Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. ROSPIDAH BT. GHAZALI

PENSYARAH UNIVERSITI
INSTITUT ALAM SEKITAR & PEMBANGUNAN (LESTARI)
rospidah@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Ekonomi Pembangunan , Doktor Falsafah , UNIVERSITI MALAYA , 2013
Sarjana , UKM , 2003
Development Science , Sarjana Muda , UKM , 1997
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - ECONOMICS (Economic Development)
SOCIAL SCIENCES - ECONOMICS
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nor Zuriati Amani Ab Rani, Rospidah Ghazali, Mohd Khairi Ismail.  (2022).  Faktor Kemudahterancaman Multidimensi Bagi Kumpulan B40 Di Wilayah Kelantan Selatan.  - Kajian Malaysia.  157-178. 
Tasnuba Haque, Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Jamaliah Said, Abul Bashar Bhuiyan.  (2021).  The Contribution Of Non-conventional Microfinancing On Economic, Social And Household Empowerment Of Women Borrowers In Malaysia.  - Journal Of Asian Finance, Economics And Business.  643-655. 
Mohd Khari Ismail, Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Nor Zuriati Amani Abd Rani, Basri Abdul Talib.  (2019).  The Analysis Of Vulnerability Faced By Gahai Agropolitan Participants.  - Planning Malaysia: Journal Of The Malaysian Institute Of Planners.  249-258. 
Mohd Khairi Ismail, Chamhuri Siwar, A. S. A. Ferdous Alam, Rospidah Ghazali, Basri Abdul Talib.  (2018).  The Role Of Agropolitan Project In Eradicating Poverty: Multidimensional Poverty Index.  - International Journal Of Engineering & Technology.  443-450. 
Mohd Khairi Ismail, Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali.  (2018).  Gahai Agropolitan Project In Eradicating Poverty: Multidimensional Poverty Index.  - Planning Malaysia: Journal Of Malaysian Institute Malaysia. 
Mohammad Yasar, Chamhuri Siwar & Rospidah Ghazali,.  (2016).  Analisis Kemudahterancaman Pesawah Padi Di Kawasan Pembangunan Bersepadu Terengganu Utara, Malaysia.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  39-47. 
Febri Doni, Anizan Isahak, Rospidah Ghazali, Che Radziah Che Mohd Zain, Norela Sulaiman, Chamhuri Siwar And Wan Mohtar Wan Yusoff.  (2016).  Transforming The Economy Of Small Scale Rice Farmers In Malaysia Via System Of Rice Intensification (sri).  - Ecology, Environment And Conservation.  1151-1157. 

Buku Penyelidikan

Riospidah Ghazali, Nor Zuriati Amani Abd. Rani, Mohd Khairi Ismail.  (2022).  Good Governance And The Sustainable Development Goals In Southeast Asia.  - 13. 
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Mohammed Ibrahim.  (2022).  Malaysia's Leap Into The Future.  - 22. 
Rospidah Ghazali, Aminah Abdullah.  (2019).  Agroecological- Based: Integrated Pest Management For Sustainable Rice Production In Malaysia.  - 17. 
Nor Diana Mohd Idris, Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Nurul Ashikin Alias.  (2018).  Improving Flood Management, Prediction And Monitoring : Case Studies In Asia.  - 12. 
Rospidah Ghazali & Padzim@fadzim Othman.  (2018).  Membudayakan Kelestarian : Dua Dasarwarsa Lestari Di Persada Dunia.  - 26. 
Rospidah Ghazali.  (2017).  Memperkasa Sosioekonomi Kelompok B40 : Mendepani Arus Perdana.  - 17. 
Rospidah Ghazali & Hafizi Mat Salleh.  (2017).  Bencana Alam : Ke Arah Pengurusan Bencana Yang Mampan.  - 20. 
Rospidah Ghazali Dan Pazim@fadzim Othman.  (2014).  Pembangunan Lestari Di Malaysia: Harapan Dan Kenyataaan.  - Bab 21:446-475. 
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali & Sharina Abdul Halim..  (2014).  Pembangunan Lestari Di Malaysia: Harapan Dan Kenyataan.  - xxv-xlii. 
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali Dan Sharina Abdul Halim.  (2014).  Pembangunan Lestari Di Malaysia : Harapan Dan Kenyataan.  - 504. 
Rospidah Ghazali, Chamhuri Siwar Dan Shaharuddin Idrus..  (2008).  Linking Rural Poverty And Environment : Governance And Sustainable Development Policies.  - Bab 12 : 214-228. 
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Md. Elias Hossain, Abdulai A.mumin.  (2008).  Linking Rural Poverty And Environment : Governance And Sustainable Development Policies.  - 627. 

Bab Dalam Buku

Riospidah Ghazali, Nor Zuriati Amani Abd. Rani, Mohd Khairi Ismail.  (2022).  Good Governance And The Sustainable Development Goals In Southeast Asia.  - 13. 
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Mohammed Ibrahim.  (2022).  Malaysia's Leap Into The Future.  - 22. 
Rospidah Ghazali, Aminah Abdullah.  (2019).  Agroecological- Based: Integrated Pest Management For Sustainable Rice Production In Malaysia.  - 17. 
Nor Diana Mohd Idris, Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Nurul Ashikin Alias.  (2018).  Improving Flood Management, Prediction And Monitoring : Case Studies In Asia.  - 12. 
Rospidah Ghazali & Padzim@fadzim Othman.  (2018).  Membudayakan Kelestarian : Dua Dasarwarsa Lestari Di Persada Dunia.  - 26. 
Rospidah Ghazali.  (2017).  Memperkasa Sosioekonomi Kelompok B40 : Mendepani Arus Perdana.  - 17. 
Rospidah Ghazali & Hafizi Mat Salleh.  (2017).  Bencana Alam : Ke Arah Pengurusan Bencana Yang Mampan.  - 20. 
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali & Sharina Abdul Halim..  (2014).  Pembangunan Lestari Di Malaysia: Harapan Dan Kenyataan.  - xxv-xlii. 
Rospidah Ghazali Dan Pazim@fadzim Othman.  (2014).  Pembangunan Lestari Di Malaysia: Harapan Dan Kenyataaan.  - Bab 21:446-475. 
Rospidah Ghazali, Chamhuri Siwar Dan Shaharuddin Idrus..  (2008).  Linking Rural Poverty And Environment : Governance And Sustainable Development Policies.  - Bab 12 : 214-228. 
Rospidah Ghazali, Chamhuri Siwar, Shahruddin Idrus & Jasni Yaakub.  (2008).  Pembangunan Wilayah Dan Alam Sekitar : Cabaran Dalam Merealisasikan Rancangan Malaysia Kesembilan.  - Bab 4 : 39-58. 
Chamhuri Siwar Dan Rospidah Ghazali.  (2006).  Ekonomi Malaysia : Ke Arah Pascaindustri.  - Bab 5, 92-114. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Saiful Arif Abdullah, Rospidah Ghazali, Sharina Abdul Halim, Goh Choo Ta, Lee Khai Ern.  (2018).  Membudaya Penyelidikan Sains Kelestarian.  - 257. 
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali Dan Sharina Abdul Halim.  (2014).  Pembangunan Lestari Di Malaysia : Harapan Dan Kenyataan.  - 504. 
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Md. Elias Hossain, Abdulai A.mumin.  (2008).  Linking Rural Poverty And Environment : Governance And Sustainable Development Policies.  - 627. 

Penerbitan Lain-lain

Rospidah Ghazali.  (2023).  Resolusi: Cabaran Dalam Mencapai Sekuriti Makanan.  - Radio Ikim. 
Saiful Arif Abdullah, Sharina Abdul Halim, Tanot Unjah, Rospidah Ghazali, Nor Diana Mohd Idris, Lim Choun Sian.  (2023).  Tinjauan Lapangan Ke Kawasan Tragedi Banjir Di Baling Kedah Darul Aman.  - 1-56. 
Rospidah Ghazali, Nor Diana Mohd Idris, Sharina Abdul Halim, Saiful Arif Abdullah, Tanot Unjah & Lim Choun Sian.  (2023).  Impak Bah Baling 2022 Terhadap Sosio-ekonomi: Tinjauan Awal.  - 1-20. 
Zainebbeevi Kamalbatcha, Rospidah Ghazali, Ruziana Mohd Ghazi, Abdullah Samat, Roslina Kamarudin,nitty Hirawaty Kamarulzaman.  (2023).  Analisis Pendapatan Nelayan Dan Peternak Ikan Di Sungai Pahang.  - Program Focus Group Discussion (fgd) Dan Pameran Penyelidikan: Sungai Pahang Untuk Kelestarian Kehidupan Nelayan Dan Penternak Ikan.  1. 
Rospidah Ghazali & Zainebeevi Kamalbatcha.  (2022).  Isi Rumah B40 Dalam Era Pandemik Covid19: Strategi Daya Tahan Untuk Kelestarian Hidup.  - Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2022: Pemerkasaan Penduduk Dan Keluarga Teras Negara Maju.  41. 
Fatimah Mohamed Arshad, Shaufique Fahmi Ahmad Sidique, Rospidah Ghazali, Serena Che Omar.  (2021).  Dasar Agro Makanan 2.0 2021-2030 Pemodenan Agromakanan Menjamin Masa Depan Negara.  - 1-253. 
Rospidah Ghazali, Rohaizah Saad.  (2021).  Upscaling Agrobiodiversity-based Rice Farming Systems Through The System Of Rice Intensification (sri) In Malaysia Farming Systems Through The System Of Rice Intensification (sri) In Malaysia.  - Audit Report For Small Grant Project (sgp), Green Environmental Facility (gef) United Nation Development Program (undp) Project Number: Mal/sgp/op6/y3core/bd/2018/02.  1-7. 
Mohd Khairi Ismail, Nurul Syafiza Che Nan, Rospidah Ghazali & Norlee Ramli.  (2021).  Pekebun Kecil Getah Di Malaysia: Isu Dan Solusi.  - Fpp Biznewz.  50-52. 
Rospidah Ghazali.  (2021).  'do More To Ramp Up Rice Production'.  - The Sundaily.  1-4. 
Rospidah Ghazali.  (2020).  Feeding The Future: Development Of Malaysian Paddy Sector.  - Siri Diskusi Kases 2020.  1-60. 
Doris Padmini A/p S. Selvaratnam, Zulkefly Abdul Karim, Mohd Azlan Shah Zaidi, Mustazar Mansur, Hazrul Izuan Shahiri, Mohd Adib Ismail, Hairunnizam Wahid, Rospidah Ghazali, Aainaa Harun.  (2020).  Laporan Program Advokasi Kepenggunaan Komuniti Pangsapuri Enggang.  - Geran Penyelidikan Belum Dapat Didaftarkan Sebab Belum Dapat Resit Bayaran Rasmi Dari Macfae.  1-20. 
Rospidah Ghazali.  (2020).  Peningkatan Agrobiodiversiti Melalui Sekolah Lapangan Petani.  - 1-14. 
Rospidah Ghazali.  (2020).  Kajian Penilaian Ekonomi, Kemudahterancaman Dan Penghidupan Lestari Nelayan Sungai Dan Pengusaha Akuakultur Di Pahang.  - Kajian Penilaian Ekonomi, Kemudahterancaman Dan Penghidupan Lestari Nelayan Sungai Dan Pengusaha Akuakultur Di Pahang (perbincangan Dan Kerjasama Penyelidikan).  1-27. 
Rospidah Ghazali, Abdullah Samad, Jasni Yaakub.  (2020).  Agrobiodiversiti Sawah Padi Sebagai Sumber Jaminan Bekalan Makanan Isirumah Luar Bandar.  - Dialog Meja Bulat Peningkatan Agrobiodiversiti Melalui Sekolah Lapangan Petani, 4 Hb Febuari 2020 Di Universiti Utara Malaysia.  1. 
Mohd Azlan Shah Zaidi, Rospidah Ghazali, Hairunnizam Wahid, Mustazar Mansur, Zulkefly Abdul Karim, Mohd Adib Ismail, Doris Padmini S. Selvaratnam, Hazrul Izuan Shahiri.  (2019).  Kesan Program Bantuan Kerajaan Terhadap Kebajikan Isi Rumah B40: Kajian Kes Komuniti Bandar Di Puchong, Selangor.  - Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke-14, 2019 (perkem 2019).  1-19. 
Rospidah Ghazali, Abdullah Samad.  (2019).  Kepelbagaian Biologi Sawah Padi Untuk Keselamatan Makanan Penduduk Luar Bandar.  - Persidangan Pesawah Padi Kebangsaan 2019 (pppk2019).  52-54. 
Rospidah Ghazali, Salwati Ariffin, Maimon Abdullah, Rosenani Abu Bakar, Anizan Isahak.  (2019).  Pendekatan Agroekologi Sebagai Pemangkin Ke Arah Matlamat Ekonomi Hijau: Kajian Kes Penanaman Padi Sri.  - Konvensyen Kampus Lestari 2019.  1. 
Rospidah Bt. Ghazali;basri Bin Abdul Talib;er Ah Choy;mohd Adib Bin Ismail;chamhuri B Siwar.  (2018).  Transformasi Pekebun Kecil Persendirian Sektor Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pembangunan Lestari.  -
Rospidah Bt. Ghazali;chamhuri Bin Siwar;faridah Bt. Shahadan;shaharudin Bin Idrus.  (2018).  Kemudahterancaman, Daya Tahan Dan Inclusiveness: Analisis Terhadap Kumpulan Bottom 40 Percent .  -
Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali & Siti Fairuz Hassan.  (2017).  Vulnerability Among Participants Of Batang Lupar And Rantau Manis Agropolitan Project: Assessment Of Measurement Model.  - International Conference On Sustainable Cities, Communities And Partnerships For Sustainable Development Goals. 
Rospidah Ghazali.  (2017).  Inclusiveness And Equitable Society; Addressing Vulnerability Factors Of The Bottom 40 Per Cent (b40) Households.  - Quintessential Economics.  12. 
Nor Zuriati Amani Abd Rani, Rospidah Ghazali, Chamhuri Siwar & Zaidi Isa.  (2017).  The Vulnerability Factors Among Bottom 40 Percent (b40) Of Household`s Income At Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (kesedar).  - International Conference On Sustainable Cities, Communities And Partnerships For Sustainable Development Goals. 
Rospidah Ghazali & Lee Jing.  (2017).  Salam Lestari.  - Salam Lestari Bil 37/ Julai 2017.  1-22. 
Chamhuri Siwar (ketua Projek), Ahmad Fariz Mohammad, Mohd Talib Abd Latiff, Rospidah Ghazali, Shaharudinb Idrus, Azmawati Mohamed Nawi, Sharifah Ezat Wan Puteh , Idayu Badilla Idrus & Rozita Hod,.  (2016).  Socioeconomic, Wellbeing & Health Impacts Of Flood Disaster In The Pahang River Basin: Implications For Livability, Sustainability And Quality Of Life..  - The Use Of First Portable. 
Chamhuri S, Sharifa Ezat Wp, Mohd Raihan T,rozita H, Azmawati Mn, Idayu Badilla I, Shaharuddin I, Shaharuddin Mi, Rospidah G, Nurul Ashikin Alias, Farhah Izzati Zubir, Izzah Syazwani Ahmad, Nor Diana.  (2016).  Socio-economic And Health Impacts Of 2014 Floods In Pahang River Basin : Policy Implications For Adaptation And Mitigation.  - Persidangan Kajian Bencana Banjir 2014. 
Rospidah Ghazali.  (2015).  Menangani Peningkatan Kos Sara Hidup Di Kalangan Kumpulan Berpendapatan Rendah.  - Salam Lestari. 
Rospidah Ghazali Dan Pazim@fadzim Othman.  (2015).  Kemudahterancaman Dan Daya Tahan Komuniti Penanam Padi: Kajian Kes Kawasan Penanaman Padi Utama Negara.  - Persidangan Kecemerlangan Melayu 2015. 
Chamhuri Bin Siwar, Basri Bin Abdul Talib, Rospidah Bt. Ghazali, Abdul Hamid Bin Jaafar.  (2015).  Establishment Of The Sustainability Index At The Farm Level.  -
Rospidah Ghazali, Abdullah Samad, Jasni Yaakub & Pazim@fadzim Othman.  (2014).  Comparative Assessment Between Conventional Farming And Natural Farming: An Analyses Of Economic And Natural Resource Among Paddy Farmers At Sungai Leman Irrigation Block, Sabak Bernam Selangor.  - 14th Science Council Of Asia International Conference: Future Earth: Research For Global Sustainability And Holistic Understanding Of Sustainable Development In Asia. 
Febri Doni, I. Anizan, C.m.z Che Radziah, Rospidah Ghazali, Wan Mohtar Wan Yusoff, S. Norela, Aini Aman & Chamhuri Siwar.  (2014).  Penanaman Padi Kaedah Sri Untuk Transformasi Ekonomi Petani Kecil.  - Seminar Konsultasi Ekonomi & Pengurusan Teknologi Pertanian (skep) 2014. 
Rospidah Ghazali.  (2013).  Pusat Kecemerlangan Berpotensi (hicoe): Pemacu Kepada Penyelidikan Kelestarian.  - Salam Lestari. 
Adnan A. Hezri And Rospidah Ghazali.  (2011).  Social Aspects Of The Green Economy.  - Unrisd Conference Green Economy And Sustainable Development: Bringing Back The Social Dimension. 
Adnan A. Hezri And Rospidah Ghazali.  (2011).  A Fair Green Economy: Studies Of Agriculture, Energy And Waste Initiatives In Malaysia.  - Occasional Paper Two : Social Dimensions Of Green Economy And Sustainable Development December 2011. 
Ahmad Zubir Ibrahim, Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali..  (2011).  Impak Perubahan Iklim Ke Atas Jaminan Makanan:satu Tinjauan Di Kawasan Jelapang Padi Muda..  - Persidangan Geografi Dan Alam Sekitar Kali Ke-3, Jabatan Geografi Dan Alam Sekitar. 
Chamhuri Siwar & Rospidah Ghazali.  (2008).  Food Security In Asean Countries: Malaysian Perspectives.  - 33rd Annual Conference Of The Federation Of Asean`s Economic Associations (faea): "asean`s Co-operation In Agricultural And Rural Development In The Globalisation Era". 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

Economic valuation, Vulnerability and Sustainable Livelihood of Patin Buah (P. nasutus) fishermen , Ketua Projek , 01-12-2019 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
KEMUDAHTERANCAMAN, DAYA TAHAN DAN INCLUSIVENESS: ANALISIS TERHADAP KUMPULAN BOTTOM 40 PERCENT , Ketua Projek , 01-09-2015 sehingga 31-05-2018 , Universiti
TRANSFORMASI PEKEBUN KECIL PERSENDIRIAN SEKTOR KELAPA SAWIT DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN LESTARI , Ketua Projek , 01-06-2015 sehingga 30-11-2017 , Universiti
Food Security Assessment for the Flood-effected Victims: Vulnerability, Coping Strategy and Livelihood , Ketua Projek , 04-04-2012 sehingga 03-07-2014 , Kebangsaan
Prospects for Multifunctionary of Irrigated Paddy Cultivation in Malaysia: Developing Framework, Measurement and Recommendation , Ketua Projek , 21-06-2011 sehingga 19-09-2013 , Kebangsaan
Keselamatan makanan Di Kalangan Masyarakat Mudah Terancam di Kedah: Penilaian Terhadap keberkesanan Intervensi dan Governans , Ketua Projek , 16-05-2011 sehingga 14-11-2012 , Universiti
Penggunaan Indikator Untuk Penilaian Kelestarian Sistem Pengeluaran Padi Air Hujan Di Kedah , Ketua Projek , 01-12-2010 sehingga 30-11-2012 , Universiti
Food Security Among The Paddy Cultivators in Irrigated and Non Irrigated Areas: An Assessment and Policy Recommendation , Ketua Projek , 15-03-2010 sehingga 14-08-2012 , Kebangsaan
Fleet Composition and Beneficial Ownership in Malaysia , Penyelidik Bersama , 06-07-2022 sehingga 28-08-2023 , Antarabangsa
Program Advokasi Kepenggunaan & Karnival Keusahawanan Komuniti Pangsapuri Enggang , Penyelidik Bersama , 05-01-2020 sehingga 30-04-2020 , Kebangsaan
Tajuk Program : Multidimensional Approach to Uplifting Social Wellbeing of Malaysian B40 [LRGS MRUN/F1/02/2019] Tajuk Projek : Policy Evaluation: Effectiveness and Sustainability of B40 Programmes , Penyelidik Bersama , 01-02-2019 sehingga 30-04-2023 , Kebangsaan
Upscaling agrobiodiversity – based rice farming systems through the System of Rice Intensification (SRI) in Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-07-2018 sehingga 30-06-2020 , Antarabangsa
Penilaian keberkesanan program kerajaan dalam memperkasa pendapatan golongan isi rumah B40 , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-10-2020 , Kebangsaan
CABARAN KENAIKAN KOS SARA HIDUP DAN PEMERKASAAN ISI RUMAH B40 , Penyelidik Bersama , 01-09-2016 sehingga 31-08-2017 , Kebangsaan
Socioeconomic, Welbeing, and Helath Impacts Of Flood Disaster In The Pahang River Basin: Implications for Livability, Sustainability and Quality of life , Penyelidik Bersama , 01-04-2015 sehingga 30-04-2016 , Kebangsaan
TRANSFORMASI LUAR BANDAR UNTUK MELESTARIKAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-01-2017 , Universiti
Membudaya Sains dan Governans Kelestarian , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Keberkesanan dan Faedah Program Transformasi Luar Bandar: Kajian Kes di Rural Transformation Centre (RTC) Kelantan dan Perak , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
A Study on Green Tourism Development for Rural Community Transformation in Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-04-2013 sehingga 31-03-2016 , Kebangsaan
KAJIAN KEBERKESANAN DAN IMPAK PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR:KAJIAN KES PUSAT TRANSFORMASI LUAR BANDAR (RTC) KELANTAN, PERAK DAN MELAKA , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Pemindahan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Tentang Pemetaan Kemiskinan di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER): Kerjasama Pemindahan Ilmu oleh LESTARI UKM kepada ICU , Penyelidik Bersama , 17-07-2012 sehingga 16-07-2014 , Kebangsaan
Kepenggunaan Hijau: Kajian Kesedaran, Pengetahuan, Perlakuan dan Kesanggupan Membayar Untuk Produk Hijau dalam Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) , Penyelidik Bersama , 01-04-2012 sehingga 31-12-2013 , Kebangsaan
Establishment of the sustainability index at the farm level , Penyelidik Bersama , 01-07-2011 sehingga 30-06-2015 , Kebangsaan
Sosio Economic Aspect of Water Security and Sustainable Livelihood: On Selected Urban Agriculture in Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-07-2011 sehingga 30-06-2014 , Kebangsaan
Pembangunan Lestari Koridor Ekonomi Wilayah Pantai Timur (ECER): Kajian Kemudahterancaman, Penggunaan Sumber, Intervensi dan Governans dalam Kerangka , Penyelidik Bersama , 01-10-2010 sehingga 31-03-2013 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2018
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2019
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

MOHAMAD FAUZAN BIN ZAHIR SUPIAN, Sarjana
SITI NURAUNI HANIS BINTI AZMAN, Sarjana
MOHAMMAD NASRUL IZZATI BIN ZAHARI, Sarjana
NUR ALYA FARISAH BT MUHD ADZMIR, Sarjana
Kajian Perbandingan Amalan Pertanian Padi Organik dan Padi Konvensional :, SHAHRIZAH BINTI ABDUL HAMID, Sarjana
Memahami Amalan Penanaman Padi Lestari dan kesannya terhadap sekuriti makanan negara menggunakan pendekatan pihak berpentingan, MUHD NURKAMIL BIN MUHAMAD, Sarjana
KAJIAN IMPAK PUSAT TRANSFORMASI LUAR BANDAR (RTC): KAJIAN KES DI RTC PERAK DAN KELANTAN, SHAWON MUHAMMAD SHAHRIAR, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

ZAINEBBEEVI KAMALBATCHA, Doktor Falsafah
CUI SIXUN, Doktor Falsafah
KESELAMATAN MAKANAN: PENENTU PENGELUARAN PADI DAN IMPAK PEMILIKAN ASET KE ATAS PENGHIDUPAN PETANI PADI DI KAWASAN PENGAIRAN MUDA, AHMAD ZUBIR BIN IBRAHIM, Doktor Falsafah
KEMUDAHTERANCAMAN, KELESTARIAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN LESTARI PERTANIAN PADI DI KAWASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERSEPADU TERENGGANU UTARA (KETARA), MALAYSIA, MUHAMMAD YASAR, Doktor Falsafah
LAUANNAH EBEO MANINGO, Doktor Falsafah
KAJIAN IMPAK AGROPOLITAN TERHADAP PENGHIDUPAN LESTARI KOMUNITI LUAR BANDAR, SITI FAIRUZ BINTI HASSAN, Doktor Falsafah
PERBANDINGAN KELESTARIAN PENGELUARAN PADI MENGIKUT AMALAN KONVENSIONAL DAN PENGURUSAN, ROSNANI BINTI HARUN, Doktor Falsafah
Kesan Pembiayaan Mikro Terhadap Pembasmian Kemiskinan Pelbagai Dimensi dan Pemerkasaan Wanita: Kajian Empiris Terhadap Peminjam Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) di Malaysia, TASNUBA HAQUE, Doktor Falsafah
Kajian Impak Terhadap Kemudahterancaman, Pembasmian Kemiskinan dan Penghidupan Lestari, MOHD KHAIRI BIN ISMAIL, Doktor Falsafah
Kemudahterancaman, Daya Tahan dan Keterangkuman: Analisis Terhadap Kumpulan B40 di Selangor, AHMAD FATHI YUSOFF, Doktor Falsafah
Kemudahterancaman Dan Daya Tahan Kumpulan Isi Rumah Berpendapatan 40 Peratus Terendah (B40) Di Wilayah Kelantan Selatan, NOR ZURIATI AMANI BINTI AB RANI, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Juruaudit bagi Persatuan SRI-MAS , 21-07-2014 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Journal of Renewable and Sustainable Energy , 10-02-2016 sehingga 02-03-2016 , Antarabangsa
Jurnal Ekonomi Malaysia , 14-09-2012 sehingga 13-10-2012 , Kebangsaan
Perlantikan Juru Audit , 27-08-2016 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jurnal Ekonomi Malaysia , 16-09-2017 sehingga 10-10-2017 , Kebangsaan
System Thinking and Place Based Methods for Healthier Malaysian Cities , 01-01-2017 sehingga 31-12-2018 , Antarabangsa
JURUAUDIT 2016-2017 PERSATUAN AGROEKOLOGI MALAYSIA SRIMas , 26-05-2016 sehingga 25-05-2017 , Kebangsaan
Jurnal Ekonomi Malaysia , 10-04-2018 sehingga 16-04-2018 , Kebangsaan
AUDIT PENYATA KEWANGAN PERSATUAN , 24-04-2018 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
Evaluation of Agricultural Subsidies and the Welfare of Rice Farmers , 27-08-2018 sehingga 10-10-2018 , Kebangsaan
Modelling of Household Expenditure and Income Among the B40 Group in Malaysia , 19-11-2018 sehingga 04-12-2018 , Kebangsaan
Multidimensional Poverty in Ondo State, Nigeria: Who Are the Acutely Deprived Subgroups? , 02-10-2019 sehingga 16-10-2019 , Antarabangsa
ROSPIDAH GHAZALI , 26-06-2019 sehingga 27-06-2019 , Antarabangsa
PANEL PAKAR BAGI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) , 18-11-2019 sehingga 18-11-2019 , Kebangsaan
AHLI PANEL FORUM: JAMINAN MAKANAN & PERTANIAN LESTARI SEMPENA JELAJAH FORUM & EKSPO MAMPAN KELANTAN 2019: KE ARAH MEMBUDAYAKAN KOMUNITI CINTA ALAM , 11-10-2019 sehingga 11-10-2019 , Kebangsaan
Pengerusi Dialog Meja Bulat Peningkatan Agrobodiversiti Melalui Sekolah Lapangan Petani , 04-02-2020 sehingga 04-02-2020 , Kebangsaan
Dasar Sekuriti Makanan Negara , 17-06-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
ANTHROPOGENIC MARINE DEBRIS (AMD) IN MANGROVE FORESTS OF PUJADA BAY, DAVAO ORIENTAL, PHILIPPINES , 26-03-2020 sehingga 12-04-2020 , Antarabangsa
Perlantikan Sebagai Pakar/ Panel/ Informan FRGS 2018 , 09-09-2020 sehingga 05-10-2020 , Kebangsaan
Perlantikan Sebagai JURUAUDIT BAGI SMALL GRANTS PROGRAMME UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (SGP UNDP) UNTUK SEMAKAN PENGGAL PERTENGAHAN , 14-09-2020 sehingga 17-09-2020 , Antarabangsa
Mengaudit Akaun PERSATUAN AGROEKOLOGI MALAYSIA UNTUK INTENSIFIKASI SUMBER LESTARI (MALAYSIAN AGROECOLOGY SOCIETY FOR SUSTAINABLE RESOURCE INTENSIFICATION) (SRI-MAS) , 19-08-2020 sehingga 19-09-2020 , Kebangsaan
Editorial Board of the Journal entitled Malaysian Journal of Agricultural Economics , 26-11-2020 sehingga 25-11-2022 , Antarabangsa
A Proposed Conceptual Model for Food Safety Controls Across Food Supply Chain , 01-02-2021 sehingga 22-02-2021 , Kebangsaan
The Cooperative Experience of Cogon Farmers: Food Security For Small Farmers , 19-07-2021 sehingga 02-08-2021 , Antarabangsa
Ahli Kumpulan Kerja bagi Kluster Pertanian dan Keselamatan Makanan, Akademi Profesor Malaysia (APM) , 20-09-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Environmentally Based Rural Area Economic Development Model Sugar Palm in Nagari Andaleh Baruh Bukik Tanah Datar Regency , 16-09-2021 sehingga 30-09-2021 , Antarabangsa
Mengaudit Akaun PERSATUAN AGROEKOLOGI MALAYSIA UNTUK INTENSIFIKASI SUMBER LESTARI (MALAYSIAN AGROECOLOGY SOCIETY FOR SUSTAINABLE RESOURCE INTENSIFICATION) (SRI-MAS) , 29-09-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Determinants of Climate Smart Agriculture Practices on Smallholder Plots Evidence from Wadla District, Northeast Ethiopia , 25-06-2022 sehingga 25-07-2022 , Antarabangsa
AHLI PASUKAN BERTINDAK, KLUSTER PERTANIAN DAN SEKURITI MAKANAN (PSM) PERTUBUHAN AKADEMI PROFESOR MALAYSIA (APM) , 01-07-2022 sehingga 29-10-2023 , Kebangsaan
DASAR SEKURITI MAKANAN NEGARA , 17-06-2020 sehingga 20-10-2022 , Kebangsaan
Pengurusan Efisien Program Pemerkasaan Agroekologi , 01-10-2022 sehingga 01-10-2022 , Kebangsaan
AHLI TETAP JAWATANKUASA KLUSTER KETERSEDIAAN MENGENAI DASAR SEKURITI MAKANAN NEGARA TAHUN 2023 , 09-03-2023 sehingga 08-03-2023 , Kebangsaan
AHLI TETAP JAWATANKUASA KLUSTER KETERSEDIAAN MENGENAI DASAR SEKURITI MAKANAN NEGARA TAHUN 2023 , 09-03-2023 sehingga 08-03-2024 , Kebangsaan
Pakar Penambahbaikan National Multidimensional Poverty Index (MPI) , 08-07-2023 sehingga 08-07-2023 , Kebangsaan
PANEL DALAM FORUM MEJA BULAT MENOKTAHKAN KEMISKINAN BANDAR: KESAN DAN CABARAN , 22-06-2023 sehingga 22-06-2023 , Kebangsaan
Ahli Tetap Jawatankuasa Kluster Tersediaan Mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara 2023 , 09-03-2023 sehingga 08-03-2024 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

"The Relationship between Economic Opportunity, Demography, Accumulation of Capital and Culture towards Poverty Eradication" , 01-07-2020 sehingga 02-08-2020 , Universiti
ARTICLE REVIEW FOR JURNAL EKONOMI MALAYSIA (JEM) , 28-03-2023 sehingga 11-05-2023 , Universiti
Cadangan Penyelidikan (Kaedah Penyelidikan - STPD6024/8014) Semester 1 Sesi 2022/2023 , 03-10-2022 sehingga 31-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS SAINS KELESTARIAN, SAINS KELESTARIAN LANJUTAN DAN KAEDAH PENYELIDIKAN , 12-02-2020 sehingga 27-02-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PROGRAM PERBINCANGAN KUMPULAN TERFOKUS (FGD) KAJIAN FISHING FLEET COMPOSITION AND ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP IN MALAYSIA , 19-10-2022 sehingga 16-11-2022 , Universiti
JAWATANKUASA RAYUAN UNTUK MENYEMAK SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEM 1 2019-2020 , 28-02-2020 sehingga 28-02-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMAKAN KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN (STPD6024 & STPD8014) , 13-12-2022 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMAKAN PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (BIOLOGI PEMULIHARAAN), FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI , 01-02-2021 sehingga 31-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMAKAN PROGRAM SISWAZAH KERJA KURSUS, JSBB , 30-06-2022 sehingga 30-06-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK Kolokium Siswazah LESTARI , 29-06-2018 sehingga 30-11-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Penerbit dan Penerbitan LESTARI , 02-01-2016 sehingga 01-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Pengajian Siswazah LESTARI , 22-01-2018 sehingga 21-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawantankuasa Penerbitan dan Penerbit LESTARI , 01-03-2020 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk bagi Kolokium Siswazah LESTARI 2019 , 10-09-2019 sehingga 14-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kursus Sains Kelestarian dan Pembangunan LESTARI dengan kerjasama PKP , 01-04-2019 sehingga 31-12-2022 , Universiti
Jawatankuasa Penilai Pembentangan Usulan Penyelidikan Siswazah LESTARI Bil 1/2020 , 14-01-2020 sehingga 14-01-2020 , Universiti
Jawatankuasa Penilai Pembentangan Usulan Penyelidikan Siswazah LESTARI Bil 11/2021 , 01-11-2021 sehingga 01-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penilai Pembentangan Usulan Penyelidikan Siswazah LESTARI Bil 12/2021 , 01-11-2021 sehingga 01-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penilai Pembentangan Usulan Penyelidikan Siswazah LESTARI Bil 15/2022 , 25-07-2022 sehingga 25-07-2022 , Universiti
Jawatankuasa Penilai Pembentangan Usulan Penyelidikan Siswazah LESTARI Bil 16/2022 , 25-07-2022 sehingga 25-07-2022 , Universiti
Jawatankuasa Penilai Pembentangan Usulan Penyelidikan Siswazah LESTARI Bil 3/2020 , 27-10-2020 sehingga 27-10-2020 , Universiti
Jawatankuasa Penilai Pembentangan Usulan Penyelidikan Siswazah LESTARI Bil 4/2020 , 27-10-2020 sehingga 27-10-2020 , Universiti
Jawatankuasa Penilaian Kolokium Siswazah LESTARI 2022 , 19-08-2022 sehingga 13-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar Latihan Industri Pascasiswazah , 08-08-2022 sehingga 30-09-2022 , Universiti
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Siswazah LESTARI Bil 3/2021 , 16-02-2021 sehingga 16-02-2021 , Universiti
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Siswazah LESTARI Bil 4/2020 , 21-04-2020 sehingga 21-04-2020 , Universiti
KRA 1 LESTARI , 01-06-2018 sehingga 31-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah LESTARI , 24-11-2014 sehingga 25-11-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah LESTARI 2020 , 06-10-2020 sehingga 14-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah LESTARI Tahun 2023 , 04-07-2023 sehingga 31-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI DALAMAN GERAN PENYELIDIKAN DI BAWAH DANA UNIVERSITI PENYELIDIKAN (UP) TAHUN 2022 , 08-06-2022 sehingga 30-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN DETERMINING THE ENTREPRENEURIAL SUCCESS FACTORS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN CAMBODIA PRESENTER LAUANNAH EBEO MANINGO P104476 DOCTOR OF PHILOSOPHY , 03-08-2021 sehingga 03-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI TESIS SARJANA KERJA KURSUS (ANALISIS STRATEGI DAN KESELAMATAN) , 12-08-2022 sehingga 26-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMERIKSA PROJEK PENYELIDIKAN I (STAP 6974) SEM 1 SESI 2022/2023 , 09-01-2023 sehingga 31-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyeliaan Latihan Industri Pelajar Program Antropolgi & Sosiologi (A170893) Farah Diyanah binti Iskandar , 02-08-2021 sehingga 24-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Tabung Khas Alam Sekitar dan Pembangunan , 19-02-2021 sehingga 28-02-2024 , Universiti