Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. HAMEZAH BINTI MD NOR

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN KEUTUHAN TADBIR URUS & AKAUNTABILITI (GRACE)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Perakaunan , Doktor Falsafah , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA , 2019
Sarjana , UKM , 2000
Sarjana Muda , UKM , 1998
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - BUSINESS[INCL. ACCOUNTING,FINANCE & MARKETING] (Financial accounting and reporting)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Hamezah Md Nor, Intan Maiza Abd. Rahman.  (2019).  The Effects Of Independent Directors' Financial Knowledge And External Directorships On Firm Performance.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  107-118. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Saifuddin Hasan; Rina Fadhilah Ismail; Haslinda Yusoff; Hamezah Md Nor.  (2023).  The Effect Of Board Attributes On Firm Performance: Evidence From Post-mccg 2007 And Post-mccg 2012 In Malaysia.  - Review Of Economics And Finance.  124-135. 
Mohd Fairuz Adnan, Rina Fadhilah Ismail, Norfitrah Che Mat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Does Anti-corruption Information Disclosure Affect Government Linked Companies' Financial Performance?.  - International Journal Of Innovation, Creativity And Change.  225-242. 
Rina Fadhilah Ismail, Engku Zaidah Engku Abdul Rahman, Saunah Zainon, Hamezah Md Nor.  (2022).  The Effective Use Of Performance Measurement For Value-based Intermediation Adoption Among Islamic Banking Institutions.  - Corporate & Business Strategy Review.  76-85. 
Hamezah Md Nor Dan Ku Nor Izah Ku Ismail.  (2017).  The Moderating Effects Of Independent Directors` Human Capital On The Relationship Between Related Party Transactions And Firm Performance: Evidence From Malaysia.  - Jurnal Pengurusan.  1-27. 
Hamezah Md Nor, Norman Mohd Saleh, Romlah Jaffar And Zaleha Abdul Shukor.  (2010).  Corporate Governance And R&d Reporting In Malaysian Mesdaq Market.  - International Journal Of Economics And Management.  4(2):350-372. 
Goh Tuan Bue, Mohamat Sabri Hassan, Hamezah Md Nor.  (2008).  Kerelevanan Nilai Pelaporan Segmen Di Malaysia.  - Jurnal Pengurusan.  21-47. 

Buku Penyelidikan

Intan Maiza Abd Rahman, Mohamat Sabri Hassan, Noradiva Hamzah, Hamezah Md Nor.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita: Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 10. 
Romlah Jaffar, Hamezah Md Nor.  (2022).  Pelaporan Sosial Dan Alam Sekitar: Isu Akauntabiliti Dan Cabaran Masa Depan.  - 999. 
Zaleha Abdul Shukor, Hamezah Md Nor, Muhd Kamil Ibrahim, Jagjit Kaur.  (2009).  Financial Reporting In Malaysia Further Evidence.  - 263-290 (Bab 13). 

Bab Dalam Buku

Intan Maiza Abd Rahman, Mohamat Sabri Hassan, Noradiva Hamzah, Hamezah Md Nor.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita: Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 10. 
Zaleha Abdul Shukor, Sofiah Md Auzair, Mohamat Sabri Hassan, Selamat Kundari, Hamezah Md Nor.  (2014).  Teaching And Learning In Law And Economics: A Way Forward.  - 7, 87-97. 
Zaleha Abdul Shukor, Hamezah Md Nor, Muhd Kamil Ibrahim, Jagjit Kaur.  (2009).  Financial Reporting In Malaysia Further Evidence.  - 263-290 (Bab 13). 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Romlah Jaffar, Hamezah Md Nor.  (2022).  Pelaporan Sosial Dan Alam Sekitar: Isu Akauntabiliti Dan Cabaran Masa Depan.  - 999. 

Penerbitan Lain-lain

Hamezah Binti Md Nor;harlina Bt. Mohamed On;khairul Naziya Binti Kasim.  (2023).  Impak Dan Faktor Kejayaan Kritikal Pelaksanaan Latihan Industri Semasa Pandemik Covid-19 Dari Perspektif Pelajar Perakaunan Dan Hos Organisasi.  -
Nor Suhaila Ghazali, Mohd Mohid Rahmat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Related Party Transactions Complexity And Audit Fees: Influence Of Auditor Reappointment Tenure.  - 1-8. 
Nor Suhaila Ghazali, Mohd Mohid Rahmat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Related Party Transactions Complexity And Audit Fees: The Important Of Auditor Reappointment Tenure.  - Bengkel Bedah Artikel Grace Siri 1/2022.  1-17. 
Nor Suhaila Ghazali, Mohd Mohid Rahmat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Related Party Transactions Complexity And Audit Fees: Influence Of Auditor Reappointment Tenure.  - The 24th Malaysian Finance Association International (mfaic2022) Global Finance: Evolving And Impacting The Post-pandemic World.  1-12. 
Nurhidayah Waad, Mohd Mohid Rahmat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Industry Specialisation Auditor And Related Party Transaction Disclosure: Further Evidence From Reappointment Tenure.  - Symposium Of Accounting Finance And Governance (safag) 2022 14-16 October 2022.  1-29. 
Nur Hidayah Waad, Hamezah Md Nor, Mohd Mohid Rahmat, Harlina Mohamed On.  (2021).  Firma Audit Pakar Industri Dan Pendedahan Urusniaga Pihak Berkaitan.  - Malaysia Indonesia International Conference On Economics, Management & Accounting (miicema).  1-15. 
Hamezah Md Nor.  (2021).  Penggabungan Selepas Tarikh Perolehan.  - 1-17. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Jual-pajak Semula.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perakaunan Untuk Cukai - Siri 1.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perakaunan Untuk Cukai - Siri 2.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perakaunan Untuk Cukai - Siri 3.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perakaunan Untuk Cukai.  - 1. 
Nor Suhaila Mohd Ghazali, Hamezah Md Nor, Nur Hidayah Waad, Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Hubungan Antara Urus Niaga Pihak Berkaitan Dan Yuran Audit: Bukti Syarikat Tersenarai Di Malaysia.  - Symposium Of Accounting Finance And Governance (safag) 2020.  1-20. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perakaunan Untuk Manfaat Pekerja - Siri 1.  - 1. 
Hamezah Md Nor.  (2020).  Perakaunan Untuk Hasil.  - 1-31. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perakaunan Untuk Manfaat Pekerja - Siri 2.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perakaunan Untuk Ekuiti - Siri 2.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perolehan Sesyer - Siri 1.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perolehan Sesyer - Siri 2.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perolehan Sesyer - Siri 3.  - 1. 
Zaini Embong, Hamezah Md Nor, Selamat Kundari.  (2020).  Perakaunan Untuk Ekuiti - Siri 1.  - 1. 
Hamezah Md Nor.  (2018).  Pengenalan Perakaunan Pengurusan.  -
Hamezah Md Nor.  (2018).  Kos Dan Klasifikasi Kos.  -
Hamezah Md Nor.  (2018).  Perakaunan Untuk Derivatif.  -
Hamezah Md Nor..  (2017).  Perakaunan Untuk Aset Tak Zahir..  - 1-33. 
Zaleha Abdul Shukor & Hamezah Md Nor.  (2007).  Value Relevance Of Book Value Of Non-current Assets During The Economic Crisis: Evidence From The Construction Industry.  - Koleksi Laporan Penyelidikan Ukm. 
Zaleha Abdul Shukor & Hamezah Md Nor.  (2005).  Information Content Of Intangible Non-current Assets And Analysts Forecasts Accuracy In Malaysia: Effect Of Economic Crisis.  - The Usage Of Accounting I. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Assessing students` understanding of accounting standards through group project , Ketua Projek , 16-12-2022 sehingga 26-01-2024 , Universiti
Encouraging teamwork through accounting group project , Penyelidik Bersama , 16-12-2022 sehingga 26-01-2024 , Universiti
Related Party Transactions Risk and Key Audit Matters: Effect on Audit Report Timeliness , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti

Tamat

Impak dan Faktor Kejayaan Kritikal Pelaksanaan Latihan Industri Semasa Pandemik Covid-19 dari Perspektif Pelajar Perakaunan dan Hos Organisasi , Ketua Projek , 15-10-2021 sehingga 15-07-2023 , Universiti
PELAPORAN SOSIAL DAN ALAM SEKITAR: ISU TRANSPARENSI DAN AKAUNTABILITI , Penyelidik Bersama , 22-12-2021 sehingga 22-12-2022 , Universiti
Auditor-client Relationship, Audit Firm Reputation, and Trends of Key Audit Matters Disclosure , Penyelidik Bersama , 15-10-2021 sehingga 15-04-2023 , Universiti
Kesaksamaan Gender Dalam Kabinet Kerajaan Malaysia – Cabaran, Strategi dan Implikasi. , Penyelidik Bersama , 03-12-2019 sehingga 02-03-2021 , Kebangsaan
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
Misi Lonjakan Penerbitan FEP 2015 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
AGENDA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN DALAM ERA TRANSFORMASI EKONOMI , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Survival Strategy of Firms Listed on Bursa Malaysia in Adapting to Economic Downturns , Penyelidik Bersama , 01-11-2009 sehingga 29-02-2012 , Kebangsaan
Competitiveness of Relationship-Based Companies , Penyelidik Bersama , 01-10-2007 sehingga 31-03-2010 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Pengajar Cemerlang , 2011
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2018

Anugerah-anugerah Lain

Penghargaan , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Urusniaga pihak berkaitan, jawatankuasa audit dan yuran audit, NADHIRAH BINTI MOHD NIZA @ MOHD NIZAL, Sarjana
Urus niaga Pihak Berkaitan, Yuran Audit dan Tempoh Pelantikan Semula Juruaudit : Bukti Syarikat Tersenarai Di Malaysia, NOR SUHAILA BINTI MOHD GHAZALI, Sarjana
PENGKHUSUSAN INDUSTRI DAN PENDEDAHAN URUSNIAGA PIHAK BERKAITAN: PERANAN PEMODERAT TEMPOH PELANTIKAN SEMULA JURUAUDIT, NUR HIDAYAH BINTI WAAD, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

LI XINTONG, Doktor Falsafah
ZHANG JING, Doktor Falsafah
WANG YINING, Doktor Falsafah
JIANNAN YU, Doktor Falsafah
YE SHUQIANG, Doktor Falsafah
HUANGFU, XIN, Doktor Falsafah
RAFFAA MOHAMMED SAEED M, Doktor Falsafah
LAN QIPEI, Doktor Falsafah
KEPELBAGAIAN GENDER LEMBAGA PENGARAH, PENGARAH WANITA, KEAGRESIFAN, NUR AZAH BINTI MOHD DAUD, Doktor Falsafah
FAN RUIQIAN, Doktor Falsafah
LIANG ZHICHENG, Doktor Falsafah
OWNERSHIP STRUCTURE AND FIRM COMPETITIVENESS:, SHUHAIMI BIN JAAFAR, Doktor Falsafah
PERANAN PERSAINGAN SEBAGAI PENGANTARA BAGI HUBUNGAN DI ANTARA, SALIHAH NOOR BINTI MUHAMAT, Doktor Falsafah
KESAN TADBIRURUS DAN PEMILIKAN INSTITUSI KE ATAS HUBUNGAN KERAJAAN, NURHAYATI SHARIF, Doktor Falsafah
KESAN STRUKTUR PEGANGAN KE ATAS TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT DAN, FARAH SANIAH BINTI MOHD ZABIDI, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

PENTAKSIR SOALAN PERAKAUNAN , 09-08-2017 sehingga 11-08-2017 , Kebangsaan
Asian Journal of Accounting and Governance (AJAG) , 27-10-2017 sehingga 30-10-2017 , Kebangsaan
ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE , 06-09-2021 sehingga 20-09-2021 , Antarabangsa
Review Exercise for University Accredited Programme , 01-11-2021 sehingga 30-11-2021 , Kebangsaan
Pembangunan Modul Diploma Eksekutif Pengurusan Kewangan TEKUN , 26-04-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
PROGRAM SIJIL PROFESSIONAL PENGURUSAN KEWANGAN , 06-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
PENGAJARAN KOLABORATIF , 28-06-2022 sehingga 26-07-2022 , Kebangsaan
ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE (AJAG) , 03-10-2022 sehingga 07-10-2022 , Kebangsaan
ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE (AJAG) , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
MIA-ACCA TRAIN THE TRAINERS (11th SERIES) , 17-03-2022 sehingga 17-03-2022 , Kebangsaan
MIA-ACCA TRAIN THE TRAINERS (12th SERIES) , 29-09-2022 sehingga 29-09-2022 , Kebangsaan
MIA-ACCA TRAIN THE TRAINERS (12 th SERIES) , 29-09-2022 sehingga 29-09-2022 , Kebangsaan
MIA-TRAIN THE TRAINERS , 30-08-2023 sehingga 30-08-2023 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

BENGKEL PENERBITAN ARTIKEL GRACE SIRI 1 , 15-07-2019 sehingga 17-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Pendaftaran Pelajar Baru Sesi Akademik 2018-2019 Pada 2 September 2018 , 02-09-2018 sehingga 02-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Jamuan Hari Informasi Pascasiswazah (HIP) Oktober 2017 , 01-08-2017 sehingga 31-12-2017 , Universiti
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah (Khairul Naziya P79573) , 03-09-2019 sehingga 03-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana , 20-04-2018 sehingga 20-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana (Ahmed Talal P84653) , 30-10-2019 sehingga 30-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana (Nurhidayah Nordin P76585) , 09-04-2019 sehingga 09-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana (Syafiza Hanim P73622) , 06-07-2020 sehingga 06-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Temuduga FEP bagi sesi kemasukan 2016-2017 , 25-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah FEP Sem 2 sesi 2016-2017 , 22-02-2017 sehingga 30-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA AUDIT KENDIRI SPK PPPS FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 15-06-2022 sehingga 30-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGI MENTOR: PROGRAM MALIM SARJANA/MENTOR MENTEE GRACE , 01-10-2021 sehingga 30-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS CALON PHD - AHMAD RIYAD ALI ALAZZAM (P76471) , 24-01-2022 sehingga 24-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI (ULANGAN) CALON SARJANA PERAKAUNAN - SYAFIZA HANIM SAID (P73622) , 30-09-2021 sehingga 30-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - ABDULLAH J R RABAYA (97264) , 15-12-2022 sehingga 15-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - ADIBAH BINTI JAMIL (P84799) , 10-06-2021 sehingga 10-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - SHARIFAH FAATIHAH BINTI SYED FUZI (P94655) , 24-03-2022 sehingga 24-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON SARJANA PERAKAUNAN - MARWAN ASSIM MAHDI (P89639) , 25-06-2021 sehingga 25-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Peperiksaan Lisan Tesis/Disertasi Calon PHD - Alsheikh Awatif Hodaed P85922 , 04-11-2020 sehingga 04-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Peperiksaan Lisan Tesis/Disertasi Calon Sarjana Perakaunan - Rusmaini Ramly P61288 , 17-09-2020 sehingga 17-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Peperiksaan Lisan Tesis/Disertasi Calon Sarjana Perdagangan - Nurul Nasyuha Hashim P97272 , 28-10-2020 sehingga 28-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN KEPELBAGAIAN GENDER LEMBAGA, KESEGERAAN, MODAL PENGARAH DAN PENDEDAHAN ESG PRESENTER NUR AZAH MOHD DAUD P96359 DOCTOR OF PHILOSOPHY , 04-08-2021 sehingga 04-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RISIKO FEP , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA SAFAG 2021 SIMPOSIUM PENYELIDIKAN PERAKAUNAN KEWANGAN DAN TADBIR URUS 1/2021 , 26-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA2013 – PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KEWANGAN I PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA2913 – PRINSIP PERAKAUNAN PERNIAGAAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA3034 - PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KORPORAT PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPD1033– PRINSIP PERAKAUNAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA2913 – PRINSIP PERAKAUNAN PERNIAGAAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA2923– ANALISIS PENYATA KEWANGAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA3113 – ISU TERPILIH DALAM PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KEWANGAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4113 – PERAKAUNAN KHUSUS PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4113 – PERAKAUNAN SEKTOR AWAM PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4123 – TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4153 – PERAKAUNAN INSTRUMEN KEWANGAN ISLAM DAN ZAKAT PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4716 – KAJIAN KES INTEGRASI PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPD1033 – PRINSIP PERAKAUNAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA2023 – PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KEWANGAN II PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA ASSOCIATION TO ADVANCE COLLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS INTERNATIONAL (AACSB) FEP , 02-05-2023 sehingga 01-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA INOVASI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 02-01-2019 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA INOVASI, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 02-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MAJLIS ANUGERAH KUALITI DAN SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 2022 , 01-06-2022 sehingga 01-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MAJLIS ANUGERAH KUALITI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 2021 , 11-10-2021 sehingga 17-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MAJLIS ANUGERAH KUALITI,FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 2023 , 21-03-2023 sehingga 21-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DOKUMEN DAN KOKURIKULUM SIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN KEWANGAN FEP UKM , 15-02-2022 sehingga 14-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENYELIDIKAN,JAWATANKUASA PUSAT KAJIAN GRACE FEP, UKM , 16-02-2023 sehingga 15-02-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SIMPOSIUM PENYELIDIKAN PERAKAUNAN KEWANGAN DAN TADBIR URUS (SAFAG) 2023 , 01-02-2023 sehingga 30-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI SIDANG EDITOR ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE (AJAG) , 21-02-2022 sehingga 20-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENGIRING TETAMU BAGI MAJLIS SYARAHAN PERDANA PROF. DATO’ DR. NORMAN MOHD SALEH, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 29-10-2021 sehingga 09-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI KOLOKIUM FEP 1 SESI 2022/2023 MASTER IN ACCOUNTING BERTAJUK AUDIT FEES AND WOMEN REPRESENTATIVE ON BOARD AND MANAGEMENT: EVIDENCE FROM CHINA WANG XIN P116144 , 21-02-2023 sehingga 21-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA KURSUS EPPA6716 - KERTAS PROJEK UNTUK CALON PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN CALON: ZHU XING (P125457) SEMESTER 1 SESI 2023/2024 TAJUK KERTAS PROJEK FINANCIAL RISK ASSESSMENT OF CHINESS SMALL-SIZED LISTED COMPANY , 01-10-2023 sehingga 01-03-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA KURSUS EPPA6716 - KERTAS PROJEK UNTUK CALON PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN CALON:WANG YITING (P121118) SEMESTER 1 SESI 2023/2024 TAJUK KERTAS PROJEK THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL INFORMATION DISCLOSURE ON FINANCIAL PERFORMANCE: EVIDE , 01-10-2023 sehingga 01-03-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN SARJANA PERDAGANGAN - SHARIFAH SAIDATUL BALKIAH SYED ROHANI (P110985) , 11-05-2022 sehingga 11-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Pembentangan Cadangan Penyelidikan Kolokium Siswazah FEP Sem 1 Sesi 2016-2017 , 21-11-2016 sehingga 23-11-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pensyarah Mentor Mentee Sesi Akademik 2018-2019 FEP , 02-09-2018 sehingga 02-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Connect@explorece pada 3 September 2018 , 03-09-2018 sehingga 03-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan