Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PROF. MADYA DR. NORADIVA BT. HAMZAH

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN KEUTUHAN TADBIR URUS & AKAUNTABILITI (GRACE)
adibz@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Modal Intelek , Doktor Falsafah , UNIVERSITY MALAYA , 2007
Perakaunan Antarabangsa , Sarjana , UNIV. OF NEWCASTLE UPON TYNE , 1994
Sarjana Muda , UKM , 1992
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Maizatulakma Abdullah, Noradiva Hamzah, Mohd Helmi Ali, Ming-lang Tseng, Matthew Brander.  (2020).  The Southeast Asian Haze: The Quality Of Environmental Disclosures And Firm Performance.  - Journal Of Cleaner Production.  1-11. 

Penerbitan WOS

Intan Belinda Lestari, Noradiva Hamzah, Ruhanita Maelah.  (2019).  Corporate Social And Environmental Strategy And Reporting In Indonesian Plantation Industry.  - Indonesian Journal Of Sustainability Accounting And Managemenmt.  84-94. 
Hazlina Hassan, Noradiva Hamzah, Norman Mohd. Saleh, Amrizah Kamaluddin.  (2019).  The Effect Of Transformational Leadership Styles Towards Managing Knowledge Assets.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  171-180. 
Nur Anis Md Surani, Noradiva Hamzah.  (2019).  Kesan Pemoderat Jawatankuasa Kelestarian Ke Atas Hubungan Antara Pemilikan Syarikat Dan Kualiti Pelaporan Kelestarian Di Malaysia.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  80-90. 
Nor Hafizah Abdul Rahman, Noradiva Hamzah, Adibah Jamaluddin, Khairul Azman Aziz.  (2019).  Establishing An Effective Internal Control System For Fraud Prevention: A Structured Literature Review.  - Asia-pacific Management Accounting Journal.  874-997. 
Noradiva Hamzah, Maizatulakma Abdullah.  (2018).  Stakeholder Power Towards Corporate Social And Environmental Responsibility Disclosure: Evidence From Malaysia.  - Asian Journal Of Accounting And Governance. 
Abdullah J. R. Rabaya, Noradiva Hamzah & Norman Mohd Saleh.  (2018).  Malaysian Financial Reporting Standard 139 Financial Instruments: Recognition And Measurement Adoption And Intellectual Capital Performance: Evidence From The Malaysian Financial Sector.  - Asian Journal Of Accounting And Governance. 
Noradiva Hamzah, Hazlina Hassan, Norman Mohd Saleh & Amrizah Kamaluddin.  (2017).  Intellectual Capital Management Practices In Malaysian Private Hospitals.  - Asian Journal Of Accounting And Governance 8.  1-12. 
Zakiah Muhammaddun Mohamed, Aini Aman, Noradiva Hamzah, Sofiah Md. Auzair.  (2010).  Atarek Kamil Ibrahim & Co. Chartered Accountants.  - Asian Case Research Journal.  14(1):141-158. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Noradiva Hamzah, Ruhanita Maelah, Omaq Muwafaq Saleh.  (2022).  The Moderating Effect Of Human Capital On The Relationship Between Enterprise Risk Management And Organization Performance.  - International Journal Of Business And Society.  614-632. 
Hazlina Hassan, Amrizah Kamaluddin, Shukriah Saad, Nur Quratun Aini Haron, Noradiva Hamzah, Rohmawati Kusumaningtias.  (2022).  Intellectual Capital Performance In Higher Education Institutions: Evidence From Public Universities.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Science.  2176-2191. 
Arum Indrasari, Peni Nugraheni, Noradiva Hamzah, Ruhanita Maelah.  (2021).  Motivational Factors Of Implementing Corporate Social And Environmental Reporting And Its Impact On Performance.  - Journal Of Asian Finance, Economics And Business.  883-892. 
Tengku Kasmini Tengku Wook, Noradiva Hamzah, Norlida Hanim Mohd Salleh, Rozita Amiruddin.  (2021).  Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Perhotelan.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  1-14. 
Abdullah Jihad Rasmi Rabaya, Norman Mohd Saleh, Noradiva Hamzah.  (2020).  Intellectual Capital Performance And Firm Value: The Effect Of Mfrs 139.  - The South East Asian Journal Of Management.  1-22. 
Maizatulakma Abdullah, Noradiva Hamzah, Mohd Helmi Ali, Ming-lang Tseng, Matthew Brander.  (2020).  The Southeast Asian Haze: The Quality Of Environmental Disclosures And Firm Performance.  - Journal Of Cleaner Production.  1-11. 
Salawati Sahari, Noradiva Hamzah, Mohamat Sabri Hassan, Mara Ridhuan Che Abdul Rahman.  (2018).  The Development Of A Human Rights Disclosure Index.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences. 
Norman Mohd Saleh & Noradiva Hamzah.  (2017).  Co-operative Governance And The Public Interest: Between Control And Autonomy.  - Jurnal Pengurusan.  1-26. 
Noradiva Hamzah, Norman Mohd Saleh, Sumayah Mohamed.  (2015).  The Influence Of Ethnicity On The Reporting Of Inteletual Capital.  - Jurnal Pengurusan.  73-87. 
Noradiva Hamzah, Mohamat Sabri Hassan, Zakiah Muhammaddun Mohamed, Azlina Ahmad, Shukriah Saad.  (2013).  Annual Reporting Practices: Human Capital Information By Malaysian Services Companies.  - Jurnal Pengurusan.  37:53-62. 
Sofiah Md Auzair, Aini Aman, Ruhanita Maelah, Rozita Amiruddin And Noradiva Hamzah.  (2013).  Management Control In Accounting Outsourcing Services.  - Business Strategy Series.  14(2/3):43-49. 
Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Noradiva Hamzah, Noor Azuan Hashim.  (2013).  Knowledge Management Strategy And Human Capital Management In Hotel Industry.  - Jurnal Pengurusan.  38:3-14. 
Rozita Amiruddin, Aini Aman, Sofiah Md Auzair, Noradiva Hamzah, Ruhanita Maelah.  (2013).  Mitigating Risks In A Shared Service Relationship: The Case Of A Malaysian Bank.  - Qualitative Research In Accounting And Management.  10(1):78-93. 
Noradiva Hamzah, Aini Aman, Ruhanita Maelah, Sofiah Md Auzair And Rozita Amiruddin.  (2010).  Outsourcing Decision Processes : A Case Study Of A Malaysian Firm.  - African Journal Of Business Management.  4(15):3307-3314. 
Zakiah Muhammaddun Mohamed, Aini Aman, Noradiva Hamzah, Sofiah Md. Auzair.  (2010).  Atarek Kamil Ibrahim & Co. Chartered Accountants.  - Asian Case Research Journal.  14(1):141-158. 
Noradiva Hamzah & Zakiah Muhammaddun Mohamed.  (2010).  Disclosure Of Intellectual Capital Information Of The Airline Companies In Malaysia.  - Jurnal Pengurusan.  30:25-35. 
Noradiva Hamzah, Mohd Nazari Ismail.  (2009).  Linking Business Strategy And Knowledge Management Practices: Case Studies Of Malaysian Firms.  - International Journal Of Knowledge Management Studies.  3(1-2):22-39. 

Prosiding Terindeks

Rosma Nadianti Risman, Aini Aman, Noradiva Hamzah.  (2012).  Knowledge Management In Offshore Accounting Outsourcing.  - 2012 International Conference On Information Retrieval & Knowledge Management (camp). 
Noradiva Hamzah, Zakiah Muhammaddun Mohamed, Mohamat Sabri Hassan, Azlina Ahmad, Shukriah Saad.  (2011).  Human Capital Reporting By Malaysian Services Companies.  - Proceedings 2011 Ieee International Summer Conference Of Asia Pacific Business Innovation And Technology Management- Dalian, China. 

Buku Penyelidikan

Noradiva Hamzah.  (2022).  Modal Intelek Dalam Pelancongan Mesra Muslim.  - 16. 
Intan Maiza Abd Rahman, Mohamat Sabri Hassan, Noradiva Hamzah, Hamezah Md Nor.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita: Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 10. 
Noradiva Hamzah, Tengku Kasmini Tengku Wook.  (2022).  Modal Intelek Dalam Pelancongan Mesra Muslim.  - 22. 
Noradiva Hamzah, Tengku Kasmini Tengku Wook.  (2022).  Modal Intelek Dalam Pelancongan Mesra Muslim.  - 112. 
Ruhanita Maelah, Noradiva Hamzah, Omar Muwafaq Saleh Al Janabi.  (2021).  Enterprise Risk Management Essentials: Overview And Practices.  - 120. 
Noradiva Hamzah.  (2018).  Kesejahteraan Insan Seimbang Dalam Organisasi Berdaya Saing.  - 14. 
Noradiva Hamzah & Mara Ridhuan Che Rahman.  (2018).  Pelaporan Dan Jurang Maklumat Korporat Di Malaysia.  - 18. 
Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Noradiva Hamzah, Rasidah Arshad.  (2012).  Teori, Penyelidikan Dan Praktis Dalam Pengurusan Perniagaan.  - 131-155. 
Aini Aman, Noradiva Hamzah, Rozita Amiruddin, Ruhanita Maelah, Sofiah Md Auzair.  (2010).  Penyumberan-luar Perakaunan Di Malaysia : Aktiviti, Risiko Dan Kawalan.  - 146. 
Aini Aman, Ruhanita Maelah, Sofiah Auzair, Rozita Amiruddin, Noradiva Hamzah.  (2009).  Services Management And Marketing: Studies In Malaysia.  - 227-241. 

Bab Dalam Buku

Intan Maiza Abd Rahman, Mohamat Sabri Hassan, Noradiva Hamzah, Hamezah Md Nor.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita: Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 10. 
Noradiva Hamzah.  (2022).  Modal Intelek Dalam Pelancongan Mesra Muslim.  - 16. 
Noradiva Hamzah, Tengku Kasmini Tengku Wook.  (2022).  Modal Intelek Dalam Pelancongan Mesra Muslim.  - 22. 
Noradiva Hamzah.  (2018).  Kesejahteraan Insan Seimbang Dalam Organisasi Berdaya Saing.  - 14. 
Noradiva Hamzah & Mara Ridhuan Che Rahman.  (2018).  Pelaporan Dan Jurang Maklumat Korporat Di Malaysia.  - 18. 
Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Noradiva Hamzah, Rasidah Arshad.  (2012).  Teori, Penyelidikan Dan Praktis Dalam Pengurusan Perniagaan.  - 131-155. 
Aini Aman, Ruhanita Maelah, Sofiah Auzair, Rozita Amiruddin, Noradiva Hamzah.  (2009).  Services Management And Marketing: Studies In Malaysia.  - 227-241. 
Noradiva Hamzah, Fauziah Selamat.  (2009).  Sustaining Competitiveness In A Liberalized Economy.  - 202-224. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Noradiva Hamzah, Tengku Kasmini Tengku Wook.  (2022).  Modal Intelek Dalam Pelancongan Mesra Muslim.  - 112. 
Ruhanita Maelah, Noradiva Hamzah, Omar Muwafaq Saleh Al Janabi.  (2021).  Enterprise Risk Management Essentials: Overview And Practices.  - 120. 
Aini Aman, Noradiva Hamzah, Rozita Amiruddin, Ruhanita Maelah, Sofiah Md Auzair.  (2010).  Penyumberan-luar Perakaunan Di Malaysia : Aktiviti, Risiko Dan Kawalan.  - 146. 

Penerbitan Lain-lain

Noradiva Bt. Hamzah;norlida Hanim Binti Mohd Salleh;izuli Bin Dzulkifli.  (2021).  Intellectual Capital Management Towards Muslim Friendly In Tourism Operators: Malaysian Case.  -
Norman Bin Mohd Saleh;noradiva Bt. Hamzah.  (2021).  Peranan Tadbir Urus Koperasi Ke Atas Prestasi Koperasi Kecil Dan Sederhana Berdasarkan Indeks 3i-koop.  -
Noradiva Hamzah, Norlida Hanim Mohd Salleh, Izuli Dzulkifli, Tengku Kasmini Tengku Wook.  (2021).  Intellectual Capital Management Towards Muslim Friendly Tourism: Malaysian Case.  - 1-25. 
Noradiva Hamzah.  (2020).  Pembangunan Modal Manusia Dalam Pembangunan Homestay.  - Manuskrip 2020.  1-12. 
Noradiva Hamzah.  (2020).  Modal Intelek Dan Nilai Islam.  - 1-18. 
Aida Md Rashid, Mohamat Sabri Hassan, Noradiva Hamzah.  (2020).  Intellectual Capital Disclosure In Integrated Reporting And Cost Of Equity: The Role Of Size, Business Strategy And Industry.  - Symposium Of Accounting, Finance And Governance 2020.  1-31. 
Norlida Hanim Mohd Salleh, Noradiva Hamzah, Izuli Dzulkifli.  (2020).  Hubungan Budaya Islam, Pengurusan Modal Intelek Dan Prestasi Industri Pelancongan Perhotelan.  - 1-32. 
Nor Hafizah Abdul Rahman, Noradiva Hamzah, Razana Juhaida Johari, Yusarina Mat Isa.  (2020).  Modelling An Effective Occupational Fraud Prevention Technique In Malaysian Smes.  - 36th International Business Information Association Conference.  1-14. 
Noradiva Hamzah, Norlida Hanim Mohd Salleh, Izuli Dzulkifli, Tengku Kasmini.  (2020).  Intellectual Capital Management Towards Muslim Friendly.  - Manuskrip.  1-22. 
Nor Hazila Hazan, Noradiva Hamzah.  (2020).  Hubungan Antara Kefahaman Dan Minat Dalam Penggunaan Fintech Ke Atas Inovasi Dan Perniagaan.  - 1-58. 
Noradiva Hamzah, Tengku Kasmini Tengku Wook, Norlida Hanim Mohd Salleh, Izuli Dzulkifli.  (2020).  Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Pelancongan Mesra Muslim: Model Konseptual.  - 1-25. 
Noradiva Hamzah, Norlida Hanim Mohd Salleh.  (2020).  Ekonomi Sosial Dan Covid-19: Kelestarian Sektor Perlancongan Mesra Muslim Di Terengganu.  - Kertas Cadangan Penyelidikan.  1-13. 
Hazlina Hassan, Amrizah Kamaluddin, Norman Mohd Saleh, Noradiva Hamzah.  (2020).  Iidex 2020 Hospital Intellectual Capital And Performance Appraiser.  - Hospital Intellectual Capital And Performance Appraiser.  1-18. 
Maizatulakma Abdullah, Matthew Brander, Noradiva Hamzah.  (2019).  The Southeast Asian Haze: The Quality Of Environmental Disclosures And Firm Performance.  - The Henley Centre Of Accounting Research & Practice Seminar 2019.  1-31. 
Salwa Muda, Mara Ridhuan Che Abdul Rahman, Norman Mohd Saleh, Noradiva Hamzah.  (2019).  Examination Of Intellectual Capital And Smes Business Performances From Organisational Life Cycle Perspective.  - International Conference On Business, Economics And Management.  83. 
Majlis Dekan Dan Ketua Program Perakaunan.  (2019).  Accountinng Graduates' Competency In Malaysia.  - Penyelidikan Dari Geran Kementerian Pendidikan Kepada Majlis Dekan Dan Ketua Program Perakaunan.  1-45. 
Noradiva Hamzah Maizatulakma Abdullah.  (2018).  South East Asian Haze And Forest Fires: Stakeholders Power Toward Corporate Social And Environmental Reporting.  - Laporan Teknikal. 
Nor Hafizah Abdul Rahman, Adibah Jamaluddin, Noradiva Hamzah & Khairul Azman Aziz.  (2018).  Establishing Effective Internal Control System For Fraud Prevention: A Structured Literature Review.  - Asia-pacific Management Accounting Association 2018 (14th) Annual Conference. The Forefront Of Management Accounting: Research And Practice. 
Hazlina Hassan, Amrizah Kamaluddin, Norman Mohd. Saleh & Noradiva Hamzah.  (2018).  The Role Of Leadership Styles On Managing Intellectual Capital As Perceived By Hospitals Managers.  - The Role Of Leadership Styles On Managing Intellectual Capital As Perceived By Hospitals Managers. 
Mohamat Sabri Hassan, Norman Bin Mohd Saleh, Noradiva Hamzah, Mara Ridhuan Bin Che Abdul Rahman, Zakiah Muhammaddun Mohamed, Syukriah Sa`ad, Salawati Sahari & Marsita Mustafa.  (2018).  A Grounded Approach On The Political Economy Perspective Of Human Capital Disclosure.  -
Noradiva Hamzah Maizatulakma Abdullah.  (2018).  Stakeholders Power Towards Corporate, Social And Environmental Reporting Evidence From Malaysia.  - 22nd Annual Financial Reporting And Business Communication Conference Conference Programme. 
Noradiva Hamzah, Norlida Hanim Mohd Salleh & Haslina Hassan.  (2018).  Intellectual Capital Management Towards Muslim Friendly Tourism: Malaysian Case.  -
Norlida Hanim Mohd Salleh, Noradiva Hamzah.  (2017).  Rebut Potensi Ekonomi Pelancongan Islam.  - Berita Harian.  14. 
Hazlina Hassan, Norman Mohd.saleh, Amrizah Kamaluddin And Noradiva Hamzah.  (2017).  Governance Of Knowledge Asset Through Effective Leadership Styles; The Case Of Malaysian Private Hospitals.  - The 8th International Conference On Financial Criminology (icfc) 2017. 
Nor Hafizah Abdul Rahman, Zakiah Muhammaddun Mohamed, Noradiva Hamzah, Khairul Azman Aziz, Erlane K. Ghani.  (2017).  An Empirical Analysis Of Control Activities In Managing Risk For Sustainable Malaysian Smes.  - 8th International Conference On Financial Criminology (icfc) 2017. 
Norman Bin Mohd Saleh, Romlah Binti Jaffar, Mohamat Sabri Bin Hassan, Zaini Binti Embong, Noradiva Bt. Hamzah.  (2015).  Upper Echelon Model Of Cooperative`s Accountability Governance.  -
Salawati Sahari, Noradiva Hamzah, Mohamat Sabri Hassan And Mara Ridhuan Che Abdul Rahman.  (2014).  Constructing Human Rights Disclosure Index And Determinants Of The Human Rights Disclosure.  - The 6th International Conference On Postgraduate Education 2014. 
Hamidreza Jafaridehkordi, Ruzita Abdul Rahim, Noradiva Hamzah, Parastou Aminiandehkordi.  (2013).  Relationship Between Performance Of Intellectual Capital And Investment Opportunity Set.  - 15th Malaysian Finance Association Conference (mfa 2013). 
Aini Aman, Noradiva Hamzah, Rozita Amiruddin, Ruhanita Maelah And Noor Inayah Yaa`kub.  (2011).  Ofshore Accounting Outsourcing In Malaysia.  - Remedy Ekuiti Dalam Trans. 
Rozita Amiruddin, Aini Aman, Noradiva Hamzah, Ruhanita Maelah, Inayah Yaacob.  (2011).  Vendor`s Perspective On Management Contorl Systems In Offshore Outsourcing.  - 6th Conference On Performance Measurement And Management Accounting. 
Ruzita Abdul Rahim, Nor Liza Abdullah, Nor Asiah Omar, Zaleha Abdul Shukor, Siti Hajar Mohd Idris, Noradiva Hamzah, Che Aniza Che Wel.  (2010).  Malaysia-indonesia International Conference On Economics, Management And Accounting 2010.  - Book Of Abtsracts Of The Malaysia-indonesia International Conference On Economics, Management And Accounting 2010. 
Nor Liza Abdullah, Noradiva Hamzah, Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa, Rohayu Abd Ghani.  (2010).  Relational Psychological Contract And Knowledge Sharing: The Mediating Role Of Social Capital.  - Eurasia Business And Economics Society (ebes) 2010 Conference. 
Noradiva Hamzah*, Aini Aman, Ruhanita Maelah, Sofiah Md. Auzir Dan Rozita Amiruddin.  (2010).  Accounting Outsourcing Decision Processes In A Malaysian Company.  - 12th World Business Conference 2010, Dubai. 
Pm Dr. Aini Aman, Pm Dr. Noradiva Hamzah, Pm Dr. Ruhanita Maelah, Dr. Rozita Amiruddin, Dr. Sofiah Md. Auzair.  (2010).  Poster Penyelidikan - Risk And Control In Accounting Outsourcing.  -
Noradiva Hamzah.  (2009).  Knowledge Sharing Practices In The Differentiation Strategy Company.  - Eurasia Business And Economics Society (ebes) 2009 Conference. 
Rosmah Mat Isa
nor Liza Abdullah
noradiva Hamzah
rasidah Arshad.  (2009).  Intellectual Capital In Hotel Industry: A Case Study From Malaysia.  - Intellectual Capital In Hotel Industry: A Case Study From Malaysia. 
Aini Aman, Noradiva Hamzah, Ruhanita Maelah, Rozita Amiruddin, Sofiah Md. Audzir.  (2009).  Risks And Control In Accounting Outsourcing.  - Koleksi Laporan Penyelidikan Ukm. 
Ruhanita Maelah*, Aini Aman, Noradiva Hamzah, Rozita Amiruddin, Sofiah Md Auzair.  (2009).  Accounting Outsourcing Turnback.  - Curtin International Business Conference (cibc) 2009 : Business Sustainability In The Era Of Globalization. 
Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Noradiva Hamzah.  (2008).  Pertandingan Poster.  - The Typology Of Intellectual Capital And Knowledge Management In Malaysian Hotel Industry. 
Noradiva Hamzah, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah, Rohayu Abdul Ghani.  (2008).  The Changing Nature Of Employment Relationship: Its? Effect On Social Capital, Commitment, Turnover Intention And Knowledge Sharing.  - 4th Eiasm Workshop On "visualising, Measuring And Managing Intangible And Intellectual Capital. 
Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Nor Liza Abdullah, Noradiva Hamzah, Rohayu Abdul Ghani.  (2008).  The Changing Nature Of Employment Relationship: Its Effect On Social Capital, Commitment, Turnover Intention And Knowledge Sharing.  - Pertandingan Poster Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Corporate Social and Environmental Strategy , Ketua Projek , 22-12-2021 sehingga 22-12-2022 , Kebangsaan
Related Party Transactions Risk and Key Audit Matters: Effect on Audit Report Timeliness , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
AN INVESTIGATION OF ORGANISATIONAL RESOURCES AND ORGANISATIONAL CAPABILITIES TOWARDS THE SUSTAINABILITY OF SOCIAL ENTERPRISES , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Pendedahan Modal Intelek dan Kos Modal Ekuiti: Satu Perbandingan Antarabangsa , Penyelidik Bersama , 22-12-2021 sehingga 22-12-2022 , Universiti
Tadbir Urus, Keaktifan Anggota dan Pencapaian Akauntabiliti Koperasi Sederhana, Kecil dan Mikro di Malaysia: Memacu Kelestarian Dalam Menghadapi Kesan Pandemik COVID-19 , Penyelidik Bersama , 01-10-2021 sehingga 31-12-2022 , Universiti

Tamat

The Influence of Organisation Strategy Towards Corporate Social and Environmental Reporting (CSER) and Organisation Performance , Ketua Projek , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Antarabangsa
INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT TOWARDS MUSLIM FRIENDLY IN TOURISM OPERATORS: MALAYSIAN CASE , Ketua Projek , 15-11-2018 sehingga 14-05-2021 , Kebangsaan
South East Asian Haze and Forest Fires: Stakeholders` power toward Corporate Social and Environmental Reporting , Ketua Projek , 27-12-2016 sehingga 27-12-2018 , Kebangsaan
South East Asian Haze and Forest Fires: Stakeholders’ power toward Corporate Social and Environmental Reporting , Ketua Projek , 27-12-2016 sehingga 27-06-2018 , Kebangsaan
Keberkesanan Penggunaan Peruntukan dalam Merealisasikan Program PERMATApintar Negara , Ketua Projek , 01-03-2010 sehingga 28-02-2011 , Kebangsaan
INTEGRATED REPORTING ENABLERS AND CHALLENGES IN LOCAL AUTHORITIES OF MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-03-2022 sehingga 31-10-2022 , Kebangsaan
Modal Intelek, Keupayaan Dinamik dan Prestasi Innovatif Perusahaan Kecil Sederhana di Malaysia , Penyelidik Bersama , 15-10-2021 sehingga 15-10-2022 , Kebangsaan
THE IMPACT OF COVID-19 CORONAVIRUS ON STOCK MARKETS: EVIDENCE FROM MALAYSIA AND UNITED STATES , Penyelidik Bersama , 15-10-2021 sehingga 15-10-2022 , Universiti
Governance of Knowledge Assets: Comparative Study between Malaysia and Indonesia in Public University Perspective , Penyelidik Bersama , 01-04-2021 sehingga 31-03-2022 , Antarabangsa
Materialising Digitalization as Sustainability-Oriented Innovation Capabilities among Malaysian SMEs: A Management Control Perspective , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-10-2022 , Kebangsaan
Risk Management Essentials - Overview and Practices , Penyelidik Bersama , 10-09-2020 sehingga 09-03-2021 , Kebangsaan
Kesaksamaan Gender Dalam Kabinet Kerajaan Malaysia – Cabaran, Strategi dan Implikasi. , Penyelidik Bersama , 03-12-2019 sehingga 02-03-2021 , Kebangsaan
PENGURUSAN MODEL INTELEK (NILAI ISLAM) KE ARAH PEMBANGUNAN INDUSTRI PELANCONGAN MESRA MUSLIM , Penyelidik Bersama , 01-07-2019 sehingga 30-03-2020 , Kebangsaan
Peranan tadbir urus koperasi ke atas prestasi koperasi kecil dan sederhana berdasarkan indeks 3i-KOOP , Penyelidik Bersama , 15-08-2018 sehingga 14-02-2021 , Kebangsaan
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
A New Framework for Human Capital Mobility: Brain Gain from Professional Expatriates in Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-07-2014 sehingga 30-12-2016 , Kebangsaan
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Transformasi Penyelidikan dan Penerbitan Berkualiti dalam Pelaporan dan Tadbir Urus Korporat , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
A Grounded Approach On The Political Economy Perspective Of Human Capital Disclosure , Penyelidik Bersama , 16-12-2013 sehingga 15-06-2016 , Kebangsaan
PERFORMANCE OF SMEs HEALTHCARE PROVIDERS IN HEALTHCARE INDUSTRY , Penyelidik Bersama , 01-06-2013 sehingga 31-12-2014 , Kebangsaan
FRAUD RISK ASSESSMENT: AN EXTENSION TO CORPORATE ETHICAL VIRTUES MODEL , Penyelidik Bersama , 20-05-2013 sehingga 19-11-2015 , Kebangsaan
Upper Echelon Model of Cooperative`s Accountability Governance , Penyelidik Bersama , 01-04-2013 sehingga 30-09-2015 , Kebangsaan
TRANSFORMASI PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN DALAM PELAPORAN DAN TADBIR URUS KORPORAT , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
AGENDA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN DALAM ERA TRANSFORMASI EKONOMI , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Developing A Famework of Work-Life Balance and Social Capital , Penyelidik Bersama , 06-06-2011 sehingga 05-06-2014 , Kebangsaan
Pemerkasaan dan Autonomi Pengurusan - Pengurusan Bakat , Penyelidik Bersama , 15-07-2009 sehingga 31-12-2010 , Universiti
The Changing Nature of Employment Relationship: It`s Effect On Social Capital, Commitment, Loyalty and Turnover Intention , Penyelidik Bersama , 01-10-2007 sehingga 31-03-2010 , Universiti
Risk and Control in Accounting Outsourcing , Penyelidik Bersama , 01-10-2007 sehingga 31-12-2009 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2012
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2017
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2020
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

"The Moderating Effect of Ownership Structure on Relationship between Intellectual Capital, PARASTOU AMINIANDEHKORDI, Sarjana
Strategy and Accountability Level of Co-operatives, NUR EYLIAWATI BT. JAPELUS, Sarjana
PENGURUSAN RISIKO PERUSAHAAN, MODAL INSAN DAN PRESTASI SYARIKAT TERSENARAI DI MALAYSIA, OMAR MUWAFAQ SALIH, Sarjana
'Pelaporan Modal Intelek di Malaysia', SITI NORHAFIZAH BINTI ZULKIFLY, Sarjana
KESAN ADOPTASI MFRS 139 KE ATAS PERHUBUNGAN DIANTARA PRESTASI, ABDULLAH J. R. RABAYA, Sarjana
Kualiti Pelaporan Kelestarian Di Malaysia, NUR ANIS BINTI MD SURANI, Sarjana
Pendedahan maklumat modal insan kepada prestasi inovasi dalam industri pelancongan, NORJIHAH BINTI MOHAMAD YUSOF, Sarjana
Strategi Sosial Korporat dan Persekitaran Ke Atas Pelaporan Sosial Korporat dan Persekitaran Dalam Industri Perladangan Indonesia, INTAN BELINDA LESTARI, Sarjana
PERANAN SAIZ, STRATEGI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI KE ATAS HUBUNGAN ANTARA, AIDA BINTI MD RASHID, Sarjana
Peranan Tadbir Ururs Korporat Terhadap Hubungan Perakaunan Pengurusan Strategik dan, SH NURUL HAFIZAH SYED ZAINUDIN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

MOHAMMED AMER RAHI, Doktor Falsafah
The Impact of Islamic Culture on Intellectual Capital Disclosure, HABIB NIKOO, Doktor Falsafah
'Keberkesanan Pelaksanaan Lembaga Pemantau Audit, ISQCS dan Kesan Budaya Latihan, RAHAYU BINTI HASSAN, Doktor Falsafah
Role of Intellectual Capital in Creating Investment Opportunity Set in Technology-, HAMIDREZA JAFARIDEHKORDI, Doktor Falsafah
Pembangunan Indeks Pelaporan Hak Kemanusiaan Pekerja dan Amalan Pelaporan Hak, SALAWATI SAHARI, Doktor Falsafah
The Development of Intellectual Capital Metrics of Hospital in Malaysia., HAZLINA HASSAN, Doktor Falsafah
Developing an Effective Internal Control System for Fraud Prevention in Malaysia, NOR HAFIZAH ABDUL RAHMAN, Doktor Falsafah
NORAINI SHAMSUDDIN, Doktor Falsafah
MODEL INTELEK DAN PRESTASI PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA:, SALWA BINTI MUDA, Doktor Falsafah
NOOR AZLIN BINTI MOHD KASIM, Doktor Falsafah
KESAN KRISIS ARAB SPRING, JENIS INDUSTRI, DAN STRUKTUR PEMILIKAN, AHMAD RIYAD ALI ALAZZAM, Doktor Falsafah
NILAI ISLAM DALAM PENGURUSAN MODAL INTELEK DAN PRESTASI: SEKTOR PERHOTELAN DI MALAYSIA, TENGKU KASMINI BT. TENGKU WOOK, Doktor Falsafah
AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN, Doktor Falsafah
PERANAN KEBERKESANAN KAWAL SELIA DALAM HUBUNGAN ANTARA DIVERSITI LEMBAGA, MALIZA BINTI MOHD NOR, Doktor Falsafah
HUBUNGAN MODAL INTELEK DAN PRESTASI INOVASI PERUSAHAAN KECIL DAN, FARRAH FAWZIA BINTI MD ARIFF, Doktor Falsafah
MEKANISME TADBIR URUS DAN PRESTASI KOPERASI : PENDEKATAN, MOHD. TAUFIX BIN A. AZIZ, Doktor Falsafah
INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE, INTELLECTUAL CAPITAL PERFORMANCE,, CHARAFEDDINE KROUCHI, Doktor Falsafah
SITI MUNIRAH BINTI RAHMAT, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

NORADIVA HAMZAH , 01-09-2014 sehingga 29-12-2014 , Kebangsaan
JAWATANKUASA imac 7 , 02-12-2014 sehingga 03-12-2014 , Antarabangsa
ANUGERAH LAPORAN TAHUNAN KORPORAT KEBANGSAAN (NACRA) 2014 , 19-06-2015 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
PENGURUSAN LATIHAN & MODIFIKASI TINGKAH LAKU , 16-11-2015 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
penyediaan MQA bidang 2 , 18-08-2015 sehingga 21-12-2015 , Kebangsaan
penyediaan MQA bidang 2 , 27-10-2015 sehingga 29-12-2015 , Kebangsaan
penyediaan MQA bidang 2 , 27-10-2015 sehingga 29-12-2015 , Kebangsaan
UNDERINVESTMENT AND VALUE RELEVANCE OF EARNINGS MANAGEMENT , 24-11-2015 sehingga 15-12-2015 , Antarabangsa
Panel penilai anugerah NACRA2016 , 01-10-2016 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA , 24-11-2016 sehingga 27-12-2016 , Kebangsaan
Proceeding International Management and Accounting Conference 8 , 28-09-2016 sehingga 29-09-2016 , Antarabangsa
INTERNATIONAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING CONFRGENCE 8 , 28-09-2016 sehingga 29-01-2017 , Antarabangsa
Strategic Outsourcing International Journal , 04-10-2016 sehingga 18-10-2016 , Antarabangsa
Jawatankuasa Teknikal Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan , 04-10-2016 sehingga 18-10-2016 , Kebangsaan
National Annual Corporate Report Awards , 17-03-2017 sehingga 17-07-2017 , Kebangsaan
profesor pelawat , 16-10-2017 sehingga 02-12-2017 , Antarabangsa
Asian Journal of Accounting and Governance (AJAG) , 27-10-2017 sehingga 27-10-2017 , Kebangsaan
Journal of Accounting and Investment , 01-11-2017 sehingga 01-12-2018 , Antarabangsa
PANEL PENASIHAT PROGRAM DIPLOMA PERAKAUNAN , 13-07-2017 sehingga 31-12-2018 , Kebangsaan
PENILAI ANUGERAH NACRA 2018 , 10-06-2018 sehingga 10-08-2018 , Kebangsaan
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA , 24-08-2018 sehingga 27-08-2018 , Kebangsaan
AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUN MODUL PROGRAM SIJIL INTEGRITI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 01-03-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
PAKAR BIDANG DAN PENGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN STPM , 16-11-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
PANEL PENASIHAT PROGRAM DIPLOMA PERAKAUNAN KOLEJ VOKASIONAL GOMBAK , 13-07-2017 sehingga 31-12-2018 , Kebangsaan
ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTABILITY AND GOVERNANCE , 14-08-2018 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Journal of Accounting and Investment) , 31-12-2017 sehingga 31-12-2020 , Antarabangsa
MAJLIS DEKAN PERAKAUNAN MALAYSIA , 28-02-2018 sehingga 27-07-2019 , Kebangsaan
PEMUDAHCARA DAN PEMERHATI SESI TEMUDUGA , 02-08-2018 sehingga 15-01-2019 , Kebangsaan
ANUGERAH NACRA 2019 , 01-08-2019 sehingga 30-09-2019 , Kebangsaan
PANEL TEMU DUGA CUTI BELAJAR , 24-09-2019 sehingga 24-09-2019 , Kebangsaan
ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE (AJAG) , 28-02-2019 sehingga 28-02-2019 , Kebangsaan
MAJLIS DEKAN DAN KETUA PROGRAM PERAKAUNAN , 05-12-2019 sehingga 27-07-2020 , Kebangsaan
Malaysian Institute of Accountants , 10-08-2020 sehingga 30-10-2020 , Kebangsaan
Non-financial Risk Disclosure: From Narratives to an Index based on Delphi Technique , 21-09-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Environmental Information Disclosure Assessment : The Case of Manufacturing Firms Listed on the Indonesia Stock Exchange" , 22-07-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Anugerah Emas , 06-11-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
PENAKSIR SOALAN PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PEPERIKSAAN MALAYSIA , 01-03-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
JOURNAL OF ACCOUNTING AND INVESTMENT , 25-06-2021 sehingga 25-07-2021 , Antarabangsa
GRANT STRATEGIC BUSINESS PARTNERSHIP , 01-04-2021 sehingga 31-03-2022 , Antarabangsa
NATIONAL ANNUAL CORPORATE REPORT AWARDS (NACRA) 2021 , 08-03-2021 sehingga 30-10-2021 , Kebangsaan
ASIAN journal of accounting and governance , 01-06-2021 sehingga 02-08-2021 , Kebangsaan
ASIAN Journal of Accounting and Governance , 02-06-2021 sehingga 02-08-2021 , Kebangsaan
THE EFFECT OF RESEARCH CULTURE ON INTELLEWCTUAL CAPITAL AND PERFORMANCE OF PRIVATE UNIVERSITIES IN MALAYSIA , 31-03-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
NACRA 2022 , 20-04-2022 sehingga 31-08-2022 , Kebangsaan
NACRA 2022 , 20-04-2022 sehingga 31-08-2022 , Kebangsaan
STRATEGIC PARTNER FOR 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGENET , 18-04-2022 sehingga 31-08-2022 , Antarabangsa
Panel Kajian Program Diploma Perakaunan , 01-08-2021 sehingga 31-07-2023 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA BENGKEL PENYELIDIKAN GRACE – PANEL DATA ANALYSIS – SHORT PANELS (MICRO PANELS) , 12-07-2021 sehingga 12-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA KERJASAMA ANTARA DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP) DAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN (FEP), UKM BAHASA MELAYU BAHASA EKONOMI: INDUSTRI BERASASKAN BAHASA: TAJUK KERTAS KERJA: PENGUATKUASAAN KE ARAH MENGINDUSTRIKAN BAHASA MELAYU , 17-08-2021 sehingga 17-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PROGRAM BERSAMA PERTUBUHAN KEBAJIKAN WARGA EMAS AL-FATAH PUSAT KAJIAN ANJURAN PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN LESTARI (SID) KERJASAMA DENGAN SEKRETARIAT JARINGAN DAN ALUMNI (SJA) PLATFORM KHIDMAT BUDI PADA 27 OGOS 2021 , 27-08-2021 sehingga 27-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PROGRAM KEMASYARAKATAN BANJIR DAN PASCA BANJIR DI PAHANG - PROGRAM 1 , 08-01-2021 sehingga 07-02-2021 , Universiti
ARTICLE REVIEW FOR ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE (AJAG) " REVITALIZING THE SUPPORT FOR FIJI SUGAR CORPORATION: A LEGITIMACY PERSPECTIVE" , 02-08-2021 sehingga 02-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
ARTICLE REVIEW FOR ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE (AJAG) “ THE ROLE OF FAMILY OWNERSHIP IN THE RELATIONSHIP BETWEEN BOARD CHARACTERISTICS AND CORPORATE SOCIAL ENVIRONMENTAL REPORTING: EVIDENCE FROM MALAYSIA” , 02-08-2021 sehingga 02-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BENGKEL PENERBITAN ARTIKEL GRACE SIRI 1 , 15-07-2019 sehingga 17-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Pendaftaran Pelajar Baru Sesi Akademik 2018-2019 Pada 2 September 2018 , 02-09-2018 sehingga 02-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAIAN KERTAS KERJA KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 2 SESI 2019/2020 , 01-07-2020 sehingga 31-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN COPPA PROGRAM SARJANA MUDA PERAKAUNAN (BAC) FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 22-02-2018 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN MALAYSIA-INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING (MIICEMA) 2020 , 01-01-2020 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bagi Minggu Mesra Mahasiswa FEP Sem 1 Sesi 2017-2018 , 26-08-2017 sehingga 27-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Buku Panduan Prasiswazah FEP sesi 2017-2018 , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kerja Siswa dan Alumni FEP (HESA) , 01-12-2015 sehingga 30-11-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Norazlisham P89631) , 28-04-2020 sehingga 28-04-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Nur Hidayah Waad P97270) , 15-11-2019 sehingga 15-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Siti Fatimah P89031) , 30-04-2019 sehingga 30-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan Sarjana Perakaunan (Marwan Assim Mahdi P89639) , 08-09-2020 sehingga 08-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penerbitan FEP , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penerbitan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan , 01-01-2014 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan , 06-08-2014 sehingga 05-08-2016 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah (Haitham Mohsin P88262) , 18-10-2019 sehingga 18-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah (Mas Nordiana P87951) , 21-01-2020 sehingga 21-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana , 21-09-2017 sehingga 21-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana , 06-12-2017 sehingga 06-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana , 24-01-2018 sehingga 24-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana , 03-04-2018 sehingga 03-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana (Nur Hidayah Waad P97270) , 22-07-2020 sehingga 22-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana (Syafiza Hanim P73622) , 06-07-2020 sehingga 06-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan IMAC8 , 01-12-2015 sehingga 30-11-2016 , Universiti
Jawatankuasa Temuduga FEP bagi sesi kemasukan 2016-2017 , 25-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kelab Perakaunan , 01-01-2013 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN COPIA , 20-02-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGI MENTOR: PROGRAM MALIM SARJANA/MENTOR MENTEE GRACE , 01-10-2021 sehingga 30-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM DOKTOR FALSAFAH DAN SARJANA PERDAGANGAN FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN,FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEPANJANG BULAN RAMADHAN 1442H FEP, UKM , 13-04-2021 sehingga 12-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN HUBUNGAN MODAL INTELEK DAN PRESTASI INOVATIF PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA DI MALAYSIA MELALUI KEUPAYAAN DINAMIK SEBAGAI PENGANTARA PRESENTER FARRAH FAWZIA MD ARIFF P82987 DO , 03-08-2021 sehingga 03-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL AUDIT INVOLVEMENT IN CYBERSECURITY RISK MANAGEMENT AND CYBERSECURITY EFFECTIVENESS PRESENTER NORAINI SHAMSUDDIN P101093 DOCTOR OF PHILOSO , 04-08-2021 sehingga 04-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA BENGKEL PENYELIDIKAN DAN ANALISIS KUALITATIF MENGGUNAKAN PERISIAN ATLAS.TI , 12-05-2022 sehingga 13-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA FORUM GRACE 2020: COVID 19 AND THE FUTURE OF BUSINESS , 02-12-2020 sehingga 02-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-06-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYELIDIKAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-06-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA SYARAHAN UMUM OLEH PROFESOR EMERITUS DR. PAULINE WEETMAN - "MEET A REVIEWER" , 08-12-2021 sehingga 08-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA WACANA PROFESOR EMERITUS FEP 2021 DISCOURS “SUSTAINING INTEREST IN RESEARCH AND INNOVATION PERSONA EXPERIENCE” , 01-09-2021 sehingga 01-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPD1033– PRINSIP PERAKAUNAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4113 – PERAKAUNAN KHUSUS PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4123 – TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN GRACE , 01-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENILAI BAGI KOLOKIUM SISWAZAH SEMESTER 1 2021/2022 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH FEP , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DANA ENDOWMEN KOMUNITI, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-03-2021 sehingga 30-04-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-06-2021 sehingga 31-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAM " 21st MALAYSIA - INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING KALI KE- 21 (MIICEMA KE-21) , 01-01-2021 sehingga 30-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AJK PEMBANGUNAN MODUL UNTUK PROGRAM SARJANA TADBIR URUS KORPORAT (MASTER IN CORPORATE GOVERNANCE) , 17-08-2020 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI BEBAS UNTUK MENILAI CADANGAN TESIS PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PERAKAUNAN) BAGI CALON FARRAH FAWZIA BINTI MD ARIFF (P82987) , 28-06-2021 sehingga 28-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERN INISIATIF PENYELIDIKAN (GIP) FEP 2021 , 01-09-2021 sehingga 03-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN PENGERUSI BAGI MAJLIS SYARAHAN PERDANA PROF. DATO’ DR. NORMAN MOHD SALEH, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN, UKM , 11-08-2021 sehingga 09-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEMULA SEBAGAI AJK MALAYSIA-INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING (MIICEMA) , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH - NUR JANNAH BINTI MOHAIDIN (P103243) , 11-05-2022 sehingga 11-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN PHD - SITI MARIAM MANSOR (P105510) , 14-01-2022 sehingga 14-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN PHD - TEH SOO TYNG (P102940) , 14-02-2022 sehingga 14-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pelantikan Prof.Madya Sebagai Pengerusi Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Tesis/Disertasi FEP , 22-05-2017 sehingga 01-01-1970 , Universiti
Pensyarah Mentor Mentee Sesi Akademik 2018-2019 FEP , 02-09-2018 sehingga 02-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Connect@explorece pada 3 September 2018 , 03-09-2018 sehingga 03-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SESI PERKONGSIAN BERSAMA DR.NORUL SYUHADA BINTI ABU HASSAN , 17-05-2022 sehingga 17-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Temuduga Kemasukan ke Program Prasiswazah , 28-05-2015 sehingga 29-05-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urus setia Minggu Mesra Pelajar 2015 , 28-08-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan