Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. SYAHANIM BT. MOHD SALLEH

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT TEKNOLOGI & PENGURUSAN PERISIAN (SOFTAM)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
SAINS KOMPUTER , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2018
Sarjana , UKM , 2000
Sarjana Muda , UKM , 1997
KEPAKARAN / EXPERTISE
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - COMPUTER SCIENCE (T&L of programming)
ARTS AND APPLIED ARTS - EDUCATION (Programming Education)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Rosnizam Eusoff, Abdullah Mohd Zin, Syahanim Mohd Salleh.  (2022).  Learning Of Programming, Flipped Classroom, Active Learning, Collaborative Learning.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology.  539-549. 
Rosnizam Eusoff, Syahanim Mohd Salleh, Abdullah Mohd Zin.  (2021).  Implementing Flipped Classroom Strategy In Learning Programming.  - (ijacsa) International Journal Of Advanced Computer Science And Applications.  602-607. 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd Ali, Syahanim Mohd Salleh, Abdullah Mohd Zin.  (2018).  Challenge-based Programming Learning Design.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur, Hairulliza Mohamad Judi.  (2018).  Scaffolding Model For Efficient Programming Learning Based On Cognitive Load Theory.  - International Journal Of Pure And Applied Mathematics.  77-83. 
Hairulliza Mohamad Judi, Syahanim Mohd Salleh, Norijah Hussin And Sufian Idris.  (2010).  Activity Surveillance And Hawthorne Effect To Prevent Programming Plagiarism.  - Journal Of Computer Science.  6(11):1341-1346. 
H. Mohamad Judi, S. Mohd. Salleh, N. Hussin And S. Idris.  (2010).  The Use Of Assignment Programming Activity Log To Study Novice Programmers? Behavior Between Non-plagiarized And Plagiarized Groups.  - Information Technology Journal.  9(1):98-106. 

Prosiding Terindeks

Intan Yusrina Zairon, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan And Masura Rahmat.  (2021).  Analysis Of Behaviour And Learning Style On Education 4.0 In Virtual Mentoring Using Gamification.  - 2021 International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei).  1-5. 
Syahanim Mohd Salleh , Zarina Shukur, Hairulliza Mohamad Judi.  (2013).  Analysis Of Research In Programming Teaching Tools: An Initial Review.  - Procedia Social And Behavioral Sciences -13th International Educational Technology Conference. 
Rosilah Hassan, Norul Huda Yusof Dan Syahanim Mohd Salleh.  (2012).  Easy Electronic Software For Digital Logic Design.  - Procedia Social Dan Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Buku Penyelidikan

Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Fasihah Jamaludin, Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat & Hadi Affendy.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Intan Yusrina Zairon, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Masura Rahmat.  (2022).  Teknologi Pengajaran Dan Pembelajaran Ketika Covid-19: Inklusif, Imersif Dan Integratif.  - 13. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Tengku Siti Meriam Bt Tengku Wook, Masura Rahmat Dan Syahanim Mohd Salleh.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 142. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2020).  Pemancar: Model Pengajaran Pengaturcaraan Berasaskan Teori Beban Kognitif.  - 128. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Penyelidikan Komputeran Dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 8. 
Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262. 

Bab Dalam Buku

Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Fasihah Jamaludin, Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat & Hadi Affendy.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Intan Yusrina Zairon, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Masura Rahmat.  (2022).  Teknologi Pengajaran Dan Pembelajaran Ketika Covid-19: Inklusif, Imersif Dan Integratif.  - 13. 
Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 12. 
Zarina Shukur, Salimah Mat Husin@mohamed, Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Kes Dalam Kitar Hayat Pembangunan Perisian.  - 9. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Penyelidikan Komputeran Dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 8. 
Zaihsonita Hood, Syahanim Mohd Salleh.  (2011).  Himpunan Kes Untuk Pengajaran Komputeran.  - 7 : 82-89. 
Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Tengku Siti Meriam Bt Tengku Wook, Masura Rahmat Dan Syahanim Mohd Salleh.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 142. 
Elly Johana Johan, Syahanim Mohd Salleh.  (2022).  Pendekatan Persuasif, Tugasan Makmal, Pengaturcaraan.  - 162. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2020).  Pemancar: Model Pengajaran Pengaturcaraan Berasaskan Teori Beban Kognitif.  - 128. 

Penerbitan Lain-lain

Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar, Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2023).  Strategi Lot Tajaan Menyokong Penjanaan Dalam Program Vic.  - Advancing Knowledge For Success.  74-75. 
Dr. Hadi Affendy Dahlan, Dr. Nurhidayah Bahar, Dr. Syahanim Mohd Salleh, Ts. Masura Rahmat, Prof. Madya Dr. Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2023).  Buletin Akses 2022 (vol 4).  - Sambutan Raya Bersama Ahli Kelab Video Inovasi.  30-31. 
Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan, Tengku Siti Meriam Tengku Wook..  (2022).  Elemen Inovasi Dan Kreativiti Dalam Memupuk Kelestarian Alam.  - Advancing Knowledge For Success.  72-73. 
Hadi Affendy Dahlan, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar.  (2022).  Perlaksanaan Program Vic Menggunakan Kaedah Gamifikasi-mentoran Sepanjang Pandemik.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2022 - Menginsankan Pendidikan Digital.  1-12. 
Marini Bt. Abu Bakar;syahanim Bt. Mohd Salleh;nor Azan Binti Mat Zin;rodziah Binti Latih;noorazean Binti Mohd Ali.  (2021).  Kerangka Enjin Permainan Sebagai Alat Pengajaran Kursus Asas Pengaturcaraan.  -
Hadi Affendy Bin Dahlan, Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh.  (2021).  Kolaborasi Vic Dengan Miasa (pembentangan Perbincangan Awal).  - 1-17. 
Rosnizam Eusoff, Syahanim Mohd Salleh, Abdullah Mohd Zin.  (2021).  Pembelajaran Aktif Melalui Pendekatan Flip.  - Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Ukm.  24. 
Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan.  (2021).  Vic, Gamifikasi, Kemahiran Insaniah.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2021.  1-28. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan.  (2021).  Memupuk Kesedaran Pengurusan Maklumat Covid-19 Melalui Pertandingan..  - Buletin Akses (advancing Knowledge For Success).  13. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh.  (2021).  Pemindahan Pengetahuan : Penghasilan Videografi Secara Sistematik.  - Akses (advancing Knowledge For Success).  26-27. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh.  (2021).  Membina Halatuju Melalui Jaringan Dan Kolaborasi Pintar..  - Buletin Akses (advancing Knowledge For Success).  56-57. 
Rosnizam Eusoff, Abdullah Mohd Zin, Syahanim Mohd Salleh.  (2020).  Kerangka Pendekatan Flip Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pengaturcaraan.  - 1-30. 
Afzan Binti Adam;syahanim Bt. Mohd Salleh;suhaila Binti Zainudin.  (2020).  Predicting Changes In Image Using Cluster Co-occurrency Features.  -
Abdul Hadi Abd Rahman, Amelia Natasya Abdul Wahab, Mohd Shanudin Zakaria, Afzan Adam, Mohd Yusri Mohamed Yusof, Lokman Hakim Abdul Razak, Amirah Ismail, Syahanim Mohd Salleh, Lailatul Qadri Zakria, Umi Asma Mokhtar, Esther Tan Siok Yee.  (2020).  Titian.  - The Bridge: Reconnect & Reengage.  1-3. 
Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan.  (2019).  Strategi Gamifikasi Gaya Mentoran Mempengaruhi Pembelajaran Berkesan.  - K Novasi Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2019.  1. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan.  (2019).  Cabaran Produksi 48 Jam Vic : Platform Membina Kemahiran Generik.  - K Novasi Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2019.  1. 
Syahanim Mohd Salleh & Zarina Shukur.  (2018).  Model Pengajaran Berkesan Bagi Penyelesaian Masalah Dalam Pengaturcaraan Berasaskan Teori Beban Kognitif.  - 1. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook & Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Cabaran Produksi 48 Jam.  -
Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Gamifikasi Gaya Mentoran Vic.  -
Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Tk2053: Lab Materials For Imperative Programming Using C Language.  - 1-7. 
Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Strategi Gamifikasi Gaya Mentoran Berkesan.  - Kolokium Penyelidikan Softam 3/2018. 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd. Ali, Syahanim Mohd Salleh And Abdullah Mohd Zin.  (2017).  Pc2 To Support Instant Feedback And Good Programming Practice.  - International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei2017). 
Marini Abu Bakar, Abdullah Mohd Zin, Muriati Mukhtar, Rodziah Latih, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd Ali, Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Programming Education And Approaches Research Lab (pearl).  - Research At Ftsm. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih, Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Pendidikan Dan Pendekatan Pengaturcaraan Bagi 4ir.  - Research At Ftsm. 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd. Ali, Syahanim Mohd Salleh And Abdullah Mohd. Zin.  (2017).  Pc2 To Support Instant Feedback And Good Programming Practice.  - International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei2017). 
Marini Abu Bakar, Zarina Shukur, Rodziah Latih, Norleyza Jailani, Syahanim Mohd Salleh, Noorazean Mohd Ali, Nazatul Aini Abd Majid, Rossilawati Sulaiman & Fadhilah Rosdi.  (2017).  Pccomp 2017 Problem Booklet.  - 1-18. 
Syahanim Mohd Salleh & Zarina Shukur.  (2017).  Model Perancah Bagi Penyelesaian Masalah Dalam Pengaturcaraan (pmdp).  - 1. 
Theresah A/p Iruthaynathan & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Alatan Perancah Bagi Penyelesaian Masalah Dalam Pengaturcaraan.  - Laporan Teknikal Softam-atur-2017-35. 
Nurul Izzati Sikar & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Sistem Sokongan Soalan Tutorial Berasaskan Pengaturcaraan.  - Laporan Teknikal Softam-atur-2017-48. 
Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Model Pengajaran Bagi Penyelesaian Masalah Dalam Pengaturcaraan(pemancar).  - 1. 
Syahanim Mohd Salleh & Zarina Shukur.  (2017).  Isu Dalam Penyelesaian Masalah Pengaturcaraan.  - Isu Dalam Penyelesaian Masalah Pengaturcaraan. 
Syahanim Mohd Salleh & Zarina Shukur.  (2016).  Isu Dalam Penyelesaian Masalah Berasaskan Pengaturcaraan.  - Isu Dalam Penyelesaian Masalah Berasaskan Pengaturcaraan. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2016).  Perancah, Penyelesaian Masalah, Pengaturcaraan.  - Model Perancah Bagi Penyelesaian Masalah Berasaskan Pengaturcaraan. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  Binary Search Tree Data Structure: Text Concordance Revisited Using Worked-example Approach..  -
Zarina Shukur, Syahanim Mohd Salleh.  (2015).  Graph Data Structure.  -
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  List Data Structure In Text Concordance Problem Using Worked-example Approach..  -
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  Model Perancah Bagi Penyelesaian Masalah Pengaturcaraan Berasaskan Teori Beban Kognitif: Kaedah Contoh-kerja.  - Postgraduate Seminar (softam 2015). 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  Queue Data Structure: Service Simulation Problems Using Worked-example Approach..  -
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  Stack Data Structure: An Arithmetic Calculator Problem Using Worked-example Approach..  -
Zarina Shukur, Syahanim Mohd Salleh Dan Zaihosnita Hood.  (2010).  Triz Dalam Projek Berasaskan Perisian: Mengubah Mentaliti Ciplak Kepada Pencetus Inovasi.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sains Dan Teknologi Maklumat (stem). 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

OBJEK DIGITAL KOMPUTERAN BERASAS TEORI BEBAN KOGNITIF , Ketua Projek , 01-08-2020 sehingga 31-07-2023 , Kebangsaan
A knowledge transfer programme for underserved women - Engaging video marketing content to empower micro and small enterprises , Penyelidik Bersama , 01-03-2023 sehingga 29-02-2024 , Universiti

Tamat

PEMANCAR: MODEL PENGAJARAN PENGATURCARAAN Berasas Teori Beban Kognitif , Ketua Projek , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
MODEL PENGAJARAN BAGI PENYELESAIAN MASALAH DALAM PENGATURCARAAN (PEMANCAR) BERASAS TEORI BEBAN KOGNITIF , Ketua Projek , 01-01-2011 sehingga 01-12-2018 , Universiti
Classification-Based Method For Representing Simulatable Flow Chart Diagram , Ketua Projek , 01-09-2007 sehingga 31-08-2009 , Kebangsaan
Kerangka Berasas Hibrid Untuk mempermudahkan pemindahan kemahiran pengaturcaraan , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-01-2023 , Universiti
Kerangka enjin permainan sebagai alat pengajaran kursus asas pengaturcaraan , Penyelidik Bersama , 01-08-2016 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
Predicting changes in image using cluster co-occurrency features , Penyelidik Bersama , 01-05-2016 sehingga 31-10-2018 , Universiti
Aplikasi Konsep Scaffolding dalam Rekabentuk Antaramuka Alatan Pembangunan Pengaturcaraan di UKM , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-12-2013 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Khas Kualiti / Pengurusan Maklumat , 2001
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2004
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

OZIEGBE KELLY EGBON, Sarjana
MOHAMMED HAMOOD ABDULLAH ALSANHANI, Sarjana
MILON, Sarjana
Pengesanan Plagiarisme Berdasarkan Artifak Pengawasan., MOHAMAD FIKRI BIN SAIDIN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

MODEL PEMBELAJARAN MAYA DIPERIBADI BERDASARKAN TEKNIK PEMODELAN PENGGUNA UNTUK PENGESYORAN AKTIVITI, INTAN YUSRINA BINTI ZAIRON, Doktor Falsafah
SUPPORTING COLLABORATIVE LEARNING WITH INDIVIDUAL OPEN LEARNER MODELS, MOHAMMAD A M A ALOTAIBI, Doktor Falsafah
RAUDZATUL FATHIYAH MOHD SAID, Doktor Falsafah
KERANGKA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGATURCARAAN MELALUI PENDEKATAN FLIP, ROS NIZAM BIN EUSOFF, Doktor Falsafah
RANGKA KERJA REKA BENTUK TUGASAN MAKMAL BAHASA PENGATURCARAAN BERORIENTASI OBJEK BERASASKAN TEKNOLOGI PERSUASIF, ELLY JOHANA BINTI JOHAN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Panel Penaksir Soalan Sains Komputer bagi Program Matrikulasi (PSPM), , 26-06-2018 sehingga 29-06-2018 , Kebangsaan
Pakar Bidang dan Ahli Panel Penaksir Soalan Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) , 23-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
PENILAI KERTAS KAJIAN TERBAIK PERSIDANGAN 3rd INTERNATIONAL INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXHIBITION AND CONFERENCE (ITREXC 2021) , 30-09-2021 sehingga 30-10-2021 , Antarabangsa
Pakar Bidang dan Ahli Panel Penaksir Soalan Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) , 03-03-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 2021 , 30-08-2021 sehingga 13-10-2021 , Antarabangsa
Pakar Bidang dan Ahli Panel Penaksir Soalan Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) , 27-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Aktiviti SOFTAM , 10-03-2016 sehingga 10-03-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Fasilitator Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik Sem 1 2015/2016 , 02-09-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
ICEEI 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA CABARAN DIGITAL 2020 , 01-06-2020 sehingga 24-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bitara Kumpulan Digital , 01-03-2022 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa 2021 , 04-10-2021 sehingga 04-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran FTSM , 02-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajian Sarjana Muda Sains Komputer , 01-03-2018 sehingga 31-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan ICEEI 2021 , 01-08-2020 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Jawatankuasa Program Pengajian Sarjana Muda Sains Komputer , 01-07-2022 sehingga 30-06-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Sembang Santai P&P: Pendekatan P&P Dalam Talian , 26-08-2021 sehingga 20-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
KOMERSIAL DAN IP BAGI PROGRAM CABARAN DIGITAL FTSM 2020 , 01-06-2020 sehingga 24-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ketua & Penasihat SIG , 01-02-2020 sehingga 31-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MINGGU JALINAN MESRA 2017 , 01-08-2017 sehingga 09-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU JALINAN MESRA (MJM) 2018 - JOM TEROKAI & RAI , 07-09-2018 sehingga 13-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM RESEARCH DAY @ FTSM 2018 , 20-09-2018 sehingga 20-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Perarakan Maulidur Rasul 1440H-2018 , 05-12-2018 sehingga 05-12-2018 , Universiti
Program Sarjana Muda Sains Komputer , 01-03-2019 sehingga 28-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Projek Tahun Akhir Prasiswazah , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SEMAKAN PROGRAM SARJANA SAINS KOMPUTER , 08-08-2019 sehingga 08-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SIG (Special Intertest Group) , 01-01-2020 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-09-2018 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
CURRICULUM VITAE DR. SYAHANIM BT. MOHD SALLEH

Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. SYAHANIM BT. MOHD SALLEH

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN TEKNOLOGI & PENGURUSAN PERISIAN (SOFTAM)
syahanim@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
SAINS KOMPUTER , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2018
Sarjana , UKM , 2000
Sarjana Muda , UKM , 1997
KEPAKARAN / EXPERTISE
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - COMPUTER SCIENCE (T&L of programming)
ARTS AND APPLIED ARTS - EDUCATION (Programming Education)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Rosnizam Eusoff, Abdullah Mohd Zin, Syahanim Mohd Salleh.  (2022).  Learning Of Programming, Flipped Classroom, Active Learning, Collaborative Learning.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology.  539-549. 
Rosnizam Eusoff, Syahanim Mohd Salleh, Abdullah Mohd Zin.  (2021).  Implementing Flipped Classroom Strategy In Learning Programming.  - (ijacsa) International Journal Of Advanced Computer Science And Applications.  602-607. 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd Ali, Syahanim Mohd Salleh, Abdullah Mohd Zin.  (2018).  Challenge-based Programming Learning Design.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur, Hairulliza Mohamad Judi.  (2018).  Scaffolding Model For Efficient Programming Learning Based On Cognitive Load Theory.  - International Journal Of Pure And Applied Mathematics.  77-83. 
Hairulliza Mohamad Judi, Syahanim Mohd Salleh, Norijah Hussin And Sufian Idris.  (2010).  Activity Surveillance And Hawthorne Effect To Prevent Programming Plagiarism.  - Journal Of Computer Science.  6(11):1341-1346. 
H. Mohamad Judi, S. Mohd. Salleh, N. Hussin And S. Idris.  (2010).  The Use Of Assignment Programming Activity Log To Study Novice Programmers? Behavior Between Non-plagiarized And Plagiarized Groups.  - Information Technology Journal.  9(1):98-106. 

Prosiding Terindeks

Intan Yusrina Zairon, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan And Masura Rahmat.  (2021).  Analysis Of Behaviour And Learning Style On Education 4.0 In Virtual Mentoring Using Gamification.  - 2021 International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei).  1-5. 
Syahanim Mohd Salleh , Zarina Shukur, Hairulliza Mohamad Judi.  (2013).  Analysis Of Research In Programming Teaching Tools: An Initial Review.  - Procedia Social And Behavioral Sciences -13th International Educational Technology Conference. 
Rosilah Hassan, Norul Huda Yusof Dan Syahanim Mohd Salleh.  (2012).  Easy Electronic Software For Digital Logic Design.  - Procedia Social Dan Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Buku Penyelidikan

Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Fasihah Jamaludin, Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat & Hadi Affendy.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Intan Yusrina Zairon, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Masura Rahmat.  (2022).  Teknologi Pengajaran Dan Pembelajaran Ketika Covid-19: Inklusif, Imersif Dan Integratif.  - 13. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Tengku Siti Meriam Bt Tengku Wook, Masura Rahmat Dan Syahanim Mohd Salleh.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 142. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2020).  Pemancar: Model Pengajaran Pengaturcaraan Berasaskan Teori Beban Kognitif.  - 128. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Penyelidikan Komputeran Dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 8. 
Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262. 

Bab Dalam Buku

Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Fasihah Jamaludin, Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat & Hadi Affendy.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Intan Yusrina Zairon, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Masura Rahmat.  (2022).  Teknologi Pengajaran Dan Pembelajaran Ketika Covid-19: Inklusif, Imersif Dan Integratif.  - 13. 
Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 12. 
Zarina Shukur, Salimah Mat Husin@mohamed, Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Kes Dalam Kitar Hayat Pembangunan Perisian.  - 9. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Penyelidikan Komputeran Dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 8. 
Zaihsonita Hood, Syahanim Mohd Salleh.  (2011).  Himpunan Kes Untuk Pengajaran Komputeran.  - 7 : 82-89. 
Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Tengku Siti Meriam Bt Tengku Wook, Masura Rahmat Dan Syahanim Mohd Salleh.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 142. 
Elly Johana Johan, Syahanim Mohd Salleh.  (2022).  Pendekatan Persuasif, Tugasan Makmal, Pengaturcaraan.  - 162. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2020).  Pemancar: Model Pengajaran Pengaturcaraan Berasaskan Teori Beban Kognitif.  - 128. 

Penerbitan Lain-lain

Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar, Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2023).  Strategi Lot Tajaan Menyokong Penjanaan Dalam Program Vic.  - Advancing Knowledge For Success.  74-75. 
Dr. Hadi Affendy Dahlan, Dr. Nurhidayah Bahar, Dr. Syahanim Mohd Salleh, Ts. Masura Rahmat, Prof. Madya Dr. Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2023).  Buletin Akses 2022 (vol 4).  - Sambutan Raya Bersama Ahli Kelab Video Inovasi.  30-31. 
Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan, Tengku Siti Meriam Tengku Wook..  (2022).  Elemen Inovasi Dan Kreativiti Dalam Memupuk Kelestarian Alam.  - Advancing Knowledge For Success.  72-73. 
Hadi Affendy Dahlan, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar.  (2022).  Perlaksanaan Program Vic Menggunakan Kaedah Gamifikasi-mentoran Sepanjang Pandemik.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2022 - Menginsankan Pendidikan Digital.  1-12. 
Marini Bt. Abu Bakar;syahanim Bt. Mohd Salleh;nor Azan Binti Mat Zin;rodziah Binti Latih;noorazean Binti Mohd Ali.  (2021).  Kerangka Enjin Permainan Sebagai Alat Pengajaran Kursus Asas Pengaturcaraan.  -
Hadi Affendy Bin Dahlan, Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh.  (2021).  Kolaborasi Vic Dengan Miasa (pembentangan Perbincangan Awal).  - 1-17. 
Rosnizam Eusoff, Syahanim Mohd Salleh, Abdullah Mohd Zin.  (2021).  Pembelajaran Aktif Melalui Pendekatan Flip.  - Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Ukm.  24. 
Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan.  (2021).  Vic, Gamifikasi, Kemahiran Insaniah.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2021.  1-28. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan.  (2021).  Memupuk Kesedaran Pengurusan Maklumat Covid-19 Melalui Pertandingan..  - Buletin Akses (advancing Knowledge For Success).  13. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh.  (2021).  Pemindahan Pengetahuan : Penghasilan Videografi Secara Sistematik.  - Akses (advancing Knowledge For Success).  26-27. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh.  (2021).  Membina Halatuju Melalui Jaringan Dan Kolaborasi Pintar..  - Buletin Akses (advancing Knowledge For Success).  56-57. 
Rosnizam Eusoff, Abdullah Mohd Zin, Syahanim Mohd Salleh.  (2020).  Kerangka Pendekatan Flip Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pengaturcaraan.  - 1-30. 
Afzan Binti Adam;syahanim Bt. Mohd Salleh;suhaila Binti Zainudin.  (2020).  Predicting Changes In Image Using Cluster Co-occurrency Features.  -
Abdul Hadi Abd Rahman, Amelia Natasya Abdul Wahab, Mohd Shanudin Zakaria, Afzan Adam, Mohd Yusri Mohamed Yusof, Lokman Hakim Abdul Razak, Amirah Ismail, Syahanim Mohd Salleh, Lailatul Qadri Zakria, Umi Asma Mokhtar, Esther Tan Siok Yee.  (2020).  Titian.  - The Bridge: Reconnect & Reengage.  1-3. 
Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan.  (2019).  Strategi Gamifikasi Gaya Mentoran Mempengaruhi Pembelajaran Berkesan.  - K Novasi Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2019.  1. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan.  (2019).  Cabaran Produksi 48 Jam Vic : Platform Membina Kemahiran Generik.  - K Novasi Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2019.  1. 
Syahanim Mohd Salleh & Zarina Shukur.  (2018).  Model Pengajaran Berkesan Bagi Penyelesaian Masalah Dalam Pengaturcaraan Berasaskan Teori Beban Kognitif.  - 1. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook & Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Cabaran Produksi 48 Jam.  -
Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Gamifikasi Gaya Mentoran Vic.  -
Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Tk2053: Lab Materials For Imperative Programming Using C Language.  - 1-7. 
Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Syahanim Mohd Salleh.  (2018).  Strategi Gamifikasi Gaya Mentoran Berkesan.  - Kolokium Penyelidikan Softam 3/2018. 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd. Ali, Syahanim Mohd Salleh And Abdullah Mohd Zin.  (2017).  Pc2 To Support Instant Feedback And Good Programming Practice.  - International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei2017). 
Marini Abu Bakar, Abdullah Mohd Zin, Muriati Mukhtar, Rodziah Latih, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd Ali, Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Programming Education And Approaches Research Lab (pearl).  - Research At Ftsm. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih, Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Pendidikan Dan Pendekatan Pengaturcaraan Bagi 4ir.  - Research At Ftsm. 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd. Ali, Syahanim Mohd Salleh And Abdullah Mohd. Zin.  (2017).  Pc2 To Support Instant Feedback And Good Programming Practice.  - International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei2017). 
Marini Abu Bakar, Zarina Shukur, Rodziah Latih, Norleyza Jailani, Syahanim Mohd Salleh, Noorazean Mohd Ali, Nazatul Aini Abd Majid, Rossilawati Sulaiman & Fadhilah Rosdi.  (2017).  Pccomp 2017 Problem Booklet.  - 1-18. 
Syahanim Mohd Salleh & Zarina Shukur.  (2017).  Model Perancah Bagi Penyelesaian Masalah Dalam Pengaturcaraan (pmdp).  - 1. 
Theresah A/p Iruthaynathan & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Alatan Perancah Bagi Penyelesaian Masalah Dalam Pengaturcaraan.  - Laporan Teknikal Softam-atur-2017-35. 
Nurul Izzati Sikar & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Sistem Sokongan Soalan Tutorial Berasaskan Pengaturcaraan.  - Laporan Teknikal Softam-atur-2017-48. 
Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Model Pengajaran Bagi Penyelesaian Masalah Dalam Pengaturcaraan(pemancar).  - 1. 
Syahanim Mohd Salleh & Zarina Shukur.  (2017).  Isu Dalam Penyelesaian Masalah Pengaturcaraan.  - Isu Dalam Penyelesaian Masalah Pengaturcaraan. 
Syahanim Mohd Salleh & Zarina Shukur.  (2016).  Isu Dalam Penyelesaian Masalah Berasaskan Pengaturcaraan.  - Isu Dalam Penyelesaian Masalah Berasaskan Pengaturcaraan. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2016).  Perancah, Penyelesaian Masalah, Pengaturcaraan.  - Model Perancah Bagi Penyelesaian Masalah Berasaskan Pengaturcaraan. 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  Binary Search Tree Data Structure: Text Concordance Revisited Using Worked-example Approach..  -
Zarina Shukur, Syahanim Mohd Salleh.  (2015).  Graph Data Structure.  -
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  List Data Structure In Text Concordance Problem Using Worked-example Approach..  -
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  Model Perancah Bagi Penyelesaian Masalah Pengaturcaraan Berasaskan Teori Beban Kognitif: Kaedah Contoh-kerja.  - Postgraduate Seminar (softam 2015). 
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  Queue Data Structure: Service Simulation Problems Using Worked-example Approach..  -
Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur.  (2015).  Stack Data Structure: An Arithmetic Calculator Problem Using Worked-example Approach..  -
Zarina Shukur, Syahanim Mohd Salleh Dan Zaihosnita Hood.  (2010).  Triz Dalam Projek Berasaskan Perisian: Mengubah Mentaliti Ciplak Kepada Pencetus Inovasi.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sains Dan Teknologi Maklumat (stem). 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

OBJEK DIGITAL KOMPUTERAN BERASAS TEORI BEBAN KOGNITIF , Ketua Projek , 01-08-2020 sehingga 31-07-2023 , Kebangsaan
A knowledge transfer programme for underserved women - Engaging video marketing content to empower micro and small enterprises , Penyelidik Bersama , 01-03-2023 sehingga 29-02-2024 , Universiti

Tamat

PEMANCAR: MODEL PENGAJARAN PENGATURCARAAN Berasas Teori Beban Kognitif , Ketua Projek , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
MODEL PENGAJARAN BAGI PENYELESAIAN MASALAH DALAM PENGATURCARAAN (PEMANCAR) BERASAS TEORI BEBAN KOGNITIF , Ketua Projek , 01-01-2011 sehingga 01-12-2018 , Universiti
Classification-Based Method For Representing Simulatable Flow Chart Diagram , Ketua Projek , 01-09-2007 sehingga 31-08-2009 , Kebangsaan
Kerangka Berasas Hibrid Untuk mempermudahkan pemindahan kemahiran pengaturcaraan , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-01-2023 , Universiti
Kerangka enjin permainan sebagai alat pengajaran kursus asas pengaturcaraan , Penyelidik Bersama , 01-08-2016 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
Predicting changes in image using cluster co-occurrency features , Penyelidik Bersama , 01-05-2016 sehingga 31-10-2018 , Universiti
Aplikasi Konsep Scaffolding dalam Rekabentuk Antaramuka Alatan Pembangunan Pengaturcaraan di UKM , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-12-2013 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Khas Kualiti / Pengurusan Maklumat , 2001
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2004
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

OZIEGBE KELLY EGBON, Sarjana
MOHAMMED HAMOOD ABDULLAH ALSANHANI, Sarjana
MILON, Sarjana
Pengesanan Plagiarisme Berdasarkan Artifak Pengawasan., MOHAMAD FIKRI BIN SAIDIN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

MODEL PEMBELAJARAN MAYA DIPERIBADI BERDASARKAN TEKNIK PEMODELAN PENGGUNA UNTUK PENGESYORAN AKTIVITI, INTAN YUSRINA BINTI ZAIRON, Doktor Falsafah
SUPPORTING COLLABORATIVE LEARNING WITH INDIVIDUAL OPEN LEARNER MODELS, MOHAMMAD A M A ALOTAIBI, Doktor Falsafah
RAUDZATUL FATHIYAH MOHD SAID, Doktor Falsafah
KERANGKA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGATURCARAAN MELALUI PENDEKATAN FLIP, ROS NIZAM BIN EUSOFF, Doktor Falsafah
RANGKA KERJA REKA BENTUK TUGASAN MAKMAL BAHASA PENGATURCARAAN BERORIENTASI OBJEK BERASASKAN TEKNOLOGI PERSUASIF, ELLY JOHANA BINTI JOHAN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Panel Penaksir Soalan Sains Komputer bagi Program Matrikulasi (PSPM), , 26-06-2018 sehingga 29-06-2018 , Kebangsaan
Pakar Bidang dan Ahli Panel Penaksir Soalan Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) , 23-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
PENILAI KERTAS KAJIAN TERBAIK PERSIDANGAN 3rd INTERNATIONAL INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXHIBITION AND CONFERENCE (ITREXC 2021) , 30-09-2021 sehingga 30-10-2021 , Antarabangsa
Pakar Bidang dan Ahli Panel Penaksir Soalan Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) , 03-03-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 2021 , 30-08-2021 sehingga 13-10-2021 , Antarabangsa
Pakar Bidang dan Ahli Panel Penaksir Soalan Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) , 27-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Aktiviti SOFTAM , 10-03-2016 sehingga 10-03-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Fasilitator Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik Sem 1 2015/2016 , 02-09-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
ICEEI 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA CABARAN DIGITAL 2020 , 01-06-2020 sehingga 24-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bitara Kumpulan Digital , 01-03-2022 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa 2021 , 04-10-2021 sehingga 04-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran FTSM , 02-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajian Sarjana Muda Sains Komputer , 01-03-2018 sehingga 31-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan ICEEI 2021 , 01-08-2020 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Jawatankuasa Program Pengajian Sarjana Muda Sains Komputer , 01-07-2022 sehingga 30-06-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Sembang Santai P&P: Pendekatan P&P Dalam Talian , 26-08-2021 sehingga 20-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
KOMERSIAL DAN IP BAGI PROGRAM CABARAN DIGITAL FTSM 2020 , 01-06-2020 sehingga 24-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ketua & Penasihat SIG , 01-02-2020 sehingga 31-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MINGGU JALINAN MESRA 2017 , 01-08-2017 sehingga 09-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU JALINAN MESRA (MJM) 2018 - JOM TEROKAI & RAI , 07-09-2018 sehingga 13-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM RESEARCH DAY @ FTSM 2018 , 20-09-2018 sehingga 20-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Perarakan Maulidur Rasul 1440H-2018 , 05-12-2018 sehingga 05-12-2018 , Universiti
Program Sarjana Muda Sains Komputer , 01-03-2019 sehingga 28-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Projek Tahun Akhir Prasiswazah , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SEMAKAN PROGRAM SARJANA SAINS KOMPUTER , 08-08-2019 sehingga 08-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SIG (Special Intertest Group) , 01-01-2020 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-09-2018 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan