Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK MOHD. AKIL BIN MUHAMED ALI

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
akil@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
PENGAJIAN ISLAM , Sarjana , UKM , 1998
PENGAJIAN ISLAM , Sarjana Muda , UKM , 1994
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (hadith)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Maulana Muhammad Ilyas Bin Temrin & Mohd Akil Muhamed Ali.  (2017).  Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Ilmu Hadith Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama (smka) Di Sarawak, Malaysia.  - Al-banjari.  112-137. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohd Akil Muhamed Ali, Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Ikhlas Rosele, Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Mohd Syukri Mohd Noor.  (2022).  The Status Of Makruh In The Halal Haram Framework: A Conceptual Analysis.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  60-69. 
Najib Abdul Kadir, Mohd Akil Muhamed Ali, Mohd Farhan Md Ariffin, Abur Hamdi Usman.  (2022).  The Rules Of Interpretation: Review On Asbab Al-nuzul In Tafsir Al-mishbah.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  1464-1475. 
Mohd Akil Muhamed Ali, Mohd Farhan Md Ariffin, Mohd Nazri Ahmad, Shafiza Safie.  (2022).  Islamic Values In The Design Of Residential Internal Layout.  - International Journal Academic Research In Business And Social Sciences.  1728-1740. 
Mohamad S., Usman A.h., Saad M.f.a.m., Kadir M.n.a., Ali M.a.m..  (2015).  The Rules Of Interpretation: How Do Al-qir?'?t Applied In Shihab's Exegesis?.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  97-104. 
Muhd Najib Abdul Kadir, Abur Hamdi Usman, Mohd Akil Muhamed Ali, Mohd Arif Nazri, Ahamad Asmadi Sakat And Bayu Taufiq Possumah.  (2015).  Al-mizan Fi Tafsir Al-quran: A Review On Al-tabataba`i`s Philosophical Exegesis.  - The Social Sciences.  325-332. 
Ahamad Asmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fadlan Mohd Othman, Mohd Akil Muhamed Ali & Mazlan Ibrahim.  (2015).  Al Wasatiyyah In The Eye Of Prophetic Tradition.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  448-455. 
Fadlan Mohd Othman, Lutpi Mustafa, Mohd Arif Nazri, Ahamad Asmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Mohd Akil Muhamed Ali, Muhamad Rozaimi Ramle..  (2015).  Hujjat Allah Al-balighah: The Uniqueness Of Shah Wali Allah Al-dihlawi`s Work.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  403-. 
Sabri Mohamad, Abur Hamdi Usman, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Muhd Najib Abdul Kadir & Mohd Akil Muhamed Ali.  (2015).  The Rules Of Interpretation: How Do Al-qira`at Applied In Shihab`s Exegesis?.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  97-104. 
Mohd Akil Muhamed Ali, Mohamad Norazan Ibrahim, Abur Hamdi Usman, Mohd Arif Nazri & Muhd Najib Abdul Kadir.  (2015).  Al-jarh Wa Al-ta`dil (criticism And Praise(: It`s Significant In The Science Of Hadith.  - Mediterrenean Journal Of Social Sciences.  284. 
Ali M.a.m., Usman A.h., Kadir M.n.a., Nazri A., Faizulamri M..  (2015).  Hermeneutics In The Eye Of Al Ghazali.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  39-46. 
Mazlan Ibrahim, Abur Hamdi Usman, Mohd Najib Abdul Kadir And Mohd Akil Muhamed Ali.  (2014).  Masculine And Feminine Rules In Tafsir Al-mishbah: An Analytical Study.  - Middle East Journal Of Scientific Research.  2212-2221. 
Muhd Najib Abdul Kadir, Abur Hamdi Usman, Mazlan Ibrahim, Mohd Akil Muhamed Ali.  (2014).  An Analysis On Shihabs Methodology: How Do Pronouns Applied?.  - Asian Social Science.  185-193. 
Abur Hamdi Usman, Mazlan Ibrahim & Mohd Akil Muhamed Ali.  (2014).  Shihabs Persona In The Field Of Arabic.  - Asian Social Science.  184-190. 
Mazlan Ibrahim, Abur Hamdi, Mohd Ail Mohamed Ali.  (2014).  Quranic Brevity And Verbosity: What And How.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  1939-1945. 
Mohd Faizul Amri Mohd Saad, Abur Hamdi Usman, Sabri Mohamad, Muhd Najib Abdul Kadir, Mohd Akil Muhamed Ali, Ahamad Asmadi Sakat.  (2014).  The Variant Reading And Its Application On Quranic Recitatian Of Different Muslim Society.  - Middle-east Journal Of Scientific Research.  1815-1823. 
Abur Hamdi Usman, Mazlan Ibrahim And Mohd Akil Muhamed Ali.  (2014).  How Do Singular And Plural Methods Applied. Review Of Shihabs Exegesis.  - World Applied Sciences Journal.  769-779. 
Mazlan Ibrahim, Mohammad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Najib Abdul Kadir, Jaffary Awang, Sabri Muhamad, Muhd Akil Mohd Ali, Kharuddin Mohd Amin, Latifah Abdul Majid.  (2011).  Development Of Quranic Exegesis In Malay Archipelago: A Special Reference To Malaysia.  - Advances In Naturaland Applied Sciences.  5(5):452-455. 

Prosiding Terindeks

Badlihisham Mohd Nasir, Zamri Ahmad, Khazri Osman, Ezad Azraai Jamsari, Razaliegh Kawangit, Anwar Fakhri Omar, Sabri Mohammed, Mohd Akil Muhammad & Jaffary Awang.  (2012).  Industrial Training: A Survey On Its Effectiveness Among Undergraduates From The Faculty Of The Islamic Studies.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Bab Dalam Buku

Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Mohd Akil Muhamed Ali.  (2015).  Wacana Al-quran & Al-sunnah.  - Bab 8 : 70-82. 
Mohd Akil Muhamed Ali & Dwi Sukmanila Sayska Yuskal.  (2010).  Khazanah Intelektual Islam.  - Bab 12 : 419-432. 
Muhd Najib Abdul Kadir, Mohd Akil Muhamed Ali & Sabri Mohamad.  (2010).  Takhrij Hadith : Realiti Dan Keperluan Masyarakat Islam Nusantara.  - Bab 3 : 39-66. 
Tengku Intan Zarina Tengku Puji & Mohd Akil Muhamed Ali.  (2009).  Isu-isu Permasalahan Hadith Dan Al-kutub Al-sittah.  - 59-66. 
Mohd Akil Muhamed Ali & Dwi Sukmanila Sayska.  (2008).  Islam : Pemikiran & Kehidupan.  - Bab 12: 84-99. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Hasnan Kasan, Mohd Akil Muhamed Ali & Muhd Najib Abdul Kadir.  (2005).  Sahsiah Pelajar Cemerlang.  - 92. 

Penerbitan Lain-lain

Tengku Intan Zarina Bt Tengku Puji, Mohd Akil Muhamed Ali, Izuli Dzulkifli Dan Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2014).  Modul Video Dalam Kursus Al-amthal Al-quran Dan Al-sunnah:ke Arah Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  - Seminar Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Di Fakulti Pengajian Islam. 
Tengku Intan Zarina Bt Tengku Puji,mohd.akil Muhamed Ali, Izuli Dzulkifli Dan Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2014).  Persepsi Pelajar Mengenai Penggunaan Video Dalam Kursus Al Amthal Al-quran: Ke Arah Keberhasilan Objektif Domain Kognitif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  - Language And Education Conference. 
Dr. Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Noor Atiqah Abd Rahman, Dr. Azwira Abd Aziz, Mohd Arif
nazri, Mohd Akil Mohamed Ali &ahamad Asmadi Sakat.  (2010).  Pengalaman Pembelajaran Hadith Di Ukm.  - Persidangan Serantau Pendidikan Islam 2010. Tema: Pendidikan Islam Holistik Menangani Cabaran Global. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBINAAN GARIS PANDUAN PENDALILAN HADIS DALAM PENULISAN ILMIAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Tahap Kefahaman Ulum Hadis Di Kalangan Pengajar-Pengajar Agama Di Lembah Klang , Ketua Projek , 01-04-2015 sehingga 31-03-2016 , Universiti
Pembangunan Modul Asas Bacaan Al-Quran kepada Muallaf – Iqra’ al-Hasaneyn , Penyelidik Bersama , 01-11-2019 sehingga 28-03-2020 , Kebangsaan
APLIKASI PENGGUNAAN VIDEO DALAM PENGAJARAN KURSUS AL-AMTHAI AL-QURAN DAN AL-SUNNAH : KE ARAH KEBERHASILAN OBJEKTIF DOMAIN KOGNITIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Reconstruction of Islamic Economic Assumptions and Theories from Al-Quran and Al-Hadith , Penyelidik Bersama , 01-11-2009 sehingga 31-10-2011 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

MUHAMMAD ASYRAF BIN AHMAD, Sarjana
MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLAH BIN MHD YUSUF, Sarjana
MUHAMAD QAMARUL HAFIZ BIN MOHAMAD ADAM, Sarjana
"Takhrij Hadith Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab: Tumpuan Kepada Surah Al-Baqarah"., SITI BISTARI BINTI ABDUL AZIZ, Sarjana
Respon Murid terhadap Model Enam Bulan Khatam Al-Quran dan Tasmik di Bawah Program J-Qaf Sekolah Rendah di Daerah Hulu Langat, Selangor, SURYATI BINTI BASRA, Sarjana
konsep amal ma'ruf nahi mungkar menurut al-quran kajian pelaksaan di Jabatan Agama Islam, MUHAMAD JALANI BIN AHMAD, Sarjana
"Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa Institusi Tinggi Awam (IPTA) & Institusi, MOHD SO'OD BIN CHIK, Sarjana
YAZID BIN YAHAYA, Sarjana
analisis hadis dalam khutbah jumaat jakim tahun 2010-2012., SITI FAZIDATUL ZAHARIAH BINTI MAT SALEH, Sarjana
Penguasaan Tarannum Pelajar Kelas Kemahiran al-Quran Sekolah Menengah Kebangsaan, MOHD ASRI BIN ALI, Sarjana
sistem pengajian hadis di UNISZA, Kuala Terengganu., NUR SYAHADAH BINTI HJ. MOHAMED, Sarjana
Tahap pengetahuan dan kemahiran hukum wakaf dan ibtida' dalam al-qur'an: kajian khusus, NOOR AISHAH BINTI MOHAMMED ANUAR MUSHODDAD, Sarjana
Pengurusan Stres Menurut al-Quran dan al-Sunnah dalam Kalangan Ibu Tunggal di Bandar Baru Bangi, FARHANA BINTI HJ. AHMAD, Sarjana
Program J-Qaf : Penguasaan Guru Pendidikan Islam j-QAF Dalam Bacaan Riwayat Hafs An, HAIRUL HISYAM BIN ADAM, Sarjana
Tahap Penguasaan Ilmu Tarannum dalam Kalangan Guru Kelas Khas Kemahiran Membaca, ZULKIFLI BIN ABD MUBI, Sarjana
Tahap kefahaman dan Pengalaman Terhadap Batas-Batas Syarak dalam kalangan wanita, NURUL FARAHAIN BINTI ISMAIL, Sarjana
Hubungan Aspek Kematangan Emosi Dengan Masalah Disiplin dalam Kalangan Pelajar Islam, NORADILAH BINTI ABDUL WAHAB, Sarjana
NUR AIZZAH BINTI MAHAMUD, Sarjana
Tahap Pengamalan dan Pengetahuan Tilawah al-Quran dalam Kalangan Mahasiswa di, MA RAIZATULHAN BINTI AB. RAZAK, Sarjana
MUHAMMAD SYAZWAN BIN SUHAIMI, Sarjana
keberkesanan kaedah hafazan di Pusat tahfiz dan Kesannya terhadap Pencapaian Akademik., MOHD SYAIFUL BIN MOHD SALLEH, Sarjana
Penilaian Pelaksanaan Pengajaran Hafazan Al-Qur'an di Sekolah Rendah di Negeri, FAZA BINTI ALI HASSAN, Sarjana
Pengurusan aktiviti wakaf al-Quran: Satu Kajian di Syarikat Abad Sinergi Sdn Bhd, JAMAL MOHD QURTUBI BIN SULAIMAN, Sarjana
NADWA BINTI KASIM, Sarjana
FADHILAH BINTI MAZMI, Sarjana
Tahap Pengetahuan Dan Pengalaman Adab Islam Dalam Kalangan Orang Kurang Upaya, SITI FARHANA BINTI SUHADAK, Sarjana
MUHAMMAD ARIFULRAHMAN BIN ARIFIN, Sarjana
Siddiq Hasan Khan : Kajian terhadap metodologi penafsiran al-Quran dalam Kitab tafsir Fathu, NOOR ASMAA BINTI YUNUS, Sarjana
Pengetahuan dan kesedaran Ibadah Solat dalam Kalangan Jururawat serta cabarannya dalam, SITI FARHAH BINTI MAT TAHIR, Sarjana
Persepsi Lelaki Muslim Terhadap Layanan Isteri Sebagai Faktor Pengalaman Poligami : Kajian, NAJLAA BINTI ISMAIL, Sarjana
Kaedah Pengajaran Program Pengajian Takmir di Masjid Daerah Sepang, LISSAILIN BIN BAHARUDIN, Sarjana
Kualiti Hadith Dalam Kitab Hidayat al-Mukhtar, MUHAMMAD ASHRAF BIN SHAHRULAIL, Sarjana
Fitnah dalam berpakaian dikalangan wanita muslimah di Malaysia., AZLIZA BINTI MUSTAPHA, Sarjana
MUHAMMAD HAFIZI BIN AB KADIR, Sarjana
Kedudukan Hadith-Hadith dalam Risalah Tarekat Naqshabandiyyah jalan Makrifat Siri, MAMNUN BARIZI ABDUL KAFI, Sarjana
PENGAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DI, MAULANA MUHAMMAD ILYAS BIN TEMRIN, Sarjana
SITI 'AISYAH BINTI YAHAYA, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Ijtimak Sanawi Hai'ah Ulama Negeri Perak , 21-02-2022 sehingga 22-02-2022 , Negeri
Universiti Islam Negeri Samarinda Indonesia , 14-09-2022 sehingga 28-09-2022 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2021/2023 , 01-08-2021 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatakuasa Bidang Keberhasilan Utama KRA 3 JPQS , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keusahawan dan Inovasi Fakulti Pengajian Islam , 10-02-2015 sehingga 10-02-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penasihat Program Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 01-06-2013 sehingga 31-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Malam Amal Sirih Pulang ke Gagang FPI 2016 , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Siswazah dan Akademik Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 01-01-2014 sehingga 31-12-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
KERTAS KERJA PERSIDANGAN MAHASISWA PENGAJIAN ISLAM (e-PERMAI), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 21-07-2021 sehingga 29-07-2021 , Universiti
Kolokium Penyelidikan Siswazah Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 17-05-2016 sehingga 19-05-2016 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.6/2022 , 20-01-2022 sehingga 20-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mentor Minggu Mesra Mahasiswa FPI 2015 , 27-08-2015 sehingga 04-09-2015 , Universiti
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.47/2020- Hasan Asy , 18-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 28/2021 - Nuraleya binti Abdul Hamid (P90123) , 18-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 26/2019 Mamnun Barizi Abdul Kafi (P80401) , 21-10-2019 sehingga 21-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.16/2017 Nurul Farhiah Mohammad Husni P73436 , 05-01-2017 sehingga 03-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.21/2017 Sharifah Noorhidayah P74627 , 27-01-2017 sehingga 27-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.40/2018 Lissailin Baharudin P74564 , 16-04-2018 sehingga 16-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.65/2017 Nabihah Ismail @ Ghazali P73411 , 30-05-2017 sehingga 28-07-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.67/2017- Maulana Muhammad Ilyas (P73401) , 15-09-2017 sehingga 15-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.93/2016 Muhammad Umar Mukhtar Shafie (P67084) , 19-08-2016 sehingga 18-11-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 105/2019 - Norsyafiaah Thoifur (P83667) , 27-12-2019 sehingga 27-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 54/2019 - Muhamad Razif Ahmad (P78779) , 24-09-2019 sehingga 24-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.2/2016- Mohd Ikram Mohd Nawi (P60437) , 13-01-2016 sehingga 13-01-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.64/2018 - Anis Syahirah binti Fauzan (P78815) , 28-05-2018 sehingga 28-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENGURUS SUKAN STAF ANTARA GUGUSAN UKM 2020 - KONTINJEN GUGUSAN SASTERA , 07-02-2020 sehingga 21-04-2020 , Universiti
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM KARNIVAL JOM MASUK FPI , 03-08-2016 sehingga 15-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM PEMERKASAAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM , 01-12-2018 sehingga 02-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Quran) : Muhammad Adnin Azimi Shaki (P110752) , 14-07-2021 sehingga 21-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pemeriksa Dalam Disertasi/Tesis Sarjana/Doktor Falsafah , 01-12-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kertas Kerja Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2016 , 01-11-2016 sehingga 06-12-2016 , Universiti
Penilaian Proposal Kaedah Penyelidikan Siswazah Kursus PPPY6283 , 14-05-2014 sehingga 20-06-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pentaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 dan 2 sesi 2014-2015 Jab. Peng. al-Quran & al-Sunnah , 08-09-2014 sehingga 01-06-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu dan Turath ke4 (SIWAT-4) , 03-11-2021 sehingga 03-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
jawatankuasa Hal Ehwal Akademik dan Siswazah - Al Quran , 23-10-2017 sehingga 24-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit