGAN MEJA BULAT APLIKASI ZAKAT DALAM MIKRO KREDIT DAN TAKAFUL MIKRO DI MALAYSIA , 01-11-2018 sehingga 05-11-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pengurusan Risiko FEP , 21-04-2014 sehingga 30-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Temuduga FEP bagi sesi kemasukan 2016-2017 , 25-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jurnal Pengurusan , 03-06-2013 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jurnal pengurusan , 01-06-2016 sehingga 31-05-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AJK PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (BBA) FEP , 10-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA AUDIT KENDIRI SPK PPPS FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 15-06-2022 sehingga 30-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPM2514 PRINSIP PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 - KOD KURSUS EPPM3523 INSURANS HAYAT DAN KESIHATAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 - KOD KURSUS EPPM4543 PENGURUSAN RISIKO KORPORAT , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA SEMINAR DAN WACANA GRACE , 01-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENILAI BAGI KOLOKIUM SISWAZAH SEMESTER 1 2021/2022 PROGRAM SARJANA EKONOMI FEP , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEMINAR DAN WACANA JAWATANKUASA PENGURUSAN PUSAT KAIJAN GRACE,FEP,UKM , 16-02-2023 sehingga 15-02-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA KURSUS EPP6906-KERTAS ILMIAH UNTUK CALON PROGRAM SARJANA EKONOMI ISLAM CALON: YASSER ARAFAT BIN ZAINAL RASHID TAJUK PROJEK POTENSI TAKAFUL KESIHATAN MENTAL DI MALAYSIA , 03-05-2023 sehingga 03-05-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN BENDAHARI KELAB KEBAJIKAN SOSIAL DAN KEROHANIAN FEP UKM , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN , 21-09-2021 sehingga 20-09-2026 , Universiti
Panel Penilai Kolokium Siswazah FEP Semester 2 Sesi 2018/2019 , 25-06-2019 sehingga 26-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pensyarah Mentor Mentee Sesi Akademik 2018-2019 FEP , 02-09-2018 sehingga 02-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan