Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PROF. MADYA DR. AZMUL FAHIMI BIN KAMARUZAMAN

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB & TAMADUN ISLAM
azmul@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Falsafah & Pengajain Ketamadanunan , Doktor Falsafah , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 2012
Sejarah & Tamaddun Islam , Sarjana , UNIV. OF WALES, LAMPETER, U.K. , 2003
Syariah & Pengajian Islam , Sarjana Muda , UNIV. YARMOUK, JORDAN , 2001
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - HISTORY (Muslim Historiography and Philosophy of History)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Ahmad Faathin Mohd. Fadzil, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2019).  Idea Sejarah Tanbih Dalam Historiografi Hadiqat Al-azhar Wa Al-rayahin Karya Syeikh Ahmad Al-fatani.  - Islamiyyat.  37-47. 
Mohd Jailani Abdullah, Roziah Sidik @ Mat Sidek Dan Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2019).  Terapi Muzik Sebagai Rawatan Komplementari Di Bimarastan Al-mansuri Pada Abad Ke 13 Masihi.  - Journal Of Al-tamaddun.  27-36. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ahmad Faathin Mohd. Fadzil.  (2017).  Klasifikasi Kandungan Sejarah Dalam Epistemologi Historiografi Hadiqat Al-azhar Wa Al-rayahin Oleh Syeikh Ahmad Al-fatani.  - Journal Of Al-tamaddun.  51-72. 
Ezad Azraai Jamsari, Ibnor Azli Ibrahim, Salasiah Hanin Hamjah, Zamri Arifin, Ahmad Irdha Mokhtar, Ahmad Yunus Mohd Noor, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Fadlan Mohd Othman, Haziyah Hussin, Noor Lizza Mohamed Said, Rosmawati Mohamad Rasit & Zulkarnain Mohamed.  (2017).  Islamiyyat: The International Journal Of Islamic Studies.  - Islamiyyat: The International Journal Of Islamic Studies. 
Ezad Azraai Jamsari, Ibnor Azli Ibrahim, Salasiah Hanin Hamjah, Zamri Arifin, Ahmad Irdha Mokhtar, Ahmad Yunus Mohd Noor, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Fadlan Mohd Othman, Haziyah, Noor Lizza, Rosmawati , Zulkarnain Mohamed, Salmy Edawati & Nurul Ilyana.  (2017).  Islamiyyat: The International Journal Of Islamic Studies Vol 39 No 2 2017.  - Islamiyyat: The International Journal Of Islamic Studies. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  The Intellectual Legacy Of Al-tabari And Ibn Kamil In Miskawayh`s Tajarib Al-umam.  - Islamiyyat: The International Journal Of Islamic Studies. 
Ezad Azraai Jamsari, Ibnor Azli Ibrahim, Salasiah Hanin Hamjah, Zamri Arifin, Ahmad Irdha Mokhtar, Ahmad Yunus Mohd Noor, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Fadlan Mohd Othman, Haziyah Hussin, Noor Lizza Mohamed Said, Rosmawati Mohamad Rasit & Zulkarnain Mohamed.  (2016).  Islamiyyat: The International Journal Of Islamic Studies Vol 38 No 1 2016.  - Islamiyyat: The International Journal Of Islamic Studies. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Ummu Kalthum Abdul Hadi, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ammalina Dalillah Mohd. Isa.  (2022).  Notes On Social Development In The Ghaznavid Empire According To Selected Historiography Sources.  - International Journal Of Advanced Research (ijar).  512-517. 
Roziah Sidik @ Mat Sidek, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Mohd Jailani Abdulah.  (2021).  Epistemologi Dan Falsafah Berkaitan Terapi Muzik Dari Perspektif Cendekiawan Muslim.  - International Journal Of Islamic Thought.  110-119. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Miskawayh's Philosophy Of History In The Light Of Tajarib Al-umam.  - International Journal Of Islamic Thought.  25-37. 
Ermy Azziaty Rozali, Lukman Ibrahim, Md Yazid Ahmad, Izziah Suryani Mat Resad, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari.  (2020).  Rasulullah`s (pbuh) Administration: Model Of Good Governance.  - International Journal Of Advanced Research.  1195-1202. 
Mohd Jailani Abdullah, Roziah Sidik Mat Sidek, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Firuz Akhtar Mohamad Bohari.  (2020).  Analisis Sumber Pemahaman Falsafah Terapi Muzik Pada Abad Pertengahan Islam.  - Journal Of Al-tamaddun.  1-11. 
Roziah Sidik @ Mat Sidek, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Mohd Jailani Abdullah.  (2020).  Impact Of Music Therapy On Mental Patients: Review Based On Implementation Of Music Therapy In The Islamic Civilization.  - International Journal Of Business And Social Science.  102-108. 
Diani Mardiana Mat Zin, Suziyani Mohamed, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Zaizul Ab Rahman.  (2019).  Teachers' Knowledge And Practice In Implementing The Thematic Approach In Preschool.  - International Journal Of Civil Engineering And Technology.  1870-1881. 
Mohd Jailani Abdullah, Roziah Sidik @ Mat Sidek Dan Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2019).  Terapi Muzik Sebagai Rawatan Komplementari Di Bimarastan Al-mansuri Pada Abad Ke 13 Masihi.  - Journal Of Al-tamaddun.  27-36. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Noorsafuan Che Noh, Ezad Azraai Jamsari, Roziah Sidik & Ruzy Suliza Hashim.  (2018).  Phenomenon Of Islamic History Fiction Novel (ihfn) In Malaysia.  - Journal Of Engineering And Applied Sciences. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Noorsafuan Che Noh, Roziah Sidik & Ezad Azraai Jamsari.  (2017).  The Purification Of Historical Facts In The Novel, Umar Al-khattab: Reformis Dunia Islam.  - International Journal Of Civil Engineering And Technology.  758-770. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Norsaeidah Jamaludin, Ahmad Faathin Mohd Fadzil.  (2015).  Ibn Al-athir`s Philosophy Of History In Al Kamil Fi Al Tarikh.  - Asian Social Science.  28-34. 
Ezad Azraai Jamsari, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Azmul Fahimi Kamaruzaman And Adibah Sulaiman @ Mohamad.  (2012).  Warfare In The History Of The Marinid Military From The Chronicle Of Al-salawi.  - Australian Journal Of Basic And Applied Sciences.  6(8):65-73. 

Prosiding Terindeks

Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2012).  The Importance Of Learning Islamic History And Civilization Of Malaysia In The Building Of Human Capital And Identity Of The Muslim Society In Malaysia.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Buku Penyelidikan

Roziah Sidik, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Mohd Jailani Abdullah.  (2022).  Music In Health And Diseases.  - 13. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali.  (2022).  Pemikir Politik Islam Alam Melayu Di Malaysia.  - 15. 
Noorsafuan Che Noh, Azmul Fahumi Kamaruzaman, Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2021).  Peranan Tokoh Agama Dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Malaysia.  - 10. 
Muhammad Syakur Ahmad, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2021).  Falsafah Sejarah Malek Bennabi.  - 171. 
Noratiqah Ahmad Kazmar, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Falsafah Sejarah Syed Muhammad Naquib Al-attas: Analisis Teks Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu.  - 85. 
Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Ezad Azraai Jamsari.  (2017).  Peradaban Islam Di Asia: Isu Sejarah, Pendidikan Dan Sains Sosial.  - 16. 
Farid Mat Zain, Wan Kamal Mujani, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali, Ezad Azraai Jamsari, Izziah Suryani, Maheram, Napisah Karimah, Rabitah, Roziah, Salmah Ahmad & Muhammad Hanafi.  (2016).  Data Penyelidikan Bagi Dokumentari Tv Ulama Nusantara.  - 268. 
Ezad Azraai Jamsari, Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Muhammad Hanafi Kad Rusman, Wan Kamal Mujani & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Isu-isu Dalam Wakaf Pendidikan Tinggi.  - 171. 
Siti Nurulizah Musa, Wan Kamal Mujani, Roziah Sidik @ Mat Sidek & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2015).  `arab Spring`: Faktor Dan Impak.  - Bab 4 : 47-56. 
Noorsafuan Che Noh, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Roziah Sidik@mat Sidek.  (2015).  Transformasi Pengajian Melayu.  - 101-108. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Wan Kamal Mujani, Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali & Rabitah Mohamad Ghazali.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 120-128 (11). 
Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain & Roziah Sidik.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 129-141 (12). 
Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Hakim Zainal.  (2014).  Islam Dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 12 : 143-156. 
Izziah Suryani M.resad,azmul Fahimi Kamaruzaman,w.kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid Matzain,ezadazraai Jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah Dan Tokoh.  - 1-178. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari & Muhammad Firdaus Hafizi Fauzi.  (2014).  Islam Dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 261-271 (21). 
Izziah Suryani Mat Resad@arshad.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah Dan Tokoh.  - 68-76. 
Izziah Suryani Mat Resad@arshad & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah Dan Tokoh.  - 1-5. 

Bab Dalam Buku

Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali.  (2022).  Pemikir Politik Islam Alam Melayu Di Malaysia.  - 15. 
Roziah Sidik, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Mohd Jailani Abdullah.  (2022).  Music In Health And Diseases.  - 13. 
Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Nur Ayuni Mohd Isa.  (2022).  Filsafat Nusantara Dan Kearifan Lokal.  - 22. 
Noorsafuan Che Noh, Azmul Fahumi Kamaruzaman, Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2021).  Peranan Tokoh Agama Dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Malaysia.  - 10. 
Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Ezad Azraai Jamsari.  (2017).  Peradaban Islam Di Asia: Isu Sejarah, Pendidikan Dan Sains Sosial.  - 16. 
Ezad Azraai Jamsari, Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Muhammad Hanafi Kad Rusman, Wan Kamal Mujani & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Isu-isu Dalam Wakaf Pendidikan Tinggi.  - 171. 
Siti Nurulizah Musa, Wan Kamal Mujani, Roziah Sidik @ Mat Sidek & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2015).  `arab Spring`: Faktor Dan Impak.  - Bab 4 : 47-56. 
Noorsafuan Che Noh, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Roziah Sidik@mat Sidek.  (2015).  Transformasi Pengajian Melayu.  - 101-108. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Wan Kamal Mujani, Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali & Rabitah Mohamad Ghazali.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 120-128 (11). 
Izziah Suryani M.resad,azmul Fahimi Kamaruzaman,w.kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid Matzain,ezadazraai Jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah Dan Tokoh.  - 1-178. 
Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain & Roziah Sidik.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 129-141 (12). 
Izziah Suryani Mat Resad@arshad & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah Dan Tokoh.  - 1-5. 
Izziah Suryani Mat Resad@arshad.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah Dan Tokoh.  - 68-76. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari & Muhammad Firdaus Hafizi Fauzi.  (2014).  Islam Dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 261-271 (21). 
Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Hakim Zainal.  (2014).  Islam Dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 12 : 143-156. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman & Mustafa Ahmad.  (2014).  Demokrasi Dan Dunia Islam: Perspektif Teori Dan Praktik..  - 281-295. 
Farid Mat Zain.  (2009).  Daulah Uthmaniyah Dan Alam Melayu: Detik Kejatuhan Khilafah Islamiyah Di Turki 1924 Dan Reaksi Orang Melayu.  - 7:110-120. 
Azmul Fahimi Kamaruzzaman, Ermy Azziaty Rozali, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Izziah Suryani Arshad @ Mat Resad, Maheram Ahmad & Md Nor Abdullah.  (2009).  Proceedings Of The Malaysia Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization.  - 1338. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Wan Kamal Mujani, Mohd Rizal Palil, Mohd. Azlan Shah Zaidi, Wan Zawiah Wan Zin, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Barudin Baharin.  (2021).  Pelan Strategik T.e.r.a.s Universiti Kebangsaan Malaysia 2021-2025.  - 62. 
Muhammad Syakur Ahmad, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2021).  Falsafah Sejarah Malek Bennabi.  - 171. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali, Farid Mat Zain, Wan Kamal Mujani.  (2021).  Kursi Sheikh Othman Sarawak Di Ukm: Sejarah Dan Wawasan.  - 128. 
Noratiqah Ahmad Kazmar, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Falsafah Sejarah Syed Muhammad Naquib Al-attas: Analisis Teks Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu.  - 85. 
Farid Mat Zain, Wan Kamal Mujani, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali, Ezad Azraai Jamsari, Izziah Suryani, Maheram, Napisah Karimah, Rabitah, Roziah, Salmah Ahmad & Muhammad Hanafi.  (2016).  Data Penyelidikan Bagi Dokumentari Tv Ulama Nusantara.  - 268. 

Penerbitan Lain-lain

Ermy Azziaty Binti Rozali;izziah Suryani Bt. Mat Resad @ Arshad;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ezad Azraai Bin Jamsari;azmul Fahimi Bin Kamaruzaman;napisah Karimah Binti Ismail.  (2023).  Kerangka Pendidikan Pengajian Islam Berpacukan Revolusi Perindustrian Ke-4.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2021).  Big Live: Pemimpin Terkini Parti Menghadap Agong.  - 1. 
Wan Kamal Mujani, Mohd Azlan Shah Zaidi, Mohd. Rizal Palil, Wan Zawiah Wan Zin @ Wan Ibrahim, Azmul Fahmi Kamaruzaman, Zanudin Mohd. Daud, Nor Saribon Ramli, Barudin Baharin.  (2021).  Buletin Keberhasilan Strategik Bil 18/2021.  - Buletin Keberhasilan Strategik Bil 18/2021.  1-5. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2021).  Utama Muafakat Politik Demi Bangsa, Agama.  - Minda Pembaca, Berita Harian.  1-3. 
Mat Noor Mat Zain, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Wan Kamal Mujani, Hanis Atikah Jamal.  (2020).  Pembentangan Cadangan Penubuhan Kursi Wakaf Dato Dr Haron Din.  - 1-21. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Sejarah Falsafah Sejarah Islam.  - 1-3. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Penubuhan Kursi Wakaf Dan Endowmen Di Ukm.  - 1-13. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Survival Politk Melayu-islam Di Malaysia.  - 1-8. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Legasi Politik Razak-ismail Kekal Meredah Arus Masa.  - Rencana Berita Harian.  12. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Hagia Sophia Symbol Baharu Tamadun Turki.  - Ruangan Komentar Berita Harian.  11. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2020).  Cabaran Pn Kekal Survival Politik.  - Ruangan Komentar Berita Harian.  11. 
Wan Kamal Bin Mujani;ahmad Nidzammuddin Sulaiman;siti Rugayah Binti Tibek;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;noor Inayah Bt. Yaa`kub;ezad Azraai Bin Jamsari;ermy Azziaty Binti Rozali;azmul Fahimi Bin Kamaruzaman;kartini Binti Aboo Talib Khalid.  (2018).  Persepsi Dan Pengaruh `arab-spring` Di Kalangan Masyarakat Melayu Di Malaysia.  -
Ermy Azziaty Binti Rozali;wan Kamal Bin Mujani;izziah Suryani Bt. Mat Resad @ Arshad;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;farid Bin Mat Zain;ezad Azraai Bin Jamsari;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;azmul Fahimi Bin Kamaruzaman;rabitah Binti Mohamad Ghazali.  (2018).  Model Tadbir Urus: Analisis Amalan Terbaik Pentadbiran Rasullullah S.a.w.  -
Wan Kamal Bin Mujani;ahmad Nidzammuddin Sulaiman;mohd. Nasran Bin Mohamad;maheram Bt. Ahmad;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;azmi Bin Aziz;ezad Azraai Bin Jamsari;ermy Azziaty Binti Rozali;azmul Fahimi Bin Kamaruzaman;kartini Binti Aboo Talib Khalid;prof. Mad.  (2018).  Persepsi Masyarakat Multi-etnik Terhadap Wakaf Pendidikan Tinggi Negara.  -
Salasiah Hanin Hamjah & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2018).  Penyelidikan Berimpak Melalui Hubungan Dengan Industri 2017 - 2018 Fpi.  - Buletin Fakulti Pengajian Islam (futuristik). 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2018).  Karisma Pemimpin Lama Atau Ketandusan Pemimpin Muda.  - Kolum Muka Sepuluh Berita Harian. 
Ezad Azraai Bin Jamsari;wan Kamal Bin Mujani;ibnor Azli Bin Ibrahim;azmul Fahimi Bin Kamaruzaman;mohd Hafiz Bin Safiai.  (2018).  Pelestarian Sebuah Pemerintahan Stabil Berasaskan Sistem Ketenteraan Dan Ekonomi Kerajaan Nasriyyah Di Granada.  -
Ezad Azraai Jamsari, Wan Kamal Mujani, Ibnor Azli Ibrahim, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Mohd Hafiz Safiai & Faizatul Akma Ahmad Sakri.  (2018).  Dasar Pemerintahan Muhammad V Al-ghani Bi Allah Dalam Usaha Pengekalan Kuasa Kerajaan Nasriyyah Di Granada.  - Rampai Penyelidik Ukm Siri 5: Cabaran Perdana Islam Kontemporari. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2018).  Lunas Manifesto Bukan Pengukur Tunggal Nilai Prestasi Kerajaan.  - Berita Harian, Ruangan Muka Sepuluh. 
Nurul Fatihah Bt Rusli, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Faktor Ketidaksepakatan Intelektual Islam Zaman Pertengahan.  - 1. 
Norhidayah Mohd Mukhtar, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Perpustakaan- Perpustakaan Awal Tamadun Islam.  - 1. 
Muhammad Iqbal Haq Bin Ibrahim, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Transisi Penulisan Al-tabari Dalam Penukilan Periwayatan Tarikh Al-rusul Wa Al-muluk.  - 1. 
`afaf Bt Md Din, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Historiografi Ibn Al-qutiyah.  - 1. 
Suhaimi Sidek, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Al-mas`udi Dalam Karya Kitab Al-tanbih Wa Al-isyraf.  - 1. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Cabaran Pembinaan Tamadun Abad Ke-21.  - 1-7. 
Siti Hajar Yusoff, Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Kitab Futuh Al-buldan Al-baladhuri.  - 1. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Manhaj Islam Malaysia.  - 1-24. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Dunia Islam Dan Revolusi Perindustrian Ke-4.  - 1-6. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Manhaj Dan Perspektif Islam Malaysia.  - 1-12. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Assalamualaikum Tv Hijrah.  - 7 Dekad Umno Menakhodai Islam Di Malaysia: Wacana Sempena Perhimpunan Agung Umno 2017.. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Malaysia Hari Ini, Tv3.  - Wawancara Tentang Penganjuran Nadwah Ulama Nusantara (nun)7 2017 Di Fakulti Pengajian Islam, Ukm. 
Wan Kamal Mujani, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Roziah Sidik, Zamri Arifin, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain, Izziah Suryani Mat Resad, Maheram Ahmad & Md Nor Abdullah, Suhaila Zailani, Zulkarnain Mohamed.  (2017).  Montaj Profil Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fpi, Ukm.  - Youtube.com.  1-15. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Madrasah: Jalur Sutera Ilmu.  - Dokumentari Tv3. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Islam Mengakrabkan Brunei, Malaysia.  - Artikel Ruangan Komentar Berita Harian.  11. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2017).  Sejarah Gerakan Politik Islam Di Malaysia.  - 1-6. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ahmad Faathin Mohd Fadzil.  (2016).  Poster Yang Dipamerkan Pada Pameran & Pertandingan Poster Penyelidikan & Inovasi Sejarah & Tamadun Islam.  - Kandungan Historiografi Syeikh Ahmad Al-fatani Dalam Kitab Hadiqat Al-azhar Wa Al-rayahin. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Hakimi Shukri, Lukman Ibrahim, Noratiqah Ahmad Kazmar, Nurhidayah Sufie, Zulfa Zainol.  (2016).  Poster Yang Dipamerkan Pada Pameran & Pertandingan Poster Penyelidikan & Inovasi Sejarah & Tamadun Islam.  - Falsafah Sejarah Al-attas Pada Senibina Bangunan Islah, Uiam. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Umno, Pas Bergandingan Tegakkan Agama.  - Ruangan Komentar Bh (berita Harian). 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Sejarah Politik Umno Kelantan Dalam Pilihanraya Umum Malaysia 2008 Dan 2013.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Umat Perlu Kembali Kepada Ajaran Islam Sebenar.  - Ruangan Komentar Bh (berita Harian). 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Historical Interpretation And Analysis.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Knowing History And Civilization Through The Maraji (reference) Works.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  The Concept Of Muslim Historiography.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  The Development Of Muslim Historiography.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Kesan Politik Mahathir-anwar Masih Samar.  - Ruangan Komentar Berita Harian.  9. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Polemik Antara Agamawan Kelirukan Ummah.  - Berita Harian: Ruangan Muka Sepuluh; Dari Kaca Mata. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Epistemologi: Konsep Dan Perkembangan.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Peranan Pensyarah Muda Terhadap Survival Melayu.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Ibn Khaldun Dan Pemugaran Idea Fiqh Al-hadharah.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Perlu Promosi Perjuangan Tegak Syiar Islam.  - Berita Harian, Ruangan Muka Sepuluh: Dari Kaca Mata.  10. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Dokumentari Ulama Nusantara Kukuh Jalinan Diplomatik Asean.  - Ruangan Komentar Bh (berita Harian).  1-2. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Parti Serpihan Warnai Kembali Politik Tanah Air.  - Ruangan Komentar Bh (berita Harian).  1. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Sejarah Sosial Sekitar Pembangunan Lembangan Sungai Langat.  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2015).  Sejarah Jawatan Timbalan Perdana Menteri.  - Ruangan Rencana Berita Harian. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2015).  Cabaran Transformasi Pengajian Islam.  - Ruangan Rencana Berita Harian. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2015).  Kerjasama Mahasiswa, Masyarakat Penggerak Kejayaan Universiti.  - Ruangan Rencana Berita Harian. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2015).  Dilema Pas Dalam Pakatan Tanpa Nik Aziz.  - Ruangan Rencana Berita Harian. 
Dr. Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2014).  Ukm, 44 Tahun Lindungi Amanah Ilmu Negara.  - Berita Harian (17.5.2014). 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2014).  Dr Azmul Fahimi Kamaruzaman | 5 November 2014 | Penulisanan Artikel Popular (2/2).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2014).  Dr Azmul Fahimi Kamaruzaman | 5 November 2014 | Penulisanan Artikel Popular (1/2).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2014).  Rencana Berita Harian.  - Penjajahan Portugis Hapus Tamadun Islam Di Melaka. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2014).  Sarawak Tenang, Selangor Bergelora.  - Rencana Akhbar Berita Harian. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Dokumentari Jejak Ulama Nusantara Episod 7: Syeikh Haji `umar Che Ahmad (terengganu).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Dokumentari Jejak Ulama Nusantara Episod 6: Syeikh Abdul Mubin Al-jarimi Al-fatani (pahang).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Dokumentari Jejak Ulama Nusantara Episod 5: Dato` Perdana Nik Mahmud (kelantan).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Dokumentari Jejak Ulama Nusantara Episod 4: Syeikh Haji Abdul Latif Thambi (melaka).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Dokumentari Jejak Ulama Nusantara Episod 3: Syeikh Haji Abu Bakar Alim Muar (johor).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Berita Harian.  - Ukm, 44 Tahun Lindungi Amanah Ilmu Negara. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Dokumentari Jejak Ulama Nusantara Episod 8: Syeikhul Islam Tengku Mahmud Zuhdi (selangor).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Dokumentari Jejak Ulama Nusantara Episod 1: Syeikh Wan Sulaiman Wan Sidek (kedah).  -
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Muhammad Nazmi Abd Halim.  (2013).  Konsep Manuskrip Hikayat Mujizat Nabi.  - International Seminar On Islamic Manuskript: Empowering Manuskrip To The Wolrd. 
Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2013).  Dokumentari Jejak Ulama Nusantara Episod 2: Syeikh Abdullah Fahim (pulau Pinang).  -
Norsaeidah Jamaludin, Azmul Fahimi Kamaruzaman,.  (2013).  Falsafah Sejarah Ibn Al-athir Dalam Muqaddimah Al-kamil Fi Al-tarikh.  - Simposium Antarabangsa Falsafah Islam 2013. 
Wan Saifullah Abdul Ghani, Azmul Fahmi Kamaruzaman.  (2013).  Kerangka Falsafah Sejarah Islam.  - Simposium Antarabangsa Falsafah Islam (safi) 2013. 
Azmul Fahmi Kamurazaman, Farid Zulkiflee, Sabri Mohammad.  (2013).  Manuskrip Ijazah Haji Musa Tahir Bukit Marak Al-kelantani Dalam Ilm Al-qiraat.  - Simposium Antarabangsa Ke 4 Ukm-kyoto Universiti 2013 : Islam, Peradaban Dan Sains (isimcas 2013). 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Muhd Firdaus Hafizi Fauzi.  (2013).  Epistemologi Mencari Jodoh Melayu Dalam Syair Laksanan Kita (mss 2590).  - International Seminar On Islamic Manuscript" Empowering Islamic Manuscript To The World. 
Noorsafuan Che Noh & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2012).  Analisa Fakta Dan Fiksyen Sejarah Dalam Novel Sejarah Islam Salahudin Ayubi: Penakluk Jerusalem.  - Diskusi Ilmiah Novel Sejarah Islam Siri 1. 
Noorsafuan Che Noh & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2012).  Analisis Fakta Dan Fiksyen Sejarah Dalam Novel Sejarah Islam Salahudin Ayubi: Penakluk Jerusalem.  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembinaan Kerangka Pemikiran Politik Mughal dan Relevansinya dalam Memperkasa Kesepaduan Sosial di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti

Tamat

Falsafah Sejarah Syed Muhammad Naquib al-Attas: Analisis Teks Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu , Ketua Projek , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
Pembinaan Kerangka Epistemologi dalam Naratif Islam Era Malaysia Baharu , Ketua Projek , 15-12-2019 sehingga 14-12-2022 , Universiti
Penyediaan Sumber Sejarah Lapangan dan Arkib Bagi Penerbitan Dokumentasi TV `Ulama Nusantara` oleh Bahagaian Media Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , Ketua Projek , 25-06-2012 sehingga 24-06-2014 , Universiti
Pemurnian Fakta Sejarah dalam Fiksyen Penulisan Novel berasaskan Sejarah Islam di Malaysia , Ketua Projek , 04-04-2012 sehingga 03-10-2014 , Kebangsaan
Perkembangan Idea Sejarah Di Kalangan Sejarahwan Arab-Islam Pada Abad Pertengahan , Ketua Projek , 01-12-2010 sehingga 30-11-2012 , Universiti
Kerangka Pendidikan Pengajian Islam Berpacukan Revolusi Perindustrian ke-4 , Penyelidik Bersama , 15-12-2019 sehingga 14-12-2022 , Universiti
GAGASAN RAHMATAN LIL ALAMIN DALAM MEMBENTUK POLITIK LESTARI MENUJU WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030 , Penyelidik Bersama , 02-10-2019 sehingga 31-01-2020 , Kebangsaan
PERANAN WANITA DALAM MENGEKANG DAN MEMBANTERAS EKSTREMISME DI RANTAU ASIA TENGGARA , Penyelidik Bersama , 19-03-2018 sehingga 19-12-2018 , Kebangsaan
PEMANTAPAN BAHASA ARAB PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM MELALUI MEDIUM MUASKAR LUGHAWI , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 30-04-2018 , Kebangsaan
Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-08-2016 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
Model Tadbir Urus: Analisis Amalan Terbaik Pentadbiran Rasullullah S.A.W , Penyelidik Bersama , 02-11-2015 sehingga 01-05-2018 , Kebangsaan
Lonjakan Bidang Kebudayaan Arab & Peradaban Islam Dalam Penerbitan dan Sitasi UKM , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Lonjakan Penerbitan Dalam Kajian Asia Barat , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Pelestarian Sebuah Pemerintahan Stabil Berasaskan Sistem Ketenteraan dan Ekonomi Kerajaan Nasriyyah di Granada , Penyelidik Bersama , 01-06-2015 sehingga 31-05-2017 , Universiti
Pembangunan Modul Pensijilan halal bagi pengusaha IKS makanan di Hulu Langat dan Kuala Langat, Selangor. , Penyelidik Bersama , 01-03-2015 sehingga 28-02-2018 , Universiti
Pelestarian Ekonomi Melayu Islam , Penyelidik Bersama , 01-11-2014 sehingga 31-10-2016 , Universiti
50 Tahun Persekutuan Malaysia: Pencapaian, Cabaran dan Masa Depan , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-01-2017 , Universiti
PENYEDIAAN SUMBER SEJARAH LAPANGAN DAN ARKIB BAGI PENERBITAN DOKUMENTARI `ULAMA NUSANTARA` OLEH PRIMEWORKS STUDIO, TV3 , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-07-2016 , Kebangsaan
Pemugaran Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah dan Tamadun Islam Era Andalusi Menerusi Web lostislamichistory.com , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-07-2015 , Kebangsaan
Lonjakan Bidang Kebudayaan Arab & Peradaban Islam dalam Situasi Universiti Penyelidikan , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Lonjakan Bidang Kajian Asia Barat dalam Penerbitan Berimpak Tinggi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Pemerkasaan Penerbitan dalam Penyelidikan FPI , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
PERSEPSI MASYARAKAT MULTI-ETNIK TERHADAP WAKAF PENDIDIKAN TINGGI NEGARA , Penyelidik Bersama , 01-01-2014 sehingga 30-06-2017 , Kebangsaan
PERSEPSI DAN PENGARUH `ARAB-SPRING` DI KALANGAN MASYARAKAT MELAYU DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-11-2013 sehingga 31-07-2016 , Universiti
PEMERKASAAN KELOMPOK THE BOTTOM 40 , Penyelidik Bersama , 01-08-2013 sehingga 30-04-2016 , Universiti
PENYEDIAAN SUMBER SEJARAH LAPANGAN DAN ARKIB BAGI PENERBITAN DOKUMENTARI ‘ULAMA NUSANTARA’ OLEH PRIMEWORKS STUDIO, TV3 , Penyelidik Bersama , 10-05-2013 sehingga 08-11-2016 , Universiti
Memperkasa Penyelidikan Asia Barat , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
MEMPERKASAKAN PENYELIDIKAN ASIA BARAT , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-12-2013 , Universiti
Pembangunan e-Kandungan dalam P&P Sejarah dan Tamadun Islam di Alam Melayu , Penyelidik Bersama , 30-06-2012 sehingga 30-06-2014 , Universiti
Pembangunan dan Pelaksanaan Modul `Sejarah Ketenteraan Islam` di Institusi Latihan dan Kefahaman Islam (ILMI), Angkatan Tentera Malaysia , Penyelidik Bersama , 25-06-2012 sehingga 24-12-2014 , Universiti
Pembelajaran Berasaskan Web dalam Pemantapan Pengajian Sejarah dan Tamadun Islam Era Andalusia , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-12-2013 , Universiti
Pembinaan e-Kandungan bagi Pelajar Modul Sejarah dan Tamadun Islam Berdasarkan Dokumen Arkib , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-12-2013 , Universiti
Inovasi, Penilaian dan Penambahbaikan , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2013 , Universiti
Model Interaksi Antara Tamadun Berpusatkan Nilai Teras Tamadun Islam , Penyelidik Bersama , 04-04-2012 sehingga 03-04-2014 , Kebangsaan
Penerokaan fakta sejarah dalam hubungan dawlah uthmaniyah dan masyarakat melayu , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 07-08-2012 , Universiti
Keunggulan Ketenteraan Uthmaniyah: Penerapan dan Pemantapan dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Bidang Sejarah dan Tamadun Islam di Fakulti Pengajian Islam , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia: Satu Kajian Terperinci untuk Membangunkan Modul bagi Kursus PpPJ 1223 (Sehjarah Islam di Malaysia) , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Hubungan Turki Uthmaniyah-Johor : Kajian Dari Aspek Sejarah , Penyelidik Bersama , 01-12-2010 sehingga 30-11-2012 , Universiti
Pemeribumian Sains Dalam Tamadun Islam , Penyelidik Bersama , 01-12-2010 sehingga 30-11-2012 , Universiti
Perkembangan Kelas menengah Muslim Dan Peminggiran Ekstremisme , Penyelidik Bersama , 01-10-2010 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Sumbangan Peradaban Arab-Islam Terhadap Masyarakat Melayu di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-06-2008 sehingga 31-12-2011 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2014
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2021

Anugerah-anugerah Lain

Anugerah Tesis Cemerlang , 2021
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2020
Anugerah Tesis Cemerlang , 2019
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2017
Anugerah Penerbitan , 2016
Ikon Pemuda Akademik , 2014
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2014
Anugerah Pengajar Cemerlang , 1899
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

DIMENSI PERKEMBANGAN FALSAFAH SEJARAH ISLAM PASCA IBN KHALDUN, NABEELA AKRASHA BINTI SURTAHMAN, Sarjana
Edward W. Said dan Kepengarangan Karya Orietalism, NAJAH FATIHAH BINTI MAT RANI, Sarjana
FALSAFAH SEJARAH MUHAMMAD JAMIL BAYYUHUM DALAM KARYA FALSAFAH AL-TARIKH AL-UTHMANI, MUHAMMAD ALIF FITRI BIN ABDUL HALIM, Sarjana
Shaykh 'Uthman Sarawak (1864-1921) : Jaringan Religion-Intelektual dan Transmisi Wacana, MOHAMMAD FAZRIL BIN MOHD SALEH, Sarjana
AWANG MOHAMAD HAFFIS BIN AWANG LIMAN, Sarjana
"Pembaharuan Yusoff Zaky Yacob Dalam Penerbitan Majalah Pengasuh", SITI NORBAINI BINTI IBRAHIM, Sarjana
Tatawwur al-Khadmat al-Baridiyyah fi al-'Asr al-Abbasi al-Awwal, AGHILA ALI M. DABIAA, Sarjana
RASHED ABDULAZIZ RASHED ALFRRAJ, Sarjana
Arab Thinking at The End of The Ottoman State Factors, Pioneers and Influence, HEMID-KH-HUSSEIN, Sarjana
Konsep dan Epistemologi Sejarah Ibn al-Athir dalam al-Kamil fi al-Tarikh, NORSAEIDAH BINTI JAMALUDIN, Sarjana
ubahsuai tajuk., NURUL HAMIDZAH BINTI MOHD ZAFARI, Sarjana
Revolusi iran 1979 dan Kesannya terhadap golongan Intelektual melayu di Malaysia., MOHD SAMSUDDIN BIN HARUN, Sarjana
MUHAMMAD KHAIRUL SYAFIQ BIN ABDUL MU'IN, Sarjana
pemikiran islah dan Tajdid Mehmed Birgivi Efenci (1522-1573M) dalam Bukunya Al-Tarlqah, HASRIZAL BIN ABDUL JAMIL, Sarjana
TIDAK BERJAYA - Pembentangan proposal pada 9 Januari 2019. Perlu pembentangan semula, NUR HANIS AB WAHID, Sarjana
konsep novel fiksyen sejarah islam., HAZENI BINTI HARUN, Sarjana
KONSEP SEJARAH AL-DHAHABI DALAM AL-'IBAR FI KHABAR MAN GHABAR, WAN SAIFULLAH BIN WAN ABDUL GHANI, Sarjana
"Peranan Wan Mohd Shaghir Abdullah Dalam Penerbitan Semula Karya-Karya Ulama Melayu, MUHAMMAD FIRDAUS HAFIZI BIN FAUZI, Sarjana
FARID BIN ZULKIFLEE, Sarjana
Al-Munadamah In The Era of Caliph Almutawakkil 'Ala Allah, SIHAM MILAD AMAR GUMA, Sarjana
Metodologi Philip K. Hitti dalam Historiografi Capital Cities of Arab Islam., SITI ZAKIAH BINTI YUNUS, Sarjana
Pekanan Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi Dalam Perkembangan Islam di Malaysia, NURSAERA BINTI MOHD DAHALAN, Sarjana
Metode Historiografi Syeikh Ahmad al-Fatani Dalam Kitab Hadiqat al-Azhar Wa, AHMAD FAATHIN BIN MOHD FADZIL, Sarjana
METODE HISTORIOGRAFI IBN AL-ARABI TENTANG KHULAFA' AL-RASHIDIN DALAM, ROSLAN BIN ABDUL RAHMAN, Sarjana
EPISTEMOLOGI HISTORIOGRAFI SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS DALAM, NORATIQAH BINTI AHMAD KAZMAR, Sarjana
Teori Kitaran Tamadun Malek Bennabi, MUHAMMAD SYAKUR BIN AHMAD, Sarjana
Peranan Jilsah Al-Turuq Al-Sufiyyah Terhadap Pentadbiran Islam di Negeri Sembilan, MUHAMMAD IQBAL HAQ BIN IBRAHIM, Sarjana
NUR AIN BINTI RAMDZAM, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Undi 18 Penglibatan Pengundi Muda pada Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke15, MUHAMMAD FERHAD BIN AZUAR, Doktor Falsafah
" Pemantapan Integriti Oleh Wazir al-Wuza Nizam Al-Mulk Pada Zaman Pemerintahan, NOR NAJDAH BINTI AB. RAHMAN, Doktor Falsafah
EPISTEMOLOGI SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS TENTANG SEJARAH KEDATANGAN DAN PENYEBARAN ISLAM DI ALAM MELAYU, AIDIL FARINA BINTI OMAR, Doktor Falsafah
AHMAD FAATHIN BIN MOHD FADZIL, Doktor Falsafah
Pemurnian Fakta dalam Novel Sejarah Islam Terpilih di Malaysia., NOORSAFUAN BIN CHE NOH, Doktor Falsafah
PERANAN WANITA DALAM MENGEKANG DAN MEMBANTERAS EXTREMISME, NURFIDA'IY BINTI SALAHUDDIN, Doktor Falsafah
Sejarah Perbandaran Bandar Tripoli Barat Era Pemerintahan Dinasti Karamnali, MUSTAFA. FARAG. A. ABDALLA, Doktor Falsafah
Epistemologi Terapi Muzik dan Aplikasinya di Bimarastan al-Mansuri pada Abad ke -13 Masihi, MOHD JAILANI BIN ABDULLAH, Doktor Falsafah
AMMALINA DALILLAH BT MOHD ISA, Doktor Falsafah
PEMBANGUNAN INSTRUMEN NILAI ETIKA DAN MORAL DALAM KALANGAN, RUSLAN BIN HASSAN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Ahli Panel Rancangan TV Asalamualaikum Bertajuk 'Boikot: Emosi atau Berinformasi?' , 11-08-2014 sehingga 11-08-2014 , Kebangsaan
Pakar Rujuk Bagi Artikel berjudul 'Bolehkah Sirah dinovelkan?' , 01-08-2014 sehingga 01-09-2014 , Kebangsaan
Penceramah Program Seminar Ketamadunan Islam Bertajuk 'Palestin: Bumi Dijanjikan' , 11-09-2014 sehingga 11-09-2014 , Negeri
Panel Penilai Artikel Untuk Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari , 14-05-2014 sehingga 29-05-2014 , Antarabangsa
Seminar Memartabatkan Sejarah: Siri 5 , 30-03-2015 sehingga 18-04-2015 , Kebangsaan
Jurnal MANU UMS , 20-08-2015 sehingga 20-09-2015 , Antarabangsa
Ahli Panel Rancangan 'Pentas Dakwah' TV al-Hijrah , 01-12-2015 sehingga 03-12-2015 , Kebangsaan
Ahli Panel Pemikir Kumpulan Strategik , 29-10-2015 sehingga 12-12-2015 , Kebangsaan
Jawatankuasa Ad Hoc Majlis Menandatangani MoA UKM-PWS 2015 , 27-11-2014 sehingga 08-01-2015 , Kebangsaan
Jawatankuasa Ad Hoc Majlis Menandatangani LOI UKM-PSMCS 2015 , 18-03-2015 sehingga 15-04-2015 , Kebangsaan
Program Kembara Kasih Kelantan , 02-06-2016 sehingga 02-06-2016 , Kebangsaan
Bengkel Kepimpinan Strategik , 14-08-2016 sehingga 16-08-2016 , Kebangsaan
Seminar Islam dan Tamadun di Malaysia , 21-10-2016 sehingga 21-10-2016 , Kebangsaan
Ketua Panel Pemikir Strategik Di Pejabat Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri , 03-08-2015 sehingga 31-07-2017 , Kebangsaan
Kem Qiyadi: Kursus Jatidiri Mahalela 2016 , 08-11-2016 sehingga 08-11-2016 , Kebangsaan
Fellow (Kontrak) di Akademi Pengurusan Yapiem Sdn. Bhd. , 01-12-2016 sehingga 30-11-2017 , Kebangsaan
Kajian Penyelidikan Bagi Subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (MPU3123) , 30-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jurnal IJWAS , 14-06-2017 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Ahli Panel Bagi Bahagian Membangun Ilmu Pengurusan Islami Akademi Pengurusan YAPIEM SDN BHD (AKADEMI) , 01-08-2017 sehingga 01-08-2019 , Kebangsaan
Panel Semakan Manuskrip Karya Ilmiah Pengurusan Islami Akademi Pengurusan YAPIEM , 02-08-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Panel Semakan Manuskrip Karya Ilmiah Pengurusan Islami Akademi Pengurusan YAPIEM , 28-04-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Panel Semakan Manuskrip Karya Ilmiah Pengurusan Islami Akademi Pengurusan YAPIEM , 09-03-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Panel Semakan Laporan Geran Penyelidikan Pengurusan Islami Akademi Pengurusan YAPIEM , 02-08-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Penilai Cadangan Kajian Doktor Falsafah Peradaban Islam, Institut Islam Hadhari Calon Mohd Azrin Wahid (P78666) , 26-01-2017 sehingga 06-02-2018 , Kebangsaan
Jawatankuasa Persidangan Nadwah Ulama Nusantara (NUN) Kali 7 2017 , 06-07-2017 sehingga 09-08-2017 , Antarabangsa
Jawatankuasa Simposium Expo Pembelajaran Pengajian Arab dan Tamadun Islam 2017 , 29-11-2017 sehingga 15-12-2017 , Kebangsaan
Jawatankuasa Ad Hoc Majlis Menandatangani LOI UKM-IWM 2017 , 13-02-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam , 01-03-2017 sehingga 28-02-2019 , Kebangsaan
Pegawai Khas Bentara , 27-10-2017 sehingga 31-10-2017 , Kebangsaan
Panel Pemikir Pengurusan Islam Manhaj Malaysia , 07-12-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Ahli Jawatankuasa Kertas Kerja dan Prosiding International Conference On Muslim Society and Thought (IC-MUST 2017) , 05-06-2017 sehingga 04-10-2017 , Antarabangsa
Kolokium Siswazah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia dan UKM , 17-07-2018 sehingga 17-07-2018 , Antarabangsa
Menyampaikan ceramah dan membangunkan modul kursus kepada peserta kursus modul Diploma Pengurusan Islam JAKIM Siri V 2018 , 07-02-2018 sehingga 07-02-2018 , Kebangsaan
Penceramah FELO Muda Dakwah 8 2018 , 22-02-2018 sehingga 22-02-2018 , Kebangsaan
Semakan Manuskrip Karya Ilmiah Pengurusan Islami , 12-01-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Semakan Laporan Geran Penyelidikan Ilmu Pengurusan Islami , 15-01-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jurnal Wasatiyyah Malaysia , 13-04-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Program Ihya Ramadhan 2018 , 25-05-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Sekularisasi dalam Perundangan Turki dan Kesannya Terhadap Masyarakat , 13-04-2018 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
al-khitab al-siyasi li harakah al hamas ala mustawa al dawli , 22-11-2018 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Journal al-Tamaddun , 13-12-2018 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 02-07-2020 sehingga 02-07-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 02-07-2020 sehingga 02-07-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 04-06-2020 sehingga 04-06-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 09-07-2020 sehingga 09-07-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 09-07-2020 sehingga 09-07-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 09-07-2020 sehingga 09-07-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 11-06-2020 sehingga 11-06-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 11-06-2020 sehingga 11-06-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 11-06-2020 sehingga 11-06-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 11-06-2020 sehingga 11-06-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 25-06-2020 sehingga 25-06-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 25-06-2020 sehingga 25-06-2020 , Kebangsaan
Dialog Pendidikan Majlis Dakwah Negara (MDN) , 25-06-2020 sehingga 25-06-2020 , Kebangsaan
International Abidin Webinar Series , 05-12-2021 sehingga 05-12-2021 , Antarabangsa
Penyampai Suara Latar dalam Video Montaj Pelancaran Kursi Sheikh Othman Sarawak , 17-09-2021 sehingga 30-09-2021 , Kebangsaan
Fiqh Daulah Parti Islam SeMalaysia (PAS) di Terengganu 1999-2004 dan Piagam Madinah , 19-07-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Fiqh Daulah Parti Islam SeMalaysia (PAS) di Terengganu 1999-2004 dan Piagam Madinah , 19-07-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya , 05-10-2022 sehingga 05-10-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.38/2016 Ahmad Sobrie Hj. Ab. Rahman (P72375) , 21-03-2016 sehingga 20-06-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2018 , 01-07-2018 sehingga 30-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA KEBAJIKAN - PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA KOLABORASI/PENGANTARABANGSAAN/MOBILITI-PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA KOLOKIUM SISWAZAH DAN PRASISWAZAH PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM (e-KOSPATI 3.0) 2021 , 07-07-2021 sehingga 09-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) PROGRAMME - PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM , 28-07-2021 sehingga 27-07-2022 , Universiti
AHLI JAWATANKUASA PENDANAAN/GERAN INDUSTRI PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN BUKU , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PENYELIDIKAN BERIMPAK FRGS/DANA RU , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2018 , 01-07-2018 sehingga 30-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK INDUK HUBUNGAN UKM DENGAN PRINCESS NARADHIWAS UNIVERSITY , 01-06-2019 sehingga 31-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK INDUK KURSI SYEIKH HAJI UTHMAN BIN HAJI ABDUL AL-WAHHAB SARAWAK DI UKM , 09-01-2019 sehingga 08-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK INTERNATIONAL CONFRENCE ON ISLAM DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY IN SOUTHEAST ASIA , 28-11-2019 sehingga 29-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK MAJLIS MENANDATANGANI MoA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM DENGAN WANITA PERKIM KEBANGSAAN , 13-03-2020 sehingga 13-03-2020 , Universiti
AJK SEMINAR TAMADUN DAN WARISAN 2019 , 24-01-2019 sehingga 24-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Pelaksana Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) , 10-12-2021 sehingga 09-12-2026 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kursi Sheikh Othman Sarawak , 22-06-2022 sehingga 21-06-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Anugerah Kualiti Fakulti Pengajian Islam , 22-02-2016 sehingga 13-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Anugerah Kualiti Fakulti Pengajian Islam , 22-02-2016 sehingga 30-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BIDANG KEBERHASILAN UTAMA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 01-11-2014 sehingga 01-11-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bengkel Penerbitan Artikel Jurnal Berindeks, Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, FPI , 16-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA AD-HOC SAMBUTAN MAHRAJAN 40 TAHUN JPATI , 03-02-2014 sehingga 31-12-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA FPI-LZNK , 31-03-2021 sehingga 30-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA INDUK EKSA UKM , 02-08-2022 sehingga 01-08-2025 , Universiti
JAWATANKUASA KOLOKIUM ANTARABANGSA SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM UKM 2014 , 14-10-2014 sehingga 31-12-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KONGRES PEMERKASAAN BAHASA DAN TAMADUN ALAM MELAYU , 15-08-2022 sehingga 29-09-2022 , Universiti
JAWATANKUASA KURSI DATO , 09-09-2020 sehingga 09-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA MENANDATANGANI MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) UKM-MAJLIS AGAMA DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN , 01-01-2017 sehingga 31-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2014-2015 JABATAN PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM , 29-12-2014 sehingga 16-01-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENGAGIHAN TABUNG AMAL FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 21-12-2018 sehingga 20-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENGUMPULAN DANA TABUNG AMAL FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 28-04-2017 sehingga 27-04-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENGUMPULAN DANA TABUNG AMAL FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 21-12-2018 sehingga 20-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI (SAHSIAH) , 01-01-2023 sehingga 31-12-2024 , Universiti
JK Rayuan Siswazah FPI , 01-09-2015 sehingga 31-08-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Anugerah Kualiti dan Inovasi , 01-09-2015 sehingga 31-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk 5S/EKSA UKM , 01-01-2021 sehingga 30-06-2022 , Universiti
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa Induk dan Penarafan Kelestarian UKM , 07-10-2022 sehingga 06-10-2024 , Universiti
Jawatankuasa Jaringan dan Penjanaan, FPI , 15-10-2018 sehingga 14-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Profesor Adjung Fakulti Pengajian Islam 2021 , 11-03-2021 sehingga 11-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik 2020/2021 , 06-10-2020 sehingga 06-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IX 2021 , 14-06-2021 sehingga 29-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Nadwah Ulama Nusantara (NUN) Tahun 2015 , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Prasiswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti), ArabiC , 11-03-2022 sehingga 11-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Siswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti), ARabic , 10-03-2022 sehingga 10-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Pelajar/Kelab NAHDAH , 10-03-2022 sehingga 11-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Peperiksaan Lisan Siawasah , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Prasiswazah dan Siswazah Sem 1 dan 2 Sesi Akademik 2017-2018 , 11-10-2017 sehingga 12-01-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pengajian Siswazah FPI , 15-05-2015 sehingga 14-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Ui Greenmetric World University Rankings UKM , 01-09-2021 sehingga 31-08-2024 , Universiti
Jurnal Islamiyyat , 02-07-2014 sehingga 01-07-2017 , Universiti
Kursus PPPL 1992 Latihan Amali Industri FPI , 29-06-2015 sehingga 28-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MENSYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 38/2022 , 21-06-2022 sehingga 21-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN IJAZAH SARJANA PENGAJIAN ISLAM BIL. 31/2022 NIK ABDUL AZIZ ISMAIL (P92943) , 10-06-2022 sehingga 10-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL. 56/2022 (AMIRA ADILA SABRI - P104126) , 07-12-2022 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Majlis MoA Antara UKM Dengan Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia , 03-10-2018 sehingga 03-10-2018 , Universiti
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 18/2023 - Aina Zafirah binti Samsudin (P110112) , 31-07-2023 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil. 59/2018 Nurul Wardah Nazifah Razali P83638 , 24-05-2018 sehingga 24-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.44/2020 Muhammad Syakur Ahmad (P90059) , 29-12-2020 sehingga 29-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.Salina Che Omar (P78842) , 14-01-2018 sehingga 14-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 10/2019 Osama Saad Ali (P77222) , 18-03-2019 sehingga 18-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 14/2018 Muhammadzakee Niteemoh (P50585) , 03-04-2018 sehingga 03-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 15/2018 Noorsafuan bin Che Noh (P69829) , 03-04-2018 sehingga 03-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 32/2019 Mustafa Farag Ali Abdalla (P74463) , 25-11-2019 sehingga 25-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 34/2019 Mohd Jailani bin Abdullah (P88587) , 13-11-2019 sehingga 13-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 5/2019 Ahmad Faathin Mohd Fadzil (P78523) , 04-01-2019 sehingga 04-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 6/2019 Abobaker M Ebaej (P72385) , 11-01-2019 sehingga 11-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil.13/2017 Nur Ainul Basyirah Alias P77121 , 10-04-2017 sehingga 10-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil.15/2017 Siti Norizam Zakaria P72846 , 21-04-2017 sehingga 21-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil.22/2017 Khairul Anuar Abu Othman P60375 , 18-05-2017 sehingga 18-05-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil. 119/2018 - Zulhelman Roslan (P78828) , 03-12-2018 sehingga 03-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.108/2017- Siti Zakiah Yunus (P73371) , 13-12-2017 sehingga 13-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.17/2017 Norhaniza Sulaiman P67551 , 05-01-2017 sehingga 06-02-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.19/2016- Mohaned Wadia Hussien (P74450). , 09-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.19/2017 Norlizah Binti Samat @ Nasir P75133 , 05-01-2017 sehingga 06-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.2/2017 Musa Ismail Saleh Hussein (P78745) , 08-09-2016 sehingga 07-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.23/2016- Somaya M.A Abunima (P74446). , 23-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.30/2017 Siti Rohani Misropi P72376 , 01-02-2017 sehingga 01-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.39/2016 Muhammad Asyraf Mohd (P72830) , 21-03-2016 sehingga 20-06-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.59/2016 Siham Milad Amar Guma (P72383) , 21-03-2016 sehingga 20-06-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.6/2017 Raihana Mohd Yusof P74456 , 20-09-2016 sehingga 29-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.60/2017 Siti Aisyah Ishak @ Isah P77225 , 15-05-2017 sehingga 02-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.61/2016 Mastura Binti Bohari (P73430) , 21-03-2016 sehingga 20-06-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.61/2017 Muhammad Faiz Abdullah P72380 , 28-04-2017 sehingga 29-06-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.62/2018- Siti Rahmah Borham (P78770) , 21-05-2018 sehingga 21-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.67/2016 Mohd Fazmie Deraman (P74459) , 20-06-2016 sehingga 19-09-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.7/2017 Suhazlinda Ghazaly P67610 , 08-09-2016 sehingga 07-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.71/2016 Salah Mahdi Mahmood (P77230) , 20-07-2016 sehingga 19-10-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.76/2016 Muhammad Zahir Ismail (P69577) , 13-07-2016 sehingga 12-10-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.96/2016 Mohamad Sahlan Thohor (P68792) , 11-08-2016 sehingga 10-11-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 52/2019 - Noratiqah Ahmad Kazmar (P85204) , 13-09-2019 sehingga 13-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 80/2019 - Roslan Abdul Rahman (P80012) , 19-11-2019 sehingga 19-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.52/2018 - Nur Adibah binti Alias (P83639) , 14-05-2018 sehingga 14-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.1/2016- Moftah Mohamed Mohamed (P63193) , 22-01-2016 sehingga 22-01-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.10/2016- al-Muslim bin Mustapa @ Ab Rahim (P60370) , 13-04-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.37/2017 Hazrul Affendi Mohammad Razali P56657 , 17-07-2017 sehingga 17-07-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.4/2016- Jamil H.A Ayyash (P63976) , 26-01-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.41/2017 Muhammad Amir B. Mohd Dahlan (GP01741) , 11-08-2017 sehingga 11-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.5/2016- Saeed Mohsen Salem Al Zahrani (P54520) , 04-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.53/2017 Haitham Ibrahim Ahmad Al-Sharu P53175 , 23-10-2017 sehingga 23-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.53/2017 Haitham Ibrahim Ahmad al Sharu P53175 , 23-10-2017 sehingga 23-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.54/2017 Amina Khalifa Herdriz P67035 , 06-11-2017 sehingga 06-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.58/2017 Baraa H said P67036 , 30-11-2017 sehingga 30-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Bil. 24/2018 - Wan Saifullah Wan Abdul Ghani (P68777) , 13-02-2018 sehingga 13-02-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SESI 2018/2019 , 01-07-2019 sehingga 31-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM SYARAHAN INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2019 , 07-03-2019 sehingga 07-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel / Urusetia Temuduga Sarjanamuda Pengajian Islam Sesi 2016-2017 , 23-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Temuduga/Urusetia Pemilihan Pelajar Prasiswazah Sesi 2015/2016 , 16-05-2015 sehingga 14-06-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Mohammad Fazril Mohd Saleh (P117851) , 29-06-2022 sehingga 29-06-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pemeriksa Dalam Disertasi/Tesis Sarjana/Doktor Falsafah , 01-12-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: The Religious-Political Ideology of the Houthis’ Rebellion in Yemen: Perspectives from the Theory of the Divine Right to Rule , 05-08-2021 sehingga 05-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2019 sehingga 20-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Sijil Pengajian Islam , 01-01-2017 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Projek Penerbitan Dokumentari Ulama Nusantara , 01-08-2014 sehingga 31-07-2016 , Universiti
Seminar Antarabangsa Bahasa dan Tamadun Arab (i-Arabic) 2022 , 26-10-2022 sehingga 27-10-2022 , Universiti
Seminar Tamadun dan Warisan Islam (TAWIS) 2017 , 21-08-2017 sehingga 17-11-2017 , Universiti
TALK FOR MURABITAH OF AL-AQSA , 12-12-2018 sehingga 12-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan