Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. DIAN INDRAYANI BINTI JAMBARI

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN TEKNOLOGI & PENGURUSAN PERISIAN (SOFTAM)
dian@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sains Komputer , Doktor Falsafah , UNIVERSITY OF READING , 2013
Informatics , Sarjana , UNIVERSITY OF EDINBURGH, U. KINGDOM , 2006
, Sarjana Muda , UNIV. PUTRA MALAYSIA , 2004
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Humairath Abu Bakar, Rozilawati Razali Dan Dian Indrayani Jambari.  (2022).  A Qualitative Study Of Legacy Systems Modernisation For Citizen-centric Digital Government.  - Sustainability.  1-20. 
Humairath Abu Bakar, Rozilawati Razali, Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Legacy Systems Modernisation For Citizen-centric Digital Government: A Conceptual Model.  - Sustainability.  1-17. 
Umi Asma` Mokhtar, Zawiyah Mohammad Yusof, Kamsuriah Ahmad, Dian Indrayani Jambari.  (2016).  Development Of Function-based Model For Electronic Records.  - International Journal Of Information Management.  626-634. 

Penerbitan WOS

Nazilah Ahmad@ahmad Arifin, Umi Asma' Mokhtar, Zaihosnita Hood, Sabrina Tiun, Dian Indrayani Jambari.  (2019).  Parental Awareness On Cyber Threats Using Social Media.  - Jurnal Komunikasi.  485-498. 
Lily Sun, Kecheng Liu, Dian Indrayani Jambari, Vaughan Michell.  (2016).  Evaluating Business Value Of It Towards Optimisation Of The Application Portfolio.  - Enterprise Information Systems.  378-399. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Humairath Abu Bakar, Rozilawati Razali Dan Dian Indrayani Jambari.  (2022).  A Qualitative Study Of Legacy Systems Modernisation For Citizen-centric Digital Government.  - Sustainability.  1-20. 
Zarina Din, Dian Indrayani Jambari, Maryati Mohd Yusof, Jamaiah Yahaya.  (2021).  Challenges In Iot Technology Adoption Into Information System Security Management Of Smart Cities: A Review.  - Advances In Science, Technology And Engineering Systems Journal.  99-112. 
Humairath Abu Bakar, Rozilawati Razali, Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Legacy Systems Modernisation For Citizen-centric Digital Government: A Conceptual Model.  - Sustainability.  1-17. 
Zarina Din, Dian Indrayani Jambari, Maryati Mohd Yusof, Jamaiah Yahaya.  (2020).  Critical Success Factors For Managing Information Systems Security In Smart City Enabled By Internet Of Things.  - International Journal Of Advanced Trends In Computer Science And Engineering.  1108-1120. 
Azlina Ab Aziz, Zawiyah Mohammad Yusof, Umi Asma' Mokhtar, Dian Indrayani Jambari.  (2020).  The Implementation Guidelines Of Digital Document Management System For Malaysia Public Sector: Expert Review.  - International Journal On Advanced Science Engineering Information Technology.  198-204. 
Humairath Km Abu Bakar, Rozilawati Razali Dan Dian Indrayani Jambari.  (2020).  A Guidance To Legacy Systems Modernization.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology.  1042-1050. 
Humairath Km Abu Bakar, Rozilawati Razali, Dian Indrayani Jambari.  (2020).  An Initial Understanding Of Legacy Systems Modernisation For Citizen-centric Digital Government.  - International Journal Of Advanced Science And Technology.  9930-9940. 
Nazilah Ahmad@ahmad Arifin, Umi Asma' Mokhtar, Zaihosnita Hood, Sabrina Tiun, Dian Indrayani Jambari.  (2019).  Parental Awareness On Cyber Threats Using Social Media.  - Jurnal Komunikasi.  485-498. 
Mazriyah Abdul Wahab, Dian Indrayani Jambari.  (2018).  Parameter Penakrifan Perjanjian Tahap Perkhidmatan Bagi Penggubalan Draf Kontrak Sistem Maklumat Sektor Awam.  - Jurnal Pengurusan. 
Azlina A. Aziz, Zawiyah M. Yusof, Umi A. Mokhtar, Dian I. Jambari.  (2018).  Penerimagunaan Sistem Pengurusan Dokumen Dan Rekod Elektronik: Protokol Pembangunan Instrumen Dan Kesahan Kandungan Mengguna Nilai Ketetapan Kandungan.  - Jurnal Pengurusan. 
Sazrina Ramli, Dian Indrayani Jambari.  (2018).  Capacity Planning For Green Data Center Sustainability.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology. 
Azlina A. Aziz, Zawiyah M. Yusof, Umi A. Mokhtar, Dian I. Jambari.  (2018).  A Conceptual Model For Document And Records Management System Adoption In Malaysia Public Sector.  - International Journal Of Advanced Science, Engineering And Information Technology. 
Ali Abdulkadhim Hasan , Sabrina Tiun , Maryati Mohd Yusof , Umi Asma` Mokhtar Dian Indrayani Jambari.  (2017).  Enhanced Feature For Short Document Classification.  - Journal Of Engineering And Applied Sciences.  3534-3540. 
Azlina Ab. Aziz, Zawiyah M. Yusof, Umi Asma` Mokhtar, Dian Indrayani Jambari.  (2017).  Establishing Policy For The Implementation Of Electronic Document And Records Management System In Public Sector In Malaysia: The Influencing Factors.  - Advanced Science Letters.  10732-10736. 
Siti Fatimah Abdullah, Maryati Mohd Yusof, Dian Indrayani Jambari.  (2016).  Model Pengurusan Risiko Perancangan Sistem Maklumat Di Sektor Awam.  - Jurnal Pengurusan.  1-16. 
Nurul `izzati Mohmad Adnan, Dian Indrayani Jambari.  (2016).  Mutual Understanding Determinants For Effective Communication In Business And It Strategic Alignment Planning.  - International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology.  914-921. 
Lily Sun, Kecheng Liu, Dian Indrayani Jambari, Vaughan Michell.  (2016).  Evaluating Business Value Of It Towards Optimisation Of The Application Portfolio.  - Enterprise Information Systems.  378-399. 
Umi Asma` Mokhtar, Zawiyah Mohammad Yusof, Kamsuriah Ahmad, Dian Indrayani Jambari.  (2016).  Development Of Function-based Model For Electronic Records.  - International Journal Of Information Management.  626-634. 

Prosiding Terindeks

Aeshah Alhammad Maryati Mohd. Yusof Dian Indrayani Jambari.  (2023).  A Review Of Cyber Threats To Medical Devices Integration With Electronic Medical Records.  - 2022 International Conference On Cyber Resilience.  1-6. 
Zaidatul Akhmar Kamarudzaman; Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Change Management Framework For Managing Information Systems Post Adoption In Public Sector.  - The 8th International Conference On Electrical Engineering And Informatics, Ieee Xplore.  1-6. 
Zarina Din, Dian Indrayani Jambari, Maryati Mohd Yusof, Jamaiah Yahaya.  (2020).  Information Systems Security Management For Internet Of Things: Enabled Smart Cities Conceptual Framework.  - Proceedings Of The 9th International Conference On Smart Cities And Green Ict Systems (smartgreens 2020).  44-51. 
Humairath Km Abu Bakar, Rozilawati Razali Dan Dian Indrayani Jambari.  (2020).  Implementation Phases In Modernisation Of Legacy Systems.  - 2019 6th International Conference On Research And Innovation In Information Systems (icriis).  1-6. 
Azlina Ab Aziz, Zawiyah Mohammad Yusof, Umi Asma Mokhtar Dan Dian Indrayani Jambari.  (2019).  The Intention To Adopt Electronic Document And Records Management System: Questionnaire Development Procedure.  - 2019 International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei).  590-595. 

Buku Penyelidikan

Sazrina Ramli, Dian Indrayani Jambari.  (2022).  Rancangan Kapasiti Ke Arah Kelestarian Pusat Data Hijau Di Malaysia.  - 134. 
Azlina Ab. Aziz, Zawiyah Mohd. Yusof, Umi Asma' Mokhtar, Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Transformasi Tadbir Urus Rekod Dan Maklumat Organisasi: Konsep, Pendekatan Dan Cabaran.  - 27. 
Zarina Din, Dian Indrayani Jambari, Maryati Mohd Yusof, Jamaiah Yahaya.  (2021).  Smart Cities, Green Technologies, And Intelligent Transport Systems: 9th International Conference, Smartgreens 2020 And 6th International Conference, Vehits 2020, Prague, Czech Republic, May 2-4, 2020.  - Revised Selected Papers.  26. 
Maryati Mohd. Yusof, Dian Indrayani Jambari, Rozilawati Razali, Zulkefli Mansor.  (2019).  Pendekatan Mengurus Kualiti Sistem Maklumat Organisasi.  - 208. 
Dian Indrayani Jambari, Mazriyah Abdul Wahab.  (2019).  Pendekatan Mengurus Kualiti Sistem Maklumat Organisasi.  - 13. 
Maryati Mohd. Yusof, Dian Indrayani Jambari, Rozilawati Razali, Zulkefli Mansor.  (2019).  Pendekatan Mengurus Kualiti Sistem Maklumat Organisasi.  - 15. 
Siti Fatimah Abdullah, Maryati Mohd. Yusof, Dian Indrayani Jambari.  (2019).  Pendekatan Mengurus Kualiti Sistem Maklumat Organisasi.  - 23. 
Kamsuriah Ahmad, Siti Fadzilah Mat Noor, Dian Indrayani Jambari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Rosilah Hassan.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - 197. 

Bab Dalam Buku

Azlina Ab. Aziz, Zawiyah Mohd. Yusof, Umi Asma' Mokhtar, Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Transformasi Tadbir Urus Rekod Dan Maklumat Organisasi: Konsep, Pendekatan Dan Cabaran.  - 27. 
Zarina Din, Dian Indrayani Jambari, Maryati Mohd Yusof, Jamaiah Yahaya.  (2021).  Smart Cities, Green Technologies, And Intelligent Transport Systems: 9th International Conference, Smartgreens 2020 And 6th International Conference, Vehits 2020, Prague, Czech Republic, May 2-4, 2020.  - Revised Selected Papers.  26. 
Dian Indrayani Jambari, Mazriyah Abdul Wahab.  (2019).  Pendekatan Mengurus Kualiti Sistem Maklumat Organisasi.  - 13. 
Siti Fatimah Abdullah, Maryati Mohd. Yusof, Dian Indrayani Jambari.  (2019).  Pendekatan Mengurus Kualiti Sistem Maklumat Organisasi.  - 23. 
Maryati Mohd. Yusof, Dian Indrayani Jambari, Rozilawati Razali, Zulkefli Mansor.  (2019).  Pendekatan Mengurus Kualiti Sistem Maklumat Organisasi.  - 15. 
Dian Indrayani Jambari & Liyana Abdul Halim.  (2015).  Koleksi Latihan Ilmiah Dalam Teknologi Dan Pengurusan Perisian.  - 56-69. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Sazrina Ramli, Dian Indrayani Jambari.  (2022).  Rancangan Kapasiti Ke Arah Kelestarian Pusat Data Hijau Di Malaysia.  - 134. 
Maryati Mohd. Yusof, Dian Indrayani Jambari, Rozilawati Razali, Zulkefli Mansor.  (2019).  Pendekatan Mengurus Kualiti Sistem Maklumat Organisasi.  - 208. 
Kamsuriah Ahmad, Siti Fadzilah Mat Noor, Dian Indrayani Jambari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Rosilah Hassan.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - 197. 

Penerbitan Lain-lain

Arief Hakimi Adri, Dian Indrayani Jambari.  (2022).  Sistem Berasaskan Web Perbualan Peribadi Untuk Masalah Kesihatan Mental Menggunakan Teknologi Pengkomputeran Awan.  - 1-10. 
Khairil Mursyid Ibrahim, Dian Indrayani Jambari.  (2022).  Sistem Peluang Perniagaan Berasaskan Komputeran Awan.  - 1-10. 
Dian Indrayani Jambari.  (2022).  Pengurusan Perubahan Projek.  - 1-23. 
Dian Indrayani Jambari.  (2022).  Asas Pengurusan Projek.  - 1-306. 
Dian Indrayani Jambari.  (2022).  Pengurusan Pemegang Taruh Projek.  - 1-62. 
Dian Indrayani Jambari.  (2022).  Pengurusan Perolehan Projek.  - 1-54. 
Muhammad Hariz Mohamad Negara.  (2021).  Ryl-eat: Aplikasi Menu & Pesanan Menggunakan Realiti Terimbuh.  - 1-13. 
Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Gaya Kepimpinan Ceo Industri Yang Membawa Kecemerlangan Organisasi.  - Buletin Akses.  52. 
Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Pengalaman Sangkutan Industri Di Openlearning Bantu Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran.  - Buletin Akses.  51. 
Muzalina Alias, Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Kawalan Kualiti Pengurusan Pasukan Projek Sistem Maklumat Di Sektor Awam Malaysia.  - 1-14. 
Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Potensi Penyelidikan Dengan Jaringan Industri Bersama Openlearning.  - Buletin Akses.  50. 
Zaidatul Akhmar Kamarudzaman, Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Change Management Framework For Managing Information Systems Post Adoption In Public Sector.  - The 8th International Conference On Electrical Engineering And Informatics.  1-6. 
Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Kitar Hayat Pengurusan Projek Ict.  - 1-92. 
Muhammad Adib Ahmad Fauzi.  (2021).  Sistem Pengurusan Perkongsian Sumber Dalam Kejiranan.  - 1-10. 
Muhammad Adam Jama'alulain, Dian Indrayani Jambari.  (2021).  Sistem Pengurusan Sewa.  - 1-17. 
Maryati Binti Mohd. Yusof;dian Indrayani Binti Jambari;umi Asma` Binti Mokhtar;sabrina Binti Tiun.  (2020).  Enhancing The Value Of Health Information Systems Evaluation: A Multi Disciplinary Approach.  -
Nazatul Aini Abd Majid, Dian Indrayani Jambari.  (2020).  Activate Learning During Lecture Through Ai2 Module: Allocate Time, Identify Strategy And Implement Strategy.  - K Novasi 2020.  54-55. 
Haslina Binti Arshad;hanilah Binti Hasan;norleyza Binti Jailani;siti Aishah Bt. Hanawi;elankovan A/l A Sundararajan;tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook;nur Fazidah Binti Elias;mohd Zakree Bin Ahmad Nazri;ruzzakiah Binti Jenal;mohammad Faidzul Bin Nasrudi.  (2019).  Ukm Mobile App.  - 1-6. 
Zarina Din, Dian Indrayani Jambari, Maryati Mohd Yusof, Jamaiah Yahaya.  (2019).  Challenges In Managing Information Systems Security For Internet Of Things-enabled Smart Cities.  - 6th International Conference On Research And Innovation In Information Systems (icriis).  1-6. 
Nor Maisarah Ali, Dian Indrayani Jambari.  (2019).  Information Management Procedures For Business Continuity Plan Maintenance.  - The International Conference On Electrical Engineering And Informatics.  1-7. 
Azlina Ab Aziz, Zawiyah M. Yusof, Umi Asma' Mokhtar & Dian Indrayani Jambari.  (2019).  Digital Document Management Systems Implementation Guidelines For Malaysia Public Sector:the Experts' Review.  - International Conference On Advancement In Data Science, E-learning And Information Systems 2019.  1-7. 
Azlina Ab Azizi, Zawiyah M. Yusof, Umi A. Mokhtar & Dian I. Jambari.  (2019).  The Intention To Adopt Electronic Document And Records Management System : Questionnaire Development Procedure.  - 2019 International Conference On Electrical Engineering And Informatics.  1-6. 
Nurfilzah Hanum Binti Mohd Fazi & Dian Indrayani Jambari.  (2018).  Aplikasi Mudah Alih Penempahan Jual Beli Makanan (go Food).  -
Nor Maisarah Binti Ali @ Abdul Aziz & Dian Indrayani Jambari.  (2018).  Prosedur Pengendalian Dokumen Bagi Fasa Penyelenggaraan Dalam Pelan Kesinambungan Perniagaan.  -
Norleyza Jailani, Dian Indrayani Jambari, Zulkefli Mansor, Dahlila Putri Dahnil Sikumbang, Noorazean Mohd. Ali & Marini Abu Bakar.  (2018).  Kem Pengkomputeran Sebagai Medan Mengasah Kemahiran Insaniah: Sig Imaginecup Dan Pcc.  - K-novasi Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2018. 
Mohd Farhan Bin Mohd Yusoff & Dian Indrayani Jambari.  (2018).  Sistem Pengurusan Kebersihan Kawasan Kolej Kediaman Ukm.  -
Azlina A. Azizi, Zawiyah M. Yusof, Umi A. Mokhtar & Dian I. Jambari.  (2018).  Electronic Document And Records Management System Implementation In Malaysia: A Preliminary Study Of Issues Embracing The Initiative.  - Iconference 2018. 
Nur Yusna Marlinamohd Yusoff & Dian Indrayani Jambari.  (2018).  Sistem Pengurusan Maklumat Perkhidmatan Bas Sekolah (bus, Ready!).  -
Azlina Ab Aziz, Zawiyah M. Yusof, Umi A.mokhtar & Dian I. Jambari.  (2017).  The Determinant Factors Of Electronic Document And Records Management System (edrms) Adoption In Public Sector: A Utaut - Based Conceptual Model.  - 6th International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei). 
Azlina Abd Azizi, Zawiyah M. Yusof, Umi Asma` Mokhtar & Dian Indrayani Jambari.  (2017).  Establishing Policy For The Implementation Of Electronic Document And Records Management System In Public Sector In Malaysia:the Influencing Factors.  - 2nd International Conference In Information In Business And Technology Management (i2bm). 
Sazrina Ramli, Dian Indrayani Jambari & Umi Asma` Mokhtar.  (2017).  A Framework Design For Sustainability Of Green Data Center.  - The 2017 6th International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei). 
Ummi Khairyani Abu Bakar & Dian Indrayani Jambari.  (2017).  Inovasi Servis Pengangkutan Pelajar Ukm: Sistem Pengurusan Perkhidmatan Perkongsian Kenderaan (ukm Carpool).  - Softam-sis-2017-10. 
Abdullah Azfar Mohd Nasir & Dian Indrayani Jambari.  (2017).  Simulasi Pemprosesan Padi Berlandaskan Permainan.  -
Muhammad Aminurizam Zamraney & Dian Indrayani Jambari.  (2017).  Sistem Pengurusan Barang Guna Semula Di Dalam Kampus.  - Softam-sis-2017-11. 
Kalaivani Gunaseelan & Dian Indrayani Jambari.  (2016).  Faktor Keberkesanan Komunikasi Melalui Pendekatan Adapt Dalam Projek Pembangunan Perisian.  - Softam-sis-2016-19. 
Azlina Ab Aziz, Zawiyah M. Yusof, Umi Asma` Mokhtar, Dian Indrayani Jambari.  (2016).  Factors Influencing The Implementation Of Electronic Records Management System (erms) In Public Sector.  - Softam Postgraduate Symposium. 
Dian Indrayani Binti Jambari.  (2015).  Industrial Engagement With National Instruments (ni).  -
Dian Indrayani Binti Jambari.  (2015).  Kick-starting Ftsm Imagine Cup Club With Microsoft Malaysia.  -
Dian Indrayani Jambari.  (2015).  Highlights Of Softam Research Outputs.  -
Kamsuriah Ahmad, Elankovan Sundararajan, Nor Effendy Othman, Zurina Muda, Zulkefli Mansor, Dian Indrayani Jambari, Ibrahim Mohamed, Umi Asma` Mokhtar, Siti Fadzilah Mat Noor, Siti Aishah Hanawi.  (2015).  Book Of Abstracts Softam Post Graduate Seminar 2015.  - Softam Post Graduate Seminar 2015. 
Dian Indrayani Jambari.  (2015).  Sorotan Hasil Penyelidikan Softam Sepanjang Januari Hingga Mac 2015.  -
Dian Indrayani Jambari.  (2013).  A Method For The Evaluation Of Business Aligned It Services At The Enterprise Operation.  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

A Framework of Legacy Systems Modernisation for Citizen-Centric Smart Government , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 30-04-2023 , Kebangsaan

Tamat

Modelling Information Systems (IS) Security Management for Internet of Things (IoT)-enabled Smart Cities based on Governance, Integrity, and Interoperability. , Ketua Projek , 01-09-2019 sehingga 30-11-2022 , Kebangsaan
Developing norms diagnosis sub-method for enhancing the IT rationalization analysis , Ketua Projek , 01-08-2014 sehingga 31-01-2017 , Universiti
Penggunaan Kaedah Balance Scorecard dalam Meningkatkan Kemahiran Analisis Pelajar , Ketua Projek , 01-08-2014 sehingga 31-01-2016 , Universiti
A Lean-fit approach to evaluate CDSS alert appropriateness in patient safety , Penyelidik Bersama , 01-01-2019 sehingga 31-03-2022 , Kebangsaan
Spesifikasi Keperluan Sistem Rangkaian Sosial bagi Belia Tegar , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-10-2020 , Universiti
ENHANCING THE VALUE OF HEALTH INFORMATION SYSTEMS EVALUATION: A MULTI DISCIPLINARY APPROACH , Penyelidik Bersama , 01-12-2016 sehingga 30-11-2019 , Universiti
UKM MOBILE APP , Penyelidik Bersama , 01-05-2016 sehingga 31-10-2018 , Universiti
Strategic Information Governance , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Electronic Records and Information Management (e-RIM) Framework for Empowering Information Governance in Public Agencies , Penyelidik Bersama , 01-12-2014 sehingga 31-05-2017 , Kebangsaan
INFORMATIC GOVERNANCE FOR STRATEGIC DECISION MAKING , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
INFORMATIC GOVERNANCE FOR STRATEGIC PLANNING , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2018
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

IRWAN BIN BON (KASBON), Sarjana
SURYANI BINTI MAARAF, Sarjana
NORMALIZA BINTI HASHIM, Sarjana
MODEL PERSEFAHAMAN BERSAMA BAGI PERANCANGAN PENJAJARAN, NURUL 'IZZATI BINTI MOHMAD ADNAN, Sarjana
KERANGKA PERANCANGAN KAPASITI BAGI KELESTARIAN PUSAT, SAZRINA BINTI RAMLI, Sarjana
MUSBAH . SAID. FARAG, Sarjana
MODEL ANALISIS PERSEKITARAN PERNIAGAAN DALAM PEMBANGUNAN PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, FAIZAL BIN ABU KASSIM, Sarjana
MOHD RIDHWAN BIN ABD MANAN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

MWANAJUMA SULEIMAN MGENI, Doktor Falsafah
IZARDY BIN AMIRUDDIN, Doktor Falsafah
EVALUATING THE CYBERSECURITY OF MEDICAL DEVICE INTEGRATION WITH ELECTRONIC MEDICAL RECORD, AESHAH HUSSAIN ALHAMMAD, Doktor Falsafah
Penerimagunaan Budaya Maklumat Dalam Pengurusan Rekod Dan Maklumat Organisasi Awam Di Malaysia, AHMAD RIZAL BIN ADNAN, Doktor Falsafah
RANGKA KERJA PEMODENAN SISTEM LEGASI KERAJAAN DIGITAL BERPUSATKAN RAKYAT, HUMAIRATH BINTI K.M ABU BAKAR, Doktor Falsafah
Model Tingkahlaku Gangguan Siber Bagi Pelajar Universiti Di Arab Saudi, FAHAD ABDULLAH MOAFA, Doktor Falsafah
Model Penerimagunaan Sistem Pengurusan Dokumen Dan Rekod Elektronik Dalam Sektor Awam Di Malaysia, AZLINA BINTI AB AZIZ, Doktor Falsafah
KERANGKA PENGURUSAN KESELAMATAN SISTEM MAKLUMAT BANDAR PINTAR DIDAYAKAN INTERNET BENDA (IOT), ZARINA BINTI DIN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Projek FRGS/2/2013/SS05/UKM/01/1: Antecedents influencing alignment in Universities in Malaysia , 25-03-2015 sehingga 25-03-2015 , Kebangsaan
Model Tingkah Laku Pematuhan Dasar Penggunaan Internet dalam Kalangan Pekerja di Malaysia , 26-05-2015 sehingga 26-05-2015 , Antarabangsa
Unit Pembangunan Industri dan Profesional , 01-04-2014 sehingga 31-03-2016 , Kebangsaan
Penceramah Karnival Pendidikan dan Kerjaya , 15-12-2016 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Pakar Bidang Penilaian Program Baru Sarjanamuda Perakaunan dan Sistem Maklumat (Kepujian) , 22-09-2016 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Critical Success Factors of Utilizing Internet of Things in Healthcare Systems , 07-02-2018 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Implementation of Business Intelligence, Analytics and Organisational Performance Management in Public Sector: The Integrated Factors , 19-01-2018 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Penilaian Anugerah Akademik UKM (Kategori Pengajaran) , 20-04-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Research Innovation Commercialisation & Entrepreneurship Showcase , 15-11-2018 sehingga 01-01-4370 , Kebangsaan
Bengkel Pengurusan Projek ICT bagi Jabatan Teknologi Maklumat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) , 07-08-2019 sehingga 08-08-2019 , Kebangsaan
Bengkel Pengurusan Projek ICT bagi Jabatan Teknologi Maklumat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) , 22-08-2019 sehingga 23-08-2019 , Kebangsaan
Bengkel Pengurusan Projek ICT bagi Jabatan Operasi Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) , 09-12-2019 sehingga 10-12-2019 , Kebangsaan
C3 National Challenge , 01-06-2020 sehingga 16-08-2020 , Kebangsaan
Pembangunan kerangka kerja microcredentials bertajuk "OpenCreds framework for Malaysia" , 01-06-2020 sehingga 27-11-2020 , Kebangsaan
11th International Conference on Green Technology , 26-10-2021 sehingga 26-10-2021 , Antarabangsa
ALA 2203 Urban Landscape Design , 16-04-2021 sehingga 16-04-2021 , Kebangsaan
Program Senior Eksekutif Hasil (Teknologi Maklumat) , 01-05-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Anugerah Kertas Terbaik , 13-10-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Enterprise Content Management implementation: lessons from the National Library and Archives of the United Arab Emirates , 07-10-2022 sehingga 01-01-4370 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Taskforce Teknikal Learning Management System (LMS) UKM-UKMFolio , 01-10-2019 sehingga 30-09-2022 , Universiti
Eksplorasi Anjakan Norma Minggu Apresiasi Watan (MAW) 2022 , 10-10-2022 sehingga 10-10-2022 , Universiti
Fasilitator Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik Sem 1 2015/2016 , 02-09-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
ICEEI 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA TEKNIKAL PEMBANGUNAN MODUL KOMPETENSI STAF BUKAN AKADEMIK (FUNGSIAN) SKIM F , 01-10-2020 sehingga 31-08-2021 , Universiti
JK Jaminan Kualiti , 15-03-2013 sehingga 14-03-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Pemeriksa dan Peperiksaan Lisan Kedoktoran Bil.4/2019 , 21-03-2019 sehingga 21-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bitara Kumpulan Digital , 01-03-2022 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa HEJIM FTSM , 01-03-2016 sehingga 28-02-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Inovasi dan Kesarjanaan Pengajaran & Pembelajaran UKM , 01-01-2018 sehingga 01-01-1970 , Universiti
Jawatankuasa Kecemerlangan FTSM , 02-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kongres dan Pertandingan Inovasi UKM ke 6 (kNovasi2020) - Jawatankuasa Saintifik , 12-12-2019 sehingga 06-02-2020 , Universiti
Jawatankuasa Persidangan ICEEI 2021 , 01-08-2020 sehingga 01-07-2021 , Universiti
Jawatankuasa Program Pengajian Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian , 01-07-2022 sehingga 30-06-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian , 01-07-2020 sehingga 30-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Senior Eksekutif Hasil Selain Penaksiran - Modul Teknologi Maklumat (PSEHTM) FTSM dan LHDN , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Teras 1: Pensejagatan Perkhidmatan Kampus Digital Inklusif dan Bersepadu , 01-01-2022 sehingga 31-12-2025 , Universiti
Jawatankuasa Teras 6: Penerapan Tadbir Urus ICT yang Tuntas dan Tangkas , 01-01-2022 sehingga 31-12-2025 , Universiti
Karnival Latihan Industri dan Kerjaya (KLIK2017) , 24-02-2017 sehingga 24-02-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA AKADEMIK , 01-03-2018 sehingga 28-02-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MINGGU JALINAN MESRA 2017 , 01-08-2017 sehingga 09-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN MAKALAH KONGRES & PERTANDINGAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN UKM (KNOVASI 2021) , 17-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Universiti
PROGRAM RESEARCH DAY @ FTSM 2018 , 20-09-2018 sehingga 20-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilaian LMCK-SIG Sem 1 2020/2021 , 18-01-2021 sehingga 22-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilaian LMCK-SIG Sem 2 2020/2021 , 28-06-2021 sehingga 02-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilaian LMCK-SIG Semester 1 2021/2022 , 17-01-2022 sehingga 21-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilaian LMCK-SIG Semester 2 2021/2022 , 04-07-2022 sehingga 08-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Perarakan Maulidur Rasul 1440H-2018 , 05-12-2018 sehingga 05-12-2018 , Universiti
Program 3M , 28-09-2016 sehingga 28-09-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Projek Tahun Akhir Prasiswazah , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
RESEARCH DAY @ FTSM , 27-10-2016 sehingga 27-10-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SEMAKAN PROGRAM SARJANA INFORMATIK KESIHATAN , 08-08-2019 sehingga 08-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Siswazah , 10-03-2016 sehingga 10-03-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sidang Editor FIGURA , 05-02-2016 sehingga 05-02-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti