Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. AZMAN BIN SULAIMAN

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN SAINS BIOLOGI & BIOTEKNOLOGI
as@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Biodiversiti dan Biosistematik , Doktor Falsafah , UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 2013
ZOOLOGI , Sarjana , UKM , 1999
BIOLOGI , Sarjana Muda , UKM , 1991
KEPAKARAN / EXPERTISE
NATURAL DAN CULTURAL HERITAGE - BIODIVERSITY (Taxonomy of Cicadas (Homoptera))
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Nur-athirah Abdullah,,izfa Riza Hazmi, Lailatul-nadhirah Asri, Norela Sulaiman, Azman Sulaiman, Shahril Mod Husin, Engku Muhamad Faris Engku Nasrullah Satiman.  (2019).  Spider Assemblage (arachnida: Araneae) In A Riparian Firefly Sanctuary Ofsungai Chukai, Terengganu, Malaysia.  - Pertanika Journal Of Tropical Agricultural Science (jtas).  1361-1373. 
Nur-athirah Abdullah, Siti Nur Fatehah Radzi, Lailatul-nadhirah Asri, Nor Shafikah Idris, Shahril Husin, Azman Sulaiman, Shamsul Khamis, Norela Sulaiman, Izfa Riza Hazmi.  (2019).  Insect Community In Riparian Zones Of Sungai Sepetang, Sungai Rembau And Sungai Chukai Of Peninsular Malaysia.  - Biodiversity Data Journal.  1-24. 
Suhairiza Suhaimi, Aisyah Zakaria, Azman Sulaiman, Mohd Zabidi Mohd Yaakob, Mohamad Afiq Aizat Juhary And Norela Sulaiman.  (2017).  Species Diversity And Abundance Of Butterfly (lepidoptera: Rhopalocera) Lepidoptera: Rhopalocera) At Different Altitudes Along The Raub Corridor To Fraser`s Hill, Pahang.  - Serangga.  123-145. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Rabihah Ismail, Azman Sulaiman, Nurul Wahida Othman.  (2022).  Kepelbagaian Dan Taburan Serangga Ranting Pada Altitud Berbeza Di Gunung Jerai, Kedah, Malaysia.  - Serangga.  204-219. 
Harris, M.n., Azman, S., Nurul Wahida, O..  (2019).  Gross Anatomy And Histology Of Alimentary System Of Stick Insect,pylaemenes Mitratus (phasmid: Basillidae).  - Serangga.  151-158. 
Luqman Hakim Azhari, Azman Sulaiman, Nasrul Rohaini, Izfa Riza Hazmi.  (2019).  Fauna Of Chrysomelid Beetles (coleoptera: Chrysomelidae) Along An Elevational Gradient At Mount Fraser, Pahang, Malaysia.  - Agriculture And Natural Resources.  173-178. 
Nur-athirah Abdullah,,izfa Riza Hazmi, Lailatul-nadhirah Asri, Norela Sulaiman, Azman Sulaiman, Shahril Mod Husin, Engku Muhamad Faris Engku Nasrullah Satiman.  (2019).  Spider Assemblage (arachnida: Araneae) In A Riparian Firefly Sanctuary Ofsungai Chukai, Terengganu, Malaysia.  - Pertanika Journal Of Tropical Agricultural Science (jtas).  1361-1373. 
Nur-athirah Abdullah, Siti Nur Fatehah Radzi, Lailatul-nadhirah Asri, Nor Shafikah Idris, Shahril Husin, Azman Sulaiman, Shamsul Khamis, Norela Sulaiman, Izfa Riza Hazmi.  (2019).  Insect Community In Riparian Zones Of Sungai Sepetang, Sungai Rembau And Sungai Chukai Of Peninsular Malaysia.  - Biodiversity Data Journal.  1-24. 
Suhairiza Suhaimi, Aisyah Zakaria, Azman Sulaiman, Mohd Zabidi Mohd Yaakob, Mohamad Afiq Aizat Juhary And Norela Sulaiman.  (2017).  Species Diversity And Abundance Of Butterfly (lepidoptera: Rhopalocera) Lepidoptera: Rhopalocera) At Different Altitudes Along The Raub Corridor To Fraser`s Hill, Pahang.  - Serangga.  123-145. 

Buku Penyelidikan

Lailatul-nadhirah A, Azman S., Nur_athirah A., Norfazlianan G., Norela S...  (2020).  Hutan Ulu Sat Nadi Pemeliharaan Alam Semulajadi Kelantan (ulu Sat Forest: The Heart Of Kelantan`s Nature Conservation).  - 15. 
Wan Nurashikin Wan Mohd Khairudin, Azman Sulaiman, Johari Jalinas.  (2020).  Bukit Fraser: Kepelbagaian Biologi Dan Persekitaran Fizikal.  - 8. 
Norela Sulaiman, Salmah Yaakop, Azman Sulaiman, Izfa Riza Hazmi, Nurul Wahida Othman, Juliana Senawi, Farah Shafawati Mohd Taib, Saiful Mansor, Abdullah Samat, Hani Kartini Agustar, Lailatul Nadhirah Asri, Nur Athirah Abdullah & Nur Khairunnisa Salleh.  (2020).  Kelip-kelip Anugerah Alam Di Waktu Malam.  - 31. 
Lailatul-nadhirah A., Norfazliana G., Norela S., Azman S..  (2020).  Hutan Ulu Sat Nadi Pemeliharaan Alam Semulajadi Kelantan (ulu Sat Forest: The Heart Of Kelantan`s Nature Conservation).  - 5. 
Norela Sulaiman, Salmah Yaakop, Azman Sulaiman, Izfa Riza Hazmi, Nurul Wahida Othman, Nur Khairunnisa Salleh, Lailatul Nadhirah Asri, Nur Khairunnisa Salleh.  (2020).  Kelip-kelip Anugerah Alam Di Waktu Malam.  - 11. 
Norfazliana Ghazali, Azman Sulaiman, Lailatul-nadhirah Asri, Norela Sulaiman.  (2020).  Hutan Ulu Sat Nadi Pemeliharaan Alam Semulajadi Di Kelantan (ulu Sat Forest: The Heart Of Kelantan`s Nature Conservation).  - 9. 
Norela Sulaiman, Muzzneena Ahmad Mustapha, Salmah Yaakop, Azman Sulaiman, Izfa Riza Hazmi, Nurul Wahida Othman, Juliana Senawi, Farah Shafawati Mohd Taib, Saiful Mansor, Abdullah Samat, Hani Kartini Agustar, Shamsul Khamis, Lailatul Nadhirah Asri, Nur Ati.  (2020).  Kelip-kelip Anugerah Alam Di Waktu Malam.  - 30. 
Norela Sulaiman, Azman Sulaiman, Saidah Md Said, Mohd Zabidi Yaakob & Farizawati Sabri.  (2008).  10 Siri Kepelbagaian Biologi Hutan Rimba Bandar Bukit Bauk: Terengganu Pengurusan Hutan, Persekitaran Fizikal Dan Kepelbagain Biologi.  - 255-264. 
Norela, S., Azman, S., & M.i. Zaidi.  (2007).  Warisan Budaya Dan Sumber Asli Di Langkawi, Selat Kuah.  - Bab 21: 271-280. 

Bab Dalam Buku

Izfa Riza Hazmi, Siti Fatimah Samsudin, Nur Izatul Ayu Hazmi, Luqman Hakim Azhari, Azman Sulaiman.  (2021).  Hutan Simpan Bukit Bujang, Cameron Highland Pahang: Pengurusan Hutan, Persekitaran Fizikal Dan Kepelbagaian Biologi.  - 19. 
Lailatul-nadhirah A., Norfazliana G., Norela S., Azman S..  (2020).  Hutan Ulu Sat Nadi Pemeliharaan Alam Semulajadi Kelantan (ulu Sat Forest: The Heart Of Kelantan`s Nature Conservation).  - 5. 
Norfazliana Ghazali, Azman Sulaiman, Lailatul-nadhirah Asri, Norela Sulaiman.  (2020).  Hutan Ulu Sat Nadi Pemeliharaan Alam Semulajadi Di Kelantan (ulu Sat Forest: The Heart Of Kelantan`s Nature Conservation).  - 9. 
Lailatul-nadhirah A, Azman S., Nur_athirah A., Norfazlianan G., Norela S...  (2020).  Hutan Ulu Sat Nadi Pemeliharaan Alam Semulajadi Kelantan (ulu Sat Forest: The Heart Of Kelantan`s Nature Conservation).  - 15. 
Wan Nurashikin Wan Mohd Khairudin, Azman Sulaiman, Johari Jalinas.  (2020).  Bukit Fraser: Kepelbagaian Biologi Dan Persekitaran Fizikal.  - 8. 
Norela Sulaiman, Muzzneena Ahmad Mustapha, Salmah Yaakop, Azman Sulaiman, Izfa Riza Hazmi, Nurul Wahida Othman, Juliana Senawi, Farah Shafawati Mohd Taib, Saiful Mansor, Abdullah Samat, Hani Kartini Agustar, Shamsul Khamis, Lailatul Nadhirah Asri, Nur Ati.  (2020).  Kelip-kelip Anugerah Alam Di Waktu Malam.  - 30. 
Norela Sulaiman, Salmah Yaakop, Azman Sulaiman, Izfa Riza Hazmi, Nurul Wahida Othman, Nur Khairunnisa Salleh, Lailatul Nadhirah Asri, Nur Khairunnisa Salleh.  (2020).  Kelip-kelip Anugerah Alam Di Waktu Malam.  - 11. 
Norela Sulaiman, Salmah Yaakop, Azman Sulaiman, Izfa Riza Hazmi, Nurul Wahida Othman, Juliana Senawi, Farah Shafawati Mohd Taib, Saiful Mansor, Abdullah Samat, Hani Kartini Agustar, Lailatul Nadhirah Asri, Nur Athirah Abdullah & Nur Khairunnisa Salleh.  (2020).  Kelip-kelip Anugerah Alam Di Waktu Malam.  - 31. 
Azman Sulaiman.  (2014).  Johor Nature Heritage.  - Bab 14 (86-92). 
Azman Sulaiman, Faszly Rahim.  (2014).  Taman Paku Pakis Fern Garden: A Hidden Gem Of Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 112-115. 
Norela Sulaiman, Azman Sulaiman, Saidah Md Said, Mohd Zabidi Yaakob & Farizawati Sabri.  (2008).  10 Siri Kepelbagaian Biologi Hutan Rimba Bandar Bukit Bauk: Terengganu Pengurusan Hutan, Persekitaran Fizikal Dan Kepelbagain Biologi.  - 255-264. 
Norela, S., Azman, S., & M.i. Zaidi.  (2007).  Warisan Budaya Dan Sumber Asli Di Langkawi, Selat Kuah.  - Bab 21: 271-280. 
Azman, S. And Zaidi, M.i..  (2007).  Taman Rimba Kenong, Pahang: Pengurusan, Persekitaran Fizikal Dan Kepelbagaian Biologi.  - Bab 16 : 199-210. 
Azman, S. Choong, E.s.h. & Zaidi, M.i..  (2005).  Hutan Simpan Ulu Muda, Kedah: Pengurusan, Persekitaran Fizikal Dan Biologi..  - 151-162. 
Azman Sulaiman & Zaidi Md. Isa.  (2005).  Biodiversity Expedition Sungai Bebar, Pekan, Pahang.  - Bab 2 : 122-124. 
Md-zain, B.m. Ernie, M.m.a., Vun, V.f., Ang, K.c., Azman, S. & Zaidi, M.i..  (2005).  Biodiversity Expedition Sungai Bebar, Pekan, Pahang.  - 125-128. 
Zaidi, M.i., Azman, S., Norela, S. And Teh, C..  (2005).  Hutan Simpan Ulu Muda, Kedah : Pengurusan, Persekitaran Fizikal Dan Biologi.  - 127-141. 
Zaidi, M.i., Azman, S., S, Norela & Wong, C.y..  (2005).  Hutan Simpan Ulu Muda, Kedah: Pengurusan, Persekitaran Fizikal Dan Biologi.  - Bab 10 : 115-126. 
Zaidi, M.i., Azman, S., Ruslan, M.y. & Nordin, W..  (2004).  Crocker Range Scientific Expedition 2002. M.maryati, H.zulhazman, T.tachi & J.nais (eds.)..  - 187-202. 
Azman, S. Dan M.i. Zaidi.  (2003).  Kepelbagaian Biologi Dan Ekologi Fauna Di Malaysia.  - 120-129. 

Penerbitan Lain-lain

Norela Sulaiman, Azman Sulaiman, Muzzneena Ahmad Mustapha, Izfa Riza Hazmi, Farah Shafawati Mohd Taib, Saiful Mansor, Shamsul Khamis, Abdullah Samat, Juliana Senawi, Salmah Yaakop, Nurul Wahida Othman, Hani Kartini Agustar,.  (2020).  Majalah Knovasi 1/2020.  - Pembelajaran Aktif Di Lapangan Untuk Pemuliharaan Kelip-kelip.  1. 
Nurul Wahida Binti Othman;azman Bin Sulaiman;wan Juliana Bt. Wan Ahmad;nurul Huda Binti Abd Karim.  (2018).  Defensive Gland Secretions In Stick Insects: Insights To Its Host Plants And Digestive System.  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

Research to Develop a Firefly Conservation and Habitat Rehabilitation Protocol for Sustainable Firefly Ecosystem within Peninsular Malaysia , Penyelidik Bersama , 27-03-2017 sehingga 30-10-2020 , Kebangsaan
INTEGRASI KAJIAN BIO-FIZIKAL DAN SOSIAL SEBAGAI PEMANGKIN AKTIVITI EKOPELANCONGAN DI KORIDOR RAUB-BUKIT FRASER, PAHANG , Penyelidik Bersama , 16-02-2016 sehingga 15-02-2019 , Universiti
Islands as natural laboratories: Biodiversity of Sultan Iskandar Marine Park , Penyelidik Bersama , 16-02-2016 sehingga 15-02-2018 , Kebangsaan
Defensive gland secretions in stick insects: insights to its host plants and digestive system , Penyelidik Bersama , 02-11-2015 sehingga 30-04-2018 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2015

Anugerah-anugerah Lain

Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

MOHAMAD ASRAF BIN MOHD BAKRI, Sarjana
KEPELBAGAIAN DAN RAMALAN TABURAN RIANG RIANG (AUCHENORRHYNCHA : CICADOIDEA) DI NEGERI JOHOR, ALIADI BIN MOHD TAHIR, Sarjana
PENGARUH FAKTOR ABIOTIK TERHADAP KELIMPAHAN DAN KOMPOSISI KELIP–KELIP Pteroptyx DI SUNGAI SEPETANG PERAK, SUNGAI REMBAU NEGERI SEMBILAN DAN SUNGAI CHUKAI TERENGGANU DAN PENGEKSTRAKAN SEBATIAN MUDAH MERUAP (VOC) PADA Sonneratia caseolaris, LAILATUL NADHIRAH BINTI ASRI, Sarjana
NOOR ASLINDA UMMI BINTI AWANG BESAR, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

NURFAIRUZ AINA MOHD KOHAR, Doktor Falsafah
MORFOLOGI, MORFOMETRIK, HISTOLOGI DAN LOKALITI AMINA BIOGENI SEROTONIN DAN KIMIA PADA KELENJAR REMBESAN PERTAHANAN SERTA SISTEM PENGHADAMAN SERANGGA RANTING, ABROSOMA JOHORENSIS (PHASMIDA: ASCHIPHASMATIDAE) DAN TUMBUHAN PERUMAH, ZETI AKTAR BINTI AYOB, Doktor Falsafah
HAZZILA ABDUL SAMAT, Doktor Falsafah
KEPELBAGAIAN DAN TABURAN SERANGGA RANTING (PHASMATODEA) PADA ALTITUD BERBEZA DI GUNUNG JERAI, KEDAH, RABIHAH BINTI ISMAIL, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Jawatankuasa Pakar Sains dan Matematik UCSF , 14-02-2014 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Panel Pentaksiran soalan biologi Program Matrikulasi BMKPM , 19-03-2014 sehingga 21-03-2014 , Kebangsaan
Kementerian Pendidikan Malaysia , 06-11-2014 sehingga 13-11-2014 , Kebangsaan
Panel Pentaksiran soalan biologi Program Matrikulasi BMKPM , 17-06-2014 sehingga 20-06-2014 , Kebangsaan
Panel Pentaksir Soalan Biologi, Program Matrikulasi , 24-02-2015 sehingga 27-02-2015 , Kebangsaan
Kementerian Pendidikan Malaysia , 03-05-2014 sehingga 10-05-2014 , Kebangsaan
Panel Pentaksir Soalan Biologi, Program Matrikulasi , 18-03-2015 sehingga 20-03-2015 , Kebangsaan
Kementerian Pendidikan Malaysia , 02-05-2015 sehingga 09-05-2015 , Kebangsaan
Panel Pentaksir Soalan Biologi, Program Matrikulasi , 28-07-2015 sehingga 31-07-2015 , Kebangsaan
Kementerian Pendidikan Malaysia , 07-11-2015 sehingga 14-11-2015 , Kebangsaan
Kursus Kemahiran Pengecaman Serangga Bil.1/2015 , 28-09-2015 sehingga 01-10-2015 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Biologi dan Genetik) FST , 24-06-2021 sehingga 23-06-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Felo Penyelidik Pusat Sistematik Serangga (CIS) , 01-11-2021 sehingga 01-11-2026 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MODERASI KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR/PENILAIAN BERTERUSAN - ENTOMOLOGI , 06-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH 2019 (PEMERIKSA DALAM), FST , 01-01-2019 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN , 29-06-2020 sehingga 29-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN , 02-07-2020 sehingga 02-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN/PENILAIAN BERTERUSAN PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2021/2022 , 11-10-2021 sehingga 27-03-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA SEMAKAN PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (ENTOMOLOGI), FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI , 01-02-2021 sehingga 31-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMAKAN SEMULA PROGRAM SISWAZAH JSBB , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Moderasi Program Entomologi bagi Semester 2 sesi 2022/2023 , 27-03-2023 sehingga 08-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir Siswazah Sesi 2019-2020 , 16-09-2019 sehingga 11-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Prasarana dan Ruang, Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi , 01-01-2022 sehingga 31-12-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Biologi) , 24-06-2020 sehingga 21-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah(BIOLOGI) , 24-06-2020 sehingga 23-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kluster Pengurusan Tanaman Lestari dan Pembaikan Tumbuhan, Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi , 01-01-2020 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penyelidik Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin (EKOMAR) , 15-08-2021 sehingga 14-08-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit