Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PROF. MADYA DR. MOHAMMAD FADZELI BIN JAAFAR

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN BAHASA & LINGUISTIK (PBL)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Berpengalaman dalam penyelidikan linguistik, khususnya sosiolinguistik, sosiopragmatik, stilistik dan sintaksis.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Stilistik , Doktor Falsafah , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 2006
Sarjana Muda , UKM , 1993
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - ART (Stilistik)
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (Stylistics)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Noraisikin Ghazali,mohammad Fadzeli Jaafar, Harishon Radzi.  (2019).  Peralihan Bahasa Cham Dalam Masyarakat Cham Di Malaysia: Analisis Sosiolinguistik.  - Gema Online® Journal Of Language Studies.  52-69. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Idris Aman, Norsimah Mat Awal.  (2017).  Morfosintaksis Dialek Negeri Sembilan Dan Dialek Minangkabau.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  177-191. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Idris Aman & Norsimah Mat Awal.  (2017).  Aspek Kesejajaran Dalam Perbilangan Adat Berdasarkan Analisis Stilistik.  - Akademika.  279-290. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2016).  Gaya Ujaran Dalam Teks Kesusasteraan Melayu.  - Jurnal Komunikasi. 
Midiyana Mohamad & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2015).  Anafora Dalam Teks Ilmiah:pendekatan Analisis Kontrastif.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  137-150. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Neng Lia Marliana, Mohammad Fadzeli Jaafar, Harishon Radzi.  (2023).  Penanda Pengenukaan Topik Dalam Wacana Pedagogi: Satu Analisis Wacana Kritis.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  75-93. 
Natsue Hieda, Nor Hashimah Jalaluddin, Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2022).  Penolakan Ajakan Dalam Rangkaian Sosial Dari Perspektif Sosiopragmatik.  - Kemanusiaan.  71-96. 
Natsue Heida, Nor Hashimah Jalaluddin, Muhammad Fadzeli Jaafar.  (2021).  Penolakan Ajakan Dalam Bahasa Jepun Oleh Informan Melayu: Analisis Strategi Dan Kesan Kesantunan.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  148-165. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal.  (2020).  Variasi Linguistik Di Greater Kl.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  83-95. 
Noraisikin Ghazali,mohammad Fadzeli Jaafar, Harishon Radzi.  (2019).  Peralihan Bahasa Cham Dalam Masyarakat Cham Di Malaysia: Analisis Sosiolinguistik.  - Gema Online® Journal Of Language Studies.  52-69. 
Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal.  (2019).  Language And Identity: A Reappraisal Of Negeri Sembilan Malay Language.  - Kajian Malaysia.  27-49. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2018).  Lexical Patterns In Customary Sayings.  - Indonesian Journal Of Applied Linguistics. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Idris Aman, Norsimah Mat Awal.  (2017).  Morfosintaksis Dialek Negeri Sembilan Dan Dialek Minangkabau.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  177-191. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal, Mohammed Azlan Mis & Norhayati Lateh.  (2016).  The Patterns Of Language Choice At The Border Of Malaysia-thailand.  - Indonesian Journal Of Applied Linguistics.  176-185. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2016).  Gaya Ujaran Dalam Teks Kesusasteraan Melayu.  - Jurnal Komunikasi. 
Midiyana Mohamad & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2015).  Anafora Dalam Teks Ilmiah:pendekatan Analisis Kontrastif.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  137-150. 
Aman I., Mat Awal N., Jaafar M.f..  (2014).  Discourse Strategy Of The Science And Technology Academic Texts [strategi Wacana Teks Akademik Sains Dan Teknologi].  - Gema Online Journal Of Language Studies.  189 - 202. 
Idris Aman, Norsimah Mat Awal & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2014).  Strategi Wacana Teks Akademik Sains Dan Teknologi.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  14(1): 189-202. 
Norsimah Mat Awal, Idris Aman & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2013).  Attitude, Understanding And Identity Of Negeri Sembilan Malay Dialect Speakers.  - Pertanika Journal Of Social Sciences & Humanities.  21(S):101-120. 
Mohammed Azlan Mis, Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal & Hayati Lateh.  (2013).  Language Choice In The Malaysia-thailand Border: A Domain-based Analysis.  - Pertanika Journal Social Sciences & Humanities.  21(S):169-182. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal, Idris Aman.  (2012).  Sikap Dan Kefahaman Pelajar Terhadap Dialek Negeri Sembilan: Kajian Sosiolinguistik.  - Gema Online Journal Of Language Studies.  12(4):1192-1211. 

Buku Penyelidikan

Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2022).  Penyelidikan Linguistik Melayu.  - 221. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Thilagawathi Shanmuga Nathan.  (2021).  Sikap Dan Penguasaan Bahasa: Greater Kl.  - 96. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2021).  Isu Dalam Linguistik.  - 9. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2021).  Isu-isu Dalam Linguistik.  - 193. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2021).  Isu Dalam Linguistik.  - 6. 
Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2016).  Penyelidikan Linguistik Moden.  - 7. 
Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2016).  Penyelidikan Linguistik Moden.  - 140. 
Mohammad Fadzeli Jaafar & Intan Safinaz Zainudin.  (2016).  Linguistik Terapan Dalam Penyelidikan Bahasa.  - xiii - xx. 
Mohammed Azlan Mis, Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal & Sharifah Raihan Syed Jaafar.  (2015).  Malaysia Indonesia : Bahasa Sastera Dan Budaya.  - Bab 2 : 23-32. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Mohammad Fadzeli Jaafar, Wan Nasyrudin Abdullah & Salmah Ahmad.  (2015).  Umdat Al-muhtajin:panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu.  - 268. 
Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Gaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar, Syamsul Andy Galigo.  (2015).  Umdat Al-muhtajin: Panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu.  - 242-250. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2015).  Teori Sistemik-fungsional Dalam Stilistik.  - 284. 
Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar & Norsimah Mat Awal.  (2015).  Dialek Negeri Sembilan : Sikap Kefahaman Dan Jati Diri.  - 84. 
Mohammad Fadzeli Jaafar (ed.). Zaharani Ahmad, Harishon Radzi, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Norsimah Mat Awal, Nor Hashimah Jalaluddin, Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar, Rogayah A Razak.  (2014).  Pengenalan Linguistik : Teoretis Dan Aplikasi.  - 181-206. 
Norsimah Mat Awal, Mohammad Fadzeli Jaafar & Nur Liyana Zulkffe.  (2014).  Variasi Bahasa.  - Bab 6: 73-97. 
Idris Aman, Norsimah Mat Awal, Mohammad Fadzeli Jaafar & Rikha Permata Sari.  (2014).  Variasi Bahasa.  - 118-152(8). 
Marlyna Maros, Mohammad Fadzeli Jaafar, Maslida Yusof.  (2012).  Prinsip Dan Aplikasi Kesantunan Berbahasa.  - bab 1 (1-14). 
Marlyna Maros, Mohammad Fadzeli Jaafar, Maslida Yusof.  (2012).  Prinsip Dan Aplikasi Kesantunan Berbahasa.  - 317. 
Zaharani Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 3:33-43. 
Mohammad Fadzeli Jaafar & Idris Aman.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 5:51-59. 
Idris Aman, Rosniah Mustaffa, Zaharani Ahmad, Jamilah Mustaffa & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 7:72-82. 
Nor Hashimah Jalaluddin, Muhammad Fadzeli Jaafar Dan Harishon Radzi.  (2009).  Kepelbagaian Dimensi Linguistik.  - 294. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Salmah Ahmad Dan Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2009).  Mesej `umdat Al-muhtajin Ila Suluk Maslak Al-mufridin`: Panduan Individu Menuju Ke Jalan Allah.  - 261. 
Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohamad Fadzeli Jaafar Dan Syamsul Andy Galigo.  (2009).  Mesej `umdat Al-muhtajin Ila Suluk Maslak Al-mufridin`: Panduan Individu Menuju Ke Jalan Allah.  - 241-252. 
Kalthum Ibrahim, Marlyna Maros, Mohd Fadzeli Jaafar Dan Mohammed Azlan Mis.  (2008).  Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua: Masalah Dan Cabaran.  - Bab 5:115-134. 
Kalthum Ibrahim, Marlyna Maros, Mohd Fadzeli Jaafar Dan Mohammed Azlan Mis.  (2008).  Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua - Masalah Dan Cabaran.  - 115-135. 

Bab Dalam Buku

Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2021).  Isu Dalam Linguistik.  - 9. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2021).  Isu Dalam Linguistik.  - 6. 
Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2016).  Penyelidikan Linguistik Moden.  - 7. 
Mohammad Fadzeli Jaafar & Intan Safinaz Zainudin.  (2016).  Linguistik Terapan Dalam Penyelidikan Bahasa.  - xiii - xx. 
Sakinah Nik Muhammad Naziman, Mohammad Fadzeli Jaafar & Sharifah Raihan Syed Jaafar.  (2016).  Penyelidikan Linguistik Moden.  - 16. 
Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Gaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar, Syamsul Andy Galigo.  (2015).  Umdat Al-muhtajin: Panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu.  - 242-250. 
Mohammed Azlan Mis, Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal & Sharifah Raihan Syed Jaafar.  (2015).  Malaysia Indonesia : Bahasa Sastera Dan Budaya.  - Bab 2 : 23-32. 
Mohammad Fadzeli Jaafar (ed.). Zaharani Ahmad, Harishon Radzi, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Norsimah Mat Awal, Nor Hashimah Jalaluddin, Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar, Rogayah A Razak.  (2014).  Pengenalan Linguistik : Teoretis Dan Aplikasi.  - 181-206. 
Norsimah Mat Awal, Mohammad Fadzeli Jaafar & Nur Liyana Zulkffe.  (2014).  Variasi Bahasa.  - Bab 6: 73-97. 
Idris Aman, Norsimah Mat Awal, Mohammad Fadzeli Jaafar & Rikha Permata Sari.  (2014).  Variasi Bahasa.  - 118-152(8). 
Marlyna Maros, Mohammad Fadzeli Jaafar, Maslida Yusof.  (2012).  Prinsip Dan Aplikasi Kesantunan Berbahasa.  - bab 1 (1-14). 
Mohammad Fadzeli Jaafar & Idris Aman.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 5:51-59. 
Zaharani Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 3:33-43. 
Idris Aman, Rosniah Mustaffa, Zaharani Ahmad, Jamilah Mustaffa & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 7:72-82. 
Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohamad Fadzeli Jaafar Dan Syamsul Andy Galigo.  (2009).  Mesej `umdat Al-muhtajin Ila Suluk Maslak Al-mufridin`: Panduan Individu Menuju Ke Jalan Allah.  - 241-252. 
Mohammad Fadzeli Jaafar Dan Idris Aman.  (2009).  Kepelbagaian Dimensi Linguistik.  - Bab 10, 157-165. 
Nor Hashimah Jalaluddin, Muhammad Fadzeli Jaafar, Harishon Radzi..  (2009).  Kepelbagaian Dimensi Linguistik.  - Bab 1, 11-17. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2009).  Kepelbagaian Dimensi Linguistik.  - Bab 15, 225-233. 
Kalthum Ibrahim, Marlyna Maros, Mohd Fadzeli Jaafar Dan Mohammed Azlan Mis.  (2008).  Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua: Masalah Dan Cabaran.  - Bab 5:115-134. 
Kalthum Ibrahim, Marlyna Maros, Mohd Fadzeli Jaafar Dan Mohammed Azlan Mis.  (2008).  Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua - Masalah Dan Cabaran.  - 115-135. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2007).  Linguistik : Teori Dan Aplikasi.  - Bab 12, 227-240. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2007).  Bahasa Dan Linguistik : Penyelidikan Dan Pendidikan.  - Bab 6. 72-80. 
Idris Aman & Mohammad Fadzeli Jaafar (ed.); Rogayah A. Razak..  (2005).  Teori Penyelidikan Bahasa.  - 56-70. 
Idris Aman & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2005).  Teori Penyelidikan Bahasa.  - v-ix. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2022).  Penyelidikan Linguistik Melayu.  - 221. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Thilagawathi Shanmuga Nathan.  (2021).  Sikap Dan Penguasaan Bahasa: Greater Kl.  - 96. 
Mohammad Fadzeli Jaafar, Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2021).  Isu-isu Dalam Linguistik.  - 193. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2017).  Stilistik Dalam Cereka.  - 156. 
Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2016).  Penyelidikan Linguistik Moden.  - 140. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Mohammad Fadzeli Jaafar, Wan Nasyrudin Abdullah & Salmah Ahmad.  (2015).  Umdat Al-muhtajin:panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu.  - 268. 
Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar & Norsimah Mat Awal.  (2015).  Dialek Negeri Sembilan : Sikap Kefahaman Dan Jati Diri.  - 84. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2015).  Teori Sistemik-fungsional Dalam Stilistik.  - 284. 
Marlyna Maros, Mohammad Fadzeli Jaafar, Maslida Yusof.  (2012).  Prinsip Dan Aplikasi Kesantunan Berbahasa.  - 317. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Mashrom, Mohd. Nasir Omar & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2010).  Al-durrah Al-thaminah Fi Ma Li Za'iri Al-nabi Ila Al-madinah Al-munawwarah Shaykh Ahmad Al-qushashi: Terjemahan & Tahkik Permata Berharga Untuk Pengunjung Al-madinah Al-munawwarah.  - Permata Berharga Untuk Pengunjung Al-madinah Al-munawwarah.  525. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Salmah Ahmad Dan Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2009).  Mesej `umdat Al-muhtajin Ila Suluk Maslak Al-mufridin`: Panduan Individu Menuju Ke Jalan Allah.  - 261. 
Nor Hashimah Jalaluddin, Muhammad Fadzeli Jaafar Dan Harishon Radzi.  (2009).  Kepelbagaian Dimensi Linguistik.  - 294. 
Idris Aman & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2005).  Teori Penyelidikan Bahasa.  - 188. 

Penerbitan Lain-lain

N. Lia Marliana, Mohammad Fadeli Jaafar & Harishon Radzi.  (2022).  Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Wacana Kepimpinan.  - Seminar Antarabangsa Linguistik Dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-11 (salpbm Xi).  1-16. 
Zaharom Bin Ridzwan;mohammad Fadzeli Bin Jaafar;mohd. Shabri Bin Yusof;norwati Bt. Md. Yusof.  (2022).  Terjemahan Kata Kerja Perintah Dalam Teks Terjemahan Al-qur`an Di Malaysia.  -
Fazal Mohamed Bin Mohamed Sultan;mohammad Fadzeli Bin Jaafar.  (2022).  Kajian Impak Risalah Mpob Terhadap Pekebun Kecil Kelapa Sawit: Satu Analisis Kebolehbacaan Di Sabah.  -
Neng Lia Marliana, Mohammad Fadzeli Jaafar, Harishon Radzi.  (2021).  Penanda Pengemukaan Topik Dalam Wacana Pedagogi Semasa Aktiviti Microteaching.  - Seminar Kebangsaan Penyelidikan & Intervensi Amalan Bilik Darjah.  1-12. 
Mohammad Fadzeli Bin Jaafar;norsimah Mat Awal;azhar Bin Jaludin;mohammed Azlan Mis;chong Shin.  (2021).  Transformasi Linguistik Malaysia Selepas Enam Dekad Merdeka: Introspeksi Sikap Dan Penguasaan Bahasa Kebangsaan Warga Greater Kl.  -
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Makna Penuturu.  - 1-14. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Maksud Dan Rujukan.  - 1-12. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Nama Kosong.  - 1-11. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Pengenalan Falsafah.  - 1-20. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Prinsip Kerjasama.  - 1-14. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Russell Dan Logik.  - 1-14. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Syarat Kesesuaian.  - 1-14. 
Mohd Fadzeli Jaafar.  (2020).  Pendekatan Al-quran Dan Sains.  - 1-8. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Aplikasi Lakuan Bahasa.  - 1-13. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Dasar Chomsky.  - 1-15. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Falsafah Chomsky.  - 1-11. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Teka-teki Kripke.  - 1-15. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Frege Dan Logik.  - 1-13. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Teori Deskripsi.  - 1-14. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Idea Innates.  - 1-16. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Jenis Lakuan Bahasa.  - 1-12. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Konsep Bahasa.  - 1-11. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Konsep Pengetahuan.  - 1-17. 
Mohammad Fadzeli Jaaafar.  (2020).  Kritikan Maksim.  - 1-12. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Lakuan Bahasa.  - 1-18. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2020).  Makna Natural.  - 1-24. 
Noraisikin Ghazali, Mohammad Fadzeli Jaafar, Harishon Radzi.  (2019).  Peralihan Bahasa Cham Oleh Generasi Kedua Cham-malaysia.  - Seminar Linguistik Kebangsaan (slik 2019).  1-15. 
Mohammad Fadzeli Bin Jaafar;norsimah Mat Awal;idris Bin Aman.  (2018).  Pembentukan Model Leksikal Bahasa Perundangan Dalam Perbilangan Adat.  -
Norsimah Mat Awal, Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2017).  Pemerian Semula Dialek Negeri Sembilan Berdasarkan Dialektologi Sosial Bandar.  - Impak - Jendela Negeri @ Ukm.  53-54. 
Idris Aman, Norsimah Mat Awal & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2017).  Gagasan Imperialisme Linguistik Dan Isu Jatidiri: Pengujian Ke Atas Dialek Negeri Sembilan.  - Pemerian Semula Dialek Ne. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2015).  Malay Perception Of Time.  - Malay Perception Of Time. 
Norsimah Mat Awal, Mohamad Fadzeli Jaafar, Idris Aman & Zaharani Ahmad.  (2010).  Pemerian Semula Dialek Negeri Sembilan: Satu Laporan Awal.  - International Conference On Minority And Majority 2010. 
Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2009).  Gaya Bahasa Teks Melayu Klasik Dalam Kerangka Nahu Fungsian.  - Skim-xi Simposium Kebudayaan Indonesia-malaysia 10-12 November 2009 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. 
Mohammad Fadzeli Jaafar & Idris Aman.  (2008).  Aksen Bahasa Kebangsaan Penutur Melayu Tegar Dialek.  - Simposium Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti, Identiti, Dan Integrasi. 
Idris Aman, Rosniah Mustaffa, Zaharani Ahmad, Jamilah Mustaffa, Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2008).  Malay Accents In Story Telling And Non-story Telling Styles: Identity And Integration.  - International Conference On Language, Literature And Culture In Asean: Unity In Diversity. 
Rosniah Mustaffa, Jamilah Mustaffa,idris Aman, Zaharani Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2008).  Different Style, Different Accent?.  - Seals Xviii. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Membina model kemahiran asas (KEMAS) bahasa Melayu dalam kalangan pekerja asing , Ketua Projek , 01-10-2023 sehingga 30-09-2025 , Kebangsaan
The divergence of Malay-nes of toponyms at Kecamatan Mandau and Pinggir in Bengkalis, Riau, Indonesia. , Penyelidik Bersama , 27-04-2023 sehingga 26-04-2024 , Antarabangsa
Pembinaan Repositori Pertuturan (Speech-Rep) Bahasa Banjar di Malaysia. , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Pembangunan Insrumen Pembentukan Korpus Web Bahasa Melayu , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 31-12-2023 , Universiti
Keabsahan Ujaran Huruf-Huruf Al-Qur’an: Satu Kajian Kes Terhadap Ahli-Ahli Badan Kebajikan Mutiara Putrajaya , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 31-07-2024 , Kebangsaan
Pengklasifikasian Domain Semantik Kosa Kata Pinjaman Bahasa Arab dan Korelasinya dengan Kod Jawi , Penyelidik Bersama , 07-09-2021 sehingga 06-09-2024 , Kebangsaan

Tamat

Wacana persekitaran daripada perspektif ekolinguistik , Ketua Projek , 01-04-2021 sehingga 30-06-2022 , Universiti
TRANSFORMASI LINGUISTIK MALAYSIA SELEPAS ENAM DEKAD MERDEKA: INTROSPEKSI SIKAP DAN PENGUASAAN BAHASA KEBANGSAAN WARGA GREATER KL , Ketua Projek , 16-10-2017 sehingga 15-10-2020 , Universiti
Pembentukan Model Leksikal Bahasa Perundangan dalam Perbilangan Adat , Ketua Projek , 02-11-2015 sehingga 02-02-2018 , Kebangsaan
Tinjauan Rintis Lingua Franca di Sempadan Malaysia-Thailand Berdasarkan Model Sosiolinguistik , Ketua Projek , 21-06-2011 sehingga 20-12-2013 , Kebangsaan
KAJIAN IMPAK RISALAH MPOB TERHADAP PEKEBUN KECIL KELAPA SAWIT: SATU ANALISIS KEBOLEHBACAAN DI SABAH , Penyelidik Bersama , 10-10-2019 sehingga 09-07-2022 , Kebangsaan
Wacana Kelapa Sawit dalam Media: Analisis Teks dan Imej (Discourse on Palm Oil in Media: Texts and Image Analysis) , Penyelidik Bersama , 15-08-2019 sehingga 14-02-2021 , Universiti
TERJEMAHAN KATA KERJA PERINTAH DALAM TEKS TERJEMAHAN AL-QUR`AN DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 15-08-2018 sehingga 14-02-2021 , Universiti
Lonjakan penerbitan FSSK 2015-2016 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Menulis Buku Untuk Ahli Kumpulan "Linguistik Kontemporari" , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Gagasan Imperialisme Linguistik dan Isu Jatidiri: Pengujian ke atas Dialek Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 01-12-2014 sehingga 28-02-2017 , Kebangsaan
PEMANTAPAN PENYELIDIKAN BAHASA MELAYU BERASASKAN KORPUS , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Bahasa, Persuratan Melayu dan Linguistik (Analisis Wacana Saintifik Bahasa Melayu) , Penyelidik Bersama , 13-07-2012 sehingga 31-12-2013 , Kebangsaan
Bahasa Melayu untuk Kedutaan Asing , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-03-2014 , Kebangsaan
Membina Model Bahasa Doktor-Pesakit: Analisis Berdasarkan Teori Domain , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 08-02-2013 , Universiti
Membangunkan model pemula sapaan dalam lakuan bahasa permohonan: pendekatan sosiopragmatik , Penyelidik Bersama , 20-08-2010 sehingga 20-08-2013 , Kebangsaan
Pemerian Semula Dialek Negeri Sembilan Berdasarkan Dialektologi Sosial Bandar , Penyelidik Bersama , 15-03-2010 sehingga 14-09-2012 , Kebangsaan
Mesej Dakwah Umdat Al-Muhtajin Dalam Penghayatan Agama Masyarakat Melayu Di Nusantara: Ke Arah Pembinaan Modul Pengajaran Dakwah , Penyelidik Bersama , 01-01-2008 sehingga 31-12-2010 , Universiti
Speech Acts in A Formal Domain: Politeness, Competence and Sociocultural Values , Penyelidik Bersama , 01-10-2007 sehingga 31-12-2009 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Terpuji , 2001
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2008
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2017
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Minoriti dan Multi-Bahasa: Ideologi Bahasa di Kelantan, SAKINAH BINTI NIK MUHAMMAD NAZIMAN, Sarjana
Pembangunan Kata Ganti Nama Milik Bahasa Perancis dalam Kalangan Pelajar Sekolah Berasrama Penuh : Analisis Kesalahan Bahasa, ROHAIZAD BIN MOHD ZAIN, Sarjana
Analisis Prinsip Kerjasama Dalam Manikam Kalbu, NUR ALIYAH BINTI MOHAMED RAIHAN, Sarjana
MARNIATI, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

WANG JING, Doktor Falsafah
Praktis Sosial Wacana Dalam Kampus Merdeka: Satu Kajian Analisis Wacana Kritis, NENG LIA MARLIANA, Doktor Falsafah
DINIE ASYRAF BIN SALEHAN, Doktor Falsafah
Gaya Ujuran Dalam Andai Itu Takdirnya: Analisis Stilistik, NURUL ATIQAH BINTI NOR AZMAN, Doktor Falsafah
WANG CAN, Doktor Falsafah
SAPAAN DALAM BAHASA MINANGKABAU : SUATU KAJIAN SOSIOPRAGMATIK, ASLINDA, Doktor Falsafah
Ayat Perintah Dalam Terjemahan Arab-Melayu: Satu Analisis Morfosintaksis, ZAHAROM BIN RIDZWAN, Doktor Falsafah
ASPEK MODALITI DALAM WACANA NARATIF BAHASA MELAYU: SATU ANALISIS PENDEKATAN NAHU FUNGSIONAL, NOR DIYANA SAUPI, Doktor Falsafah
Analisis Perbualan Pelajar-pelajar Bahasa Jepun: Satu Kajian Penukaran Kod, NORMAH BINTI AHMAD, Doktor Falsafah
Penolakan Ajakan dalam Komunikasi Silang Budaya Melayu dan Jepun: Satu Kajian Sosiopragmatik, NATSUE HIEDA, Doktor Falsafah
Kohesi Rujukan dalam Teks Ilmiah: Satu Kajian Analisis Kontrastif, MIDIYANA BINTI MOHAMAD, Doktor Falsafah
Persaingan dalam Wacana Pengkomersialan IPTA Malaysia, ARIEZAL AFZAN BIN HASSAN, Doktor Falsafah
Leksikal Unsur Alam dalam Lagu Ayun Ngayu Masyarakat Bidayuh: Kajian Stilistik, NUR ARDINI JIAN ABDULLAH, Doktor Falsafah
ROS DALILAH ABD. GHANI, Doktor Falsafah
Peralihan Bahasa Cham di Malaysia berdasarkan Analisis Sosiolinguistik, NORAISIKIN BINTI GHAZALI, Doktor Falsafah
Pengekalan Dan Peralihan Bahasa Dialek Melayu Satun, Satun, Thailand, HAYATI LATEH, Doktor Falsafah
Sistem Panggilan Kekeluargaan Masyarakat Telugu di Bagan Datoh : Satu Kajian Sosiolinguistik, PRITHINI DEEPA A/P KALIAPPAN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Ahli sidang editor Jurnal GEMA , 15-04-2015 sehingga 14-04-2017 , Antarabangsa
Analisis penukaran kod masyarakat Dusun di Daerah Ranau Sabah , 07-11-2017 sehingga 18-01-2018 , Antarabangsa
Halangan penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab sebagai bahasa asing , 05-12-2017 sehingga 15-01-2018 , Antarabangsa
Strategi dan struktur kesantunan Melayu dalam kritikan , 09-12-2017 sehingga 15-12-2017 , Antarabangsa
Perbandingan leksikal budaya Melayu-Perancis dalam terjemahan novel 'Rimba Harapan' , 13-10-2017 sehingga 27-10-2017 , Antarabangsa
Kajian jati diri organisasi dalam kalangan kakitangan UKM , 20-10-2017 sehingga 01-11-2017 , Antarabangsa
MOHAMMAD FADZELI JAAFAR , 19-09-2018 sehingga 19-09-2018 , Kebangsaan
Panel Pembentangan Seminar Antarabangsa Linguistik 2018 , 13-11-2018 sehingga 15-11-2018 , Antarabangsa
Seminar Penyelidikan dan Kajian Lapangan Bahasa di UiTM, Shah Alam , 03-10-2018 sehingga 03-10-2018 , Kebangsaan
JAWATANKUASA PENAKSIR KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2018/2019 , 16-11-2018 sehingga 16-11-2018 , Kebangsaan
Jurnal Gema Online , 15-01-2018 sehingga 29-01-2018 , Kebangsaan
Jurnal Gema Online , 15-01-2018 sehingga 29-01-2018 , Kebangsaan
GAYA RETORIK DALAM LAGU , 28-02-2019 sehingga 11-03-2019 , Antarabangsa
UNSUR PENANDA WACANA DALAM TEKS UCAPAN BELANJAWAN 2019 , 05-03-2019 sehingga 11-03-2019 , Kebangsaan
Analisis jenis retorik dalam penulisan makalah ilmiah , 27-03-2019 sehingga 17-04-2019 , Kebangsaan
Panel Kolokium Transformasi Linguistik Malaysia selepas enam dekad merdeka. , 03-04-2019 sehingga 03-04-2019 , Kebangsaan
Kolokium Transformasi Linguistik Malaysia selepas enam dekad merdeka , 11-03-2019 sehingga 03-04-2019 , Kebangsaan
Bias gender dalam buku teks pelajaran bahasa Indonesia sekolah menengah atas , 15-04-2019 sehingga 22-04-2019 , Antarabangsa
Jurnal Retorika , 12-04-2019 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Dialek Melayu Hulu di Semenanjung Timur , 01-06-2019 sehingga 30-06-2019 , Kebangsaan
Contesting the use of speech acts in "angngaru" texts of Makassar society , 27-05-2019 sehingga 03-06-2019 , Antarabangsa
Penggunaan kohesi dalam skrip cerita pendek iklan Hari Raya Aidilfitri di Youtube , 17-07-2019 sehingga 25-07-2019 , Kebangsaan
Status bahasa Remun di negeri Sarawak:kajian perbandingan , 22-10-2019 sehingga 04-11-2019 , Kebangsaan
Wacana tekstual teks artikel Pendidikan dalam akhbar digital , 01-10-2019 sehingga 21-10-2019 , Kebangsaan
Projek Nahu Fungsional , 01-06-2019 sehingga 30-06-2021 , Kebangsaan
Bahasa dalam komunikasi 'Lisan-tulisan' remaja di media sosial , 17-03-2020 sehingga 05-04-2020 , Kebangsaan
Analisis diskursif berita dalam akhbar Malaysiakini , 10-04-2020 sehingga 24-04-2020 , Kebangsaan
Ukuran keberkesanan ujaran dalam kalangan Polis Diraja Malaysia (PDRM) , 22-10-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
JAWATANKUASA TASK FORCE PENYEDIAAN DOKUMEN COPPA PROGRAM SARJANA FALSAFAH DAN DOKTOR FALSAFAH (LINGUISTIK) , 23-07-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Unsur Kiasan, Sindiran dan Anekdot Dalam Ucapan Lisan Tun Dr. Mahathir Terhadap Isu 1MBD , 01-04-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH PUSAT KAJIAN BAHASA DAN LINGUISTIK , 11-08-2020 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
UKM , 30-09-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Ketua kumpulan penyelidikan variasi dan revitalisasi bahasa , 26-06-2020 sehingga 01-02-2022 , Kebangsaan
Covid-19 dalam korpus peristilahan bahasa Melayu: analisis sosioterminologi , 22-07-2020 sehingga 29-07-2020 , Antarabangsa
Modaliti dalam wacana perbahasan parlimen: representasi hubungan sosial , 02-11-2020 sehingga 09-11-2020 , Antarabangsa
Identiti remaja malaysia di Facebook , 08-09-2020 sehingga 15-09-2020 , Antarabangsa
Sistem Penilaian Pengajaran Menyeluruh (SPPM) , 07-12-2020 sehingga 07-12-2020 , Kebangsaan
Percampuran Kod Dialek Ekspresif dalam Filem Polis Evo , 23-04-2021 sehingga 07-05-2021 , Kebangsaan
Kajian Hikayat Merong Mahawangsa , 01-09-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Jawatankuasa Task Force penyediaan dokumen COPPA Sarjana falsfah dan Doktor falsafah (Linguistik) , 01-07-2021 sehingga 31-08-2021 , Kebangsaan
Kuliah Umum 'Berkenalan dengan stilistik: teori dan aplikasi' , 14-10-2021 sehingga 14-10-2021 , Antarabangsa
Kolokium Kebangsaan Pengajian Melayu 2021 , 03-06-2021 sehingga 04-06-2021 , Kebangsaan
Pembaca kedua latihan ilmiah (SKBL3206) , 28-07-2021 sehingga 13-08-2021 , Kebangsaan
Jawatankuasa Pelaksana Pembangunan Kurikulum Institut Pendidikan Guru , 22-02-2022 sehingga 01-03-2022 , Kebangsaan
Pakar temu bual analisis keperluan kajian , 08-04-2022 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
Strategi retorik dalam teks Perutusan Khas Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk membendung wabak Covid19 di Malaysia , 25-03-2022 sehingga 08-04-2022 , Kebangsaan
AJK Kualiti Pusat Kajian , 01-04-2022 sehingga 31-03-2024 , Kebangsaan
Pembangunan Kurikulum Semakan Dokumen Program Sarjana Sains Sosial (Linguistik) , 21-03-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
AJK Siswazah Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik , 21-02-2022 sehingga 21-02-2024 , Kebangsaan
Human Behavior, Development and Society (HBDS) , 14-02-2022 sehingga 14-03-2022 , Antarabangsa
Analisis lakuan bahasa dalam perbincangan kumpulan kecil , 17-02-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Aspek kohesi dan koheren dalam lirik lagu Perancis terpilih , 25-01-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Proses fonologi dan perbandingan kosa kota antara bahasa Semai di Hulu Selangor dengan bahasa Melayu , 01-03-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Seni bahasa dalam teks ucapan pidato kenegaraan: satu tinjauan analisis wacana , 15-08-2022 sehingga 30-08-2022 , Kebangsaan
Jurnal Melayu Sedunia , 15-07-2022 sehingga 30-08-2022 , Kebangsaan
Jawatankuasa Pra-Pembentangan cadangan penyelidikan , 07-03-2023 sehingga 07-03-2023 , Kebangsaan
Simbiosis bahasa dengan sains matematik , 17-01-2023 sehingga 31-01-2023 , Kebangsaan
Keindahan bahasa 'Kumpulan Puisi Mencari Makna Diri' dari persepktif stilistik , 30-01-2023 sehingga 13-02-2023 , Kebangsaan
Analisis Dialektologi Dua Buah Dialek Jakun Di Negeri Johor , 01-03-2023 sehingga 28-03-2023 , Antarabangsa
Jawatankuasa Pembentangan cadangan penyelidikan PhD , 15-06-2023 sehingga 15-06-2023 , Kebangsaan
Ceramah pakar bidang, "Isu ekolinguistik di Nusantara: Teori dan aplikasi" , 12-07-2023 sehingga 12-07-2023 , Antarabangsa
Ketidaksantunan berbahasa dalam isu perceraian di twitter , 31-07-2023 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Bengkel Penjurian Penulisan Cerpen - Program Sayembara Cerpen Parit Sulong 2022 (SAMPENG 2022) , 03-06-2022 sehingga 03-06-2022 , Universiti
Geran Penyelidikan Di Bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) Tahun 2023 , 11-04-2023 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Audit Penilaian Kendiri MS ISO 9001 : 2015 SPK PPPS, FSSK , 28-09-2020 sehingga 29-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Jaminan Kualiti Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik , 02-09-2020 sehingga 01-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kualiti Pusat Kajian FSSK , 11-05-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Kurikulum Semakan Dokumen Program Sarjana Sains Sosial (Linguistik), FSSK , 21-03-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan , 09-07-2019 sehingga 24-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajian Siswazah PBL , 11-08-2020 sehingga 31-12-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pengurusan Jaminan Kualiti & ISO PPBL , 01-01-2015 sehingga 31-12-2016 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penilaian/Peperiksaan Tesis Sarjana (SKBL601C) Semester 2 Sesi 2021/2022 , 01-09-2022 sehingga 30-09-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyelaras Kualiti Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan , 02-09-2020 sehingga 01-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Perhubungan Luar dan Alumni Pusat CLaST , 01-01-2018 sehingga 01-01-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa Penyelidikan Siswazah (POGRES) 2022 , 14-12-2022 sehingga 14-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa SoLS2017 , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Persidangan SoLLs.INTEC.15 , 01-03-2015 sehingga 31-12-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Program Mentor Menti FSSK (Fasa Kedua) , 09-02-2018 sehingga 31-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Sistem Arkib Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) , 01-08-2021 sehingga 31-07-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Sistem Arkib Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (e-SAF) , 01-08-2021 sehingga 31-07-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Siswazah PKBL , 21-02-2022 sehingga 20-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembaca Kedua SKBL3206 Latihan Ilmiah , 01-08-2020 sehingga 31-08-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Cadangan/Hasil Penyelidikan PhD/Sarjana Falsafah 2019 - Mansour Dhafer A. Al-Qarni (P93222) , 24-04-2019 sehingga 30-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Buku Log dan Laporan Latihan Industri (SKBL3006) , 02-08-2020 sehingga 26-09-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penyelia Latihan Industri Semester 3 Sesi Akademik 2022 - 2023 , 11-09-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Organisasi untuk Penyeliaan Latihan Industri Pelajar Program Linguistik Semester 3 Sesi 2019-2020 , 01-06-2020 sehingga 31-08-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penyelia Universiti Latihan Industti Semester 3 Sesi Akademik 2022-2023 , 04-09-2023 sehingga 15-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Universiti Sesi Penyeliaan Latihan Industri Pelajar FSSK Sesi Akademik 2020-2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan