Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. ASHRAF BIN ISMAIL

GURU BAHASA
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UKM , 2018
, Sarjana , UKM , 2005
Sarjana Muda , AL-AZHAR UNIVERSITY , 1994
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (Ilmu Qiraat)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Ashraf Ismail, Ab. Halim Tamuri,nurul Hudaa Hassan.  (2019).  Pelaksanaan Amalan Talaqqi Dan Mushafahah Dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-quran Di Malaysia.  - Islamiyyat-the International Journal Of Islamic Studies.  93-98. 
Ashraf Ismail, Ab. Halim Tamuri, Nurul Hudaa Hassan.  (2019).  Implementation Of Talaqqi And Mushafahah Practice In Teaching Of Tahfiz Al-quran In Malaysia.  - Islamiyyat-the International Journal Of Islamic Studies.  93-98. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Hamdi Ishak, Ezzat Farqhan, Ashraf Ismail.  (2022).  Issues And Challenges Of Teaching The Quran To Children With Down Syndrome.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  157-171. 
Muhd Najib Abdul Kadir, Abur Hamdi Usman, Hamdi Ishak, Ashraf Ismail, Mohd Faizulamri Mohd Saad.  (2020).  The Commandments And Prohibitions Rules Of Interpretation In Quranic Exegesis.  - International Journal Of Psycosocial Rehabilitation.  2183-2190. 
Ashraf Ismail, Mohd Zabani Jalil, Abur Hamdi Usman.  (2020).  Creativity Practices In 21st Century Quranic Tilawah Learning Among Islamic Education Teachers.  - International Journal Of Psychosocial Rehabilitation.  2172-2182. 
Ashraf Ismail, Mohd Zabani Jalil, Abur Hamdi Usman.  (2020).  Teaching Aids Practices In Facilitation Of 21st Centurys Quranic Tilawah Among Islamic Education Teachers.  - International Journal Of Psychosocial Rehabilitation.  2162-2171. 
Asraf Ismail, Nurul Hudaa Hassan, Akhdiat Abd Malek, Abur Hamdi Usman.  (2019).  Memorizing And Understanding The Quran In Arabic Language Among Malaysian Students Of The Al-azhar Institute Of Qiraat Shobra, Egypt.  - Humanities & Social Sciences Reviews.  223-228. 

Buku Penyelidikan

Ashraf Ismail, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ulum Al-quran.  - 48. 
Abu Dardaa Mohamad, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd. Shabri Yusof, Ashraf Ismail.  (2022).  Modul Ilmu Tasawuf.  - 66. 
Ahmad Irdha Mokhtar, Khazri Osman, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ulum Al-hadith.  - 65. 
Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Tafsir Al-quran.  - 56. 
Mohd Shabri Yusof, Rashidah Zakariya, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail.  (2022).  Modul Bahasa Arab.  - 59. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Ashraf Ismail, Mohd Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ilmu Fiqah.  - 59. 
Sabri Mohamad, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Ashraf Ismail, Hamdi Ishak, Haziyah Hussin.  (2020).  Modul Hafazan Al-quran Fakulti Pengajian Islam.  - 169. 
Izuli Zulkikifli, Ashraf Ismail & Ahamad Asmadi Sakat.  (2015).  Wacana Al-quran & Al-sunnah.  - Bab 4 : 31-37. 

Bab Dalam Buku

Ashraf Ismail, Ab Halim Tamuri & Nurul Hudaa Hassan.  (2017).  Pengajian Qiraat Di Malaysia Isu Dan Cabaran.  - 9. 
Izuli Zulkikifli, Ashraf Ismail & Ahamad Asmadi Sakat.  (2015).  Wacana Al-quran & Al-sunnah.  - Bab 4 : 31-37. 
Izuli Dzulkifli, Ashraf Ismail & Ahamad Asmadi Sakat.  (2015).  Wacana Al-quran Dan Al-sunnah.  - Bab 4 : 30-37. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Abu Dardaa Mohamad, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd. Shabri Yusof, Ashraf Ismail.  (2022).  Modul Ilmu Tasawuf.  - 66. 
Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Tafsir Al-quran.  - 56. 
Ahmad Irdha Mokhtar, Khazri Osman, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ulum Al-hadith.  - 65. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Ashraf Ismail, Mohd Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ilmu Fiqah.  - 59. 
Mohd Shabri Yusof, Rashidah Zakariya, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ashraf Ismail.  (2022).  Modul Bahasa Arab.  - 59. 
Ashraf Ismail, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Abu Dardaa Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd. Shabri Yusof.  (2022).  Modul Ulum Al-quran.  - 48. 
Sabri Mohamad, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Ashraf Ismail, Hamdi Ishak, Haziyah Hussin.  (2020).  Modul Hafazan Al-quran Fakulti Pengajian Islam.  - 169. 

Penerbitan Lain-lain

Ashraf Ismail.  (2021).  Cabaran Menjaga Hafazan Al-quran Pasca Pengajian.  - 1-8. 
Ashraf Ismail.  (2020).  Maratib Al-qiraah.  - 1-5. 
Ashraf Ismail.  (2020).  Awjuh Al-istazah.  - 1-5. 
Sabri Bin Mohamad;ashraf Bin Ismail;haziyah Binti Hussin;mohd Faizulamri Bin Mohd Saad;hamdi Bin Ishak.  (2020).  Pembangunan Modul Kursus Hafazan Al-quran Di Fakulti Pengajian Islam.  -
Ashraf Ismail.  (2020).  Ahkam Nun Al-sakinah Wa Al-tanwin.  - 1-6. 
Ashraf Ismail, Khazri Osman.  (2020).  Kepentingan Menghafaz Al-quran.  - 1-6. 
Ashraf Ismail, Khazri Osman.  (2020).  Definisi Al-quran.  - 1-5. 
Khazri Osman, Ashraf Ismail.  (2020).  Hafaz Al-quran Tanpa Tadabbur Makna.  - 1-6. 
Ashraf Ismail, Mohd Nazri Ahmad.  (2020).  Pengabaian Terhadap Al-quran.  - 1-6. 
Ashraf Ismail, Khazri Osman.  (2020).  Definisi Ilmu Tajwid.  - 1-5. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBINAAN KERANGKA/GARIS PANDUAN PENDALILAN AL-QURAN DALAM PENULISAN ILMIAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti
Pembinan Modul Fiqah untuk Masyarakat Awam Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 20-04-2022 sehingga 19-04-2023 , Kebangsaan
Pembinan Modul Pengajian Tafsir Al-Quran untuk Masyarakat Awam Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 20-04-2022 sehingga 19-04-2023 , Kebangsaan

Tamat

Pemerkasaan Pengajian Ulum al-Quran Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Ketua Projek , 15-02-2021 sehingga 14-02-2022 , Kebangsaan
Hala Tuju Penuntut Tahfiz di Institusi Pondok di Negeri Sembilan , Ketua Projek , 15-10-2020 sehingga 14-10-2021 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Ulum al-Hadis Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-07-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Fikah Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-07-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Bahasa Arab Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-07-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Tasawuf Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-07-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Pengajian Tafsir al-Quran Untuk Masyarakat Awam di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-02-2021 sehingga 14-02-2022 , Kebangsaan
Pembangunan Modul Kursus Hafazan al-Quran di Fakulti Pengajian Islam , Penyelidik Bersama , 15-12-2017 sehingga 14-06-2019 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2021
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

NURUL NAJWA BINTI MOHAMAD SALEH, Sarjana
"Wajah-wajah Qiraat Dalam Tafsir Tarjuman al-Mustafid: Satu Analisa"., MUHAD BIN BIDIN, Sarjana
"Peranan Ilmu Waqf Dan Ibtida' Terhadap Ilmu Fawasil Al-Quran. Kajian Dari Surah, MOHD NAJIB BIN SHUKRI SAGHIRI, Sarjana
Peranan Pondok Baitul Qurro' Melaka dalam Pembentukan Akhlak Pelajar, MOHAMMAD SYAHROL AZMIL BIN MOHAMAD SANI, Sarjana
"Sistem Pengajian al-Qur'an: Kajian Pendekatan dan Keberkesanannya di Institut al-Qur'an, HANAPI BIN AWANG @ SULONG, Sarjana
Amalan Pembelajaran dan Pemudahcaraan Tilawah Al-Quran Abad Ke-21 Dalam Kalangan, MOHD ZABANI BIN JALIL, Sarjana
Keperluan Modul Terjemahan al-Qur'an Dalam Bahasa Etnik Melanau bagi Penambahbaikan, MUNIRAH BINTI ABD GHANI, Sarjana
HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DAN GAYA PENGAJARAN GURU: KAJIAN, NURULJANNAH BINTI NIK MOHD TAHIR, Sarjana
Strategi Pengukuhan Hafazan al-Quran Lepasan Tahfiz Maahad Tahfiz al-Quran Hira', NUR SAKINAH NABILAH BINTI ZAINI, Sarjana
MOHAMMAD SYAFFIQ BIN ZAINUDDIN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Personaliti dalam Kalangan Guru Pelatih Tahfiz di Institut Pendidikan Guru Malaysia., ZURINA BINTI ZAKARIA, Doktor Falsafah
MOHD HAFIDZULLAH BIN DERASIT, Doktor Falsafah
Kompetensi Guru Pelatih Tahfiz di Institut Pendidikan Guru Malaysia, MOHD FIKRI BIN ISMAIL, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Hala Tuju Penuntut Tahfiz di lnstitusi Pondok di Negeri Sembilan , 15-10-2020 sehingga 14-12-2021 , Kebangsaan
PEMBANGUN KURIKULUM BAGI PROGRAM JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN (JHEAINS , 23-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Negeri
PROGRAM PENSIJILAN PENGAJIAN ISLAM MASJID NEGERI , 29-07-2021 sehingga 31-10-2021 , Negeri
BENGKEL PERSEDIAANPROGRAM PENSIJILAN PENGAJIAN ISLAM UNTUK MASYARAKAT AWAM , 08-02-2021 sehingga 08-11-2021 , Negeri
PANEL PENYEMAK DALAM ISU PENYELEWENGAN PENTAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QURAN DALAM APLIKASI DIGITAL , 20-05-2021 sehingga 04-06-2021 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Akademik Prasiswazah Pusat Kajian Al-Quran dan Al Sunnah Fakulti Pengajina Islam UKM 2021 , 13-01-2021 sehingga 05-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA FPI , 22-08-2016 sehingga 29-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keberhasilan Utama KRA 5 Jabatan al-Quran dan Al-Sunnah FPI , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Khatib Solat Jumaat di Masjid Universiti UKM 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Jawatankuasa Pembangunan Modul Kursus Open And Distance Learning (ODL) Bagi Ijazah Sarjana Muda Peng. Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah) , 15-11-2020 sehingga 14-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran dan Moderasi Kertas Soalan Peperiksaaan Akhir dan Penilaian Berterusan Program Sarjana dan Doktor Falsafah sem 1 &2 sesi akademik 2022/2023 (Program Al Quran) , 02-06-2023 sehingga 26-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran dan Moderasi Kertas Soalan Peperiksaan Akhir dan Penilaian Berterusan Program Sarjana dan Doktor Falsafah sem 1&2 sesi akademik 2021/2022 (Program Al Quran) , 07-07-2022 sehingga 27-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kursus Asas Pengajian Qiraat , 01-02-2018 sehingga 31-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MENSYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 37/2022 , 20-06-2022 sehingga 20-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.49/2021 , 23-12-2021 sehingga 23-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL. 47/2022 (MOHD SYAIFUL NAIM SHAEDI - P101664) , 01-11-2022 sehingga 01-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.12/2021- Ummu Karamah Alias (P93611) , 09-02-2021 sehingga 09-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.49/2021 - Mohd Izwan Jamaludin (P101666) , 23-12-2021 sehingga 23-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil. 94/2019 Nur Sakinah Zaini P87358 , 19-12-2019 sehingga 19-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 25/2020 Mohd Zabani bin Jalil (P96946) , 27-11-2020 sehingga 27-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 35/2019 Aslam Farah binti Selamat (GP02953) , 19-11-2019 sehingga 19-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil. 114/2018 - Nuruljannah Nik Mohd. Tahir (P78798) , 16-11-2018 sehingga 16-11-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil. 18/2018 - Nurain Zainal Abidin (P81860) , 29-01-2018 sehingga 29-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 32/2019 - Faten Zakiah Hj. Zin (P74569) , 08-05-2019 sehingga 08-05-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 81/2019 - Anasrullah (P87363) , 21-11-2019 sehingga 21-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 94/2019 - Nur Sakinah Nabilah Zaini (P87358) , 19-12-2019 sehingga 19-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SESI 2018/2019 , 01-07-2019 sehingga 31-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM KARNIVAL JOM MASUK FPI , 03-08-2016 sehingga 15-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Penilai Proposal Pelajar Siswazah (Quran) : Siti Arfah Binti Jaafar , 31-01-2022 sehingga 04-02-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Quran) : Mohd Fikri Ismail (P97671) , 25-06-2021 sehingga 05-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penceramah Bengkel Pemantapan Penyelidikan Kualitatif , 12-12-2020 sehingga 12-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: Persekitaran Sekolah dan Amalan Akhlak Dalam Kalangan Murid- Murid di Sekolah-Sekolah Menengah di Malaysia , 21-05-2021 sehingga 21-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kertas Kerja Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2016 , 01-11-2016 sehingga 06-12-2016 , Universiti
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2019 sehingga 20-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan