Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. SUHAILA BINTI ZAILANI @ AHMAD

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB & TAMADUN ISLAM
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

SUHAILA ZAILANI @ HJ. AHMAD merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran ialah Terjemahan Arab-Melayu, Sosiolinguistik dalam penterjemahan dan Kemahiran Bahasa Arab. Pernah mengetuai beberapa penyelidikan antaranya: Pembentukan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Al-Qur`an untuk Orang Awam di Malaysia, Kaedah penterjemahan kata kerja bantu dalam Novel al-Ayyam karya Taha Husayn, Teori Terjemahan Arab-Melayu dalam Karya Asli dan Karya Terjemahan Ulama Melayu Nusantara, Pembinaan Modul Praktis Morfologi Arab berasaskan aplikasi papan permainan, Praktis Perkamusan Arab Klasik, Moden dan Kontemporari Menggunakan Pendekatan Etimologi dan Morfologi, Pemantapan Bahasa Arab Melalui Medium Muaskar Lughawi (Kem Bahasa Arab) dan Pemurnian Modul Aplikasi Nahu, Sarf dan Kamus untuk kegunaan Kem Modul Bahasa Arab Akademik. Sering menyertai pertandingan inovasi pendidikan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran anjuran fakulti, universiti dan kebangsaan, antaranya memenangi pingat emas dalam K-Novasi UKM 2018 dan 2019 bagi poster bertajuk: “Gamifikasi Satu Minit, Apa kata Pelajar?” dan “Gamifikasi untuk Pengukuhan Morfologi Arab.” Selain bertanggungjawab mengadakan Kem Modul Bahasa Arab Akademik untuk Pelajar Pasca-Siswazah, Mu’askar Luhawi untuk pelajar prai-siswazah, beliau juga sering dijemput oleh Institusi dan Sekolah-sekolah untuk mengendalikan program Aplikasi Papan Permainan, Eksplorasi Bahasa Arab dan Kem Bahasa Arab.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Pendidikan Kesuasteraan Melayu , Doktor Falsafah , UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) , 2013
Sarjana , UKM , 2001
Sarjana Muda , UNIV. AL-AZHAR, MESIR , 1998
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (Morfologi Arab dan Sosiolinguistik)
ARTS AND APPLIED ARTS - LITERATURE (Terjemahan)
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (Pengajian Islam)
ARTS AND APPLIED ARTS - EDUCATION (Pembinaan Modul Bahasa Arab berasaskan Al-Quran, Gamifikasi)
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (TERJEMAHAN ARAB-MELAYU)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Wan Siti Fatimatul Akmal W. Hassan, Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2019).  Strategi Dan Panduan Kesantunan Bahasa Menurut Perspektif Islam.  - Islamiyyat - The International Journal Of Islamic Studies.  117-124. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nur Hamizah Tuki, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Lily Hanefarizan Asbulah.  (2023).  Elevating Arabic Vocabulary Kearning: A Dive Into Digital Gaming Applications.  - International Jounal Of Academic Research In Progressive Education And Development.  701-713. 
Amin Al-hadi Ab Hadi, Iqbal Hamdan, Suhaila Zailani.  (2023).  Methods Of Mass Media Terminology Creation From English To Arabic.  - International Journal Of Advanced Research (ijar).  510-521. 
Nurul Asma Mazlan, Nik Mahfuzah Nik Mat, Nur Aqilah Norwahi, Zamri Arifin, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2022).  Students' Emotional Exhaustion During Open And Distance Learning (odl) Due To Covid-19 Pandemic.  - International Journal Of Academic Research In Progressive Education, Development (ij-arped).  518-525. 
Wan Azman Wan Mohammad, Suhaila Zailani Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar.  (2022).  A Literature Review On Quranic Linguistics As A Psychospiritual Therapy Medium.  - International Journal Of Advanced Research (ijar).  232-241. 
Nurul Asma Mazlan, Zamri Arifin, Suhaila Zailani, Nur Aqilah Norwahi, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Mohd Norazmi Nordin, Mohd Arafat Jaafar.  (2022).  Indicators For Arabic Language Lectures' Competencies In Universiti Teknologi Mara On Teaching Effectiveness: A Hybrid Pls-sem Modelling Approach.  - Central Asia And The Caucasus.  1603-1617. 
Nur Hamizah Tuki, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2022).  Analisa Tematik Dan Deskriptif Ke Atas Istilah Arab Dan Melayu Berkaitan Wabak Covid-19 Yang Digunakan Kementerian Kesihatan Malaysia (kkm) Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (who).  - The Malaysian Journal Of Islamic Sciences (ulum Islamiyyah).  1-17. 
Nurul Asma Mazlan, Suhaila Zailani @ Ahmad, Zamri Arifin, Nur Aqilah Norwahi, Mohd Faizulamri Mohd Saad.  (2021).  Arabic Language Acquisition In Open And Distance Learning: The Relationship Between Lecturers' Teaching Strategies And Student Understanding.  - Review Of International Geographical Education.  127-134. 
Nurul Asma Mazlan, Suhaila Zailani @ Ahmad, Zamri Arifin, Nur Aqilah Norwahi, Mohd Faizulamri Mohd Saad.  (2021).  The Influence Of Work-related Stress In Determining Work Performance Among Language Lecturers' In Public Universities.  - International Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences.  1161-1168. 
Nurul Asma Mazlan, Suhaila Zailani @ Ahmad, Zamri Arifin, Nur Aqilah Norwahi, Kaseh Abu Bakar.  (2021).  The Influence Of Arabic Lecturers Teaching Strategies On Student Understanding In Universiti Teknologi Mara.  - International Journal Of Academic Research In Progressive Education And Development.  94-99. 
Suhaila Zailani, Kaseh Abu Bakar, Nik Farhan Mustapha, Hakim Zainal, Zulkifli Nawawi & Ezad Azraai Jamsari.  (2019).  Improvement In Sarf (morphology) Competency Through Gamification At Miri National Religious Secondary Shchool (smkami).  - International Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences. 
Hazrati Yahaya, Janudin Sardi, Mohammad Radzi, Ibrahim Youssef Abdelhamid, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani Hj Ahmad.  (2019).  Analysis Of M-learning Requirements In Arabic Language Learning.  - Journal Of Education And Practice.  18-23. 
Suhaila Ahmad, Salmah Ahmad, Hakim Zainal, Ezad Azraai Jamsari.  (2017).  Effectiveness Of Arabic Lexicography Course Through Poster Presentation.  - International Journal Of Civil Engineering & Technology (ijciet).  824-833. 
Suhaila Zailani, Hakim Zainal, Salamiah Ab. Ghani, Khazri Osman, Zainuddin Ismail, Ummu Hani Hashim.  (2014).  Public Need For An Arabic Language Teaching And Learning Module: Using Al-qur`an Approach.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  54-61. 

Prosiding Terindeks

Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Ummu Hani Hj. Hashim, Zuraida Shaadon & Nur Syazwina Mustapa.  (2012).  The Purpose Of Reading Arabic Text And The Problems Faced : A Preliminary Survey At The Faculty Of Islamic Studies.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Buku Penyelidikan

Siti Rohani Jasni, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2023).  Aplikasi Papan Permainan Morfologi Arab.  - 135. 
Nur Hamizah Tuki, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2023).  Isu-isu Bahasa Dan Kebudayaan Arab.  - 12. 
Nurul Wardah Nazifah Razali, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2023).  Penterjemahan Hadis Dan Istilah Keagamaan.  - 119. 
Wan Siti Fatimatul Akmal Wan Hassan, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2022).  Strategi Terjemahan Aspek Kesantunan Bahasa.  - 136. 
Noor Syafiqah Ahamadi Palah, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2022).  Gambaran Sikap Masyarakat Dalam Peribahasa.  - 125. 
Raihana Mohd Yusuf, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu: Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 11. 
Nur Adibah Alias, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 12. 
Ninie Amira Drahim, Farid Mat Zain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2021).  Peranan Tokoh Agama Dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Malaysia.  - 17. 
Nur Adibah Alias, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 10. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 13. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Maheram Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 11. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Maheram Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 141. 
Muhamad Khairul Anuar Zulkepli, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Md Nor Abdullah.  (2021).  Lafaz Al-ma' (air) Dalam Al-quran.  - 142. 
Faizah Jusoh & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2017).  Permainan Cari Kata Bahasa Arab.  - 83. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Maryam Abd Rahman, Salmah Ahmad, Kaseh Abu Bakar & Hakim Zainal.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 13. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad & Salmah Ahmad.  (2017).  Kajian Teks Arab = Dirasah Al-nusus Al-arabiah.  - 65. 
Salmah Ahmad & Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 9. 
Maheram Ahmad, Rahmah Abd Al-wahid Abdullah Kassim & Suhaila Ahmad.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-saudiah Wa Maliziya.  - 14. 
Zamri Arifin, Emad Hamzah Elrabi`, Salmah Ahmad, Yusuf Azuz Eljazairi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani, Kaseh Abu Bakar & Maheram Ahmad.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 837. 
Salasiah Hanin Hamjah, Latifah Abdul Majid & Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2016).  Penyelidikan Kontemporari Dalam Pengajian Islam.  - 270. 
Salamiah Ab. Ghani, Izziah Suryani Mat Resad Arshad & Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2016).  Ulama Patani Ketokohan Dan Keilmuan.  - 10. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Hakim Zainal & Khazri Osman.  (2016).  Bahasa Arab Menerusi Al-quran.  - Buku 1.  117. 
Nur Pratiwi, Suhaila Zailani @ Ahmad & Salamiah Ab. Ghani.  (2016).  Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 17. 
Kaseh Abu Bakar, Khadijah Halilah Abdul Rasyid, Suhaila Zailani And Maheram Ahmad.  (2015).  Essays On The Arabian Nights.  - 41-50. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Md. Nor Abdullah Dan Zamri Arifin.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Bahasa Dan Kesusasteraan Arab.  - Bab 1:1-6. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal, Ummu Hani Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail & Salamiah Ab. Ghani.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 27-43. 
Suhail Zailani@ Ahmad, Md. Nor Abdullah Dan Zamri Arifin.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Bahasa Dan Kesusasteraan Arab.  - 132. 
Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Bahasa Dan Kesusasteraan Islam.  - 10/105-114. 
Suhaila Zailani @ Hj,ahmad, Zainuddin Ismail, Ummu Hani Hj. Hashim, Khazri Osman.  (2013).  Bahasa Arab Menerusi Al-qur`an (buku 1).  - 126. 

Bab Dalam Buku

Nur Hamizah Tuki, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2023).  Isu-isu Bahasa Dan Kebudayaan Arab.  - 12. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Nurul Iman Mohd Anuar Kamal.  (2022).  Islam Di Negeri Sembilan: Jasa Dan Sumbangan Ulama.  - 213. 
Nur Adibah Alias, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 12. 
Raihana Mohd Yusuf, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu: Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 11. 
Nur Adibah Alias, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 10. 
Ninie Amira Drahim, Farid Mat Zain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2021).  Peranan Tokoh Agama Dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Malaysia.  - 17. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 13. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Maheram Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 11. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Khazri Osman.  (2020).  Citra Dakwah.  - 13. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Maryam Abd Rahman, Salmah Ahmad, Kaseh Abu Bakar & Hakim Zainal.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 13. 
Maheram Ahmad, Rahmah Abd Al-wahid Abdullah Kassim & Suhaila Ahmad.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-saudiah Wa Maliziya.  - 14. 
Salmah Ahmad & Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 9. 
Salamiah Ab. Ghani, Izziah Suryani Mat Resad Arshad & Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2016).  Ulama Patani Ketokohan Dan Keilmuan.  - 10. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad & Nurul Iman Mohd Anuar Kamal.  (2016).  Islam Di Negeri Sembilan.  - 13. 
Nur Pratiwi, Suhaila Zailani @ Ahmad & Salamiah Ab. Ghani.  (2016).  Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 17. 
Kaseh Abu Bakar, Khadijah Halilah Abdul Rasyid, Suhaila Zailani And Maheram Ahmad.  (2015).  Essays On The Arabian Nights.  - 41-50. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal, Ummu Hani Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail & Salamiah Ab. Ghani.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 27-43. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Md. Nor Abdullah Dan Zamri Arifin.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Bahasa Dan Kesusasteraan Arab.  - Bab 1:1-6. 
Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Bahasa Dan Kesusasteraan Islam.  - 10/105-114. 
Salamiah Binti Ab. Ghani, Izziah Suryani Binti Arshad & Suhaila Binti Zailani @ Ahmad.  (2013).  Ulama Patani Ketokohan Dan Keilmuan.  - 213-220(Bab 23). 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Siti Rohani Jasni, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2023).  Aplikasi Papan Permainan Morfologi Arab.  - 135. 
Nurul Wardah Nazifah Razali, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2023).  Penterjemahan Hadis Dan Istilah Keagamaan.  - 119. 
Wan Siti Fatimatul Akmal Wan Hassan, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2022).  Strategi Terjemahan Aspek Kesantunan Bahasa.  - 136. 
Noor Syafiqah Ahamadi Palah, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2022).  Gambaran Sikap Masyarakat Dalam Peribahasa.  - 125. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Maheram Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-melayu Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  - 141. 
Muhamad Khairul Anuar Zulkepli, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Md Nor Abdullah.  (2021).  Lafaz Al-ma' (air) Dalam Al-quran.  - 142. 
Zamri Arifin, Emad Hamzah Elrabi`, Salmah Ahmad, Yusuf Azuz Eljazairi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani, Kaseh Abu Bakar & Maheram Ahmad.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 837. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad & Salmah Ahmad.  (2017).  Kajian Teks Arab = Dirasah Al-nusus Al-arabiah.  - 65. 
Faizah Jusoh & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2017).  Permainan Cari Kata Bahasa Arab.  - 83. 
Salasiah Hanin Hamjah, Latifah Abdul Majid & Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2016).  Penyelidikan Kontemporari Dalam Pengajian Islam.  - 270. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Hakim Zainal & Khazri Osman.  (2016).  Bahasa Arab Menerusi Al-quran.  - Buku 1.  117. 
Suhail Zailani@ Ahmad, Md. Nor Abdullah Dan Zamri Arifin.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Bahasa Dan Kesusasteraan Arab.  - 132. 
Suhaila Zailani @ Hj,ahmad, Zainuddin Ismail, Ummu Hani Hj. Hashim, Khazri Osman.  (2013).  Bahasa Arab Menerusi Al-qur`an (buku 1).  - 126. 
Mohd Shukari Hamzah,ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-qiraah.  - 143. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Salamiah Abd. Ghani, Moktar Hussain, Ahmad Abd. Rahman, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Shukari Hamzah,suhaila Hj. Ahmad@zailani.  (2008).  Maharat Al-istima' Wa Al-fahm.  - 1-182. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2006).  Penterjemahan Alf Laylah Wa Laylah.  - 105. 

Penerbitan Lain-lain

Ku Nursyafia Ku Abdul Halim, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2023).  Tinjauan Literatur Pembelajaran Berasaskan Perkhemahan Dan Pengetahuan Silang Budaya.  - Kolokium Siswazah Dan Prasiswazah Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (kospati 5.0).  1-15. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Wan Azman Wan Mohammad.  (2023).  Modul Inpaq: Reka Bentuk Pembangunan Modul Bahasa Arab Khusus Untuk Pendidikan Sahsiah Pesalah Juvana.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2023.  1-20. 
Raudzah Sheikh Salleh, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Maheram Ahmad.  (2023).  Penterjemahan Komik Melayu Ke Bahasa Arab Satu Kajian Literatur.  - Kolokium Antarabangsa Siswazah Fakulti Pengajian Islam 2023.  1-7. 
Nur Hamizah Tuki, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2023).  Ksorotan Literature Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab Melalui Aplikasi Permainan.  - Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2023.  1-13. 
Suhaila Binti Zailani @ Ahmad;hakim Bin Zainal;zurina Binti Muda.  (2023).  Pendigitilan Papan Permainan Morfologi Arab Dengan Mengadaptasi Pendekatan Gamifikasi.  -
Nurul Izzatie Ahmad Yusri, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2023).  Permainan Bahasa Arab Qurani Dalam Surah Al-alaq.  - Kolokium Siswazah Dan Prasiswazah Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (kospati 5.0).  1-18. 
Nor Amalin Mohd Bukhari, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2023).  Keberkesanan Mukhayyam Arabi Komunikasi Dalam Meningkatkan Kemahiran Komunikasi.  - Kolokium Siswazah Dan Prasiswazah Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (kospati 5.0).  1-9. 
Mauizhah Munirah Hashim, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2023).  Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Bahasa Arab Qurani Dan Permainan Digital.  - Kolokium Siswazah Dan Prasiswazah Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (kospati 5.0).  1-12. 
Wan Azman Wan Mohammad, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2023).  Need Analysis For The Development Of An Integrated Psychospiritual-quranic Arabic Module (inpaq) For Juvenile Rehabilitation..  - Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2023.  1-19. 
Raudzah Sheikh Salleh, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Maheram Ahmad.  (2023).  Glosari Digital Penterjemahan Elemen Budaya Melayu Ke Bahasa Arab.  - 1-9. 
Nadzirah Norudin, Suhaila Zailani @ Ahmad, Kaseh Abu Bakar.  (2023).  El-dawam: Modul Latihan Pendakwah Muda Negara Dalam Mendepani Era Rujukan Muktabar Arab Digital.  - 1-12. 
Amani Hakim, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal.  (2023).  Pendigitalan Simpanan Kosa Kata Bahasa Arab Melalui Aplikasi E-tasjeel Berteraskan Pembelajaran Kendiri.  - 1-7. 
Nur Hamizah Tuki, Suhaila Zailani @ahmad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2023).  Pemantapan Kosa Kata Bahasa Arab Melalui Aplikasi Wordwall.  - 1-17. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Kaseh Abu Bakar.  (2023).  Reka Bentuk Perkemahan Bahasa Arab Dalam Talian Berpandukan Model Eec.  - Impak.  12-13. 
Nurain Nabilah Amirudin, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2023).  Permainan Board E-tasrif Menggunakan Medium Wordwall.  - Kolokium Siswazah Dan Prasiswazah Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (kospati 5.0).  1-13. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Wan Azman Wan Mohammad.  (2023).  Model Pengajaran Modul Integrasi Psikospiritual Bahasa Arab Qurani Untuk Pendidikan Sahsiah Pesalah Juvana.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2023.  1-18. 
Wan Azman Wan Mohammad, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar.  (2023).  The Need Analysis Of Quranic-arabic Module For Value Educations On Juvenile Offenders Rehabilitation.  - Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2023 (kaspi 2023).  1-14. 
Suhaila Binti Zailani @ Ahmad;maheram Bt. Ahmad.  (2022).  Terjemahan Arab-melayu: Aplikasi Kamus Dan Mesin Terjemahan.  -
Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Suhaila Binti Zailani @ Ahmad;md. Nor Bin Abdullah.  (2022).  Lafaz Al-ma` (air) Dalam Al-quran.  -
Nur Hamizah Tuki, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2022).  Analisis Topik-topik Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Aplikasi Wordwall.  - International Conference On Arabic Language And Culture (i-arabic 2022).  1-12. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2022).  I-pkb: Keterlibatan Industri Dalam Penilaian Projek Kamus Bergambar.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2022.  1-26. 
Nadzirah Norudin, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar.  (2022).  Fun Facts Sudut Pandang Pascasiswazah Berkaitan Modul E-debat.  - International Conference On Arabic Language And Culture (i-arabic 2022).  1-14. 
Wan Azman Wan Mohammad, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar.  (2022).  Pembangunan Spiritual Melalui Pembelajaran Bahasa Arab Al-quran.  - International Conference On Malay, Arabic And English Literature 2022 (icmael).  1-10. 
Raudzah Salleh, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Maheram Ahmad & Fatin Nabilah Wahid.  (2021).  Glosari Digital Istilah Budaya Terjemahan Melayu-arab.  - The 3rd International Shariah Compliant Idea, Invention, Innovation & Design Expo 2021.  1. 
Nuratiqah Md Yusof, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Keberkesanan Aplikasi Atas Talian Dalam Pembelajaran Nahu Sarf.  - Kolokium Siswazah Dan Prasiswazah Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (e-kospati) 2021.  1-13. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Simulasi Eksplorasi Pengukuhan Pdpr Bahasa Arab Secara Virtual.  - 1-20. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Simulasi Eksplorasi Menuju Kejayaan Misi 24434 Secara Virtual.  - 1-16. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal.  (2021).  Panduan Kecekapan Pengendalian Kem Bahasa Arab Secara Virtual Berasaskan 6 P.  - 1-23. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2021).  Kesantunan Berbahasa Menerusi Al-quran.  - 1-28. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar.  (2021).  Panduan 6p Kecekapan Pengendalian Kem Bahasa Arab Secara Virtual.  - 1-42. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Suhaila Zailani @ Ahmad, Muhammad Nazri Rostam.  (2021).  Tinjauan Perbandingan Respon Penerimaan Pelajar Pascasiswazah Terhadap Aktiviti Debat Bahasa Arab Secara Bersemuka Dan Secara Maya.  - 1-38. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal, Salmah Ahmad, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi, Maheram Ahmad, Zamri Arifin, Farid Mat Zain, Ermy Azziaty Rozali, Rabitah Mohamad Ghazali, Nik Farhan Mustapha, Nurazan Mohmad Rouyan.  (2020).  Pembangunan Modul Praktis Morfologi Arab (mpm) Melalui Aplikasi Papan Permainan Untuk Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama (smka) Di Malaysia.  - 1-28. 
Kaseh Abu Bakar, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Azwan Kamarudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Muhammad Nazri Rostam, Khazri Osman, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Al Muslim Mustapha, Shofian Ahmad.  (2020).  Simulasi Kem Modul Bahasa Arab Akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 
Nurfathihah Tahar, Nurul Nadiah Mohd Aris, Nur Ainaa Fitriah Md Noor, Nadzirah Norudin, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2020).  Pekerjaan Masyarakat Pedalaman Di Sarawak.  - 1-23. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Fiqh Wudhu' Dan Solat Wanita.  - 1-29. 
Amelina Halim, Nur Ain Mohammad, Siti Nurhazwani Md. Shah, Ruhil Syamilah Rusmizi, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2020).  Homestay.  - 1-17. 
Nur Aimi Salma Mohd Rafi, Nurfarzana Huda Mohd Noor, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Poster Tokoh Penahu Arab.  - Abu Al-aswad Al-du'ali.  1. 
Muhammad Iman Mmohd Zaini, Safwan Shafie, Umi Kalsum Salleh, Ahmad Syauqi, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2020).  Perkamusan Arab Al-ma'kulat Al-taqlidiah Fi Al-qaryah.  - (masakan Tradisional Kampung).  1-14. 
Shafikah Kamarudin, Nur Mazzareynna Abdul Rahman, Siti Aishah Yasri, Norhayati Mohamad Zabhi, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2020).  Perkamusan Arab Al-amakin Al-rai'ah Lil-ziyarah Fi Qaryah Boyan.  - (tempat-tempat Menarik Untuk Dilawati Di Kampung Boyan).  1. 
Safwan Shafie, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Sejarah Tatabahasa Arab Wad'u Hadith Al-nabiy Ka Dalil Nahwiy.  - Wad'u Hadith Al-nabiy Ka Dalil Nahwiy.  1. 
Nadzirah Norudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Sejarah Tatabahasa Arab Tatawwurat 'alamat Al-i'rab.  - Tatawwurat 'alamat Al-i'rab.  1. 
Nur Firdaus Fitri Abdul Hamid, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Tabaqat Al-nuhat Al-basariyyin.  - Tabaqat Al-nuhat Al-basariyyin.  1. 
Siti Nurhazwani Md Shah, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Qadaya 'ilm Al-nahw 'ind Al-kufiyyin Wa Al-basariyyin.  - Qadaya 'ilm Al-nahw 'ind Al-kufiyyin Wa Al-basariyyin.  1. 
Nurain Shahidah Samsudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Masadir 'ilm Al-nahw.  - Masadir 'ilm Al-nahw.  1. 
Nurfarzana Huda Mohd Noor , Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Marahil Tatawwur Al-dars Al-nahwi.  - Marahil Tatawwur Al-dars Al-nahwi.  1. 
Nur Aimi Salma Mohd Rafi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Khilaf Al-ulama' Al-nahwi 'an Al-qiraat.  - Khilaf Al-ulama' Al-nahwi 'an Al-qiraat.  1. 
Nurfathihah Tahar, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Fikrah Al-madrasah Al-nahwiah Al-kufiah.  - Fikrah Al-madrasah Al-nahwiah Al-kufiah.  1. 
Ahmad Shauqi Abdul Hadi, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Asbab Zuhur Al-lahn Wa Atharuhu.  - Asbab Zuhur Al-lahn Wa Atharuhu.  1. 
Nihal Hannani Izahar, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-nahwu Al-qur'ani.  - Al-nahwu Al-qur'ani.  1. 
Muhammad Iqbal Hanafi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-misriah.  - Al-madrasah Al-misriah.  1. 
Muhammad Iman Mohd Zaini, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-kufiah.  - Al-madrasah Al-kufiah.  1. 
Nurhafizah Abdul Sambah, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-basariah 69h-286h.  - Al-madrasah Al-basariah 69h-286h.  1. 
Ruhil Syamilah Rusmizi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-baghdadiah.  - Al-madrasah Al-baghdadiah.  1. 
Nur Najihah Mokhtar, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Al-madrasah Al-andalusiah.  - Al-madrasah Al-andalusiah.  1. 
Murshidah Hilmi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Poster Isu Tatabahasa Ahmiah Al-shahid Al-nahwi.  - Ahmiah Al-shahid Al-nahwi.  1. 
Nurul Nadiah Mohammad Aris, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Ibnu Jinni.  - Ibnu Jinni.  1. 
Nurul Izzah Atirah Mohd Rasyid, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-kisa'i.  - Tokoh Penahu Arab Al-kisa'i.  1. 
Nurhafizah Abdul Sambah, Ruhil Syamilah Rusmizi, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Tha'lab.  - Tha'lab.  1. 
Muhammad Iqbal Hanafi, Safwan Shafi`e, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-zujaji.  - Al-zujaji.  1. 
Muhammad Iman Mohd Zaini, Ahmad Syauqi Abdul Hadi, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Ibn 'aqil.  - Ibn 'aqil.  1. 
Siti Nurhazwani Md Shah, Murshidah Hilmi, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Rihlah Ilmiah Al-zamakhshari.  - Rihlah Ilmiah Al-zamakhshari.  1. 
Nurul Nadiah Mohammad Aris, Nurfathihah Tahar, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-farra'.  - Tokoh Penahu Arab Al-farra'.  1. 
Nadzirah Norudin, Nor Firdaus Fitri Abd Hamid, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainall.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al- Akhafish.  - Tokoh Penahu Arab Al- Akhafish.  1. 
Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Model Eec: Panduan Merekabentuk Perkhemahan Bahasa Dalam Talian.  - Karnival Arabic International E-innovation Teaching & Learning 2020 (aiitel2020).  1-28. 
Nur Syahirah Azariah Azaman, Nurain Shahidah Samsudin, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-khalil Ibn Ahmad Al-farahidi.  - Al-khalil Ibn Ahmad Al-farahidi.  1. 
Nihal Hannani Izahar, Nur Najihah Mokhtar, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Hayat Al- Mubarrad (kehidupan Al-mubarrad).  - 1. 
Nurul Izzah Atirah Mohd Rasyid, Shafikah Kamarudin, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Hakim Zainal.  (2020).  Tokoh Penahu Arab Al-ashmuni.  - Tokoh Penahu Arab Al-ashmuni.  1. 
Muhammad Arif Yahya, Suhaila Zailani Ahmad.  (2020).  The Covid 19 Pandemic And Challenges Faced When Implementing Online Learning By Lecturers At The Faculty Of Islamic Studies In Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 6th International Conference On Lifelong Education And Leadership For All Iclel 2020.  147. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad & Hakim Zainal.  (2019).  Poster K-novasi P&p Ukm 2019.  - Pendekatan Kolaboratif-aktif Dalam Mu'askar Lughawi. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hakim Zainal, Zainuddin Ismail, Siti Rohani Jasni.  (2019).  Poster K-novasi 2019.  - Gamifikasi Untuk Pengukuhan Kemahiran Morfologi Arab. 
Siti Rohani Jasni, Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal.  (2019).  Pendekatan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kosa Kata Arab.  - Seminar Kebangsaan Amalan Efektif Dalam Pdp Bahasa Arab Di Malaysia 2019.  54-70. 
Ijlal Saja @ Mearaj, Maheram Ahmad, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2019).  Analisis Simbol Terhadap Terjemahan Sajak Di Hadapan Al-quran Karya Kemala Ke Dalam Bahasa Arab.  - Seminar Kebangsaan Amalan Efektif Dalam Pdp Bahasa Arab Di Malaysia 2019.  105-119. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Muhammad Rabbani Mazlan.  (2019).  Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Generasi Y Dan Z Di Malaysia.  - Seminar Kebangsaan Amalan Efektif Dalam Pdp Bahasa Arab Di Malaysia 2019.  1-16. 
Ermy Azziaty Binti Rozali;wan Kamal Bin Mujani;izziah Suryani Bt. Mat Resad @ Arshad;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;farid Bin Mat Zain;ezad Azraai Bin Jamsari;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;azmul Fahimi Bin Kamaruzaman;rabitah Binti Mohamad Ghazali.  (2018).  Model Tadbir Urus: Analisis Amalan Terbaik Pentadbiran Rasullullah S.a.w.  -
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Hakim Zainal, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi & Siti Rohani Jasni.  (2018).  Gamifikasi Untuk Pengukuhan Nahu Dan Sarf.  - Pertandingan Poster Rampai Penyelidik Ukm Siri 5. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Hakim Zainal, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi, Tuan Nur Afifah Tuan Omar.  (2018).  Ujian Diagnostik Morfologi Arab (udma) Untuk Mengesan Kelemahan Pelajar Smka Dalam Ilmu Sarf.  - Pertandingan Poster Rampai Penyelidik Ukm Siri 5. 
Dr. Suhaila Zailani @ Ahmad Dan Encik Zulkifli Nawawi.  (2018).  Mahir Bahasa Arab Melalui Permainan Papan Tasrif.  - Impak Sekolah @ Ukm. 
Suhaila Zailani @ Ahmad & Zulkifli Nawawi.  (2018).  Mahir Bahasa Arab Melalui Permainan Papan Pasrif.  - Impak Sekolah @ Ukm. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2018).  Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab Hari Bahasa Arab Sedunia 2018.  - Mu'askar Lughawi Vi Kolaborasi Strategik Ukm, Ilmi Dan Lmns. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hakim Zainal, Faizah Jusoh, Siti Rohani Jasni, Nor Asyikin Hasan Adali & Nurul Wardah Nazifah Razali.  (2018).  Mahir Kosa Kata Arab Melalui Permainan Sullam Al-najah.  - Pertandingan K-novasi Pengajaran Dan Pembelajaran 2018.  1. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Raja Muhammad Imran Raja Abdul Aziz, Syahidrul Ashraff Zamri.  (2018).  Gamifikasi 1 Minit, Apa Kata Pelajar?.  - Pertandingan K-novasi Pengajaran Dan Pembelajaran 2018.  1. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2017).  Sistem Tahkik Dalam Kajian Manuskrip Melayu.  - Berita Harian.  34. 
Wan Kamal Mujani, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Roziah Sidik, Zamri Arifin, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain, Izziah Suryani Mat Resad, Maheram Ahmad & Md Nor Abdullah, Suhaila Zailani, Zulkarnain Mohamed.  (2017).  Montaj Profil Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fpi, Ukm.  - Youtube.com.  1-15. 
Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal & Suhaila Zailani.  (2017).  Mep: Learner-centered Approach For Enhancing Arabic Language Skill.  - Mep:learner-centered Approach For Enhancing Arabic Language Skill.  1. 
Raja Muhammad Imran Raja Abdul Aziz, Syahidrul Ashraff Zamri, Noorhaidatul Najiha Idris, Nur Kamariah Ahmad, Nurul Syafina Rosman, Nur Diyana Azman, Najla Farahanim Zamri, Shafiqah Abdul Kader Zailani & Suhai.  (2017).  Gamifikasi Dan Promosi Kitab Tajarub Al-umam.  - Gamefikasi Nusus.  0. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2017).  Hikayat 1001 Malam Perngaruhi Sastera Melayu, Filem Malaysia.  - Berita Harian.  36. 
Siti Rohani Jasni, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hakim Zainal & Nor Asyikin Hasan Adali.  (2017).  Permainan Sullam Al-najah Untuk Meningkatkan Kemahiran Kosa Kata.  - Pertandingan Inovasi Pnp Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2017.  1. 
Salmah Ahmad, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Maheram Ahmad.  (2016).  Aplikasi Tahqiq Timur Tengah Dalam Kajian Manuskrip Alam Melayu.  - Poster K-novasi P&p Ukm 2016. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salmah Ahmad, Hakim Zainal.  (2016).  Aplikasi Papan Permainan Al-mushtaqqat.  - Poster K-novasi P&p Ukm 2016. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
Mohd Nur Naqiuddin Zaid,nor Azam Mohd Sukor, Zulfikha Senin & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2016).  Al-madrasah Al-basriah.  - Poster Kursus Pppj 1233 Sejarah Tatabahasa Arab.  1. 
Nur Atikah Mazlan, Nurul Iffah Abdol Rahim & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2016).  Usul Al-nahw Al-`arabi.  - Poster Kursus Pppj 1233 Sejarah Tatabahasa Arab.  1. 
Aini Ziyana Azri, Nur Fitriah Anis Mohd Nasri & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2016).  Poster Sta Tatawwur Al-tafkir Al-nahwi.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab.  1. 
Nurul Abidah Yusoff, Siti Nur Fatin Farhana Yusof & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2016).  Poster Sta Al-madrasah Al-misriah.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab.  1. 
Nus Shaidatul Akma Mat Salleh, Nur Fatihah Mohamad `aasri & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2016).  Poster Sta Al-madrasah Al-kufiah.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab.  1. 
Norayah Edip, Siti Attiyah Marzuki & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2016).  Poster Sta Al-madrasah Al-andalusiah.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab.  1. 
Rabitah Mohamad Ghazali, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2016).  Penghasilan Peta Interaktif Dalam Pengajaran Kursus Sejarah Dan Tamadun Islam (sti).  - Poster K-novasi P&p Ukm 2016. 
Siti Nurul Izah Musa, Nurul Athirah Mohd Bakri, Sharifah Noorhidayah Syed Aziz, Syahidatul Aisyah Sidek Khalid, Siti Hajar Basiron.  (2015).  `ilm Al-ishtiqaq.  -
Siti Fatma Mansor, Nor Arifah Mohamed Zemudin, Juliah Mahmod, Siti Hafizah Mohamad Nazeer, Nurul Izzah Mohamed, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-asma` Al-mushtaqqat.  -
Suhaya Deraman, Fazlina Fadzil, Jazilah Ramly, Norsyuhada Ashaari, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-ishtiqaq.  -
Syaqiq Ibrahim, Zafrullah Mohd Sabri, Lissailin Baharudin, Hilmi Saparudin, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-asma` Al-mushtaqqat.  -
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hajah Salmah Ahmad, Hakim Zainal Dan Kaseh Abu Bakar.  (2015).  Kem Bahasa Arab Sebagai Medium Pemantapan Kemahiran Bahasa.  - Seminar Antarabangsa Kurikulum B.arab: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Dan Fpi. 
Nur Adibah Alias Dan Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Perbandingan Pilihan Padanan Perkataan Antara Kamus Al-wasit Dengan Kamus Idris Al-marbawi.  - Seminar Antarabangsa Kurikulum B.arab: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Dan Fpi. 
Mohd Nazry Zulkifli , Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2015).  Al-kisa`i.  -
Ku Nursyarieza Ku Harith, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2015).  Sibawayh.  -
Azlia Cahyani Ngalawi, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-madrasah Al-misriyyah.  -
Nurhidayah Hassan, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2015).  Abu `ali Al-farisi.  -
Nur Sariyah Suhaimi, Suahila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-akhfash Al-awsat.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab. 
Nor Azima Mohd Rodzi, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-madrasah Al-andalusiah.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab. 
Nur Nabeela Ilias, Nurul Asmak Liana Bakar, Siti Aishah Ali, Nabihah Ismail @ Ghazali, Wan Maherah Wan Muhammad, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-asma` Al-mushtaqqat : Ma Akhadh Min Ghayruh Wadl `ala Shay`u Mawsuf Bi-sifat.  -
Wardah Al-jannah Nazri, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Madrasah Al-basariah.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab. 
Saifullah Mohd Nasri, Abdul Rahim Mohd Ali, Abu Dzar Ahmad, Ahmad Zawawi Md Yusof, Muhammad Izzuan Zulkifly, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-mushtaqqat.  -
Ku Syarieza Ku Harith, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Sibawayh.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab. 
Siti Nazihah Yusof, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-farra`.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab. 
Syatirah Mohd Yusri, Suhaila Zailani @ Hj. Amad.  (2015).  Ibn Malik.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab. 
Tuan Nurafifah Tuan Omar, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-khalil Ibn Ahmad.  - Poster Sejarah Tatabahasa Arab. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Konsep 3k Dalam Peta Minda Al-mushtaqqat.  - K-novasi Ukm. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Dokumentari Tokoh Tatabahasa Arab.  - Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran K-novasi (karnival & Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm). 
Kaseh Abu Bakar, Roziah Sidik, Wan Kamal Mujani, Hakim Zainal, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Faizol Azham Mohamed, Mohd Fadzli Ismail.  (2015).  Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab.  - Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab. 
Normawiyah Suparman, Munirah Abd Ghani, Wan Afifah Megat Idrus Saiddi, Nasibah Ismail, Nurul Shuhada Ismail @ Musah, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2015).  Al-mushtaqqat.  -
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Risalah Abd Al-hamid Al-katib.  -
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Intro Pppj2312 Kajian Teks Arab Dan Tamadun Islam.  -
Mohammad Fahmi Mustafa, Siti Norhamisah Md Desa, Hasyimah Ibrahim Dan Suhaila Zailani.  (2014).  Ibnu Jinni.  -
Nur Azura Roslan, Siti Fatimah Mohd Jais, Syolehah Agus Dan Suhaila Zailani.  (2014).  Ibnu Hisham.  -
Nur Adibah Alias Dan Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Kitab Al-ain.  -
Nor Asyikin Hasan Adali Dan Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Jamharah Al-lughah.  -
Nurul Syuhada Ahmad Dan Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Maqayis Al-lughah.  -
Mohammad Fahmi Mustafa Dan Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Lisan Al-arab.  -
Mohd Noor Aiman Mansor Dan Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Asas Al-balaghah.  -
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Al-sirah Al-nabawiyah Li Ibn Hisham.  -
Mohd Noor Aiman Mansor.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Asas Al-balaghah.  -
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Hadis Tentang Perumpamaan Mukmin Yang Membaca Al-quran.  -
Muhammad Asyraf Zainal Dan Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Al-sihah.  -
Ramadanti Idrus Dan Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Al-munjid Fi Al-lughah Wa Al-a`lam.  -
Nor Amirah Tarmidzi Dan Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Poster Perkamusan Arab Muhit Al-muhit.  -
Farhana Nuratiqah Redzuan, Nur Shakilah Atiqah, Marzieta Azman & Suhaila Zailani.  (2014).  Al-imam Al-suyuti.  -
Nurul Syuhada Ahmad, Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah Razali, Dan Suhaila Zailani.  (2014).  Sibawayh.  -
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2014).  Hassan Bin Thabit.  -
Khazri Osman, Suhaila Zailani.  (2012).  Tahap Penggunaan E-translate Dalam Penulisan Bahasa Arab Pelajar Fakulti Pengajian Islam.  - Language & Education Conference. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad Dan Nurhasma Muhammad Saad.  (2009).  Padanan Kata Gantinama Dan Kata Gelaran Bahasa Melayu Dalam Teks Terjemahan Hikayat 1001 Malam.  - International Conference On Languages (upals Icl 2009). 
Nurhasma Muhammad Saad Dan Suhaila Zailani @ Hj Ahmad.  (2009).  Penggunaan Kata Pinjaman Bahasa Arab Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Di Malaysia..  - International Conference On Languages (upals Icl 2009). 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembangunan Modul Bahasa Arab Pemasaran (m-TaswiQ) Bagi Memperkasakan Kebolehpasaran Produk Usahawan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) di Peringkat Global , Ketua Projek , 01-10-2023 sehingga 30-09-2025 , Universiti
KEBERKESANAN M-KAD UNTUK PENINGKATAN KEYAKINAN LINGUISTIK BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PENDAKWAH MUDA NEGARA , Ketua Projek , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Sirah Rasulullah SAW sebagai kandungan siri animasi Edu-Atfal , Penyelidik Bersama , 01-10-2023 sehingga 30-09-2024 , Universiti

Tamat

PEMBANGUNAN MODUL INTEGRASI PSIKOSPIRITUAL BAHASA ARAB QURANI (INPAQ) UNTUK PENDIDIKAN SAHSIAH PESALAH JUVANA DAN BANDUAN MUDA JABATAN PENJARA MALAYSIA , Ketua Projek , 07-09-2021 sehingga 06-09-2023 , Kebangsaan
Pendigitilan Papan Permainan Morfologi Arab Dengan Mengadaptasi Pendekatan Gamifikasi , Ketua Projek , 01-05-2021 sehingga 30-10-2022 , Universiti
TERJEMAHAN ARAB-MELAYU: APLIKASI KAMUS DAN MESIN TERJEMAHAN , Ketua Projek , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
PEMURNIAN MODUL APLIKASI NAHU, SARF DAN KAMUS UNTUK KEM MODUL BAHASA ARAB AKADEMIK. , Ketua Projek , 24-09-2018 sehingga 24-09-2019 , Kebangsaan
PEMANTAPAN BAHASA ARAB PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM MELALUI MEDIUM MUASKAR LUGHAWI , Ketua Projek , 01-02-2018 sehingga 30-04-2018 , Kebangsaan
PEMBANGUNAN MODUL PRAKTIS MORFOLOGI ARAB (MPM) MELALUI APLIKASI PAPAN PERMAINAN UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI MALAYSIA , Ketua Projek , 01-08-2016 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
TEORI TERJEMAHAN ARAB-MELAYU DALAM KARYA ASLI DAN KARYA TERJEMAHAN ULAMA MELAYU NUSANTARA , Ketua Projek , 01-06-2015 sehingga 31-05-2017 , Kebangsaan
Praktis Perkamusan Arab Klasik, Moden dan Kontemporari Menggunakan Pendekatan Etimologi dan Morfologi , Ketua Projek , 01-08-2014 sehingga 31-01-2016 , Universiti
KAEDAH PENTERJEMAHAN KATA KERJA BANTU DARIPADA BAHASA ARAB KE BAHASA MELAYU DALAM PENTERJEMAHAN KARYA SASTERA , Ketua Projek , 16-05-2013 sehingga 16-05-2016 , Universiti
Pembentukan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Al-Qur'an untuk Orang Awam di Malaysia , Ketua Projek , 16-05-2011 sehingga 15-05-2013 , Universiti
Teknik Membaca SQ3R dan Penerapannya dalam Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Arab , Ketua Projek , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
KESEDIAAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN ARAB DARI ASPEK KETERAMPILAN ANTARABANGSA , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-11-2023 , Universiti
DESIGN & DEVELOPMENT OF CBAT VIRTUAL TEST PREPARATION COURSE , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 30-04-2022 , Universiti
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-08-2016 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
Model Tadbir Urus: Analisis Amalan Terbaik Pentadbiran Rasullullah S.A.W , Penyelidik Bersama , 02-11-2015 sehingga 01-05-2018 , Kebangsaan
Lonjakan Bidang Kebudayaan Arab & Peradaban Islam Dalam Penerbitan dan Sitasi UKM , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Pengukuhan kemahiran bertutur Bahasa Arab melalui aktiviti lakonan (Tamthil) , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-10-2015 , Universiti
Bagaimana e-Transelate Boleh Menjana Perkembangan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan pelajar FPI , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 30-06-2014 , Universiti
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Menggunakan Makmal Bahasa , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Penilaian Penguasaan Pelajar dalam Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Melalui Penghasilan Bahan Multimedia , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pengolahan Silibus Kursus PY1142 Menggunakan Al-Istima` Wa Al-Fahm Menggunakan Perisian `Lecture Maker` , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran Subjek Terjemahan Arab-Melayu-Arab di FPI , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-12-2013 , Universiti
Pembinaan teori Terjemahan Islam Dalam Konteks Penterjemahan Arab-Melayu Di Malaysia , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 08-02-2013 , Universiti
Pembinaan Model Peperiksaan Kelayakkan Bahasa Arab Bagi Pelajar Malaysia Ke IPT Di Timur Tengah , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 08-11-2012 , Universiti
Pengukuhan Kemahiran Membaca Kosa Kata Nama Selepas Al-Jar dan Zarf dalam Teks Arab melalui Bacaan Al-Quran , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2008
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2016

Anugerah-anugerah Lain

MyRA - Anugerah Kecemerlangan MyRA Prestasi 2022 (Inovasi) - Sijil Penghargaan , 2023
MyRA - Anugerah Kecemerlangan MyRA Prestasi 2022 (Keseluruhan) - Sijil Penghargaan , 2023
MyRA - Anugerah Kecemerlangan MyRA Prestasi 2021 (Keseluruhan) - Sijil Penghargaan , 2023
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2023
Karnival Inovasi Pengajaran & Pembelajaran (K-NOVASI) UKM , 2022
MyRA - Anugerah Kecemerlangan MyRA Prestasi 2020 (Inovasi) - Sijil Penghargaan , 2022
Anugerah Tesis Cemerlang , 2021
Anugerah Penyelia Cemerlang (GoT/cemerlang) , 2021
Silver Award , 2021
Gold Award Category (Social Sciences): Academic Inventor (Lecturer/Profesional) I-SPiKE 2021 , 2021
Anugerah Emas 2nd Creative and Innovative Teaching and Learning of Language (CInTeLL) 2021 , 2021
Karnival Inovasi Pengajaran & Pembelajaran (K-NOVASI) UKM , 2021
Karnival Inovasi Pengajaran & Pembelajaran (K-NOVASI) UKM , 2021
Karnival Inovasi Pengajaran & Pembelajaran (K-NOVASI) UKM , 2021
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2020
Anugerah Inovasi e-Pembelajaran , 2020
Best Category , 2020
Anugerah Inovasi e-Pembelajaran , 2020
PINGAT EMAS K-NOVASI 2020 , 2020
KNOVASI 2019 , 2019
Anugerah Pingat Perak K-Novasi 2019 , 2019
Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 2018
Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 2018
Anugerah Inovasi Pendidikan , 2017
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2017
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2017
Anugerah Inovasi Pendidikan , 2016
Karnival Inovasi Pengajaran & Pembelajaran (K-NOVASI) UKM , 2016
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2014
Anugerah Pengajar Cemerlang , 1899
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Prosedur Penterjemahan Identiti Budaya Masyarakat Melayu dalam Komik 'Budak Kampung', NURUL ASMIRA BINTI MOHAMMAD YUSUFF, Sarjana
Pembangunan Modul Integrasi Psikospiritual Bahasa Arab Qurani Untuk Pendidikan Sahsiah, WAN AZMAN BIN WAN MOHAMMAD, Sarjana
MOHD FARHAN BIN AHMAD, Sarjana
Penilaian terhadap Permainan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Aplikasi Wordwall, NUR HAMIZAH BINTI TUKI, Sarjana
Tahap Keresahan Pelajar Dalam Kelas Maharat Muhadathah Wal Khatabah, NUR PRATIWI, Sarjana
AZHAM B. AZMI, Sarjana
KESEPADANAN PERIBAHASA MELAYU DENGAN PERIBAHASA ARAB DALAM KAMUS PERIBAHASA MELAYU-ARAB-INGGERIS, NURUL FARHANA BINTI MUHAMAD SABRI, Sarjana
Kesahan Modul Bahasa Arab Menerusi Al-Quran, NUR AFIFAH BINTI FADZIL, Sarjana
PENTERJEMAHAN KATA NAMA KHAS DAN ISTILAH ANTARA GOOGLE, RAIHANA BINTI MOHD YUSOF, Sarjana
KETEPATAN PADANAN TERJEMAHAN TEKS SASTERA DALAM PUISI PUJIAN DAN, AHMAD FATHI RIDZA BIN MAT NOR, Sarjana
Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Kaedah Pusar Di Akademi Bahasa Arab Hud Hud, NUR AFIZA BINTI MAZUKI, Sarjana
Hubungan Gaya Pembelajaran Pelajar dengan Pencapaian Pelajar dalam Kursus Maharat, SITI AMIRAH BINTI AHMAD, Sarjana
Analisis Keperluan Modul Bahasa Arab Qurani Integrasi, MOHD TAUFIK BIN ARIFFIN, Sarjana
NURUL IMAN BINTI MOHAMAD ANUAR KAMAL, Sarjana
STRATEGI PENTERJEMAHAN ISTI'ARAH DALAM KUMPULAN CERPEN BINT AL-SULTAN, NABILAH BINTI HALIM, Sarjana
"Tahap Kemahiran Berkomunikasi Dalam Bahasa Arab Menerusi Teknik Pidato Di Sek. Men., BASYIRUDIN BIN MHD HUSAIN, Sarjana
"KAEDAH PENGAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MASYARAKAT AWAM DI ARABIC, NURUL IMAN BINTI HUSSIN, Sarjana
Kaedah Penterjemahan Hadis Dalam Umdat Al-Muhtajin, NURUL WARDAH NAZIFAH BINTI RAZALI, Sarjana
STRATEGI TERJEMAHAN GAMBARAN SIKAP MASYARAKAT DALAM, NOOR SYAFIQAH BINTI AHAMADI PALAH, Sarjana
Interaksi Kelas Kemahiran Bertutur Menggunakan Analisis Perbualan Hipotesis Input dan Hipotesis Output, NOR ASYIKIN BINTI HASAN ADALI, Sarjana
STRATEGI TERJEMAHAN ASPEK KESANTUNAN BAHASA DALAM SARI KATA ANIMASI ARAB MIN QISAS AL-SALIHIN, WAN SITI FATIMATUL AKMAL BT. W.HASSAN, Sarjana
MUHAMMAD FARHAN BIN FISAL, Sarjana
Kaedah Terjemahan Maf'ul Mutlak dalam Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ZAFIRAH HANISAH BT. ABDUL KARIM, Sarjana
TUAN MOHAMAD KHAIRI BIN TUAN LOSIN, Sarjana
MUHAMMAD NAIM SYAFIQ BIN MOHD SAIFUDDIN, Sarjana
Diagnostik Tahap Penguasaan Morfologi Arab Terhadap Pelajar SMKA, TUAN NUR AFIFAH BINTI TUAN OMAR, Sarjana
Menilai Terjemahan Aspek Budaya dalam Komik Tifl al-Qaryah, NOR SAKINAH BINTI ARIFIN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Kesediaan untuk berkomunikasi Bahasa Arab dalam kalangan Guru Bahasa Arab Sekolah, HUSNIL QATIMAH BINTI ISMAIL, Doktor Falsafah
NUR AFIFAH BINTI FADZIL, Doktor Falsafah
Pendekatan Terjemahan Unsur Budaya Teks Komik Budak Kampung ke Bahasa Arab, RAUDZAH BINTI SHEIKH SALLEH, Doktor Falsafah
Pembangunan Modul Keyakinan Linguistik Bahasa Arab untuk Pendakwah Negara, NADZIRAH BINTI NORUDIN, Doktor Falsafah
Pembangunan Modul Keyakinan Linguistik Bahasa Arab untuk Graduan Dakwah IPTA., AMANI BINTI HAKIM, Doktor Falsafah
MUHAMMAD ZAIMUDDIN BIN MOHD ZAKARIM, Doktor Falsafah
Kompetensi Pensyarah Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Hubungannya dengan Prestasi Pengajaran, NURUL ASMA BINTI MAZLAN, Doktor Falsafah
Penilaian Ketepatan Pemindahan Implikatur Ujaran Imperatif Suruhan Dalam al-Quran ke, MOHAMAD AZWAN BIN KAMARUDIN, Doktor Falsafah
MOHD ZALIKI BIN KADIR, Doktor Falsafah
NOR FATINI AQILAH BINTI MOHAMAD SOAD, Doktor Falsafah
SUMAIYAH BINTI MOHAMAD NAJIB, Doktor Falsafah
Teknik Penterjemahan Ideogram dalam Antologi Puisi 'Ayn Ke Bahasa Arab dan Cabarannya., IJLAL BINTI SAJA @ MEARAJ, Doktor Falsafah
Aspek Balaghah Lafaz-Lafaz yang berkaitan dengan Al-Ma' dalam al-Qur'an, MUHAMAD KHAIRUL ANUAR BIN ZULKEPLI, Doktor Falsafah
KEBERKESANAN APLIKASI PAPAN PERMAINAN DALAM PROGRAM EKSPLORASI MORFOLOGI ARAB, SITI ROHANI BINTI JASNI, Doktor Falsafah
Kesan Gamifikasi terhadap pencapaian Akademik Pelajar Bahasa Arab bukan Penutur Arab., IBRAHIM YOUSSEF ABDELHAMID ELBAYOUMY ABOUKHATETA, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

AJK PAKAR BIDANG (SEMENTARA) , 03-12-2014 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
AJK PAKAR BIDANG , 30-04-2015 sehingga 30-04-2018 , Kebangsaan
AJK Anugerah Kualiti & Inovasi FPI , 01-09-2015 sehingga 31-08-2017 , Kebangsaan
Jawatankuasa Badan Kebajian / Hal Ehawal Pelajar JPATI , 01-01-2015 sehingga 31-12-2017 , Kebangsaan
Jawatankuasa Kertas Kerja dan Perjalanan Sidang Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VI UKM 2015 , 24-12-2014 sehingga 09-06-2015 , Antarabangsa
Jawatankuasa Debat Bahasa Arab Piala Dekan FPI , 23-06-2015 sehingga 31-05-2017 , Kebangsaan
Jawatankuasa Penerbitan JPATI , 01-01-2015 sehingga 31-12-2017 , Kebangsaan
Pandangan Ulamak Kontemporari terhadap Status Negara Islam dan Negara Kafir: Satu Penelitian , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
JURNAL KESIDANG KUIM , 22-11-2016 sehingga 22-12-2016 , Kebangsaan
PAKAR RUJUK BIDANG BAHASA ARAB , 19-12-2016 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jawatankuasa Kertas Kerja dan Prosiding International Conference on Muslim Society and Thought (IC-MUST 2017) , 05-06-2017 sehingga 04-10-2017 , Antarabangsa
jurnal Islamiyyat , 02-07-2017 sehingga 01-07-2019 , Antarabangsa
Penilai Artikel IJWAS Vol. 8, 2016 , 14-10-2016 sehingga 14-06-2017 , Antarabangsa
Ahli Jawatankuasa Majlis Menandatangani Surat Hasrat (LoI) antara UKM (FPI) dengan Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM), JPM , 13-02-2017 sehingga 13-02-2017 , Kebangsaan
Pengerusi Sidang , 08-08-2017 sehingga 09-08-2017 , Antarabangsa
Pengerusi JKuasa Cenderahati dan Sijil Seminar Antarabangsa Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Arab (SEBAKA 3) , 13-03-2017 sehingga 13-03-2017 , Antarabangsa
Jawatankuasa Pameran Poster Ekspo Pembelajaran Pengajian Arab dan Tamadun Islam 2017 , 29-09-2017 sehingga 15-12-2017 , Daerah / Jajahan
Jawatankuasa Promosi WALD , 06-11-2017 sehingga 18-12-2017 , Kebangsaan
Jawatankuasa Cenderamata, Hadiah & Sijil WALD 2017 , 06-11-2017 sehingga 18-12-2017 , Kebangsaan
Pengerusi Sesi Seminar Antarabangsa Penyelidikan Alam Melayu , 15-02-2017 sehingga 15-02-2017 , Antarabangsa
Jawatankuasa Pertandingan Inovasi Pendidikan & Penyelidikan WALD , 06-11-2017 sehingga 18-12-2017 , Kebangsaan
PERLANTIKAN SEBAGAI PAKAR RUJUK KAJIAN BAHASA ARAB , 30-04-2018 sehingga 31-01-2018 , Daerah / Jajahan
PERLANTIKAN SEBAGAI PAKAR RUJUK KAJIAN BAHASA ARAB , 30-04-2018 sehingga 31-01-2018 , Daerah / Jajahan
Pelantikan Sebagai Pakar Rujuk Pembinaan Modul TZ Kitabah , 29-10-2018 sehingga 29-11-2018 , Kebangsaan
Pelantikan sebagai Panel Pakar Rujuk Instrumen Kajian , 20-07-2018 sehingga 14-07-2018 , Kebangsaan
Pemeriksa ujian menulis CBAT - Projek KRA-2017 005 , 17-07-2018 sehingga 25-07-2018 , Kebangsaan
Perlantikan sebagai Pewasit Jurnal Berindeks dan E-Jurnal Jurnal Sultan alaudin sulaiman Shah (JSASS) Pusat Pengajian Teras KUIS (Vol.05 Bil. 01 Jun 2018) , 08-03-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Pelantikan sebagai Pewasit Jurnal Hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor, Bil. 2 No. 1, 2018 , 04-06-2018 sehingga 12-01-0707 , Kebangsaan
Pelantikan sebagai Pewasit e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi (e-JPI) , 23-10-2018 sehingga 12-01-0707 , Kebangsaan
Jemputan Sebagai Panel Laporan Penyelidikan (GL/17/F1/01) , 01-12-2018 sehingga 07-12-2018 , Kebangsaan
Islamiyyat Journal , 15-02-2018 sehingga 12-01-0707 , Antarabangsa
Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) , 16-11-2018 sehingga 30-11-2018 , Kebangsaan
Jemputan sebagai penceramah sempena Majlis Penghargaan kepada Kumpulan Warga Emas KKHL 2019 , 27-11-2019 sehingga 27-11-2019 , Daerah / Jajahan
Jemputan sebagai penceramah sempena Majlis Penghargaan kepada Kumpulan Warga Emas KKHL 2019 , 27-11-2019 sehingga 27-11-2019 , Daerah / Jajahan
Perlantikan sebagai Panel Temuduga bagi Program Penajaan/Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Tahun 2019 , 25-04-2019 sehingga 25-04-2019 , Kebangsaan
Perlantikan sebagai Pengendali Eksplorasi Pengajaran dan Pembalajaran Bahasa Arab Peringkat Sek. Men. Agama Negeri Kedah , 17-11-2019 sehingga 17-11-2019 , Negeri
KNOVASI 2019 , 24-01-2019 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Anugerah Pingat Perak K-Novasi 2019 , 24-01-2019 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jawatankuasa Hal-Ehwah Wanita Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah sesi 2019/2021 , 01-08-2019 sehingga 30-04-2021 , Kebangsaan
Jemputan sebagai ketua/pengarah Program Eksplorasi Bahasa Arab Tingkatan 1 Sek. Agama Men. Hulu Langat , 15-03-2019 sehingga 16-03-2019 , Daerah / Jajahan
Penghargaan sebagai Pengarah Program Eksplorasi bahasa Al-Quran , 22-05-2019 sehingga 22-05-2019 , Kampung / Taman
Perlantikan sebagai Faslitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik (KeMBAA 3.0), Fakulti Pengajian Islam , 08-11-2019 sehingga 10-11-2019 , Kebangsaan
Perlantikan sebagai Fasilitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik (2.0) , 26-07-2019 sehingga 28-07-2019 , Kebangsaan
Anugerah Inovasi e-Pembelajaran , 07-10-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
PINGAT EMAS K-NOVASI 2020 , 06-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
PESERTA PAMERAN BOOTH INOVASI PENGAJARAN BAHASA ARAB , 19-02-2020 sehingga 20-02-2020 , Kebangsaan
JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI , 10-10-2020 sehingga 26-10-2020 , Kebangsaan
Buku Citra Dakwah , 23-11-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAHASA ARAB KERJAYA BAGI PEGAWAI JHEINS , 28-08-2020 sehingga 30-04-2021 , Negeri
Best Category , 07-10-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Lantikan Sebagai Pakar Pengesahan Kesesuaian Item Budaya bagi Peringkat Ijazah Kedoktoran , 13-07-2018 sehingga 13-07-2020 , Kebangsaan
Lantikan sebagai Pakar Validasi Data Kajian , 22-01-2021 sehingga 29-01-0707 , Kebangsaan
Jemputan sebagai tenaga pengajar Bengkel Bahasa Antarabangsa , 27-03-2021 sehingga 28-03-2021 , Kebangsaan
Pelantikan sebagai fasilitator Program Bahasa Arab untuk Pegawai , 26-03-2021 sehingga 28-03-2021 , Kebangsaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA , 18-06-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
KETIDAKTEPATAN TERJEMAHAN EUFEMISME DALAM AL-QURAN KE BAHASA MELAYU. , 24-05-2021 sehingga 30-06-2021 , Antarabangsa
JURNAL FILOLOGI , 16-06-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Anugerah Emas 2nd Creative and Innovative Teaching and Learning of Language (CInTeLL) 2021 , 26-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Anugerah Emas 2nd Creative and Innovative Teaching and Learning of Language (CInTeLL) 2021 , 26-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Gold Award Category (Social Sciences): Academic Inventor (Lecturer/Profesional) I-SPiKE 2021 , 22-09-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Panel Pakar PdP Bahasa Arab bagi Webinar Pengendalian Perkhemahan Maya , 11-10-2021 sehingga 11-10-2021 , Kebangsaan
Jemputan sebagai penceramah bagi program pelajar: Kesantunan Bahasa dalam Al-Quran , 25-10-2021 sehingga 25-10-2021 , Negeri
HAKIM PERTANDINGAN MAHRAJAN BAHASA ARAB SEMPENA SAMBUTAN HARI BAHASA ARAB SEDUNIA 2021 , 08-12-2021 sehingga 14-12-2021 , Kebangsaan
Pelantikan sebagai Fasilitator Kem Pemantapan Ibadah SK Seri Sekamat , 13-11-2021 sehingga 13-11-2021 , Daerah / Jajahan
Jawatankuasa Program Eksplorasi Menuju Kejayaan Secara Virtual , 13-11-2021 sehingga 13-11-2021 , Daerah / Jajahan
Jemputan sebagai Penceramah bagi Pengajian Kelas Tafsir di Surau Taman Jasmin, Kajang , 20-11-2021 sehingga 12-01-0707 , Kampung / Taman
Silver Award , 25-11-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Pakar Rujuk Pengesahan Data Unsur Budaya , 06-04-2022 sehingga 06-06-2022 , Kebangsaan
Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional, KPM , 08-02-2022 sehingga 10-02-2022 , Kebangsaan
Jurnal Al-Anwar PBMITT , 01-06-2022 sehingga 31-05-2024 , Kebangsaan
Jawatankuasa Webinar 1 Pendidikan Sahsiah Remaja Bermasalah , 31-03-2022 sehingga 30-06-2022 , Kebangsaan
Bengkel Verifikasi Instrumen Penilaian Kursus Diploma Vokasional , 05-09-2022 sehingga 08-09-2022 , Kebangsaan
Jurnal Antarabangsa Kajian Rantau Asia Barat (IJWAS) , 14-10-2022 sehingga 28-10-2022 , Antarabangsa
Pakar Penilai Pengesahan Instrumen dan Model Kajian , 22-09-2022 sehingga 21-10-2022 , Kebangsaan
Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities , 02-11-2022 sehingga 12-11-2022 , Antarabangsa
Panel Penggubal Garis Panduan Program Inovasi Pelajar Sekolah Menengah Agama Malaysia , 22-02-2023 sehingga 22-07-2023 , Kebangsaan
Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional, KPM , 20-02-2023 sehingga 23-02-2023 , Kebangsaan
fasilitator Bengkel Verifikasi Instrumen Penilaian akhir Program Diploma Vokasional , 20-02-2023 sehingga 23-02-2023 , Kebangsaan
JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL (JPT2) , 19-06-2023 sehingga 23-06-2023 , Kebangsaan
Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia , 07-08-2023 sehingga 10-08-2023 , Kebangsaan
Panel Pakar Rujuk Kajian Penyelidikan STG KUIPs , 01-02-2023 sehingga 30-11-2023 , Kebangsaan
Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia , 17-01-2024 sehingga 31-12-2024 , Kebangsaan
- , 17-04-2024 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Panel Penggubal Garis Panduan Program Inovasi , 05-02-2024 sehingga 12-01-0707 , Kebangsaan
Panel Pakar Modul Bahasa Arab Komunikasi Braille , 16-05-2024 sehingga 12-01-0707 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA KOLOKIUM SISWAZAH DAN PRASISWAZAH PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM (e-KOSPATI 3.0) 2021 , 07-07-2021 sehingga 09-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) PROGRAMME - PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM , 28-07-2021 sehingga 27-07-2022 , Universiti
AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN JURNAL WOS/SCOPUS/MYCITE-PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK INDUK KURSI SYEIKH HAJI UTHMAN BIN HAJI ABDUL AL-WAHHAB SARAWAK DI UKM , 09-01-2019 sehingga 08-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK SEMINAR TAMADUN DAN WARISAN 2019 , 24-01-2019 sehingga 24-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi Dalam Pengajian Islam 2022 , 08-06-2022 sehingga 09-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Nadwah Ulama Nusantara (NUN) kali Ke-X 2023 , 04-12-2023 sehingga 05-12-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Pelaksana Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) , 10-12-2021 sehingga 09-12-2026 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Pembelajaran Aktif Fakulti Pengajian Islam , 01-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Anugerah Kualiti Fakulti Pengajian Islam , 22-02-2016 sehingga 13-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Anugerah Kualiti Fakulti Pengajian Islam , 22-02-2016 sehingga 30-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BENGKEL PENGAJARAN 1: SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN MENGGUNAKAN MICROSOFT TEAMS DALAM KEMBAA 4.0 , 22-03-2021 sehingga 22-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bengkel Penerbitan Artikel Jurnal Berindeks, Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, FPI , 16-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Bengkel Pengisian MyGants Bagi Penyelidikan FRGS Tahun 2022 , 06-01-2022 sehingga 06-02-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
DUTA HARTA INTELEK , 15-03-2018 sehingga 14-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
DUTA INOVASI , 01-04-2021 sehingga 31-03-2023 , Universiti
Fasilitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik 2020 (KeMBAA 4.0) , 26-09-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Felo Bersekutu , 29-06-2015 sehingga 29-06-2018 , Universiti
Geran Universiti Penyelidikan (GUP), Fakulti Pengajian Islam , 14-04-2020 sehingga 14-04-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA AD-HOC SAMBUTAN MAHRAJAN 40 TAHUN JPATI , 03-02-2014 sehingga 31-12-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KECIL PENYEDIAAN DAN PENGGUBALAN SOALAN UJIAN KELAYAKAN BAHASA ARAB UNTUK CALON-CALON SISWAZAH BARU SEMESTER 2 SESI 2013-2014 , 21-01-2014 sehingga 11-02-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KOLOKIUM ANTARABANGSA SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM UKM 2014 , 14-10-2014 sehingga 31-12-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA LATIHAN DAN KESEDARAN KUALITI , 29-04-2014 sehingga 28-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA FPI , 22-08-2016 sehingga 29-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PROGRAM MUKHAYYAM ARABI KOMUNIKASI , 24-04-2021 sehingga 25-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMINAR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 2014 , 21-07-2014 sehingga 14-09-2014 , Universiti
JAWATNKUASA SEMINAR SERANTAU BAHASA DAN SASTERA ARAB MALAYSIA-INDONESIA , 28-11-2014 sehingga 08-12-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAwATANKUASA NADI AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH JPATI , 01-08-2014 sehingga 31-12-2014 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK Kursus Bahasa Arab Pengukuhan FPI , 15-10-2015 sehingga 14-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK SEMINAR PENGAJARAN BAHASA, KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN ARAB (SEBAKA) JPATI , 10-10-2014 sehingga 31-12-2014 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JURI PERTANDINGAN INOVASI FPI 2023 , 28-08-2023 sehingga 17-10-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Anugerah Kualiti dan Inovasi , 01-09-2015 sehingga 31-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk Modul KeMBAA , 03-10-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa International Webinar on e-Teaching and e-Testing of Arabic Competency , 25-08-2020 sehingga 25-08-2020 , Universiti
Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi dalam Pengajian Islam 2022 (International Carnival on High Impact Educational Practices in Islamic Studies 2022) ICHIEPIS2022 , 03-01-2022 sehingga 31-07-2022 , Universiti
Jawatankuasa MyRA (Malaysia Research Assessment) Fakulti Pengajian Islam , 20-06-2016 sehingga 21-06-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IX 2021 , 14-06-2021 sehingga 29-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pakar Bidang Pusat Penyelidikan manuskrip Alam Melayu , 30-04-2015 sehingga 28-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Prasiswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti), ArabiC , 11-03-2022 sehingga 11-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Siswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti), ARabic , 10-03-2022 sehingga 10-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Pelajar/Kelab NAHDAH , 10-03-2022 sehingga 11-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Prasiswazah dan Siswazah Sem 1 dan 2 Sesi Akademik 2017-2018 , 11-10-2017 sehingga 12-01-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penilai Kendiri , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penilai Kendiri & Akreditasi (COPPA), Program Prasiswazah, Fakulti Pengajian Islam , 01-08-2021 sehingga 30-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Virtual Promosi Siswazah 2.0 Fakulti Pengajian Islam 2021 , 01-08-2021 sehingga 03-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Protokol dan Cenderemata KASPI 2016 , 01-11-2016 sehingga 30-12-2016 , Universiti
Jawatankuasa Publisiti dan Serantau Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2016 , 13-06-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Sijil Profesional , 11-03-2022 sehingga 10-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
KARNIVAL AMALAM PEMBELAJARAN BERIMPAK TINGGI DALAM PENGAJIAN ISLAM 2023 , 13-06-2023 sehingga 13-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kursus PPPL 1992 Latihan Amali Industri FPI , 29-06-2015 sehingga 28-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2018 sehingga 24-08-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 13/2022 , 14-03-2022 sehingga 14-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 14/2022 , 15-03-2022 sehingga 15-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.27/2022 , 30-05-2022 sehingga 30-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.27/2022 , 30-05-2022 sehingga 30-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL13/2022 , 14-03-2022 sehingga 14-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL20/2022 , 22-03-2022 sehingga 22-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JKUASA PEPERIKSAAN LISAN BIL. 7/2024 (NURUL ASMIRA BINTI MOHAMMAD YUSUFF P104152) , 03-05-2024 sehingga 03-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JKUASA PEPERIKSAAN LISAN SARJANA (MOD CAMPURAN)BIL. 28/2023 (NOR FATINI AQILAH BINTI MOHAMAD SOAD P114216) , 27-10-2023 sehingga 27-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mentor Minggu Mesra Mahasiswa FPI 2015 , 27-08-2015 sehingga 04-09-2015 , Universiti
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.10/2021 , 05-02-2021 sehingga 05-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.17/2020 - Beni Husamsyah (P90060) , 14-07-2021 sehingga 14-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.22/2021 - Zafirah Hanisah Abdul Karim (P87078) , 15-07-2021 sehingga 15-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.42/2021- Nur Afiza Marzuki (P77845) , 09-09-2021 sehingga 09-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 10/2023 - Samira Yousef Mohamed Abousowa (P97674) , 24-05-2023 sehingga 24-05-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 11/2021 - Ijlal binti Saja @ Mearaj (P83553) , 14-09-2021 sehingga 14-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 17/2022 - Yousef Azzoz Yousef Aljazaeri (P72497) , 23-05-2022 sehingga 23-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 20/2021 - Mohamed Bashir Salem Harba (P87874) , 09-12-2021 sehingga 09-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 25/2022 - Nurul Asma binti Mazlan (P103798) , 05-09-2022 sehingga 05-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 27/2021 - Mohammad Jaber Mustafa Saleh (P101256) , 11-11-2022 sehingga 11-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 32/2022 - Ma Bin (P101255) , 15-12-2022 sehingga 15-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 5/2022 - Shuhaida Hanim binti Mohamad Suhane (P81784) , 18-02-2022 sehingga 18-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 9/2021 - Wan Moharani bin Mohammad (P53173) , 28-07-2021 sehingga 28-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 9/2022- Siti Rohani binti Jasni (P90058) , 23-02-2022 sehingga 23-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil. 59/2018 Nurul Wardah Nazifah Razali P83638 , 24-05-2018 sehingga 24-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 17/2019 Muhamad Khairul Anuar bin Zulkepli (P85728) , 17-06-2019 sehingga 17-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 2/2019 (Wan Moharani Mohamad (P53173) , 07-01-2019 sehingga 07-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 21/2020 Ibrahim Youssef Abdelhamid (P92227) , 01-10-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 22/2020 Sulaiman bin Idris (P63561) , 06-10-2020 sehingga 06-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 24/2018 Ali Hossin Ahmed Mohamed (P75348) , 04-09-2018 sehingga 04-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 32/2019 Mustafa Farag Ali Abdalla (P74463) , 25-11-2019 sehingga 25-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 33/2019 Mohd Syakir bin Hj Taib (P69620) , 25-11-2019 sehingga 25-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 41/2019 Mohamad Khairul Izwan bin Rifin (P78371) , 03-12-2019 sehingga 03-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 6/2019 Abobaker M Ebaej (P72385) , 11-01-2019 sehingga 11-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil.14/2017 Muhammad Firdaus Abdul Manaf P67040 , 18-04-2017 sehingga 18-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil. 100/2018 , 18-10-2018 sehingga 18-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.7/2017 Suhazlinda Ghazaly P67610 , 08-09-2016 sehingga 07-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.85/2017- Syarifah Wirdah Al-Hassan Wan Muhamad Nasir (P68768) , 17-10-2017 sehingga 17-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Bil. 18/2021 - Abdullah Ghaidaa Saadullah Abdullah (P98341) , 22-06-2021 sehingga 22-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Bil. 20/2021 , 06-07-2021 sehingga 06-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana - Siti Norhidayah Mohd. Sufie (P85166) , 29-11-2018 sehingga 29-11-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 106/2019 - Nurul Hidayah Husin (P78717) , 30-12-2019 sehingga 30-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 108/2019 - Wan Siti Fatimatul Akmal Wan Hassan (P85152) , 31-12-2019 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 11/2019- Muhammad Zulfadli Zakaria (P85210) , 07-03-2019 sehingga 07-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 34/2019 - Zakiyatul Mahmudah (P87878) , 17-05-2019 sehingga 17-05-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 62/2019 - Ahmad Kamal Embong (P92657) , 30-09-2019 sehingga 30-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil. 41/2019 - Noor Syafiqah Ahamadi Palah (P83641) , 28-05-2019 sehingga 28-05-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana - Masyitoh Yaacob (P88590) , 11-10-2018 sehingga 11-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 66/2019- Muhammad Afiq Mahazi (P85722) , 15-10-2019 sehingga 15-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil. 116/2018 - Najat Hanapi (P78346) , 19-11-2018 sehingga 19-11-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.52/2018 - Nur Adibah binti Alias (P83639) , 14-05-2018 sehingga 14-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI PROPOSAL PELAJAR DOKTOR FALSAFAH SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2020/2021 - PROGRAM PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM (P101256-MOHAMMAD JABER MUSTAFA SALEH) , 23-02-2021 sehingga 12-03-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI KERTAS KERJA - KOLOKIUM ANTARABANGSA SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM (KASPI) 2023 , 23-05-2023 sehingga 23-05-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2018 , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM BICARA JUBLI EMAS FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-07-2020 sehingga 10-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Panel Penilai Proposal Siswazah Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam bagi sem 1 sesi 2022/2023 : Nadzirah binti Norudin (P126467) , 09-01-2023 sehingga 26-03-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Arab dan Tamadun Islam) : Amani Hakim , 30-01-2024 sehingga 30-01-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Han Congdige (P114348) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Nor Fatini Aqilah Mohamaf Soad (P114216) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Nur Hamizah Tuki (P116039) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Wan Azman Wan Mohammad (P113752) , 18-04-2022 sehingga 18-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pemeriksa Dalam Disertasi Calon Sarjana Pengajian Islam : Siti Nor Azizah Abdul Majid (P60383) , 09-04-2014 sehingga 12-06-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pemeriksa Dalam Disertasi Calon Sarjana Pengajian Islam: Noor Hidayah Ismail , 03-03-2014 sehingga 07-05-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pemeriksa Dalam Disertasi/Tesis Sarjana/Doktor Falsafah , 01-12-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pemeriksa Dalam Tesis Doktor Falsafah Pengajian Islam , 29-08-2014 sehingga 31-12-2014 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: Penggunaan Google Meet dan Youtube dalam Pembelajaran Bahasa Arab Secara ODL Semasa Pandemik Covid-19 , 21-05-2021 sehingga 21-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK PPPS Fakulti Pengajian Islam , 23-09-2016 sehingga 22-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK PPPS Fakulti Pengajian Islam , 23-09-2016 sehingga 22-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 14-03-2014 sehingga 13-03-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Permohonan Skim Geran Fundamental (FRGS), Fakulti Pengajian Islam Fasa 1/2022 , 25-01-2022 sehingga 25-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali dan Industri , 23-07-2018 sehingga 30-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Permohonan Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) FPI 2020 , 07-02-2020 sehingga 07-02-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Permohonan Skim Geran Fundamental (FRGS), Fakulti Pengajian Islam Fasa 1/2023 , 01-03-2023 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Peserta Minggu Pengajaran Kreatif UKM , 14-11-2016 sehingga 18-11-2016 , Universiti
Program Motivasi Bahasa Arab Pelajar Tahun 1 FPI 2014 , 02-03-2014 sehingga 02-03-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Seminar Antarabangsa Bahasa dan Tamadun Arab (i-Arabic) 2022 , 26-10-2022 sehingga 27-10-2022 , Universiti