Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PROF. MADYA DR. MOHD MOHID BIN RAHMAT

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN KEUTUHAN TADBIR URUS & AKAUNTABILITI (GRACE)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Perakaunan , Doktor Falsafah , LA TROBE UNIVERSITY , 2014
Sarjana , UKM , 2002
Sarjana Muda , UKM , 1997
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - BUSINESS[INCL. ACCOUNTING,FINANCE & MARKETING] (Audit, Corporate Governance, and Corporate Reporting)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Mohd Mohid Rahmat, Siti Hajar Asmah Ali , Norman Mohd Saleh.  (2021).  Auditor-client Relationship And Related Party Transactions Disclosure: The Role Of Family Controlling Shareholders From A Network Perspective.  - Managerial Auditing Journal.  591-615. 

Penerbitan WOS

Tahani Ali Hakami, Mohd Mohid Rahmat.  (2019).  Fraud Prevention Strategies: The Perception Of Saudi Arabian Banks Employees.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  1-15. 
Helmy Mohd Daud, Rosiati Ramli, Romlah Jaffar, Mohd Mohid Rahmat.  (2019).  Faktor-faktor Mempengaruhi Tempoh Penyelesaian Kes Siasatan Cukai Di Malaysia: Perspektif Pegawai Pengurusan Atasan Lhdnm.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  1-16. 
Syajarul Imna Mohd Amin, Mohd Mohid Rahmat, Abdullah Khairi Mohd Asri.  (2019).  Board Diversity, Industry Specificity And Firm Performance.  - Journal Of Nusantara Studies (jonus).  1-27. 
Mohd Mohid Rahmat, Hanis Amera Mohd Amin, Norman Mohd Saleh.  (2018).  Controlling Shareholders Proxy And Multiple Directorship Insight Evidence From Related Party Transactions.  - Asian Journal Of Accounting And Governance.  37-50. 
Helmy Mohd Daud, Rosiati Ramli, Romlah Jaffar, Mohd Mohid Rahmat.  (2018).  Siasatan Cukai Di Malaysia: Kajian Penerokaan Ke Atas Kes Syarikat.  - Asian Journal Of Accounting And Governance. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Romlah Jaffar, Nor Asyiqin Abu, Mohamat Sabri Hassan, Mohd Mohid Rahmat.  (2023).  Value Relevance Of Board Attributes: The Mediating Role Of Key Audit Matter.  - International Journal Of Financial Studies.  1-22. 
Norazian Hussin, Mohd Fairuz Md. Salleh, Azlina Ahmad, Mohd Mohid Rahmat.  (2022).  The Influence Of Audit Firm Attributes On Kam Disclosures In Ftse100 In Malaysia.  - Management And Accounting Review.  239-262. 
Mohd Mohid Rahmat, Siti Hajar Asmah Ali , Norman Mohd Saleh.  (2021).  Auditor-client Relationship And Related Party Transactions Disclosure: The Role Of Family Controlling Shareholders From A Network Perspective.  - Managerial Auditing Journal.  591-615. 
Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, Sofiah Md Auzair, Mohd Mohid Rahmat, Nurul Aini Muhamed.  (2021).  The Mediating Role Of Financial Governance On The Relationship Between Financial Management, Islamic Work Ethic And Accountability In Islamic Social Enterprise (ise).  - Social Enterprise Journal.  419-441. 
Nor Asyiqin Abu, Romlah Jaffar, Mohd Mohid Rahmat, Mohamat Sabri Hassan.  (2021).  Key Audit Matters And Investors Reaction.  - Management And Accounting Review.  1-33. 
Nur Hidayah Waad, Nurul Nasyuha Hashim, Mohd Mohid Rahmat.  (2021).  Reputable Audit Quality Attributes And Related Party Transactions Disclosure.  - International Journal Of Economics And Management.  33-49. 
Tahani Ali Hakami, Mohd Mohid Rahmat, Mohd Hasimi Yaacob, Norman Mohd-saleh,.  (2020).  Auditor Experience With Client And Fraud Detection: The Moderating Role Of The Royal Family In The Gulf Cooperation Council (gcc) Context.  - International Journal Of Innovation, Creativity And Change.  436-449. 
Mohd Mohid Rahmat, Kamran Ahmed, Balachandran Muniandy.  (2020).  Do Related Party Transactions Affect Earnings Quality? Evidence From East Asia.  - International Journal Of Accounting And Information Management.  147-166. 
Mohd Mohid Rahmat, Kamran Ahmed, Gerald J. Lobo.  (2020).  Related Party Transactions, Value Relevance And Informativeness Of Earnings: Evidence From Four Economies In East Asia.  - Review Of Pacific Basin Financial Markets And Policies.  1-42. 
Mohd Mohid Rahmat, Nor Suhaila Mohd Ghazali, Nurhidayah Nordin.  (2019).  Are Executive Directors Paid Enough? Evidence From Conflicting Related-party Transactions.  - International Journal Of Economics And Management.  111-124. 
Mohd Mohid Rahmat, Nurhidayah Nordin, Syaima Adznan.  (2019).  Audit Committee Financial Expertise And Rpt-conflict Disclosure: Insight Evidence Frommalaysia.  - International Journal Of Accounting, Auditing And Performance Evaluation.  355-377. 
Mohd Mohid Rahmat, Syaiful Baharee Jaafar.  (2018).  Executive Director Remuneration And Related Party Transactions (rpts): Evidence From Malaysia.  - International Journal Of Business And Management Science. 
Mohd Mohid Rahmat, Hanis Amera Mohd Amin, Norman Mohd Saleh.  (2018).  Controlling Shareholders Networks And Related Party Transactions: Moderating Role Of Director Remuneration In Malaysia.  - Jurnal Pengurusan. 
Nooranita Dain, Mohd Mohid Rahmat.  (2017).  Factors Influencing Public Sector Auditees On Implementing Audit Recommendations.  - Jurnal Pengurusan.  1-17. 
Maizatulakma Abdullah, Zaleha Abdul Shukor, Mohd Mohid Rahmat.  (2017).  The Influences Of Risk Management Committee And Audit Committee Towards Voluntary Risk Management Disclosure.  - Jurnal Pengurusan.  1-20. 
Mohd Mohid Rahmat, Siti Hajar Asmah Ali.  (2016).  Do Managers Reappoint Auditor For Related Party Transactions - Evidence From Selected East Asian Countries.  - Jurnal Pengurusan.  1-21. 
Jaafar S.b., Rahmat M.m., James K..  (2015).  An Empirical Examination Of The Role Of The Remuneration Committee In The Relationship Between Board Of Directors And Remuneration.  - International Journal Of Monetary Economics And Finance.  126-142. 
Takiah Mohd Iskandar, Mohd Mohid Rahmat, And Hashanah Ismail.  (2010).  The Relationship Between Audit Client Satisfaction And Audit Quality Attributes: Case Of Malaysian Listed Companies.  - International Journal Of Economics And Management.  4(1):155-180. 
Rahmat M.m., Iskandar T.m., Saleh N.m..  (2009).  Audit Committee Characteristics In Financially Distressed And Non-distressed Companies.  - Managerial Auditing Journal.  24(7):624-638. 

Buku Penyelidikan

Siti Hajar Asmah Ali, Mohd Mohid Rahmat, Maizatulakma Abdullah.  (2022).  Skandal Korporat Urusniaga Pihak Berkaitan: Kesan Struktur Pegangan Sahan Dan Hubungan Juruaudit-klien.  - 134. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2018).  Pelaporan Dan Jurang Maklumat Korporat Di Malaysia.  - 36. 
Takiah Mohd Iskandar, Mohd Mohid Rahmat.  (2012).  Issues In Audit Quality : Behavioural And Market Perspectives.  - Chapter 9 : 140-160. 
Takiah Mohd Iskandar, Norman Mohd Saleh & Mohd Mohid Rahmat.  (2010).  Jawatankuasa Audit Di Malaysia: Peranan Dan Cabaran.  - 232. 
Takiah Mohd Iskandar Dan Mohd Mohid Rahmat.  (2009).  Services Management And Marketing: Studies In Malaysia..  - 251-273. 

Bab Dalam Buku

Mohd Mohid Rahmat.  (2018).  Pelaporan Dan Jurang Maklumat Korporat Di Malaysia.  - 36. 
Takiah Mohd Iskandar, Mohd Mohid Rahmat.  (2012).  Issues In Audit Quality : Behavioural And Market Perspectives.  - Chapter 9 : 140-160. 
Takiah Mohd Iskandar Dan Mohd Mohid Rahmat.  (2009).  Services Management And Marketing: Studies In Malaysia..  - 251-273. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Siti Hajar Asmah Ali, Mohd Mohid Rahmat, Maizatulakma Abdullah.  (2022).  Skandal Korporat Urusniaga Pihak Berkaitan: Kesan Struktur Pegangan Sahan Dan Hubungan Juruaudit-klien.  - 134. 
Takiah Mohd Iskandar, Norman Mohd Saleh & Mohd Mohid Rahmat.  (2010).  Jawatankuasa Audit Di Malaysia: Peranan Dan Cabaran.  - 232. 

Penerbitan Lain-lain

Nor Suhaila Ghazali, Mohd Mohid Rahmat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Related Party Transactions Complexity And Audit Fees: Influence Of Auditor Reappointment Tenure.  - The 24th Malaysian Finance Association International (mfaic2022) Global Finance: Evolving And Impacting The Post-pandemic World.  1-12. 
Nurhidayah Waad, Mohd Mohid Rahmat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Industry Specialisation Auditor And Related Party Transaction Disclosure: Further Evidence From Reappointment Tenure.  - Symposium Of Accounting Finance And Governance (safag) 2022 14-16 October 2022.  1-29. 
Nor Suhaila Ghazali, Mohd Mohid Rahmat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Related Party Transactions Complexity And Audit Fees: The Important Of Auditor Reappointment Tenure.  - Bengkel Bedah Artikel Grace Siri 1/2022.  1-17. 
Nor Suhaila Ghazali, Mohd Mohid Rahmat, Hamezah Md Nor.  (2022).  Related Party Transactions Complexity And Audit Fees: Influence Of Auditor Reappointment Tenure.  - 1-8. 
Romlah Binti Jaffar;mohamat Sabri Bin Hassan;mohd Mohid Bin Rahmat.  (2022).  Corporate Governance And Investors` Reaction-does Extended Audit Report Matters?.  -
Nurshahirah Abd Majid, Mohd Mohid Rahmat, Kamran Ahmed.  (2021).  Individual Independent Directors Attributes And Related Party Transactions.  - Malaysia Indonesia International Conference On Economics, Management And Accounting (miicema).  1-25. 
Mohd Mohid Bin Rahmat;mohd Helmi Bin Ali.  (2021).  Halal Assurance System On Halal Food Integrity, Audit Integration And Firm’s Operational Performance.  -
Mohd Mohid Rahmat, Siti Hajar Asmah Ali, Nur Idayu Ismail.  (2021).  Pyramidal And Indirect Controlling Shareholders And Conflict-related Party Transactions (rpt-conflict).  - 1-12. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2021).  Cash, Frauds & Internal Control.  - 1-28. 
Nurshahirah Abd Majid, Mohd Mohid Rahmat, Kamran Ahmed.  (2021).  Independent Directors Attributes And Related Party Transactions.  - 1-13. 
Nahzatush Simaa Jantan, Mohd Mohid Rahmat.  (2021).  Jawatankuasa Audit Berkesan (jka-b), Jawatan Audit Wanita Dan Amalan Pengurusan Perolehan Di Firma Milikan Kerajaan (glc).  - 1-12. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Topic 11 - Audit Market & Pricing.  - 1-13. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Audit Committee.  - 1-10. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Topic 10 - Internal Audit Role In Corporate Governance.  - 1-16. 
Nor Suhaila Mohd Ghazali, Hamezah Md Nor, Nur Hidayah Waad, Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Hubungan Antara Urus Niaga Pihak Berkaitan Dan Yuran Audit: Bukti Syarikat Tersenarai Di Malaysia.  - Symposium Of Accounting Finance And Governance (safag) 2020.  1-20. 
Siti Asmah Hajar Ali, Mohd Mohid Rahmat, Nor Idayu Ismail.  (2020).  Concentrated Ownership Structure, Ownerships Level And Conflict-related Party Transactions.  - 1-27. 
Siti Hajar Asmah Ali, Mohd Mohid Rahmat, Noor Idayu Ismail, Norman Mohd Saleh.  (2020).  Auditor-client Relationship, Controlling Shareholders And Related Party Transactions.  - Symposium Of Accounting Finance And Governance (safag 2020).  1-33. 
Siti Hajar Asmah Ali, Noor Idayu Abdullah, Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Auditor-client Relationship (acr), Controlling Shareholders & Related Party Transactions (rpts).  - 1-17. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Falsafah Pengauditan.  - 1-12. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Topic 2 - Audit Quality.  - 1-10. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Topic 3 - Auditor Independence.  - 1-10. 
Henny Hazliza Mohd Tahir, Romlah Jaffar, Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Corporate Governance Efficiency, Financial Performance And The Roles Of Shariah Board And Shariah Audit In Islamic Financial Institutions (ifis): Evidence From Malaysian.  - Bengkel Bedah Artikel Grace 2020 Siri 1.  1-17. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Topic 4 - Auditor Liability & Litigation Risk.  - 1-11. 
Romlah Binti Jaffar;mohamat Sabri Bin Hassan;zaleha Binti Abdul Shukor;mara Ridhuan Bin Che Abdul Rahman;mohd Mohid Bin Rahmat.  (2020).  Pembangunan Kerangkakerja Tadbir Urus Risiko Berdasarkan Teori Pihak Berkepentingan Dan Implikasinya Terhadap Prestasi Syarikat.  -
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Materiality & Audit Judgment.  - 1-10. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Audit Report And Issies.  - 1-14. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Audit Expectation Gap & Client Satisfaction.  - 1-10. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2020).  Topic 8 - Fraud And Investigation.  - 1-17. 
Mohd Mohid Rahmat*, Fathyah Hashim, Amama Shaukat, Nurhidayah Nordin.  (2019).  Audit Committee Characteristics And Conflicting Related Party Transactions Disclosure: Evidence From Malaysia.  - 1-14. 
Mohd Mohid Bin Rahmat.  (2019).  Executive Director's Remunerations And Related Party Transactions (rpts).  - 1-7. 
Mohd Mohid Rahmat, Fathyah Hashim, Amama Shaukat, Nurhidayah Nordin.  (2019).  Audit Committee Characteristics And Conflicting Related Party Transactions Disclosure: Evidence From Malaysia.  - 2019 Irish Academy Management (aim) Annual Conference.  1-14. 
Hafizuddin-syah, B.a.m., Rubayah Yakob, Mohd Hasimi Yaacob, Hawati Janor, Roshayati Abd Hamid, Noor Hasni Juhdi, Hendon Redzuan, Mohd Mohid Rahmat Dan Sajiah Yakob.  (2019).  Risk Management & Your Organization.  - 1-51. 
Tahani Ali Hakami, Mohd Mohid Rahmat, Mohd Hasimi Yaacob, Norman Mohd Saleh.  (2019).  Auditor Experience With Client And Fraud Detection: The Moderating Role Of The Royal Family In The Gulf Cooperation Council (gcc) Context.  - International Conference On Accounting & Management 2019.  1-15. 
Mohd Mohid Rahmat.  (2018).  Accountability Policy And Practice In Hybrid Organisation. Primary Source Evidence From Indigenous Markets In Indonesia By Denny Andriana And Julia A. Smith.  -
Mohd Mohid Rahmat.  (2018).  Controlled Companies And Auditor-client Relationship (acr): Insight Evidence From Related Party Transactions (rpt) Disclosure In Malaysia.  -
Syajarul Imna Mohd Amin Mohd Mohid Rahmat Abdullah Khairi Mohd Asri.  (2018).  Board Diversity, Industry Specificity And Firm Performance.  - Sintok International Conference On Social Science And Management (siconsem) 2018. 
Mohd Mohid Rahmat, Siti Hajar Asmah Ali & Norman Mohd Saleh.  (2018).  Controlled Companies And Auditor-client Relationship: Insight Evidence From Conflicting Related Party Transactions Disclosure In Malaysia.  - Accounting & Accountability In Emerging Economies Conference & Emerging Scholars Colloquium 2018. 
Mohd Mohid Bin Rahmat.  (2018).  Audit Committee, Related Party Transactions And Firm Valuation: Evidence From Malaysia.  -
Mohd Mohid Rahmat.  (2017).  Grounded Theory.  - 1-15. 
Mohd Mohid Rahmat, Nurhidayah Nordin & Syaima Adznan.  (2017).  Audit Committee Financial Expertise And Rpt-conflict Disclosure: Insight Evidence From Malaysia.  - Aib-anz Research Symposium & Pdw Workshop. 
Henny Hazliza Mohd Tahir, Romlah Jaffar, Zaleha Abd Shukor & Mohd Mohid Rahmat.  (2017).  Corporate Governance Efficiency, Financial Performance And The Moderating Roles Of Shariah Board And Shariah Audit In Islamic Financial Institutions (ifis): Evidence From Malaysian.  - 5th Asean International Conference On Islamic Finance: Issues, Challenges, And Future Prospect Of Islamic Banking & Finance. 
Mohd Mohid Rahmat, Nurhidayah Nordin, Syaima Adznan.  (2017).  Audit Committee Financial Expertise (acfe) And Rpt-conflict Disclosure Insight Evidence From Malaysia.  - 1-16. 
Hanis Amera Mohd Amin, Mohd Mohid Rahmat & Norman Mohd Saleh.  (2017).  Controlling Shareholders` Network And Related Party Transactions: Moderating Role Of Director Remuneration In Malaysia.  - Malaysia-indonesia International Conference On Economics, Management And Accounting 2017 (miicema 2017). 
Siti Hajar Asmah Ali, Mohd Mohid Rahmat.  (2016).  Controlling Shareholders Ownership And Auditor-client Relationship - Evidence From Related Party Transactions In Malaysia.  - Academy Of International Business Southeast Asia Regional Conference. 
Mohd-mohid Rahmat, Takiah Mohd Iskandar Dan Mohd Noorhisham Osman.  (2007).  An Analysis Of Audit Fee Premiums Of The Merged Audit Firm.  - 2007 Afaanz Conference, Gold Coast, Quensland Australia.. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Related Party Transactions Risk and Key Audit Matters: Effect on Audit Report Timeliness , Ketua Projek , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Keberkesanan kursus wajib keusahawanan (CMIE 1012) dalam menarik minat pelajar prasiswazah menjadi usahawan selepas pandemic Covid 19 , Penyelidik Bersama , 15-01-2023 sehingga 15-01-2024 , Universiti
Keberkesanan kursus wajib keusahawanan (CMIE 1012) dalam menarik minat pelajar prasiswazah menjadi usahawan selepas pandemic Covid 19 , Penyelidik Bersama , 31-12-2022 sehingga 31-12-2023 , Universiti

Tamat

Auditor-client Relationship, Audit Firm Reputation, and Trends of Key Audit Matters Disclosure , Ketua Projek , 15-10-2021 sehingga 15-04-2023 , Universiti
Halal Assurance System on Halal Food Integrity, Audit Integration and Firm’s Operational Performance , Ketua Projek , 15-11-2018 sehingga 14-05-2021 , Kebangsaan
REDEFINING DIRECTOR-RENUMERATION MONITORING ROLE ON RELATED PARTY TRANSACTIONS (RPTs) FROM CONTRACT THEORY PERSPECTIVE , Ketua Projek , 01-12-2017 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
Audit Committee, Related Party Transactions and Firm Valuation: Evidence from Malaysia , Ketua Projek , 01-08-2014 sehingga 31-01-2017 , Kebangsaan
A NETWORK THEORY FRAMEWORK OF AUDITOR CLIENT-RELATIONSHIP: EVIDENCE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS , Ketua Projek , 01-07-2014 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
Corporate Governance and Investors` Reaction-Does Extended Audit Report Matters? , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-04-2022 , Universiti
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
Governing the Islamic Social Enterprise towards Accountability , Penyelidik Bersama , 16-10-2017 sehingga 15-10-2019 , Kebangsaan
Pembangunan Kerangkakerja Tadbir Urus Risiko Berdasarkan Teori Pihak Berkepentingan dan Implikasinya terhadap Prestasi Syarikat , Penyelidik Bersama , 15-08-2017 sehingga 14-02-2020 , Kebangsaan
Misi Lonjakan Penerbitan FEP 2015 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Transformasi Penyelidikan dan Penerbitan Berkualiti dalam Pelaporan dan Tadbir Urus Korporat , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2005
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2016
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2021

Anugerah-anugerah Lain

IMAC10 Best Paper Award , 2021
MyRA - Anugerah Kecemerlangan MyRA Prestasi 2019 (Penerbitan) - Sijil Penghargaan , 2021
Best Paper Award , 2018
Penghargaan , 2018
Anugerah Penyeliaan Pelajar , 2015
The Vernon Zimmerman Best Paper Award , 2014
La Trobe University Postgraduate Research Scholarship (IPRS) 2010 , 2010
La Trobe University Full Fee Research Scholarship (LTUFFRS) 2010 , 2010
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

NUR ZAFIRAH BINTI ABDUL HAMID, Sarjana
Audit Exemption in Malaysia SMES in Viewpoint of Stakeholders, HEMALATHA A/P SATHASIVAM, Sarjana
Peranan Keberkesanan Sistem Kawalan Dalaman dan Sokongan Pengurusan Dalam, NADIAH BINTI HASSAN, Sarjana
Faktor penentu kepada hubungan rapat antara juruaudit dan klien, IZZATI AMIRAH BINTI ABDUL LATIF, Sarjana
Faktor yang mempengaruhi auditi dalam melaksanakan syor audit, NOORANITA BINTI DAIN, Sarjana
PENGARUH TINGKAHLAKU JURUAUDIT DALAMAN KE ATAS NIAT DALAM MENILAI KEBERKESANAN PENGURUSAN RISIKO ENTERPRIS DI BADAN BADAN BERKANUN MALAYSIA, MOHD NURFIRDAUS BIN WAN CHIK, Sarjana
SYARIKAT DIKAWAL, PERANAN JAWATANKUASA AUDIT DAN URUSNIAGA, NURHIDAYAH BINTI NORDIN, Sarjana
Pemegang Saham Mengawal, Ganjaran Pengarah dan Urusniaga Pihak Berkaitan, HANIS AMERA BINTI MOHD AMIN, Sarjana
BAHA SAMEER MAHMOUD NASER, Sarjana
Hubungan di antara ciri professional dan personal ketua audit dalam dan keberkesanan fungsi, NORLIJAH BINTI SAMSURI, Sarjana
PERSEPSI PELANGGAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA CIRI KUALITI AUDIT DAN JENAMA FIRMA AUDIT, NURUL NASYUHA HASHIM, Sarjana
Kompetensi dan kualiti audit prestasi, MUNIRAH BINTI ISHAK, Sarjana
SUZIYANI BINTI SUPARI, Sarjana
Urusniaga pihak berkaitan, jawatankuasa audit dan yuran audit, NADHIRAH BINTI MOHD NIZA @ MOHD NIZAL, Sarjana
NORLIZA BINTI ABDUL, Sarjana
NURSHAHIRAH BINTI ABD MAJID, Sarjana
Urus niaga Pihak Berkaitan, Yuran Audit dan Tempoh Pelantikan Semula Juruaudit : Bukti Syarikat Tersenarai Di Malaysia, NOR SUHAILA BINTI MOHD GHAZALI, Sarjana
Sejauhmana Kompetensi Pegawai Audit Dalam Mengesan Salahnyata. Kes :, MASLINDA BINTI MAHAYUDIN, Sarjana
AHMED ABDULKAREEM SALLOOM, Sarjana
PENGKHUSUSAN INDUSTRI DAN PENDEDAHAN URUSNIAGA PIHAK BERKAITAN: PERANAN PEMODERAT TEMPOH PELANTIKAN SEMULA JURUAUDIT, NUR HIDAYAH BINTI WAAD, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

RAFFAA MOHAMMED SAEED M, Doktor Falsafah
NORAZIAN HUSSIN, Doktor Falsafah
ALLIAS BIN ALWI, Doktor Falsafah
SHARIF AHID AHMED ALKHATIB, Doktor Falsafah
ZENG YI, Doktor Falsafah
MAO WEIKAI, Doktor Falsafah
WANG FANG, Doktor Falsafah
ZHANG QIONG, Doktor Falsafah
XING WEI, Doktor Falsafah
NUR HIDAYAH BINTI WAAD, Doktor Falsafah
ZHENG WEI, Doktor Falsafah
HANIS AMERA BINTI MOHD AMIN, Doktor Falsafah
ADLINA BINTI MOHAMMED, Doktor Falsafah
NORAINI SHAMSUDDIN, Doktor Falsafah
Developing A Fraud Diamond Detection Model To Predict Financial Statement, SHABNAM FAZLI AGHGHALEH, Doktor Falsafah
PENDEDAHAN PENGUKURAN NILAI SAKSAMA DAN KESAN KE ATAS YURAN AUDIT, SHARIFAH BINTI IDRIS, Doktor Falsafah
Treatment and Implication of Investment account for financial reporting in Islamic Banking-, SJAIFUL AKBAR, Doktor Falsafah
Corporate Governance Efficiency, Financial Performance and the Moderating Roles of Shariah Board and t, HENNY HAZLIZA MOHD TAHIR, Doktor Falsafah
STRUKTUR PEGANGAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM MENGAWAL DAN URUSNIAGA PIHAK BERKAITAN: KESAN MODERASI HUBUNGAN JURUAUDIT-KLIEN, SITI HAJAR ASMAH BINTI ALI, Doktor Falsafah
SENARIO KES DAN FAKTOR KELEWATAN TEMPOH PENYELESAIAN SIASATAN CUKAI DI MALAYSIA, HELMY BIN MOHD DAUD, Doktor Falsafah
JU ANIZAI BINTI ZAINI, Doktor Falsafah
AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN, Doktor Falsafah
Audit Kualiti Juruaudit Konservatif dan Kesalahan Ramalan Penganalisis, NUR BAITI BINTI SHAFEE, Doktor Falsafah
HUBUNGAN JURUAUDIT PELANGGAN DAN RISIKO FRAUD, NOOR IDAYU BINTI ISMAIL, Doktor Falsafah
PENGURUSAN KEWANGAN, TADBIR URUS KEWANGAN DAN AKAUNTABILITI PERNIAGAAN SOSIAL ISLAM (ISE) DI MALAYSIA, MUHAMMAD IQMAL HISHAM BIN KAMARUDDIN, Doktor Falsafah
MENEROKA TEKNOLOGI AUDIT (AUDIT TECH) DI DALAM PROSES TUGASAN, NORAZLISHAM MOHD AMIN, Doktor Falsafah
MUSTAFA A.S. ABUTHIB, Doktor Falsafah
KUALITI AUDIT, KELUARGA DIRAJA DAN PENGESANAN JURANG PENIPUAN DI SYARIKAT MAJLIS KERJASAMA GULF, HAKAMI, TAHANI ALI Y, Doktor Falsafah
SOKONGAN PEKERJA PROFESSIONAL DALAM PENGGUBAHAN WANG HARAM, ROZAIHA BINTI AB MAJID, Doktor Falsafah
TADBIR URUS KORPORAT DAN REAKSI PARA PELABUR: PERSPEKTIF MELALUI PERKARA UTAMA AUDIT (KAMs), NOR 'ASYIQIN BINTI ABU, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation , 30-06-2015 sehingga 09-12-2015 , Antarabangsa
Ketua Kumpulan, Panel Pemeriksa Peperiksaan STPM 948/1 , 23-11-2015 sehingga 17-12-2015 , Kebangsaan
Panel Penaksir Soalan Peperiksaan STPM , 01-06-2015 sehingga 30-06-2015 , Kebangsaan
Urusetia dan Penceramah , 10-12-2015 sehingga 13-12-2015 , Kebangsaan
The Vernon Zimmerman Best Paper Award , 29-10-2014 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Best Paper Award , 13-11-2018 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
La Trobe University Full Fee Research Scholarship (LTUFFRS) 2010 , 01-01-2010 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
La Trobe University Postgraduate Research Scholarship (IPRS) 2010 , 01-01-2010 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Ketua Pemeriksa STPM , 01-11-2018 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
Majlis Peperiksaan Malaysia , 17-01-2018 sehingga 31-07-2018 , Kebangsaan
Pemeriksa Penyemakan Semula STPM, Majlis Peperiksaan Malaysia , 24-01-2018 sehingga 15-02-2018 , Kebangsaan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) , 18-01-2018 sehingga 17-02-2018 , Kebangsaan
Internal Audit Effectiveness on Zakat Institutions , 18-01-2018 sehingga 17-03-2017 , Kebangsaan
The Effect of Internal Audit Effectiveness and Ethical Rules on the Audit Quality of Jordanian Auditors , 19-09-2018 sehingga 26-09-2018 , Antarabangsa
Assessing the Effects of Corporate Governance on Enterprise Risk Management and Firm Value using PLS Modelling: Malaysian Evidence , 02-04-2018 sehingga 30-04-2018 , Antarabangsa
Cultural Values, Corruption Levels and Earnings Management: Evidence of South East Asia Countries , 01-12-2017 sehingga 02-01-2018 , Antarabangsa
Are Indian Boards Truly Independent: Evidence from IPO Issuing Firms , 03-09-2018 sehingga 17-09-2018 , Antarabangsa
Peranan Amalan Perakaunan Pengurusan dan Tadbir Urus Baik: Satu Kajian Tinjauan di Organisasi Pelancongan Negara , 06-09-2018 sehingga 17-09-2018 , Antarabangsa
Knowledge, Skills and Characteristics Requirements for Shariah Auditors , 14-02-2018 sehingga 23-02-2018 , Antarabangsa
Ketua Panel Penaksiran Soalan STPM 2019 , 06-09-2019 sehingga 09-09-2019 , Kebangsaan
Pemeriksaan Skrip Jawapan Peperiksaan STPM P1/2020 & U1/2019 , 26-11-2019 sehingga 29-11-2019 , Kebangsaan
Risk disclosure and risk governance characteristics: Evidence from a developing economy , 23-07-2019 sehingga 18-08-2019 , Antarabangsa
Audit Report Timeliness, Related Party Transactions and Auditor Industry Specializations: An empirical Analysis , 01-05-2019 sehingga 25-05-2019 , Antarabangsa
Mediating Effect of Supervisor Trust on the Relationship between Individual Factors and Whistleblowing Intention among Malaysian Employees. , 24-07-2019 sehingga 22-08-2019 , Antarabangsa
Moderating the Influence of Role Stress Elements on Auditor Performance with Tri Hita Karana Culture. , 13-05-2019 sehingga 29-05-2019 , Antarabangsa
Does Audit Market Concentration and Audit Fee: Comparison Between Indonesia and Singapore. , 22-10-2019 sehingga 01-11-2019 , Antarabangsa
Are Firms That Consistently Comply with the Shariah Screening Process Involved in Earnings Management? , 30-05-2019 sehingga 19-06-2019 , Antarabangsa
What Determines Executives' Remunerations in Malaysian Public Listed Companies , 06-09-2019 sehingga 10-09-2019 , Antarabangsa
The Effects on Independent directors' financial knowledge and external directorships on firm performance. , 06-09-2019 sehingga 11-09-2019 , Antarabangsa
Auditor demographic factors and dimensions of auditors; skepticism in Jordan , 20-02-2019 sehingga 04-03-2019 , Antarabangsa
Transfer Pricing Practices at Multinational Companies in Indonesia and the Role of Audit Committee Quality , 08-05-2020 sehingga 27-05-2020 , Antarabangsa
Does Short Selling Improve Earnings Quality? Evidence from China , 25-03-2020 sehingga 07-04-2020 , Antarabangsa
Corporate stakeholder governance and value creation: An empirical study in the Tunisian context , 28-05-2020 sehingga 29-06-2020 , Antarabangsa
Do internal audit investments reduce the propensity of going concern opinion issuance? , 16-03-2020 sehingga 24-03-2020 , Antarabangsa
Audit Committee Effectiveness and Key Audit Matters , 18-09-2020 sehingga 24-09-2020 , Antarabangsa
Pengaruh Pemilikan Asing ke atas Pendedahan Maklumat Alam Sekitar dalam Industri Sawit di Indonesia , 18-09-2020 sehingga 09-10-2020 , Antarabangsa
Persatuan Penduduk Damai 3 , 25-08-2018 sehingga 31-12-2020 , Kampung / Taman
Persatuan Penduduk Damai 3 , 25-08-2018 sehingga 31-12-2020 , Kampung / Taman
Persatuan Penduduk Damai 3 , 25-08-2018 sehingga 31-12-2020 , Kampung / Taman
Persatuan Penduduk Damai 3 , 25-08-2018 sehingga 24-08-2021 , Kampung / Taman
Persatuan Penduduk Damai 3 , 25-08-2018 sehingga 24-08-2021 , Kampung / Taman
International Program of Accounting (IPAcc) , 06-09-2021 sehingga 31-01-2022 , Antarabangsa
Audit quality and auditor risk assessment: The role of corporate governance , 05-05-2021 sehingga 05-06-2021 , Antarabangsa
The Impact of Audit Committee Characteristics on Auditor Remuneration: UK Evidence , 18-08-2021 sehingga 25-09-2021 , Antarabangsa
Moderating Role of Financial Performance on the Link between Corporate Sustainability Disclosure Compliance and Board Attributes , 01-02-2021 sehingga 12-03-2021 , Antarabangsa
Does Corporate Governance Practices Restrain Earnings Management in Banking Industry? Lessons from India , 28-05-2021 sehingga 29-06-2021 , Antarabangsa
"Global Accounting Standards and Earnings Quality in Family and Managerial Firms: Malaysian Evidence, , 02-09-2021 sehingga 23-09-2021 , Antarabangsa
"Antecedents of intention to adopt audit recommendations among public sector auditees , 21-07-2021 sehingga 12-08-2021 , Antarabangsa
Do Corporate Governance Practices Restrain Earnings Management in Banking Industry? Lessons from India" , 08-08-2021 sehingga 09-09-2021 , Antarabangsa
Does Corporate Governance Practices Restrain Earnings Management in Banking Industry? Lessons from India" , 10-03-2021 sehingga 21-04-2021 , Antarabangsa
Panel Penaksir Soalan Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) , 26-11-2021 sehingga 29-11-2021 , Kebangsaan
Pemeriksa Penyemakan Semula Kertas STPM semester 1 2021 Kertas Perakaunan 948/1 , 24-06-2021 sehingga 28-06-2021 , Kebangsaan
IMAC10 Best Paper Award , 14-10-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
As Session Chair in: International Management and Accounting Conference (IMAC) 10 , 13-10-2021 sehingga 13-10-2021 , Antarabangsa
Ketua Pemeriksa Peperiksaan STPM 2021 , 26-03-2021 sehingga 29-03-0625 , Kebangsaan
Auditee's attitude, subjective norm, self-efficacy, and intention to adopt audit recommendations: Theory of Planned Behavior , 03-08-2022 sehingga 09-08-2022 , Antarabangsa
Integration of Religiosity, Ethical Leadership, and Local Wisdom into Fraud Risk Management on Assessing Asset Misappropriation in Indonesia , 11-10-2022 sehingga 23-10-2022 , Antarabangsa
Increasing Tax Compliance through Accommodative Approaches and Tax Rewards , 03-11-2022 sehingga 03-12-2022 , Antarabangsa
The Fraud Measurement Applications as the Function of Internal Auditing Departments , 14-03-2022 sehingga 13-04-2022 , Antarabangsa
The effects of shared opinion audit reports on perceptions of audit quality , 23-02-2022 sehingga 16-03-2022 , Antarabangsa
Do internal auditors improve firm's working capital management , 03-10-2022 sehingga 10-01-2022 , Antarabangsa
Panel Pemeriksaan Skrip Jawapan Peperiksaan STPM Semester 1 2022 , 14-02-2022 sehingga 21-04-2022 , Kebangsaan
Jawatankuasa Pemurniaan Sukatan Pelajaran Peperiksaan Perakaunan STPM , 12-05-2022 sehingga 14-05-2022 , Kebangsaan
Panel Penaksir Soalan Peperiksaan STPM , 11-11-2022 sehingga 14-11-2022 , Kebangsaan
Impact of Information Asymmetry, Innovation and Integrated Reporting on the Association between Environment, Social and Governance Disclosure and Competitive Advantage , 30-09-2022 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
Developing Internal Control System for Fraud Prevention in Malaysian Small Medium Enterprise (SME): A System Theory Approach , 01-08-2022 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan

Khidmat Dalam

Asian Journal of Accounting and Governance (AJAG) , 20-02-2017 sehingga 20-02-2020 , Universiti
BENGKEL BEDAH ARTIKEL GRACE 2020 SIRI 1 , 10-06-2020 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BENGKEL PENERBITAN ARTIKEL GRACE SIRI 1 , 15-07-2019 sehingga 17-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
GRACE INDUSTRIAL DIALOGUE SERIES 1 , 06-08-2019 sehingga 06-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
GRACE INDUSTRIAL DIALOGUE SERIES 2 , 23-08-2019 sehingga 23-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAIAN KERTAS KERJA KOLOKIUM SISWAZAH FEP SEMESTER 1 SESI 2019/2020 , 20-12-2019 sehingga 08-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN MALAYSIA-INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING (MIICEMA) 2020 , 01-01-2020 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bagi Minggu Mesra Mahasiswa FEP Sem 1 Sesi 2017-2018 , 26-08-2017 sehingga 27-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Cadangan Disertasi (Belinda P87506) , 30-01-2018 sehingga 30-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Abdullah Rabaya P97264) , 10-08-2020 sehingga 10-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Program Sarjana Perakaunan Profesional FEP , 21-04-2016 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 26-12-2017 sehingga 26-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Doktor Falsafah , 15-05-2018 sehingga 15-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana , 22-11-2017 sehingga 22-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Sarjana , 03-04-2018 sehingga 03-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan FEP , 01-01-2014 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan FEP , 01-01-2016 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan , 02-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan IMAC8 , 01-12-2015 sehingga 30-11-2016 , Universiti
Jawatankuasa Persidangan, Pusat Pengajian Perakaunan , 06-08-2014 sehingga 05-08-2016 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Temuduga FEP bagi sesi kemasukan 2016-2017 , 25-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah FEP Sem 1 Sesi 2016-2017 , 01-04-2016 sehingga 30-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN COPPA PROGRAM SARJANA PERDAGANGAN FEP , 18-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AJK PENJANAAN , 02-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA AUDIT KENDIRI SPK PPPS FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN SARJANA KEUSAHAWANAN INOVASI (MEI) , 15-06-2022 sehingga 20-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGI MENTOR: PROGRAM MALIM SARJANA/MENTOR MENTEE GRACE , 01-10-2021 sehingga 30-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM DOKTOR FALSAFAH DAN SARJANA PERDAGANGAN FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN,FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD (PERAKAUNAN) - ROHAIDA BINTI ISMAIL (P77940) , 29-04-2022 sehingga 29-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI 2) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL AUDIT INVOLVEMENT IN CYBERSECURITY RISK MANAGEMENT AND CYBERSECURITY EFFECTIVENESS PRESENTER NORAINI SHAMSUDDIN P101093 DOCTOR OF PHILOSO , 04-08-2021 sehingga 04-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI1) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN : POLITICAL CONNECTIONS, TIMELY LOSS RECOGNITION, AND AUDITOR CHOICE: EVIDENCE FROM INDONESIA PRESENTER INDRY CAHYANI ADININGSIH P104045 MASTER IN ACCOUNTING , 27-07-2021 sehingga 27-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD (PERAKAUNAN) - NOR HAFIZAH BINTI ABDUL RAHMAN (P67867) , 13-09-2022 sehingga 13-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD (PERAKAUNAN) -NOR ASYIQIN BINTI ABU (P96357) , 02-08-2022 sehingga 02-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA SAFAG 2021 SIMPOSIUM PENYELIDIKAN PERAKAUNAN KEWANGAN DAN TADBIR URUS 1/2021 , 26-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA3013 – PENGAUDITAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA4323 - AUDIT DALAMAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPD1033– PRINSIP PERAKAUNAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA2923– ANALISIS PENYATA KEWANGAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4313 – AUDIT LANJUTAN DAN PENYIASATAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4323 – AUDIT DALAMAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA SEMINAR DAN WACANA GRACE , 01-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD (PERAKAUNAN) - NOR ASYIQIN BINTI ABU (P96357) , 02-08-2022 sehingga 02-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENILAI BAGI KOLOKIUM SISWAZAH SEMESTER 1 2021/2022 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH FEP , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA ETIKA PENYELIDIKAN,FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 12-10-2020 sehingga 11-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KELAB SUKAN DAN REKREASI FEP , 17-10-2022 sehingga 16-10-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAM " 21st MALAYSIA - INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING KALI KE- 21 (MIICEMA KE-21) , 01-01-2021 sehingga 30-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 02-01-2019 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 02-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 12-01-2023 sehingga 31-12-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEMINAR DAN WACANA JAWATANKUASA PENGURUSAN PUSAT KAIJAN GRACE,FEP,UKM , 16-02-2023 sehingga 15-02-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SIMPOSIUM PENYELIDIKAN PERAKAUNAN KEWANGAN DAN TADBIR URUS (SAFAG) 2023 , 01-02-2023 sehingga 30-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI SIDANG EDITOR ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE (AJAG) , 21-02-2022 sehingga 20-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT APEL ‘C’ BAGI KURSUS EPPD1033 PRINSIP PERAKAUNAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 20-02-2021 sehingga 19-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT PERSATUAN & KELAB PERAKAUNAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 01-09-2020 sehingga 30-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENGIRING TETAMU BAGI MAJLIS SYARAHAN PERDANA PROF. DATO’ DR. NORMAN MOHD SALEH, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 29-10-2021 sehingga 09-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENGURUS KEWANGAN PERSIDANGAN INTERNATIONAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING CONFERENCE (IMAC2021) , 10-09-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN GALAKAN PENYELIDIK MUDA (GGPM) FEP 2021 , 12-04-2021 sehingga 12-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI KOLOKIUM FEP 1 SESI 2022/2023 MASTER IN ACCOUNTING BERTAJUK COVID-19 PANDEMIC AND FIRM-LEVEL INVENTORY MANAGEMENT: MODERATING EFFECT OF SUPPLY CHAIN CONCENTRATION ZHANG LIHUAN P112998 , 21-02-2023 sehingga 21-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI KOLOKIUM FEP 1 SESI 2022/2023 MASTER IN ACCOUNTING BERTAJUK ANALYSIS ON THE IMPROVEMENT OF AUDOT QUALITY OF CPAs: TAKING MUDDY WATERS RESEARCH SHORT SELL LUCKIN COFEE AS AN EXAMPLE FENG YANG P113017 , 21-02-2023 sehingga 21-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI KOLOKIUM FEP 1 SESI 2022/2023 MASTER IN ACCOUNTING BERTAJUK FACTORS AFFECTING THE RELIANCE OF EXTERNAL AUDITORS ON THE WORKS AND ITS RELECTION ON HIS REPORT IN LIGHT OF 700 AND 701 IN IRAQ PELAJAR IBRAHM AMMAR ABDULHADI P106967 , 21-02-2023 sehingga 21-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH - NORMARLIANA BINTI LAILI (P105952) , 09-03-2023 sehingga 09-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN SARJANA PERDAGANGAN - SHARIFAH SAIDATUL BALKIAH SYED ROHANI (P110985) , 11-05-2022 sehingga 11-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pemeriksa Dalam FEP Bil.2/2016 , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Pembentangan Cadangan Penyelidikan Kolokium Siswazah FEP Sem 1 Sesi 2016-2017 , 21-11-2016 sehingga 23-11-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Connect@explorece pada 3 September 2018 , 03-09-2018 sehingga 03-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Temuduga Kemasukan ke Program Prasiswazah , 28-05-2015 sehingga 29-05-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urus setia Minggu Mesra Pelajar 2015 , 28-08-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan