Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. ROSIATI BINTI RAMLI

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN KEUTUHAN TADBIR URUS & AKAUNTABILITI (GRACE)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
BUSINESS LAW , Doktor Falsafah , MACQUARIE UNIVERSITY , 2010
Perakaunan , Sarjana , UNIVERSITY OF MANCHESTER , 1993
Perakaunan , Sarjana Muda , UNIVERSITY OF SHEFFIELD , 1991
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - ECONOMICS (Public policies)
SOCIAL SCIENCES - ECONOMICS (Public policies)
SOCIAL SCIENCES - BUSINESS[INCL. ACCOUNTING,FINANCE & MARKETING] (Environmental Taxation)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Helmy Mohd Daud, Rosiati Ramli, Romlah Jaffar, Mohd Mohid Rahmat.  (2019).  Faktor-faktor Mempengaruhi Tempoh Penyelesaian Kes Siasatan Cukai Di Malaysia: Perspektif Pegawai Pengurusan Atasan Lhdnm.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  1-16. 
Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah, Rosiati Ramli.  (2019).  The Mediating Effect Of Power And Trust In The Relationship Between Procedural Justice And Tax Compliance.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  1-15. 
Helmy Mohd Daud, Rosiati Ramli, Romlah Jaffar, Mohd Mohid Rahmat.  (2018).  Siasatan Cukai Di Malaysia: Kajian Penerokaan Ke Atas Kes Syarikat.  - Asian Journal Of Accounting And Governance. 
Thilagavathy Apadore, Rosiati Ramli, Mohd Rizal Palil.  (2018).  Faktor-faktor Mempengaruhi Penyelesaian Audit Cukai: Kajian Dari Perspektif Juruaudit Cukai Malaysia.  - Asian Journal Of Accounting And Governance. 
Rosiati Ramli, Muhammad Aqbal Mashadi, Mohd Rizal Palil & Romlah Jaffar.  (2017).  Faktor Penglibatan Cash Economy Di Kalangan Pks Sektor Pembinaan Di Malaysia.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  40-52. 
Razlan Abdul Razak, Rosiati Ramli, Mohd Rizal Palil.  (2017).  Hubungan Antara Faktor Institusi Dan Tunggakan Cukai Taksiran Pihak Berkuasa Tempatan (pbt) Di Semenanjung Malaysia.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  153-163. 
Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah & Rosiati Ramli.  (2017).  Power And Trust As Factors Influencing Tax Compliance Behavior In Malaysia.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  79-85. 
Muhammad Aqbal Bin Mashadi, Rosiati Binti Ramli, Mohd Rizal Bin Palil, Romlah Binti Jaffar.  (2015).  Cash Economy Dan Ketidakpatuhan Cukai Di Kalangan Pks Sektor Pembinaan Di Malaysia.  - Ipn Journal Of Research And Practice In Public Sector Accounting And Management.  23 - 48. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Siti Fatimah Abdul Rashid, Rosiati Ramli, Mohd Rizal Palil, Amizawati Mohd Amir.  (2021).  Improving Voluntary Compliance Using Power Of Tax Administrators: The Mediating Role Of Trust.  - Asian Journal Of Business And Accounting.  1-31. 
Siti Fatimah Abdul Rashid, Rosiati Ramli, Mohd Rizal Palil, Amizawati Mohd Amir.  (2021).  The Influence Of Power And Trust On Tax Compliance Motivation In Malaysia.  - International Journal Of Economics And Management.  133-148. 
Mohd. Rizal Palil, Suryo Utomo, Romlah Jaffar, Rosiati Ramli, Lokhman Hakim Osman, Mohd Helmi Ali, Nor Hazila Mohd Zain, Puji Handayati.  (2019).  Indonesian Shareholders Political Motives And Companies' Effective Tax Rate.  - International Journal Of Business And Management Science.  507-529. 
Ida Suriya Ismail, Mohd Rizal Palil, Rosiati Ramli, Mara Ridhuan Che Abdul Rahman.  (2019).  Effects Of Dividend Tax Reform On Dividend Behavior: A Clientele Theory Approach.  - Jurnal Pengurusan.  1-20. 
Ida Suriya Ismail, Mohd Rizal Palil, Rosiati Ramli, Mara Ridhuan Che Abdul Rahman, Lokhman Hakim Osman.  (2018).  Single Tier Tax System, Dividend Payouts And Family Firms: Evidence From Malaysia.  - International Journal Of Business And Management Science.  461-474. 
Ida Suriya Ismail, Mohd Rizal Palil, Rosiati, Ramli, Mara Ridhuan Che Abdul Rahman, And Nur Ashikin Mohd Saat.  (2017).  Single Tier Tax System: Analysis Of Company Dividend Payouts.  - International Journal Of Economics And Management.  989-1010. 
Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah, Rosiati Ramli.  (2017).  Perception On Justice, Trust And Tax Compliance Behavior In Malaysia.  - Kasetsart Journal Of Social Sciences.  226-232. 
Muhammad Aqbal Mashadi, Rosiati Ramli, Mohd Rizal Palil, Romlah Jaffar.  (2016).  Bentuk-bentuk Ketidakpatuahan Cukai: Kajian Ke Atas Perniagaan Kecil Dan Sederhana (pks) Sektor Pembinaan Di Malaysia.  - Uitmt E-academia Journal.  1-14. 
Rosiati Ramli, Mohd Rizal Palil, Norul Syuhada Abu Hassan, Ahmad Fariq Mustapha.  (2015).  Compliance Costs Of Goods And Services Tax (gst) Among Small And Medium Enterprises.  - Jurnal Pengurusan.  39-48. 
Ruhanita Maelah, Zakiah Muhammaddun Mohamed, Rosiati Ramli, Aini Aman.  (2014).  Internship For Accounting Undergraduates: Comparative Insights From Stakeholders.  - Education And Training.  56(6):482-502. 
Mohd Rizal Palil, Rosiati Ramli, Ahmad Fariq Mustapha, Norul Syuhada Abu Hassan.  (2013).  Elements Of Compliance Costs: Lesson From Malaysian Companies Towards Goods And Services Tax (gst).  - Asian Social Science.  9(11):135-147. 

Prosiding Terindeks

Ruhanita Maelah, Aini Aman, Zakiah Muhammadun Mohamed, Rosiati Ramli.  (2012).  Enhancing Soft Skills Of Accounting Undergraduates Through Industrial Training.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Buku Penyelidikan

Ruhanita Maelah, Zakiah Muhammaddun Mohamed, Rosiati Ramli, Aini Aman.  (2014).  Teaching And Learning In Law And Economics - A Way Forward.  - Chapter 8:98-107. 

Bab Dalam Buku

Norul Syuhada Abu Hassan, Mohd Rizal Palil, Rosiati Ramli, Ruhanita Maelah, Siti Zaidah Turmin.  (2019).  Understanding Tax Compliance Behind The Wall.  - 20. 
Ida Suriya Ismail, Mohd Rizal Palil, Rosiati Ramli, Mara Ridhuan Che Abdul Rahman, Nor Hazila Mohd Zain.  (2018).  Readings In Taxation.  - 10. 
Ruhanita Maelah, Zakiah Muhammaddun Mohamed, Rosiati Ramli, Aini Aman.  (2014).  Teaching And Learning In Law And Economics - A Way Forward.  - Chapter 8:98-107. 

Penerbitan Lain-lain

Noor Azuan Hashim.  (2021).  Promosi Program Separuh Masa Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan, Ukm.  - 1-2. 
Mohd Rizal Palil, Rosiati Ramli, Ahmad Fariq Mustapha & Norul Syuhada Abu Hassan.  (2012).  Goods And Services Tax (gst): Comlliance Costs Among Small And Medium Enterprises (smes) On Malaysia.  - Koleksi Laporan Penyelidikan Ukm. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Hubungan antara kuasa, kepercayaan, sikap, motivasi pematuhan dan tingkah laku pematuhan cukai dalam kalangan YouTuber sebagai pembayar cukai individu di Malaysia. , Penyelidik Bersama , 15-10-2021 sehingga 15-04-2023 , Universiti
Taxing e-commerce transactions In Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-10-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan

Tamat

TAX GAP IN MALAYSIA , Ketua Projek , 10-01-2019 sehingga 15-12-2019 , Kebangsaan
Ke Arah Pengangkutan mapan: Mengenalpasti Dasar Dan Polisi Negara Dalam meningkatkan Penggunaan Pengangkutan Awam Di Malaysia , Ketua Projek , 01-12-2010 sehingga 30-11-2011 , Universiti
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
AGENDA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN DALAM ERA TRANSFORMASI EKONOMI , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Political Affiliations and Government Policy: Impacts on Tax Payers` Behaviour and Government Revenues - Theory of Reasoned Action Approach , Penyelidik Bersama , 21-06-2011 sehingga 20-12-2013 , Kebangsaan
Goods and Services Tax (GST): Compliance Costs among Companies , Penyelidik Bersama , 16-05-2011 sehingga 14-11-2012 , Universiti
Effective supervision in industrial training for accounting students , Penyelidik Bersama , 01-06-2010 sehingga 29-02-2012 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2014
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Kesan Pekerja Asing ke atas Sistem Percukaian Malaysia., RAHIMAH BINTI ABD RAHIM, Sarjana
Gelagat Kepatuhan Terhadap Zakat Harta Dalam Kalangan, SYATILA BINTI CHE SARUJI, Sarjana
SYAZANA NOOR ZAWANI BINTI MUKTAR, Sarjana
PENALTI CUKAI DAN GELAGAT PEMATUHAN CUKAI DALAM KALANGAN, NURIDAYU BINTI YUNUS, Sarjana
Hubungan antara faktor institusi dan tunggakan cukai taksiran pihak berkuasa, RAZLAN BIN ABDUL RAZAK, Sarjana
KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEMPOH MASA PENYELESAIAN AUDIT CUKAI: PERSPEKTIF JURUAUDIT CUKAI DI MALAYSIA, THILAGAVATHY A/P APADORE, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

NURUL HIDAYAH AHAMAD NAWAWI, Doktor Falsafah
Kos Pematuhan Permulaan GST dan Pengaruhnya Ke Atas Tingkah Laku, MOHD ADHA BIN IBRAHIM, Doktor Falsafah
Pemilikan Tunggal dan Niat Pematuhan Cukai: Satu Pendekatan Teori Gelagat Terancang, NOOR SUHAILA BINTI SHAHARUDDIN, Doktor Falsafah
HUBUNGAN DI ANTARA MOTIF POLITIK PEMEGANG SAHAM DAN PENGELAKKAN, SURYO UTOMO, Doktor Falsafah
NURUL FATMA AZIZ@AWANG, Doktor Falsafah
Hubungan di Antara Keadilan, Kepercayaan dan Kuasa dengan Pematuhan Cukai, SELLYWATI BINTI MOHD FAIZAL, Doktor Falsafah
SENARIO KES DAN FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI AUDIT BERULANG KALI, MOHAMAD ZAKI BIN MD JANI, Doktor Falsafah
Ketidakpatuhan Cukai dan Cash Economy: Kajian Ke Atas PKS Sektor, MUHAMMAD AQBAL BIN MASHADI, Doktor Falsafah
SENARIO KES DAN FAKTOR KELEWATAN TEMPOH PENYELESAIAN SIASATAN CUKAI DI MALAYSIA, HELMY BIN MOHD DAUD, Doktor Falsafah
REFORMASI CUKAI DIVIDEN, PEMBAYARAN DIVIDEN DAN STRUKTUR PEMILIKAN:, IDA SURIYA BINTI ISMAIL, Doktor Falsafah
HUBUNGAN DI ANTARA KUASA, KEPERCAYAAN, SIKAP KOGNITIF DAN EMOSI DENGAN PEMATUHAN CUKAI INDIVIDU DI MALAYSIA, SITI FATIMAH BINTI ABDUL RASHID, Doktor Falsafah
PENGARUH STRATEGI PEMATUHAN TERHADAP PEMATUHAN CUKAI INDIVIDU DI MALAYSIA: MORAL CUKAI SEBAGAI PENGANTARA, NORUL SYUHADA BINTI ABU HASSAN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

The attitudes of VAT taxpayers toward the use of e-tax systems and their impact on tax compliance: A field study of Tabuk region , 01-01-2021 sehingga 15-01-2021 , Antarabangsa
Anugerah Kertas Terbaik , 14-10-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
The Effect of Managerial Overconfidence on Tax Management: The Moderating Role of Transfer Pricing , 09-09-2021 sehingga 19-09-2021 , Antarabangsa
Effect Religiosity, Perceived Risk, Attitude on Tax Compliant Intention Moderated by E-Filing , 16-02-2022 sehingga 22-03-2022 , Antarabangsa
Motivational Postures of Taxpayers: Empirical Evidence on Changing Tax Policy in a Legal Entity State University in Indonesia , 01-07-2022 sehingga 24-07-2022 , Antarabangsa
Students perceptions of accountants in Malta , 07-01-2022 sehingga 12-01-2022 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

BENGKEL PENERBITAN ARTIKEL GRACE SIRI 1 , 15-07-2019 sehingga 17-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia, Pusat Pengajian Perakaunan , 06-08-2014 sehingga 05-08-2016 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Mohd Aliff Anwar P100330) , 24-07-2020 sehingga 24-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Program Sarjana Perakaunan Profesional FEP , 21-04-2016 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana (Aida Md Rashid P87510) , 22-11-2019 sehingga 22-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Summer Program @FEP , 01-03-2016 sehingga 31-03-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN , 10-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN FEP , 10-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN, FEP , 10-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN,FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS CALON PHD (PERAKAUNAN) - MAS ERVINA BINTI SAMSUDDIN (P81153) , 07-10-2021 sehingga 07-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS CALON PHD (PERAKAUNAN) - SITI HAJAR ASMAH BINTI ALI (P72642) , 02-09-2021 sehingga 02-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Peperiksaan Lisan Tesis/Disertasi Calon PHD (Perakaunan) - Awanis Azemi (P84036) , 07-12-2020 sehingga 07-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN TAX COMPLIANCE DETERMINANTS AMONG MIDDLE (M40) AND TOP (T20) INCOME GROUP IN BORNEO WITH MEDIATING EFFECT OF TAX MORALE AND TRUS PRESENTER MOHD ALLIF ANWAR ABU BAKAR P1003 , 03-08-2021 sehingga 03-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA3023 ā€“ PERCUKAIAN I PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA3513 - PERCUKAIAN II PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4513 ā€“ PERCUKAIAN LANJUTAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 15-03-2021 sehingga 14-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT APEL ā€œCā€ BAGI KURSUS EPPA3023 PERCUKAIAN 1 FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 20-02-2021 sehingga 19-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN PHD - NUR AAINA AQILAH BINTI JAMALUDDIN (P99924) , 19-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELARAS JARINGAN DAN PENJANAAN PUSAT GRACE , 01-10-2018 sehingga 30-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Temuduga Kemasukan ke Program Prasiswazah , 28-05-2015 sehingga 29-05-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urus setia Minggu Mesra Pelajar 2015 , 28-08-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan