Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MOHD. NAZRI BIN AHMAD

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
m_nazri@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2017
AL-QUR'AN DAN SUNNAH , Sarjana , UKM , 1999
Sarjana Muda , UNIV. AL-AZHAR, KAHERAH, MESIR , 1992
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohd Akil Muhamed Ali, Mohd Farhan Md Ariffin, Mohd Nazri Ahmad, Shafiza Safie.  (2022).  Islamic Values In The Design Of Residential Internal Layout.  - International Journal Academic Research In Business And Social Sciences.  1728-1740. 
Ahamad Asmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Muhammad Masruri, Mohd Fauzi Mohd Amin, Mohd Nazri Ahmad & Muhd Najib Abdul Kadir.  (2015).  Qur`anic Words : An Analysis On Shihab`s Rules Of Exegesis In Tafsir Al-misbah.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences..  540-5456. 
Dakir, J., Avivy, A.l.f., Abdullah, W.n.w., Ibrahim, M., Sakat, A.a., Kadir, M.n.a., Mohd Nazri, A..  (2012).  The Trail Of Hadith Scholars And Their Works In The Malay Region.  - Advances In Natural And Applied Sciences.  6(7):1156-1161. 
Jawiah Dakir, Ahmad Levi Fachrul Avivy, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mazlan Ibrahim, Ahamad Asmadi Sakat, Muhd. Najib Abdul Kadir & Mohd. Nazri Ahmad.  (2012).  The Trial Of Hadith Scholars And Their Works In The Malay Region.  - Advances In Natural And Applied Sciences.  6(7):1156-1161, 2012. 

Buku Penyelidikan

Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-fatihah Hingga Surah Al-ma'idah.  - 351. 
Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-an'am Hingga Surah Al-hijr.  - 423. 
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Mohd Nazri Ahmad.  (2020).  Penghujahan Qira'at Mudrajah Dalam Tafsir Dan Fiqh.  - 106. 
Haji Muhammad Said Umar, Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir, Mohd Nazri Ahmad, Bahrum Faizan & Luqman Hakeem Rusdi.  (2017).  Tafsir Nur Al-ihsan - Edisi Rumi Dan Tahkik (surah Ali Imran, Al-nisa` Dan Al-ma`idah).  - 183. 

Bab Dalam Buku

Mohd Nazri Ahmad, Mohd Arif Nazri & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Wacana Al-quran & Al-sunnah.  - Bab 10 : 95-109. 
Tengku Intan Zarina Bt. Tengku Puji, Muhd.najib Abdul Kadir & Mohd. Nazri Ahmad.  (2000).  Agama Dan Perpaduan Kaum Di Malaysia.  - 94-102. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-fatihah Hingga Surah Al-ma'idah.  - 351. 
Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-an'am Hingga Surah Al-hijr.  - 423. 
Mohd Nazri Ahmad & Mohd Faizulamri Mohd Saad.  (2021).  Riwayat-riwayat Sahih Asbab Al-nuzul Di Dalam Tafsir Nurul Ihsan.  - 193. 
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Mohd Nazri Ahmad.  (2020).  Penghujahan Qira'at Mudrajah Dalam Tafsir Dan Fiqh.  - 106. 
Maafi Husin Ali Amran, Mohd Arif Nazri, Tengku Intan Zarina Tengku Puji & Mohd Nazri Ahmad.  (2018).  Penyelewengan Tokoh Syiah Isu Ahl Al-bayt.  - 139. 
Haji Muhammad Said Umar, Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir, Mohd Nazri Ahmad, Bahrum Faizan & Luqman Hakeem Rusdi.  (2017).  Tafsir Nur Al-ihsan - Edisi Rumi Dan Tahkik (surah Ali Imran, Al-nisa` Dan Al-ma`idah).  - 183. 

Penerbitan Lain-lain

Mohd Nazri Ahmad.  (2021).  Contoh Kedua Kesan Mukhtalif Al-hadith Terhadap Hukum Fiqh.  - 1-2. 
Ashraf Ismail, Mohd Nazri Ahmad.  (2020).  Pengabaian Terhadap Al-quran.  - 1-6. 
Haziyah Hussin, Muhd Najib Abdul Kadir, Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Mohd Nazri Ahmad.  (2016).  Pemuliharaan Peradaban Islam Melalui Transliterasi Tteks Melayu Kawi.  - International Research Management & Innovation Conference 2017.  1. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBINAAN KERANGKA/GARIS PANDUAN PENDALILAN AL-QURAN DALAM PENULISAN ILMIAH , Ketua Projek , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

PEMBINAAN MODUL TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM MENGIKUT PEGANGAN AHLIS SUNNAH WAL JAMAAH , Ketua Projek , 01-04-2015 sehingga 31-03-2016 , Universiti
Penghujahan Qiraat Mudrajah dalam Tafsir dan Fiqh , Penyelidik Bersama , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
PEMIKIRAN HAJI MUHAMMAD SAID OMAR DALAM TAFSIR NURUL IHSAN , Penyelidik Bersama , 01-06-2019 sehingga 30-11-2020 , Kebangsaan
PEMULIHARAAN PERADABAN ISLAM MELALUI TRANSLITERASI TEKS MELAYU JAWI TAFSIR NUR AL-IHSAN , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
Ensklopedia Tokoh dan Karya dalam Tafsir dan Hadith , Penyelidik Bersama , 01-06-2008 sehingga 31-05-2011 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2020
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Tajuk diterima dengan dibuat penambahbaikan pada permasalahan kajian -surat bertarikh 19/10, HANA SOFIA BINTI HAKIMIESA, Sarjana
APLIKASI KAEDAH PENTAFSIRAN BI AL-MATHUR DALAM TAFSIR PIMPINAN, NURUL NABILAH BINTI AHMAD MARZUKI, Sarjana
MOHD IKRAM BIN MOHD ZANI @ MOHD ZAINI, Sarjana
Tinjauan lokasi Arkeologi Yang Disebut Dalam Al-Quran Dari Perspektif Tafsir, NUR ZAHIDAH BINTI CHE MOHAMED, Sarjana
Pendekatan Nafisah Tahir dan Kamal Ashaari dalam Mentafsirkan Surah An-Nur., NAJIHAH BT. MOHAMAD NASIR, Sarjana
ROSIDI BIN MOHD DESA, Sarjana
AHMAD ZAKI BIN HAMZAH, Sarjana
MOHD. AZHAR BIN SULONG, Sarjana
JULIANI BINTI ISMAIL, Sarjana
NORAZAM BIN NORDIN, Sarjana
MOHAMAD RIDZA BIN SAMSUDIN, Sarjana
"Rawa'il al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karangan al-Sabuniy: Analisis Terhadap Perbezaan Qiraat yang Menyumbang kepada Perbezaan Hukum.", HAYATI BINTI HUSSIN, Sarjana
"Penyertaan Dalam Kerajaan: Satu Kajian Tagfsir Maudu'i Berasaskan Kepada Surah Yusuf "., ZULKARIM HARAHAP, Sarjana
MAHMOOD BIN SABTU, Sarjana
"Jihad Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Antara Tafsir Ibn Taimiyyah dan Tafsir, HERDI NUR MUHARAM BIN JAJANG, Sarjana
Pembaharuan Sukatan Pengajian Tafsir al-Quran di Maktab Mahmud, Kedah, SITI ZAINAB BINTI MAMAT, Sarjana
Metodologi Musthafa Umar di Dalam Tafsir Al-Ma'rifah dan Dakwahnya dalam Masyarakat Riau, M.KAFRAWI, Sarjana
Manhaj Mufassirin dalam Membincangkan Penyelewengan Pentafsiran al-Quran, SHAZAZIERRA BINTI SHARIF, Sarjana
metodologi penulisan tafsir tuan suwanasat dalam tafsirhnya (al-quran dan pengertiannya, MISS ASMA BENJAMAN, Sarjana
Israilliyyat dalam Tafsir Surah al-Baqarah di dalam Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid, AMIRUL HAFIZ BIN AHMAD LUTFI, Sarjana
MUHAMMAD FIRDAUS BIN OMAR, Sarjana
Perkembangan Pengajian Tafsir di Masjid-Masjid di Daerah Kuching, Sarawak., AZREN AL AQIB BIN MOHAMAD FAIZAL, Sarjana
AHMAD KHAIRUL IKHWAN MD RAMLI, Sarjana
ASNA BINTI CHE HASSIN, Sarjana
Nasikh dan Mansukh dalam Kitab Nur al-Ihsan : Kajian Analisis., SITI AISHAH BT. ALI, Sarjana
AL-SYAIKH NUR MUHAMMAD AL-AZAMI DAN METODOLOGINYA DALAM PENGARANGAN TARIKH FUNUN AL-TAFSIR (TERJEMAHAN), MD MOZAMMEL HOQUE, Sarjana
Aplikasi Konsep Pendidikan al-Quran dalam Pembentukan Akhlak dan Disiplin Pelajar: Kajian, ZAID NOAMAN ABDULGHAFOOR, Sarjana
NURUL IZZAH BT. MOHAMED, Sarjana
Kaedah Pengurusan Pelupusan Bahan al-Quran Di Seremban: Satu Analisa Dari Sudut al-Quran Dan Hadith, NORAIDA BINTI MAT NASIR, Sarjana
KAJIAN TEMATIK MANHAJ AL-QUR'AN DALAM PEMBINAAN AKAL MANUSIA BERDASARKAN AYAT-AYAT YANG DITUJUKAN KEPADA AKAL, AHMED NABEEL ABED, Sarjana
PENGURUSAN PELUPUSAN TEKS-TEKS AL-QURAN DI JABATAN AGAMA ISLAM, SITI AISYAH BINTI AB GANI, Sarjana
Tajuk diterima dengan dibuat sedikit pengubahsuaian, HARI GUSFANI BIN SUKARMAN, Sarjana
budaya berselfie dan memuatnaik dalam laman social dikalangan pelajar UKM menurut maqassid, ZATI HULWANI BINTI AHMAD MOHTARI YASIM, Sarjana
Metode al-Shaykh Faysal Ibn 'Abd al-'Aziz dalam Tafsirnya "Tawfiq al-Rahman Fi Durus, MD OBAYDUL HOQUE, Sarjana
METOD PENTAFSIRAN AL-QURAN SHAYKH SA'ID RAMADAN AL-BUTI DALAM, NURUL SALSABILA BINTI ABU BAKAR, Sarjana
Pengaruh dan relevansi tafsir Nur al-Ihsan dalam sistem pengajian pondok dan kelas ta'mir, MOHAMAD FAIZAL BIN OTHMAN, Sarjana
Persepsi masyarakat terhadap konsep Kedai Halal al-Mart., NOR HAIDAR BINTI JALUDIN, Sarjana
HUDZAIFAH BIN YUSOP, Sarjana
AHMED ZAKWAN BIN AHMED NASIR, Sarjana
NUR AIN BT MOHD YASSIN, Sarjana
Metodologi Berinteraksi dengan Riwayat Israiliyat Dalam Abr Al Athrr dan Kesannya, MOHD ASRI BIN ZAINAL, Sarjana
APLIKASI QIRAAT TAFSIRIYYAH BERKAITAN AYAT HUKUM DALAM KITAB TAFSIR, SITI ASMAA BINTI RAZALI, Sarjana
Kedudukan Riwayat Asbab al-Nuzul Surah al-Baqarah dalam Tafsir Tarjuman al-Mustafid, NAZORI BIN AB RAHMAN, Sarjana
SOLEHAH BT AB RAHIM, Sarjana
MUHAMMAD AMMAR BIN HARON, Sarjana
SYED ABDUL WAAHID QUSYAIRI BIN SYED AHMAD JOHARI, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

AHMAD HUSAIN BSHIR,I IQDOO, Doktor Falsafah
ADLAN BIN SAIDIN, Doktor Falsafah
Analisa Perbandingan Implikasi Qiraat al-Mutawatirah Dalam Tafsir Ibnu Asyur dan Tafsir, HAZIRAH BINTI ISA, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Panel Penyemak Terjemahan al-Quran Tajwid Berserta Panduan Waqaf dan Ibtida' , 03-09-2020 sehingga 03-09-2020 , Kebangsaan
Jurnal al-Turath , 15-12-2020 sehingga 15-12-2020 , Kebangsaan
Jurnal al-Turath , 18-03-2021 sehingga 19-03-2021 , Kebangsaan
Dr. Mohd Nazri bin Ahmad , 05-04-2021 sehingga 05-06-2021 , Kebangsaan
PERLANTIKAN SEBAGAI PANEL PENYEMAK AL-QURAN AL-KARIM TAJWID DAN TERJEMAHAN PERKATA , 19-09-2022 sehingga 22-09-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AJK JAMINAN KUALITI PUSAT KAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , 18-12-2019 sehingga 28-12-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Penilai Kertas Peperiksaan Bertulis (Tahriri) - Hazirah Isa (P99805) , 05-03-2020 sehingga 10-03-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2019/2021 , 13-06-2019 sehingga 15-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bengkel Penulisan Artikel Jurnal, FPI , 22-08-2017 sehingga 22-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Jaringan dan Penjanaan, FPI , 15-10-2018 sehingga 14-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keberhasilan Utama KRA 6 Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran dan Moderasi Kertas Soalan Peperiksaaan Akhir dan Penilaian Berterusan Program Sarjana dan Doktor Falsafah sem 1 &2 sesi akademik 2022/2023 (Program Al Quran) , 02-06-2023 sehingga 26-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran dan Moderasi Kertas Soalan Peperiksaan Akhir dan Penilaian Berterusan Program Sarjana dan Doktor Falsafah sem 1&2 sesi akademik 2021/2022 (Program Al Quran) , 07-07-2022 sehingga 27-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Siswazah dan Akademik Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 01-01-2014 sehingga 31-12-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Kursus PPPL 1992 Latihan Amali Industri FPI , 29-06-2015 sehingga 28-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MENSYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 36/2022 , 17-06-2022 sehingga 17-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MENSYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 37/2022 , 20-06-2022 sehingga 20-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mentor Minggu Mesra Mahasiswa FPI 2015 , 27-08-2015 sehingga 04-09-2015 , Universiti
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.14/2021- Farhan Najwa Yusof @ Hj. Yunoh (P85209) , 09-03-2021 sehingga 09-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 20/2022 - Mohamed Hussein Weheliye (P85180) , 30-06-2022 sehingga 30-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 3/2021 - Bunyamin bin Abdul Rahman (P83349) , 08-04-2021 sehingga 08-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil. 66/2018 Siti Wahidah Mustapa P83796 , 04-06-2018 sehingga 04-06-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.20/2018 Shazazierra Shariff P70888 , 30-01-2018 sehingga 30-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 1/2021 Md Obaydul Hoque (P81852) , 04-01-2021 sehingga 04-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 43/2019 Wan Hilmi Wan Abdullah (P80534) , 17-12-2019 sehingga 17-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.16/2017 Nurul Farhiah Mohammad Husni P73436 , 05-01-2017 sehingga 03-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.18/2017 Dheyaa Sallal Hatem P80418 , 05-01-2017 sehingga 06-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.52/2017 Najib Nubhan Kairudin @ Khairudin P67086 , 28-02-2017 sehingga 28-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.7/2016- Nursyukriah Hj. Omarali (P73451). , 19-01-2016 sehingga 19-01-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.77/2016 Fatima A. Ibrahim (P74218) , 29-06-2016 sehingga 28-09-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.83/2017- Nur Izzati Zahari (P73432) , 13-10-2017 sehingga 13-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 105/2019 - Norsyafiaah Thoifur (P83667) , 27-12-2019 sehingga 27-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 118/2018 - Nurul Salsabila Abu Bakar (P83708) , 03-12-2018 sehingga 03-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 4/2019 - Siti Aisyah Ab. Ghani (P78021) , 22-01-2019 sehingga 22-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 61/2019 - Naemah Ahmad Ghafar (P87372) , 25-09-2019 sehingga 25-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil 14/2019 - Zati Hulwani Mohtari Yasim (P78818) , 29-03-2019 sehingga 29-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana - Muhamad Syaari Ab. Rahman (P85190) , 15-11-2019 sehingga 15-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.12/2018 - Rabiatuladawiyyah binti Mohamed (P73413) , 24-01-2018 sehingga 24-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.18/2020 - Nazori Ab. Rahman (P91540) , 17-07-2020 sehingga 17-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.3/2016- Mohd Hafizuddin Mohd Pauzi (P59548) , 13-01-2016 sehingga 13-01-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.32/2020 - Nur Khairunnisa Hodzori (P93594) , 22-09-2020 sehingga 22-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Bil. 29/2018 - Noor Hanisah Abdul Halim (P77213) , 13-03-2018 sehingga 13-03-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SESI 2018/2019 , 01-07-2019 sehingga 31-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Quran) : Hazirah Isa (P99805) , 08-07-2021 sehingga 16-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pemeriksa Dalam Disertasi/Tesis Sarjana/Doktor Falsafah , 01-12-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kertas Kerja Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2016 , 01-11-2016 sehingga 06-12-2016 , Universiti
Pentaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 dan 2 sesi 2014-2015 Jab. Peng. al-Quran & al-Sunnah , 08-09-2014 sehingga 01-06-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2019 sehingga 20-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
al-Turath Journal of al-Quran and al-Sunnah , 29-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
jawatankuasa Hal Ehwal Akademik dan Siswazah - Al Quran , 23-10-2017 sehingga 24-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit