Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK HAKIM BIN ZAINAL

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB & TAMADUN ISLAM
haza@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Bahasa Arab & Kesasteraan , Sarjana , UNIVERSITY OF JORDAN , 1997
Bahasa Arab & Kesasteraan , Sarjana Muda , UNIVERSITI ISLAM, MADINAH , 1992
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (Arabic Grammar)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Wan Azman Wan Mohammad, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal, Ezad Azraai Jamsari.  (2021).  Neologism In English-arabic Translation Of Information Technology Terms.  - International Journal Of Advanced Research.  354-362. 
Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Mohd Roslan Mohd Nor, Nursafira Lubis Safian, Mohd Hafiz Safiai, Hakim Zainal, Ezad Azraai Jamsari.  (2021).  Mughal Kingdom In India According To Hamka`s Sejarah Umat Islam.  - International Journal Of Advanced Research.  970-978. 
Suhaila Zailani, Kaseh Abu Bakar, Nik Farhan Mustapha, Hakim Zainal, Zulkifli Nawawi & Ezad Azraai Jamsari.  (2019).  Improvement In Sarf (morphology) Competency Through Gamification At Miri National Religious Secondary Shchool (smkami).  - International Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences. 
Mohd Zabidin Husin,saidah Saad,shahrul Azman Mohd Noah,hakim Zainal,kaseh Abu Bakar.  (2018).  The Extraction Of Concept On Literary Texts Using Syntactic Rule-based Approach.  - Journal Of Telecommunication, Electronic And Computer Engineering. 
Suhaila Ahmad, Salmah Ahmad, Hakim Zainal, Ezad Azraai Jamsari.  (2017).  Effectiveness Of Arabic Lexicography Course Through Poster Presentation.  - International Journal Of Civil Engineering & Technology (ijciet).  824-833. 
Suhaila Zailani, Hakim Zainal, Salamiah Ab. Ghani, Khazri Osman, Zainuddin Ismail, Ummu Hani Hashim.  (2014).  Public Need For An Arabic Language Teaching And Learning Module: Using Al-qur`an Approach.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  54-61. 

Prosiding Terindeks

Muhamad Faisal Ashaari, Zainab Ismail, Anuar Puteh, Mohd Adib Samsudin, Munawar Ismail, Razaleigh Kawangit, Hakim Zainal, Badlihisham Mohd Nasir & Mohd Ismath Ramzi.  (2012).  An Assessment Of Teaching And Learning Methodology In Islamic Studies.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 
Bakar, K.a., Zainal, H., Ahmad, M., Abdullah, Md.n..  (2011).  The Empowerment Of Postgraduate Students In Arabic.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka (procedia - Social And Behavioral Sciences). 
Saidah Saad, Naomie Salim, Hakim Zainal, Shahrul Azman M.noah.  (2010).  A Framework For Islamic Knowledge Via Ontology Representation.  - International Conference On Information Retrieval & Knowledge Management (camp) 2010. 
Saidah Saad, Naomie Salim, Hakim Zainal..  (2009).  Islamic Knowledge Ontology Creation.  - The 4th International Conference For Internet Technology And Secured Transactions (icitst-2009). London, Uk.. 

Buku Penyelidikan

Ezad Azraai Jamsari, Jawiah Dakir, Mohd Rashidi Bujai, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, A`dawiyah Ismail, Muhammad Arif Yahya, Muhammad Masruri, Anwar Fakhri Omar, Hakim Zainal, Abdull Rahman Mahmood, Farid Mat Zain [and Four Others].  (2019).  Sahih Al-bukhari Kitab Al-maghazi: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 424. 
Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Jaffary Awang.  (2018).  Ulama Dan Perkembangan Islam Di Sarawak Dan Sabah.  - 11. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Maryam Abd Rahman, Salmah Ahmad, Kaseh Abu Bakar & Hakim Zainal.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 13. 
Zamri Arifin, Emad Hamzah Elrabi`, Salmah Ahmad, Yusuf Azuz Eljazairi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani, Kaseh Abu Bakar & Maheram Ahmad.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 837. 
Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Zamri Arifin & Anwar Fakhri Omar.  (2016).  Ulama Patani Ketokohan Dan Keilmuan.  - 374. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Hakim Zainal & Khazri Osman.  (2016).  Bahasa Arab Menerusi Al-quran.  - Buku 1.  117. 
Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Zamri Arifin & Anwar Fakhri Omar.  (2016).  Ulama Patani: Ketokohan Dan Keilmuan.  - 7. 
Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Hakim Zainal.  (2014).  Islam Dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 12 : 143-156. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal, Ummu Hani Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail & Salamiah Ab. Ghani.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 27-43. 
Mokhtar Husin, Mohd Shukari Hamzah, Hakim Zainal, Tengku Ghani Tengku Jusoh & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  (2014).  Qaya Al-muasirah Fi Taklim Al-lughah Al-arabiyyah.  - 236. 
Hakim Zainal & Napisah Karimah.  (2013).  Ulama Patani : Ketokohan Dan Keilmuan.  - 226-235 (25). 
Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Zamri Arifin & Anwar Fakhri Omar.  (2013).  Ulama Patani: Ketokohan Dan Keilmuan.  - 283. 
Eiman Muhammad Abbas, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal, Salma Ahmad.  (2012).  Alislam Fi Maliziya.  - 247. 
Maheram Ahmad, Hakim Zainal, Md Nor Abdullah, Zamri Arifin & Tengku Ghani Tengku Jusoh.  (2012).  Kamus Istilah Terjemahan Dan Leksikografi Melayu-arab-inggeris.  - 94. 
Nadirah Kusnin, Abdul Wahid Salleh & Hakim Zainal.  (2012).  Sejarah, Bahasa & Sastera Arab Era Andalus.  - 306-321. 
Noor Syazwani Md Yusoff, Mohd Marzuki Mohd Noh & Hakim Zainal.  (2012).  Sejarah, Bahasa & Sastera Arab Era Andalus.  - 322-332. 

Bab Dalam Buku

Hakim Zainal, Kaseh Abu Bakar, Zamri Arifin.  (2022).  21st Century Teaching & Learning Stratagems: A Collection Of Research Perspectives.  - 12. 
Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Jaffary Awang.  (2018).  Ulama Dan Perkembangan Islam Di Sarawak Dan Sabah.  - 11. 
Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Jaffary Awang.  (2018).  Ulama Dan Perkembangan Islam Di Sarawak Dan Sabah.  - 11. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Maryam Abd Rahman, Salmah Ahmad, Kaseh Abu Bakar & Hakim Zainal.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 13. 
Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Zamri Arifin & Anwar Fakhri Omar.  (2016).  Ulama Patani: Ketokohan Dan Keilmuan.  - 7. 
Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Hakim Zainal.  (2014).  Islam Dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 12 : 143-156. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal, Ummu Hani Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail & Salamiah Ab. Ghani.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 27-43. 
Mohd Shukari Hamzah, Moktar Hussain, Hakim Zainal, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Tengku Abd. Ghani Tengku Jusoh, Ammar, Zhang Hong, Xue Ging Guo.  (2014).  Qadaya Mua`sirah Fi Ta`lim Al-lughah Al-`arabiyyah (al-juz` Al-awwal).  - 9-14. 
Hakim Zainal & Napisah Karimah.  (2013).  Ulama Patani : Ketokohan Dan Keilmuan.  - 226-235 (25). 
Noor Syazwani Md Yusoff, Mohd Marzuki Mohd Noh & Hakim Zainal.  (2012).  Sejarah, Bahasa & Sastera Arab Era Andalus.  - 322-332. 
Nadirah Kusnin, Abdul Wahid Salleh & Hakim Zainal.  (2012).  Sejarah, Bahasa & Sastera Arab Era Andalus.  - 306-321. 
Azmul Fahimi Kamaruzzaman, Ermy Azziaty Rozali, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Izziah Suryani Arshad @ Mat Resad, Maheram Ahmad & Md Nor Abdullah.  (2009).  Proceedings Of The Malaysia Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization.  - 1338. 
Hjh. Salmah Hj. Ahmad Dan Hakim Bin Zainal.  (2007).  Ishamat Al-lughah Wa Al-adab Fi Al-bina` Al-hadhari Li Al-ummah Al-islamiyyah.  - 311-322. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Ezad Azraai Jamsari, Jawiah Dakir, Mohd Rashidi Bujai, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, A`dawiyah Ismail, Muhammad Arif Yahya, Muhammad Masruri, Anwar Fakhri Omar, Hakim Zainal, Abdull Rahman Mahmood, Farid Mat Zain [and Four Others].  (2019).  Sahih Al-bukhari Kitab Al-maghazi: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 424. 
Zamri Arifin, Emad Hamzah Elrabi`, Salmah Ahmad, Yusuf Azuz Eljazairi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani, Kaseh Abu Bakar & Maheram Ahmad.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 837. 
Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Zamri Arifin & Anwar Fakhri Omar.  (2016).  Ulama Patani Ketokohan Dan Keilmuan.  - 374. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Hakim Zainal & Khazri Osman.  (2016).  Bahasa Arab Menerusi Al-quran.  - Buku 1.  117. 
Mokhtar Husin, Mohd Shukari Hamzah, Hakim Zainal, Tengku Ghani Tengku Jusoh & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  (2014).  Qaya Al-muasirah Fi Taklim Al-lughah Al-arabiyyah.  - 236. 
Zamri Arifin, Hakim Zainal, Abdul Wahid Salleh.  (2014).  Ilmu Balaghah : Al-ma`ani Dan Al-bayan.  - 345. 
Mohd Shukari Hamzah, Moktar Hussain, Hakim Zainal, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Tengku Abd. Ghani Tengku Jusoh, Zhang Hong, Xue Qing Guo.  (2014).  Qadayu Mu` Asirah Fi Ta`lim Al-lughah Al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 
Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Zamri Arifin & Anwar Fakhri Omar.  (2013).  Ulama Patani: Ketokohan Dan Keilmuan.  - 283. 
Eiman Muhammad Abbas, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal, Salma Ahmad.  (2012).  Alislam Fi Maliziya.  - 247. 
Maheram Ahmad, Hakim Zainal, Md Nor Abdullah, Zamri Arifin & Tengku Ghani Tengku Jusoh.  (2012).  Kamus Istilah Terjemahan Dan Leksikografi Melayu-arab-inggeris.  - 94. 
Kaseh Abu Bakar, Ermy Azziaty Rozali, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Izziah Suryani Arshad@mat Resad, Maheram Ahmad, Md. Nor Abdullah, Salmah Ahmad, Zamri Arifin Dan Zulkarnain Mohamed.  (2009).  Peradaban Arab-islam Dan Masyarakat Melayu.  - 1-406. 

Penerbitan Lain-lain

Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Ezad Azraai Bin Jamsari;md. Yazid Bin Ahmad;ibnor Azli Bin Ibrahim;hakim Bin Zainal;izziah Suryani Bt. Mat Resad @ Arshad;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;abdull Rahman Bin Mahmood;ermy Azziaty Binti Rozali;napisah Karimah Binti Ismail;mohd Hafiz Bin Safiai.  (2022).  Penerokaan Konsep Dan Pembinaan Model I-scp (islamic Spiritual Combat Power) Bersendikan Kekuatan Tempur Ketenteraan Uthmaniyyah.  -
Mohamad Azwan Kamarudin, Maryam Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa, Hakim Zainal, Muhammad Nazri Rostam.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Lanjutan.  - 1-81. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal.  (2021).  Panduan Kecekapan Pengendalian Kem Bahasa Arab Secara Virtual Berasaskan 6 P.  - 1-23. 
Muhammad Iqbal Hanafi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-misriah.  - Al-madrasah Al-misriah.  1. 
Nihal Hannani Izahar, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-nahwu Al-qur'ani.  - Al-nahwu Al-qur'ani.  1. 
Ahmad Shauqi Abdul Hadi, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Asbab Zuhur Al-lahn Wa Atharuhu.  - Asbab Zuhur Al-lahn Wa Atharuhu.  1. 
Nurfathihah Tahar, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Fikrah Al-madrasah Al-nahwiah Al-kufiah.  - Fikrah Al-madrasah Al-nahwiah Al-kufiah.  1. 
Nur Aimi Salma Mohd Rafi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Khilaf Al-ulama' Al-nahwi 'an Al-qiraat.  - Khilaf Al-ulama' Al-nahwi 'an Al-qiraat.  1. 
Nurfarzana Huda Mohd Noor , Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Marahil Tatawwur Al-dars Al-nahwi.  - Marahil Tatawwur Al-dars Al-nahwi.  1. 
Nurain Shahidah Samsudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Masadir 'ilm Al-nahw.  - Masadir 'ilm Al-nahw.  1. 
Siti Nurhazwani Md Shah, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Qadaya 'ilm Al-nahw 'ind Al-kufiyyin Wa Al-basariyyin.  - Qadaya 'ilm Al-nahw 'ind Al-kufiyyin Wa Al-basariyyin.  1. 
Nur Firdaus Fitri Abdul Hamid, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Tabaqat Al-nuhat Al-basariyyin.  - Tabaqat Al-nuhat Al-basariyyin.  1. 
Nadzirah Norudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Sejarah Tatabahasa Arab Tatawwurat 'alamat Al-i'rab.  - Tatawwurat 'alamat Al-i'rab.  1. 
Safwan Shafie, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Sejarah Tatabahasa Arab Wad'u Hadith Al-nabiy Ka Dalil Nahwiy.  - Wad'u Hadith Al-nabiy Ka Dalil Nahwiy.  1. 
Kaseh Abu Bakar, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Azwan Kamarudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Muhammad Nazri Rostam, Khazri Osman, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Al Muslim Mustapha, Shofian Ahmad.  (2020).  Simulasi Kem Modul Bahasa Arab Akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal, Salmah Ahmad, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi, Maheram Ahmad, Zamri Arifin, Farid Mat Zain, Ermy Azziaty Rozali, Rabitah Mohamad Ghazali, Nik Farhan Mustapha, Nurazan Mohmad Rouyan.  (2020).  Pembangunan Modul Praktis Morfologi Arab (mpm) Melalui Aplikasi Papan Permainan Untuk Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama (smka) Di Malaysia.  - 1-28. 
Muhamad Asri Sulong, Hakim Zainal, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Analisis Kesalahan Dalam Aktiviti Debat Berbahasa Arab Dari Aspek Frasa Al-nacat Dan Al-idafah.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Nurul Izzah Atirah Mohd Rasyid, Shafikah Kamarudin, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-ashmuni.  - Tokoh Penahu Arab Al-ashmuni.  1. 
Nur Aimi Salma Mohd Rafi, Nurfarzana Huda Mohd Noor, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Poster Tokoh Penahu Arab.  - Abu Al-aswad Al-du'ali.  1. 
Nihal Hannani Izahar, Nur Najihah Mokhtar, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Hayat Al- Mubarrad (kehidupan Al-mubarrad).  - 1. 
Nur Syahirah Azariah Azaman, Nurain Shahidah Samsudin, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-khalil Ibn Ahmad Al-farahidi.  - Al-khalil Ibn Ahmad Al-farahidi.  1. 
Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Model Eec: Panduan Merekabentuk Perkhemahan Bahasa Dalam Talian.  - Karnival Arabic International E-innovation Teaching & Learning 2020 (aiitel2020).  1-28. 
Nadzirah Norudin, Nor Firdaus Fitri Abd Hamid, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainall.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al- Akhafish.  - Tokoh Penahu Arab Al- Akhafish.  1. 
Nurul Nadiah Mohammad Aris, Nurfathihah Tahar, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-farra'.  - Tokoh Penahu Arab Al-farra'.  1. 
Siti Nurhazwani Md Shah, Murshidah Hilmi, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Rihlah Ilmiah Al-zamakhshari.  - Rihlah Ilmiah Al-zamakhshari.  1. 
Ahmad Nabil Afif Jaafar, Hakim Zainal, Mohamad Azwan Kamarudin, Muhamad Asri Sulong.  (2020).  Analisis Kesalahan Bahasa Dan Peranannya Dalam Konteks Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Muhammad Iman Mohd Zaini, Ahmad Syauqi Abdul Hadi, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Ibn 'aqil.  - Ibn 'aqil.  1. 
Mohamed Bashir Salem Harba, Zamri Arifin, Hakim Zainal.  (2020).  Daur Ulama' Al-arabiyyah Fi Al-tasaddi Li Tahmishiha Wa Iqsaiha.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Muhammad Iqbal Hanafi, Safwan Shafi`e, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-zujaji.  - Al-zujaji.  1. 
Nurhafizah Abdul Sambah, Ruhil Syamilah Rusmizi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Tha'lab.  - Tha'lab.  1. 
Nurul Izzah Atirah Mohd Rasyid, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-kisa'i.  - Tokoh Penahu Arab Al-kisa'i.  1. 
Nurul Nadiah Mohammad Aris, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Ibnu Jinni.  - Ibnu Jinni.  1. 
Murshidah Hilmi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Ahmiah Al-shahid Al-nahwi.  - Ahmiah Al-shahid Al-nahwi.  1. 
Nur Najihah Mokhtar, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-andalusiah.  - Al-madrasah Al-andalusiah.  1. 
Ruhil Syamilah Rusmizi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-baghdadiah.  - Al-madrasah Al-baghdadiah.  1. 
Nurhafizah Abdul Sambah, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-basariah 69h-286h.  - Al-madrasah Al-basariah 69h-286h.  1. 
Muhammad Iman Mohd Zaini, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-kufiah.  - Al-madrasah Al-kufiah.  1. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad & Hakim Zainal.  (2019).  Poster K-novasi P&p Ukm 2019.  - Pendekatan Kolaboratif-aktif Dalam Mu'askar Lughawi. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hakim Zainal, Zainuddin Ismail, Siti Rohani Jasni.  (2019).  Poster K-novasi 2019.  - Gamifikasi Untuk Pengukuhan Kemahiran Morfologi Arab. 
Siti Rohani Jasni, Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal.  (2019).  Pendekatan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kosa Kata Arab.  - Seminar Kebangsaan Amalan Efektif Dalam Pdp Bahasa Arab Di Malaysia 2019.  54-70. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Hakim Zainal, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi, Tuan Nur Afifah Tuan Omar.  (2018).  Ujian Diagnostik Morfologi Arab (udma) Untuk Mengesan Kelemahan Pelajar Smka Dalam Ilmu Sarf.  - Pertandingan Poster Rampai Penyelidik Ukm Siri 5. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Hakim Zainal, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi & Siti Rohani Jasni.  (2018).  Gamifikasi Untuk Pengukuhan Nahu Dan Sarf.  - Pertandingan Poster Rampai Penyelidik Ukm Siri 5. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hakim Zainal, Faizah Jusoh, Siti Rohani Jasni, Nor Asyikin Hasan Adali & Nurul Wardah Nazifah Razali.  (2018).  Mahir Kosa Kata Arab Melalui Permainan Sullam Al-najah.  - Pertandingan K-novasi Pengajaran Dan Pembelajaran 2018.  1. 
Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal & Suhaila Zailani.  (2017).  Mep: Learner-centered Approach For Enhancing Arabic Language Skill.  - Mep:learner-centered Approach For Enhancing Arabic Language Skill.  1. 
Kaseh Abu Bakar & Hakim Zainal.  (2017).  Penampilan Antarabangsa: Integrasi Budaya Dalam Pembelajaran Bahasa Arab.  - 1. 
Wan Kamal Mujani, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Roziah Sidik, Zamri Arifin, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain, Izziah Suryani Mat Resad, Maheram Ahmad & Md Nor Abdullah, Suhaila Zailani, Zulkarnain Mohamed.  (2017).  Montaj Profil Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fpi, Ukm.  - Youtube.com.  1-15. 
Ahmad Rafizi Salleha, Azizi Abdullahb, Hakim Zainalc, Nik Rahimi Bin Nik Yusoffd, Ahmad Zamri Mansord, Mashitoh Yaacoba, & Siti Rugayah Haji Tibeke.  (2017).  Transformasi Perisian Kursus Multimedia (multimedia Courseware) Funarabic Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Berasaskan Pendekatan Aspek Didik Hibur Dan Sosio-budaya.  - An Assemble Of Image Prim. 
Siti Rohani Jasni, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hakim Zainal & Nor Asyikin Hasan Adali.  (2017).  Permainan Sullam Al-najah Untuk Meningkatkan Kemahiran Kosa Kata.  - Pertandingan Inovasi Pnp Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2017.  1. 
Rahmah Borham, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal.  (2016).  The Relationship Between Willingness To Communicate In Arabic With Personality, Self-esteem, International Posture, Linguistic Self-confidence And Mindfulness: A Literature Review.  - International Research Conference On Engineeringm Science And Humanities. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salmah Ahmad, Hakim Zainal.  (2016).  Aplikasi Papan Permainan Al-mushtaqqat.  - Poster K-novasi P&p Ukm 2016. 
Kaseh Abu Bakar, Roziah Sidik, Wan Kamal Mujani, Hakim Zainal, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Faizol Azham Mohamed, Mohd Fadzli Ismail.  (2015).  Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab.  - Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hajah Salmah Ahmad, Hakim Zainal Dan Kaseh Abu Bakar.  (2015).  Kem Bahasa Arab Sebagai Medium Pemantapan Kemahiran Bahasa.  - Seminar Antarabangsa Kurikulum B.arab: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Dan Fpi. 
Hakim Zainal, Md. Nor Abdullah, Maheram Ahmad, Kaseh Abu Bakar.  (2010).  Pemerkasaan Bahasa Arab Dalam Pengajian Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam Ukm.  - Kongres Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2010. 
Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal, Salmah Ahmad, Zamri Ariffin, Zainuddin Ismail, Ashinida Akaddin.  (2010).  Diagnosis Ujian Kelayakan Bahasa Arab Siswazah Fakulti Pengajian Islam.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran 2010, Ukm. 
Fadi Saqar Ahmad Asidah, Maheram Ahmad, Hakim Zainal & Md Nor Abdullah.  (2010).  Masadir I`rab Al-qur`an Wa Usulah Bayn Makiyy Al-andalusia Wa Ibn Al-anbari Al-baghdadi.  - Kolokium Siswazah Pengajian Islam Ukm 2010. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

KEBERKESANAN M-KAD UNTUK PENINGKATAN KEYAKINAN LINGUISTIK BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PENDAKWAH MUDA NEGARA , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
KESEDIAAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN ARAB DARI ASPEK KETERAMPILAN ANTARABANGSA , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti
PEMBANGUNAN MODUL INTEGRASI PSIKOSPIRITUAL BAHASA ARAB QURANI (INPAQ) UNTUK PENDIDIKAN SAHSIAH PESALAH JUVANA DAN BANDUAN MUDA JABATAN PENJARA MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 07-09-2021 sehingga 06-09-2023 , Kebangsaan

Tamat

Pembinaan Indeks Kepercayaan Komunikasi Interpersonal Silang Budaya Dalam Kalangan Pelajar Asia Barat UKM , Ketua Projek , 06-06-2011 sehingga 05-06-2013 , Kebangsaan
Pendigitilan Papan Permainan Morfologi Arab Dengan Mengadaptasi Pendekatan Gamifikasi , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 30-10-2022 , Universiti
DESIGN & DEVELOPMENT OF CBAT VIRTUAL TEST PREPARATION COURSE , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 30-04-2022 , Universiti
Penerokaan Konsep dan Pembinaan Model i-SCP (Islamic Spiritual Combat Power) Bersendikan Kekuatan Tempur Ketenteraan Uthmaniyyah , Penyelidik Bersama , 01-10-2019 sehingga 31-03-2022 , Universiti
Semantic Reasoning using OWL DL-Axioms from Literary Document , Penyelidik Bersama , 01-09-2019 sehingga 28-02-2023 , Kebangsaan
PEMURNIAN MODUL APLIKASI NAHU, SARF DAN KAMUS UNTUK KEM MODUL BAHASA ARAB AKADEMIK. , Penyelidik Bersama , 24-09-2018 sehingga 24-09-2019 , Kebangsaan
PEMANTAPAN BAHASA ARAB PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM MELALUI MEDIUM MUASKAR LUGHAWI , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 30-04-2018 , Kebangsaan
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
Pemugaran Warisan Sejarah Ketenteraan Islam Menerusi Karya Sahih Al-Bukhari: Terjemahan ‘Kitab Al-Maghazi , Penyelidik Bersama , 01-05-2017 sehingga 30-04-2019 , Kebangsaan
PEMBANGUNAN MODUL PRAKTIS MORFOLOGI ARAB (MPM) MELALUI APLIKASI PAPAN PERMAINAN UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-08-2016 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
Praktis Perkamusan Arab Klasik, Moden dan Kontemporari Menggunakan Pendekatan Etimologi dan Morfologi , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-01-2016 , Universiti
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran Subjek Terjemahan Arab-Melayu-Arab di FPI , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-12-2013 , Universiti
Inovasi, Penilaian dan Penambahbaikan , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2013 , Universiti
Pemurnian Fakta Sejarah dalam Fiksyen Penulisan Novel berasaskan Sejarah Islam di Malaysia , Penyelidik Bersama , 04-04-2012 sehingga 03-10-2014 , Kebangsaan
Pembangunan teknik baru dalam pembelajaran bahasa arab di sekolah-sekolah menengah malaysia: gabungan antara penggunaan call dan tafl , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 08-02-2013 , Universiti
Pembinaan teori Terjemahan Islam Dalam Konteks Penterjemahan Arab-Melayu Di Malaysia , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 08-02-2013 , Universiti
Pembinaan Model Peperiksaan Kelayakkan Bahasa Arab Bagi Pelajar Malaysia Ke IPT Di Timur Tengah , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 08-11-2012 , Universiti
Pembentukan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Al-Qur'an untuk Orang Awam di Malaysia , Penyelidik Bersama , 16-05-2011 sehingga 15-05-2013 , Universiti
Meningkat Kualiti Kursus-Kursus di FPI Melepasi Aras Ketiga Bloom Taxonomy , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Perkembangan Kelas menengah Muslim Dan Peminggiran Ekstremisme , Penyelidik Bersama , 01-10-2010 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Sumbangan Peradaban Arab-Islam Terhadap Masyarakat Melayu di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-06-2008 sehingga 31-12-2011 , Universiti
Kamus Sebagai Alat Bantu Kepada Penterjemah Arab-Melayu-Arab: Satu Analisis Kritis Terhadap Kamus Arab-Melayu dan Melayu-Arab di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-01-2007 sehingga 31-03-2010 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2011
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2013

Anugerah-anugerah Lain

Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 2021
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2021
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2020
Best Category , 2020
Arabic International E-Innovation Teaching & Learning , 2020
Anugerah Inovasi e-Pembelajaran , 2020
KNovasi P&P 2020 , 2020
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2017
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2014
Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 1899
Anugerah Pengajar Cemerlang , 1899
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

MUHAMAD AMIRUL HAKIM BIN MOHD SAIFUL AKMAL, Sarjana
Penguasaan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pengajian Islam UKM Dalam Ilmu Nahu, WAN MOHD RAHIM BIN WAN YUSOFF, Sarjana
" Kajian Penilian Sistem Peperiksaan Subjek Tatabahasa Arab Peringkat Menengah Tinggi dari Sudut Pandangan Guru di Iraq (Terjemahan)"., MAHAMED F.M, Sarjana
Al-Taqdim wa al-Ta’khir CAbd al-Qahir al-Jurjani fi al-Quran al-Karim, SYAEFUL ROCHMAN BIN SUBANDI, Sarjana
"Penguasaan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Pelajar Kelas Aliran Agama (KAA), WAN NORAZWANI BT. WAN JAFFAR, Sarjana
"Permasalahan Antara Kaedah Tatabahasa Arab danTatabahasa Al-Qur'an: Kajian Kritis, MOHD AFIQ BIN ZAHARI, Sarjana
NOR AZRINA BINTI SAARY, Sarjana
"Analisis Kesilapan Penggunaan 'Adad dan M'adud Dalam Bahasa Arab di Kalangan Pelajar, MOHD MUSLIM BIN ABDULLAH, Sarjana
Radd al-Qira'at al-Qur'aniyyah al-Mutawatirah Fi Zill al-Usul al-Nahwiyyah Bayn al-Rafd wa al-Qabul, BARAA H. SAID, Sarjana
Analisis Tatabahasa Arab Terhadap Ayat Hukum dalam Surah Al-Nisa' dalam Tafsir al-Kabir, INTAN NORFARHANA BINTI IBRAHIM, Sarjana
tahap penguasaan Fi'il Madi dan fi'il Mudhari dalam Kalangan pelajar kolej, MUHAMMAD FIRDAUS B. ABDUL MANAF, Sarjana
Al-Jumlah Al-Khabariyyah wa al-Inshai'yyah fi Surat al-Ahzab min Haythu al-Tarkib wa al-dilalah, SAMIRA YOUSEF MOHAMED ABOUSOWA, Sarjana
Tahap Kesediaan Berkomunikasi Bahasa Arab Pelajar International Language Academy (ILA) Universiti Fatoni, FATEEHAH TOHLONG, Sarjana
Analisis Kontrastif Tawkid Antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Arab, SITI KHATIJAH BINTI MAT RASHID, Sarjana
Kajian Kontrastif Uslub al-Shart dalam Bahasa Arab dengan Ayat Keterangan Syarat Dalam Bahasa Melayu, NOR KAMILAH BINTI MAT ZIN, Sarjana
SITI AMINAH SAWFA BT. AHMAD KUSHARI, Sarjana
Analisis Sintaksis Bentuk dan Penggunaan Ism al-JamC Dalam AL-Quran, FARDIYUZ BIN ABDUL MUTALIB, Sarjana
MUHAMMAD ABDUL BASITH BIN MOHD NASIR, Sarjana
Hubungan Kelancaran Membaca al-Qur'an dengan Kelancaran Membaca Teks Arab dalam Kalangan Pelajar KUIM, MOHD ZAHIMIE BIN MOHD DZAHID, Sarjana
SEMANTIK KATA KERJA TIGA HURUF BERIMBUHAN DALAM SURAH AL-KAHF, SUHAZLINDA BINTI GHAZALY, Sarjana
MOHD FIRDAUS BIN HJ ATAN, Sarjana
"Penguasaan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Huffz al-Qur'an Semester Akhir Di Institut, HASMANORALIF SAFUAN BIN HASSAN, Sarjana
HARF AL-JARR MIN BAYNA AL-ASALAH WA AL-ZIYADAH DIRASAT NAHWIYYAH TATBIQIYYAH FI SURAT AL-MA'IDAH, RAUDZAH BINTI SHEIKH SALLEH, Sarjana
AHMAD HAFIZUDDIN OTHMAN, Sarjana
ANALISIS SINTAKSIS DAN MAKNA KATA NAFI PADA AYAT KERJAAN DALAM SURAH AL-TAWBAH, ARTISNO BIN SAILAN, Sarjana
PERMASALAHAN KHILAFIYYAH DISEPAKATI OLEH AL-ZUBAYDI DAN GOLONGAN, SALAH MAHDI MAHMOOD, Sarjana
KESEDIAAN UNTUK BERKOMUNIKASI BAHASA ARAB DAN VARIABEL PSIKOLOGI, SITI RAHMAH BTE BORHAM, Sarjana
MOHAMAD THAQIF BIN MUSTAFA KAMAL, Sarjana
Analisis Kekerapan Penggunaaan Kata Nama, Kata Kerja dan Kebolehbacaannya dalam Buku Teks al-Lughah, MUHAMMAD AFIQ BIN MAHAZI, Sarjana
Kaedah Terjemahan Maf'ul Mutlak dalam Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ZAFIRAH HANISAH BT. ABDUL KARIM, Sarjana
Penguasaan Kata Nama dan Kata Kerja Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan, KHATIJAH BINTI MD KHATIB, Sarjana
TAHAP PEMAHAMAN DAN PENGGUNAAN MASDAR SARIH DAN MASDAR, BENI HUSMANSYAH, Sarjana
ANALISIS KORPUS KOSA KATA BUKU TEKS BAHASA ARAB DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH JAIS., AZLIA CAHYANI BT NGALAWI, Sarjana
METODOLOGI IBN JABIR AL-ANDALUSI DALAM KITAB AL-MINHAH FI IKHTISAR, ASMA' BINTI MUHAMAD, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

AHMED MOHAMED ABDIRAHMAN, Doktor Falsafah
Fenomena Aksen/ Tekanan Suara (al-Nabr) dalam Bahasa Arab dan Aplikasinya terhadap Teks Fusha (Terjemahan), KABIR ADAM MUHAMMAD, Doktor Falsafah
Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Agama Menengah Negeri Selangor ( Dalam Bahasa Arab), AHMAD BIN ABDUL RAHMAN, Doktor Falsafah
"Peribahasa Arab dan Peribahasa Melayu: Satu Perbandngan Makna"., MOHD ZAWAWI BIN AWANG HAMAT, Doktor Falsafah
Affirmative and Negative Styles in Verbal Sentence An Appled Grammatical Study in, BASHIR R. A. RAWAJBA, Doktor Falsafah
Sources and Tektual Evidences Between Al-Mushkil of Makki Al-Andalusi and Al-Bayan, FADI S. A. ASSIDA, Doktor Falsafah
Aplikasi Shahid Quran Antara Ibn Ya'ish dengan Al-Ashmuni dalam Bab "Al-Mansubat", FAIZA FARAJ A NAJI, Doktor Falsafah
Analisis Sintaksis Antara Adwa' Al-Bayan dengan al-Tutliat al-Ilahiyyah, ABDUL WAHID BIN SALLEH, Doktor Falsafah
Strategi Penterjemahan Huruf Jarr Mutanawibah dalam Terjemahan al-Qur'an Bahasa Melayu., WAN MOHARANI BIN MOHAMMAD, Doktor Falsafah
KHAIRUZAMAN BIN KADIR, Doktor Falsafah
PEMBINAAN MODUL BERASASKAN RUMUS UNTUK PENGAJARAN NAHU BAHASA ARAB, MAT NAWI BIN MAT JUSOH, Doktor Falsafah
TAHAP PENGUASAAN ILMU NAHU DALAM KALANGAN GURU-GURU SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM), HAZRUL AFFENDI BIN MOHMAD RAZALI, Doktor Falsafah
ISTISHHAD DENGAN HADITH DALAM TATABAHASA ARAB DALAM BAB AL-HAL, BARAA H SAID, Doktor Falsafah
Telah lulus pembentangan proposal pada 8 Oktober 2019. Tajuk proposal dalam Bahasa Arab, MARYAM MOHAMED ALI MASAOUD, Doktor Falsafah
Sanggahan Al-Zajjaj Terhadap Para Sarjana I'rab al-Quran dalam Karya Ma'ani al-Quran wa I'rabuh, ALI HOSSIN AHMED MOHAMED, Doktor Falsafah
PERSELISIHAN TATABAHASA DALAM SHARH LUBB A AL-ALBAB KARYA CABD ALLAH AL-HUSAYNI, MOHAMED BASHIR SALEM HARBA, Doktor Falsafah
KEBERKESANAN APLIKASI PAPAN PERMAINAN DALAM PROGRAM EKSPLORASI MORFOLOGI ARAB, SITI ROHANI BINTI JASNI, Doktor Falsafah
MUHAMMAD HOSNEE BIN ZAINAL ABIDIN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Best Category , 07-10-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
KNovasi P&P 2020 , 06-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Arabic International E-Innovation Teaching & Learning , 07-10-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Persatuan Bahasa Arab Malaysia , 28-11-2020 sehingga 16-03-2022 , Kebangsaan
Pertubuhan Antarabangsa Alumni Universiti Arab Saudi Cawangan Malaysia , 28-04-2017 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, , 12-11-2020 sehingga 02-12-2020 , Kebangsaan
Majlis Alumni Pengajian Islam Kebangsaan (MAPIK) , 28-11-2018 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 26-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Journal of Social Sciences and Humanities , 22-09-2021 sehingga 06-10-2021 , Antarabangsa
MAJLIS ALUMNI PENGAJIAN ISLAM KEBANGSAAN (MAPIK) , 13-07-2019 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Journal of Social Sciences and Humanities , 23-09-2021 sehingga 06-10-2021 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA JPPA/PEMBANGUNAN PELAJAR/PROMOSI - PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA KEBAJIKAN - PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA KOLOKIUM SISWAZAH DAN PRASISWAZAH PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM (e-KOSPATI 3.0) 2021 , 07-07-2021 sehingga 09-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) PROGRAMME - PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM , 28-07-2021 sehingga 27-07-2022 , Universiti
AHLI JAWATANKUASA PENDANAAN/GERAN INDUSTRI PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN MULTAQA/NUN/SEBAKA/SISWAZAH - PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK INDUK KURSI SYEIKH HAJI UTHMAN BIN HAJI ABDUL AL-WAHHAB SARAWAK DI UKM , 09-01-2019 sehingga 08-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK SEMINAR TAMADUN DAN WARISAN 2019 , 24-01-2019 sehingga 24-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB SEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bengkel Penerbitan Artikel Jurnal Berindeks, Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, FPI , 16-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Fasilitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik 2020 (KeMBAA 4.0) , 26-09-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KECIL PENYEDIAAN DAN PENGGUBALAN SOALAN UJIAN KELAYAKAN BAHASA ARAB UNTUK CALON-CALON SISWAZAH BARU SEMESTER 2 SESI 2013-2014 , 21-01-2014 sehingga 11-02-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA FPI , 22-08-2016 sehingga 29-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KURIKULUM SIJIL PROFESIONAL KECEKAPAN BAHASA ARAB DI FAKULTIPENGAJIAN ISLAM, UKM , 10-05-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2014-2015 JABATAN PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM , 29-12-2014 sehingga 16-01-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PROGRAM HALATUJU GRADUAN FPI 2015 , 02-01-2015 sehingga 30-06-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PROGRAM MUKHAYYAM ARABI KOMUNIKASI , 24-04-2021 sehingga 25-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMINAR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 2014 , 21-07-2014 sehingga 14-09-2014 , Universiti
JK Kursus Bahasa Arab Pengukuhan FPI , 15-10-2015 sehingga 14-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI JEMPUTAN UNTUK MODUL D DAN E BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Hal-ehwal Siswa dan Alumni FPI , 14-09-2015 sehingga 13-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa International Webinar on e-Teaching and e-Testing of Arabic Competency , 25-08-2020 sehingga 25-08-2020 , Universiti
Jawatankuasa Latihan Amali Industri ( Tahun 2019 - 2021) , 05-09-2019 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Latihan dan Kesedaran Kualiti , 20-09-2015 sehingga 19-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IX 2021 , 14-06-2021 sehingga 29-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Prasiswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti), ArabiC , 11-03-2022 sehingga 11-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Siswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti), ARabic , 10-03-2022 sehingga 10-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Pelajar/Kelab NAHDAH , 10-03-2022 sehingga 11-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Prasiswazah dan Siswazah Sem 1 dan 2 Sesi Akademik 2017-2018 , 11-10-2017 sehingga 12-01-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Protokol dan Cenderamata Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2016 , 13-06-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 14/2022 , 15-03-2022 sehingga 15-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.12/2022 , 15-02-2022 sehingga 15-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.25/2022 , 18-05-2022 sehingga 18-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.25/2022 , 18-05-2022 sehingga 18-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL20/2022 , 22-03-2022 sehingga 22-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JKUASA PEMERIKSA SISWAZAH & PEPERIKSAAN LISAN BIL. 53/2022 MUHAMMAD ANAS ALIAS (P95459) , 01-12-2022 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mentor Minggu Mesra Mahasiswa FPI 2015 , 27-08-2015 sehingga 04-09-2015 , Universiti
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.10/2021 , 05-02-2021 sehingga 05-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.17/2020 - Beni Husamsyah (P90060) , 14-07-2021 sehingga 14-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.22/2021 - Zafirah Hanisah Abdul Karim (P87078) , 15-07-2021 sehingga 15-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.48/2021 Nur Suhada Che Mat Amin (P104148) , 23-11-2021 sehingga 23-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 12/2021 - Thana Hussain Al Dhafeeri (P97223) , 11-10-2021 sehingga 11-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 20/2021 - Mohamed Bashir Salem Harba (P87874) , 09-12-2021 sehingga 09-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 27/2021 - Mohammad Jaber Mustafa Saleh (P101256) , 11-11-2022 sehingga 11-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 9/2021 - Wan Moharani bin Mohammad (P53173) , 28-07-2021 sehingga 28-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 9/2022- Siti Rohani binti Jasni (P90058) , 23-02-2022 sehingga 23-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil. 59/2018 Nurul Wardah Nazifah Razali P83638 , 24-05-2018 sehingga 24-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 2/2019 (Wan Moharani Mohamad (P53173) , 07-01-2019 sehingga 07-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 24/2018 Ali Hossin Ahmed Mohamed (P75348) , 04-09-2018 sehingga 04-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil. 100/2018 , 18-10-2018 sehingga 18-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.23/2016- Somaya M.A Abunima (P74446). , 23-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.60/2017 Siti Aisyah Ishak @ Isah P77225 , 15-05-2017 sehingga 02-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.62/2018- Siti Rahmah Borham (P78770) , 21-05-2018 sehingga 21-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Bil 13/2019 - Zuriani Ibhrim (P78721) , 27-03-2019 sehingga 27-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Bil. 18/2021 - Abdullah Ghaidaa Saadullah Abdullah (P98341) , 22-06-2021 sehingga 22-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 108/2019 - Wan Siti Fatimatul Akmal Wan Hassan (P85152) , 31-12-2019 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 11/2019- Muhammad Zulfadli Zakaria (P85210) , 07-03-2019 sehingga 07-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 62/2019 - Ahmad Kamal Embong (P92657) , 30-09-2019 sehingga 30-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 87/2019 - Najwa Hayati Abd Rahman (P78699) , 26-11-2019 sehingga 26-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil. 41/2019 - Noor Syafiqah Ahamadi Palah (P83641) , 28-05-2019 sehingga 28-05-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 66/2019- Muhammad Afiq Mahazi (P85722) , 15-10-2019 sehingga 15-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.112/2017 - Samiir Basheir Shalool (P77229) , 29-12-2017 sehingga 29-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENTERJEMAH ABSTRAK TESIS/DISERTASI BAGI PROGRAM SISWAZAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 14-07-2021 sehingga 13-07-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENTERJEMAH ABSTRAK, TESIS/DISERTASI PROGRAM SISWAZAH FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 15-05-2018 sehingga 14-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SESI 2018/2019 , 01-07-2019 sehingga 31-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM BICARA JUBLI EMAS FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-07-2020 sehingga 10-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Panel / Urusetia Temuduga Sarjanamuda Pengajian Islam Sesi 2016-2017 , 23-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Penilai Proposal Siswazah Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam bagi sem 1 sesi 2022/2023 : Nadzirah binti Norudin (P126467) , 09-01-2023 sehingga 26-03-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Nor Fatini Aqilah Mohamaf Soad (P114216) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Nurul Fikriyah Husna Roslan (P116041) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Wan Azman Wan Mohammad (P113752) , 18-04-2022 sehingga 18-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pemeriksa Dalam Disertasi/Tesis Sarjana/Doktor Falsafah , 01-12-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penterjemah Abstrak Tesis Dalam Bahasa Inggeris dan bahasa Arab FPI , 25-09-2014 sehingga 24-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelaras Jabatan Latihan Amali/Industri , 01-01-2016 sehingga 31-05-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2019 sehingga 20-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Peserta Minggu Pengajaran Kreatif UKM , 14-11-2016 sehingga 18-11-2016 , Universiti
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Seminar Antarabangsa Bahasa dan Tamadun Arab (i-Arabic) 2022 , 26-10-2022 sehingga 27-10-2022 , Universiti
Tenaga Pengajar Program Sijil Pengajian Islam , 01-01-2017 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan