Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. NOORAZEAN BINTI MOHD ALI

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN TEKNOLOGI & PENGURUSAN PERISIAN (SOFTAM)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
SAINS KOMPUTER , Doktor Falsafah , LANCASTER UNIVERSITY, UK , 2012
Rangkaian , Sarjana Muda , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA , 2000
KEPAKARAN / EXPERTISE
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - COMPUTER SCIENCE (Aspect-Oriented Programming and Design)
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - COMPUTER SCIENCE (Programming Education)
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - COMPUTER SCIENCE (Object-Oriented Design and Development)
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - COMPUTER SCIENCE (Computational Thinking)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Aws Magableh, Zarina Shukur, And Noorazean Mohd. Ali.  (2014).  Comprehensive Aspectual Uml Approach To Support Aspectj.  - The Scientific World Journal.  2014:1-30. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Qais Batiha, Noraidah Sahari, Nazatul Aini, Noorazean Mohd.  (2022).  Adoption Of Visual Programming Environments In Programming Learning.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology (ijaseit).  1921-1930. 
Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Noorazean Mohd Ali.  (2021).  Validation Of The Components And Elements Of Computational Thinking For Teaching And Learning Programming Using The Fuzzy Delphi Method.  - International Journal Of Advanced Computer Science And Applications (ijacsa).  80-88. 
Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Noorazean Mohd Ali.  (2020).  Analysis On The Requirements Of Computational Thinking Skills To Overcome The Difficulties In Learning Programming.  - International Journal Of Advanced Computer Science And Applications.  244-253. 
Azryna Azlen Mohd Nordin, Rodziah Latih, Noorazean Mohd Ali.  (2020).  Using Saas To Enhance Productivity For Software Developers.  - Journal Of Theoretical And Applied Information Technology.  4107-4120. 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd Ali, Syahanim Mohd Salleh, Abdullah Mohd Zin.  (2018).  Challenge-based Programming Learning Design.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology. 
Aws Magableh, Zarina Shukur, And Noorazean Mohd. Ali.  (2014).  Comprehensive Aspectual Uml Approach To Support Aspectj.  - The Scientific World Journal.  2014:1-30. 
Aws Magableh, Zarina Shukur And Noorazean Mohd Ali.  (2013).  Systematic Review On Aspect-oriented Uml Modeling: A Complete Aspectual Uml Modeling Framework.  - Journal Of Applied Sciences.  13(1):1-13. 
Aws A. Magableh, Zarina Shukur, Norazean Mohd Ali.  (2012).  Heavy-weight And Light-weight Uml Modelling Extensions Of Aspect-orientation In The Early Stage Of Software Development.  - Journal Of Applied Sciences.  12(21):2195-2201. 
Aws A. Magableh, Zarina Shukur, Noorazean Mohd Ali.  (2012).  An Aspectual Uml Modelling Tool.  - Journal Of Applied Sciences.  12(21):2182-2194. 

Buku Penyelidikan

Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari @ Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Noorazean Mohd Ali.  (2022).  Pemikiran Komputasional Dalam Pengaturcaraan : Model Dan Amalan.  - 165. 
Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari,tengku Siti Meriam Tengku Wook Dan Noorazean Mohd. Ali.  (2020).  Inovasi Komputeran Era 4.0.  - 15. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Penyelidikan Komputeran Dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 8. 
Rodziah Latih, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Rohizah Abdul Rahman, Shahrina Shahrani & Noorazean Mohd Ali.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - 19-24. 

Bab Dalam Buku

Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari,tengku Siti Meriam Tengku Wook Dan Noorazean Mohd. Ali.  (2020).  Inovasi Komputeran Era 4.0.  - 15. 
Noorazean Mohd Ali, Nazatul Aini Abd Majid, Rossilawati Sulaiman.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 14. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih & Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Penyelidikan Komputeran Dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 8. 
Noorazean Mohd Ali & Rodziah Latih.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 2 : 25-30. 
Rodziah Latih, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Rohizah Abdul Rahman, Shahrina Shahrani & Noorazean Mohd Ali.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - 19-24. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari @ Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Noorazean Mohd Ali.  (2022).  Pemikiran Komputasional Dalam Pengaturcaraan : Model Dan Amalan.  - 165. 

Penerbitan Lain-lain

Azianura Hani Binti Shaari;nor Fariza Binti Mohd Nor;er Ah Choy;siti Norul Huda Bt. Sheikh Abdullah;noorazean Binti Mohd Ali;norhana Binti Arsad;nazatul Aini Binti Abd Majid.  (2023).  Pembangunan Modul Pembelajaran Industri Sawit Berbentuk Transmedia Storytelling Serta Aplikasi Dalam Talian Celiksawit:satu Pendedahan Awal Tentang Industri Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia Terhadap Remaja Dan Kanak-kanak Melalui Kaedah Pembelajaran Atas.  -
Tengku Siti Meriam Bt Tengku Wook, Noraidah Sahari @ Ashaari, Hazura Mohamed, Siti Fadzilah Mat Nor, Noorazean Mohd Ali, Rodziah Latih Dan Nor Azan Mat Zin.  (2022).  V-amuse C: Virtual Museum E-commerce.  - International Invention, Innovation & Technology Exhibition (itex'22).  1-2. 
Noraidah Bt. Sahari @ Ashaari;tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook;noorazean Binti Mohd Ali.  (2021).  Model Penyelesaian Masalah Pengaturcaraan Menggunakan Konsep Pemikiran Komputasional Melalui Teknik Perancah.  -
Rossilawati Binti Sulaiman;zarina Binti Shukur;noorazean Binti Mohd Ali.  (2021).  A Trusted Digital Islamic Legacy Model.  -
Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari @ Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Noorazean Mohd. Ali.  (2021).  Pengaplikasian Pemikiran Komputasional Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pengaturcaraan.  - Buletin Akses.  20-21. 
Marini Bt. Abu Bakar;syahanim Bt. Mohd Salleh;nor Azan Binti Mat Zin;rodziah Binti Latih;noorazean Binti Mohd Ali.  (2021).  Kerangka Enjin Permainan Sebagai Alat Pengajaran Kursus Asas Pengaturcaraan.  -
Nazatul Aini Abd Majid, Lam Meng Chun, Noorazean Mohd Ali, Hazrati Husnin, Harwati Hashim Dan Nurul Athirah Binti Mokhtar.  (2021).  Modul Didikarealiti: Memandu Pendidik Membina Aplikasi Augmentasi Realiti (ar).  - Advancing Knowledge For Success (akses).  36. 
Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Norazean Mohd Ali.  (2019).  The Potential Of Applying Computational Thinking In Programming.  - International Conference On Education And Social Development (icesd 2019).  1-11. 
Muhamad Azlan Yusoff, Noorazean Mohd Ali.  (2019).  Komunikasi Selamat Berasaskan Model Keselamatan Mengikut Pengkelasan Maklumat (cism) Untuk Kerajaan Digital.  - Laporan Teknik.  1-16. 
Noorazean Mohd Ali.  (2019).  Seronoknya Matematik Bersama Blockly Dan Python.  - 1-22. 
Noorazean Mohd Ali.  (2018).  Membina Cerita Digital Menggunakan Scratch 2.0 Dan Pemikiran Komputasional.  -
Zarina Shukur, Noorazean Mohd Ali, Nazatul Aini Abd Majid, Rossilawati Sulaiman & Fadhilah Rosdi.  (2018).  Pccomp 2018 Problem Booklet.  -
Muhammad Hafizoddin Roslan & Noorazean Mohd Ali.  (2018).  Pertanian Menegak Pintar Menggunakan Iot.  -
Norleyza Jailani, Dian Indrayani Jambari, Zulkefli Mansor, Dahlila Putri Dahnil Sikumbang, Noorazean Mohd. Ali & Marini Abu Bakar.  (2018).  Kem Pengkomputeran Sebagai Medan Mengasah Kemahiran Insaniah: Sig Imaginecup Dan Pcc.  - K-novasi Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2018. 
Noorazean Mohd Ali, Nazatul Aini Abd Majid, Rossilawati Sulaiman, Fadhilah Rosdi, Marini Abu Bakar & Rodziah Latih.  (2018).  Mengasah Pemikiran Komputasional Dengan Membina Cerita Digital Menggunakan Scratch 2.0.  -
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd. Ali, Syahanim Mohd Salleh And Abdullah Mohd. Zin.  (2017).  Pc2 To Support Instant Feedback And Good Programming Practice.  - International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei2017). 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd. Ali, Syahanim Mohd Salleh And Abdullah Mohd Zin.  (2017).  Pc2 To Support Instant Feedback And Good Programming Practice.  - International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei2017). 
Marini Abu Bakar, Abdullah Mohd Zin, Muriati Mukhtar, Rodziah Latih, Norleyza Jailani, Noorazean Mohd Ali, Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Programming Education And Approaches Research Lab (pearl).  - Research At Ftsm. 
Abdullah Mohd Zin, Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, Noorazean Mohd Ali, Norleyza Jailani, Rodziah Latih, Syahanim Mohd Salleh.  (2017).  Pendidikan Dan Pendekatan Pengaturcaraan Bagi 4ir.  - Research At Ftsm. 
Selvi A/p Annamalai & Noorazean Mohd Ali.  (2017).  Bank Soalan Pintar.  - Pta-ftsm-2017-124. 
Marini Abu Bakar, Zarina Shukur, Rodziah Latih, Norleyza Jailani, Syahanim Mohd Salleh, Noorazean Mohd Ali, Nazatul Aini Abd Majid, Rossilawati Sulaiman & Fadhilah Rosdi.  (2017).  Pccomp 2017 Problem Booklet.  - 1-18. 
Nur Faeza Suhaimi & Noorazean Mohd Ali.  (2017).  Aplikasi Penjana Kuiz Mudah Alih.  - 122. 
Noorazean Mohd Ali.  (2017).  Modul Asas Scratch 2.0.  - 1-69. 
Izlyn Adlina Ahmad Akmal & Noorazean Mohd Ali.  (2017).  Oop Online Judge: Sistem Semakan Atas Talian Untuk Kursus Pengaturcaraan Berorientasikan Objek.  - Pta-ftsm-2017-123. 
Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2016).  Cultural Heritage Online.  - New Straits Times.  1-2. 
T.siti Meriam T.wook,nor Azan Mat Zin,noraidah Sahari @ashaari,siti Fadzilah Mat Noor,hazura Mohamed,hairulliza Mohamad Judi,noorazean Mohd Ali,amirah Ismail,zurina Muda,lailatul Qadri,normala Rahim.  (2015).  Virtual Museum Project.  -
Sufian Idris, Marini Abu Bakar, Elly Johana Johan, Masura Rahmat, Azura Ishak, Rohizah Abdul Rahman, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Noorazean Mohd Ali.  (2015).  Java Lab Exercises : Towards Nurturing Students` Intrinsic Motivation In Programming.  -
Jamaiah Yahaya, Aziz Deraman, Rozilawati Razali, Noorazean Mohd Ali, Fauziah Baharom.  (2015).  A Software Anti-ageing Model And Rejuvenation Index Based On Software Evolution Dynamics.  - A Framework For Heterogen. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

OBJEK DIGITAL KOMPUTERAN BERASAS TEORI BEBAN KOGNITIF , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-07-2023 , Kebangsaan

Tamat

Perlaksanaan Modul Pembangunan Cerita Digital dan Modul Penyelesaian Masalah Matematik bagi Mengasah Pemikiran Komputasional dan Asas Pengatucaraan dalam Kalangan Pelajar Sekolah , Ketua Projek , 01-12-2020 sehingga 30-11-2021 , Universiti
PENINGKATAN KEMAHIRAN PENGATURCARAAN BERASASKAN OBJEK MENGGUNAKAN PERISIAN PENGATURCARAAN VISUAL SEBAGAI ALAT BANTU PEMBELAJARAN KENDIRI , Ketua Projek , 01-07-2013 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Developing a problem-based visual aspect-oriented programming environment for notice proggrammers , Ketua Projek , 01-10-2012 sehingga 30-09-2015 , Universiti
Gamification for Project-Based Assessment: An Application Toward Software Engineering Course , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 31-12-2022 , Universiti
Modul Pendigitalan Bahan Pembelajaran Berasaskan Augmentasi Realiti Mudah Alih , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 30-10-2022 , Universiti
Kerangka Berasas Hibrid Untuk mempermudahkan pemindahan kemahiran pengaturcaraan , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-01-2023 , Universiti
PEMBANGUNAN MODUL PEMBELAJARAN INDUSTRI SAWIT BERBENTUK TRANSMEDIA STORYTELLING SERTA APLIKASI DALAM TALIAN CELIKSAWIT:SATU PENDEDAHAN AWAL TENTANG INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MALAYSIA TERHADAP REMAJA DAN KANAK-KANAK MELALUI KAEDAH PEMBELAJARAN ATAS , Penyelidik Bersama , 10-10-2019 sehingga 09-10-2022 , Kebangsaan
Model Penyelesaian Masalah Pengaturcaraan menggunakan konsep Pemikiran Komputasional melalui Teknik Perancah , Penyelidik Bersama , 15-11-2018 sehingga 14-05-2021 , Universiti
A Trusted Digital Islamic Legacy Model , Penyelidik Bersama , 15-12-2017 sehingga 14-09-2020 , Kebangsaan
Vamuse-C (Virtual Museum Commerce) , Penyelidik Bersama , 01-06-2017 sehingga 30-11-2018 , Universiti
Kerangka enjin permainan sebagai alat pengajaran kursus asas pengaturcaraan , Penyelidik Bersama , 01-08-2016 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
Pembangunan Program Lonjakan Penyelidikan dan Penerbitan Kumpulan Pengatucaraan , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Teknik Panorama Realiti Maya (PRM) Jenis Kubus dalam Persekitaran Muzium Maya , Penyelidik Bersama , 03-02-2014 sehingga 02-07-2016 , Universiti
Peningkatan Pengajaran Pemodelan Berasaskan Objek dengan Menggunakan Kaedah Penyelidikan Kajian Kes yang sama dalam Pemodelan Berstruktur dan Projek Kumpulan Pengkodan , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 30-06-2014 , Universiti
PEMBANGUNAN PROGRAM LONJAKAN PENYELIDIKAN, PENERBITAN DAN PENDIDIKAN FTSM , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
PEMBANGUNAN PROGRAM LONJAKAN PENYELIIKAN DAN PENERBITAN KUMPULAN PENGATURCARAAN , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
A Software Anti-ageing Model and Rejuvenation Index Based on Software Evolution Dynamics , Penyelidik Bersama , 04-04-2012 sehingga 03-04-2015 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

NURADIBA HAZWANI BINTI SALLEH, Sarjana
MODEL PRODUKTIVITI UNTUK KEPUASAN PEMBANGUN PERISIAN TERHADAP PENGGUNAAN PERISIAN SEBAGAI PERKHIDMATAN (SAAS), AZRYNA AZLEN BINTI MOHD NORDIN, Sarjana
MU GUANGJIN, Sarjana
DHELAL MOHAMMAD ALI AWDAH, Sarjana
MOHD FADZLAN BIN AHMAD NAZERI, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

MODEL ANOTASI DALAM PENGURUSAN PEMBACAAN AKTIF PENYELIDIK, ZAIHOSNITA BINTI HOOD, Doktor Falsafah
ODAI ABDEL RAHIM NAIF MAQABLEH, Doktor Falsafah
ABDUL RAHMAN BIN MAT, Doktor Falsafah
A Block-Based Learning Model For Learning Object Oriented Programming Using An Educational Robot, QAIS ALI MAHMOUD BATIHA, Doktor Falsafah
MODEL PENYELESAIAN MASALAH DALAM PENGATURCARAAN BERASASKAN PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (C-Think), KARIMAH BINTI MOHD YUSOFF, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Juri Luar Pertandingan Pengaturcaraan The Code 2016 , 10-12-2016 sehingga 10-12-2016 , Kebangsaan
Jawatan Kuasa Pentaksir Soalan Sains Komputer Peperiksaan Semester Program Matrikulasi , 22-09-2020 sehingga 25-09-2020 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Fasilitator Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik Sem 1 2015/2016 , 02-09-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
ICEEI 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA CABARAN DIGITAL 2020 , 01-06-2020 sehingga 24-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JEMPUTAN MENGHADIRI PERBINCANGAN MEJA BULAT (RTD) MENGENALPASTI NICHE BIDANG PENYELIDIKAN TERKINI UNTUK PEMBENTUKAN KERTAS DASAR - PEMBENTANGAN 10: KLUSTER KELESTARIAN ALAM SEKITAR TAJUK: MODUL PEMBELAJARAN INDUSTRI SAWIT BERBENTUK TRANSMEDIA STORYTELLIN , 16-07-2021 sehingga 16-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa HEJIM FTSM , 01-03-2016 sehingga 28-02-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kecemerlangan FTSM , 02-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa 2021 , 04-10-2021 sehingga 04-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajian Sarjana Muda Sains Komputer , 01-03-2018 sehingga 31-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan ICEEI 2021 , 01-08-2020 sehingga 01-07-2021 , Universiti
KOMERSIAL DAN IP BAGI PROGRAM CABARAN DIGITAL FTSM 2020 , 01-06-2020 sehingga 24-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Karnival Inovasi Digital (KID 2018) , 18-05-2018 sehingga 23-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ketua & Penasihat SIG , 01-02-2020 sehingga 31-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Sarjana Muda Sains Komputer , 01-03-2019 sehingga 28-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Projek Tahun Akhir Prasiswazah , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SEMAKAN PROGRAM SARJANA SAINS KOMPUTER , 08-08-2019 sehingga 08-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SIG (Special Intertest Group) , 01-01-2020 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan