Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN IBTISAM BT. ABDULLAH

GURU
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab, KUSZA 1990 B.A Arabic Language and Literature UIA 1994 M.A Pengajian Arab dan Tamadun Islam FPI UKM 2006 Bidang : Bahasa Arab Ph.D Linguistik Morfologi, FSSK UKM 2021

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
BAHASA ARAB , Sarjana Muda , UIA PETALING JAYA , 1994
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (sosiolinguistik)
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (tafsir dan terjemahan al-Quran)
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (Bahasa Arab)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Prosiding Terindeks

Kamarulzaman Abd. Ghani, Nik Rahimi Nik Yusof, Harun Baharuddin, Hamidah Yamat, Zamri Ahmad, Ibtisam Abdullah.  (2011).  Development Of A Learning Module On Arabic Language Skills Outside Of The Classroom.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 

Buku Penyelidikan

Ashinida Aladdin, Ibtisam Abdullah, Nabilah Yusoff.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita : Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 6. 
Ashinida Aladdin, Ibtisam Abdullah Dan Nurhafilah Musa.  (2017).  Al-lughatul Al-arabiyyah Wa Adabuha Wa Thaqafatiha Fi Al-mamlakah Al-sa Udiyyah Wa Maliziya.  - 22-33. 

Bab Dalam Buku

Ashinida Aladdin, Ibtisam Abdullah, Nabilah Yusoff.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita : Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 6. 
Ashinida Aladdin, Ibtisam Abdullah Dan Nurhafilah Musa.  (2017).  Al-lughatul Al-arabiyyah Wa Adabuha Wa Thaqafatiha Fi Al-mamlakah Al-sa Udiyyah Wa Maliziya.  - 22-33. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Zulkifli Bin Nawawi, Salamiah Ab Ghani,dr. Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim,maryam Abdul Rahman, Faizol Azham Mohamed,ummu Hani Hashim,muhammad Nazri Rostam, Ibtisam Abdullah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zainuddin Ismail.  (2020).  Al-muhadathah Wa Al-hiwar Bi Al-arabiyah.  - 94. 
Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab Ghani, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Maryam Abdul Rahman.  (2019).  Al Muhadathah Wa Al Hiwar Bi Lughatil Dhod.  - 106. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Ab. Ghani, Al-muslim Mustapha@ab Rahim, Mohd Nazri Rostam, Zainuddin Ismail, Nurul Atiqah Radzi, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Zulkifli Nawawi, Ummu Hani Hashim.  (2019).  Al Qiraah Baina Yadaik.  - 117. 
Al Muslim Mustapa, Khairuzzaman Kadir, Salamiah Abd. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Faizah Jusoh, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Faizol Azham Mohamad & Mohd Shukeri Hamzah.  (2016).  Al-qiraah Wa Al-isti`ab.  - 109. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Mohd Shukari Hamzah,ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-qiraah.  - 143. 

Penerbitan Lain-lain

Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 2.  - 1-85. 
Ashinida Aladdin, Ibtisam Abdullah, Nabilah Yusof.  (2021).  Memperkasa Wanita Gantung Tidak Bertali (gtb): Punca Dan Intervensi.  - 1-29. 
Ashinida Aladdin.  (2021).  Arabic Loan Words In A Malay Language: A Morphological Analysis.  - 1-15. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 1.  - 1-92. 
Ibtisam Abdullah, Ashinida Aladdin, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Faizah Jusoh.  (2021).  Pendekatan Kompetensi Komunikatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Standard Cefr.  - Webinar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21..  1-11. 
Ibtisam Abdullah.  (2021).  Teknik Pembelajaran Peringkat Siswazah.  - 1-15. 
Ashinida Binti Aladdin;ibtisam Bt. Abdullah;rashidah Bt. Zakariya;riza Bin Sulaiman.  (2020).  Pembangunan Kandungan Aplikasi Mobile Bahasa Arab Santai (myarab).  -
Ashinida Aladdin, Ibtisam Abdullah, Kaseh Abu Bakar.  (2020).  Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Untuk Tujuan Memahami Al-quran Melalui Pendekatan Korpus..  -
Ibtisam Abdullah, Ashinida Aladdin, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Arab Berteraskan Standard Cefr : Satu Kajian Tahap Penguasaan Bahasa.  - Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Wan Azizul Hakim Wan Aziz, Mohamad Azwan Kamarudin, Ibtisam Abdullah.  (2020).  Al-tawasul Al-tarbawiyy: Mafhumuhu Wa Aaliyyatuhu Wa Mu'awwiqatuhu.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Mazlan Ibrahim, Zaimuariffudin Shukri Nordin,ibtisam Abdullah, Nozira Salleh, Moktar Husain, Munirah Abd Ghani.  (2016).  Construction Module Translation Of Al-quran In Melanau Ethnic Language: Study Of Surah Al-fatihah & Juz Amma.  - Impact: Research & Innovation.  19-20. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
Tengku Intan Zarina Bt Tengku Puji, Mazlan Bin Ibrahim, Zaimuariffudin Shukri Bin Nordin, Ibtisam Bt Abdullah, Nozira Bt Salleh, Moktar Husin Dan Munirah Binti Abd Ghani..  (2015).  Pembinaan Modul Terjemahan Al-quran Dalam Bahasa Etnik Melanau Kajian Terhadap Surah Al-fatihah & Juz Amma.  - Impak Kongres 2015@ukm. 
Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Mazlan Ibrahim, Zaimuariffudin Shukri Nordin, Ibtisam Abdullah, Nozira Salleh, Moktar Bin Husain, Munirah Binti Abd Ghani..  (2015).  Understanding Of Al-quran Amongst The Melanau Ethnic Group:toward Constructing A Translation Module Of Al-quran.  - 2nd International Conference On World Islamic Studies (icwis). 
Tengku Intan Zarina Bt Tengku Puji, Mazlan Bin Ibrahim, Zaimuariffudin Shukri Bin Nordin, Ibtisam Bt Abdullah, Nozira Bt Salleh, Moktar Bin Husain, Munirah Binti Abd Ghani..  (2014).  Analisa Terghadap Adat Dan Keistimewaan Masyarakat Melanau Di Sarawak.  - Seminar Serantau Dakwah Dan Etnik 2014. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBINAAN MODUL AKTIVITI SOKONGAN BAHASA ARAB BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Pembinaan Modul Kemahiran Bahasa Arab Untuk Orang Awam Standard CEFR Antarabangsa , Ketua Projek , 30-12-2020 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Pembinaan Modul Kemahiran Bahasa Arab Untuk Orang Awam Standard CEFR Antarabangsa , Ketua Projek , 30-12-2020 sehingga 30-06-2021 , Kebangsaan
Modul intervensi bagi mendepani gejala gantung tidak bertali (GTB) dalam kalangan wanita , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 30-04-2019 , Kebangsaan
Penguasaan kosa kata Bahasa Arab untuk tujuan memahami al-Quran melalui pendekatan korpus. , Penyelidik Bersama , 15-12-2017 sehingga 14-03-2020 , Universiti
PEMBANGUNAN KANDUNGAN APLIKASI MOBILE BAHASA ARAB SANTAI (MyARAB) , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-05-2019 , Universiti
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
Pembinaan Modul Terjemahan Al-Qur`an Dalam Bahasa Etnik Melanau: Kajian Terhadap Surah Al-Fatihah Dan Juz Amma , Penyelidik Bersama , 16-12-2013 sehingga 15-06-2016 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2006
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2022 , Kebangsaan
PENYEMAK ARTIKEL TERJEMAHAN BAHASA ARAB TERBITAN PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKETUAN , 26-10-2021 sehingga 29-12-2023 , Kebangsaan
PANEL PAKAR UNTUK KESAHAN INSTRUMEN KAJIAN , 21-01-2022 sehingga 31-03-2022 , Daerah / Jajahan
WEBINAR BICARA BAHASA ARAB , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Kebangsaan
SYARAHAN ANTARABANGSA LINGUSTIK ARAB 2021 - BAHAAS TURKI DAN BAHASA ARAB , 16-06-2021 sehingga 16-06-2021 , Antarabangsa
JURNAL AL-QALAM , 02-12-2021 sehingga 02-12-2023 , Daerah / Jajahan
SAMBUTAN HARI BAHASA ARAB SEDUNIA (WORLD ARABIC LANGUAGE DAY 2021) , 18-12-2021 sehingga 18-12-2021 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA BENGKEL & SEMINAR UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA MAKMAL & ICT UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENERBITAN & PENYELIDIKAN PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PERSIDANGAN DAN BENGKEL , 24-12-2014 sehingga 23-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI JEMPUTAN UNTUK MODUL D DAN E BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa International Webinar on e-Teaching and e-Testing of Arabic Competency , 25-08-2020 sehingga 25-08-2020 , Universiti
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Modul Kursus Open And Distance Learning (ODL) Bagi Ijazah Sarjana Muda Peng. Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah) , 15-11-2020 sehingga 14-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
Kursus PPPL 1992 Latihan Amali Industri FPI , 29-06-2015 sehingga 28-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN GURU-GURU SEBAGAI PERUNDING BENGKEL ULANGKAJI ASAS ILMU SARF DAN NAHW , 09-04-2018 sehingga 08-04-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Kuiz Kefahaman - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ujian Diagnostik Bahasa Arab , 04-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan