Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK MOHD. SHABRI BIN YUSOF

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN BAHASA & LINGUISTIK (PBL)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Mohd Shabri bin Yusof adalah pensyarah di Unit Bahasa Asing (UBT) Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK UKM. Beliau memperolehi Ijazah Pertama dengan Kepujian dalam bidang Pengajian Islam dan Arab dari Universiti al Azhar, Egypt (1990) dan Ijazah Sarjana dalam Bidang Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing dari Universiti Leeds, UK (1996). Bidang kajian beliau adalah Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing/Kedua, Analisis Wacana Agama danTerjemahan Arab-Melayu. Beliau merupakan ahli Persatuan Linguistik Malaysia (PLM).

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
, Sarjana , UNIVERSITY OF LEEDS, U.K. , 1996
, Sarjana Muda , UNIVERSITY AL-AZHAR, MESIR , 1990
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing/Kedua, Analisis Wacana Agama, Terjemahan Arab-Melayu)
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC
ARTS AND APPLIED ARTS - LITERATURE
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Prosiding Terindeks

Md. Yusof, N., Aladdin, A., Lateh, N.h., Ramli, S., Yoan, R.s., Yusof, M.s..  (2011).  The Translation Of Foreign Language Teaching And Learning Materials For Universiti Kebangsaan Malaysia Website: Preliminary Problems And Challenges.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka (procedia - Social And Behavioral Sciences). 

Buku Penyelidikan

Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Tafsir Al-quran.  - 56. 
Abu Dardaa Mohamad, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd. Shabri Yusof, Ashraf Ismail.  (2022).  Modul Ilmu Tasawuf.  - 66. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Ashraf Ismail, Mohd Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ilmu Fiqah.  - 59. 
Mohd Shabri Yusof, Rashidah Zakariya, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail.  (2022).  Modul Bahasa Arab.  - 59. 
Ashraf Ismail, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ulum Al-quran.  - 48. 
Ahmad Irdha Mokhtar, Khazri Osman, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ulum Al-hadith.  - 65. 

Bab Dalam Buku

Munif Zarirruddin Fikri Bin Nordin & Mohd Shabri Bin Yusof.  (2009).  Islam & Contemporary Muslims Challenges And Issues.  - 297-302. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Tafsir Al-quran.  - 56. 
Abu Dardaa Mohamad, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd. Shabri Yusof, Ashraf Ismail.  (2022).  Modul Ilmu Tasawuf.  - 66. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Ashraf Ismail, Mohd Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ilmu Fiqah.  - 59. 
Mohd Shabri Yusof, Rashidah Zakariya, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail.  (2022).  Modul Bahasa Arab.  - 59. 
Ashraf Ismail, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ulum Al-quran.  - 48. 
Ahmad Irdha Mokhtar, Khazri Osman, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ulum Al-hadith.  - 65. 

Penerbitan Lain-lain

Mohd Shabri Yusof.  (2022).  Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Siri 2.  - 1-8. 
Zaharom Bin Ridzwan;mohammad Fadzeli Bin Jaafar;mohd. Shabri Bin Yusof;norwati Bt. Md. Yusof.  (2022).  Terjemahan Kata Kerja Perintah Dalam Teks Terjemahan Al-qur`an Di Malaysia.  -
Mohd Shabri Yusof.  (2022).  Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Siri 1.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2022).  Kemahiran Membaca Bahasa Arab Siri 1.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2022).  Kemahiran Membaca Bahasa Arab Siri 2.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Fiil Mudhari'.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Fiil Madhi.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Fiil Amar.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Kata Kerja (fiil).  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Tanda - Tanda Kata Nama.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Ganti Nama (dhamir).  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Huruf Arab Dan Sistem Baris.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Pembahagian Perkataan Dalam Bahasa Arab.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Pembahagian Isim.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Kata Nama Tentu Dan Tak Tentu.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Muzakkar Dan Muannath.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2021).  Mufrad, Muthanna Dan Jamak.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Perbualan (bahagian 1).  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Perbualan (bahagian 2).  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Bina Ayat Mudah.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Bacaan (bahagian 1).  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Bacaan (bahagian 2).  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Ism Fa'il.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Nombor (bahagian 2).  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Jadual Tasrif.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Nombor (bahagian 2).  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Warna Dan Bentuk.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Al- Qawaid.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Fiil Lazim Dan Mutaaddi.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Jenis Kata Nama.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Kata Nama Mabni.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Kata Nama Mu'rab.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Mubtada Wal Khabar.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Al Idhafah, Ism Marfu',mansub Dan Majrur.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  As Sifat Wal Mausuf.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Al Mufradat.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Konsep Pembentukan Kata Kerja Bahasa Arab.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Menonton Video.  - 1-8. 
Mohd Shabri Yusof.  (2020).  Ucapan (greetings).  - 1-8. 
Mohd Shabri Bin Yusof, Rashidah Binti Zakariya.  (2018).  Nota Pengajaran Skva2523 Bahasa Arab Asas 2.  -
Mohd Shabri Bin Yusof, Rashidah Binti Zakariya.  (2018).  Nota Pengajaran Skva2513 Bahasa Arab Asas 1.  -
Mohd Shabri Yusof Dan Rashidah Zakariya.  (2017).  Bahan Pengajaran Skva2572.  - 1-11. 
Mohd Shabri Yusof Dan Rashidah Zakariya.  (2017).  Bahan Pengajaran Skva2513.  - 1-11. 
Ashinida Aladdin, Mohd Shabri Yusof, Norwati Md Yusof, Hayati Lateh, Rou Seong Yoan Dan Sulaiman Ramli.  (2011).  Terjemahan Budaya Melayu-arab Dalam Penyediaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Asing Untuk Laman Web Universiti Kebangsaan Malaysia.  - Solls Intec 2011 : Language, Culture, & Literacy:engaging Diversity In Challenging Times. 
Maizatul Haizan Mahbob, Lin Luck Kee, Wan Azreena Wan Jaafar, Ravichandran K. Dhakshinamoorthy, Khatijah Alavi, Mohd Shabri Yusof, Mohamad Nazri Ahmad, Junaidi Awang Besar & Kamarulnizam Abdullah.  (2010).  Abstrak Pertandingan Poster Penyelidikan Dan Pameran Penerbitan Fssk 2010.  - Pertandingan Poster Penyelidikan Dan Pameran Penerbitan Fssk 2010. 
Munif Zarirruddin Fikri Bin Nordin, Mat Zaid Bin Hussein Dan Mohd Shabri Bin Yusof.  (2008).  Sumbangan Bahasa Arab Dalam Pelestarian Bahasa Melayu.  - Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Dalam Komunikasi Era Globalisasi- Universiti Malaysia Terengganu. 
Ashinida Aladdin, Afendi Hamat Dan Mohd Shabri Yusof.  (2000).  Penggunaan Call Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing : Satu Tinjauan Awal.  - Koleksi Laporan Penyelidikan Ukm. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

Pemerkasaan Pengajian Bahasa Arab Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Ketua Projek , 15-02-2021 sehingga 14-07-2022 , Kebangsaan
Pembangunan Modul Interaktif Pembelajaran Balaghah , Ketua Projek , 20-01-2021 sehingga 30-04-2022 , Kebangsaan
Designing SKVA2552 Course Material for Arabic Preparatory Course in Faculty of Law , Ketua Projek , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Pembinan Modul Fiqah untuk Masyarakat Awam Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 20-04-2022 sehingga 19-04-2023 , Kebangsaan
Pembinan Modul Pengajian Tafsir Al-Quran untuk Masyarakat Awam Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 20-04-2022 sehingga 19-04-2023 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Fikah Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-07-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Ulum al-Hadis Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-07-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Tasawuf Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-07-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Ulum al-Quran Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-02-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Tafsir al-Quran Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-02-2022 , Kebangsaan
Projek Penyelidikan Korean Wave (Hallyu) dan Islam di negara-negara Asia Tenggara: satu cadangan Koeksistensi dan kerjasama untuk masa depan - Satu kajian penyelidikan untuk meraikan Ulang Tahun ke-60 Hubungan Korea-Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-06-2020 sehingga 30-05-2021 , Antarabangsa
TERJEMAHAN KATA KERJA PERINTAH DALAM TEKS TERJEMAHAN AL-QUR`AN DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 15-08-2018 sehingga 14-02-2021 , Universiti
Lonjakan penerbitan FSSK 2015-2016 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Sistem kata dasar sebagai kaedah pembelajaran yang efektif dalam pembinaan kosa kata bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 30-04-2016 , Universiti
Pengujian Keberkesanan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Merekabentuk Modul Pengajaran dan Pembelajaran Kursus SKVA2562 Bahasa Arab 1 Fakulti Undang-undang , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-12-2013 , Universiti
Pembinaan Model Pemikiran Berdasarkan Manuskrip-manuskrip Keagamaan Terrpilih , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 08-02-2013 , Universiti
The development of UKM Multilingual Learning Website: an implementation for foreign languages using communicative translation approach , Penyelidik Bersama , 01-07-2010 sehingga 31-03-2012 , Universiti
Penyerapan Elemen Linguistik Asing dan Kesannya pada Perkembangan Bahasa Melayu , Penyelidik Bersama , 01-01-2008 sehingga 30-06-2011 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015

Anugerah-anugerah Lain

Penghargaan , 2021
ANUGERAH CEMERLANG DALAM SISTEM PENILAIAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN sppp , 2021
Anugerah Perkongsian Ilmu , 2020
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Modul SPMA 1212 Tafsir Al-Quran , 15-02-2021 sehingga 14-02-2022 , Kebangsaan
SEMINAR PERANAN ULUM HADIS CABARAN DALAM DAKWAH MASA KINI , 08-09-2021 sehingga 08-09-2021 , Kebangsaan
Penghargaan , 23-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
PEMBANGUN KURIKULUM BAGI PROGRAM JHEAINS , 15-02-2021 sehingga 14-02-2022 , Kebangsaan
PROGRAM PENSIJILAN PENGAJIAN ISLAM MASJID NEGERI , 14-08-2021 sehingga 11-12-2021 , Kebangsaan
Anugerah Perkongsian Ilmu , 31-12-2020 sehingga 01-01-1970 , Negeri
PENCERAMAH KULIAH MAGHRIB SURAU AL BADRU , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Daerah / Jajahan
PENCERAMAH KULIAH MAGHRIB SURAU AL AS SALAM , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Daerah / Jajahan
ANUGERAH CEMERLANG DALAM SISTEM PENILAIAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN sppp , 05-07-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
ANUGERAH CEMERLANG DALAM SISTEM PENILAIAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN sppp , 05-07-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
ANUGERAH CEMERLANG DALAM SISTEM PENILAIAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN sppp , 05-07-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
BENGKEL TOT PROGRAM PENSIJILAN PENGAJIAN ISLAM MASJID NEGERI TAHUN 2022 , 22-03-2022 sehingga 23-03-2022 , Kebangsaan
BENGKEL SEMAKAN MODUL PROGRAM PENSIJILAN PENGAJIAN ISLAM MASJID NEGERI , 23-06-2022 sehingga 23-06-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Festival Bahasa Antarabangsa Ke IV , 26-04-2017 sehingga 27-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa Karnival Bahasa Antarabangsa (KBA) 2014 , 05-05-2014 sehingga 07-05-2014 , Universiti
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2018 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPBL , 01-01-2015 sehingga 31-12-2016 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pusat CLaST , 01-01-2018 sehingga 01-01-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa (3M@FSSK) Sesi 2018-2019 , 19-07-2018 sehingga 07-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan 52 Kursus Baru Bahasa Asing , 01-07-2020 sehingga 31-07-2021 , Universiti
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa Penyelidikan Siswazah (POGRES) 2022 , 14-12-2022 sehingga 14-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pegawai Insiden FSSK , 01-01-2015 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti