Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. KHAIRUL NAZIYA BINTI KASIM

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PERNIAGAAN GLOBAL & EKONOMI DIGITAL (GLoBDE)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Perakaunan , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2020
Sarjana , UKM , 2008
Sarjana Muda , UKM , 2003
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - BUSINESS[INCL. ACCOUNTING,FINANCE & MARKETING] (Performance Measurement System; Management Control System)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Khairul Naziya Kasim, Sofiah Md Auzair, Amizawati Mohd Amir, Nor Liza Abdullah.  (2021).  Kesan Integrasi Kelakuan Kumpulan Pengurusan Atasan Ke Atas Ketangkasan Organisasi Di Malaysia: Kapasiti Penyerapan Sebagai Pemboleh Ubah Pengantara.  - International Journal Of Management Studies.  141-186. 
Aws Younus Hasani, Khairul Naziya Kasim, Norida Basnan.  (2019).  Comprehensive Performance Measurement System And Work Performance: The Moderating Role Of Organisational Culture.  - International Journal Of Management In Education.  234-255. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Wan Madznah Wan Ibrahim, Kumar Bijoy, Khairul Naziya Kasim.  (2008).  Fundamentals Of Business Accounting.  - 394. 

Penerbitan Lain-lain

Hamezah Binti Md Nor;harlina Bt. Mohamed On;khairul Naziya Binti Kasim.  (2023).  Impak Dan Faktor Kejayaan Kritikal Pelaksanaan Latihan Industri Semasa Pandemik Covid-19 Dari Perspektif Pelajar Perakaunan Dan Hos Organisasi.  -
Khairul Naziya Kasim.  (2022).  Video Animasi: Pengguna Maklumat Perakaunan.  - 1. 
Khairul Naziya Binti Kasim.  (2022).  Poster Projek Jualan Eppa2813.  - 1. 
Khairul Naziya Binti Kasim.  (2022).  Kaedah Klasifikasi Kos.  - 1. 
Nur Arifah Kamar, Khairul Naziya Kasim.  (2021).  Tahap Kesedaran Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia Terhadap Insurans Konvensional Dan Takaful.  - 1-29. 
Khairul Naziya Kasim.  (2021).  Isu-isu Tingkahlaku Dalam Belanjawan.  - 1-32. 
Nik Farah Elina Noor Nasran, Khairul Naziya Kasim.  (2021).  Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat (it) Di Kalangan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (pks).  - 1-32. 
Intan Zuraini Zulkifli, Khairul Naziya Binti Kasim.  (2021).  Pengurusan Kewangan Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 1-36. 
Muhammad Asyraffudin Samsul, Khairul Naziya Kasim.  (2021).  Impak Pandemik Covid-19 Terhadap Perusahaan Mikro, Kecil & Sederhana.  - 1-26. 
Khairul Naziya Kasim.  (2020).  Strategic Management Accounting (sma).  - 1-42. 
Khairul Naziya Kasim.  (2020).  Background Of Strategic Management Accounting.  - 1-25. 
Khairul Naziya Kasim.  (2020).  Peranan Kumpulan Pengurusan Atasan, Sistem Pengukuran Prestasi Strategik Dan Keupayaan Dinamik Ke Atas Prestasi Firma.  - 1-228. 
Suzana Binti Muhamad Said;ros Zam Zam Bt. Sapian;aini Binti Aman;mariani Binti Abd Majid;aminudin Bin Mokhtar;fathin Faizah Binti Said;khairul Naziya Binti Kasim;ruzita Binti Abdul Rahim;yusasniza Binti Mohd Yunus;roziana Binti Baharin.  (2019).  The Impact And Challenges Of Digital Currency In Malaysia.  -
Rozita Amiruddin, Ainun Abd Majid Dan Khairul Naziya Kasim.  (2018).  Kes Snek Lazat Sedap.  -
Khairul Naziya Binti Kasim.  (2018).  Pengekosan Berasaskan Aktiviti (abc).  - 1-34. 
Ainun Abd Majid, Rozita Amiruddin, Khairul Naziya Kasim.  (2018).  Kes Kek Kukus Marbelous.  -
Khairul Naziya Kasim, Sofiah Md Auzair, Amizawati Mohd Amir & Nor Liza Abdullah.  (2018).  Hubungan Antara Sistem Pengukuran Prestasi Strategik Dan Ketangkasan Organisasi: Kapasiti Penyerapan Sebagai Faktor Pengantara.  - 9th International Management And Accounting Conference (imac9). 
Khairul Naziya Binti Kasim.  (2017).  Belanjawan Fleksibel.  - 1-34. 
Khairul Naziya Binti Kasim.  (2017).  Modul Eppa2033 Bab 3 Pengurusan Inventori Bahan.  - 1-12. 
Khairul Naziya Kasim, Rozita Amiruddin, Sofiah Md. Auzair.  (2008).  The Effects Of Task Uncertainty And Characteristics Of Management Control Systems On Research And Development (r&d) Unit Performance.  - Global Accounting And Organizational Change Conference 2008. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

RISIKO PENDIGITALAN, SISTEM KAWALAN PENGURUSAN (SKP) DAN PRESTASI INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA , Ketua Projek , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2024 sehingga 31-12-2024 , Universiti

Tamat

Peranan Sistem Kawalan Pengurusan Ke atas Pembangunan Ketangkasan Organisasi Bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di Malaysia , Ketua Projek , 15-10-2020 sehingga 14-04-2022 , Kebangsaan
Impak dan Faktor Kejayaan Kritikal Pelaksanaan Latihan Industri Semasa Pandemik Covid-19 dari Perspektif Pelajar Perakaunan dan Hos Organisasi , Penyelidik Bersama , 15-10-2021 sehingga 15-07-2023 , Universiti
Pembentukan Sistem Pengukuran Prestasi Strategik sebagai Keupayaan Integrasi bagi Menyokong Pembangunan Ketangkasan Organisasi , Penyelidik Bersama , 01-01-2019 sehingga 30-09-2021 , Kebangsaan
DANA INISIATIF PENERBITAN FEP , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Universiti
THE IMPACT AND CHALLENGES OF DIGITAL CURRENCY IN MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-12-2017 sehingga 31-05-2019 , Kebangsaan
Agenda Penyelidikan dan Penerbitan Dalam Era Transformasi Ekonomi , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah-anugerah Lain

Penghargaan , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

XUXIAOYAN, Sarjana
SISTEM PENGUKURAN PRESTASI KOMPREHENSIF DAN PRESTASI KERJA DALAM UNIVERSITI AWAM IRAQ: PERANAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PEMBOLEHUBAH PENYEDERHANA, AWS YOUNUS HASANI AL-DULAIMI, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

HESHAM MOHAMED HAMED SALAMA, Doktor Falsafah
KONG FENGQIN, Doktor Falsafah
QAHTAN TALIB HAMMOODI, Doktor Falsafah
MOHAMMED AMER RAHI, Doktor Falsafah
AHMED ALI SAKRAN MOHAMED ALDHUHOORI, Doktor Falsafah
ALFIANDRI, Doktor Falsafah
PERANAN SISTEM KAWALAN PENGURUSAN (SKP) DALAM PENGURUSAN RISIKO, NUR SURIANA AWALUDIN, Doktor Falsafah
LI ZIYUN, Doktor Falsafah
HUANG ZHE, Doktor Falsafah
WU DI, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

The Roles of Enterprise Resource Planning and Management Control on Knowledge Sharing , 18-06-2021 sehingga 20-10-2021 , Kebangsaan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , 08-08-2022 sehingga 07-09-2022 , Kebangsaan
PROJEK SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN TAHFIZ SAHABAT INSANI , 01-06-2022 sehingga 01-06-2024 , Kebangsaan
Universiti Islam Selangor , 13-09-2023 sehingga 12-10-2023 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATAKUASA BENGKEL BEDAH ARTIKEL GLoBDE SIRI 2/2021 PADA 18 OGOS 2021 , 18-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA2033 – PERAKAUNAN KOS PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA BANTUAN PAM SANITASI ANJURAN PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN LESTARI (SID), FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN (FEP), UKM PADA 26 JULAI 2021 DAN 28 JULAI 2021 , 26-07-2021 sehingga 28-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Pengurus-PTj UKMFolio , 02-02-2022 sehingga 01-02-2024 , Universiti
JAWATANKUASA PENERBITAN GLoBDE , 02-05-2020 sehingga 03-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JEMPUTAN SEBAGAI MODERATOR WEBINAR PENGAJARAN-FEP SIRI 1/2022: DEMONSTRASI PENGAJARAN HIBRID , 24-03-2022 sehingga 24-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Semak Semula Program Sarjanamuda Perakaunan (Kepujian) FEP , 01-01-2016 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Temuduga FEP bagi sesi kemasukan 2016-2017 , 25-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Juruaudit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan FEP , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolokium Siswazah FEP Sem 2 sesi 2016-2017 , 22-02-2017 sehingga 30-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATAKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN PORTFOLIO PENILAIAN KENDIRI PROGRAM PENGAJIAN (COPPA) BAGI PROGRAM SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN,FEP , 01-02-2024 sehingga 31-12-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN COPPA PROGRAM DOKTOR FALSAFAH KONSOLIDASI FEP , 10-06-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA AUDIT KENDIRI SPK PPPS FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN DOKTOR FALSAFAH EKONOMI DOKTOR FALSAFAH SARJANA PERDAGANGAN , 15-06-2022 sehingga 30-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA TEMDUGA PEMILIHAN PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN KE PROGRAM SARJANA MUDA PERAKAUNAN SESI 2023-2024 , 27-03-2024 sehingga 27-03-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM DOKTOR FALSAFAH DAN SARJANA PERDAGANGAN FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN,FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS CALON PHD (PERAKAUNAN) - MOHAMAD IRUWAN BIN GHUSLAN (P74915) , 20-10-2021 sehingga 20-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD (PERAKAUNAN) - NOOR IDAYU BINTI ISMAIL (P83912) TAJUK TESIS:KESAN HUBUNGAN JURUAUDIT PELANGGAN (HJP) TERHADAP RISIKO FRAUD.PERANAN PEMODERAT STRATEGI INTERAKSI JURUAUDIT , 12-01-2024 sehingga 12-01-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD - MONA BINTI OTHMAN (P100848) , 24-11-2022 sehingga 24-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI KOLOKIUM SISWAZAH FEP (SIRI1) SEMESTER 2 SESI 2020/2021 TAJUK KAJIAN : HERDING BEHAVIOUR, DIGITALIZATION AND MANAGEMENT CONTROL SYSTEM TOWARDS BUSINESS SUSTAINABILITY: A STUDY OF MSME’S IN MALAYSIA PRESENTER NURUL NIZA BAHARUDDIN P10404 , 27-07-2021 sehingga 27-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA2813 – PERAKAUNAN UNTUK PENGURUSAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA3043 - SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN DAN KAWALAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA3053 - PERAKAUNAN PENGURUSAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 EPPA3613 - PEMBANGUNAN & APLIKASI STRATEGIK SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN PADA 4 JANUARI 2021 DAN 5 JANUARI 2021 , 04-01-2021 sehingga 05-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA2813 – PERAKAUNAN UNTUK PENGURUSAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPA4213 – SEMINAR PERAKAUNAN PENGURUSAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENAKSIR SOALAN KURSUS SARJANAMUDA PERAKAUNAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 EPPD1033 – PRINSIP PERAKAUNAN PADA 27 MEI 2021 DAN 28 MEI 2021 , 27-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENUBUHAN GLOBDE YOUTUBE CHANNEL (SALURAN YOUTUBE GLOBDE) , 03-09-2021 sehingga 02-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATAKUASA PEMBANGUNAN PROGRAM ODL SARJANA PERAKAUNAN FEP , 01-11-2023 sehingga 01-11-2025 , Universiti
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MODERASI PENTAKSIRAN APEL "C" BAGI KURSUS EPPA2813 PERAKAUNAN UNTUK PENGURUSAN , FEP, UKM , 20-02-2021 sehingga 19-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MODERASI PENTAKSIRAN APEL ‘C’ BAGI KURSUS EPPA2033 PERAKAUNAN KOS, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 20-02-2021 sehingga 19-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DOKUMEN DAN KOKURIKULUM SIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN KEWANGAN FEP UKM , 15-02-2022 sehingga 14-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PRASARANA FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 03-05-2021 sehingga 02-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENGIRING TETAMU BAGI MAJLIS SYARAHAN PERDANA PROF. DATO’ DR. NORMAN MOHD SALEH, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN , 29-10-2021 sehingga 09-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH - NAZARIA BINTI MD. ARIS (P111034) , 09-12-2022 sehingga 09-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN , 21-09-2021 sehingga 20-09-2026 , Universiti
PROGRAM MINGGU KESEJAHTERAAN KEWANGAN 1.0 , 21-08-2021 sehingga 21-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pengurus UKMFolio , 02-02-2022 sehingga 01-02-2024 , Universiti
Penilai Pembentangan Cadangan Penyelidikan Kolokium Siswazah FEP Sem 1 Sesi 2016-2017 , 21-11-2016 sehingga 23-11-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Connect@explorece pada 3 September 2018 , 03-09-2018 sehingga 03-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan