Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PROF. MADYA DR. ROSMAH BT. MAT ISA

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PENCIPTAAN NILAI & KESEJAHTERAAN INSAN (INSAN)
rosmah@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Rosmah Mat Isa memperolehi ijazah sarjana muda Pengurusan Perniagaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1992. Beliau mula berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun yang sama di Fakulti Pengurusan Perniagaan. Beliau berjaya memperolehi ijazah sarjana dalam Sistem Maklumat Perniagaan dari Strathclyde Business School, Scotland pada tahun 1995. Beliau memperolehi ijazah kedoktoran dalam bidang kelakuan organisasi daripada Aston Business School, Aston University, United Kingdom. Bidang kepakaran beliau ialah kelakuan organisasi, teknologi maklumat dan pengantarabangsaan perniagaan kecil dan sederhana.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Knowledge Management , Doktor Falsafah , ASTON UNIVERSITY, UK , 2008
MANAGEMENT INFO SYSTEM , Sarjana , UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, U.K. , 1995
PENGURUSAN PERNIAGAAN , Sarjana Muda , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA , 1992
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - MANAGEMENT [ORGANISATIONAL BEHAVIOUR, ENTREPRENEURSHIP]
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Sabrinah Adam; Nursyazwani Mohd Fuzi; Mohamad Rohieszan Ramdan; Rosmah Mat Isa; Albert Feisal Muhd Feisal Ismail; Mohd Yussni Hashim; Sharon Yong Yee Ong; Shah Iskandar Fahmie Ramlee.  (2022).  Entrepreneurial Orientation And Organizational Performance Of Online Business In Malaysia: The Mediating Role Of The Knowledge Management Process.  - Sustainability.  1-19. 

Penerbitan WOS

Khairul Akmaliah Adham, Hasmiah Kasimin, Rosmah Mat Isa, Fatimah Othman, Faizah Ahmad.  (2015).  Developing A Framework For A Viable Research University.  - Systematic Practice And Action Research.  503-525. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Zuliana Zulkifli, Norazila Mat, Rosmah Mat Isa.  (2023).  Human Resource Management In Retention Of Older Workers Psychology: Synthesis Of Conclusions.  - Journal For Re Attach Therapy And Developmental Diversities.  80-100. 
Mohd Hizam-hanafiah , Mohd Faizal Abdul Ghani, Rosmah Mat Isa, Hamizah Abd Hamid.  (2023).  Critical Success Factors Of Franchising Firms: A Study On Franchisors And Franchisees.  - Administrative Sciences.  1-16. 
Fatimah Othman, Rosmah Mat Isa, Rohayu Abdul Ghani, Norhafizah Abu Hasan.  (2022).  Meneroka Proses Paling Kritikal Dalam Pelaksanaan Pelan Pewarisan.  - Jurnal Pengurusan.  1-16. 
Sabrinah Adam; Nursyazwani Mohd Fuzi; Mohamad Rohieszan Ramdan; Rosmah Mat Isa; Albert Feisal Muhd Feisal Ismail; Mohd Yussni Hashim; Sharon Yong Yee Ong; Shah Iskandar Fahmie Ramlee.  (2022).  Entrepreneurial Orientation And Organizational Performance Of Online Business In Malaysia: The Mediating Role Of The Knowledge Management Process.  - Sustainability.  1-19. 
Zizah Che Senik, Nurul Atasha Jamaludin, Rosmah Mat Isa.  (2022).  Exploring Social Capital Influencing Entrepreneurial Process Among Immigrant Entrepreneurs In Malaysia.  - Jurnal Pengurusan.  1-13. 
Rusliza Yahaya, Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Lela Ahmad, Rosmini Ismail, Khalizul Khalid, Mohd Abdullah Jusoh, Rosmah Mat Isa.  (2022).  Educators' Motivation And Intention Within The Utaut Model To Adopt The Flipped Classroom: A Scoping Review.  - International Journal Of Learning, Teaching And Educational Research.  285-302. 
Mohd Faizal Abdul Ghani, Mohd Hizam-hanafiah, Rosmah Mat Isa, Hamizah Abd Hamid.  (2022).  A Preliminary Study: Exploring Franchising Growth Factors Of Franchisor And Franchisee.  - Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity.  1-20. 
Aishah Tamby Omar, Nurul Athirah Jamlin, Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa, Sarip Adul.  (2022).  A Study On Zakat Education Assistance For Poor Asnaf Student In Sabah.  - International Journal Of Academic Research In Business & Social Science.  1435-1445. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2021).  Organizational Ambidexterity Within Supply Chain Management: A Scoping Review.  - Logforum Scientific Journal Of Logistics.  531-546. 
Kannaki Narayansany, Rosmah Mat Isa.  (2021).  The Relationship Between Onboarding Program And Newcomer's Turnover Intention: The Role Of Organizational Identification As Mediator.  - Jurnal Pengurusan.  3-17. 
Rosmah Mat Isa, Siti Faridah Abdul Jabbar.  (2021).  Caveat Emptor: Islamic Commercial Law Perspective.  - Company Lawyer.  319-321. 
Mohd Faizal Abdul Ghani, Mohd Hizam Hanafiah, Rosmah Mat Isa, Hamizah Abd Hamid.  (2021).  Systematic Literature Review: The Trend On Franchising Strategy.  - International Journal Of Entrepreneurship.  1-19. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Meneroka Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Platform Digital Oleh Perusahaan Mikro Dan Kecil.  - Jurnal Pengurusan.  1-17. 
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Hamizah Abd Hamid, Rosmah Mat Isa.  (2020).  The Barriers Of International Franchise Expansion: A Study On Malaysian Education And Learning Centre Franchisors.  - Systematics Reviews In Pharmacy.  888-895. 
Sharizin Abdul Sarhadat, Khairul Akmaliah Adham, Rosmah Mat Isa.  (2020).  Dimensi Interaksi Penyedia-penerima Dalam Perkhidmatan Sokongan Sosial Untuk Pembangunan Syarikat Pks: Kajian Kes Majlis Amanah Rakyat (mara).  - Jurnal Pengurusan.  60-65. 
Sahudin Saat@ma'anam, Aisyah Abdul Rahman, Rosmah Mat Isa.  (2020).  Analisis Swot Bagi Perjanjian Komprehensif Dan Progresif Perkongsian Trans-pasifik (cptppa): Kes Syarikat Unit Amanah Di Malaysia.  - Geografia.  239-255. 
Sh Usman Yousaf, Mohd Hizam Hanafiah, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Zizah Che Senik, Bushra Usman.  (2020).  Mediating Effects Of Entrepreneurs Work Performance On The Relationship Between Their Psychological Capital And Growth Intentions A Study On Malaysian Entrepreneurs.  - The South East Asian Journal Of Management.  63-78. 
Aisyah Abdul Rahman, Abu Hanifah Ayob, Mohd Helmi Ali, Nor Asiah Omar, Rasidah Arshad, Azlina Ahmad, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Sofiah Md. Auzair, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Arif Mohd Sham Muhamad Asri Abd Ghani.  (2019).  Jurnal Pengurusan.  - Jurnal Pengurusan.  1-190. 
Khawar Naheed And Rosmah Mat Isa.  (2019).  The Role Of Autonomous Motivation In The Relationship Between Social Capital Dimensions And Tacit Knowledge Sharing Among Academics.  - International Journal Of Economics And Management.  165-177. 
Aisyah Abdul Rahman, Abu Hanifah Ayob, Mohd Helmi Ali, Nor Asiah Omar, Rasidah Arshad, Azlina Ahmad, Norliza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Sofiah Md Auzair, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Arif Mohd Sham, Muhammad Asri Abd Ghani.  (2019).  Jurnal Pengurusan.  - Jurnal Pengurusan.  1-181. 
Aisyah Abdul Rahman, Abu Hanifah Ayob, Mohd Helmi Ali, Nor Asiah Omar, Rasidah Arshad, Azlina Ahmad, Norliza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Sofiah Md Auzair, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Arif Mohd Sham, Muhammad Asri Abd Ghani.  (2019).  Jurnal Pengurusan.  - Jurnal Pengurusan.  1-169. 
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Hamizah Abd Hamid, Rosmah Mat Isa.  (2019).  Survival Of Franchising Firm: A Study Of Self-service Laundry Franchisor.  - International Journal Of Entrepreneurship.  1-6. 
Mohammad Ahmed Mohammad Al Dweiri, Rosmah Mat Isa.  (2019).  Supply Chain Integration And Supply Chain Performance: The Role Of Knowledge Sharing As A Mediator.  - International Journal Of Management Studies.  21-51. 
Siti Khadijah Mohd Ghanie, Khairul Akmaliah Adham, Rosmah Mat Isa.  (2018).  Organizational Socialization Process Of Mba Graduates.  - Jurnal Pengurusan. 
Rasidaharshad, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah.  (2017).  Pemenuhankontrak Psikologi Dan Perkongsian Pengetahuan: Peranan Kepercayaan, Timbal Balas Dan Iklim Kolaboratif.  - Jurnal Pengurusan.  1-13. 
Zizah Che Senik, Rosmah Mat Isa, Ridzuan Md Sham, Ratana Jabir.  (2016).  Strategi Dan Corak Pengantarabangsaan Perniagaan Agro Di Malaysia.  - Jurnal Pengurusan.  161-171. 
Mohd Zabri Yusoff, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah.  (2015).  Pemahaman Hubungan Antara Modal Sosial Dan Perkongsian Pengetahuan Dalam Community Of Practice Di Sektor Awam Malaysia: Kesan Ke Atas Prestasi Kerja Individu.  - Jurnal Pengurusan.  1-19. 
Normazaini Saleh, Rasidah Arshad, Rohayu Abdul Ghani, Rosmah Mat Isa.  (2015).  Kualiti Hubungan Penyelia-pekerja Dengan Konflik Kerja-keluarga: Peranan Tanggapan Sokongan Penyelia Sebangai Pengantara.  - Jurnal Pengurusan.  3-11. 
Abbas Alizadeh Dan Rosmah Mat Isa.  (2015).  The Use Of Social Media In Destination Marketing: An Exploratory Study.  - Tourism.  175-192. 
Zizah Che Senik, Rosmah Mat Isa, Ridzuan Md Sham, Abu H Ayob.  (2014).  A Model For Understanding Smes Internationalization In Emerging Economies.  - Jurnal Pengurusan.  25-42. 
Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Noradiva Hamzah, Noor Azuan Hashim.  (2013).  Knowledge Management Strategy And Human Capital Management In Hotel Industry.  - Jurnal Pengurusan.  38:3-14. 
Zizah Che Senik, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Rohani Yusof, Rosmah Mat Isa, Ridzuan Md Sham.  (2012).  Proses Pengantarabangsaan Enterpris Kecil Dan Sederhana (eks): Mengenal Pasti Dimensi Melalui Teknik Delphi.  - Jurnal Pengurusan.  34:123-136. 
Zizah Che Senik, Rosmah Mat Isa, Brenda Scott-ladd, Lanny Entrekin.  (2010).  Influential Factors For Sme Internationalization: Evidence From Malaysia.  - International Journal Of Economics & Management.  4(2):2-21. 
Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah & Zizah Che Senik.  (2010).  Social Capital Dimensions For Tacit Knowledge Sharing: Exploring The Indicators.  - Jurnal Pengurusan.  30:75-91. 

Prosiding Terindeks

Khawar Naheed & Rosmah Mat Isa.  (2018).  Islamic Work Ethics And Tacit Knowledge Sharing: Autonomous Motivation As Mediator.  - The European Proceedings Of Social & Behavioural Sciences Epsbs. 

Buku Penyelidikan

Farhana Sidek, Rosmah Mat Isa, Abu Hanifah Ayob.  (2022).  World Scientific Encyclopedia Of Business Sustainability, Ethics And Entrepreneurship. Volume3: Spirituality, Entrepreneurship And Social Change.  - 18. 
Rosmah Mat Isa, Kannaki S. Narayansany, Mohamad Nizam Asmuni, Mohamad Roshieszan Ramdan.  (2021).  Leadership In A Wave Of Change.  - 16. 
Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah.  (2021).  Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dan Generasi Milenial Terhadap Pekerjaan Masa Hadapan.  - 159. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dan Generasi Milenial Terhadap Pekerjaan Masa Hadapan.  - 19. 
Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah.  (2021).  Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dan Generasi Milenial Terhadap Pekerjaan Masa Hadapan.  - 12. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Keberkesanan Dalam Pembangunan Teknologi : Penyelidikan Dan Aplikasi.  - 9. 
Zafir Mohd Makhbul, Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa.  (2018).  Kesejahteraan Insan Seimbang Dalam Organisasi Berdaya Saing.  - 126. 
Zafir Mohd Makhbul, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad.  (2018).  Pembangunan Modal Insan Lestari.  - 4. 
Zafir Mohd Makhbul, Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa.  (2018).  Kesejahteraan Insan Seimbang Dalam Organisasi Berdaya Saing.  - 17. 
Zafir Mohd Makhbul, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad.  (2018).  Pembangunan Modal Insan Lestari.  - 17. 
Rosmah Mat Isa.  (2018).  Pembangunan Modal Insan Lestari.  - 21. 
Rosmah Mat Isa, Mohd Zabri Yusoff.  (2018).  Kesejahteraan Insan Seimbang Dalam Organisasi Berdaya Saing.  - 21. 
Zafir Mohd Makhbul, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad.  (2018).  Pembangunan Modal Insan Lestari.  - 200. 
Zizah Che Senik, Rosmah Mat Isa, Khairul Akmaliah Adha & Ridzuan Md Sham.  (2017).  Value Creation In International Business: An Sme Perspective.  - 24. 
Rosmah Mat Isa, Zizah Che Senik, Nor Liza Abdullah.  (2012).  Teori, Penyelidikan Dan Praktis Dalam Pengurusan Perniagaan.  - 156-169. 
Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Noradiva Hamzah, Rasidah Arshad.  (2012).  Teori, Penyelidikan Dan Praktis Dalam Pengurusan Perniagaan.  - 131-155. 

Bab Dalam Buku

Farhana Sidek, Rosmah Mat Isa, Abu Hanifah Ayob.  (2022).  World Scientific Encyclopedia Of Business Sustainability, Ethics And Entrepreneurship. Volume3: Spirituality, Entrepreneurship And Social Change.  - 18. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Norulhuda Tajuddin, Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa.  (2022).  Green Human Resource Management.  - 12. 
Rosmah Mat Isa, Kannaki S. Narayansany, Mohamad Nizam Asmuni, Mohamad Roshieszan Ramdan.  (2021).  Leadership In A Wave Of Change.  - 16. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dan Generasi Milenial Terhadap Pekerjaan Masa Hadapan.  - 19. 
Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah.  (2021).  Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dan Generasi Milenial Terhadap Pekerjaan Masa Hadapan.  - 12. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Keberkesanan Dalam Pembangunan Teknologi : Penyelidikan Dan Aplikasi.  - 9. 
Zafir Mohd Makhbul, Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa.  (2018).  Kesejahteraan Insan Seimbang Dalam Organisasi Berdaya Saing.  - 17. 
Zafir Mohd Makhbul, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad.  (2018).  Pembangunan Modal Insan Lestari.  - 17. 
Rosmah Mat Isa, Mohd Zabri Yusoff.  (2018).  Kesejahteraan Insan Seimbang Dalam Organisasi Berdaya Saing.  - 21. 
Rosmah Mat Isa.  (2018).  Pembangunan Modal Insan Lestari.  - 21. 
Zafir Mohd Makhbul, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad.  (2018).  Pembangunan Modal Insan Lestari.  - 4. 
Zizah Che Senik, Rosmah Mat Isa, Khairul Akmaliah Adha & Ridzuan Md Sham.  (2017).  Value Creation In International Business: An Sme Perspective.  - 24. 
Zizah Che Senik, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Ridzuan Md Sham, Wan Fauziah Wan Yusoff.  (2014).  Usahawan Kecil Melayu: Isu Dan Penyelesaian.  - 116 - 134. 
Rosmah Mat Isa, Zizah Che Senik, Nor Liza Abdullah.  (2012).  Teori, Penyelidikan Dan Praktis Dalam Pengurusan Perniagaan.  - 156-169. 
Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Noradiva Hamzah, Rasidah Arshad.  (2012).  Teori, Penyelidikan Dan Praktis Dalam Pengurusan Perniagaan.  - 131-155. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah.  (2021).  Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dan Generasi Milenial Terhadap Pekerjaan Masa Hadapan.  - 159. 
Zafir Mohd Makhbul, Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa.  (2018).  Kesejahteraan Insan Seimbang Dalam Organisasi Berdaya Saing.  - 126. 
Zafir Mohd Makhbul, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad.  (2018).  Pembangunan Modal Insan Lestari.  - 200. 
Rasidah Arshad & Rosmah Mat Isa.  (2017).  Pemerkasaan Modal Insan Di Malaysia.  - 80. 

Penerbitan Lain-lain

Nur Sa`adah Binti Muhamad;rosmah Bt. Mat Isa.  (2023).  Kpj Healthcare Berhad: Braving The Covid-19 Pandemic.  -
Zizah Binti Che Senik;rosmah Bt. Mat Isa;abdullah Sanusi Othman.  (2022).  Sapura Energy Berhad: Braving The Covic-19 Pandemic.  -
Zizah Binti Che Senik;rosmah Bt. Mat Isa;rasidah Binti Arshad;abu Hanifah Bin Ayob;siti Ngayesah Binti Ab. Hamid;nur Sa`adah Binti Muhamad.  (2022).  Developing A Model On Brand Communication Strategy For Sustainable Malaysian Palm Oil Industry.  -
Farhana Binti Sidek;rosmah Bt. Mat Isa;ratana Binti Jabir;shifa Binti Mohd Nor.  (2022).  Developing A Model On Muslim Entrepreneurs And Entrepreneurial Opportunity.  -
Noor Azuan Bt Hashim, Hawati Janor, Rosmah Mat Isa, Farhana Sidek, Norazila Mat.  (2022).  Adoption Of Digital Technologies For Information Dissemination On Palm Oil Among Smallholders.  - 1-10. 
Rosmah Bt. Mat Isa;rasidah Binti Arshad;nor Liza Bt. Abdullah.  (2022).  Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dan Generasi Milenial Terhadap Pekerjaan Masa Hadapan.  -
Zizah Che Senik; Rosmah Mat Isa; Abdullah Sanusi Othman; Ridzuan Md. Sham.  (2022).  Sapura Energy Berhad, 2022: Braving The Covic-19 Pandemic.  - 1-13. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Khiyar In Business Contract.  - 1-18. 
Siti Faridah Abdul Jabbar, Rosmah Mat Isa, Zizah Che Senik.  (2021).  Laporan Kemajuan 1 - Developing A Legal Framework For The Sustainability Of Social Enterprises In Malaysia.  - 1-2. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2021).  Ambidexterity Psychometrics Assessment To Measure Individual's Exploration And Exploitation Capabilities.  - The 1st International Business And Management Virtual Innovation & Invention Of Ideas Competition (viic2021).  1-33. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Kegembiraan Pencetus Kesejahteraan Di Tempat Kerja.  - Majalah Insan.  18-19. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Principles Of Islam.  - 1-30. 
Rosmah Mat Isa, Zizah Che Senik. Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah, Ishak Abdul Rahman, Noor Azuan Hashim.  (2021).  A Holistic Model For Wellbeing Of B40 Retirees.  - 1-9. 
Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Wye Chung Khain.  (2021).  Developing An Integrated Management Model For Harnessing Innovative Work Behavior Among Digital Natives In The Workforce.  - 1-8. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Principles Of Islamic Economy.  - 1-21. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Main Sources Of Islamic Law.  - 1-26. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Secondary Sources Of Islamic Law.  - 1-19. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Islamic Economic System.  - 1-30. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Conventional Economic Systems.  - 1-29. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Investment In Islamic.  - 1-53. 
Zizah Che Senik, Ridzuan Md Sham, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Abu Hanifah Ayob, Siti Ngayesah Ab. Hamid, Nur Sa`adah Muhamad, Fauziah Arshad.  (2021).  Laporan Kemajuan 1 Ep-2019-051: Developing A Model On Brand Communication Strategy For Sustainable Malaysian Palm Oil Industry.  - 1-13. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Riba In Muamalat.  - 1-48. 
Siti Faridah Abdul Jabbar, Rosmah Mat Isa, Zizah Che Senik.  (2021).  Developing A Legal Framework For The Sustainability Of Social Enterprises In Malaysia.  - 1-2. 
Rosmah Mat Isa.  (2021).  Business Contract In Islam.  - 1-35. 
Farhana Sidek, Rosmah Mat Isa, Abu Hanifah Ayob.  (2020).  Spirituality And Entrepreneurship: A Muslim Viewpoint.  - 0. 
Farhana Sidek, Rosmah Mat Isa, Noor Azuan Hashim, Hamizah Abdul Hamid, Khairul Akmaliah Adham.  (2019).  Communal Obligation: Manifestation Of Spiritual Values In Entrepreneurial Activities..  - 33rd Annual Australian And New Zealand Academy Of Management Conference. Wicked Solutions To Wicked Problems. The Challenges Facing Management Research And Practice..  1257. 
Zizah Che Senik, Hamizah Abdul Hamid, Rosmah Mat Isa & Rasidah Arshad.  (2018).  Chrest Buku Program.  - The 3rd Chrest International Conference 2018. 
Zaleha Binti Yazid;rosmah Bt. Mat Isa;aisyah Binti Abdul Rahman;shifa Binti Mohd Nor;khairul Akmaliah Bt. Adham.  (2018).  Developing A Framewrok Of Organising Self-managed Team: The Role Of Leadership.  -
Zizah Che Senik, Hamizah Abd Hamid, Rosmah Mat Isa & Rasidah Arshad.  (2018).  Buku Chrest.  - The 3rd Chrest International Conference 2018. 
Khairul Akmaliah Bt. Adham, Roshayati Binti Abdul Hamid, Wan Mohd Hirwani Bin Wan Hussain, Mohd. Ezani Bin Mat Hassan, Nik Mutasim Bin Haji Nik Ab. Rahman, Rosmah Bt. Mat Isa, Et. Al..  (2015).  Exploring Islamic Perspective On Transformative Service For Societal Well-being.  -
Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Rosmah Mat Isa, Khairul Akmaliah Adham, Khairul Anuar Mohd Ali, Low Soo Wah, Nasuha Nordin, Nur Laili Ab. Ghani.  (2015).  Pengukuhan Penerbitan Bahan Pengajaran Ukm-gsb.  - Reforming The Grey Areas. 
Khairul Akmaliah Adham, Rosmah Mat Isa, Nik Mutasim Nik Ab Rahman, Mohd Ezani Mat Hassan, Low Soo Wah, Mohmad Adnan Alias, Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Nur Laili Ab Ghani.  (2015).  Pengukuhan Penerbitan Ukm-gsb.  - Reforming The Grey Areas. 
Khairul Akmaliah Adham,mohd Ezani Mat Hassan,nik Mutasim Nik Ab Rahman,low Soo Wah, Rosmat Mat Isa,zizah Che Senik,nur Atiqah Abdullah,zaleha Yazid,adlin Masood.  (2015).  Doctoral Program In Management: Research Process, Industry Relations And Socialization Within The Research Communities.  - Producing Global Workface. 
Rosmah Mat Isa.  (2015).  Modal Sosial Efektif Tingkat Daya Saing Organisasi.  - Berita Harian. 
Khairul Akmaliah Adham,mohd Fuaad Said,adriana Mohd Rizal,mohd Iqbal Abdul Wahab,hasmiah Kasimin,mohd Ezani Mat Hassan,nik Mutasim Nik Ab Rahman,rosmah Mat Isa,aini Aman,adlin Masood, Et Al.  (2015).  Exploring Islamic Perspective On Transformative Service For Societal Well-being.  - Reforming The Grey Areas. 
Mohd Ezani Mat Hassan, Rosmah Mat Isa, Khairul Akmaliah Adham, Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Low Soo Wah, Nik Mutasim Nik Ab. Rahman.  (2015).  Pengukuhan Penerbitan Bahan Bacaan Umum Ukm-gsb.  -
Khairul Akmaliah Bt. Adham, Low Soo Wah, Rosmah Bt. Mat Isa, Noreha Bt. Halid, Adlin Binti Masood, Zaleha Binti Yazid, Zizah Binti Che Senik, Norazila Bt. Mat, Mohd Fuaad Said.  (2014).  Business Sustainability And Strategies For Growth.  -
Low Soo Wah, Noreha Halid, Rosmah Mat Isa, Khairul Akmaliah Adham, Adlin Masood.  (2014).  Aligning Mba Programme To Meet Graduates And Industries Expectations Without Sacrificing Quality An Exploratory Study.  - Case-based Learning In Is. 
Rosmah Mat Isa Dan John A.a Sillince.  (2010).  The Impact Of Understanding The Sequence Of Social Capital Dimension For Tacit Knowledge Sharing In An Organizational Project Context.  - Eurasia Business And Economics Society (ebes) 2010 Conference. 
Nor Liza Abdullah, Noradiva Hamzah, Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa, Rohayu Abd Ghani.  (2010).  Relational Psychological Contract And Knowledge Sharing: The Mediating Role Of Social Capital.  - Eurasia Business And Economics Society (ebes) 2010 Conference. 
Rosmah Mat Isa
nor Liza Abdullah
noradiva Hamzah
rasidah Arshad.  (2009).  Intellectual Capital In Hotel Industry: A Case Study From Malaysia.  - Intellectual Capital In Hotel Industry: A Case Study From Malaysia. 
Noradiva Hamzah, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah, Rohayu Abdul Ghani.  (2008).  The Changing Nature Of Employment Relationship: Its? Effect On Social Capital, Commitment, Turnover Intention And Knowledge Sharing.  - 4th Eiasm Workshop On "visualising, Measuring And Managing Intangible And Intellectual Capital. 
Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Noradiva Hamzah.  (2008).  Pertandingan Poster.  - The Typology Of Intellectual Capital And Knowledge Management In Malaysian Hotel Industry. 
Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah, Noradiva Hamzah, Rohayu Abdul Ghani.  (2008).  The Changing Nature Of Employment Relationship: Its Effect On Social Capital, Commitment, Turnover Intention And Knowledge Sharing.  - Pertandingan Poster Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembinaan Model Lestari Francais Mikro di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-10-2023 sehingga 30-09-2026 , Kebangsaan
Managing Organizations in Turbulent Times: What’s Next for the Future? , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 26-01-2024 , Universiti

Tamat

PENGURUSAN PENGETAHUAN DAN PRESTASI KERJA PENJAWAT AWAM , Ketua Projek , 22-12-2021 sehingga 22-12-2022 , Kebangsaan
PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PEKERJAAN MASA HADAPAN , Ketua Projek , 01-12-2020 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PEKERJAAN MASA HADAPAN , Ketua Projek , 01-12-2020 sehingga 31-05-2021 , Kebangsaan
A Holistic Model for Wellbeing of B40 Retirees , Ketua Projek , 15-12-2019 sehingga 14-06-2022 , Kebangsaan
Social Capital and Tacit Knowledge Sharing : The Role of Autonomous Motivation As Mediator , Ketua Projek , 14-10-2014 sehingga 13-10-2015 , Universiti
Tacit Knowledge Sharing and Employee Innovative Behavior : Effects of Relational Capital As An Antecedent and Happiness As A Mediator , Ketua Projek , 08-10-2014 sehingga 07-10-2015 , Universiti
Kajian Keberkesanan Program Latihan Kakitangan Pelaksana Di UKM , Ketua Projek , 01-07-2013 sehingga 30-06-2014 , Universiti
Sapura Energy Berhad: Braving the COVIC-19 Pandemic , Penyelidik Bersama , 15-10-2021 sehingga 15-10-2022 , Kebangsaan
DEVELOPING SUCCESSFUL FRANCHISING BUSINESS MODEL IN MALAYSIA: EXPLORING THE GROWTH FACTORS, CRITICAL SUCCESS FACTORS AND BUSINESS STRATEGIES , Penyelidik Bersama , 01-10-2021 sehingga 31-12-2022 , Universiti
Cyber incivility and social culture in digital workplace: A case of Malaysian service sectors , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 30-11-2023 , Universiti
Developing an integrated management model for harnessing innovative work behavior among digital natives in the workforce , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 14-06-2023 , Universiti
Model Pengurusan Integrasi satu Asnaf satu Ijazah untuk Pelajar Asnaf Miskin di Sabah. , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 31-10-2022 , Kebangsaan
DEVELOPING A LEGAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABILITY OF SOCIAL ENTERPRISES IN MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-10-2022 , Kebangsaan
KPJ Healthcare Berhad: Braving the COVID-19 Pandemic , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-10-2021 , Kebangsaan
Adoption of Digital Technologies for Information Dissemination on Palm Oil among Smallholders , Penyelidik Bersama , 15-08-2020 sehingga 14-08-2023 , Kebangsaan
DEVELOPING A MODEL ON BRAND COMMUNICATION STRATEGY FOR SUSTAINABLE MALAYSIAN PALM OIL INDUSTRY , Penyelidik Bersama , 10-10-2019 sehingga 10-04-2022 , Kebangsaan
INBOUND AND OUTBOUND HALAL INDUSTRY IN MUSLIM-MINORITY COUNTRIES , Penyelidik Bersama , 15-08-2018 sehingga 14-02-2021 , Antarabangsa
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
Developing a Model on Muslim Entrepreneurs and Entrepreneurial Opportunity , Penyelidik Bersama , 16-10-2017 sehingga 15-07-2020 , Universiti
Developing a Framewrok of Organising Self-Managed Team: The Role of Leadership , Penyelidik Bersama , 02-11-2015 sehingga 30-04-2018 , Kebangsaan
Modelling of Internationalization Intelligence Framework for Born-Global High-Tech Firms in selected ASEAN Countries , Penyelidik Bersama , 01-12-2014 sehingga 31-05-2017 , Kebangsaan
Kajian keberkesanan kaedah pegajaran dan tanggapan kebolehgunaan dan kebolehpindahan pelajaran ke tempat kerja , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-07-2015 , Kebangsaan
A New Framework for Human Capital Mobility: Brain Gain from Professional Expatriates in Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-07-2014 sehingga 30-12-2016 , Kebangsaan
Pengukuhan Penerbitan UKM-GSB , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Pengukuhan Penerbitan Bahan Bacaan Umum , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Pengukuhan Penerbitan Bahan Penerbitan UKM-GSB , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Doctoral Program in Management: Research Process, Industry Relations and Socialization within The Research Communities. , Penyelidik Bersama , 01-11-2013 sehingga 30-04-2016 , Universiti
EXPLORING ISLAMIC PERSPECTIVE ON TRANSFORMATIVE SERVICE FOR SOCIETAL WELL-BEING , Penyelidik Bersama , 20-05-2013 sehingga 19-11-2015 , Kebangsaan
Business Sustainability and Strategies For Growth , Penyelidik Bersama , 10-05-2013 sehingga 09-11-2014 , Kebangsaan
Aligning MBA Programme to Meet Graduates` and Industries` Expectations without Sacrificing Quality - An Exploratory Study , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Analisis Pekerjaan Kakitangan Pelaksana UKM , Penyelidik Bersama , 01-10-2012 sehingga 30-09-2013 , Universiti
Developing A Famework of Work-Life Balance and Social Capital , Penyelidik Bersama , 06-06-2011 sehingga 05-06-2014 , Kebangsaan
The Importance of Absorptive Capacity in Strategy-learning Relationship in Innovative Firms , Penyelidik Bersama , 01-06-2010 sehingga 31-12-2012 , Universiti
Keberkesanan Penggunaan Peruntukan dalam Merealisasikan Program PERMATApintar Negara , Penyelidik Bersama , 01-03-2010 sehingga 28-02-2011 , Kebangsaan
Pemerkasaan dan Autonomi Pengurusan - Pengurusan Bakat , Penyelidik Bersama , 15-07-2009 sehingga 31-12-2010 , Universiti
The Changing Nature of Employment Relationship: It`s Effect On Social Capital, Commitment, Loyalty and Turnover Intention , Penyelidik Bersama , 01-10-2007 sehingga 31-03-2010 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Pengajar Cemerlang , 2008
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2009
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2014
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015

Anugerah-anugerah Lain

Penghargaan , 2018
Majlis Kualiti FEP , 2017
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Emerald Emerging Markets Case Studies , 01-05-2014 sehingga 28-05-2014 , Antarabangsa
Journal of Sustainability Science and Management , 01-10-2014 sehingga 20-10-2014 , Kebangsaan
Jurnal Teknologi , 13-02-2014 sehingga 11-03-2014 , Kebangsaan
British Journal of Economics, Management and Trade , 08-04-2014 sehingga 03-05-2014 , Antarabangsa
Jurnal , 08-07-2014 sehingga 09-07-2014 , Kebangsaan
SEGI college , 01-01-2012 sehingga 31-12-2014 , Kebangsaan
Jurnal Pengurusan , 08-04-2015 sehingga 11-05-2015 , Antarabangsa
Jurnal Pengurusan , 01-01-2015 sehingga 12-01-2015 , Antarabangsa
Proceeding 29th Annual Conferences ANZAM , 01-10-2015 sehingga 15-11-2015 , Antarabangsa
Proceeding the 2nd CHREST International Conference , 01-05-2015 sehingga 30-05-2015 , Antarabangsa
SEGI College , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Kebangsaan
UKM GSB , 25-02-2015 sehingga 27-02-2015 , Daerah / Jajahan
UKM GSB , 16-04-2015 sehingga 16-04-2015 , Kebangsaan
Panel Penasihat Akademik , 07-08-2015 sehingga 15-08-2019 , Kebangsaan
Workshop on writing Article for International Journal , 27-11-2015 sehingga 28-11-2015 , Antarabangsa
Bengkel Kajian Penilaian Outcome Mara Siri 2/2015 , 01-04-2015 sehingga 03-04-2015 , Kebangsaan
Taklimat Tips dan Maklumat Temuduga Biasiswa , 24-03-2015 sehingga 24-03-2015 , Daerah / Jajahan
Jurnal Pengurusan , 13-04-2016 sehingga 13-05-2016 , Antarabangsa
Jurnal Pengurusan , 15-02-2016 sehingga 15-03-2016 , Antarabangsa
Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi , 03-01-2017 sehingga 25-05-2017 , Kebangsaan
CHREST International Conference 2018 , 25-01-2017 sehingga 05-04-2018 , Antarabangsa
Jurnal Pengurusan , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Antarabangsa
Jawatankuasa Penasihat Akademik Program CITRA , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
JAWATAN KUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
Collective psychological ownership and knowledge behaviour:role of motivation as a game changer , 11-07-2021 sehingga 15-08-2021 , Antarabangsa
a closer look at the antecedents of customer orientation: internal marketing, transormational leadership and Motivation, opportunity, ability model , 11-07-2021 sehingga 15-08-2021 , Antarabangsa
Designing a new model for adoption of e-learning technologies through mixed method approach , 29-04-2021 sehingga 06-05-2021 , Kebangsaan
COLLEGE OF CREATIVE ARTS TECHNOLOGY , 20-08-2022 sehingga 20-08-2024 , Kebangsaan
IMPACT OF E-COMMERCE ETHICS ON ONLINE REPURCHASE INTENTION: AN EMPORICAL STUDY ON SMEs , 31-05-2022 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
PHD , 11-10-2022 sehingga 11-10-2029 , Kebangsaan
KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN , 13-07-2022 sehingga 15-07-2022 , Kebangsaan
How dark working environment translates employee engagement? A social exchange perspective , 15-07-2022 sehingga 17-08-2022 , Antarabangsa
Occupational Stress during COVID19 and Disengagement from Knowledge Sharing: Gender Differences , 15-07-2022 sehingga 17-08-2022 , Antarabangsa
Sustainable return to work for workers with mental health and musculoskeletal conditions , 02-11-2022 sehingga 21-11-2022 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

PELANTIKAN PENILAI BAGI KOLOKIUM SISWAZAH SEMESTER 1 2021/2022 PROGRAM SARJANA PENTADBIRAN AWAM DAN KEPIMPINAN , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PROGRAM KEMASYARAKATAN BANJIR DAN PASCA BANJIR DI PAHANG - PROGRAM 1 , 04-02-2021 sehingga 04-02-2021 , Universiti
GURU@FEP WITH KUBI SPRINGER , 16-07-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
INSAN RESEARCH WEBINAR SERIES 3/2022- PUBLISHING CLINIC: PROF. MADYA DR. ROSMAH MAT ISA , 29-03-2022 sehingga 29-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM BARU (JKPB) , 15-04-2013 sehingga 14-04-2015 , Universiti
JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK PELAJAR (JKPAP) PROGRAM SARJANA MUDA SAINS CITRA BAGI SESI AKADEMIK 2020-2021 , 12-10-2020 sehingga 03-10-2021 , Universiti
JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FEP , 01-01-2018 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAIAN KERTAS KERJA KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 1 SESI 2019/2020 , 20-12-2019 sehingga 08-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURNAL PENGURUSAN , 01-06-2019 sehingga 31-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURNAL PENGURUSAN VOL58.59 DAN 60 , 01-06-2019 sehingga 31-05-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Audit dan Kualiti , 07-03-2013 sehingga 06-03-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kebajikan, Sosial dan Kerohanian FEP , 01-06-2018 sehingga 31-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Laman Web dan ICT , 12-09-2014 sehingga 30-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Pelajar dan Pengajaran-Pembelajaran UKM-GSB , 15-01-2013 sehingga 14-01-2015 , Universiti
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Badaruzaman P92177) , 06-03-2020 sehingga 06-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Mansoor Soomro P92889) , 18-12-2019 sehingga 18-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Nur Aqilah Hazirah P94624) , 10-06-2020 sehingga 10-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Nurul Atasha P90227) , 13-11-2019 sehingga 13-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Salihah P81458) , 20-02-2019 sehingga 20-02-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Zurina P88995) , 17-04-2020 sehingga 17-04-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajian Siswazah , 20-02-2014 sehingga 30-04-2016 , Universiti
Jawatankuasa Penyediaan Dokumen COPPA Program Doktor Falsafah Ekonomi FEP , 06-11-2018 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Program Sarjana Pentadbiran dan Kepimpinan FEP , 21-04-2016 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan , 19-08-2014 sehingga 30-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan CHREST , 25-01-2017 sehingga 05-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan IMAC8 , 01-12-2015 sehingga 30-11-2016 , Universiti
Jawatankuasa Tadbir Urus , 12-09-2014 sehingga 30-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Task Force AACSB-AoL , 12-09-2014 sehingga 30-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Temuduga FEP bagi sesi kemasukan 2016-2017 , 25-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jurnal pengurusan , 01-06-2016 sehingga 31-05-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah Semester 1 Sesi 2018/2019 , 01-09-2018 sehingga 28-02-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN COPIA , 20-02-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AJK PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (BBA) FEP , 10-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KURIKULUM DAN MODUL BAGI PROGRAM SARJANA PERNIAGAAN DIGITAL,FEP , 05-07-2023 sehingga 04-07-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN PEMBANGUNAN PROGRAM ODL FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN – SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN , 31-05-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI MENTOR: PROGRAM MENTOR INSAN , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS AKTIVITI PUSAT KAJIAN INSAN: BENGKEL DAILY DIARY STUDY , 19-01-2022 sehingga 31-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS AKTIVITI: BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL JURNAL TERINDEKS , 30-03-2023 sehingga 31-08-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PENTADBIRAN AWAM DAN KEPIMPINAN,FEP , 08-08-2022 sehingga 08-08-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MAJLIS PELANCARAN MAJALAH INSAN MEMBUGAR KESEJAHTERAAN DALAM RANJAU PERUBAHAN , 21-09-2021 sehingga 21-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEPANJANG BULAN RAMADHAN 1442H FEP, UKM , 13-04-2021 sehingga 12-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - NUR AQILAH HAZIRAH BINTI MOHD ANIM (P94624) , 04-06-2021 sehingga 04-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - NURUL ATASHA BINTI JAMALUDIN (P90227) , 28-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPM2133 PENYELIDIKAN PERNIAGAAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPM3033 KELAKUAN ORGANISASI , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPM3103 KELAKUAN ORGANISASI/EPPM3033 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPM3363 PENGURUSAN PERUNCITAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPM4014 PENGURUSAN STRATEGIK , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGGAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPD1053 PENGANTAR PENGURUSAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGGAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPD1063 APLIKASI KOMPUTER , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGGAN SEMESTER 1 SESI 20202021 EPPM2063 ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 – KOD KURSUS EPPM2903 LUAR FAKULTI PRINSIP PENGURUSAN PERNIAGAAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MODERASI PENTAKSIRAN APEL ‘C’ BAGI KURSUS EPPD1053 PENGANTAR PENGURUSAN, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 20-02-2021 sehingga 19-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MODERASI PENTAKSIRAN APEL ‘C’ BAGI KURSUS EPPD1063 APLIKASI KOMPUTER, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 20-02-2021 sehingga 19-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MODERASI PENTAKSIRAN APEL ‘C’ BAGI KURSUS EPPD1073 KOMUNIKASI PERNIAGAAN KONTEMPORARI, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 20-02-2021 sehingga 19-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN SEMULA PROGRAM DOKTOR FALSAFAH DAN PROGRAM SARJANA PERDAGANGAN,FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INISIATIF PENYELIDIKAN (GIP) FEP TAHUN 2023 , 06-11-2023 sehingga 14-11-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERN INISIATIF PENYELIDIKAN (GIP) FEP 2021 , 01-09-2021 sehingga 03-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI SIDANG PEWASIT SIDANG EDITOR MAJALAH INSAN , 14-04-2020 sehingga 31-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH - ALFADHILI, NASSER AYED S (P92175) , 30-03-2022 sehingga 30-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH - MOKHAMMAD NURRUDDIN ZANKY (P105340) , 04-10-2022 sehingga 04-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH - NOR HAFIZAH BINTI IBRAHIM (P108170) , 27-07-2022 sehingga 27-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN PHD - HELLYA AGUSTINA IHIL (P94648) , 13-01-2022 sehingga 13-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAIAN ARTIKEL BERTAJUK: LEADERSHIP IN SELF MANAGED PROJECT TEMAS (SMPTs) , 28-08-2020 sehingga 06-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PERBINCANGAN MEJA BULAT (RTD) - FUTURE OF WORK , 30-10-2018 sehingga 30-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PERBINCANGAN MEJA BULAT (RTD) - UNDERSTANDING MILLENNIAL WORKFORCE , 03-04-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pensyarah Mentor Mentee Sesi Akademik 2018-2019 FEP , 02-09-2018 sehingga 02-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Persatuan Wanita UKM (SUKMANITA) , 01-01-2013 sehingga 01-01-2020 , Universiti
WACANA FEP , 05-07-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
WACANA FEP , 07-10-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan