Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK FAIZOL AZHAM BIN MOHAMED

GURU
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
fawwaz@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB , Sarjana Muda , YARMOUK UNIVERSITY, JORDAN , 1995
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Khazri Osman, Faizol Azham Mohamed.  (2018).  The Aesthetics In The Poems Of Patience Of Imam Shafii Rahimahullah.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences. 
Al-muslim Mustapa , Zaizul Ab Rahman, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Faizol Azham Mohamed.  (2018).  Qiraahbot's Prototype Development For An Extensive Reading Activity.  - International Journal Of Civil Engineering And Technology. 
Prof. Dr. Tengku Ghani T. Jusoh, Associate Prof. Dr. Mudasir Rosder, Anwar Muttaqin, Mohd Irman Mohd Abd Nasir, Abdul Qayyum Abdul Razak, Faizol Azham Mohamed, Dr. Idris Endot, Siti Nurul Izza Hashim.  (2012).  Variant Readings In The Mu`allaqah Imru Al-qays.  - Advances In Natural And Applied Sciences.  6(7):1172-1183. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Zulkifli Bin Nawawi, Salamiah Ab Ghani,dr. Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim,maryam Abdul Rahman, Faizol Azham Mohamed,ummu Hani Hashim,muhammad Nazri Rostam, Ibtisam Abdullah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zainuddin Ismail.  (2020).  Al-muhadathah Wa Al-hiwar Bi Al-arabiyah.  - 94. 
Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab Ghani, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Maryam Abdul Rahman.  (2019).  Al Muhadathah Wa Al Hiwar Bi Lughatil Dhod.  - 106. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Ab. Ghani, Al-muslim Mustapha@ab Rahim, Mohd Nazri Rostam, Zainuddin Ismail, Nurul Atiqah Radzi, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Zulkifli Nawawi, Ummu Hani Hashim.  (2019).  Al Qiraah Baina Yadaik.  - 117. 
Faizah Jusoh, Mohamad Azwan Kamarudin, Norsyazwina Mustafa, Faizol Azham Mohamed.  (2018).  Al-kitabah Al-muyasarrah.  - 113. 
Al Muslim Mustapa, Khairuzzaman Kadir, Salamiah Abd. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Faizah Jusoh, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Faizol Azham Mohamad & Mohd Shukeri Hamzah.  (2016).  Al-qiraah Wa Al-isti`ab.  - 109. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Mohd Shukari Hamzah,ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-qiraah.  - 143. 
Ibrahim Yaacob, Ummu Hani Hashim, Zuraida Shaadon, Zainuddin Ismail, Nur Syazwina Mustapa, Faizol Azham Mohamed, Al Muslim Mustapa.  (2009).  Maharat Al-qiraah Al-arabiah.  - 95. 
Ibrahim Yaacob, Ummuhani Hashim, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed.  (2008).  Maharat Al-muhadathah Wa Al-khatabah.  - 101. 

Penerbitan Lain-lain

Faizol Azham Bin Mohamed.  (2022).  Nota Analisis Kata Nama.  - 1-2. 
Al-muslim Mustapa, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusuh Dan Faizol Azham.  (2022).  Modul A Bahasa Arab Siswazah.  - 1-4. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 2.  - 1-85. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 1.  - 1-92. 
Salamiah Ab Ghani, Muhammad Nazri Rostam, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Faizol Azham Mohamed.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Asas.  - 1-125. 
Faizol Azham Mohamed.  (2020).  Nota Auzaan Sorfiyyah.  - 1-3. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Kaseh Abu Bakar, Roziah Sidik, Wan Kamal Mujani, Hakim Zainal, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Faizol Azham Mohamed, Mohd Fadzli Ismail.  (2015).  Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab.  - Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBINAAN MODUL AKTIVITI SOKONGAN BAHASA ARAB BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Tahap Penguasaan Pelajar Dari Aspek Ishtiqaq(Derivasi Kata) Dalam Morfologi Bahasa Arab , Ketua Projek , 15-11-2020 sehingga 15-11-2022 , Kebangsaan
Pengaruh motivasi membaca dan efikasi kendiri terhadap pencapaian kemahiran membaca Bahasa Arab dalam kalangan pelajar , Penyelidik Bersama , 01-12-2019 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
Pengolahan Silibus Kursus PY1142 Menggunakan Al-Istima` Wa Al-Fahm Menggunakan Perisian `Lecture Maker` , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2009
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2018
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA AKAUN AKTIVITI PENJANAAN UNIT BAHASA ARAB , 18-03-2022 sehingga 18-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA MAKMAL & ICT UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWTAANKUASA KOMUNIKASI & PUBLISITI PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Aduan dan Maklumbalas Pelanggan FPI , 12-06-2014 sehingga 11-06-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 Sesi 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 Sesi 2015-2016 (PBJJ) , 21-10-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2018 sehingga 24-08-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2018 , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penyelia Latihan Amali dan Industri , 23-07-2018 sehingga 30-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Video Pendek Plotagon - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan