Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN ZAIHOSNITA BINTI HOOD

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN TEKNOLOGI & PENGURUSAN PERISIAN (SOFTAM)
nitahood@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
TEKNOLOGI MAKLUMAT , Sarjana , UKM , 1999
TEKNOLOGI MAKLUMAT , Sarjana Muda , UKM , 1997
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Nazilah Ahmad@ahmad Arifin, Umi Asma' Mokhtar, Zaihosnita Hood, Sabrina Tiun, Dian Indrayani Jambari.  (2019).  Parental Awareness On Cyber Threats Using Social Media.  - Jurnal Komunikasi.  485-498. 
Arash Ghazvini, Zarina Shukur, Zaihosnita Hood.  (2018).  Review Of Information Security Policy Based On Content Coverage And Online Presentation In Higher Education.  - International Journal Of Advanced Computer Science And Applications. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Dahlila Putri Dahnil, Zaihosnita Hood, Afzan Adam, Mohd Zulhakimi Ab Razak, Ahmad Ghadafi Ismail.  (2021).  Drip Irrigation Detection For Power Outage-prone Areas With Internet-of-things Smart Fertigation Management System.  - International Journal Of Advanced Computer Science And Applications.  745-755. 
Nazilah Ahmad@ahmad Arifin, Umi Asma' Mokhtar, Zaihosnita Hood, Sabrina Tiun, Dian Indrayani Jambari.  (2019).  Parental Awareness On Cyber Threats Using Social Media.  - Jurnal Komunikasi.  485-498. 
Arash Ghazvini, Zarina Shukur, Zaihosnita Hood.  (2018).  Review Of Information Security Policy Based On Content Coverage And Online Presentation In Higher Education.  - International Journal Of Advanced Computer Science And Applications. 

Prosiding Terindeks

Zaihosnita Hood, Noraidah Sahari@ashaari.  (2013).  Researchers Annotation Collections And Practices.  - Procedia Technology - The 4th International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei 2013). 

Buku Penyelidikan

Kamsuriah Ahmad, Salha Abdullah, Dan Zaihosnita Hood.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 8:135-144. 
Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262. 

Bab Dalam Buku

Zaihosnita Hood, Fadhilah Rosdi.  (2020).  Inovasi Komputeran Era 4.0.  - 15. 
Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Zaihosnita Hood & Junaidah Kasim.  (2020).  Inovasi Komputeran Era 4.0.  - 12. 
Zaihosnita Hood.  (2018).  Kes Dalam Kitar Hayat Pembangunan Perisian.  - 8. 
Ahmad Ainol Azmi & Zaihosnita Hood.  (2015).  Koleksi Latihan Ilmiah Dalam Teknologi & Pengurusan Perisian.  - 82-94. 
Noraidah Sahari @ Ashaari, Hairulliza Mohamad Judi, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Haslina Arshad, Nazlia Omar Dan Zaihosnita Hood.  (2012).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Penyelidikan Tindakan Di Institute Pengajian Tinggi.  - 22 270-279. 
Zaihsonita Hood, Syahanim Mohd Salleh.  (2011).  Himpunan Kes Untuk Pengajaran Komputeran.  - 7 : 82-89. 
Zaihosnita Hood.  (2011).  Himpunan Kes Untuk Pengajaran Komputeran.  - 9 : 96-113. 
Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262. 
Kamsuriah Ahmad, Salha Abdullah, Dan Zaihosnita Hood.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 8:135-144. 
Noraidah Sahari @ Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Haslina Arshad, Nazlia Omar, Zaihosnita Hood, , Hairuliza Mohamad Judi..  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran.penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi..  - 289-297. 

Penerbitan Lain-lain

Hazura Binti Mohamed;zaihosnita Binti Hood;ravie Chandren A/l Muniyandi;khairul Azmi Bin Abu Bakar;kauthar Binti Mohd Daud.  (2022).  Kualiti Guru Pendidikan Islam Dalam Pdp.  -
Hazura Mohamed, Kauthar Mohd Daud, Khairul Azmi Abu Bakar, Ravie Chandren Muniyandi, Zaihosnita Hood, Azhar A. Kadir.  (2021).  Kesediaan Guru Menggunakan Pelantar Pembelajaran Digital Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2021 Evolusi Ke Arah Pembelajaran Tanpa Sempadan: Langkah Kehadapan.  1-14. 
Hazura Mohamed, Kauthar Mohd Daud, Khairul Azmi Abu Bakar, Ravie Chandren Muniyandi, Zaihosnita Hood, Azhar A. Kadir.  (2021).  Kesediaan Guru Menggunakan Pelantar Pembelajaran Digital Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah.  - K-novasi 2021.  11-13. 
Rathiga A/p Selvam, Nor Samsiah Sani, Zaihosnita Hood.  (2020).  Sistem Pengurusan Acara Bagi Syarikat Marathon My Enterprise.  - 1-21. 
Rohizah Abd Rahman, Zaihosnita Hood, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani Dan Junaidah Kassim..  (2019).  Google Classroom: Satu Platform Alternatif Bagi Penilaian Projek Pangkalan Data..  - K-novasi Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2019.  1. 
Zaihosnita Hood, Fadhilah Rosdi.  (2018).  Project Guideline For Tk2093.  -
Siti Nursyahira Suhaimi & Zaihosnita Hood.  (2017).  Portal Persatuan Penduduk (ppp).  - Softam-sis- 2017-21. 
Hazilah Mohd Amin, Mohd Zamri Murah & Zaihosnita Hood.  (2016).  Developing Creative Teaching Module: Business Simulation Game In Teaching Entrepreneurship.  -
Zaihosnita Hood, Afzan Adam Dan Dalbir Singh.  (2015).  Tk2093 Human Machine Interface (human Computer Interaction) Poster Presentation..  - E-buletin Figura April-september 2015. 
Zaihosnita Hood & Noraidah Sahari @ Ashaari.  (2015).  Reka Bentuk Elemen Notasi Bagi Menyokong Strategi Menganotasi Penyelidik.  - Softam Postgraduate Seminar 2015. 
Zaihosnita Hood & Noraidah Sahari@ Ashaari.  (2014).  Rangka Kerja Koleksi Anotasi Penyelidik.  - Softam Postgraduate Seminar 2014. 
Zaihosnita Hood.  (2014).  Rangka Kerja Klasifikasi Anotasi Penyelidik Bagi Menyokong Pembacaan Aktif.  - Seminar Siswazah Kakitangan Cuti Belajar Ukm 2014. 
Zaihosnita Hood, Noraidah Sahari @ Ashaari.  (2014).  A Study On Annotation Practices Among Researchers.  - Bit`s 3rd Annual World Congress Of Emerging Infotech-2014 (infotech 2014). 
Zarina Shukur, Syahanim Mohd Salleh Dan Zaihosnita Hood.  (2010).  Triz Dalam Projek Berasaskan Perisian: Mengubah Mentaliti Ciplak Kepada Pencetus Inovasi.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sains Dan Teknologi Maklumat (stem). 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Keberkesanan Strategi Anotasi kepada Komuniti Penyelidik , Ketua Projek , 01-03-2023 sehingga 29-02-2024 , Universiti

Tamat

Kualiti Guru Pendidikan Islam Dalam PdP , Penyelidik Bersama , 01-12-2020 sehingga 30-11-2021 , Universiti
FINANCIAL TECHNOLOGY SECURITY RISK , Penyelidik Bersama , 01-10-2018 sehingga 30-06-2020 , Kebangsaan
Spesifikasi Keperluan Sistem Rangkaian Sosial bagi Belia Tegar , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-10-2020 , Universiti
Strategic Information Governance , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
RESEARCHER’S ANNOTATION CLASSIFICATION FRAMEWORK , Penyelidik Bersama , 20-05-2013 sehingga 19-11-2016 , Kebangsaan
A Framework for Heterogeneous Information Integration in Data Warehousing , Penyelidik Bersama , 20-08-2010 sehingga 19-02-2013 , Kebangsaan
Pembangunan Kerangka Kerja Pengintegrasi Sistem , Penyelidik Bersama , 01-06-2010 sehingga 30-06-2013 , Universiti
Intelligent Desktop for College Students , Penyelidik Bersama , 01-07-2009 sehingga 31-12-2011 , Universiti
Classification-Based Method For Representing Simulatable Flow Chart Diagram , Penyelidik Bersama , 01-09-2007 sehingga 31-08-2009 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

NURUL ATIQAH BINTI ZULKHARNAIN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

NURUL AINI MOHAMAD NORDAN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Pakar Kesahan Kandungan Soal Selidik Penggunaan Aplikasi 3M Khas , 28-11-2022 sehingga 05-12-2022 , Negeri

Khidmat Dalam

Aktiviti SOFTAM , 10-03-2016 sehingga 10-03-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Fasilitator Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik Sem 1 2015/2016 , 02-09-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
ICEEI 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kecemerlangan FTSM , 02-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajian Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian , 01-03-2018 sehingga 31-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MINGGU JALINAN MESRA 2017 , 01-08-2017 sehingga 09-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian , 01-03-2019 sehingga 28-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan