Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. NAFISAH BINTI MOHAMMED

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PERNIAGAAN GLOBAL & EKONOMI DIGITAL (GLoBDE)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Nafisah Binti Mohammed was born in Kuala Lumpur on August 5, 1975. She obtained primary education at Sekolah Kebangsaan Kampung Selayang Lama. She continued her secondary education at Sekolah Menengah Taman Selayang from 1988 to 1992. Then she continued her secondary education at Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia for two years from 1993 to 1994. After STPM, she continued her studies in economics field at the Faculty of Economics, Universiti Kebangsaan Malaysia. She was awarded Bachelor of Economics (Hons) in 1998. She then pursued her Master’s degree in Economics at UKM. She joined UKM in August 2000 as a lecturer at Faculty of Economics. Then, she sponsored by UKM to continue her PhD at UPM and get her doctorate in 2018. She aspires to become an economist who can contribute ideas to national development. She has published her work in referred journals, chapter in books and proceedings.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Ekonomi , Doktor Falsafah , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 2018
EKONOMI TULEN , Sarjana , UKM , 2000
EKONOMI , Sarjana Muda , UKM , 1999
KEPAKARAN / EXPERTISE
ECONOMICS - EKONOMI (Industrial Organization, Financial Management)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Azmafazilah Binti Jauhari; Nafisah Binti Mohammed.  (2021).  Does Foreign Direct Investment Promote Skill Upgrading In Developing Countries? Empirical Evidence From Malaysia.  - Journal Of Asian Finance, Economics And Business.  289-306. 
Nafisah Mohammaed, Junaina Muhammad, Abdul Ghafar Ismail & Azmafazilah Jauhari.  (2019).  Does Efficiency Matter For Competition? A Case Of Dual Banking Industry.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  163-177. 
Aisyah Abdul-rahman, Nur Aida Jusoh, Nafisah Mohammed, Syajarul Imna Mohd. Amin.  (2018).  Market Competition And Liquidity Risk: Lessons From Malaysia.  - International Journal Of Economics & Management. 
Nafisah Mohammed, Junaina Muhammad.  (2018).  Impact Of Structural Changes On Bank Competition In Dual Banking Industry.  - Jurnal Pengurusan. 
Nafisah Mohammed, Junaina Muhammad, Abdul Ghafar Ismail.  (2018).  The Degree Of Competition In The Malaysian Dual Banking Industry.  - Jurnal Ekonomi Malaysia. 
Nafisah Mohammed, Abdul Ghafar Ismail, Junaina Mohamad.  (2016).  Concentration And Competition In Dual Banking Industry: A Structural Approach.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  49-70. 
Nafisah Mohammed, Abdul Ghafar Ismail, Junaina Muhammad, Suhaila Abdul Jalil & Zaleha Mohd Noor.  (2015).  Market Concentration Of Malaysia`s Islamic Banking Industry.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  3-14. 

Buku Penyelidikan

Mustazar Mansur, Mariani Abdul Majid, Zulkefly Abdul Karim, Doris Padmini S.selvaratnam,fathin Faizah Said,lai Wei Sieng,norshamliza Chamhuri,nafisah Mohammed,riayati Ahmad,azmafazilah Jauhari, Mohd Azlan Shah Zaidi, Mohd Adib Ismail, Hazrul Izuan Shahiri.  (2022).  Mikroekonomi.  - 182. 
Ruzita Abdul Rahim, Adilah A. Wahab, Tamat Sarmidi, Nafisah Mohammed.  (2022).  Amalan Lindung Nilai Dan Kepentingannya Kepada Nilai Syarikat : Bukti Dari Malaysia.  - 134. 
Nafisah Mohammed, Raziah Md. Tahir.  (2013).  Ar-rahnu Islamic Pawnbroking.  - Chapter 6 hlm 105-120. 
Nafisah Mohamed, Abdul Ghaffar Ismail.  (2013).  Ar-rahnu Islamic Pawnbroking.  - Chapter 10 hlm 184-201. 

Bab Dalam Buku

Nafisah Mohammed, Raziah Md. Tahir.  (2013).  Ar-rahnu Islamic Pawnbroking.  - Chapter 6 hlm 105-120. 
Nafisah Mohamed, Abdul Ghafar Ismail, Selamah Maamor.  (2013).  Ar-rahnu Islamic Pawnbroking.  - Chapter 9 hlm 163-183. 
Nafisah Mohamed, Abdul Ghafar Ismail, Selamah Maamor.  (2013).  Ar-rahnu Islamic Pawnbroking.  - Chapter 12 hlm 217-240. 
Nafisah Mohamed, Abdul Ghaffar Ismail.  (2013).  Ar-rahnu Islamic Pawnbroking.  - Chapter 10 hlm 184-201. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Mustazar Mansur, Mariani Abdul Majid, Zulkefly Abdul Karim, Doris Padmini S.selvaratnam,fathin Faizah Said,lai Wei Sieng,norshamliza Chamhuri,nafisah Mohammed,riayati Ahmad,azmafazilah Jauhari, Mohd Azlan Shah Zaidi, Mohd Adib Ismail, Hazrul Izuan Shahiri.  (2022).  Mikroekonomi.  - 182. 
Ruzita Abdul Rahim, Adilah A. Wahab, Tamat Sarmidi, Nafisah Mohammed.  (2022).  Amalan Lindung Nilai Dan Kepentingannya Kepada Nilai Syarikat : Bukti Dari Malaysia.  - 134. 
Nafisah Mohammed.  (2021).  Market Structure Of Dual Banking System In Malaysia.  - 135. 
Nor Aini Haji Idris, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd. Nor, Nafisah Mohamed Dan Md. Zahir Kechot.  (2004).  Peranan Kerajaan Dalam Pembangunan Industri Pembuatan.  - 221. 
Nor Aini Haji Idris, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd Noor, Nafisah Mohamad & Md Zhahir Kechot.  (2004).  Peranan Kerajaan Dalam Pembangunan Industri Pembuatan.  - 221. 

Penerbitan Lain-lain

Ruzita Binti Abdul Rahim;tamat Bin Sarmidi;nafisah Binti Mohammed.  (2023).  Kesan Risiko Mata Wang Asing, Status Patuh Shariah Dan Amalan Lindung Nilai Terhadap Prestasi Syarikat Bukan Kewangan Di Malaysia.  -
Nurul Azlieyanna Roslin, Nafisah Mohammed.  (2021).  Impak Covid-19 Terhadap Permintaan Perkhidmatan Penghantaran Makanan Di Daerah Klang..  - 1-17. 
Nur Farahin Bahtiar Lotfi, Nafisah Mohammed.  (2021).  Persepsi Terhadap Penggunaan E-wallet Di Dalam Kalangan Mahasiswa Di Sekitar Johor Bahru.  - 1-24. 
Yong Li Wen, Nafisah Mohammed.  (2021).  Hubungan Antara Sektor Pelancongan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Malaysia.  - 1-22. 
Azmafazilah Binti Jauhari;nafisah Binti Mohammed.  (2021).  Foreign Ownership, Trade Linkages And Firm Survival: Evidence From Malaysian Smes.  -
Irene Chen Ik Ling, Nafisah Mohammed.  (2021).  Perilaku Penggunaan Produk Hijau Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 1-22. 
Kee Jing Jing, Nafisah Mohammed.  (2021).  Faktor-faktor Yang Menentukan Perbelanjaan Kesihatan Dalam Golongan Bekerja Di Daerah Larut Matang Dan Selama, Perak..  - 1-19. 
Nurul Izzah Syakirah Shahirul Basir, Nafisah Mohammed.  (2021).  Amalan Pengurusan Sisa Elektronik Dalam Kalangan Penduduk Nilai.  - 1-16. 
Sally Ester Voo, Nafisah Mohammed.  (2021).  Revolusi Industri 4.0: Persepsi Pelajar Ukm Terhadap Pendidikan Digital.  - 1-20. 
Nafisah Mohammed, Norlida Hanim Mohd Salleh, Riayati Ahmad, Noorshamliza Chamhuri.  (2021).  Covid-19: Impak Kepada Psiko-ekonomi Pemandu Pelancong Di Malaysia.  - 1-13. 
Hui Shu Wei, Nafisah Mohammed.  (2021).  Faktor-faktor Pengangguran Dalam Kalangan Belia Di Malaysia.  - 1-14. 
Rizki Dito Subekti, Nafisah Mohammed.  (2020).  Kesan Liberalisasi Kewangan Terhadap Penumpuan Pasaran Sepuluh Bank Komersial Terbesar Di Indonesia.  - 1-23. 
Fatin Nur Amirah Hamdan, Nafisah Mohammed.  (2020).  Sumbangan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Malaysia.  - 1-22. 
Nor Aisah Neruddin Wee, Nafisah Mohammed.  (2020).  Pengaruh Ekonomi Keluarga B40 Terhadap Motivasi Dan Pencapaian Akademik Pelajar Sarawak.  - 1-20. 
Nurul Atiqah Zulkifli, Nafisah Mohammed.  (2020).  Peranan Media Sosial Dalam Mempertingkatkan Daya Ssaing Firma Iks1.  - 1-16. 
Megalavani Rajasegaran, Nafisah Mohammed.  (2020).  Penentu Pelaburan Langsung Asing (pla) Dalam Sektor Perkilangan Di Malaysia.  - 1-20. 
Noor Amirah Yusof, Nafisah Mohammed.  (2020).  Kesan Variasi Kadar Pertukaran Terhadap Harga Minyak Kelapa Sawit Domestik.  - 1-24. 
Parvenumar Renganathan, Nafisah Mohammed.  (2020).  Ketersediaan Perusahaan Kecil Dan Sederhana Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital Di Malaysia.  - 1-18. 
Nurul Fathiah Aziz, Nafisah Mohammed.  (2020).  Perspektif Ibu Bapa Terhadap Suntikan Vaksin Kanak-kanak Di Malaysia.  - 1-30. 
Nafisah Binti Mohammed;zulkefly Bin Abdul Karim.  (2019).  Market Structure In Malaysian Dual Banking System.  -
Nafisah Binti Mohammed.  (2018).  Market Structure And Performance In Malaysian Dual Banking Industry.  -
Doris Padmini Selvaratnam, Norshamliza Binti Chamhuri, Nafisah Mohammed, Mustazar Mansur, Noor Aini Khalifah..  (2017).  Modul P N P Inovasi Mikroekonomi..  - 1-7. 
Nafisah Binti Mohammed, Abdul Ghafar Ismail Dan Selamah Maamor.  (2007).  Competition And Outreach In Ar Rahnu Industry.  - Workshop In Islamic Economics And Finance. 
Abd. Ghafar Ismail, Mansor Jusoh, Zyadi Md. Tahir, Mohd Azlan Shah Zaidi, Mohd Zainudin Salleh, Nafisah Mohamed, Noor Aini Khalifah, Zulkefly Abdul Karim.  (2000).  Ekonomi Kewangan Antarabangsa.  - 1-306. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Covid-19 : Kesejahteraan Kewangan dan Kelangsungan Hidup Pemandu Pelancong di Malaysia , Ketua Projek , 15-10-2020 sehingga 14-04-2023 , Universiti
PRESTASI KOPERASI PEKEBUN KECIL SAWIT DI MALAYSIA KE ARAH PENGURUSAN LESTARI , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
Foreign Direct Investment, Economic Complexity and Human Capital Development in Developing Countries: Introduce the Threshold Effect Analysi , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 26-07-2023 , Universiti
MUDAHNYA EKONOMI: MEMAHAMI PRINSIP EKONOMI , Penyelidik Bersama , 30-12-2021 sehingga 30-06-2023 , Kebangsaan
EXPORT DIVERSIFICATION AND SOPHISTICATION: HOW MUCH FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND HUMAN CAPITAL MATTER? , Penyelidik Bersama , 15-10-2021 sehingga 15-04-2023 , Kebangsaan
Local Perceptions about Climate and Environmental Changes in Kuala Gula, Perak , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Universiti

Tamat

Competition and Performance of Malaysian Dual Banking Industry , Ketua Projek , 22-12-2021 sehingga 22-12-2022 , Universiti
IMPAK COVID-19 TERHADAP PSIKO-EKONOMI PEMANDU PELANCONG DI MALAYSIA , Ketua Projek , 15-10-2021 sehingga 15-10-2022 , Universiti
MARKET CONCENTRATION AND COMPETITION IN DUAL BANKING INDUSTRY , Ketua Projek , 01-12-2020 sehingga 31-12-2021 , Universiti
MARKET STRUCTURE, CONDUCT AND PERFORMANCE OF DUAL BANKING SYSTEM IN MALAYSIA , Ketua Projek , 01-06-2019 sehingga 30-12-2021 , Universiti
Market Structure in Malaysian Dual Banking System , Ketua Projek , 01-04-2015 sehingga 31-03-2017 , Universiti
MUDAHNYA EKONOMI: MEMAHAMI PRINSIP EKONOMI , Penyelidik Bersama , 22-12-2021 sehingga 22-12-2022 , Kebangsaan
Kesan risiko mata wang asing, status patuh Shariah dan amalan lindung nilai terhadap prestasi syarikat bukan kewangan di Malaysia , Penyelidik Bersama , 22-12-2021 sehingga 22-12-2022 , Kebangsaan
Mikroekonomi , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Covid-19 and Malaysia Stock Market Performance : Evidence From An ARDL Model , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-04-2022 , Kebangsaan
FOREIGN OWNERSHIP, TRADE LINKAGES AND FIRM SURVIVAL: EVIDENCE FROM MALAYSIAN SMEs , Penyelidik Bersama , 01-06-2019 sehingga 31-07-2021 , Universiti
NON-TARIFF MEASURES AND ASEAN’S PALM OIL TRADE: EVALUATION OF THE EFFECTS , Penyelidik Bersama , 11-06-2018 sehingga 10-09-2020 , Kebangsaan
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
AGENDA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN DALAM ERA TRANSFORMASI EKONOMI , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2006
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2021
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2022

Anugerah-anugerah Lain

Best Paper Award , 2018
Best Paper Award , 1899
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN PENGGUNA DAN PERMINTAAN PENGGUNA, MOHD FAIRUS BIN SHAFIE, Sarjana
Hubungan persaingan dan risiko kecairan: kajian kes bank konvensional dan bank Islam, NUR AIDA BT. JUSOH, Sarjana
Kesan Persaingan Terhadap Risiko Kecairan, NUR AQILAH BINTI ABDUL RAHMAN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

XIE HAIYAN, Doktor Falsafah
KEBERKESANAN DASAR KERAJAAN KE ATAS PENYERTAAN FRANCAISOR DI DALAM PROGRAM MIKRO FRANCAIS, NOOR DIYANTI BINTI ADZHARI, Doktor Falsafah
YAOYIBEI, Doktor Falsafah
PERANAN INDIKATOR PENDEDAHAN MATA WANG ASING DAN STATUS PATUH SHARIAH, ADILAH BINTI A. WAHAB, Doktor Falsafah
MUHAMMAD MUZAMMIL BIN KAMIS, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Mengubal Soalan Pepriksaan STPM , 03-02-2014 sehingga 30-04-2014 , Kebangsaan
Pemeriksa Kertas Jawapan STPM 2014 , 03-11-2014 sehingga 26-12-2014 , Kebangsaan
Penggubal Soalan STPM 2015 , 20-01-2015 sehingga 31-03-2015 , Kebangsaan
Pemeriksa Skrip Jawapan STPM 2015 , 01-10-2015 sehingga 31-12-2015 , Kebangsaan
Majlis Peperiksaan Malaysia , 07-12-2018 sehingga 31-12-2018 , Kebangsaan
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA , 10-09-2019 sehingga 31-12-2019 , Kebangsaan
Journal of Business and Social Development , 24-04-2019 sehingga 08-05-2020 , Kebangsaan
Journal of Sustainability Science and Management , 09-03-2020 sehingga 11-05-2020 , Kebangsaan
LANTIKAN SEBAGAI PEWASIT MANUSKRIP MIICEMA 2021 , 09-09-2021 sehingga 19-01-0212 , Antarabangsa
Perlantikan Sebagai Ketua Kumpulan Pemeriksaan STPM 944/1 Mikroekonomi , 26-01-2021 sehingga 30-04-0212 , Kebangsaan
Perlantikan Sebagai Pakar Bidang dan Penggubal Soalan STPM , 25-01-2021 sehingga 30-09-2021 , Kebangsaan
Journal of Islamic Accounting and Business Research , 04-03-2021 sehingga 04-04-2021 , Antarabangsa
Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi & Pengurusan , 09-09-2021 sehingga 08-09-2023 , Kampung / Taman
Perlantikan Sebagai Ketua Kumpulan Pemeriksaan STPM 944/1 Mikroekonomi 2022 , 13-01-2022 sehingga 31-03-2023 , Kebangsaan
Perlantikan Sebagai Pakar Bidang dan Penggubal Soalan STPM , 25-01-2022 sehingga 30-09-2022 , Kebangsaan
Journal Personalia Pelajar , 14-04-2022 sehingga 30-04-2022 , Kebangsaan
Perlantikan Sebagai Pakar Bidang dan Penggubal Soalan STPM , 25-01-2022 sehingga 30-09-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPD2023 STATISTIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPD2023 STATISTIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENGERUSI JAWATANKUASA PROMOSI KOLOKIUM PENYELIDIKAN PRASISWAZAH EKONOMI DAN PENGURUSAN ECONOMICS AND MANAGEMENT UNDERGRADUATE RESEARCH COLLOQUIUM (URECO@UKM) , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA BANTUAN PAM SANITASI ANJURAN PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN LESTARI (SID), FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN (FEP), UKM PADA 26 JULAI 2021 DAN 28 JULAI 2021 , 26-07-2021 sehingga 28-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PROGRAM KEMASYARAKATAN BANJIR DAN PASCA BANJIR DI PAHANG - PROGRAM 1 , 08-01-2021 sehingga 07-02-2021 , Universiti
BENGKEL TRAINING OF TRAINERS (TOT) DIGITAL MARKETING AND BIG DATA , 27-02-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BLOCKCHAIN TALKS@UKM , 26-09-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BLOCKCHAIN TALKS@UKM DAN PERTUKARAN MOA UKM-UiPATH PUSAT (GLoBDE) , 22-08-2019 sehingga 22-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Pendaftaran Pelajar Baru Sesi Akademik 2018-2019 Pada 2 September 2018 , 02-09-2018 sehingga 02-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 EPPE3023 EKONOMI ANTARABANGSA , 02-06-2022 sehingga 03-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 EPPD2023 STATISTIK UNTUK EKNOMI DAN PERNIAGAAN , 02-06-2022 sehingga 03-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 EPPE2113 ORGANISASI INDSUTRI , 02-06-2022 sehingga 03-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENERBITAN GLoBDE , 02-05-2020 sehingga 03-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAIAN KERTAS KERJA PROSIDING KOLOKIUM SISWAZAH FEP 2019 , 01-08-2019 sehingga 31-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN COPPA PROGRAM SARJANA EKONOMI FEP , 06-11-2018 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 09-09-2021 sehingga 08-09-2023 , Universiti
JAWATANKUASA PERSIDANGAN KEBANGSAAN EKONOMI MALAYSIA KE-14 (PERKEM KE-14) 2019 , 08-03-2019 sehingga 20-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JEMPUTAN SEBAGAI PENGERUSI SESI PEMBENTANGAN KOLOKIUM PENYELIDIKAN PRASISWAZAH EKONOMI DAN PENGURUSAN PERTAMA 2021/2022 , 06-01-2022 sehingga 10-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksir/Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2018/2019 (Program Sarjana & Doktor Falsafah) , 01-05-2019 sehingga 10-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke 13 2018 , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah FEP Sem 2 sesi 2016-2017 , 22-02-2017 sehingga 30-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AJK DOKUMEN SEMAKAN SEMULA PROGRAM SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AJK PROGRAM PhD/SARJANA EKONOMI DIGITAL, FEP , 01-10-2019 sehingga 30-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN MAJLIS ANUGERAH KUALITI FEP 2019 , 22-08-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA AUDIT KENDIRI SPK PPPS FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN SARJANA EKONOMI (SE) , 15-06-2022 sehingga 30-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI GUEST EDITOR : JURNAL PERSONALIA PELAJAR-UKM , 20-03-2019 sehingga 20-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI1) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN KESAN EKONOMI DIGITAL TERHADAP KETIDAKSAMAAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ASIA YANG MEMBANGUN PRESENTER ASWAN HUSAINI P103880 MASTER OF ECONOMIC , 28-07-2021 sehingga 28-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN KERJAYA BERSAMA TAKAFUL MALAYSIA , 25-05-2022 sehingga 25-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE2133 KERAJAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE3023 EKONOMI ANTARABANGSA , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE3143 EKONOMI PERDAGANGAN ANTARABANGSA , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPE2133 KERAJAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPE3023 EKONOMI ANTARABANGSA , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPE3033 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 1 SESI 20212022 EPPE3123 INDUSTRI DAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA , 20-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA EKONOMI SEMESTER 2 SESI 2020-2021 KOD KURSUS EPPE2113 ORGANISASI INDUSTRI , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENUBUHAN GLOBDE YOUTUBE CHANNEL (SALURAN YOUTUBE GLOBDE) , 03-09-2021 sehingga 02-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENGERUSI KOLOKIUM PENYELIDIKAN PRASISWAZAH EKONOMI DAN PENGURUSAN ECONOMICS AND MANAGEMENT UNDERGRADUATE RESEARCH COLLOQIUM (URECO@UKM) , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN PENILAI BAGI KOLOKIUM SISWAZAH SEMESTER 1 2021/2022 PROGRAM SARJANA EKONOMI ISLAM FEP , 22-02-2022 sehingga 24-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 25-02-2019 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 02-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN KERJAYA BERSAMA TAKAFUL MALAYSIA , 25-05-2022 sehingga 25-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN SEMULA PROGRAM SARJANA EKONOMI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 22-09-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN , 21-09-2021 sehingga 20-09-2026 , Universiti
Panel Penilai Kolokium Siswazah FEP Semester 2 Sesi 2018/2019 , 25-06-2019 sehingga 26-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pensyarah Mentor Mentee Sesi Akademik 2018-2019 FEP , 02-09-2018 sehingga 02-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urus setia Minggu Mesra Pelajar 2015 , 28-08-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti