Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. AZRINA ABDULLAH AL-HADI

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PERNIAGAAN GLOBAL & EKONOMI DIGITAL (GLoBDE)
azrna@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Ekonomi , Doktor Falsafah , UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE , 2014
Sarjana , UNIV. MALAYA , 2001
Sarjana Muda , UNIV. ISLAM ANTARABANGSA , 1997
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - ECONOMICS (Industrial Economics)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Hazrul Shahiri,zhiming Cheng,azrina Abdullah Al-hadi.  (2021).  Why Do Low-skilled Foreign Workers Have A Wage Advantage? Evidence From The Palm Oil Plantation Sector In Malaysia.  - Population,space And Place.  1-8. 
Azrina Abdullah Al-hadi; John Bitzan, James Peoples.  (2019).  Input Allocation Efficiency In The United States Railroad Industry: Changing Work Rules And Managerial Flexibility.  - Transportation Research Part A: Policy And Practice.  281-296. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nurhamizah Rashid, Maisarah Mazlan, Norain Mod Asri, Norshamliza Chamhuri, Azrina Abdullah Al-hadi, Hazrul Izuan Shahiri.  (2021).  Wanita Dan Persekitaran Kerja Dalam Bidang Stem: Analisis Nvivo.  - Jurnal Pengurusan.  173-185. 
Hazrul Shahiri,zhiming Cheng,azrina Abdullah Al-hadi.  (2021).  Why Do Low-skilled Foreign Workers Have A Wage Advantage? Evidence From The Palm Oil Plantation Sector In Malaysia.  - Population,space And Place.  1-8. 
Kamal Azri Husin, Hazrul Shahiri, Azrina Abdullah Al-hadi, Aminudin Mokhtar.  (2021).  Pengaruh Pusingan Kerja Terhadap Perkembangan Kerjaya.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  113-124. 
Azrina Abdullah Al-hadi; John Bitzan, James Peoples.  (2019).  Input Allocation Efficiency In The United States Railroad Industry: Changing Work Rules And Managerial Flexibility.  - Transportation Research Part A: Policy And Practice.  281-296. 
Amal Sulaiman, Roziana Baharin, Azrina Abdullah Al-hadi.  (2019).  Impact Of Import And Export On Gdp Of Egypt: Application Of Ardl Mode.  - International Journal Of Asian Social Science.  1-10. 
Azrina Abdullah Al-hadi Dan James Peoples.  (2016).  Input Price Effect On Productivity Gains In The United States Railroad Industry.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  3-14. 

Buku Penyelidikan

Aminudin Mokhtar, Azrina Abdullah Al-hadi, Siti Hajar Mohd Idris, Hazrul Izuan Shahiri, Norlin Khalid.  (2022).  Matematik Untuk Ekonomi Dan Perniagaan.  - 265. 
Nurul Fathiah Aziz, Norshamliza Chamhuri, Norain Mod Asri, Azrina Abdullah Al-hadi, Norlida Hanim Mohd Salleh, Shahida Shahimi.  (2022).  Pengurusan Kelestarian Minyak Sawit Malaysia.  - 18. 
Md Shafiin Shukor, Norlida Hanim Mohd Salleh, Rozilee Asid, Azrina Abdullah Al-hadi.  (2022).  Perkhidmatan Industri Pelancongan Di Malaysia: Daya Saing Dan Analisis Kecekapan Teknikal.  - 156. 
Shahida Shahimi, Hasnah Toran, Azrina Abdullah Al-hadi, Noor Hasni Juhdi, Zainal Rasyid Mahayuddin, Mohd Azlis Sani Md. Jalil, Chessda Uttraphan A/l Eh Kan, Nur Fatin Adilah Rohaizan.  (2022).  Kebolehkerjaan Belia Berkeperluan Khas.  - 16. 
Norain Mod Asri, Azrina Abdullah Al-hadi, Norshamliza Chamhuri, Hazrul Izuan Shahiri.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita: Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 7. 

Bab Dalam Buku

Shahida Shahimi, Hasnah Toran, Azrina Abdullah Al-hadi, Noor Hasni Juhdi, Zainal Rasyid Mahayuddin, Mohd Azlis Sani Md. Jalil, Chessda Uttraphan A/l Eh Kan, Nur Fatin Adilah Rohaizan.  (2022).  Kebolehkerjaan Belia Berkeperluan Khas.  - 16. 
Norain Mod Asri, Azrina Abdullah Al-hadi, Norshamliza Chamhuri, Hazrul Izuan Shahiri.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita: Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 7. 
Nurul Fathiah Aziz, Norshamliza Chamhuri, Norain Mod Asri, Azrina Abdullah Al-hadi, Norlida Hanim Mohd Salleh, Shahida Shahimi.  (2022).  Pengurusan Kelestarian Minyak Sawit Malaysia.  - 18. 
Azrina Abdullah Al-hadi; James Peoples.  (2019).  U.s. Freight Rail Economics And Policy: Are We On The Right Track?.  - 300. 
Ummi Amirah Alias, Hairunnizam Wahid & Azrina Abdullah Al-hadi.  (2017).  Pengurusan Zakat Di Malaysia : Satu Pendekatan Analisis Gelagat.  - 411. 
Azrina Abdullah Al-hadi, Norain Mod Asri, Shahida Shahimi, Zulkefly Abdul Karim.  (2005).  Ke Arah Kedah Maju : Antara Perancangan Dan Keupayaan.  - Bab 10 : hlm 127-149. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Aminudin Mokhtar, Azrina Abdullah Al-hadi, Siti Hajar Mohd Idris, Hazrul Izuan Shahiri, Norlin Khalid.  (2022).  Matematik Untuk Ekonomi Dan Perniagaan.  - 265. 
Md Shafiin Shukor, Norlida Hanim Mohd Salleh, Rozilee Asid, Azrina Abdullah Al-hadi.  (2022).  Perkhidmatan Industri Pelancongan Di Malaysia: Daya Saing Dan Analisis Kecekapan Teknikal.  - 156. 

Penerbitan Lain-lain

Hazrul Izuan Bin Shahiri;azrina Abdullah Al-hadi.  (2023).  Decomposing The Source Of Low-skilled Foreign Workers Wage Advantage In Malaysian Plantation Sector.  -
Shahida Binti Shahimi;azrina Abdullah Al-hadi;noor Hasni Binti Juhdi.  (2023).  Sustainable Social Business Model For Economic Empowerment And Social Inclusion Of Persons With Disabilities.  -
Aminudin Bin Mokhtar;siti Hajar Bt. Mohd. Idris;azrina Abdullah Al-hadi;norlin Binti Khalid;hazrul Izuan Bin Shahiri.  (2022).  Matematik Untuk Ekonomi Dan Perniagaan.  -
Riayati Binti Ahmad;norlida Hanim Binti Mohd Salleh;azrina Abdullah Al-hadi.  (2022).  Cukai Pelancongan Di Malaysia : Kajian Ke Atas Persepsi Pengguna.  -
Shahida Binti Shahimi;azrina Abdullah Al-hadi.  (2022).  The Role Of Islamic Microfinancing In Promoting Financial Inclusion In Malaysia.  -
Shahida Shahimi, Abd Ghafar Ismail, Azrina Abdullah Al-hadi.  (2021).  The Role Of Islamic Microfinancing In Promoting Financial Inclusion In Malaysia.  - 1-4. 
Shahida Binti Shahimi, Chessda Uttraphan A/l Eh Kan, Mohd Azlis Sani Bin Md Jalil, Azrina Abdullah Al-hadi, Zainal Rasyid Mahayuddin, Hasnah Toran, Noor Hasni Juhdi.  (2021).  Self-employment And Economic Empowerment Program Through Social Entrepreneurship For Youth With Autism.  - 1-7. 
Norlida Hanim Mohd Salleh, Rozilee Asid, Basri Abdul Talib, Azrina Abdullah Al-hadi, Roziana Baharin,.  (2021).  Kecekapan Agensi Pelancongan Dan Perkhidamatan Penginapan Industri Pelancongan Malaysia Menjelang 2020.  - 1-10. 
Norshamliza Binti Chamhuri;azrina Abdullah Al-hadi;norain Binti Mod Asri.  (2021).  Bumiputera Financial Behaviour Towards Investment In Education.  -
Norlida Hanim Binti Mohd Salleh;basri Bin Abdul Talib;azrina Abdullah Al-hadi;roziana Binti Baharin.  (2021).  Kecekapan Agensi Pelancongan Dan Perkhidmatan Penginapan Industri Pelancongan Malaysia Menjelang 2020.  -
Shahida Shahimi, Azrina Abdullah Al-hadi, Abd Ghafar Ismail, Nurul Wafa Mohd Bohari.  (2020).  Measuring The Financial Inclusion: Evidence From Oic Countries.  - 3rd International Business And Management Conference 2020 (ibmc 2020).  20. 
Nur Syahirah Che Lah, Norshamliza Chamhuri, Norain Mod Asri, Azrina Abdullah Al-hadi.  (2020).  Investment In Children's Education Among The B40 During The Ear Of Pandemic Covid19: Is It Still A Priority?.  - The 22nd Malaysian Finance Association Conference 2020 Malaysian Finance Association.  43. 
Shahida Shahimi, Azrina Abdullah Al-hadi, Abd Ghafar Ismail, Nurul Wafa Mohd Bohari.  (2020).  Financial Inclusion In The Organization Of Islamic Cooperation Countries.  - 3rd Uum International Islamic Business And Management Conference (ibmc 2020).  1-49. 
Abdul Latiff Ahmad, Tanot Unjah, Suhaili Alma'amun, Azrina Abdullah Al-hadi, Juliana Senawi, Yanti Rosli, Raja M Zuha Raja Kamal Bashah, Zanisah Man, Roziah Sidik, Mimi Hani Abu Bakar, Zarina Othman, Salvinder Singh Karam Singh.  (2020).  Ukm International Summer Programme.  - 1-34. 
Norain Mod Asri, Azrina Abdullah Al-hadi, Norshamliza Chamhuri, Hazrul Izuan Shahiri.  (2020).  Wanita Dan Persekitaran Kerja Dalam Bidang Stem.  - Kolokium Penyelidikan Kursi Kepimpinan Wanita 2020.  1-8. 
Liew Chei Siang;rahmah Bt. Ismail;azrina Bt. Abdullah Al-hadi.  (2018).  A Panel Data Approach To The Measurement Of Technical Efficiency And Its Determinants In Malaysian Manufacturing Small And Medium Enterprises.  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

KERELEVENAN KEWUJUDAN PASAR AWAM BASAH TERHADAP PENGGUNA DI BANDAR , Penyelidik Bersama , 15-01-2023 sehingga 15-01-2024 , Kebangsaan
Potensi Membangunkan Universiti Kebangsaan Malaysia Sebagai Destinasi Pelancongan Ilmu , Penyelidik Bersama , 31-12-2022 sehingga 31-12-2023 , Kebangsaan
Adakah gamifikasi ‘Econ Hunt’ releven terhadap motivasi, penglibatan dan prestasi pelajar?: Kajian rintis terhadap kursus Makroekonomi , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 26-07-2023 , Universiti
Transformasi Era Pembelajaran Digital: Gajet Sebagai Media Pembelajaran Berkesan dalam Pengajaran dan Pembelajaran , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 26-07-2023 , Universiti
IMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PEKEBUN KECIL SAWIT , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
Promoting Sustainable Consumption of Palm Oil Through Health in An Emerging Economy , Penyelidik Bersama , 01-10-2020 sehingga 30-09-2023 , Kebangsaan
Kesan Pensijilan RSPO dan MSPO kepada Pengeluaran dan Analisis Perbandingan Faedah Ekonomi Perladangan Pekebun Kecil Kelapa Sawit , Penyelidik Bersama , 15-08-2020 sehingga 14-08-2023 , Kebangsaan

Tamat

Wanita dan bekerja dari rumah: satu tinjauan awal , Ketua Projek , 15-10-2020 sehingga 14-04-2022 , Kebangsaan
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan dalam Era Pendidikan 4.0 , Ketua Projek , 01-07-2019 sehingga 31-07-2021 , Universiti
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan dalam Era Pendidikan 4.0 , Ketua Projek , 01-07-2019 sehingga 30-06-2020 , Universiti
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan dalam Era Pendidikan 4.0 , Ketua Projek , 01-07-2019 sehingga 30-06-2020 , Universiti
Kesan Deregulasi Tambang Bas Terhadap Kecekapan Perkhidmatan Bas/Van Sekolah , Ketua Projek , 01-05-2016 sehingga 30-04-2018 , Universiti
MATEMATIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Penawaran makanan di peringkat peruncitan menerusi media sosial oleh wanita dalam kalangan B40 , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-10-2022 , Kebangsaan
In the wake of Covid-19: How the pandemic has changed grocery purchasing habits and highlighted the importance of digital transformation in the food retail sector. , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-10-2022 , Kebangsaan
HOME-BASED TRAVEL DEMAND OF PUBLIC UNIVERSITY STUDENT IN SELECTED UNIVERSITIES IN THE KLANG VALLEY: A FRAMEWORK FOR ANALYSIS , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-04-2022 , Kebangsaan
CUKAI PELANCONGAN DI MALAYSIA : KAJIAN KE ATAS PERSEPSI PENGGUNA , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-04-2022 , Universiti
Decomposing The Source of Low-Skilled Foreign Workers Wage Advantage in Malaysian Plantation Sector , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-04-2022 , Kebangsaan
Keberkesanan Ujian Atas Talian: Analisis Perbandingan Kos-Manfaat , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-10-2021 , Universiti
Wanita dan persekitaran kerja dalam bidang STEM , Penyelidik Bersama , 03-12-2019 sehingga 02-03-2021 , Kebangsaan
SUSTAINABLE SOCIAL BUSINESS MODEL FOR ECONOMIC EMPOWERMENT AND SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES , Penyelidik Bersama , 01-11-2019 sehingga 30-05-2022 , Kebangsaan
Bumiputera Financial Behaviour Towards Investment in Education , Penyelidik Bersama , 01-06-2019 sehingga 31-07-2021 , Kebangsaan
Hutang dalam Kalangan Belia dan Kelestarian Kehidupan , Penyelidik Bersama , 01-06-2019 sehingga 31-07-2021 , Kebangsaan
THE ROLE OF ISLAMIC MICROFINANCING IN PROMOTING FINANCIAL INCLUSION IN MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-06-2019 sehingga 31-07-2021 , Kebangsaan
Self-Employment and Economic Empowerment Program through Social Entrepreneurship for Youth with Autism , Penyelidik Bersama , 01-12-2018 sehingga 31-05-2021 , Kebangsaan
Kecekapan Agensi Pelancongan dan Perkhidmatan Penginapan Industri Pelancongan Malaysia Menjelang 2020 , Penyelidik Bersama , 15-11-2018 sehingga 14-05-2021 , Kebangsaan
BURUH ASING DI MALAYSIA: KAJIAN IMPAK TERHADAP PASARAN BURUH, PRODUKTIVITI, PRESTASI MAKROEKONOMI DAN SUATU PENILAIAN DASAR , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-01-2021 , Universiti
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
Misi Lonjakan Penerbitan FEP 2015 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
A Panel Data Approach to the Measurement of Technical Efficiency and its Determinants in Malaysian Manufacturing Small and Medium Enterprises , Penyelidik Bersama , 01-04-2015 sehingga 31-03-2016 , Universiti
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Penilaian Terhadap Kecekapan Perkhidmatan Bas Sekolah Selepas Pemansuhan Harga, INTAN SAHARA BINTI GHADZALI, Sarjana
Faktor penglibatan usahawan dalam perusahan kedai runcit di Selangor, MUHAMMAD FAZLI BIN RAZALI, Sarjana
Peranan zakat dalam mengatasi kemelesetan ekonomi di Malaysia, NOOR AZIZAH BINTI BEDDU, Sarjana
TUAN KAMARUL ARIEF BIN TUAN SOH, Sarjana
Analisis Perubahan Pola Agihan Zakat: Kajian Kes Negeri Kelantan, WAN NURHANINI BINTI WAN HASSIM, Sarjana
The effect of Islamic and conventional banking on the economic growth, MOHD SHAWAL BIN SIDEK, Sarjana
MOHAMMED A A ALSATTARI, Sarjana
Penentu Kemampuan Kerja Dalam Sektor Perkhidmatan, ZULAIFAH BT HARUN, Sarjana
PERANAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN KE ATAS PELABUR ASING LANGSUNG I, MUHAMMAD EZRUL BIN RAHIM, Sarjana
ANALISIS KECEKAPAN KUTIPAN DAN AGIHAN OLEH INSTITUSI ZAKAT:, UMMI AMIRAH BINTI ALIAS, Sarjana
Kesan Deregulasi Tambang Bas Terhadap Kecekapan Perkhidmatan Bas/Van Sekolah., NUR FADILLAH BINTI MOHAMED, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

SUERAYA BINTI MOHAMAD ALWIE, Doktor Falsafah
PENILAIAN MODEL PERAMALAN HARGA MINYAK SAWIT: APLIKASI EKONOMETRIK, NUR AIN BINTI MOHD HASSAN, Doktor Falsafah
Kerapuhan Hutang Isi Rumah: Pembinaan Indeks Hutang Isi Rumah, MOHAMMED RIZKI BIN MOI, Doktor Falsafah
IMPAK PERUBAHAN DASAR PENGAMBILAN DAN PENGURUSAN PEKERJA ASING TERHADAP PRESTASI EKONOMI MALAYSIA: ANALISISI KESEIMBANGAN UMUM (CGE), BAWANI A/P LELCHUMANAN, Doktor Falsafah
KECEKAPAN TEKNIKAL DAN PRODUKTIVITI SUBSEKTOR PERKHIDMATAN INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA, MD SHAFIIN BIN SHUKOR, Doktor Falsafah
Pengaruh Sosioekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Pelaburan Pendidikan, INTAN SAHARA BINTI GHADZALI, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakcekapan Teknik Industri Pembuatan Elektrik dan Elektronik di Malaysia , 30-03-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI1) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN THE EFFECT OF TRADE OPENNESS ON UNEMPLOYMENT IN ASEAN COUNTRIES: THE ROLE OF ECONOMIC FREEDOM PRESENTER ZAHRAH P103057 MASTER OF ECONOMIC , 28-07-2021 sehingga 28-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPD2023 STATISTIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE2044 KALKULUS UNTUK EKONOMI , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPD2023 STATISTIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA BANTUAN PAM SANITASI ANJURAN PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN LESTARI (SID), FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN (FEP), UKM PADA 26 JULAI 2021 DAN 28 JULAI 2021 , 26-07-2021 sehingga 28-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BENGKEL EDUCATION 4.0: SCREENCASTING , 18-07-2018 sehingga 18-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BENGKEL PEMBANGUNAN PENTAKSIRAN BERKESAN BAGI PENILAIAN BERTERUSAN , 03-04-2019 sehingga 03-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BENGKEL TRAINING OF TRAINERS (TOT) DIGITAL MARKETING AND BIG DATA , 27-02-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BLOCKCHAIN TALKS@UKM DAN PERTUKARAN MOA UKM-UiPATH PUSAT (GLoBDE) , 22-08-2019 sehingga 22-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Pendaftaran Pelajar Baru Sesi Akademik 2018-2019 Pada 2 September 2018 , 02-09-2018 sehingga 02-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 EPPD1043 MATEMATIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 02-06-2022 sehingga 03-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 EPPD2023 STATISTIK UNTUK EKNOMI DAN PERNIAGAAN , 02-06-2022 sehingga 03-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 EPPE2044 KALKULUS UNTUK EKONOMI (UKMSHAPE) , 02-06-2022 sehingga 03-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 EPPE3313 EKONOMETRIK PERTENGAHAN , 02-06-2022 sehingga 03-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENERBITAN GLoBDE , 02-05-2020 sehingga 03-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAIAN KERTAS KERJA KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 2 SESI 2019/2020 , 01-07-2020 sehingga 31-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN COPPA PROGRAM SARJANA EKONOMI FEP , 06-11-2018 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN KOMPREHENSIF (EKONOMETRIK) PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (EKONOMI) , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN KOMPREHENSIF (MIKROEKONOMI) PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (EKONOMI) , 01-10-2019 sehingga 30-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN KEBANGSAAN EKONOMI MALAYSIA KE-13 (PERKEM KE-13) 2018 , 29-01-2018 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN KEBANGSAAN EKONOMI MALAYSIA KE-14 (PERKEM KE-14) 2019 , 08-03-2019 sehingga 20-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BENGKEL TIPS& TRICKS PENGAJARAN -FEP SIRI 3/2021 UKMFOLIO-PEPERIKSAAN DALAM TALIAN , 04-10-2021 sehingga 04-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Cadangan Penyelidikan (Raghad P86771) , 23-10-2018 sehingga 23-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Cadangan Penyelidikan (Raghad P86771) , 23-10-2018 sehingga 23-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kualiti FEP , 13-11-2017 sehingga 11-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Muhamad Rias P90535) , 23-09-2019 sehingga 23-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksir/Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2019/2020 (Program Sarjana & Doktor Falsafah) , 21-11-2019 sehingga 20-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksir/Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2018/2019 (Program Sarjana & Doktor Falsafah) , 01-05-2019 sehingga 10-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Sarjana Penyelidikan FEP , 27-02-2017 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Komprehensif Fakulti Ekononomi dan Pengurusan , 01-01-2015 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 05-12-2017 sehingga 05-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 26-12-2017 sehingga 26-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 26-04-2018 sehingga 26-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 16-05-2018 sehingga 16-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 29-08-2018 sehingga 29-08-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 20-09-2018 sehingga 20-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 16-11-2018 sehingga 16-11-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah (Babatunde Kazeem P73481) , 27-12-2019 sehingga 27-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah (Norhasimah P74923) , 02-04-2019 sehingga 02-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah (Poh Boon Liang P54219) , 14-10-2019 sehingga 14-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah (Syahrin Suhaimee P86773) , 24-08-2020 sehingga 24-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah (Thilagarani P76473) , 05-04-2019 sehingga 05-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke 13 2018 , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan PERKEM 2017 , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Universiti
Jawatankuasa Summer Program @FEP , 01-03-2016 sehingga 31-03-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Summer Program@FEP , 01-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Temuduga FEP bagi sesi kemasukan 2016-2017 , 25-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah FEP Sem 1 Sesi 2016-2017 , 01-04-2016 sehingga 30-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AJK PROGRAM PhD/SARJANA EKONOMI DIGITAL, FEP , 01-10-2019 sehingga 30-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA AUDIT KENDIRI SPK PPPS FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN SARJANA PERAKAUNAN (MACC) , 15-06-2022 sehingga 30-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SUMMER PROGRAM@FEP UKM , 01-01-2019 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN SEMULA PROGRAM EKONOMI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 22-09-2022 sehingga 20-09-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - NUR ADYANI BINTI SABARUDIN (P65769) , 09-02-2021 sehingga 09-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - NURLIYANA BINTI MOHD BASRI (P62327) , 21-04-2021 sehingga 21-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD-AJEEB SAMAR KAMIL (P101092) , 17-01-2023 sehingga 17-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Peperiksaan Lisan Tesis/Disertasi Calon PHD - Riqzon Halal Syah Aji P88855 , 11-11-2020 sehingga 11-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
NANO WORKSHOP SEREIS 2019: KAHOOT , 01-08-2020 sehingga 31-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN ISTISNA SEBAGAI INSTRUMEN DASAR MONETARI ISLAM: PERSPEKTIF PEMBANGUNAN METODOLOGI TAWHIDIK PRESENTER SA DIAH ABDUL KARIM P94627 DOCTOR OF PHILOSOPHY , 04-08-2021 sehingga 04-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPD1043 MATEMATIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE2313 PENGANTAR EKONOMETRIK , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE2323 PENGANTAR PENYELIDIKAN KENDALIAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE2333 ANALISIS DATA EKONOMI , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE3014 KAEDAH PENYELIDIKAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE3323 STATISTIK PENAKBIRAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPD1043 MATEMATIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPE2044 KALKULUS UNTUK EKONOMI , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPE2323 PENGANTAR PENYELIDIKAN KENDALIAN , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPE3014 KAEDAH PENYELIDIKAN , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPD1043 MATEMATIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPD2023 STATISTIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE2044 KALKULUS UNTUK EKONOMI , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE3014 KAEDAH PENYELIDIKAN , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE3313 EKONOMETRIK PERTENGAHAN , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE3353 ANALISIS SIRI MASA DAN PERAMALAN , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENUBUHAN GLOBDE YOUTUBE CHANNEL (SALURAN YOUTUBE GLOBDE) , 03-09-2021 sehingga 02-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENILAI BAGI KOLOKIUM SISWAZAH SEMESTER 1 2021/2022 PROGRAM SARJANA EKONOMI ISLAM FEP , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN SEMULA PROGRAM SARJANA EKONOMI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 22-09-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH (EKONOMI) - GENESH KUMAR A/L SUBRAMANIAM (P76475) , 09-03-2023 sehingga 09-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH - NURHAZWANI BINTI MOHD ALI (P98801) , 19-08-2022 sehingga 19-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN PHD - MANJEET KAUR A/P HARNEK SINGH (P68322) , 27-01-2021 sehingga 27-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Penilai Kolokium Siswazah FEP Semester 2 Sesi 2018/2019 , 25-06-2019 sehingga 26-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pemeriksa Dalam FEP Bil.4/2016 , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kertas Cadangan UKM-USAKTI Mini Postgraduate Colloquim 2/ 2017 , 08-12-2017 sehingga 08-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pensyarah Mentor Mentee Sesi Akademik 2018-2019 FEP , 02-09-2018 sehingga 02-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke-10, 2015 , 09-02-2015 sehingga 31-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PhD Ekonomi Growth Theory in Islamic View, A Model Building with System Dynamics/ System Thinking, Pelajar Tubagus P58114 , 20-04-2017 sehingga 27-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Connect@explorece pada 3 September 2018 , 03-09-2018 sehingga 03-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urus setia Minggu Mesra Pelajar 2015 , 28-08-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urus setia Program BAKTI SISWA SISWI (BAKSIS) 2017 , 28-04-2017 sehingga 01-05-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan