Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PROF. MADYA DR. MOHD. HIZAM BIN HANAFIAH

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PENCIPTAAN NILAI & KESEJAHTERAAN INSAN (INSAN)
mhhh@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

MOHD HIZAM HANAFIAH merupakan seorang Profesor Madya dalam bidang Keusahawanan dan Pengurusan Organisasi di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menerima PhD dalam bidang keusahawanan dari University of Essex, United Kingdom. Bidang penyelidikan beliau adalah keusahawanan, perniagaan francais, pengurusan strategik dan pembangunan PKS. Beliau telah terlibat dalam lebih 45 projek penyelidikan, menulis lebih 24 buku dan 90 kertas akademik dalam pelbagai jurnal berwasit dan prosiding. Beliau juga merupakan ahli Lembaga Penasihat Antarabangsa untuk Entrepreneurship and Small Business Review (University of the Punjab), ahli Editorial Board untuk Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies (SAGE), Amity Journal of Entrepreneurship (Amity University), Global Advances in Business Studies (Universitas Negeri Jakarta), dan Journal of Management - Small and Medium Enterprises (UNDANA) selain menjadi `reviewer` lebih 10 jurnal akademik diindeks oleh WOS, Scopus dan MyCite. Dr. Hizam terlibat dalam industri francais semenjak tahun 2000 sebagai penyelidik, perunding, `speaker` dan `trainer` semenjak tahun selain dilantik sebagai Pengarah, Anugerah Francais Malaysia (2011-2014; 2023-2024). Selain berpengalaman lebih 20 tahun dalam latihan dan pembangunan francais, keusahawanan dan pengurusan, beliau juga merupakan Penilai Kanan untuk Malaysian Qualifications Agency (MQA) semenjak tahun 2006. Selain terlibat dalam projek perundingan dengan agensi kerajaan, syarikat swasta, universiti swasta, hobi beliau adalah membaca dan mengembara dan telah menerima lebih 25 anugerah sebagai pensyarah. Dr Hizam juga anak Malaysia pertama sebagai Sarjana Pelawat di Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA dari Oktober 2015 sehingga Oktober 2017. Ketika ini, beliau merupakan Timbalan Dekan (Siswazah) di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM dan boleh dihubungi melalui emel mhizamhanafiah@gmail.com atau mhhh@ukm.edu.my.
MOHD HIZAM HANAFIAH is an Associate Professor of Management and Entrepreneurship at Universiti Kebangsaan Malaysia. He received his PhD in Entrepreneurship from University of Essex, United Kingdom. His research areas are in entrepreneurship, franchising, strategic management and SME development. He has involved in 42 research projects and published and co-authored 24 books and more than 90 academic papers in various refereed journals and proceedings. He is a member of Editorial Board for Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies (SAGE), Amity Journal of Entrepreneurship (Amity University) and Global Advances in Business Studies (Universitas Negeri Jakarta), besides a regular reviewer for 10 academic journals indexed by WOS, Scopus and MyCite. Dr. Hizam has been involving in franchising industry since year 2000 as a trainer, consultant, researcher and was a Chairman of Malaysia Franchise Awards from 2011-2014. Further, he also has more than 20 years experiences in franchising, entrepreneurship and management training and development. He is a Senior Assessor for Malaysian Qualifications Agency (MQA) since 2004, involved with consultancy projects with private companies, private universities and government agencies, love to reading and travelling, and has received 23 awards as a lecturer. Moreover, Dr. Hizam was the first Malaysian as a Visiting Scholar at The Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA from October 2015 until October 2017. Currently he is a Deputy Dean (Postgraduate) at Faculty of Economics and Management and can be contacted at mhizamhanafiah@gmail.com or mhhh@ukm.edu.my.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
KEUSAHAWANAN , Doktor Falsafah , UNIVERSITY OF ESSEX , 2012
PENTADBIRAN PERNIAGAAN , Sarjana , UKM , 1998
PENTADBIRAN PERNIAGAAN , Sarjana Muda , UUM , 1996
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - MANAGEMENT [ORGANISATIONAL BEHAVIOUR, ENTREPRENEURSHIP] (Francais)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam-hanafiah, Hasif Rafidee Hasbollah, Zuraimi Abdul Aziz, Nik Syuhailah Nik Hussin.  (2022).  Understanding The Survival Ability Of Franchise Industries During The Covid-19 Crisis In Malaysia.  - Sustainability.  1-17. 
Azmawani Abd Rahman. Hassan Barau Singhry. Mohd Hizam Hanafiah. & Mohani Abdul.  (2017).  Influence Of Perceived Benefits And Traceability System On The Readiness For Halal Assurance System Implementation Among Food Manufacturers.  - Food Control.  1318-1326. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohd Hizam Hanafiah; Nurul Ashykin Abd Aziz.  (2023).  Persamaan Latar Belakang Dan Perbezaan Prestasi Perniagaan Dalam Kalangan Francaisi Milik Keluarga Dan Bukan Milik Keluarga Di Malaysia.  - Kajian Malaysia.  247-266. 
Qiong Xie, Mohd Hizam Hanafiah.  (2023).  Systematic Literature Review: The Sustainable Development Of Small And Medium-sized Enterprises Under The Trend Of Globalization.  - International Journal Of Professional Business Review.  1-22. 
Mohd Hizam-hanafiah , Mohd Faizal Abdul Ghani, Rosmah Mat Isa, Hamizah Abd Hamid.  (2023).  Critical Success Factors Of Franchising Firms: A Study On Franchisors And Franchisees.  - Administrative Sciences.  1-16. 
Mohd Nuruddin Zanky, Hamizah Abd Hamid, Norliza Abdullah, Mohd Hizam Hanafiah.  (2023).  Poverty Alleviation Through Entrepreneurship: A Systematic Review.  - Malaysian Journal Of Educational Management.  1-22. 
Mohd Faizal Abdul Ghani, Mohd Hizam-hanafiah, Rosmah Mat Isa, Hamizah Abd Hamid.  (2022).  A Preliminary Study: Exploring Franchising Growth Factors Of Franchisor And Franchisee.  - Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity.  1-20. 
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Mohamad Rohieszan Ramdan, Mohd Nasrulddin Abd Latif, Nurul Aien Abd Aziz, Zuraidah Zainol.  (2022).  Barriers Of Supply Chain Management In International Market For Malaysian Food And Beverage Franchisors.  - Jurnal Pengurusan.  1-13. 
Norsamsinar Samsudin, Mohamad Rohieszan Ramdan, Ahmad Zainal Abidin Abd Razak, Norhidayah Mohamad, Kamarul Bahari Yaakub, Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah.  (2022).  Related Factors In Undergraduate Students' Motivation Towards Social Entrepreneurship In Malaysia.  - European Journal Of Educational Research.  1657-1668. 
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam-hanafiah, Hasif Rafidee Hasbollah, Zuraimi Abdul Aziz, Nik Syuhailah Nik Hussin.  (2022).  Understanding The Survival Ability Of Franchise Industries During The Covid-19 Crisis In Malaysia.  - Sustainability.  1-17. 
Wu Yu Xin, Mohd Hizam-hanafiah, Zhang Yin.  (2022).  Tourism Research Progress Under The Impact Of Covid-19 Bibliometric Visualization Analysis Based On Citespace.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  1374-1394. 
Mohd Faizal Abdul Ghani, Mohd Hizam Hanafiah, Rosmah Mat Isa, Hamizah Abd Hamid.  (2021).  Systematic Literature Review: The Trend On Franchising Strategy.  - International Journal Of Entrepreneurship.  1-19. 
Mansoor Ahmed Soomro, Mohd Hizam Hanafiah, Nor Liza Abdullah, Muhammad Shahar Jusoh.  (2021).  Change Readiness As A Proposed Dimension For Industry 4.0 Readiness Models.  - Log Forum Scientific Journal Of Logistics.  83-96. 
Mohd Hizam Hanafiah, Mansoor Ahmed Soomro.  (2021).  The Situation Of Technology Companies In Industry 4.0 And The Open Innovation.  - Journal Of Open Innovation: Technology, Market And Complexity.  1-20. 
Mansoor Ahmed Soomro, Mohd Hizam-hanafiah, Nor Liza Abdullah, Mohd Helmi Ali, Muhammad Shahar Jusoh.  (2021).  Embracing Industry 4.0: Empirical Insights From Malaysia.  - Informatics.  1-14. 
Mansoor Ahmed Soomro, Mohd Hizam-hanafiah, Nor Liza Abdullah, Mohd Helmi Ali, Muhammad Shahar Jusoh.  (2021).  Industry 4.0 Readiness Of Technology Companies: A Pilot Study From Malaysia.  - Administrative Sciences.  1-18. 
Gurcharanjit Singh Veer Singh, Zizah Che Senik, Mohd Hizam Hanafiah, Roshayati Abdul Hamid.  (2021).  The Effects Of Strategic Management Practices On Cooperative Performance: The Malaysian Insight.  - Academy Of Strategic Management Journal.  1-10. 
Muhammad Rashidi Wahab, Mohd Fauzi Hamat, Mohd Hizam Hanafiah, Ahmad El-muhammady Muhammad Uthman El-muhammady, Abdullaah Jalil.  (2021).  Majalah Dabiq Sebagai Medium Propaganda Pemikiran Tauhid Islamic State Of Iraq And Sham (isis).  - Afkar - Jurnal Akidah & Pemikiran Islam.  339-404. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2021).  Organizational Ambidexterity Within Supply Chain Management: A Scoping Review.  - Logforum Scientific Journal Of Logistics.  531-546. 
Mansoor Ahmed Soomro, Mohd Hizam Hanafiah, Nor Liza Abdullah.  (2020).  Digital Readiness Models: A Systematic Literature Review.  - Compusoft: An International Journal Of Advanced Computer Technology.  3596-3605. 
Gurcharanjit Singh Veer Singh, Zizah Che Senik, Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  The Relationship Between Management Functions And The Success Of School Cooperatives.  - International Journal Of Management.  226-235. 
Sh Usman Yousaf, Mohd Hizam Hanafiah, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Zizah Che Senik, Bushra Usman.  (2020).  Mediating Effects Of Entrepreneurs Work Performance On The Relationship Between Their Psychological Capital And Growth Intentions A Study On Malaysian Entrepreneurs.  - The South East Asian Journal Of Management.  63-78. 
Mohd Hizam Hanafiah, Mansoor Ahmed Soomro, Nor Liza Abdullah.  (2020).  Industry 4.0 Readiness Models: A Systematic Literature Review Of Model Dimensions.  - Information.  1-13. 
Mansoor Ahmed Soomro, Mohd Hizam-hanafiah, Nor Liza Abdullah.  (2020).  Top-down Orientation On Fourth Industrial Revolution: A Literature Review.  - Systematic Reviews In Pharmacy.  872-878. 
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Mohd Nasrulddin Abd Latif.  (2020).  Supply Chain Management In Franchising Literature Review: Synthesis Of Conclusions.  - Logforum - Scientific Journal Of Logistics.  521-534. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Meneroka Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Platform Digital Oleh Perusahaan Mikro Dan Kecil.  - Jurnal Pengurusan.  1-17. 
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Hamizah Abd Hamid, Rosmah Mat Isa.  (2020).  The Barriers Of International Franchise Expansion: A Study On Malaysian Education And Learning Centre Franchisors.  - Systematics Reviews In Pharmacy.  888-895. 
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Hamizah Abd Hamid, Rosmah Mat Isa.  (2019).  Survival Of Franchising Firm: A Study Of Self-service Laundry Franchisor.  - International Journal Of Entrepreneurship.  1-6. 
Mohd Hizam Hanafiah, Sheikh Usman Yousaf, Bushra Usman.  (2017).  The Influence Of Psychological Capital On The Growth Intentions Of Entrepreneurs: A Study On Malaysian Sme Entrepreneurs.  - Business And Economics Horizon. 
Azmawani Abd Rahman. Hassan Barau Singhry. Mohd Hizam Hanafiah. & Mohani Abdul.  (2017).  Influence Of Perceived Benefits And Traceability System On The Readiness For Halal Assurance System Implementation Among Food Manufacturers.  - Food Control.  1318-1326. 
Mohd Hizam Hanafiah, Sh. Usman Yousaf, Noor Azuan Hashim.  (2016).  Entrepreneurs Intention To Invest In Current Business An Empirical Study Of Malaysian Sme Entrepreneurs.  - Geografia Online: Malaysian Journal Of Society And Space.  119-131. 
Nor Liza Abdullah, Mohd Hizam Hanafiah, Noor Azuan Hashim.  (2013).  Developing Creative Teaching Module: Business Simulation In Teaching Strategic Management.  - International Education Studies.  6(6):95-107. 
Mohd Rizal Palil, Mohamad Abdul Hamid, Mohd Hizam Hanafiah.  (2013).  Taxpayers Compliance Behaviour: Economic Factors Approach.  - Jurnal Pengurusan.  38:75-85. 
Mohd. Hizam Hanafiah & Zafir Mohamed Makhbul.  (2008).  Kesan Kegawatan Ekonomi Ke Atas Perniagaan Kecil : Penemuan Dalam Perniagaan Francais.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  42(1):45-63. 

Buku Penyelidikan

Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Keberkesanan Dalam Pembangunan Teknologi : Penyelidikan Dan Aplikasi.  - 9. 
Rosilah Hassan, Mohd Hizam Hanafiah, Aini Aman & Norngainy Mohd Tawil.  (2014).  Fundamentals Of Entrepreneurship And Innovation.  - 268. 
Zafir Mohd Makhbul, Mohd Hizam Hanafiah Dan Fazilah Mohamad Hasun.  (2013).  Pengurusan Organisasi.  - 690. 
Zafir Mohd Makhbul, Mohd Hizam Hanafiah & Fazilah Mohamad Hasun.  (2012).  Pengurusan Organisasi.  - 691. 

Bab Dalam Buku

Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Keberkesanan Dalam Pembangunan Teknologi : Penyelidikan Dan Aplikasi.  - 9. 
Mohd Hizam Hanafiah, Lokhman Hakim Osman.  (2018).  Principles Of Entrepreneurship And Innovation.  - 28. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2014).  Fundamentals Of Entrepreneurship And Innovation.  - Chapter 2: 27-55. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Zafir Mohd Makhbul, Mohd Hizam Hanafiah, Fazilah Mohamad Hasun.  (2022).  Kelakuan Organisasi.  - 270. 
Zafir Mohd Makhbul, Mohd Hizam Hanafiah, Fazilah Mohamad Hasun.  (2022).  Pengurusan Organisasi Berdaya Saing.  - 460. 
Rosilah Hassan, Norngainy Mohd Tawil, Mohd Hizam Hanafiah, Wan Mimi Diyana Wan Zaki.  (2018).  Principles Of Entrepreneurship And Innovation.  - 385. 
Rosilah Hassan, Norngainy Mohd Tawil, Mohd Hizam Hanafiah, Wan Mimi Diyana Wan Zaki.  (2017).  Principles Of Entrepreneurship And Innovation.  - 386. 
Rosilah Hassan, Mohd Hizam Hanafiah, Aini Aman & Norngainy Mohd Tawil.  (2014).  Fundamentals Of Entrepreneurship And Innovation.  - 268. 
Zafir Mohd Makhbul, Mohd Hizam Hanafiah Dan Fazilah Mohamad Hasun.  (2013).  Pengurusan Organisasi.  - 690. 
Zafir Mohd Makhbul, Mohd Hizam Hanafiah & Fazilah Mohamad Hasun.  (2012).  Pengurusan Organisasi.  - 691. 
Zafir Mohd Makhbul, Mohd. Hizam Hanafiah Dan Fazilah Mohamad Hasun.  (2009).  Pengurusan Organisasi.  - 524. 
Mohd Hizam Hanafiah, Abdullah Sanusi Othman.  (2007).  Pengurusan Strategik.  - 511. 
Mohd. Hizam Hanafiah, Zafir Mohd. Makhbul.  (2003).  Pengurusan Organisasi.  - 396 halaman. 

Penerbitan Lain-lain

Mohd Hizam Hanafiah.  (2024).  Anugerah Francais Malaysia Iktiraf Sistem Francais Tempatan Bertaraf Dunia - Minit Ke 1.38.  - Bernama Tv. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2023).  Belanjawan 2024 - Memperkasa Malaysia Madani.  - 1. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2023).  Apa Khabar Malaysia.  - Bernama Tv. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2023).  Temubual Radio - Persidangan Francais Bimbing Usahawan Kuasai Strategi Perniagaan Francais.  - Bernama Radio. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2023).  Inisiatif Rahmah Sejauh Mana Keberkesanannya.  - Selamat Pagi Malaysia. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2023).  Harga Menu Rahmah Tidak Murah : Pilihan Di Tangan Pengguna.  - Harian Metro.  7. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2023).  Bazar Ramadhan Dan Ekonomi Rakyat - Utama Keperluan Bukan Kehendak.  - Harian Metro.  14. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2022).  Fahaman Pelampau Di Malaysia: Jati Diri Kuat Tolak Kekerasan.  - Harian Metro.  15. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2022).  Menjaga Kesatuan Umat Islam : Mentaati Ulil Amri Dalam Urusan Agama.  - Harian Metro.  15. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2022).  Serangan Di Buffalo : Ciri Pengganas Swa-radikalisasi.  - Harian Metro.  15. 
Mohd. Hizam Bin Hanafiah;wan Fariza Alyati Binti Wan Zakaria.  (2022).  The Ideology Of Isis@daesh: A Study Of Dabiq And Rumiyah.  -
Sarani Zakaria, Aisyah Abdul Rahman, Jaharah A. Ghani, Zarina Abdul Latiff, Mardina Abdullah, Abdul Munir Abd. Murad, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Ermy Azziaty Rozali, Mohd Hizam Hanafiah, Kartini Aboo Talib, Mohd Aladib Samuri, Rozainee Khairudin, (9).  (2021).  Guidelines For Conducting Oral Examination For Dissertation/thesis.  - 1-46. 
Mohamad Rohieszan Ramdan, Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Mohd Hizam Hanafiah.  (2021).  Ambidexterity Psychometrics Assessment To Measure Individual's Exploration And Exploitation Capabilities.  - The 1st International Business And Management Virtual Innovation & Invention Of Ideas Competition (viic2021).  1-33. 
Noor Azuan Binti Hashim;mohd. Hizam Bin Hanafiah;nor Liza Bt. Abdullah.  (2020).  Integrating Electronic Commerce Applications In Small-medium Enterprises In Malaysia.  -
Mohd Hizam Hanafiah, Yazrina Yahya, Saipulizam A. Ghani, Hazrul Abdul Halim, Nastura Nasir, Mas Aliza Abu, Wan Noor Hayati, Jasril Amry Abd Wahid.  (2020).  Pks Dan Kesempitan Tunai Siri 6 Insentif Aliran Tunai Oleh Kerajaan.  - Video Covid-19.  1-2. 
Mohd Hizam Hanafiah, Yazrina Yahya, Saipulizam A. Ghani, Hazrul Abdul Halim, Nastura Nasir, Mas Aliza Abu, Wan Noor Hayati, Shahrul Fadli.  (2020).  Perusahaan Kecil Dan Sederhana (pks) Dan Kesempitan Tunai (siri 5): Tambah Sumber Tunai (bah 2).  - Video Covid 19.  1-2. 
Mohd Hizam Hanafiah, Yazrina Yahya, Saipulizam A. Ghani, Hazrul Abdul Halim, Nastura Nasir, Mas Aliza Abu,wan Noor Hayati, Shahrul Fadli.  (2020).  Perusahaan Kecil Dan Sederhana (pks) Dan Kesempitan Tunai (siri 4): Tambah Sumber Tunai (bah 1).  - Video Covid 19.  1-2. 
Mohd Hizam Hanafiah, Yazrina Yahya, Saipulizam A. Ghani, Hazrul Abdul Halim, Nastura Nasir, Mas Aliza Abu, Wan Noor Hayati, Ahmad Saniy Reza.  (2020).  Perusahaan Kecil Dan Sederhana (pks) Dan Kesempitan Tunai (siri 3): Kurangkan Tekanan Tunai.  - Video Covid 19.  1-2. 
Mohd Hizam Hanafiah, Yazrina Yahya, Saipulizam A. Ghani, Hazrul Abdul Halim, Nastura Nasir, Mas Aliza Abu, Wan Noor Hayati Wan Ismail, Shahrul Fadli Abd Rahim.  (2020).  Perusahaan Kecil Dan Sederhana (pks) Dan Kesempitan Tunai (siri 2): Berjimat Dan Berhemat.  - Siri Covid-19.  1-2. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Kerajaan Kena Berani Perkenal Dasar Drastik Bantu Rakyat.  - Berita Harian.  11. 
Mohd Hizam Hanafiah,yazrina Yahya, Saipulizam A. Ghani, Hazrul Abdul Halim, Nastura Nasir, Mas Aliza Abu, Wan Noor Hayati Wan Ismail, Shahrul Fadli Abd Rahim.  (2020).  Perusahaan Kecil Dan Sederhana (pks) Dan Kesempitan Tunai (siri 1): Fahami Tunai Firma.  - Video Covid-19.  1-2. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Konsep Keusahawanan Patriotik Bantu Harungi Pasca Covid-19.  - Berita Harian.  1. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Serangan Pengganas Di Vienna: Malaysia Tak Boleh Leka.  - Harian Metro.  15. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Api Dalam Sekam.  - Harian Metro.  15. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2020).  Keganasan Dan Doktrin Sw.  - Harian Metro.  15. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2019).  Memperkasa Francais Negara.  - Berita Harian.  10. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2019).  Pengganas Tidak Mengenal Agama.  - Utusan Malaysia.  28-29. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2019).  Pengeboman Hari Easter - Serangan Terancang.  - Utusan Malaysia.  26-27. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2019).  Pengajaran Peristiwa Hitam Sri Lanka.  - Utusan Malaysia.  20-21. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2018).  Sri Lanka Dan Ancaman Pelampau Agama.  - Utusan Malaysia. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2018).  Bahaya Ancaman Keganasan Baharu.  - Utusan Malaysia.  18. 
Noor Azuan Binti Hashim;mohd. Hizam Bin Hanafiah;nor Liza Bt. Abdullah;farhana Binti Sidek;shifa Binti Mohd Nor.  (2018).  Developing A Framework Of Social Media In Entrepreneurship Performance And Sustainability.  -
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Perlukah Malaysia Tenaga Nuklear.  - Merdeka Online.  1-3. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Melaburkan Untuk Diri Sendiri.  - Merdeka Online.  1-6. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Mrsb/sbp Swasta : Berilah Peluang Itu Kepada Mereka Yang Lebih Memerlukan.  - Merdeka Online.  1-3. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Rumitnya Krisis Dan Perang Di Syria-iraq.  - Merdeka Online.  1-6. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Jerat Daesh Tawar Alternatif Hidup Indah.  - Utusan Malaysia.  21. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Kisah Benar Wanita Daesh.  - Utusan Malaysia.  26. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Daesh - Kemuncak Gelombang Ketiga Daesh.  - Utusan Malaysia.  26. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Memahami Doktrin Al Wala` Wal Bara`.  - Utusan Malaysia.  25. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Ancaman Militan Agama Di Malaysia.  - Utusan Malaysia.  26. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Kisah Militan Remaja Daesh.  - Utusan Malaysia.  25. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Konflik Berdarah Di Marawi.  - Utusan Malaysia.  27. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Ramadhan Bulan Jihad Daesh.  - Utusan Malaysia.  26. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Siapa Berpotensi Sokong Daesh.  - Utusan Malaysia.  26. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Daesh Berpaksikan Salafi Wahabi.  - Utusan Malaysia..  21. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Evolusi Daesh Penubuhan Isi.  - Utusan Malaysia.  26. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Keganasan Dan Warga Asing.  - Utusan Malaysia.  20. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Konflik Berdarah Yang Berterusan.  - Utusan Malaysia.  26. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Evolusi Daesh Berpaksikan Keganasan.  - Utusan Malaysia.  23. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Pembiayaan Kumpuan Pengganas.  - Utusan Malaysia.  23. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Memahami Ideologi Salafi Jihadi Daesh.  - Utusan Malaysia.  22. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Jihad Nikah, Hamba Seks Daesh.  - Utusan Malaysia.  24. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2017).  Evolusi Daesh.  - Utusan Malaysia.  22. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2016).  Kewangan - Sumber Kekuatan Daesh.  - Utusan Malaysia.  22. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2016).  Memahami Strategi Perang Saraf Daesh.  - Berita Harian.  10. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2016).  Agama Islam Dan Pemuafakatan Masyarakat.  - Merdeka Online.  1-4. 
Mohd Hizam Hanafiah.  (2016).  Kenali Sejarah Awal Pengasas Daesh.  - Utusan Malaysia.  28. 
Nor Asiah Omar, Mohd. Hizam Hanafiah, Muhamad Azrin Nazri.  (2013).  Entrepreneurial Training Of Low-income Women Micro Enterprises In The Service Sector In Malaysia : Understanding The Problems And Challenges.  - 1st International Conference On Entrepreneurship, Smes Development And Management (icesdm2013). 
Mohd Hizam Hj Hanafiah, Ahmad Khairy Ahmad Domil (akad).  (2004).  Kajian Pengurusan Strategik Program Pengajian Jarak Jauh Ukm Berasaskan Model I/o.  - Laporan Akhir Penyelidikan. 
Mohd. Hizam Hanafiah & Nor Liza Abdullah.  (2004).  Kajian Pembelajaran Kursus Pengurusan Strategik Di Kalangan Pelajar Ukm.  - Koleksi Laporan Teknik Ukm. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2024 sehingga 31-12-2024 , Universiti
Pembinaan Model Lestari Francais Mikro di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-10-2023 sehingga 30-09-2026 , Kebangsaan
REBUILD PROJECT: RADICALIZATION PREVENTION THROUGH RESILIENCE BUILDING AND FAMILY EMPOWERMENT , Penyelidik Bersama , 01-05-2022 sehingga 30-06-2024 , Antarabangsa
DEVELOPING THE FOSTERING FACTORS FOR HOMEGROWN FRANCHISEE TOWARDS SURVIVAL ABILITY DURING THE PANDEMIC CRISIS IN MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 07-09-2021 sehingga 31-08-2024 , Kebangsaan

Tamat

KAJIAN PENUBUHAN PRISON INCORPORATED , Ketua Projek , 02-05-2023 sehingga 31-10-2023 , Kebangsaan
DEVELOPING SUCCESSFUL FRANCHISING BUSINESS MODEL IN MALAYSIA: EXPLORING THE GROWTH FACTORS, CRITICAL SUCCESS FACTORS AND BUSINESS STRATEGIES , Ketua Projek , 01-10-2021 sehingga 31-12-2022 , Universiti
Keberkesanan Pengurusan Keupayaan Perusahaan Sosial terhadap Inovasi Sosial , Ketua Projek , 08-02-2021 sehingga 07-08-2022 , Universiti
Pembangunan Model Baru Usahawan Aplikasi Mudah Alih Di Malaysia: Proses Permulaan Usahaniaga, Peluang dan Cabaran Serta Model Perniagaan Baru (The Development of New Model of Mobile Application Entrepreneur in Malaysia: Start-Up Process, Opportunities and , Ketua Projek , 01-11-2020 sehingga 30-04-2023 , Kebangsaan
Industry 4.0 Readiness Model for Technologies Companies in Malaysia , Ketua Projek , 01-01-2019 sehingga 30-04-2021 , Kebangsaan
THE IDEOLOGY OF ISIS@DAESH: A STUDY OF DABIQ AND RUMIYAH , Ketua Projek , 19-03-2018 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
Pembangunan Program Latihan dan Kemajuan Industri Francais Malaysia , Ketua Projek , 01-08-2013 sehingga 31-12-2014 , Kebangsaan
THE RELATIONSHIP BETWEEN GOAL ATTAINMENT AND RELIGIOUS ORIENTATION WITH GROWTH INENTION AND LIFE SATISFACTION AMONGST SME ENTREPENEUR IN MALAYSIA , Ketua Projek , 16-05-2013 sehingga 16-11-2015 , Universiti
MY EXIT PLAN: A CASE STUDY OF MAM SDN. BHD. , Ketua Projek , 01-01-2013 sehingga 31-03-2013 , Kebangsaan
Future Direction Of The Business: The Entrepreneur's Goal Attainment Theory As A New Framework Of Analysis , Ketua Projek , 02-05-2012 sehingga 30-04-2013 , Universiti
KAJIAN KEBERKESANAN PENGUATKUASAAN DAN KAWAL SELIA PENERBITAN DI BAWAH AKTA MESIN CETAK DAN PENERBITAN 1984 , Penyelidik Bersama , 01-07-2022 sehingga 30-11-2023 , Kebangsaan
KAJIAN PEMBANGUNAN PELAN TINDAKAN KEBANGSAAN BAGI MENCEGAH DAN MENANGANI FAHAMAN PELAMPAU KEGANASAN , Penyelidik Bersama , 01-04-2021 sehingga 31-03-2022 , Kebangsaan
Pembangunan Skala Pengukuran Impak Sosial terhadap Kemampanan Komuniti , Penyelidik Bersama , 08-02-2021 sehingga 07-02-2023 , Universiti
INVESTIGATION THE ROLES OF GOVERNMENT IN THE SURVIVAL OF MALAYSIAN HOME-GROWN FRANCHISE DURING A PANDEMIC CRISIS , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 31-10-2021 , Kebangsaan
Module Construction for Prevention of Violent Extremism among Women through Sustainable Development Goals (SDG) 16 Approach: The Malaysian Case Study , Penyelidik Bersama , 15-12-2019 sehingga 14-12-2022 , Universiti
EMPOWERING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HALAL INDUSTRY , Penyelidik Bersama , 01-12-2017 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
Increasing Numbers of Foreign Workers in Restaurants: Their Impact of on Food Safety , Penyelidik Bersama , 01-12-2017 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
Development of Entrepreneurship Simulation Application for Entrepreneurship Education in Malaysian Public Universities , Penyelidik Bersama , 01-12-2015 sehingga 31-05-2018 , Kebangsaan
Enhancing Management Towards Organizational Strategy Implementation Success , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Developing A Framework of Social Media in Entrepreneurship Performance and Sustainability , Penyelidik Bersama , 01-07-2014 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
KAJIAN PERSEPSI DAN JANGKAAN IMPAK CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KE ATAS INDUSTRI FRANCAIS DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 20-05-2014 sehingga 19-05-2015 , Kebangsaan
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
ACHIEVING SUSTAINABLE HALAL PRODUCT ASSURANCE THROUGH HALAL TRACEABILITY SYSTEM IMPLEMENTATION: INVESTIGATION ON REQUIREMENTS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN HALAL INDUSTRY , Penyelidik Bersama , 01-12-2013 sehingga 30-11-2015 , Kebangsaan
INTEGRATING ELECTRONIC COMMERCE APPLICATIONS IN SMALL-MEDIUM ENTERPRISES IN MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 16-05-2013 sehingga 16-11-2015 , Universiti
AGENDA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN DALAM ERA TRANSFORMASI EKONOMI , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Kajian Impak Bulan Pengguna Kebangsaan , Penyelidik Bersama , 01-07-2011 sehingga 30-09-2011 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2004
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2006
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2017
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2021

Anugerah-anugerah Lain

Sijil Penghargaan , 2023
Sijil Penghargaan , 2022
MyRA - Anugerah Kecemerlangan MyRA Prestasi 2020 (Keseluruhan) - Sijil Penghargaan , 2022
MyRA - Anugerah Kecemerlangan MyRA Prestasi 2020 (Pendanaan) - Sijil Penghargaan , 2022
MyRA - Anugerah Kecemerlangan MyRA Prestasi 2020 (Penyeliaan) - Sijil Penghargaan , 2022
Best Paper Award , 2018
Majlis Kualiti FEP , 2015
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

DATO DR. SYED AHMAD HUSSEIN , 20-08-2014 sehingga 20-10-2014 , Kebangsaan
WAWASAN OPEN UNIVERSITY , 06-11-2014 sehingga 31-03-2015 , Kebangsaan
ROUND TABLE DISCUSSION TO REVIEW BE ASSESSMENT TOOL FOR MANUFACTURING SECTOR , 22-08-2014 sehingga 26-08-2014 , Kebangsaan
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 14-11-2014 sehingga 29-11-2014 , Kebangsaan
THE EFFECTS OF MEMBERS' PARTICIPATION AND ORIENTATION TOWARDS BUSINESS PERFORMANCE OF COOPERATIVE FIRMS , 10-09-2014 sehingga 18-11-2014 , Antarabangsa
THE FAMILY FIRM RISK TAKING AND PERFORMANCE: THE MODERATING EFFECTS OF EXTERNAL ENVIRONMENT-IJESME , 10-09-2014 sehingga 18-11-2014 , Antarabangsa
JAWATANKUASA PENYELIAAN , 09-10-2014 sehingga 31-10-2015 , Kebangsaan
THE MODERATING ROLE OF BUSINESS ENVIRONMENT ON THE RELATIONSHIP BETWEEBN ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND BUSINESS PERFORMANCE AMONG NIGERIAN SMES , 24-09-2014 sehingga 24-10-2014 , Kebangsaan
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 10-12-2014 sehingga 26-01-2015 , Kebangsaan
UKM-GSB , 05-01-2015 sehingga 28-02-2015 , Kebangsaan
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 23-10-2015 sehingga 25-10-2015 , Kebangsaan
JURI PERTANDINGAN UKM INOVATIF , 13-03-2015 sehingga 13-03-2015 , Negeri
ENTREPRENEURIAL MIND SET FOR LOYAL STAFF 2015 , 25-03-2015 sehingga 25-03-2015 , Kebangsaan
JAWATANKUASA TASK FORCE KRA#6 , 01-03-2015 sehingga 28-02-2017 , Negeri
DUTA HARTA INTELEK , 01-01-2015 sehingga 31-12-2016 , Negeri
PANEL PENILAI BA (HONS) BUSINESS MANAGEMENT , 07-02-2015 sehingga 31-03-2015 , Kebangsaan
JOURNAL OF MUAMALAT AND ISLAMIC FINANCE RESEARCH , 16-03-2015 sehingga 09-04-2015 , Antarabangsa
Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies , 21-12-2015 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
PANEL ISSI-CONCAVE , 17-03-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
AMITY JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP , 10-05-2016 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
PANDEL DERADIKALISASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI , 01-05-2017 sehingga 30-04-2019 , Kebangsaan
PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH MQA-FA 8388 , 14-11-2018 sehingga 15-11-2018 , Kebangsaan
PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH MQA-FA 8388 , 14-11-2018 sehingga 15-11-2018 , Kebangsaan
TRAINING OF TRAINERS KURSUS KEUSAHAWANAN LMCW1022 , 06-02-2018 sehingga 06-02-2018 , Daerah / Jajahan
The Effect of Entrepreneurial Alertness and Human Resource Practices on the Performance of Small and Medium Enterprises: Evidence from Malang, Indonesia , 03-12-2018 sehingga 02-01-2019 , Antarabangsa
THE CURRENT STATE OF E-COMMERCE IN SAUDI ARABIA - APPLICABILITY AND FUTURE PROSPECTS AN EMPIRICAL STUDY , 26-11-2018 sehingga 25-12-2018 , Antarabangsa
MALAYSIA FRANCHISE ASSOCIATION , 21-04-2018 sehingga 21-04-2018 , Antarabangsa
CERAMAH DI PENJARA WANITA KAJANG , 13-03-2018 sehingga 13-03-2018 , Kebangsaan
KURSUS TRAINING OF TRAINERS PEGAWAI PENJARA , 26-01-2018 sehingga 27-01-2018 , Kebangsaan
PROGRAM DERADIKALISASI KDN - PENCERAMAH , 28-12-2017 sehingga 28-12-2017 , Kebangsaan
PROGRAM DERADIKALISASI KDN - PENCERAMAH , 07-11-2017 sehingga 07-11-2017 , Kebangsaan
PROGRAM DERADIKALISASI KDN - PENCERAMAH , 23-11-2017 sehingga 23-11-2017 , Kebangsaan
PANEL PENILAI AKREDITASI MQA - MQA/PA10728 , 18-02-2018 sehingga 31-03-2018 , Kebangsaan
PANEL PENILAI AKREDITASI MQA - MQA/PA10720 , 18-02-2018 sehingga 31-03-2018 , Kebangsaan
PANEL PENILAI AKREDITASI MQA - MQA/PA10722 , 22-02-2018 sehingga 15-03-2018 , Kebangsaan
PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH MQA-FA4309 , 21-03-2018 sehingga 26-04-2018 , Kebangsaan
PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH MQA-PA10536 , 08-02-2018 sehingga 01-03-2018 , Kebangsaan
PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH MQA-PA 9814 , 23-05-2018 sehingga 13-06-2018 , Kebangsaan
Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies. , 26-11-2018 sehingga 10-12-2018 , Antarabangsa
Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities , 03-12-2018 sehingga 27-12-2018 , Antarabangsa
SEMINAR AQIDAH SIRI KE-3 (2018) - keamanan elak raadikalisme dan ekstremisme agama , 27-03-2018 sehingga 27-03-2018 , Negeri
INDUSTRY 4.0: ARE YOU READY TO BRACE THE IMPACT , 24-10-2018 sehingga 24-10-2018 , Kebangsaan
AUDIT PEMATUHAN SWAAKREDITASI SARJANAMUDA KEUSAHAWANAN (K) UUM , 29-10-2018 sehingga 30-10-2018 , Kebangsaan
AUDIT PEMATUHAN SWAAKREDITASI SARJANAMUDA PEMASARAN (K) UUM , 29-10-2018 sehingga 30-10-2018 , Kebangsaan
PAKAR RUJUK BAGI KES KEGANASAN AKTA SOSMA 2012 , 13-12-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
PANEL PENILAI PROGRAM AKADEMIK UNITEN , 15-12-2018 sehingga 31-12-2023 , Kebangsaan
PANEL PENILAI BBA(H) ENTREPRENEURSHIP AND VENTURE MANAGEMENT , 04-12-2018 sehingga 06-02-2019 , Kebangsaan
PROGRAM DERADIKALISASI PDRM , 21-03-2018 sehingga 21-03-2018 , Kebangsaan
PROGRAM DERADIKALISASI PDRM , 21-10-2018 sehingga 21-10-2018 , Kebangsaan
Workshop on Developing a Whole-Of-Government Soft Power Response to Terrorism and Extremism , 01-08-2018 sehingga 01-08-2018 , Kebangsaan
Workshop on Role of Media in Covering Violent Extremism (CVE) & Radicalization Leading to Terrorism , 25-09-2018 sehingga 25-09-2018 , Kebangsaan
Workshop on Role of Media in Covering Violent Extremism (CVE) & Radicalization Leading to Terrorism , 30-09-2018 sehingga 30-09-2018 , Kebangsaan
Best Paper Award , 13-11-2018 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
SEMAKAN KURIKULUM SARJANAMUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (K) KEUSAHAWANAN UiTM , 22-11-2018 sehingga 22-11-2018 , Kebangsaan
Global Advances in Business Studies , 21-10-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Audit Akreditasi Penuh Program Diploma Eksekutif Pengurusan Perniagaan Peruncitan , 21-09-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies , 20-10-2020 sehingga 19-11-2020 , Antarabangsa
South East Asian Journal of Management (SEAM) , 19-09-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 06-03-2020 sehingga 01-01-1970 , Negeri
KURSUS STRATEGIC ANALYSIS TOOLS , 12-08-2021 sehingga 19-08-2021 , Kebangsaan
Economic and Technology Management Review (ETMR) , 24-08-2021 sehingga 17-09-2021 , Kebangsaan
KAJIAN MALAYSIA , 05-07-2021 sehingga 31-08-2021 , Antarabangsa
BENGKEL BERSAMA AGENSI-PEMBANGUNAN PELAN TINDAKAN KEBANGSAAN BAGIMENCEGAH DAN MENANGANI FAHAMAN PELAMPAU KEGANASAN , 01-04-2021 sehingga 01-04-2021 , Kebangsaan
BENGKEL KAJIAN PELAN TINDAKAN KEBANGSAAN BAGI MENCEGAH DAN MENANGANI ANCAMAN EKSTREMISME DAN KEGANASAN , 11-03-2021 sehingga 13-03-2021 , Kebangsaan
AUDIT AKREDITAS I PENUH DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN PERNIAGAAN PERUNCITAN , 20-08-2021 sehingga 30-10-2021 , Kebangsaan
JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES , 23-02-2021 sehingga 31-03-2021 , Antarabangsa
PROGRAM DERADIKALISASI KHAS BANDUAN KATEGORI RADIKAL SECARA ATAS TALIAN , 17-06-2021 sehingga 17-06-2021 , Kebangsaan
PROGRAM DIPLOMA EKNOLOGI MAKLUMAT KEUSAHAWANAN , 13-10-2021 sehingga 13-10-2021 , Kebangsaan
BIZFAME POSTGRADUATE COLLOQUIUM , 01-03-2021 sehingga 16-07-2021 , Kebangsaan
KURSUS KEPIMPINAN KEUSAHAWANAN , 06-09-2021 sehingga 06-09-2021 , Negeri
THE SOUTH EAST ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT , 01-04-2021 sehingga 30-04-2021 , Antarabangsa
JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES , 03-05-2021 sehingga 03-06-2021 , Antarabangsa
Analysis of Consumers Online Impulsive Purchasing Behaviour in Social Commerce Context , 19-05-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Analyzing the Level of Digitalization and Use of Innovative Technologies among the Enterprises of the European Union Member States and their Impact on Economic Development , 11-03-2022 sehingga 21-03-2022 , Antarabangsa
"INTO THE IR4.0: CHARTING THE SOCIAL AND OCCUPATIONAL CHANGES IN INDUSTRIALISED MALAYSIA , 24-03-2022 sehingga 24-04-2022 , Antarabangsa
JOURNAL OF OPEN INNOVATION TECHNOLOGY, MARKET AND COMPLEXITY , 01-05-2022 sehingga 27-06-2022 , Antarabangsa
ASIA PACIFIC MANAGEMENT REVIEW , 01-08-2022 sehingga 22-09-2022 , Antarabangsa
JOURNAL OF OPEN INNOVATION TECHNOLOGY, MARKET AND COMPLEXITY , 01-05-2022 sehingga 27-06-2022 , Antarabangsa
THE EFFECTS OF TOP MANAGEMENT COMMITMENT, DYNAMIC CAPABILITIES ON MANAGEMENT PRACTICES AND ORGANISATION PERFORMANCE , 26-08-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
INFRASTRUCTURE UNIVERSITY KUALA LUMPUR , 19-05-2022 sehingga 18-05-2023 , Kebangsaan
Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies. , 15-08-2022 sehingga 30-09-2022 , Antarabangsa
Cogent Economics and Finance , 12-01-2022 sehingga 28-02-2022 , Antarabangsa
SEGI COLLEGE, KUALALUMPUR , 29-11-2022 sehingga 28-11-2026 , Kebangsaan
SUSTAINABILITY - An Examination of Entrepreneurial Marketing Dimensions and Firm Performance in Small and Medium Enterprises , 01-05-2022 sehingga 21-05-2022 , Antarabangsa
Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies. - Examining the Link Between Incremental Innovation and Entrepreneurial Performance in The Tropics - A Picture of Female Entrepreneurs in Kenya , 01-05-2022 sehingga 21-05-2022 , Antarabangsa
BENGKEL PEMURNIAN MODUL LATIHAN JABATAN KOMUNIKASI KOMUNITI , 30-05-2022 sehingga 30-05-2022 , Kebangsaan
UNIVERSITI TENAGA NASIONAL , 01-01-2024 sehingga 31-12-2028 , Kebangsaan
BULLETIN OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS , 01-05-2023 sehingga 05-06-2023 , Antarabangsa
SEGI COLLEGE KUALA LUMPUR , 23-08-2023 sehingga 22-08-2025 , Kebangsaan
BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM KURSUS KEUSAHAWANAN , 07-07-2023 sehingga 07-07-2023 , Kebangsaan
PROCESSESS , 01-01-2023 sehingga 03-02-2023 , Antarabangsa
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA , 04-04-2023 sehingga 24-05-2023 , Kebangsaan
AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PERCEIVED DESIRABILITY AND ENTREPRENEURIAL SELF-EFFICACY ON ENTREPRENEURIAL INTENTION AMONG ENGINEERING STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MALAYSIA AND THE MODERATING ROLE OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION , 02-11-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
JAWATANKUASA PEMILIH ANUGERAH FRANCAIS MALAYSIA 2023 , 01-06-2023 sehingga 05-10-2023 , Kebangsaan
JAWATANKUASA PENGANJUR FRANCHISE INTERNATIONAL MALAYSIA CONFERENCE 2023 , 01-01-2023 sehingga 18-05-2023 , Antarabangsa
BENGKEL KAJIAN SEPARUH PENGGAL RMK-12 EFDP OLEH KPDN , 07-12-2023 sehingga 09-12-2023 , Kebangsaan
THE SOUTH EAST ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT , 01-03-2023 sehingga 03-05-2023 , Antarabangsa
THE INFLUENCE OF SOFT SKILLS PERSONALITY TRAITS AND UNIVERSITYS PROGRAM TO ENHANCE EMPLOYABILITY MEDIATED BY EMOTIONAL INTELLIGENCE IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES , 03-06-2022 sehingga 18-11-2023 , Kebangsaan
THE INFLUENCE OF INTERNAL SYSTEM AND EXTERNAL ENVIRONMENT ON ELECTRONIC WORD OF MOUTH IN ONLINE GROCERY IN MALAYSIA THE ROLE OF USER SATISFACTION AND BRAND IMAGE , 16-06-2021 sehingga 18-11-2023 , Kebangsaan
INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL , 01-08-2023 sehingga 11-09-2023 , Antarabangsa
THE ANTECENDENT AND CONSEQUENCES OF VENTURE CAPITAL REPUTATION IN MALAYSIA , 30-04-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
International Conference on Economic, Management, Accounting & Tourism ICEMAT , 18-10-2023 sehingga 18-10-2023 , Antarabangsa
PANEL PENULIS RUANGAN ADDIN HARIAN METRO , 27-11-2023 sehingga 31-12-2026 , Kebangsaan
BENGKEL PENAMBAHBAIKAN MODUL LATIHAN MFA , 27-01-2023 sehingga 29-01-2023 , Kebangsaan
JAWATANKUASA TEKNIKAL ANUGERAH FRANCAIS MALAYSIA 2024 , 26-10-2023 sehingga 03-06-2024 , Kebangsaan
JOURNAL OF MANAGEMENT - SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES , 01-01-2024 sehingga 31-12-2030 , Antarabangsa
ANUGERAH FRANCAIS MALAYSIA 2024 , 04-01-2024 sehingga 30-06-2024 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN BUKU PANDUAN SISWAZAH FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN SESI AKADEMIK 2021/2022 , 02-08-2021 sehingga 02-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penilai Geran Penyelidikan di bawah Dana UP Tahun 2020 , 15-05-2020 sehingga 31-12-2020 , Universiti
Audit Prestasi Akademik (Audit Bersepadu) , 15-04-2019 sehingga 29-02-2020 , Universiti
BENGKEL PENILAIAN PROJEK DANA GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) TAHUN 2019 , 31-07-2019 sehingga 31-07-2019 , Universiti
BENGKEL PENILAIAN PROJEK DANA IMPAK PERDANA (DIP) TAHUN 2019 , 31-07-2019 sehingga 31-07-2019 , Universiti
GURU@FEP WITH KUBI SPRINGER , 16-07-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FEP , 01-01-2018 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FEP , 01-05-2020 sehingga 30-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENGANJUR KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 1 SESI 2019/2020 , 10-09-2019 sehingga 31-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENGANJUR KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 2 SESI 2019/2020 , 10-02-2020 sehingga 31-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAIAN KERTAS KERJA KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 1 SESI 2019/2020 , 20-12-2019 sehingga 08-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAIAN PEMBENTANGAN LAPORAN KEMAJUAN KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 2 SESI 2019/2020 , 04-08-2020 sehingga 06-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JEMPUTAN BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN AACSB - ELIGIBITY APPLICATION (EA) , 08-10-2023 sehingga 10-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Garis Pandun Penyeliaan Rentas PTj , 23-03-2021 sehingga 24-03-2023 , Universiti
Jawatankuasa Gerak Kerja Semakan Semula Dokumen Gaya UKM , 03-02-2021 sehingga 03-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kebajikan, Sosial dan Kerohanian FEP , 01-06-2018 sehingga 31-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Badaruzaman P92177) , 06-03-2020 sehingga 06-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan PhD (Maran a/l Kaliannan P90274) , 13-11-2020 sehingga 13-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksir/Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2018/2019 (Program Sarjana & Doktor Falsafah) , 01-05-2019 sehingga 10-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penjanaan dan Promosi Institut Islam Hadhari 2020-2024 , 01-01-2022 sehingga 31-12-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Semak Semula Program Sarjana/ Sarjanamuda Keusahawanan dan Inovasi (BEI/ MEI) FEP , 09-11-2017 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persatuan Siswazah Fakulti Ekonomi & Pengurusan , 21-02-2023 sehingga 20-02-2025 , Universiti
Jawatankuasa Semakan Semula Peraturan-Peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Diploma Pascasiswazah) , 01-02-2021 sehingga 01-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Semula Peraturan-Peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Diploma Pascasiswazah) , 01-02-2021 sehingga 01-02-2023 , Universiti
Kolokium Siswazah FEP Semester 2 Sesi 2018/2019 , 18-02-2019 sehingga 31-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah Semester 1 Sesi 2018/2019 , 01-09-2018 sehingga 28-02-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN COPIA , 20-02-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA/SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI (MEI/BEI) , 09-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - NURUL ATASHA BINTI JAMALUDIN (P90227) , 28-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN POVERTY ALLEVIATION FOR SCAVENGERS THROUGH ENTREPRENEURSHIP APPROACH PRESENTER MOKHAMMAD NURRUDDIN ZANKY P105340 DOCTOR OF PHILOSOPHY , 04-08-2021 sehingga 04-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN TECHNOLOGICAL VIABILITY IN MALAYSIAN OIL PALM INDUSTRY PRESENTER ASMA QAMALIAH ABDUL HAMID P105308 DOCTOR OF PHILOSOPHY , 03-08-2021 sehingga 03-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA INDUK MAJLIS PENGIKTIRAFAN PENYELIA DAN PEMAKAIAN JUBAH GRADUAN DOKTOR FALSAFAH DAN ANUGERAH GRADUAN CEMERLANG FEP , 24-11-2023 sehingga 24-11-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA ASSOCIATION TO ADVANCE COLLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS INTERNATIONAL (AACSB) FEP , 02-05-2023 sehingga 01-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA INDUK MAJLIS PENGIKTIRAFAN PENYELIA DAN PEMAKAIAN JUBAH GRADUAN DOKTOR FALSAFAH DAN ANUGERAH GRADUAN CEMERLANG FEP , 25-11-2022 sehingga 25-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA INOVASI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 02-01-2019 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA INOVASI, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 02-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENDAFTARAN & MAJLIS SAMBUTAN DAN TAKLIMAT PELAJAR SISWAZAH BAHARU SESI AKADEMIK 2020-2021 FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 12-10-2020 sehingga 12-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-01-2021 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN DI BAWAH DANA PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (DP KPT) TAHUN 2023 , 18-03-2023 sehingga 31-12-2023 , Universiti
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN DI BAWAH DANA PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (DP KPT) TAHUN 2024 , 16-12-2023 sehingga 31-12-2024 , Universiti
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN DI BAWAH DANA PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DP KPT) TAHUN 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN DI BAWAH DANA PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DP KPT) TAHUN 2022 , 24-03-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PRASARANA, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-03-2021 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEKRETARIAT KEBOLEHPASARAN GRADUAN, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN SEMULA PROGRAM DOKTOR FALSAFAH DAN PROGRAM SARJANA PERDAGANGAN,FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI PANEL PENILAI PERINGKAT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) - SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) FASA 1/2019 , 15-01-2019 sehingga 11-04-2019 , Universiti
PELANTIKAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA SEMAKAN SEMULA PROGRAM KEDOKTORAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-03-2021 sehingga 01-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN KOMUNITI FEP 2023 , 14-09-2023 sehingga 14-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) FEP 1/2022 , 19-01-2022 sehingga 21-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERN INISIATIF PENYELIDIKAN (GIP) FEP 2021 , 01-09-2021 sehingga 03-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH - SYED UZAIR BIN SYED OTHMAN (P97896) , 06-10-2022 sehingga 06-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN PHD - LAUANNAH EBEO MANINGO (P104476) , 06-01-2022 sehingga 06-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENGERUSI SESI PEMBENTANGAN LAPORAN KEMAJUAN KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 2 SESI 2019/2020 , 04-08-2020 sehingga 06-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PERBINCANGAN MEJA BULAT (RTD) - UNDERSTANDING MILLENNIAL WORKFORCE , 03-04-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Penilai Geran Penyelidikan di bawah Dana UP Tahun 2022 , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
Panel Penilai Geran Penyelidikan di bawah Dana UP Tahun 2023 , 26-07-2023 sehingga 31-12-2023 , Universiti
Panel Penilai Kolokium Siswazah FEP Semester 2 Sesi 2018/2019 , 25-06-2019 sehingga 26-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Penilaian Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (DP KPT) Tahun 2020 Peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Universiti
Penilai Geran Penyelidikan di bawah Dana RU Tahun 2021 , 01-05-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Pensyarah Mentor Mentee Sesi Akademik 2018-2019 FEP , 02-09-2018 sehingga 02-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pra Audit Prestasi Akademik UKM , 19-01-2015 sehingga 26-03-2015 , Universiti
SESI PERKONGSIAN BERSAMA DR.NORUL SYUHADA BINTI ABU HASSAN , 17-05-2022 sehingga 17-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Temuduga Kemasukan ke Program Prasiswazah , 28-05-2015 sehingga 29-05-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urus setia Minggu Mesra Pelajar 2015 , 28-08-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti