Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PROF. TS. DR. KADIR BIN ARIFIN

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN (SEEDS)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Memiliki Ijazah Sarjana Muda Geografi, Sarjana Pengurusan Persekitaran dan PHD dalam Pengurusan Persekitaran (UKM) - mengkhusus dalam Sistem Pengurusan Bersepadu (Keselamatan OHSAS 18001, Alam Sekitar ISO 14001 dan Kualiti ISO9001). Berpengalaman sebagai Pegawai OSH di MSE, Petronas sebelum berkhidmat sebagai pensyarah di UKM bermula 2000. Bidang kepakaran adalah pengurusan keselamatan , persekitaran dan kesihatan & pekerjaan. Banyak dilantik sebagai Penasihat Keselamatan oleh agensi kerajaan seperti JBPM, SPR dan swasta seperti TH Properties. Juga dilantik sebagai Penasihat Antarabangsa Keselamatan dan Pengurusan Bencana untuk University Tadulako, Indonesia. Telah menghasilkan lebih 150 penerbitan termasuk artikel jurnal Q1, artikel berindeks, bab dalam buku, buku dan lain-lain.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UKM , 2004
Sarjana , UKM , 1999
Sarjana Muda , UKM , 1998
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - ENVIRONMENT (Occupational Safety, Environment and Health Management)
SOCIAL SCIENCES - MANAGEMENT [ORGANISATIONAL BEHAVIOUR, ENTREPRENEURSHIP] (Integrated Manegement System Standard)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Mohamad Azrin Ahamad, Kadir Arifin, Azlan Abas, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Basir Cyio,muhammad Khairil, Muhammad Nur Ali, Ilyas Lampe, Muhammad Ahsan Samad.  (2022).  Systematic Literature Review On Variables Impacting Organizations Zero Accident Vision In Occupational Safety And Health Perspectives.  - Sustainability.  1-28. 
Siti Hajariah Ilani Mat Lazim, Kadir Arifin, Azlan Abas, Muhammad Khairil, Muhammad Nur Ali, Ilyas Lampe, Muhammad Ahsan Samad, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Basir Ciyo.  (2022).  A Systematic Literature Review On Leadership Practices For Safety In The Education Sector.  - Sustainability.  1-16. 
Fazil A. Rahman, Kadir Arifin, Azlan Abas, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Basir Cyio, Muhammad Khairil, Muhammad Nur Ali, Ilyas Lampe, Muhammad Ahsan Samad.  (2022).  Sustainable Safety Management: A Safety Competencies Systematic Literature Review.  - Sustainability.  1-17. 
Mohamad Xazaquan Mansor Ali, Kadir Arifin, Azlan Abas, Mohd Akhir Ahmad, Muhammad Khairil, Muhammad Basir Cyio, Muhammad Ahsan Samad, Ilyas Lampe, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Nur Ali.  (2022).  Systematic Literature Review On Indicators Use In Safety Management Practices Among Utility Industries.  - International Journal Of Environmental Research And Public Health.  1-21. 
Norfadillah Derahim, Kadir Arifin, Wan Mohammad Zaidi Wan Isa, Muhammad Khairil, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Basir Ciyo, Muhammad Nur Ali, Ilyas Lampe, Muhammad Ahsan Samad.  (2021).  Organizational Safety Climate Factor Model In The Urban Rail Transport Industry Through Cfa Analysis.  - Sustainability.  1-18. 
Mohammad Lui Juhari, Kadir Arifin.  (2020).  Validating Measurement Structure Of Materials And Equipment Factors Model In The Mrt Construction Industry Using Confirmatory Factor Analysis.  - Safety Science.  1-8. 

Penerbitan WOS

Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin, Mazhani Muhammad, Mohammad Lui Juhari.  (2019).  Analisis Keberkesanan Komunikasi Dalam Meningkatkan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Universiti Penyelidikan Di Malaysia.  - Akademika.  183-194. 
Kadir Arifin, Roziah Abudin, Muhammad Rizal Razman.  (2019).  Penilaian Iklim Keselamatan Persekitaran Kerja Terhadap Komuniti Kakitangan Kerajaan Di Putrajaya.  - Geografia Malaysia Journal Of Society & Space.  304-320. 
Mohd Hafiidz Jaafar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman, Muhammad Izzuddin Syakir Ishak, Mohamad Shaharudin Samsurijan.  (2018).  Occupational Safety And Health Management In The Construction Industry: A Review.  - International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics. 
Mohd Hafiidz Jaafar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman, Muhammad Izudin Syakir Ishak & Mohamad Samsudin Samsurijan.  (2017).  Occupational Safety And Health Management In The Construction Industry A Review.  - International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics.  1-14. 
Shaharuddin Ahmad, Khaidzir, I., Azizan, A., Kadir, A, Zainul Ariffin, A.a. Khairil Anwar & Wan Mazlina, W.m.  (2014).  The Social And Academic Skills And The Marketability Of Ukm`s Graduates.  - Procedia Social And Behavioral Sciences.  118-123. 
Muhammad Rizal Razman, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin & Zuliskandar Ramli.  (2014).  Multilateral Environmental Agreements (meas) Within The International Governance And Legal System Towards Sustainable Development: A Case Study Of The Montreal Protocol With Reference On Power Approac.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  12(2):926-931. 
Kadir Arifin, Fauzana Mustaffa, Sharifah Zarina Syed Zakaria , Muhammad Rizal Razman, Kadaruddin Aiyub & Mohd Hafiidz Jaafar.  (2014).  Implementation Of The Fire Safety Programme: A Case Study On The Oil And Gas Industry In Terengganu.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  12(2):861-866. 
Muhammad Rizal Razman, Mazlin Bin Mokhtar, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Norul Hajar Nordin, Kadir Arifin & Zuliskandar Ramli.  (2014).  The Law Of Tort Focusing On Private Nuisance In Food Hygiene Safety Towards Environmental Sustainability.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  12(2): 160-164. 
Mohamad Shaharudin Samsurijan, Azahan Awang, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Sharifah Zarina Syed Zakaria And Muhammad Rizal Razman.  (2014).  The Conceptual Framework For The Quality Of Life Urban Village Inhabitants` Assessment.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  12(2): 910-915. 
Muhammad Rizal Razman, Mazlin Bin Mokhtar, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin & Nor Fairuz Abu Bakar.  (2014).  The Process Of Negotiations Towards Acceptance Of The Montreal Protocol In Malaysia: Focusing On Environmental Management.  - Information.  17(4):1255-1262. 
Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Azahan Awang And Shawal Sahid Hamid Hussain.  (2013).  Occupational Safety Management In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  11(2):995-998. 
Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Muhammad Rizal Razman, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang & Muhamad Suhaily Yusri Che Ngah.  (2013).  Intergrated Management System: New Approach For Environmental Management In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  11(2):1400-1406. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Bin Mokhtar, Kadir Arifin, Zuliskandar Ramli, Kadaruddin Aiyub & Azahan Awang.  (2013).  Study On The Idea Of Interest Approach Within The Principle Of Transboundary Liability Towards Sustainable Development: Focusing On Transboundary Water Pollution From International Environmental Law.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  11(2):1101-1104. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Bin Mokhtar, Nor Azam Ramli, Kadir Arifin, Azrina Azlan, Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2012).  The Application Of The Law In Malaysia Towards Safety On Drinking Water: Study On Law Of Tort Focusing On Private Nuisance.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  10(2):1072-1075. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Bin Mokhtar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub & Azahan Awang.  (2012).  Regulatory Framework For Municipal Management On Inland Water Resources Toward Sustainable Development.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  10(2): 1069-1071. 
Muhammad Rizal Razman, Azrina Azlan, Jamaluddin Md Jahi, Abdul Samad Hadi, Abdul Hadi Harman Shah, Ahmad Fariz Mohamed, Shaharudin Idrus, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2011).  Interest Approach And Principle Of Trans Boundary Liability In The Basel Convention: Focusing On The International Environmental Law And Governance.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  9(1):479-482. 
Muhammad Rizal Razman, Azrina Azlan, Jamaluddin Md Jahi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2011).  Urban Sustainability On Security Of Bottled Drinking Water And Application Of The Law Of Negligence In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  9(1):136-139. 
Arifin Kadir, Muhammad Rizal Razman, Aiyub Kadaruddin, Md. Jahi Jamaluddin, Awang Azahan And Z. M. Lukman.  (2011).  Integrated Management System: Readiness Business Organizations In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  9(1):745-750. 
Kadir Arifin, Hafizi Zakaria, Shaharuddin Ahmad, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman And Azahan Awang.  (2011).  Facilities Management In Malaysia: Building Maintenance Perspective In Health And Safety Aspect.  - Journal Of Food, Agriculture And Environment.  9(3-4):858-863. 
M. Rizal Razman, Kadir Arifin, Norsham A. Latip And Jamaluddin M. Jahi.  (2007).  Sustainable Development In Malaysia: Focusing On Environmental Management Through Legal Approaches Towards The Private Nuisance.  - The Social Sciences.  2(3):370-375. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohamad Xazaquan Mansor Ali, Kadir Arifin, Azlan Abas, Mohd Akhir Ahmad, Muhammad Khairil, Muhammad Basir Cyio, Muhammad Ahsan Samad, Ilyas Lampe, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Nur Ali.  (2022).  Systematic Literature Review On Indicators Use In Safety Management Practices Among Utility Industries.  - International Journal Of Environmental Research And Public Health.  1-21. 
Fazil A. Rahman, Kadir Arifin, Azlan Abas, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Basir Cyio, Muhammad Khairil, Muhammad Nur Ali, Ilyas Lampe, Muhammad Ahsan Samad.  (2022).  Sustainable Safety Management: A Safety Competencies Systematic Literature Review.  - Sustainability.  1-17. 
Siti Hajariah Ilani Mat Lazim, Kadir Arifin, Azlan Abas, Muhammad Khairil, Muhammad Nur Ali, Ilyas Lampe, Muhammad Ahsan Samad, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Basir Ciyo.  (2022).  A Systematic Literature Review On Leadership Practices For Safety In The Education Sector.  - Sustainability.  1-16. 
Mohamad Azrin Ahamad, Kadir Arifin, Azlan Abas, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Basir Cyio,muhammad Khairil, Muhammad Nur Ali, Ilyas Lampe, Muhammad Ahsan Samad.  (2022).  Systematic Literature Review On Variables Impacting Organizations Zero Accident Vision In Occupational Safety And Health Perspectives.  - Sustainability.  1-28. 
Kadir Arifin, Mohammad Lui Juhari, Muhammad Khairil, Mahfudz, Muhamad Ahsan Samad.  (2021).  Faktor Organisasi Dalam Menyumbang Kepada Kemalangan Pekerjaan Industri Pembinaan Rel Mass Rapid Transit (mrt) Di Malaysia.  - Akademika.  17-32. 
Norfadillah Derahim, Kadir Arifin, Wan Mohammad Zaidi Wan Isa, Muhammad Khairil, Mahfudz Mahfudz, Muhammad Basir Ciyo, Muhammad Nur Ali, Ilyas Lampe, Muhammad Ahsan Samad.  (2021).  Organizational Safety Climate Factor Model In The Urban Rail Transport Industry Through Cfa Analysis.  - Sustainability.  1-18. 
Sri Maulidiah, Monalisa, Zaini Ali, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Nuriah Abd. Majid, Kadir Arifin, Zuliskandar Ramli, Emrizal, Muhammad Rizal Razman.  (2020).  Environmental Management: A Study On The Precautionary Principle In Siak Regency Of Indonesia Towards Sustainable Development.  - Ecology, Environment And Conservation.  131-135. 
Hamdi Agustin, Sri Indrastuti, Amris Rusli Tanjung, Syahdanur, Pipin Kurnia, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Nuriah Abd. Majid, Kadir Arifin, Zuliskandar Ramli, Emrizal, Muhammad Rizal Razman.  (2020).  Analysis Of Islamic Performance Index On Sharia Business Unit In Indonesia Towards Sustainable Development.  - Ecology, Environment And Conservation.  172-183. 
Mohammad Lui Juhari, Kadir Arifin.  (2020).  Validating Measurement Structure Of Materials And Equipment Factors Model In The Mrt Construction Industry Using Confirmatory Factor Analysis.  - Safety Science.  1-8. 
Rahyunir Rauf, Yusri Munaf, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin, Muhammad Rizal Razman.  (2019).  Analysis Of The Development On Deconcentration In Indonesia.  - Journal Of Engineering And Applied Sciences.  7179-7186. 
Yusri Munaf , Rahyunir Rauf , Ellydar Chaidir , Zakir Has , Sharifah Zarina Syed Zakaria , Kadir Arifin, Muhammad Rizal Razman.  (2019).  Social Engineering Model Of The Relationship Between State Institutions And Federal Government Of The Republic Of Indonesia: From The Perspectives Of The Indonesian 1945 Constitution.  - Journal Of Engineering And Applied Sciences.  9573-9577. 
Mohd Azhar Mohamed Ali, Kadir Arifin, Muhammad Rizal Razman And Zitty Sarah Ismail.  (2018).  Factors Contributing To The Success And Weakness Of Public Participation In Local Plans At Local Authority Selangor: A Review.  - Information. 
Muhammad Khairil, Cheryl Stephen Jeganathan, Muhammad Rizal Razman, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin.  (2018).  The Communication On Enforcement Of Open Burning Cases In Malaysia.  - Information. 
Sytty Mazian Mazlan, Muhammad Rizal Razman, Kadir Arifin.  (2018).  Governance In Occupational Safety And Health In The Aspect Of Indoor Air Quality In Malaysia.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences. 
Mohd Hafiidz Jaafar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman, Muhammad Izzuddin Syakir Ishak, Mohamad Shaharudin Samsurijan.  (2018).  Occupational Safety And Health Management In The Construction Industry: A Review.  - International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics. 
Mahfudz, Adam Malik, Muhammad Basir-cyio, Alam Anshary, Ramlan, Muhammad Nur Ali, Golar,rustam Abdul Rauf, Rahmat Bakri, Betty, Sytty Mazian Mazlan, Muhammad Rizal Razman And Kadir Arifin.  (2018).  The Land Recovery For The Flood-impacted Clove-plantation In The Community Economic And Psychosocial Perspectives In Tolitoli, Indonesia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment. 
Nurman, Sytty Mazian Mazlan, Emrizal, Kadir Arifin, Muhammad Rizal Razman.  (2018).  Occupational Safety And Health On The Aspect Of Indoor Air Quality In Malaysia Towards Environmental Sustainability.  - Information. 
Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman, Norfadillah Derahim & Nurul Nabihah Abbas.  (2017).  Assessing Of Safety Culture In The Research University In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  102-106. 
Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman, Zitty Sarah Ismail, Masdila Johari, Amirul Shazli Sahimi, Nik Raihan Nik Mansor And Mohd Hafiidz Jaafar.  (2017).  Perception Of Safety Culture Among Workers In Research Universities In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  110-114. 
Mohd Hafiidz Jaafar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman, Muhammad Izudin Syakir Ishak & Mohamad Samsudin Samsurijan.  (2017).  Occupational Safety And Health Management In The Construction Industry A Review.  - International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics.  1-14. 
Muhammad Khairil, Muhammad Nur Ali, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin And Muhammad Rizal Razman.  (2017).  Mass Media Coverage On Terrorism In Order To Achieve Peace And Justice According To The World Agenda Of Sustainable Development Goals (sdgs).  - Information.  4935-4940. 
Kadir Arifin, Roziah Abudin, Muhammad Rizal Razman And Zitty Sarah Ismail.  (2017).  Safety Of Climate Levels Related To The Safety Management On Empowerment Dimension Aspects.  - Information.  4921-4926. 
Muhammad Khairil, Emrizal, Muhammad Rizal Razman, Zuliskandar Ramli & Kadir Arifin.  (2017).  Understanding Terrorism Based On Radicalism Idea In Order To Avoid Instability For Achieving Environmental Peace And Justice The Sustainable Development Goals (sdgs).  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  48-51. 
Muhammad Nur Ali, Emrizal, Muhammad Rizal Razman, Zuliskandar Ramli & Kadir Arifin.  (2017).  Understanding Aggressive Behaviour To Avoid Damages Through The Precautionary Principle Towards The Sustainable Development Goals (sdgs).  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  52-55. 
Zul Akrial, Muhammad Rizal Razman, Kadir Arifin And Sharifah Zarina Syed Zakaria.  (2016).  State And Community Responsibilities On Compensation For Victims Of Crime.  - Information.  2571-2576. 
Zulkifli Rusby, Kadir Arifin, Sharifah Zarina Syed Zakaria & Muhammad Rizal Razman.  (2016).  Competency Relationship Of Islamic Economics Graduate With The Working World: Experiences From Universitas Islam Riau, Indonesia.  - Information.  1753-1759. 
Husnu Abadi, Efendi Ibususilo, Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman.  (2016).  Government Authority In Religious Affairs: Study On The Implementation At The District Level In Indonesia.  - Information.  1745-1752. 
Yusri Munaf, Ellydar Chaidir, Sharifah Zarina Syed Zakaria & Kadir Arifin.  (2016).  Implementation Of Direct Election: Regional Head Against Legitimacy Of The People`s Sovereignty.  - Information.  1737-1743. 
Kadir Arifin, Roziah Abudin, Muhammad Rizal Razman, Zitty Sarah Ismail & Maisarah Ahmad.  (2016).  Safety Climate Assessment On Priority, Commitment And The Efficiency Of Safety Management.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  142-146. 
Yusri Munaf, Emrizal, Muhammad Rizal Razman, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin & Zuliskandar Ramli.  (2016).  Sustainability And Democracy Towards Sustainable Development Through Interest Approach: Focusing On The Precautionary Principle.  - Information.  4811-4817. 
Kadir Arifin, Zitty Sarah Ismail, Muhammad Lui Juhari, Muhammad Rizal Razman & Maisarah Ahmad.  (2016).  Implementation Of Iso14001 In Controlling Environmental Issues And Its Effect Towards Increasing Costs Amongst Organisations In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  147-151. 
Abd Thalib, Fithriatus Shalihah, Muhammad Rizal Razman & Kadir Arifin.  (2016).  Shortcomings Technology Transfer In Indonesia: A Critical Appraisal.  - Information.  1719-1727. 
Rahyunir Rauf, Nurman, Sharifah Zarina Syed Zakaria & Kadir Arifin.  (2016).  Trend Analysis Of Operation: Local Governance Perspectives In Indonesia.  - Information.  1729-1736. 
Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin Dan Kadaruddin Aiyub.  (2016).  Study On Basic Elements Of Safety Culture In Research University.  - Advanced Science Letters.  3995-3998. 
Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman.  (2015).  Organisations` Perceptions Towards The Effectiveness Of Integrated Management Systen In Malaysia.  - Information.  2283-2292. 
Muhammad Rizal Razman, Norul Hajar Nordin, Mazlin Bin Mokhtar, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin & Zuliskandar Ramli.  (2015).  A Study On Packaged Food Safety In Kajang Municipal Council Towards Food And Environmental Sustainability.  - Information.  521-535. 
Mohd Hafiidz Jaafar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman & Maisarah Ahmad.  (2015).  A Review Of Occupational Safety And Health (osh) Accidents And Contributing Factors In Construction Industry.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  238-244. 
Muhammad Rizal Razman, Rabiatul Jannah Mohamad, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Mohd. Asran Amisah, Kadir Arifin, Mohd. Hafiidz Jaafar And Zuliskandar Ramli.  (2015).  Experiences Of Malaysia In The Montreal Protocol Through Financial And Technical Incentives: Focusing On Ideas And Values In The Environmental Governance Towards Sustainable Development.  - Journal Of Food, Agriculture And Environment.  125-130. 
Muhammad Rizal Razman, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin & Zuliskandar Ramli.  (2014).  Multilateral Environmental Agreements (meas) Within The International Governance And Legal System Towards Sustainable Development: A Case Study Of The Montreal Protocol With Reference On Power Approac.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  12(2):926-931. 
Adi-irfan Che-ani, Khaidzir Ismail, Azizan Ahmad, Kadir Ariffin & Mohd Zulhanif Abd Razak.  (2014).  A New Framework For Universiti Kebangsaaan Malaysia Soft Skills Course: Implementation And Challenges.  - International Education Studies.  7(8):1-10. 
Mazifah Simis, Azahan Awang Dan Kadir Arifin.  (2014).  Pembangunan Bekas Tapak Pelupusan Dan Kecukupan Penyediaan Kawasan Lapang: Satu Pendekatan Menang-menang Dalam Pembangunan Bandar Di Malaysia..  - Geografia: Malaysian Journal Of Society And Space.  90-100. 
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Kadir Ariffin, Mohd Yusof Hussain.  (2014).  Pandangan Pelajar Tentang Penggunaan Kes Dalam Pembelajaran Subjek Etika.  - Geografia Online Malaysian Journal Of Society And Space.  10(1):60-69. 
Muhammad Rizal Razman, Mazlin Bin Mokhtar, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Norul Hajar Nordin, Kadir Arifin & Zuliskandar Ramli.  (2014).  The Law Of Tort Focusing On Private Nuisance In Food Hygiene Safety Towards Environmental Sustainability.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  12(2): 160-164. 
Mohamad Shaharudin Samsurijan, Azahan Awang, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Sharifah Zarina Syed Zakaria And Muhammad Rizal Razman.  (2014).  The Conceptual Framework For The Quality Of Life Urban Village Inhabitants` Assessment.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  12(2): 910-915. 
Kadir Arifin, Fauzana Mustaffa, Sharifah Zarina Syed Zakaria , Muhammad Rizal Razman, Kadaruddin Aiyub & Mohd Hafiidz Jaafar.  (2014).  Implementation Of The Fire Safety Programme: A Case Study On The Oil And Gas Industry In Terengganu.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  12(2):861-866. 
Muhammad Rizal Razman, Mazlin Bin Mokhtar, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Kadir Arifin & Nor Fairuz Abu Bakar.  (2014).  The Process Of Negotiations Towards Acceptance Of The Montreal Protocol In Malaysia: Focusing On Environmental Management.  - Information.  17(4):1255-1262. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Mokhtar, Kadir Arifin, Abdul Samad Hadi, Zuliskandar Ramli, Kadaruddin Aiyub, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Shaharuddin Idrus & Ahmad Fariz Mohamed.  (2013).  A Study On The Interest Approach Towards Sustainable Development Through The Law Of Tort Focusing On Private Nuisance.  - The Social Sciences.  8(4):327-334. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Bin Mokhtar, Kadir Arifin, Zuliskandar Ramli, Kadaruddin Aiyub, Sharifah Zarina Syed Zakaria And Azahan Awang.  (2013).  The Law Of Tort Focusing On Negligence Towards Environmental Sustainability In Malaysia Within The Scope Of Interest Approach.  - Research Journal Of Applied Sciences.  398-403. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Mokhtar, Kadir Arifin, Abdul Samad Hadi, Zuliskandar Ramli, Kadaruddin Aiyub, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Shaharuddin Idrus And Ahmad Fariz Mohamed.  (2013).  A Study On Statutory Implied Terms On Malaysian Sale Of Goods Act, 1957: Focusing On Interest Approach Towards Sustainable Development.  - International Business Management.  7(3):135-139. 
Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Muhammad Rizal Razman, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang & Muhamad Suhaily Yusri Che Ngah.  (2013).  Intergrated Management System: New Approach For Environmental Management In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  11(2):1400-1406. 
Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Azahan Awang And Shawal Sahid Hamid Hussain.  (2013).  Occupational Safety Management In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  11(2):995-998. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Bin Mokhtar, Kadir Arifin, Zuliskandar Ramli, Kadaruddin Aiyub & Azahan Awang.  (2013).  Study On The Idea Of Interest Approach Within The Principle Of Transboundary Liability Towards Sustainable Development: Focusing On Transboundary Water Pollution From International Environmental Law.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  11(2):1101-1104. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Abdul Samad Hadi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2012).  Law Of Private Nuisance As A Tool Of Environmental Awareness In Malaysia Towards Sustainable Development.  - International Business Management.  6(2):270-276. 
Sharifah Zarina Syed Zakaria, Abdul Samad Hadi, Muhammad Rizal Razman, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub & Azahan Awang.  (2012).  Interest Approach In Environmental Awareness And Sustainability: A Study On The Precautionary Principle.  - Research Journal Of Applied Sciences.  7(2):132-137. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Bin Mokhtar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub & Azahan Awang.  (2012).  Regulatory Framework For Municipal Management On Inland Water Resources Toward Sustainable Development.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  10(2): 1069-1071. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Abdul Samad Hadi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2012).  Environmental Awareness Towards Sustainable Development Through The Principle Of Tranboundary Liability: International Environmental Law Perspectives.  - Research Journal Of Applied Sciences.  7(3):194-198. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Mazlin Bin Mokhtar, Nor Azam Ramli, Kadir Arifin, Azrina Azlan, Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2012).  The Application Of The Law In Malaysia Towards Safety On Drinking Water: Study On Law Of Tort Focusing On Private Nuisance.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  10(2):1072-1075. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md. Jahi, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Abdul Samad Hadi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2012).  The Law Of Negligence Towards Environmental Awareness And Sustainability In Malaysia.  - The Social Sciences.  7(5):653-658. 
Kadir Arifin, Shaharuddin Ahmad, Jamaluddin Md. Jahi, Muhamad Rizal Razman, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang And Azhar Jaludin.  (2012).  Perceptions Towards Occupational Safety And Health Aspects At Institute Of Public Higher Learning(ipta): A Case At The Faculty Of Social Sciences And Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (ukm).  - The Social Science.  7(3):361-368. 
Shaharuddin Ahmad, Khaidzir Ismail, Jumali Selamat, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang, Mohd Fuad Mat Jali, Z.m. Lukman And A Khairul.  (2012).  Entrepreneurship And Shyness Attitudes Of First Year Students At Universiti Kebangsaan Malaysia (ukm): A Path Analysis Model.  - The Social Sciences.  7(3):424-430. 
Jumali Selamat, Khaidzir Ismail, Kadaruddin Aiyub, Z.m Lukman, Kadir Arifin, Roslee Rajikan, Azahan Awang, Mohd. Helmi Abd Rahim And Norfadilah Derahim.  (2012).  Learning Contract: New Approach In Assesing And Evaluating Students Co-curicullar Activities.  - The Social Sciences.  Volume 7 (4): 522-529. 
Muhammad Rizal Razman, Azrina Azlan, Jamaluddin Md Jahi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2011).  Urban Sustainability On Security Of Bottled Drinking Water And Application Of The Law Of Negligence In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  9(1):136-139. 
Kadaruddin Aiyub, Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Azahan Awang & Muhamad Rizal Razman.  (2011).  Assessment On Hydrology Aspects Of Industrial Town: Case Of Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.  - Research Journal Of Applied Sciences.  6(7-12):494-500. 
Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Shaharuddin Ahmad, Z. M. Lukman, Azahan Awang, Azmi Aziz, Muhammad Rizal Razman And Samsu Adabi Mamat.  (2011).  Occupational Safety Management Practice In The University Residential College: A Study Of Its Physical Aspects Through Audit Programme.  - International Business Management.  5(1):13-18. 
Kadir Arifin, Hafizi Zakaria, Shaharuddin Ahmad, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman And Azahan Awang.  (2011).  Facilities Management In Malaysia: Building Maintenance Perspective In Health And Safety Aspect.  - Journal Of Food, Agriculture And Environment.  9(3-4):858-863. 
Arifin Kadir, Muhammad Rizal Razman, Aiyub Kadaruddin, Md. Jahi Jamaluddin, Awang Azahan And Z. M. Lukman.  (2011).  Integrated Management System: Readiness Business Organizations In Malaysia.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  9(1):745-750. 
Muhammad Rizal Razman, Azrina Azlan, Jamaluddin Md Jahi, Abdul Samad Hadi, Abdul Hadi Harman Shah, Ahmad Fariz Mohamed, Shaharudin Idrus, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2011).  Interest Approach And Principle Of Trans Boundary Liability In The Basel Convention: Focusing On The International Environmental Law And Governance.  - Journal Of Food, Agriculture & Environment.  9(1):479-482. 
Muhammad Rizal Razman, Norsham Abdul Latip, Jamaluddin Md Jahi, Abdul Samad Hadi, Abdul Hadi Harman Shah, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang, Shaharudin Idrus And Ahmad Fariz Mohamed.  (2011).  Law Of Tort On Private Nuisance In Urban Sustainability: Legal Perspectives.  - Social Sciences.  6(4):318-322. 
Mohammad Syuhaimi Ab-rahman, Kasmiran Jumari, Shahrom Md Zain Et Al....  (2011).  Introduction To Research, Sub-breaking And Ethics: The First Knowledge Before Starting The Research Empire.  - The Social Sciences.  6(5):386-390. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md Jahi, Kadir Arifin, Abdul Samad Hadi, Kadaruddin Aiyub, Abdul Hadi Harman Shah, Ahmad Fariz Mohamed, Shaharudin Idrus, Azahan Awang And Nor Fairuz Abu Bakar.  (2011).  Sustainability For Better Living Environment Of The Environmental Consumer: Study On International Law And Governance By Focusing The Interest Approach In The Montreal Protocol Through Harmonising.....  - Research Journal Of Applied Sciences.  6(7):532-539. 
Muhammad Rizal Razman, Azrina Azlan, Jamaluddin Md Jahi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang And Z.m. Lukman.  (2010).  Urban Sustainability And Malaysian Laws On Environmental Management Of Chemical Substances.  - Research Journal Of Applied Sciences.  5(3):172-176. 
Muhammad Rizal Razman, Azrina Azlan, Jamaluddin Md. Jahi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang And Z.m. Lukman.  (2010).  Consumer Protection On Food And Environmental Safety Based On Statutory Implied Terms In Malaysian Sale Of Goods Law: Focusing On Urban Sustainability.  - International Business Management.  4(3):134-138. 
Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Latiffah Pawanteh And Azhar Jaludin.  (2010).  An Audit Of Occupational Safety And Health At The Workplace: A Case Study At The Faculty Of Social Science And Humanity (fssk), University Kebangsaan Malaysia.  - Research Journal Of Applied Sciences.  5(6):404-411. 
Kadir Arifin, Shaharuddin Ahmad, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang, Lukman Z. Mohamad, Azmi Aziz, Samsu Adabi Mamat And Muhammad Rizal Razman.  (2010).  Health And Safety Management In University`s Student Residential College: An Overview Of Students` Perception And Awareness.  - Research Journal Of Applied Sciences.  5(3):165-171. 
Muhammad Rizal Razman, Abdul Samad Hadi, Jamaluddin Md. Jahi, A. Hadi Harman Shah, Ahmad Fariz Mohamed, Shaharuddin Idrus, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2009).  The International Law Mechanisms To Protect Human Habitat And Environment: Focusing On The Principle Of Transboundary Liability.  - International Business Management.  3(3):43-46. 
Muhammad Rizal Razman, Abdul Samad Hadi, Jamaluddin Md. Jahi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang, A. Hadi Harman Shah, Ahmad Fariz Mohamed And Shaharuddin Idrus.  (2009).  The Legal Approach On Occupational Safety, Health And Environmental Management: Focusing On The Law Of Private Nuisance And International Labour Organisation (ilo) Decent Work Agenda.  - International Business Management.  3(3):47-53. 
Kadaruddin Aiyub, Kadir Arifin, Azahan Awang, Jamaluddin Md. Jahi, Shaharuddin Ahmad, Mohd Talib Latif & Ahmad Fariz Mohamed.  (2009).  Climate Change And Carbon Reduction Initiatives For Sustainable Campus.  - European Journal Of Social Sciences.  9(2):292-299. 
Azahan A, Jamaluddin J, Lukman Z,m, Kadaruddin A, Kadir A..  (2009).  The Quality Of Life In Malaysias Intermediate City: Urban Dwellers Perspective.  - European Journal Of Social Sciences.  9(1):161-167. 
Kadaruddin Aiyub, Kadir Arifin, Azahan Awang And Jamaluddin Md. Jahi.  (2009).  Environmental Performance In Small And Medium Sized Enterprises (smes) Certified To Iso 14001 In The United Kingdom.  - International Business Management.  3(1):7-14. 
Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang And Masdila Binti Johari Tohari.  (2009).  Environmental Management System (iso 14001) Implementation And Its Impacts On Waste Management In The Electronic Sector.  - International Business Management.  3(1):1-6. 
Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Azahan Awang, Jamaluddin Md. Jahi, Rosman Iteng.  (2009).  Implementation Of Integrated Management System In Malaysia: The Level Of Organization`s Understanding And Awareness.  - European Journal Of Scientific Research.  31(2):188-195. 
Kadir Arifin, Jamaluddin M. Jahi, Muhammad Rizal Razman, Kadaruddin Aiyub And Azahan Awang.  (2009).  Ohsas 18001 Vs. Implementation Cost: Risks That Will Be Faced By The Organisation Management In Malaysia.  - The Social Sciences.  4(4):332-339. 
Jamaluddin Md. Jahi, Kadaruddin Aiyub, Kadir Arifin, Azahan Awang.  (2009).  Human Habitat And Environmental Change: From Cave Dwellings To Megacities.  - European Journal Of Scientific Research.  32(3):381-390. 
Jamaluddin Md Jahi, Kadaruddin Aiyub, Kadir Arifin & Azahan Awang.  (2009).  Development, Environmental Degradation And Environmental Management In Malaysia.  - European Journal Of Social Sciences.  9(2):257-264. 

Prosiding Terindeks

Mohd Hafiidz Jaafar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Muhammad Rizal Razman & Mohamad Anuar Kamaruddin.  (2018).  Human Element As The Contributing Factor Towards Construction Accidents From The Perspective Of Malaysian Residential Construction Industry.  - Advances In Safety Management And Human Factors - Proceedings Of The Ahfe 2017 International Conference On Safety Management And Human Factors, 2017. 

Buku Penyelidikan

Kadir Arifin, Zitty Sarah Ismail, Mohd Hafiidz Jaafar.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Nur Nadia Adila, Kadir Arifin, Mohd Hafiidz Jaafar.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Wan Mohammad Zaidi Wan Isa, Kadir Arifin.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Kadir Arifin, Mohamad Xazaquan Mansor Ali.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Noramizah Che Abdul Rashid, Kadir Arifin.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Norfadillah Derahim, Kadir Arifin.  (2022).  Penilaian Iklim Keselamatan Dan Prestasi Keselamatan Pekerja Sistem Pengangkutan Rel Bandar.  - 212. 
Kadir Arifin, Fazil A.rahman.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin, Mazhani Muhammad.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Kadir Arifin, Mohamad Azrin Ahamad.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Kadir Arifin, Siti Hajariah Ilani Mat Lazim.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Mohd Azhar Mohamed Ali, Kadir Arifin.  (2021).  Mendepani Cabaran Penglibatan Awam Dalam Rancangan Tempatan Di Malaysia.  - 211. 
Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin, Mazhani Muhammad.  (2021).  Kemakmuran Dan Keseimbangan Pembangunan.  - 19. 
Kadir Arifin, Mohammad Lui Juhari.  (2021).  Occupational Safety And Health In Malaysia Securing The Future.  - 254. 
Kadir Arifin, Norfadillah Derahim.  (2021).  Kemakmuran Dan Keseimbangan Pembangunan.  - 24. 
Norfadillah Derahim, Kadir Arifin.  (2020).  Isu Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja.  - 57. 
Mohammad Lui Juhari, Kadir Arifin.  (2020).  Isu Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja.  - 47. 
Hafizi Zakaria, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub.  (2020).  Pengurusan Fasiliti Dalam Amalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan.  - 225. 
Kadir Arifin.  (2020).  Isu Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja.  - 382. 
Kadir Arifin, Zitty Sarah Ismail.  (2020).  Isu Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja.  - 20. 
Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub.  (2019).  Budaya Keselamatan Pekerjaan Universiti Penyelidikan Di Malaysia.  - 153. 
Mohd Hafiidz Jaafar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub.  (2019).  Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Industri Pembinaan Perumahan.  - 191. 
Dona Raihana Don Ramli, Kadaruddin Aiyub, Kadir Ariffin.  (2019).  Nilai Pulangan Sosial Pelaburan.  - 108. 
Kadir Arifin.  (2018).  Sistem Pegurusan Keselamatan, Kesihatan Dan Persekitaran Pekerjaan Di Malaysia.  - 255. 
Azima Abdul Manaf, Suhana Saad, Kadir Arifin.  (2016).  Pembangunan Dan Tranformasi Persekitaran.  - 231. 
Sarmila Md Sum & Kadir Ariffin.  (2016).  Pembangunan Dan Transformasi Persekitaran.  - 11. 
Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2016).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - 19. 
Muhammad Rizal Razman, Mazlin Mokhtar & Kadir Arifin.  (2016).  Governans Kelestarian : Kesejahteraan Alam Sekitar Dan Kesihatan Masyarakat Di Malaysia.  - 176. 
Lukman Zm, Azahan Awang, Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2016).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - 20. 
Azahan Awang, Lukman Z. Mohamad, Jamaluddin Md Jahi, Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin.  (2016).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Malaysia.  - 23. 
Norul Hajar Nordin, Muhammad Rizal Razman, Kadir Arifin & Azrina Azlan.  (2016).  Governans Kelestarian Kesejahteraan Alam Sekitar Dan Kesihatan Masyarakat Di Malaysia.  - 20. 
Mohamad Shaharudin Samsurijan, Azhan Awang, Kadarudin Aiyub, Kadir Arifin, Mohd Yusof Hussain.  (2015).  Hubungan Etnik Di Malaysia: Warisan, Watan Dan Wawasan.  - 125-134. 
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Kadir Arifin & Mohd Yusof Hussain.  (2014).  Etika & Pembangunan.  - 81. 
Azahan Awang, Lukman Z. Mohamad, Jamaluddin Md. Jahi, Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin.  (2013).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - BAB 8: 173-196. 
Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2013).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - Bab 14: 301-320. 
Pm Dr. Kadaruddin Aiyub, Pm Dr. Lukman Z. Mohamad, Pm Dr. Kadir Arifin, Dr. Azahan Awang.  (2012).  Garis Panduan Pengurusan & Pembangunan Kemudahan Kolej Kediaman Ipta.  - 139. 
Jamaluddin Md. Jahi, Muhammad Rizal Razman & Kadir Arifin.  (2011).  Persekitaran Dan Kesihatan Masyarakat.  - 12: 221-229. 
Kadir Arifin, Syarif H Mawhib & Jamaluddin Md. Jahi.  (2009).  Keselamatan Insan Nasional Dan Serantau: Aspirasi Dan Realiti.  - 27:513-528. 
Azahan Awang, Kadir Arifin.  (2008).  Dinamika Sosial, Pembangunan & Persekitaran Di Malaysia.  - Bab 4:67-89. 
Jamaluddin Md. Jahi, Kadaruddin Aiyub, Kadir Arifin, Muhammad Rizal Razman, Azahan Awang, Abdul Samad Hadi, Abdul Hadi Harman Shah, Laily Bin Din.  (2008).  Ekosistem Bandar Perindustrian : Prosiding Bengkel Ekosistem Bandar Perindustrian.  - 134. 
Azahan Awang & Kadir Arifin.  (2008).  Dinamika Sosial, Pembangunan & Persekitaran Di Malaysia.  - Bab 2 hlm. 67-89. 
Jamaluddin Md Jahi, Mohd Jailani Mohd Nor, Kadir Arifin & Azahan Awang.  (2004).  Alam Sekitar Dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia..  - 261. 

Bab Dalam Buku

Wan Mohammad Zaidi Wan Isa, Kadir Arifin.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Kadir Arifin, Mohamad Xazaquan Mansor Ali.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Noramizah Che Abdul Rashid, Kadir Arifin.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Kadir Arifin, Fazil A.rahman.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Nur Nadia Adila, Kadir Arifin, Mohd Hafiidz Jaafar.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Kadir Arifin, Mohamad Azrin Ahamad.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin, Mazhani Muhammad.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Kadir Arifin, Siti Hajariah Ilani Mat Lazim.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin, Mazhani Muhammad.  (2021).  Kemakmuran Dan Keseimbangan Pembangunan.  - 19. 
Kadir Arifin, Norfadillah Derahim.  (2021).  Kemakmuran Dan Keseimbangan Pembangunan.  - 24. 
Kadir Arifin, Mohammad Lui Juhari.  (2021).  Occupational Safety And Health In Malaysia Securing The Future.  - 254. 
Mohammad Lui Juhari, Kadir Arifin.  (2020).  Isu Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja.  - 47. 
Kadir Arifin, Zitty Sarah Ismail.  (2020).  Isu Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja.  - 20. 
Norfadillah Derahim, Kadir Arifin.  (2020).  Isu Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja.  - 57. 
Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2016).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - 19. 
Sarmila Md Sum & Kadir Ariffin.  (2016).  Pembangunan Dan Transformasi Persekitaran.  - 11. 
Lukman Zm, Azahan Awang, Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2016).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - 20. 
Norul Hajar Nordin, Muhammad Rizal Razman, Kadir Arifin & Azrina Azlan.  (2016).  Governans Kelestarian Kesejahteraan Alam Sekitar Dan Kesihatan Masyarakat Di Malaysia.  - 20. 
Azahan Awang, Lukman Z. Mohamad, Jamaluddin Md Jahi, Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin.  (2016).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Malaysia.  - 23. 
Mohamad Shaharudin Samsurijan, Azhan Awang, Kadarudin Aiyub, Kadir Arifin, Mohd Yusof Hussain.  (2015).  Hubungan Etnik Di Malaysia: Warisan, Watan Dan Wawasan.  - 125-134. 
Azahan Awang, Lukman Z. Mohamad, Jamaluddin Md. Jahi, Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin.  (2013).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - BAB 8: 173-196. 
Lukman Z.m, Azahan Awang, Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2013).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - Bab 13: 279-299. 
Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2013).  Transformasi Dan Dayahuni Habitat Manusia.  - Bab 14: 301-320. 
Jamaluddin Md. Jahi, Muhammad Rizal Razman & Kadir Arifin.  (2011).  Persekitaran Dan Kesihatan Masyarakat.  - 12: 221-229. 
Kadir Arifin, Syarif H Mawhib & Jamaluddin Md. Jahi.  (2009).  Keselamatan Insan Nasional Dan Serantau: Aspirasi Dan Realiti.  - 27:513-528. 
Azahan Awang & Kadir Arifin.  (2008).  Dinamika Sosial, Pembangunan & Persekitaran Di Malaysia.  - Bab 2 hlm. 67-89. 
Azahan Awang, Kadir Arifin.  (2008).  Dinamika Sosial, Pembangunan & Persekitaran Di Malaysia.  - Bab 4:67-89. 
Muhammad Rizal Razman, Mazalisah Matsah, Jamaluddin Md Jahi & Kadir Arifin.  (2006).  Geografi Alam Sekitar: Dalam Pendidikan Negara.  - Bab 19: 249-256. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Siti Rahimah Umar, Norlinda Omar, Mohd Nizam Ab Rahman, Kadir Arifin, Ain Basirah Zulkifly, Mohamad Iqmal Arbayin, Zai Azira Mohd Radzi, Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah, Rahaida Ramli, Shurianie Rahim, Mohd Noor Faizal Mohd Nadzir, Mohammad Zakie Mo.  (2022).  E-buku Kompilasi Prosedur Operasi Standard (sop) Pencegahan Penularan Wabak Covid-19 Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 107. 
Norfadillah Derahim, Kadir Arifin.  (2022).  Penilaian Iklim Keselamatan Dan Prestasi Keselamatan Pekerja Sistem Pengangkutan Rel Bandar.  - 212. 
Kadir Arifin, Zitty Sarah Ismail, Mohd Hafiidz Jaafar.  (2022).  Pengurusan Keselamatan Industri Di Malaysia.  - 205. 
Mohd Azhar Mohamed Ali, Kadir Arifin.  (2021).  Mendepani Cabaran Penglibatan Awam Dalam Rancangan Tempatan Di Malaysia.  - 211. 
Mohd Suhaimi Mohamad, Roslee Rajikan, Kadir Arifin, Shahrul Nazmi Sannusi, Noor Alaudin Abdul Wahab, Anuar Ahmad, Wan Mazlina Wan Mashhor.  (2021).  Pelan Pengurusan Krisis Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 40. 
Kadir Arifin, Noordeyana Tambi.  (2021).  Kemakmuran Dan Keseimbangan Pembangunan.  - 328. 
Hafizi Zakaria, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub.  (2020).  Pengurusan Fasiliti Dalam Amalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan.  - 225. 
Kadir Arifin.  (2020).  Isu Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja.  - 382. 
Mohd Hafiidz Jaafar, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub.  (2019).  Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Industri Pembinaan Perumahan.  - 191. 
Dona Raihana Don Ramli, Kadaruddin Aiyub, Kadir Ariffin.  (2019).  Nilai Pulangan Sosial Pelaburan.  - 108. 
Zitty Sarah Ismail, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub.  (2019).  Budaya Keselamatan Pekerjaan Universiti Penyelidikan Di Malaysia.  - 153. 
Kadir Arifin.  (2018).  Sistem Pegurusan Keselamatan, Kesihatan Dan Persekitaran Pekerjaan Di Malaysia.  - 255. 
Aziz Ujang & Kadir Arifin.  (2017).  Kesedaran Generasi Muda Terhadap Patriotisme Dan Perpaduan.  - 111. 
Muhammad Rizal Razman, Mazlin Mokhtar & Kadir Arifin.  (2016).  Governans Kelestarian : Kesejahteraan Alam Sekitar Dan Kesihatan Masyarakat Di Malaysia.  - 176. 
Azima Abdul Manaf, Suhana Saad, Kadir Arifin.  (2016).  Pembangunan Dan Tranformasi Persekitaran.  - 231. 
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Kadir Arifin & Mohd Yusof Hussain.  (2014).  Etika & Pembangunan.  - 81. 
Pm Dr. Kadaruddin Aiyub, Pm Dr. Lukman Z. Mohamad, Pm Dr. Kadir Arifin, Dr. Azahan Awang.  (2012).  Garis Panduan Pengurusan & Pembangunan Kemudahan Kolej Kediaman Ipta.  - 139. 
Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Noor Azlan Ghazali, Riza Atiq Abdullah O.k Rahmat, Khaidzir Hj. Ismail, Jumali Hj. Selamat, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Lukman@zawawi Mohamad, Azhan Awang.  (2011).  Panduan Penyeliaan Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran.  - 34. 
Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Hassan Basri, Riza Atiq Abdullah O.k Rahmat, Khaidzir Hj. Ismail, Jumali Hj. Selamat, Roslee Rajikan, Kadir Arifin & Salina Ibrahim..  (2011).  Guidelines For The Implementataion Of Credited Co-curiculum Programmes Based On Learning Contract..  - 82. 
Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Hassan Basri, Riza Atiq Abdullah O.k Rahmat, Khaidzir Hj. Ismail, Jumali Hj. Selamat, Roslee Rajikan, Kadir Arifin & Salina Ibrahim.  (2011).  Garis Panduan Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran Hhhc9118 Pembangunan Insaniah.  - 82. 
Kadir Arifin.  (2009).  Sistem Pengurusan Kualiti : Proses Dan Perlaksanaan Di Malaysia.  - 185. 
Jamaluddin Md. Jahi, Kadaruddin Aiyub, Kadir Arifin, Muhammad Rizal Razman, Azahan Awang, Abdul Samad Hadi, Abdul Hadi Harman Shah, Laily Bin Din.  (2008).  Ekosistem Bandar Perindustrian : Prosiding Bengkel Ekosistem Bandar Perindustrian.  - 134. 
Kadir Arifin.  (2007).  Perlaksanaan Dan Pembentukan Sistem Pengurusan Bersepadu Di Malaysia.  - 63. 
Kadir Arifin.  (2007).  Pelaksanaan Dan Pembentukan Sistem Pengurusan Bersepadu Di Malaysia.  - 63. 
Jamaluddin Md. Jahi, Kadir Arifin, Azahan Awang & Muhammad Rizal Razman.  (2006).  Managing Changes: Proceeding 3th Bangi World Conference On Environmental Management.  - 487. 
Jamaluddin Md Jahi, Kadir Arifin, Azahan Awang, Kadaruddin Aiyub & Muhammad Rizal Razman.  (2005).  Pengurusan Persekitaran 2005.  - 645. 
Jamaluddin Md Jahi, Mohd Jailani Mohd Nor, Kadir Arifin & Azahan Awang.  (2004).  Alam Sekitar Dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia..  - 261. 

Penerbitan Lain-lain

Kadir Arifin, Siti Rahimah Umar, Nur Faizah Abu Bakar, Atiah Ayunni Abdul Ghani, Hazni Falina Mohamad, Lily Khairiah Kadaruddin, Noor Jannah Awang, Sharifah Nurain Syed Nasir, Siti Nurul Hunadia Husin, Norlinda Omar.  (2022).  Sechra: Inovasi Kawalan Risiko Keselamatan Kimia Ukm.  - Knovasi 2022.  1. 
Siti Rahimah Umar, Mohd Nizam Ab Rahman, Walid Osman, Suhaida Abd Rahman, Zaimi Makhtar, Muhammad Redzuan Zainol Abidin, Kadir Arifin.  (2021).  Prosedur Operasi Standard (sop) Peperiksaan Secara Bersemuka Di Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 1-12. 
Siti Rahimah Umar, Mohd Nizam Ab Rahman, Kadir Arifin.  (2021).  Prosedur Operasi Standard (sop) Penganjuran Majlis Di Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 1-14. 
Mohd Noor Faizal Mohd Nadzir, Kadir Arifin, Suzana Abu Bakar, Siti Rahimah Umar, Atiqah Sulaiman.  (2021).  Prosedur Operasi Standard (sop) Am Pelaksanaan Norma Baharu Majlis Konvokesyen Ke-48 Universiti Kebangsaan Malaysia (ukm).  - 1-10. 
Mohd Suhaimi Mohamad, Kadir Arifin, Noor Alaudin Abdul Wahab, Shahrul Nazmi Sannusi, Anuar Ahmad, Wan Mazlina Wan Mashhor, Azizi Ab Rahman, Nurul Aisyah Abas, Syahidrul Ashraff Zamri.  (2021).  Prosedur Operasi Standard Pengurusan Aktiviti/program Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia.  - Prosedur Operasi Standard Pengurusan Aktiviti/program Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia.  1-20. 
Kadir Arifin.  (2021).  Penularan Covid 19 Di Tempat Kerja: Bertugas Dengan Selamat.  - Harian Metro.  14. 
Siti Rahimah Umar, Mohamad Nizam Ab Rahman, Suzana Abu Bakar, Mohd Noor Faizal Mohd Nadzir, Norlinda Omar, Mohammad Zakie Mohd. Nor, Ain Basirah Zulkifly, Kadir Arifin.  (2021).  Prosedur Operasi Standard (sop) Pengajaran Dan Pembelajaran (pdp) Bersemuka.  - 1-10. 
Mohd Noor Faizal Mohd Nadzir, Kadir Arifin, Mohd Nizam Ab Rahman, Suzana Abu Bakar, Siti Rahimah Umar, Encik Mohammad Zakie Mohd Noor.  (2021).  Prosedur Am Operasi Standard (sop) Pelaksanaan Majlis Konvokesyen Ke-49 Universiti Kebangsaan Malaysia (ukm).  - 1-15. 
Mazifah Simis, Azahan Awang & Kadir Arifin.  (2013).  Urban Planning: The Urgent Needs To Redevelop Ex- Landfill Sites As Public Parks In Malaysia.  - Emur 2013. 
Kadaruddin Aiyub, Kadir Arifin, Shaharudin Ahmad, Jamaluddin Md. Jahi, Azahan Awang & Muhamad Rizal Razman.  (2011).  Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program Kecekapan Tenaga Dan Perubahan Tingkahlaku.  - Prosiding Persidangan Kebangsaan Geografi Dan Alam Sekitar Kali Ke3. 
Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub, Latiffah Pawanteh, Azhar Jaludin, Nur Baiti Mohd Othman.  (2011).  Persepsi Terhadap Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Ipta: Kajian Kes Di Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan, Ukm.  - Persidangan Kebangsaan Geografi Dan Alam Sekitar Kali Ke-3. 
Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md Jahi, Kadir Arifin & Azahan Awang.  (2004).  The Role Of Precautionary Principle In Environmental Protection: International Legal Perspectives.  - Kustem Third Annual Seminar On Sustainability Science & Management 2004. 
Kadir Arifin, Jamaluddin Md Jahi, Muhammad Rizal Razman, Azahan Awang & Kadaruddin Aiyub.  (2004).  Punca Pencemaran Bunyi Di Malaysia Dan Pengurusannya.  - 3rd Annual Seminar On Sustainability Science & Management 2004. 
Azahan Awang, Jamaluddin Md Jahi, Kadaruddin Aiyub, Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman.  (2004).  Pembandaran Dan Peningkatan Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Kuala Lumpur: Satu Realiti Atau Fantasi.  - Kustem Third Annual Seminar On Sustainability Science & Management 2004. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PENGGUNAAN MODEL PENGURUSAN POLISI DAN MITIGASI BENCANA MALAYSIA & INDONESIA , Ketua Projek , 01-10-2021 sehingga 30-06-2023 , Universiti
SAFETY & ENVIRONMENTAL DISASTER INDONESIA & MALAYSIA: RESPONSE, ADAPTATION AND MANAGEMENT , Ketua Projek , 01-06-2021 sehingga 01-07-2024 , Antarabangsa
Kajian faktor kemalangan pekerjaan dalam industri pembinaan MRT di Malaysia , Ketua Projek , 01-07-2020 sehingga 01-08-2023 , Kebangsaan
Keberkesanan Pengunaan Tong Sampah Anti Monyet dan Status Konflik Primat di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Universiti
Pembentukan Sistem Kerja Ergonomik di Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Malaysia. , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 14-12-2022 , Universiti

Tamat

Pengurusan fasiliti dalam amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan , Ketua Projek , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
Kajian Impak Perundangan (RIA) Ke Atas Pemeriksaan Statutori Bagi Jentera Berperakuan Kelayakan Oleh Pihak Ketiga (Licensed Person) , Ketua Projek , 01-03-2018 sehingga 02-04-2020 , Kebangsaan
KAJIAN KESESUAIAN DAN KEBERKESANAN KAEDAH TUTUP BUMI BAHARU UNTUK PENGAWALAN HAKISAN CERUN , Ketua Projek , 01-06-2013 sehingga 01-06-2016 , Kebangsaan
Kajian Impak Penyewaan Bangunan Bagi Tujuan Penginapan pelajar UNIMAP, Perlis , Ketua Projek , 01-10-2009 sehingga 31-03-2010 , Kebangsaan
Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Kolej-kolej Kediaman Universiti Kebangsaan Malaysia: Kajian Pembentukan Penunjuk Kolej Selamat , Ketua Projek , 01-06-2008 sehingga 31-05-2011 , Universiti
Perubahan Iklim dan Kemudahterancaman Produktiviti Padi di Malaysia , Penyelidik Bersama , 15-12-2017 sehingga 14-12-2019 , Kebangsaan
Penelitian Bersama Kelestarian, Alam Sekitar dan Pembangunan di Provinsi Riau , Penyelidik Bersama , 26-10-2015 sehingga 26-10-2017 , Antarabangsa
Lonjakan penerbitan FSSK 2015-2016 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
ROLE OF PERCEIVED VALUE IN SUSTAINING RECYCLING BEHAVIOUR: A CASE STUDY OF PUTRAJAYA , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-01-2018 , Universiti
Lonjakan Bidang Kebudayaan Arab & Peradaban Islam dalam Situasi Universiti Penyelidikan , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI PROSES RUNDINGAN PENERIMAAN PROTOKOL MONTREAL KE ARAH KELESTARIAN ALAM SEKITAR , Penyelidik Bersama , 16-12-2013 sehingga 15-12-2016 , Kebangsaan
Kajian Governans Alam Sekitar Terhadap Keselamatan Penyediaan Makanan dalam Pengurusan Persekitaran: Tumpuan kepada Akta Makanan 1983 , Penyelidik Bersama , 01-11-2013 sehingga 31-10-2015 , Universiti
Pembangunan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Kes (Case Study) untuk Kursus Etika, Perundangan dan Pembangunan (SKAD3403) di FSSK, UKM , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 30-06-2014 , Universiti
SUPPORTING EDUCATION SYSTEM IN MALAYSIA THROUGH INFORMAL EDUCATION WITHIN MUSEUMS , Penyelidik Bersama , 20-05-2013 sehingga 19-05-2016 , Kebangsaan
Kajian Semula Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) , Penyelidik Bersama , 01-03-2013 sehingga 31-12-2013 , Kebangsaan
kajian kesan kontrak pembelajaran (kemahiran insaniah ) keatas pencapaian akademik , sosial , dan kebolehpasaran pelajar UKM , Penyelidik Bersama , 22-10-2012 sehingga 23-10-2014 , Universiti
Penilaian Outcome Pembinaan Kampus Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) Bandar Enstek, Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 24-05-2012 sehingga 23-05-2013 , Kebangsaan
Kajian Keberkesanan Penjenamaan Semula Kolej Universiti kepada Universiti , Penyelidik Bersama , 01-08-2011 sehingga 31-12-2012 , Kebangsaan
Pembangunan Kemahasiswaan Pelajar melalui Kesukarelawanan , Penyelidik Bersama , 16-05-2011 sehingga 15-05-2012 , Universiti
Kokurikulum Berasaskan Kontrak Pembelajaran: Sati Mekanisme Ke Arah Pembangunan Sahsiah Pelajar UKM , Penyelidik Bersama , 01-05-2011 sehingga 30-04-2012 , Universiti
penilaian Kemudahan dan Sistem pengurusan Kolej kediaman IPTA , Penyelidik Bersama , 01-05-2010 sehingga 15-07-2011 , Kebangsaan
Kajian Impak Projek Pembangunan Kompleks Fakulti Perubatan dan Sains Kesiharan, Universiti Putra Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-10-2009 sehingga 31-03-2010 , Kebangsaan
Kajian Impak Projek Pembangunan Bangunan Tambahan Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-10-2009 sehingga 31-03-2010 , Kebangsaan
Kajian Impak Projek Pembangunan: Merekabentuk, Membina, Menyiapkan dan Mentauliah Kampus Induk, Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI), Fasa 1A, Kerja-Kerja Infrastruktur , Penyelidik Bersama , 01-10-2009 sehingga 31-03-2010 , Kebangsaan
Kajian Impak Projek Pembangunan Asrama Pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam dan Puncak Perdana , Penyelidik Bersama , 01-10-2009 sehingga 31-03-2010 , Kebangsaan
KAJIAN KEBOLEHPERCAYAAN INPUT PELAJAR UNTUK MAKLUM BALAS SISTEM PENILAIAN PENGAJARAN KURSUS (SPPK) , Penyelidik Bersama , 15-07-2009 sehingga 14-01-2012 , Universiti
Readiness and Resiliency of Malaysian Society for Climate Change , Penyelidik Bersama , 01-07-2009 sehingga 31-12-2011 , Universiti
Kecekapan Penggunaan Tenaga di Kolej Kediaman di Universiti Kebangsaan Malaysia - Low Energy Community , Penyelidik Bersama , 01-06-2008 sehingga 31-05-2011 , Universiti
Metabolisme Bandar dan Perubahan Iklim untuk Dayahuni di Wilayah Perbandaran Seremban , Penyelidik Bersama , 01-06-2008 sehingga 31-05-2011 , Universiti
Assessing Carbon Reduction Initistives for Ecosystem Risk Management in Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-01-2008 sehingga 31-12-2009 , Universiti
Kajian Perbandingan Status Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Pertengahan dan Bandar Kecil di Semenanjung Malaysia: Penilaian dan Pembinaan Strategi Pembangunan Bandar Mapan , Penyelidik Bersama , 01-01-2008 sehingga 31-12-2009 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2010
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2011
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun / Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun , 2021

Anugerah Bintang & Pingat Peringkat Persekutuan dan Negeri

/ BINTANG CEMERLANG MELAKA , 1970
/ DARJAH SETIA NEGERI SEMBILAN , 1970
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

PENGURUSAN RACUN MAKHLUK PEROSAK DI LADANG KELAPA SAWIT GOLDEN HOPE, TAWAU, SABAH, ANNEH @ NOR ANNISA BINTI KADRI, Sarjana
ROSLI BIN SAARI, Sarjana
Pengaruh Persekitaran Dan Kebudayaan Terhadap Keunikan Rumah Melayu Melaka, NOOR FAIZAH BINTI AZIZ, Sarjana
MUTTHUMANICKAM A/L KUPPAN, Sarjana
MUHAMAD ASRI BIN MAT LAZIN, Sarjana
MAZLI BIN AZMY, Sarjana
NURUL IZZAH BINTI MOHD SOFBERI, Sarjana
SHAHRIMAN BIN ZAINUL ABIDIN, Sarjana
SUHAILA BINTI MOHD NASIR, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

KAJIAN PERANCANGAN KESELAMATAN KE ATAS KEJAYAAN SIFAR KEMALANGAN DI LOJI PEMBOTOLAN SILINDER GPC, MOHAMAD AZRIN BIN AHAMAD, Doktor Falsafah
PENGARUH KEPIMPINAN KESELAMATAN PENSYARAH TERHADAP PRESTASI KESELAMATAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI ZON TENGAH, SITI HAJARIAH ILANI BINTI MAT LAZIM, Doktor Falsafah
Pengaruh Indikator Kepimpinan Amalan Pengurusan Keselamatan Terhadap Keberhasilan Keselamatan Di Industri Kemudahan Elektrik, MOHAMAD XAZAQUAN BIN MANSOR ALI, Doktor Falsafah
AHMAD SALIHIN BIN ARSHAD, Doktor Falsafah
MUHAMMAD AHSAN SAMAD, Doktor Falsafah
Pembentukkan Model Penilaian Risiko Keselamatan Ruang Terkurung (Csra) Di Sektor Pembetungan, MOHD AKHIR BIN AHMAD, Doktor Falsafah
SHARIFAH SALEHA BINTI SYED ABDUL KADIR, Doktor Falsafah
MOHAMED SAZIF BIN MOHAMED SUBRI, Doktor Falsafah
Perancanaan dan Pengelolaan Sumber Hutan dikaji daripada Aspek Institusi Sosial, RIDWAN KADIR, Doktor Falsafah
OSH MS 18001- Cabaran Perlaksanaannya dan Cadangan Penyelesaian, LUKMAN BIN WAN MAT DAUD, Doktor Falsafah
Kajian Perlaksanaan Pengurusan Fasiliti Dalam Amalan Keselamatan dan, HAFIZI BIN ZAKARIA, Doktor Falsafah
HAMSAN BIN KATIMON, Doktor Falsafah
FADZILAH NOOR BINTI MOHD KALIMI, Doktor Falsafah
NUR BAITI BINTI MOHD OTHMAN, Doktor Falsafah
Kesedaran Generasi Muda Terhadap Patriotisme Dan Perpaduan Nasional Di, AZIZ BIN UJANG, Doktor Falsafah
Pelaksanaan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Sekolah Semenanjung Malaysia, SHAWAL BIN SAHID HAMID @ HUSSAIN, Doktor Falsafah
Pengaruh Peningkatan Kualiti Hidup Dalam Menentukan Kesejahteraan Sosial Penduduk Di Bandaraya Alor Setar, Kedah Darul Aman, MOHAMAD SHAHARUDIN BIN SAMSURIJAN, Doktor Falsafah
Impact of Implementation of Quality Management System, International Organization for Standardization (ISO) 9001:2000 on Improving the Quality of Education and Training in Indonesia, MUHAMMAD IDRUS SALLATU, Doktor Falsafah
Perlaksanaan Program Alam Sekitar di Sekolah-Sekolah, HO SWEET LIN, Doktor Falsafah
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pejkerjaan Dalam Industri Pembinaan, MOHD HAFIIDZ BIN JAAFAR, Doktor Falsafah
PENGARUH FAKTOR KEBERKESANAN LATIHAN TERHADAP KOMPETENSI, FAZIL BIN A.RAHMAN, Doktor Falsafah
Pengurusan Kontrak Perolehan Kerajaan Dalam Isu Kelestarian Alam Sekitar Dan Keselamatan Pekarja, AZAHARULDIN BIN ABDULLAH, Doktor Falsafah
IMRAN AZMI, Doktor Falsafah
Pembangunan Bekas Tapak Pelupusan Sebagai Taman Awam: Mekanisma Kepada Peningkatan Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Malaysia, MAZIFAH BINTI SIMIS, Doktor Falsafah
Pembentukan Budaya Keselamatan Universiti Penyelidikan di Malaysia, ZITTY SARAH BINTI ISMAIL, Doktor Falsafah
NILAI PULANGAN SOSIAL PELABURAN PROJEK TEBATAN BANJIR SUNGAI MUDA, KEDAH, DONA RAIHANA BINTI DON RAMLI, Doktor Falsafah
MUHAMAD ASRI BIN MAT LAZIN, Doktor Falsafah
INTEGRASI PIAWAIAN LOKAL DAN ANTARABANGSA SATU PENDEKATAN BARU DALAM PENGURUSAN KESELAMATAN DI MALAYSIA, NURUL NABIHAH BINTI ABBAS, Doktor Falsafah
Governans Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Aspek Kualiti Udara Dalaman, SYTTY MAZIAN BINTI MAZLAN, Doktor Falsafah
MOHAMMAD LUI BIN JUHARI, Doktor Falsafah
ARIJAN BINTI ABDULLAH @ IBRAHIM, Doktor Falsafah
PENGARUH AMALAN PENGURUSAN DAN PENGETAHUAN KESELAMATAN TERHADAP PRESTASI KESELAMATAN DALAM KECEDERAAN JARUM 7 ALATAN TAJAM DI HOSPITAL, MASDILA BINTI JOHARI @ TOHARI, Doktor Falsafah
Risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam kalangan Jururawat di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM), NIK RAIHAN BINTI NIK MANSOR, Doktor Falsafah
Pengaruh Iklim Keselamatan terhadap Prestasi Pekerja Sistem Pengangkutan Rel Bandar, NORFADILLAH BINTI DERAHIM, Doktor Falsafah
PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN WARGA ASING DALAM SEKTOR PEMBINAAN DI MALAYSIA, NORAMIZAH BINTI CHE ABDUL RASHID, Doktor Falsafah
Pengaruh Kewangan dalam Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam Industri Makanan dan Minuman PKS di Malaysia, AMIRUL SHAZLI BIN SAHIMI, Doktor Falsafah
Peranan Sistem Kerja Ergonomik (SKE)Dalam Mempengaruhi Prestasi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(KKP) Di Stesen Arang Batu Di Malaysia, SAKINAH BINTI MHD SHUKREE, Doktor Falsafah
PENILAIAN DIMENSI IKLIM KESELAMATAN DI HOSPITAL PAKAR DI MALAYSIA, NOR AZLINA BINTI ABDUL KARIM, Doktor Falsafah
Pembentukan Model Komitmen Pengetua yang Komprehensif Dalam Pengurusan Kualiti di Sekolah, BUSTANG BACO, Doktor Falsafah
Penglibatan Awam dalam Rancangan Tempatan Pihak Berkuasa Tempatan Majlis Daerah Kuala Langat, MOHD AZHAR MOHAMED ALI, Doktor Falsafah
Faktor Kemalangan Pekerjaan Dalam Industri Pembinaan Rel Mass Rapid Transit (MRT) di Malaysia, MOHAMMAD LUI BIN JUHARI, Doktor Falsafah
Pengurusan Risiko Kemalangan Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Dalam Operasi Pemadaman Kebakaran Di Lembah Klang, IR. WAN MOHAMMAD ZAIDI BIN WAN ISA, Doktor Falsafah
NOR SAYZWANI SUKRI, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Persatuan Pengurusan Persekitaran Malaysia , 10-03-2014 sehingga 10-03-2015 , Kebangsaan
Penaksir Soalan STPM Geografi 1 , 24-07-2014 sehingga 14-07-2016 , Kebangsaan
Panel Dialog NIOSH , 19-03-2014 sehingga 19-03-2015 , Kebangsaan
Panel Penggubal Kurikulum Geografi Ting 1 , 20-03-2014 sehingga 20-04-2015 , Kebangsaan
Persatuan Pengurusan Persekitaran Malaysia , 17-07-2014 sehingga 16-07-2015 , Kebangsaan
Pelan Strategi FSKK, UPSI , 02-01-2014 sehingga 12-02-2015 , Kebangsaan
Audit Dalam SPK PPPS , 01-09-2014 sehingga 31-08-2016 , Negeri
Panel Penilai Outcome Projek Pembangunan Peringkat Pengajian Tinggi , 04-04-2014 sehingga 04-04-2017 , Kebangsaan
Pakar Penyelidik NIOSH , 02-10-2013 sehingga 01-10-2014 , Kebangsaan
Penilai Outcome Projek Pembangunan KPT , 03-05-2015 sehingga 04-11-2015 , Kebangsaan
Working Committee For Metro National Safety Standard Through BBS , 10-08-2015 sehingga 11-09-2017 , Kebangsaan
UCAS , 24-04-2015 sehingga 04-11-2015 , Kebangsaan
Keselamatan & Kesihatan FSSK , 01-06-2015 sehingga 01-06-2016 , Kebangsaan
Penaksir Soalan Geografi STPM , 02-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Kebangsaan
Penggubal Soalan Geografi STPM , 02-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Kebangsaan
UKM Journal of Management , 14-09-2015 sehingga 14-12-2015 , Antarabangsa
UKM Journal of Management , 14-09-2015 sehingga 14-12-2015 , Antarabangsa
Pakar Penyelidik Bengkel Analisis NIOSH , 28-03-2016 sehingga 30-03-2018 , Kebangsaan
Jawatankuasa Penilaian Outcome KPT 2016 , 12-04-2016 sehingga 28-04-2017 , Kebangsaan
Impartial Committe - MPOB Certification Body , 01-04-2016 sehingga 14-01-2019 , Antarabangsa
MOSTI , 01-08-2016 sehingga 02-08-2016 , Kebangsaan
RANACO EDUCATION , 05-04-2016 sehingga 15-04-2018 , Kebangsaan
Bengkel Penilaian OUTCOME KPWKM , 03-03-2016 sehingga 04-03-2016 , Kebangsaan
Bengkel Outcome UMT , 15-05-2016 sehingga 16-05-2016 , Kebangsaan
Panel Penasihat Jawatankuasa Kerja Penilaian Outcome KPWKM , 03-03-2016 sehingga 04-03-2019 , Kebangsaan
Pensyarah , 23-10-2016 sehingga 23-10-2016 , Kebangsaan
Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , 01-02-2018 sehingga 01-03-2020 , Kebangsaan
Penasihat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan , 01-02-2018 sehingga 07-03-2021 , Kebangsaan
Penasihat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan , 28-03-2018 sehingga 29-03-2021 , Kebangsaan
Panel jawatankuasa penilaian outcome KPT , 26-03-2018 sehingga 31-03-2019 , Kebangsaan
Panel Laporan Outcome NRE , 01-03-2018 sehingga 01-04-2019 , Kebangsaan
Jawatankuasa Pemurniaan Sukatan STPM , 06-04-2018 sehingga 09-04-2018 , Kebangsaan
Bengkel Kajian Impak Projek Big Data Analytic , 15-04-2018 sehingga 18-04-2018 , Kebangsaan
Panel Penilai Outcome NRE , 02-04-2018 sehingga 03-04-2019 , Kebangsaan
KLINIK OBB KPDNKK , 05-03-2018 sehingga 31-12-2019 , Kebangsaan
SEMINAR ANTARABANGSA PENGURUSAN PERSEKITARAN 2016 , 07-03-2016 sehingga 25-10-2016 , Antarabangsa
INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN HABITAT AND ENVIRONMENTAL CHANGE 2016 , 10-10-2015 sehingga 05-03-2016 , Antarabangsa
SEMINAR ANTARABANGSA HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN 2015 , 11-02-2015 sehingga 22-09-2015 , Antarabangsa
SEMINAR SERANTAU PENGURUSAN PERSEKITARAN , 12-10-2016 sehingga 05-09-2017 , Antarabangsa
Jawatankusa Seminar Serantau Pengurusan Persekitaran 2017 , 12-10-2016 sehingga 05-09-2017 , Antarabangsa
Ahli Pemikir Keselamatan Jalan Raya , 27-09-2017 sehingga 27-10-2020 , Kebangsaan
Pelan Strategi Pengajian Tinggi Negara , 01-02-2013 sehingga 30-09-2014 , Kebangsaan
Modul Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , 29-03-2018 sehingga 30-04-2019 , Kebangsaan
Modul Orang Yang Berlesen, Akta Kilang dan Jentera , 01-01-2018 sehingga 28-02-2019 , Kebangsaan
Panel Penilai Penyelidikan , 05-05-2017 sehingga 08-05-2017 , Kebangsaan
PERMURNIAAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI STPM , 07-04-2017 sehingga 10-04-2017 , Kebangsaan
PERBINCANGAN KUMPULAN FOKUS RND NIOSH , 20-05-2017 sehingga 23-05-2017 , Kebangsaan
KAJIAN PENJENAMAAN SEMULA RND NIOSH , 11-03-2017 sehingga 12-03-2017 , Kebangsaan
Taklimat Laporan OUTCOME NRE , 28-02-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Kumpulan Berfokus Kajian Keselamatan & Kesihatan Sekolah , 10-04-2019 sehingga 10-04-2019 , Kebangsaan
Pemeriksa STPM, MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA , 01-11-2018 sehingga 28-02-2019 , Kebangsaan
Soalan STPM , 13-03-2019 sehingga 13-05-2020 , Kebangsaan
Pemeriksa Semak Semula Peperiksaan STPM Geografi , 30-01-2019 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
STANDARD FIXING STPM & CAMBRIDGE 2019 , 28-01-2019 sehingga 28-01-2019 , Antarabangsa
Keynote Speaker , 05-11-2019 sehingga 05-11-2019 , Antarabangsa
Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Siri 1/2020 , 03-02-2020 sehingga 05-02-0680 , Kebangsaan
Bengkel Program Profesional SHOET KYM , 14-02-2020 sehingga 16-02-2020 , Kebangsaan
Bengkel Perbangunan Kurikulum OSH , 01-02-2020 sehingga 02-02-2020 , Kebangsaan
RANACO EDUCATION & TRAINING INSTITUTE , 17-04-2019 sehingga 17-04-2022 , Kebangsaan
International Advisor For Post-Tsunami Safety & Environmental Disaster Management , 01-07-2020 sehingga 30-08-2023 , Antarabangsa
Panel Pakar Outcome Pembangunan, KPM 2020 , 07-08-2020 sehingga 13-07-2022 , Kebangsaan
JKUASA PANEL OUTCOME PROJEK PEMBANGUNAN KPT , 19-08-2020 sehingga 11-01-0680 , Kebangsaan
UNIKL , 15-09-2020 sehingga 16-09-2025 , Kebangsaan
Journal Safety Health at Work , 25-03-2020 sehingga 11-01-0680 , Antarabangsa
Physiological Computing for Occupational Health and Safety in Construction: Review, Challenges, and Implications for Future Research , 12-09-2021 sehingga 30-10-2021 , Antarabangsa
Jawatankuasa Penilaian Outcome Projek Pembangunan KPT , 27-08-2021 sehingga 27-08-2022 , Kebangsaan
Penilaian Outcome KPM , 04-05-2021 sehingga 11-01-0680 , Kebangsaan
A computational study on imputation methods for missing environmental data , 21-12-2021 sehingga 11-01-0680 , Antarabangsa
A computational study on imputation methods for missing environmental data , 21-12-2021 sehingga 28-01-2022 , Antarabangsa
Keterancaman dan Kedayatahan Komuniti Menghadapi Bencana Banjir 2014: Kajian Kes di Kampung Manek Urai Lama, Kuala Krai, Kelantan , 27-04-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
PANEL PAKAR OUTCOME PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2021 , 17-08-2021 sehingga 17-08-2022 , Kebangsaan
PANEL PAKAR OUTCOME PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2022 , 15-08-2022 sehingga 14-08-2023 , Kebangsaan
PANEL TEMU DUGA KHAS PROGRAM HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) SESI 2023 , 08-09-2022 sehingga 08-09-2022 , Kebangsaan
Seminar On International OSH Higher Education , 10-11-2022 sehingga 10-11-2022 , Antarabangsa
Bengkel Outcome Kementerian Kewangan Malaysia , 28-10-2022 sehingga 28-11-2022 , Kebangsaan
Kenaikan Pangkat Prof Madya , 17-08-2022 sehingga 31-12-2024 , Kebangsaan
RANACO EDUCATION & TRAINING INSTITUTE , 17-04-2022 sehingga 17-04-2025 , Kebangsaan
Kolej Universiti Antarabangsa PICOMS , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Risk Perceptions about Occupational Hazards by Commercial Shrimpers on the Mississippi Gulf Coast , 01-07-2022 sehingga 17-10-2022 , Antarabangsa
UNIMAS , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Keynote Speaker - Minggu OSH FRIM , 19-07-2022 sehingga 19-07-2022 , Kebangsaan
PDRM Sarawak , 05-01-2022 sehingga 06-01-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Hal Ehwal Pelajar & Alumni Program Sains Pembangunan , 20-06-2020 sehingga 20-06-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PELAKSANA SYARAHAN CANSELOR TUANKU MUHRIZ SIRI KE-5 - 2022 , 16-08-2022 sehingga 16-08-2022 , Universiti
JAWATANKUASA SEMAKAN PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PENGURUSAN KESELAMATAN INDUSTRI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI , 01-02-2021 sehingga 31-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Induk SPK PPPS , 01-01-2014 sehingga 31-12-2017 , Universiti
JK Peningkatan Kualiti SPK PPPS UKM , 01-01-2014 sehingga 31-12-2017 , Universiti
Jaringan Industri, Agensi dan Masyarakat Program Sains Pembangunan , 20-06-2020 sehingga 20-06-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar & Alumni Program Sains Pembangunan , 01-04-2022 sehingga 31-03-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Induk Bicara Perdana Naib Canselor 2021 , 10-05-2021 sehingga 10-06-2021 , Universiti
Jawatankuasa Induk ISMS UKM , 25-02-2021 sehingga 24-02-2024 , Universiti
Jawatankuasa Induk PPV UKM 2021 , 05-05-2021 sehingga 03-10-2021 , Universiti
Jawatankuasa Induk dan Penarafan Kelestarian UKM , 07-10-2022 sehingga 06-10-2024 , Universiti
Jawatankuasa Jaringan Industri, Agensi dan Masyarakat Program Sains Pembangunan , 01-04-2022 sehingga 31-03-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Sesi 2020/2021, FSSK , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2015 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2018 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pematuhan SOP Majlis Konvokesyen ke-48 UKM 2021 , 03-04-2021 sehingga 12-04-2021 , Universiti
Jawatankuasa Pematuhan SOP Majlis Konvokesyen ke-49 UKM 2021 , 27-11-2021 sehingga 08-12-2021 , Universiti
Jawatankuasa Pematuhan SOP Majlis Town Hall KPPA Bersama Warga Universiti Awam & Pelajar Tajaan JPA , 16-11-2021 sehingga 16-12-2021 , Universiti
Jawatankuasa Pembangunan & Pengurusan Sumber Manusia SEEDS , 24-02-2021 sehingga 23-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Kurikulum Prasiswazah Program Sains Pembangunan , 01-04-2022 sehingga 31-03-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pengurusan Kesihatan Mental UKM , 01-04-2021 sehingga 31-03-2023 , Universiti
Jawatankuasa Penyelidikan & Penerbitan Program Sains Pembangunan , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Siswazah LESTARI Bil 6/2020 , 17-06-2020 sehingga 17-06-2020 , Universiti
Jawatankuasa Perancangan Strategi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) Tahun 2021 , 04-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Promosi & Publisiti Program Sains Pembangunan , 01-04-2022 sehingga 31-03-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Program Sains Pembangunan , 20-06-2020 sehingga 20-06-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Kluster Penyelidikan Kemakmuran & Keseimbangan Pembangunan , 12-06-2020 sehingga 01-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Sukarelawan PPV UKM 2021 , 05-05-2021 sehingga 03-10-2021 , Universiti
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMILIH PELANTIKAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 , 27-09-2021 sehingga 27-09-2021 , Universiti
PANEL PENILAI GERAN FRGS FASA 1/2017 , 15-12-2016 sehingga 20-03-2017 , Universiti
PROGRAM TUNKU ZAIN LECTURE SERIES: UNPLUGGED UKM , 08-06-2022 sehingga 08-06-2022 , Universiti
Pegawai Risiko UKM , 01-05-2018 sehingga 30-11-2019 , Universiti
Penilai Geran Penyelidikan di bawah Dana RU Tahun 2021 , 01-05-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Penilaian Proposal Geran Universiti Penyelidikan (GUP), SEEDS , 17-04-2020 sehingga 22-04-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
SOP Pengurusan Krisis COVID-19 FSSK , 01-05-2020 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sistem Penarafan Universiti Sihat (HURS) UKM , 07-10-2022 sehingga 06-10-2024 , Universiti
Task Force Dokumentasi SPK PPPS UKM 2016 , 01-02-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan