Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK MOKTAR BIN HUSSAIN

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Guru Bahasa, Program Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam UKM Pelajar Sarjana Pendidikan (Sumber dan Teknologi Maklumat), Fakulti Pendidikan UKM

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana Muda , UKM , 1994
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (Arabic Lanaguage)
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION
ARTS AND APPLIED ARTS - EDUCATION (Arabic Language Teaching)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Kamarudin Salleh, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Nur Farhana Abdul Rahman & Yusri Mohamad Ramli..  (2018).  International Journal Of Islamic Thought.  - International Journal Of Islamic Thought.  1-161. 
Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Kamarudin Salleh, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Nur Farhana Abdul Rahman, Yusri Mohamad Ramli.  (2018).  International Journal Of Islamic Thought.  - International Journal Of Islamic Thought.  1-137. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Nur Farhana Abdul Rahman, Wan Haslan Khairuddin, Kamaruddin Salleh.  (2022).  International Journal Of Islamic Thought.  - International Journal Of Islamic Thought.  1-139. 
Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Nur Farhana Abdul Rahman, Wan Haslan Khairuddin, Kamaruddin Salleh.  (2022).  International Journal Of Islamic Thought (ijit).  - International Journal Of Islamic Thought (ijit).  1-163. 
Ahmad Sunawari Long, Mohd Haidhar Kamarzaman, Abdull Rahman Mahmood, Kamaruddin Salleh, Wan Haslan Khairuddin, Moktar Hussain, Nur Farhana Abdul Rahman.  (2021).  International Journal Of Islamic Thought (ijit).  - International Journal Of Islamic Thought (ijit).  1-147. 
Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Kamarudin Salleh, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Wan Haslan Khairuddin, Yusri Mohamad Ramli.  (2020).  International Journal Of Islamic Thought Vol. 18.  - International Journal Of Islamic Thought.  1-145. 
Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Kamarudin Salleh, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Wan Haslan Khairuddin, Yusri Mohamad Ramli.  (2020).  International Journal Of Islamic Thought.  - International Journal Of Islamic Thought.  1-123. 
Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Kamarudin Salleh, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Wan Haslan Khairuddin, Yusri Mohamad Ramli.  (2019).  International Journal Of Islamic Thought.  - International Journal Of Islamic Thought.  1-140. 
Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Kamarudin Salleh, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Nur Farhana Abdul Rahman & Yusri Mohamad Ramli..  (2018).  International Journal Of Islamic Thought.  - International Journal Of Islamic Thought.  1-161. 
Ahmad Sunawari Long, Abdull Rahman Mahmood, Kamarudin Salleh, Mohd Haidhar Kamarzaman, Moktar Hussain, Nur Farhana Abdul Rahman, Yusri Mohamad Ramli.  (2018).  International Journal Of Islamic Thought.  - International Journal Of Islamic Thought.  1-137. 
Tengku Ghani T. Jusoh, Anwar Muttaqin, Roziah Sidek, Ezad Azraai Jamsari, Ahmad Sunawari Long, Kamarudin Salleh, Izziah Suryani Mat Resad, Mokhtar Hussain, Md Nor Abdullah, Salmah Ahmad, Ideris Endot.  (2012).  The Annotation Of Hindi Song "kuch-kuch Hota Hai" Via Our Perspective.  - International Journal Of Business And Social Science.  3(20):133-135. 
Tengku Ghani T. Jusoh, Anwar Muttaqin, Ezad Azraai Jamsari, Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Moktar Husssin, Mohd Shukari Hamzah, Ideris Endot.  (2012).  The Terrain In The Pre-islamic Period With Special Reference To The Selected Poems By Imru Al-qays.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(7): 3785-3791. 
Mohd Shukari Hamzah, Tengku Ghani T. Jusoh, Mudasir Rosder, Ideris Endot, Idris Abdullah, Idris Zakaria, Salmah Ahmad, Izziah Suryani Mat Resad, Moktar Hussain, Ezad Azraai Jamsari, Roziah Sidik@mat S.  (2012).  The Annotation Of The Song Qissat Al-ams (yesterday Events) By Ummukulthum The Egyptian Lady Singer.  - International Journal Of Business And Social Science.  3(13):297-299. 
Roziah Sidik @ Mat Sidek, Ezad Azraai Jamsari, Maheram Ahmad, Ermy Azziaty Rozali, Zamri Arifin, Amir Husin Mohd Nor, Mohd Nasran Mohamad And Moktar Hussain.  (2012).  Student Perception Of Program Learning Outcome: Case Study At Faculty Of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(7):3241-3248. 

Buku Penyelidikan

Mokhtar Husin, Mohd Shukari Hamzah, Hakim Zainal, Tengku Ghani Tengku Jusoh & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  (2014).  Qaya Al-muasirah Fi Taklim Al-lughah Al-arabiyyah.  - 236. 
Moktar Hussain, Mohd Shukari Hamzah, Zamri Arifin.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 50-55 (5). 

Bab Dalam Buku

Mohd Shukari Hamzah, Moktar Hussain.  (2014).  Qadaya Mua`sirah Fi Ta`lim Al-lughah Al-`arabiyah (al-juz` Al-awwal).  - Bab 3: hlm 33-41. 
Mohd Shukari Hamzah, Moktar Hussain, Hakim Zainal, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Tengku Abd. Ghani Tengku Jusoh, Ammar, Zhang Hong, Xue Ging Guo.  (2014).  Qadaya Mua`sirah Fi Ta`lim Al-lughah Al-`arabiyyah (al-juz` Al-awwal).  - 9-14. 
Moktar Hussain, Mohd Shukari Hamzah, Zamri Arifin.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 50-55 (5). 
Zamri Arifin, Moktar Hussain.  (2007).  Pedagogi & Pembangunan E-pembelajaran Di Institusi Pengajian Tinggi.  - Bab 4 : hlm 43-51. 
Zamri Arifin & Moktar Husin.  (2007).  Pedagogi & Pembangunan E-pembelajaran.  - BAB 4 (43-51). 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi & Mohd Fadzli Ismail.  (2017).  Buku Latihan : Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (edisi Pelajar).  - 186. 
Mohd Shukari Hamzah & Moktar Hussain.  (2016).  Qamus Al-mushtarak Al-lafzi (kamus Polisemi Arab-melayu).  - 121. 
Mokhtar Husin, Mohd Shukari Hamzah, Hakim Zainal, Tengku Ghani Tengku Jusoh & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  (2014).  Qaya Al-muasirah Fi Taklim Al-lughah Al-arabiyyah.  - 236. 
Mohd Shukari Hamzah, Moktar Hussain, Hakim Zainal, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Tengku Abd. Ghani Tengku Jusoh, Zhang Hong, Xue Qing Guo.  (2014).  Qadayu Mu` Asirah Fi Ta`lim Al-lughah Al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 
Mohd. Shukari Bin Hamzah, Moktar Bin Hussain.  (2013).  Hayya Natakallam Al-arabiyyah (mari Bercakap Bahasa Arab).  - 105. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Ahmad Abdul Rahman, Moktar Hussain Dan Busura Talib.  (2009).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 1-141. 
Salamiah Abd. Ghani, Moktar Hussain, Ahmad Abd. Rahman, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Shukari Hamzah,suhaila Hj. Ahmad@zailani.  (2008).  Maharat Al-istima' Wa Al-fahm.  - 1-182. 
Moktar Bin Hussain, Muhammad Bukhari Lubis, Fatimah Salleh & Huzaiman Ismail.  (2006).  Sekitar Drama Islami.  - 72. 

Penerbitan Lain-lain

Moktar Bin Hussain, Nur Syazwina Binti Mustapa.  (2022).  Bahasa Arab Akademik (tahap Lanjutan): Bahagian 5 - Program Bicara Televisyen: Syariat Dan Kehidupan.  - 1-26. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain.  (2022).  Bahasa Arab Akademik (tahap Lanjutan): Bahagian 6 - Hak-hak Ilmu Terhadap Pemiliknya.  - 1-18. 
Moktar Bin Hussain, Khairuzaman Bin Kadir.  (2022).  Modul Bahasa Arab Ilmiah (bahagian D): Literasi Digital Pengajian Islam.  - 1-8. 
Moktar Bin Hussain, Nur Syazwina Mustapa.  (2022).  Bahasa Arab Akademik (tahap Lanjutan): Bahagian 3 - Kata Penghubung.  - 1-23. 
Moktar Hussain.  (2021).  Ilm Al-sarf: Al-mujarrad Wa Al-mazid Min Al-fi'l.  - 1-7. 
Moktar Hussain.  (2021).  Al-qawaid Al-nahwiyyah: Al-jumlah Al-ismiyyah.  - 1-16. 
Moktar Hussain.  (2021).  Al-qawaid Al-nahwiyyah: Al-idhafah.  - 1-10. 
Moktar Hussain.  (2021).  Al-qawaid Al-nahwiyyah: Al-haal.  - 1-14. 
Moktar Hussain.  (2021).  Al-qawaid Al-nahwiyyah: Al-naat.  - 1-16. 
Moktar Hussain.  (2020).  Panduan Pelajar - Pelajaran 3.  - 1-7. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Salasiah Hanin Hamjah, Moktar Hussain.  (2017).  Buletin Futuristik Fpi.  - Jurnal Di Fakulti Pengajian Islam. 
Nozira Salleh, Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad & Moktar Hussain.  (2016).  Seminar Tangani Isu Syiah Di Malaysia.  - Buletin Fpi Futuristik.  14. 
Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Nozira Salleh & Moktar Hussain.  (2016).  Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2016.  - Buletin Fpi Futuristik.  9. 
Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad , Latifah Abdul Majid & Moktar Hussain.  (2016).  Program Hala Tuju Graduan Persiap Mahasiswa Ke Alam Pekerjaan.  - Buletin Fpi Futuristik.  13. 
Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Nozira Salleh & Moktar Hussain.  (2016).  Jalinan Strategik Melonjakkan Ukm Di Persada Antarabangsa.  - Buletin Fpi Futuristik.  1-25. 
Nozira Salleh, Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad & Moktar Hussain.  (2016).  Semarak 46 Tahun Juf Warnai Dunia Akademik.  - Buletin Fpi Futuristik.  15. 
Moktar Hussain, Mohd Shukari Hamzah, Nur Syazwina Mustapa..  (2016).  Kitab Al-tadribat: Maharat Al-istima Wa Al-fahm..  - 1-82. 
Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Mazlan Ibrahim, Zaimuariffudin Shukri Nordin, Ibtisam Abdullah, Nozira Salleh, Moktar Bin Husain, Munirah Binti Abd Ghani..  (2015).  Understanding Of Al-quran Amongst The Melanau Ethnic Group:toward Constructing A Translation Module Of Al-quran.  - 2nd International Conference On World Islamic Studies (icwis). 
Salasiah Hanin Hamjah & Moktar Hussain.  (2015).  Penerbitan Dan Penyelidikan Domain Hakiki Akademik.  - Buletin Futuristik. 
Kaseh Abu Bakar, Roziah Sidik, Wan Kamal Mujani, Hakim Zainal, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Faizol Azham Mohamed, Mohd Fadzli Ismail.  (2015).  Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab.  - Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab. 
Tengku Intan Zarina Bt Tengku Puji, Mazlan Bin Ibrahim, Zaimuariffudin Shukri Bin Nordin, Ibtisam Bt Abdullah, Nozira Bt Salleh, Moktar Husin Dan Munirah Binti Abd Ghani..  (2015).  Pembinaan Modul Terjemahan Al-quran Dalam Bahasa Etnik Melanau Kajian Terhadap Surah Al-fatihah & Juz Amma.  - Impak Kongres 2015@ukm. 
Professor Dr. Tengku Ghani T. Jusoh, Anwar Muttaqin, Ezad Azraai Jamsari & Moktar Hussain.  (2012).  Islam Dan Barat Dalam Dunia Moden.  - Seminar Internasional Reunderstanding The State Of Islam-west Relation (memahami Kembali Keadaan Hubungan Islam Dan Barat). 
Moktar Hussain Dan Mohd. Shukeri Hj. Hamzah.  (2010).  Penambahbaikan Laman Sesawang Untuk Pengajaran Kursus Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Di Fakulti Pengajian Islam, Ukm.  - Kongres Pengajaran & Pembelajaran 2010: Memupuk Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

INOVASI PENTAKSIRAN TAHAP PENGUASAAN ILMU NAHU DAN SARF PELAJAR FAKULI PENGAJIAN ISLAM MENERUSI PORTAL SIRAJUL ALBAB , Ketua Projek , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

PERANAN LULUSAN TIMUR TENGAH DALAM KEPIMPINAN ISLAM DI MALAYSIA , Ketua Projek , 01-01-2018 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Pemugaran Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah dan Tamadun Islam Era Andalusi Menerusi Web lostislamichistory.com , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-07-2015 , Kebangsaan
Pembinaan Modul Terjemahan Al-Qur`an Dalam Bahasa Etnik Melanau: Kajian Terhadap Surah Al-Fatihah Dan Juz Amma , Penyelidik Bersama , 16-12-2013 sehingga 15-06-2016 , Kebangsaan
Pengolahan Silibus Kursus PY1142 Menggunakan Al-Istima` Wa Al-Fahm Menggunakan Perisian `Lecture Maker` , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Penilaian Penguasaan Pelajar dalam Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Melalui Penghasilan Bahan Multimedia , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Menggunakan Makmal Bahasa , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pembelajaran Berasaskan Web dalam Pemantapan Pengajian Sejarah dan Tamadun Islam Era Andalusia , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-12-2013 , Universiti
Penilaian Semula Kesejajaran antara Hasil Pembelajaran Kursus dengan Objektif Pendidikan Program (peo) dan Hasil pembelajaran program (PLO) bagi Kursus yang , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2004
Anugerah Khas Sempena 35 Tahun / Pertandingan Laman Web UKM , 2005
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2008
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2012
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah , 01-10-2013 sehingga 30-04-2015 , Kebangsaan
Jawatankuasa Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2014 , 21-07-2014 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jawatankuasa Teknikal Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam UKM 2014 , 14-10-2014 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah , 04-04-2015 sehingga 31-03-2017 , Kebangsaan
Jurnal Al-Anwar , 01-12-2015 sehingga 30-11-2017 , Antarabangsa
PANEL PENYEMAK BAHAN PENERBITAN BERUNSUR ISLAM , 01-09-2016 sehingga 31-12-2018 , Kebangsaan
KAJIAN DAN SEMAKAN MANUSKRIP TERJEMAHAN DAN TAFSIR AL-QURAN EDISI AL-MIZAN , 01-09-2016 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
PERSATUAN BEKAS MAHASISWA ISLAM TIMUR TENGAH , 15-04-2017 sehingga 30-03-2019 , Kebangsaan
Urus Setia Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII 2017 , 08-08-2017 sehingga 09-08-2017 , Antarabangsa
Jawatankuasa Protokol dan Persiapan Seminar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Arab 2017 , 12-09-2017 sehingga 31-12-2017 , Antarabangsa
PERSATUAN BEKAS MAHASISWA ISLAM TIMUR TENGAH (PBMITT) , 16-05-2019 sehingga 31-03-2021 , Kebangsaan
JAWATANKUASA SURAU AR-RAUDHAH, BANDAR BUKITMAHKOTA BANGI , 01-01-2020 sehingga 31-12-2022 , Kampung / Taman
International Journal of Islamic Thought (IJIT) , 01-12-2021 sehingga 30-11-2024 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2018 , 01-07-2018 sehingga 30-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2018 , 01-07-2018 sehingga 30-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2019 , 01-07-2019 sehingga 30-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi Dalam Pengajian Islam 2022 , 08-06-2022 sehingga 09-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Pembelajaran Aktif Fakulti Pengajian Islam , 01-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
BIDANG KEBERHASILAN UTAMA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 01-11-2014 sehingga 01-11-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2021/2023 , 01-08-2021 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bidang Keberhasilan Utama 3 (KRA 3) FPI , 02-11-2016 sehingga 21-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Buletin Fakulti Pengajian Islam , 16-01-2015 sehingga 16-01-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Buletin Futuristik , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat Fak. Peng. Islam , 01-09-2014 sehingga 05-06-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA AKAUN AKTIVITI PENJANAAN UNIT BAHASA ARAB , 18-03-2022 sehingga 18-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA AKAUN KHAS TABUNG HADIAH KECEMERLANGAN PERSATUAN BEKAS MAHASISWA ISLAM TIMUR TENGAH , 25-02-2022 sehingga 09-03-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 22-05-2017 sehingga 21-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA MAKMAL & ICT UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA FPI , 22-08-2016 sehingga 29-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN DAN BENGKEL , 24-12-2014 sehingga 23-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMINAR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 2014 , 21-07-2014 sehingga 14-09-2014 , Universiti
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWTAANKUASA KOMUNIKASI & PUBLISITI PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Buletin Fakulti Pengajian Islam , 21-01-2015 sehingga 16-01-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Buletin Fakulti Pengajian Islam , 27-05-2016 sehingga 26-05-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi dalam Pengajian Islam 2022 (International Carnival on High Impact Educational Practices in Islamic Studies 2022) ICHIEPIS2022 , 03-01-2022 sehingga 31-07-2022 , Universiti
Jawatankuasa Latihan dan Kesedaran Kualiti , 20-09-2015 sehingga 19-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Logistik dan Teknikal Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2016 , 13-06-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Modul Kursus Open And Distance Learning (ODL) Bagi Ijazah Sarjana Muda Peng. Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah) , 15-11-2020 sehingga 14-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 Sesi 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 Sesi 2015-2016 (PBJJ) , 21-10-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan Unit Bahasa Arab , 01-11-2015 sehingga 31-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Malam Amal Sirih Pulang ke Gagang FPI 2016 , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertndingan Deklamasi Syair - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sidang Editor International Journal of Religin, Art and Humanities (Ijrah) , 13-06-2022 sehingga 12-06-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ujian Diagnostik Bahasa Arab , 04-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan