Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. HJH. FATIMAH YUSRO BINTI HASHIM

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA & PERBANDINGAN
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UKM , 2020
Sarjana , UNIV. OF LONDON , 1999
Sarjana Muda , UIAM , 1995
Sarjana Muda , UIAM , 1996
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - POLICIES AND LAW (ISLAMIC LEGAL SYSTEM, ISLAMIC FAMILY)
ARTS AND APPLIED ARTS - POLICIES AND LAW (Space Law)
ARTS AND APPLIED ARTS - POLICIES AND LAW (Islamic Inheritance)
ARTS AND APPLIED ARTS - POLICIES AND LAW (Mediation)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Jamaluddin, Faisal, Manfarisyah, Fatimah Yusro Hashim Dan Muhamad Helmi Md Said.  (2021).  Proposed Improvement For Divorce Resolution In Aceh And Malaysia: A Comparative Study.  - Academic Journal Of Interdisciplinary Studies.  193-203. 
Asma Hakimah Ab Halim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Nur Khalidah Dahlan, Fatimah Yusro Hashim, Ruzian Markom, Tengku Noor Azira Tengku Zainudin.  (2018).  Diversified Method In Teaching And Learning Muamalat Towards Sustainable Legal Education In Islamic Finance.  - International Journal Of Asian Social Science. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Nazura Abdul Manap, Asma Hakimah Ab Halim, Fatimah Yusro Hashim, Ramalinggam Rajamanickam, Mohamad Rizal Abd Rahman, Mazliza Mohamad & Mohd Azhan Yahya.  (2016).  The Syariah Courses Of Islamic Law Of Securities And Islamic Family Law: Revamping The Teaching And Learning Techniques In Ensuring Marketability Of Ukm`s Law Graduates.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences. 

Buku Penyelidikan

Muhamad Helmi Md Said, Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa Abd Rahman.  (2021).  Isu Kekeluargaan Dan Undang-undang Di Malaysia.  - 5. 
Muhamad Helmi Md Said, Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa Abd Rahman.  (2021).  Isu Lekeluargaan Dan Undang-undang Di Malaysia.  - 191. 
Nik Ammar Wan Mohd Fauzi & Fatimah Yusro Hashim.  (2019).  Keunikan Undang-undang Transaksi Kewangan Islam.  - 16. 

Bab Dalam Buku

Muhamad Helmi Md Said, Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa Abd Rahman.  (2021).  Isu Kekeluargaan Dan Undang-undang Di Malaysia.  - 5. 
Muhammad Muhaimin Mohd Subki, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Kebebasan Peribadi Dalam Kalangan Rakyat Malaysia.  - 24. 
Nik Ammar Wan Mohd Fauzi & Fatimah Yusro Hashim.  (2019).  Keunikan Undang-undang Transaksi Kewangan Islam.  - 16. 
Fatimah Yusro Hashim, Shamsuddin Suhor, Tengku Noor Azira Tengku Zainuddin.  (2009).  Isu - Isu Perundangan Di Malaysia : Satu Anjakan Paradigma.  - 285-304 (bab 11). 
Nor Inayah Yaakub, Fatimah Yusro Hashim, Jasri Jamal.  (2008).  Undang-undang Dalam Era Teknologi.  - 240-271. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Muhamad Helmi Md Said, Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa Abd Rahman.  (2021).  Isu Lekeluargaan Dan Undang-undang Di Malaysia.  - 191. 

Penerbitan Lain-lain

Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Pengurusan Pandemik Covid-19 Menurut Sunnah Nabawiah.  - International Conference And Muktamar On Prophetic Sunnah (icmas 2021).  1-12. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom, Dr. Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Perwarisan Harta Perniagaan.  - 1-67. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom. Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, . Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Prosedur Pentadbiran Harta Pusaka.  - 1-92. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom, Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Model Etika Dan Profesionalisme Perunding Pewarisan.  - 1-48. 
Asma Hakimah Binti Ab Halim, Siti Naaishah Binti Hambali, Fatimah Yusro Hashim, Nazura Abdul Manap.  (2020).  Mediation In Islamic Family Law Disputes: An Overview & Experience Of The Ukm Legal Aid And Mediation Centre.  - Webinar Persidangan Serantau Asiaengage Ke 5.  1. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perincian Pengendalian Kursus Uuuk 2113.  - 1-4. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohammad Azhan Yahya.  (2020).  Legal Aid And Literation Awareness: Bridging The University And Community.  - 5th Asiaengage Regional Conference: How Community Engagement Can Drive Innovative Sustainability In The 4ir Era?.  10. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Kesalahan Ta'zir.  - 1-34. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Kesalahan Jenayah Dalam Perundangan Islam.  - 1-21. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ayat Hukum Jenayah Syariah (1).  - 1-27. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ayat Hukum Jenayah Syariah (2).  - 1-27. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Pengenalan Kepada Prinsip Jenayah Syariah Di Bawah Undang-undang Jenayah Islam.  - 1-67. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Persetubuhan Haram-zina Serta Kesalahan Seksual Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-22. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Qazaf Dan Tuduhan Fitnah Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Sariqah Dan Curi-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-6. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Hirabah Dan Rompak-perspektif Hudud Dan Qisas.  - 1-9. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Baghawah Dan Menentang Pemerintah-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-7. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Riddah Dan Kesalahan Aqidah Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-9. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Syarbul Khamr Dan Kesalahan Dan Kesalahan Lain Berkaitan-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-11. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perincian Pengendalian Kursus Uuuk 4133.  - 1-4. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Iqrar Pengakuan Sslah Dan Iqrar Pengakuan.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Yamin-sumpah Sebagai Bayyinah.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Qarinah-peranannya Sebagai Bayyinah Dari Perspektif Umum Dan Khusus.  - 1-12. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ra'yul Khabir-expert Evidence Dan Kitabah-documentary Evidence Sebagai Bayyinah.  - 1-12. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Ayatul Ahkam Wa Ahadithuha Fil Munakahat 2.  - 1-6. 
Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa, Ahmad Azam Mohd. Shariff, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Muhamad Helmi Md. Said.  (2020).  Garis Panduan Pentaksiran Bahasa Arab 2 Untuk Undang-undang.  - 1-4. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Ayatul Ahkam Wa Ahadithuha Fil Munakahat 1.  - 1-6. 
Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa Abd Rahman, Ahmad Azam Mohd Shariff, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Muhamad Helmi Md. Said.  (2020).  Garis Panduan Pentaksiran Kursus Bahasa Arab 2 Untuk Undang-undang.  - 1-4. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Konsep Dan Hikmah Perkahwinan Dalam Islam.  - 1-23. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom, Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Tuan Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Modul Sejarah Pewarisan Islam Dan Pengenalan Faraid.  - 1-54. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perkahwinan Dalam Islam : Nilah, Rukun Dan Syaat Nikah, Mahar Dan Hantaran, Halangan Dalam Perkahwinan, Prosedur Di Malaysia.  - 1-25. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom, Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Perwarisan Harta Perseorangan.  - 1-73. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Hak Dan Tanggungjawab Suami Isteri Dalam Perkahwinan.  - 1-12. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Hak Berpoligami Dalam Islam.  - 1-24. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Pembubaran Perkahwinan Dalam Islam Dan Kesan Daripadanya.  - 1-18. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perkara-perkara Lain Yang Membubarkan Ikatan Perkahwinan.  - 1-12. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Kesan Pembubaran Perkahwinan Kepada Pasangan.  - 1-17. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Hak Kanak-kanak Dalam Islam.  - 1-9. 
Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Jenayah Qisas: Definisi Dan Jenis-jenisnya.  - 1-17. 
Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Jenayah Qisas: Jenis-jenis Hukuman Dan Pensabitannya.  - 1-13. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Pengantar Perundangan Islam Uk1113.  - 1-13. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Pengenalan Kepada Syariah.  - 1-23. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Sejarah Awal Perkembangan Islam.  - 1-19. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Pengantar Kepada Perundangan Islam: Sumber Perundangan Islam Pada Zaman Rasulullah, Al-quran, Sunnah & Ijtihad.  - 1-22. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Undang-undang Islam Pada Zaman Sahabat @khilafa' Ar-rasyidin.  - 1-40. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perundangan Islam Pada Zaman Tabiín.  - 1-18. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perundangan Islam Pada Zaman Tadwin.  - 1-34. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Sumber Perundangan Selepas Zaman Rasulullah Dan Sahabat.  - 1-39. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Sejarah Perundangan Islam Di Malaysia.  - 1-37. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Pengenalan Kepada Sistem Undang-undang Di Malaysia.  - 1-16. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Arahan Tugasan Dan Pembentangan Problem Based Learning.  - 1-17. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Qawaid Fiqhiyah: Untuk Bahasa Arab.  - 1-13. 
Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Sumber Istinbat Hukum Yang Kedua Dalam Islam-sunnah.  - 1-13. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Undang-undang Angkasa Lepas: Definisi Dan Teori.  - 1-9. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  United Nations Office For Outer Space Affair (unoosa).  - 1-7. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Teori Had Sempadan Angkasa Lepas.  - 1-9. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies.  - 1-19. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Rescue Agreement : Perjanjian Penyelamatan & Pemulangan Angkasawan Serta Pemulangan Objek Yang Dilancarkan Ke Angkasa Lepas.  - 1-15. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Convention On International Liability For Damage Caused By Spaced Objects.  - 1-27. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Convention On Registration Of Objects Launched Into Outer Space.  - 1-16. 
Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Resolution Adopted By The United Nations General Assembly.  - 1-27. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohammad Helmi Md Said, Ramalinggam Rajamanickam, Rahmah Ismail.  (2020).  Modul Sangkutan Klinik Literasi Dan Bantuan Guaman.  - 1-5. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBENTUKAN MODEL E-INTERVENSI AWAL PELAKU KEGANASAN RUMAHTANGGA TERHADAP PASANGAN DALAM FASA PENUH CABARAN PANDEMIK COVID19 , Penyelidik Bersama , 07-09-2021 sehingga 06-09-2023 , Kebangsaan
Pembinaan Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi Pengumpulan Keterangan Dokumen Elektronik pada Peringkat Siasatan Kes Jenayah Syariah , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Universiti

Tamat

Modul Kursus Pra-Perkahwinan Islam: Kajian Terhadap Kesesuaian Silibus Dan Tahap Keberkesanannya Ke Arah Pengukuhan Institusi Keluarga Islam Di Selangor Dan Negeri-Negeri Zon Utara (Perlis, Kedah Dan Pulau Pinang). , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 30-11-2022 , Universiti
Pengajaran penulisan pendapat undang-undang (legal opinion writing) yang sistematis sebagai kaedah pengajaran dan penilaian dalam subjek undang-undang kekeluargaan Islam di FUU , Ketua Projek , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Pengendalian Keterangan Dna Dalam Kes Jenayah Syariah Di Malaysia: Mewujudkan Model Standard Operating Procedure (Sop)Melalui Penambahbaikan Undang-Undang , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 30-11-2022 , Universiti
Isu Kekeluargaan dan Undang-Undang Di Malaysia , Penyelidik Bersama , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
Status kesihatan, kualiti dan keperluan hidup di kalangan wanita B40 (luar bandar dan miskin bandar) di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-10-2020 , Kebangsaan
Memperkasakan Korpus Undang-Undang Melalui Penyelidikan dan Penerbitan , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
KAJIAN MENGENAI DAYA MAJU KLINIK BANTUAN GUAMAN UKM DALAM MEMBERIKAN KHIDMAT DAN PRASARANA MEDIASI KEPADA KOMUNITI , Penyelidik Bersama , 01-09-2014 sehingga 31-08-2016 , Kebangsaan
Penentuan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning / PBL) terbaik dalam kursus Undang-undang Keterangan I (UK 4073) di Fakulti Undang-undang UKM , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-07-2015 , Universiti
Penggunaan kaedah simulasi melalui mock trial dalam kursus UK 4133 Undang-undang keterangan dan prosedur di Mahkamah Syariah 1 di fakulti undang-undang: ke arah melatih kemahiran pengemukaan keterangan di kalangan pelajar. , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Kaedah `problem based learning` (PBL) dalam penderafan dokumen kontrak undang-undang sekuriti Islam , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Hak Ibu Bapa terhadap Nafkah: Peruntukan Undang-Undang di Malaysia., NURUL INSYIRAH BINTI MOHD YUSOFF, Sarjana
POPPY PUTRI HIDAYANI, Sarjana
TANGGUNGAN BAGI KEJADIAN NAHAS ANGKASA BERDASARKAN LIABILITY, WAN BAKHTIAR JUNAIDY BIN WAN MOHAMAD, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Keberkesanan Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Menyelesaikan Masalah Nafkah Tertunggak, SITI MADIHAH BINTI RUZMI, Doktor Falsafah
Analisis Sosio Perundangan Penjagaan Bersama Melalui "Perkongsian Tanggungjawab Keibubapaan" Di Mahkamah Syariah di Malaysia, NOOR AZLINA CHE HASAN, Doktor Falsafah
LANA MAJID HAYDER, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

Hakim Bagi Pertandingan Client Consultation Competition 2018 Fakulti Undang-Undang , 24-10-2018 sehingga 26-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA CITRA AKADEMIK FAKULTI UNDANG-UNDANG , 15-01-2016 sehingga 14-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA INDUK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM I SESI 2021/2022 , 08-12-2021 sehingga 08-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI FAKULTI UNDANG-UNDANG , 01-11-2016 sehingga 14-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEMESTER II SESI 2021/2022 , 25-05-2022 sehingga 25-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Buku Panduan Prasiswazah & Siswazah Fakulti Undang-undang, Sesi 2015/2016 , 01-09-2015 sehingga 31-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa KRA 3 Fakulti Undang-undang , 02-01-2015 sehingga 07-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa KRA 6 Fakulti Undang-undang , 02-01-2015 sehingga 07-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemeriksa Ujian Bertulis Bagi Temuduga Program Sarjana Muda Undang-Undang 2016/2017 , 21-05-2016 sehingga 02-06-2016 , Universiti
Jawatankuasa Semakan Program Siswazah Fakulti Undang-undang , 02-02-2015 sehingga 01-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG , 01-06-2017 sehingga 08-06-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG , 28-05-2018 sehingga 05-06-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI PENUBUHAN JAWATANKUASA PENINGKATAN KUALITI PENGAJIAN DAN PEMBELAJARAN FAKULTI UNDANG-UNDANG , 20-01-2016 sehingga 19-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMERIKSA UJIAN BERTULIS BAGI TEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG SESI KEMASUKAN 2016/2017 , 20-05-2016 sehingga 03-06-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN UJIAN AKHIR (GANTIAN) PRASISWAZAH DAN SOALAN ULANGAN KHAS PASCASISWAZAH SEMESTER 2 SESI 2020/2021 , 19-09-2022 sehingga 19-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENCERAMAH PROGRAM PENJANAAN ILMU TAHUN 1 FUU SESI 2017/2018 BAGI SLOT "EXAM TECHNIQUES & APPROACHES" , 18-08-2017 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAI DALAM PEMBENTANGAN KOLOKIUM SISWAZAH FAKULTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2021 , 07-08-2021 sehingga 07-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAI KUMPULAN BICARA TUNTAS KURSUS UUUK4565 (KERTAS PROJEK) SESI 2022/2023 , 29-11-2022 sehingga 29-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEPERIKSAAN LISAN PASCASISWAZAH 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PRESENTATION OF RESEARCH FINDINGS FACULTY OF LAW 2021 , 18-05-2021 sehingga 18-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PRESENTATION OF RESEARCH FINDINGS FACULTY OF LAW 2022 , 01-02-2022 sehingga 30-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel E-Temuduga Pengambilan Pelajar Baharu Program Sarjanamuda Undang-undang Sesi Kemasukan 2021/2022 , 17-06-2021 sehingga 17-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Temuduga Program Sarjana Muda Undang-Undang Sesi Kemasukan 2019/2020 , 13-06-2019 sehingga 20-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel e-Temu Duga Pengambilan Pelajar Baharu Sarjanamuda Fakulti Undang-undang , 01-06-2020 sehingga 01-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Hasil Penyelidikan Semester 1, Sesi Akademik 2020/2021 , 22-02-2021 sehingga 22-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Prasiswazah Semester 1 sesi 2015/16 , 26-10-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Prasiswazah Semester II Sesi 2015/2016 , 07-04-2016 sehingga 07-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Ujian Akhir Open Book Secara Dalam Talian Prasiswazah Semester 1, Sesis 2020/2021 , 01-12-2020 sehingga 06-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Persatuan Wanita UKM (SUKMANITA) , 01-01-2013 sehingga 01-01-2020 , Universiti
Pitching Kertas Projek Tahun 3 (UUUK4565) , 27-11-2020 sehingga 27-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Pemantapan Ilmu Tahun 2 - Bengkel Asas Penulisan (13 November 2017) , 13-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Pemantapan Ilmu Tahun 2 - Bicara Alumni UKM (19 September 2017) , 19-09-2017 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
TEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG FAKULTI UNDANG-UNDANG SESI KEMASUKAN 2022/2023 , 27-06-2022 sehingga 27-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan