Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MOHD ARIF BIN NAZRI

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

DR. MOHD ARIF NAZRI, PhD, seorang Pensyarah Kanan di Pusat Kelestarian Turath Islami, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia berkelulusan sarjana Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Pada tahun 2011, beliau memperoleh ijazah PhD dalam bidang Hadith dari universiti yang sama. Beliau memulakan perkhidmatannya sebagai seorang pensyarah di UKM pada tahun 2006 dan berkepakaran dalam bidang hadith seperti Ilmu Rijal, Mukhtalif dan Musykil Hadith. Di samping bertugas sebagai pensyarah dan penyelidik, Dr. Arif juga aktif dalam kerja-kerja pengembangan ilmu yang melibatkan masyarakat, pelajar, kakitangan pelbagai sektor awam dan swasta dalam memberi kefahaman yang betul dan tepat berkaitan ilmu hadith.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
QURAN DAN SUNNAH , Doktor Falsafah , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA , 2011
Sarjana , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA , 2005
Sarjana Muda , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA , 2002
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (‘Ulum al-Hadith Ilmu al-Rijal Hadith Hukum Mukhtalif al-Hadith)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Muhammad Arif Yahya, Jawiah Dakir, Najah Nadiah Amran, Ahmad Yunus Mohd Noor, Mazlan Ibrahim, Mohd Arif Nazri.  (2017).  Application Of Hadith Memorization Methods In Teaching And Learning : The National University Of Malaysia`s Experiences.  - Turkish Online Journal Of Educational Technology.  368-372. 
Ali M.a.m., Usman A.h., Kadir M.n.a., Nazri A., Faizulamri M..  (2015).  Hermeneutics In The Eye Of Al Ghazali.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  39-46. 
Mohd Akil Muhamed Ali, Mohamad Norazan Ibrahim, Abur Hamdi Usman, Mohd Arif Nazri & Muhd Najib Abdul Kadir.  (2015).  Al-jarh Wa Al-ta`dil (criticism And Praise(: It`s Significant In The Science Of Hadith.  - Mediterrenean Journal Of Social Sciences.  284. 
Fadlan Mohd Othman, Lutpi Mustafa, Mohd Arif Nazri, Ahamad Asmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Mohd Akil Muhamed Ali, Muhamad Rozaimi Ramle..  (2015).  Hujjat Allah Al-balighah: The Uniqueness Of Shah Wali Allah Al-dihlawi`s Work.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  403-. 
Muhd Najib Abdul Kadir, Abur Hamdi Usman, Mohd Akil Muhamed Ali, Mohd Arif Nazri, Ahamad Asmadi Sakat And Bayu Taufiq Possumah.  (2015).  Al-mizan Fi Tafsir Al-quran: A Review On Al-tabataba`i`s Philosophical Exegesis.  - The Social Sciences.  325-332. 
Ahamad Asmadi Sakat, M.z. Mohd Zin, Ahmad Faisal Mahdi, Mohd Roslan Mohd Nor, N. Azlina Ahmad, Mohd Arif Nazri, Muhd Najib Abdul Kadir, Nurfarhah Zainan Nazri And Azri Bhari.  (2012).  Comparison Of Western Motivation Theories With Islamic Method.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(7):3249-3252. 
Sabri Mohamad, Mohd Faizulamri, Haziyah Hussin, Latifah Abd Majid, Mohd Arif Nazri, Fadlan Mohd Othman, Faisal Ahmad Shah.  (2012).  Application Of Qira`at Mudrajah In The Issuance And Practice Of Islamic Fiqh Rulings.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(8):4350-4358. 
Ahamad Asmadi Sakat, Mohamad Zaid Mohd Zin, Anzaruddin A., Adi Yasran A.a., Mohd Arif Nazri, Nur Farhah Zainan Nazri And Azri Bahri.  (2012).  Bank Al-hadith: As A Needs.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(5):2601-2607. 
Latifah Abdul Majid, Haziyah Hussin, Sabri Mohamad, Fadlan Mohd Othman, Mohd Arif Nazri & Muhd Najib Abdul Kadir.  (2012).  The Professional Women`s Perception Of Polygamy And `aurat (female Genitalia) In Malaysia.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(8):4335-4342. 
Fadlan Mohd Othman, Ahmad Munawar Ismail, Latifah Abdul Majid, Mazlan Ibrahim, Mohd Arif Nazri, Haziyah Hussin, Sabri Mohamad, Nur Farhah Zainan Nazri And Hazman Hassan.  (2012).  Application Of Takhrij Al-hadith In Academic Writing In Malaysia.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(8):4316-4321, 2012. 
Latifah Abdul Majid, Haziyah Hussin, Ahmad Munawar Ismail, Zakaria Stapa, Mohd Arif Nazri, Sabri Mohamad, Fadlan Mohd Othman & Faisal Ahmad Shah.  (2012).  The Contribution Of Islamic Education In Strengthening Malay Identity.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(8):4322-4327, 2012. 
Haziyah Hussin, Mazlan Ibrahim, Latifah Abdul Majid, Kharuddin Mohd Amin, Sabri Mohamad, Fadlan Mohd Othman, Mohd Arif Nazri, Faisal Ahmad Shah.  (2012).  The Trend Of Malay Quranic Commentary Writing In Malaysia In The 20th Century.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(8):4343-4349. 
Mohd Faizulamri Bin Mohd Saad, Sabri Bin Mohamad, Latifah Abd Majid, Haziyah Hussin, Mohd Fadlan Mohd Othman And Mohd Arif Nazri.  (2012).  Abu Hayyan Al-andalusi: A Qira`at Figure Of 8th Century.  - Journal Of Applied Sciences Research.  8(8):4181-4186. 

Buku Penyelidikan

Fadlan Mohd Othman, Ahamad Asmadi Sakat, Latifah Abdul Majid, Najah Nadiah Amran, Mohd Arif Nazri.  (2022).  Praktikal Takhrij Hadis: Semakan Sumber & Status.  - 105. 
Fatihah Ismail, Latifah Abdul Maljid, Mohd Arif Nazri.  (2022).  Kesenian Penulisan Hadis Daud Al-fatani Di Alam Melayu.  - 136. 
Siti Aisyah Muhmad, Ahamad Asmadi Sakat, Mohd Arif Nazri.  (2020).  Penggunaan Hadith Dalam Mushaf Terjemahan Al-quran Al-haramain.  - 93. 
Fadlan Mohd Othman, Ahamad Asmadi Sakat, Latifah Abdul Majid, Mohd Arif Nazri, Najah Nadiah Amran, Mohammad Asyiq Azwar Mohammad Idris, Mohd Roesfan Sazzerin Mohd Sofi.  (2020).  Sunnah Nabawiyyah Dalam Isu Kontemporari.  - 281. 
Abu Dzar Ahmad, Mohd Arif Nazri, Latifah Abdul Majid.  (2020).  Peranan Uslub Nabi Saw Dalam Elemen Komunikasi Masyarakat.  - 104. 
Haji Muhammad Sa`id Umar, Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mazlan Ibrahim, Mohd Arif Nazri, Ahamad Asmadi Sakat & Bahrum Faizan.  (2017).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik (surah Al-fatihah & Al-baqarah).  - 144. 
Mazlan Ibrahim, Sabri Mohamad & Mohd Arif Nazri.  (2016).  Maqasid Al-quran Peranan & Pembudayaan.  - 158. 

Bab Dalam Buku

Haziyah Hussin, Mohd Arif Nazri, Nur Farhah Zainan Nazri.  (2021).  Warisan Hadis Ulama Nusantara.  - 12. 
Fadlan Mohd Othman, Ahamad Asmadi Sakat, Latifah Abdul Majid, Mohd Arif Nazri, Najah Nadiah Amran, Mohammad Asyiq Azwar Mohammad Idris, Mohd Roesfan Sazzerin Mohd Sofi.  (2020).  Sunnah Nabawiyyah Dalam Isu Kontemporari.  - 281. 
Mohd Nazri Ahmad, Mohd Arif Nazri & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Wacana Al-quran & Al-sunnah.  - Bab 10 : 95-109. 
Haziyah Hussin, Mohd Arif Nazri, Nur Farhah Zainan Nazri.  (2012).  Warisan Hadis Ulama Nusantara.  - Bab 12: 156-167. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Fadlan Mohd Othman, Ahamad Asmadi Sakat, Latifah Abdul Majid, Najah Nadiah Amran, Mohd Arif Nazri.  (2022).  Praktikal Takhrij Hadis: Semakan Sumber & Status.  - 105. 
Fatihah Ismail, Latifah Abdul Maljid, Mohd Arif Nazri.  (2022).  Kesenian Penulisan Hadis Daud Al-fatani Di Alam Melayu.  - 136. 
Abu Dzar Ahmad, Mohd Arif Nazri, Latifah Abdul Majid.  (2020).  Peranan Uslub Nabi Saw Dalam Elemen Komunikasi Masyarakat.  - 104. 
Siti Aisyah Muhmad, Ahamad Asmadi Sakat, Mohd Arif Nazri.  (2020).  Penggunaan Hadith Dalam Mushaf Terjemahan Al-quran Al-haramain.  - 93. 
Maafi Husin Ali Amran, Mohd Arif Nazri, Tengku Intan Zarina Tengku Puji & Mohd Nazri Ahmad.  (2018).  Penyelewengan Tokoh Syiah Isu Ahl Al-bayt.  - 139. 
Haji Muhammad Sa`id Umar, Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mazlan Ibrahim, Mohd Arif Nazri, Ahamad Asmadi Sakat & Bahrum Faizan.  (2017).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik (surah Al-fatihah & Al-baqarah).  - 144. 
Mazlan Ibrahim, Sabri Mohamad & Mohd Arif Nazri.  (2016).  Maqasid Al-quran Peranan & Pembudayaan.  - 158. 

Penerbitan Lain-lain

Juliyana Junaidi, Latifah Abdul Majid, Mohd Arif Nazri.  (2021).  The Role Of Quran And Sunnah In Solving Leadership Failure.  - Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu Dan Turath (siwat 4).  1-9. 
Mohd Arif Bin Nazri.  (2021).  Martabat Sahih Al-bukhari Sebagai Sumber Perundangan Islam.  - 1-11. 
Juliyana Junaidi, Latifah Abdul Majid, Mohd Arif Nazri.  (2021).  Social Justice From The Quranic Perspective.  - The 7th International Conference On Quran As Foundation Of Civilization (swat 2021).  1-11. 
Mohd Arif Nazri, Mohammad Ikram Mohd Nor.  (2021).  Pendekatan Rasulullah Saw Terhadap Golongan Orang Kelainan Upaya.  - Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu Dan Turath ( Siwat 4).  1-15. 
Juliyana Junaidi, Latifah Abdul Majid, Mohd Arif Nazri.  (2021).  Social Justice From The Quranic Perspective: A Qualitative Study.  - Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu Dan Turath (siwat 4).  1-17. 
Mohammad Asyiq Azwar Mohammad Idris, Mohd Arif Bin Nazri.  (2021).  Peranan Wahyu Memberi Rukhsah Kepada Golongan Orang Kelainan Upaya.  - Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu Dan Turath Kali Ke 4.  1-11. 
Mohd Arif Bin Nazri;ahamad Asmadi Bin Sakat;latifah Binti Abdul Majid;najah Nadiah Binti Amran;fadlan Bin Mohd Othman.  (2019).  Pembinaan Modul Motivasi Kontemporari: Implimentasi Al-quran Dan Al-sunnah.  -
Ahmad Yunus Mohd Noor, Asmilyia Mohd Mokhtar, Wan Kamal Bin Mujani, Tengku Intan Zarina Bt. Tengku Puji, Ahmad Dahlan Bin Salleh, Mohd Arif Nazri, Siti Noorshafenas Safe, Siti Nor Azimah Sabaruddin.  (2016).  Laporan Akhir Penyelidikan Frgs/1/2014/ssi03/ukm/02/5 Pembinaan Modul Braille Hadith 40 Imam Nawawi Ke Arah Memartabatkan Program Pendidikan Khas Di Malaysia.  -
Dr. Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Noor Atiqah Abd Rahman, Dr. Azwira Abd Aziz, Mohd Arif
nazri, Mohd Akil Mohamed Ali &ahamad Asmadi Sakat.  (2010).  Pengalaman Pembelajaran Hadith Di Ukm.  - Persidangan Serantau Pendidikan Islam 2010. Tema: Pendidikan Islam Holistik Menangani Cabaran Global. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBINAAN GARIS PANDUAN PENDALILAN HADIS DALAM PENULISAN ILMIAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti
PEMERKASAAN MODUL PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA BERASASKAN AL-QURAN DAN ALSUNNAH , Penyelidik Bersama , 01-06-2022 sehingga 31-05-2023 , Kebangsaan
PENGURUSAN DAN STRATEGI MEMBASMI KEMISKINAN HAID (PERIOD POVERTY) UNTUK KESEJAHTERAAN DAN PEMERKASAAN WANITA DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
Effects of Al Quran as Sound Therapy in Reduction of Tinnitus Functional Index Score for Tinnitus Patients in Hospital Canselor Tuanku Mukhriz , Penyelidik Bersama , 22-09-2020 sehingga 21-03-2023 , Universiti

Tamat

PERANAN USLUB NABI SAW DALAM ELEMEN KOMUNIKASI MASYARAKKAT , Ketua Projek , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
PEMBINAAN MODUL MOTIVASI KONTEMPORARI: IMPLIMENTASI AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , Ketua Projek , 15-12-2017 sehingga 14-06-2019 , Universiti
Pembinaan Modul Praktikal Takhrij Hadis Selangkah Demi Selangkah Yang Memanfaatkan Teknologi Maklumat , Penyelidik Bersama , 15-12-2017 sehingga 14-12-2019 , Universiti
PEMBINAAN MODUL TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM MENGIKUT PEGANGAN AHLIS SUNNAH WAL JAMAAH , Penyelidik Bersama , 01-04-2015 sehingga 31-03-2016 , Universiti
Pembinaan Modul Braille Hadith 40 Imam Nawawi ke arah memartabatkan Program Pendidikan Khas di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-07-2014 sehingga 30-06-2016 , Kebangsaan
Pemerkasaan Institusi Tafsir Melayu Melalui Kajian Tahkik Dan Perumian Tafsir Nur Al-Ihsan , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 08-08-2013 , Universiti
Implementasi Disiplin Ilmu Takhrij dalam Penulisan Latihan Ilmiah oleh prasiswazah FPI, UKM , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2012 , Universiti
Aplikasi Takhrij Hadith terhadap disertasi sarjana di fakulti pengajian Islam dari tahun 2007 hingga 2009 , Penyelidik Bersama , 01-06-2010 sehingga 31-01-2012 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2013
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

AMIN NUR SALAAM BIN DIYONO, Sarjana
MOHAMMAD ITHTIZAM BIN ABD MUIN, Sarjana
Perbandingan Metode Kritik Matan Hadis Ibn Qayyim dan Mulla Ali al-Qari : Kajian Menerusi, NUR MUHAMMAD ANAS BIN MOHD RAZAK, Sarjana
MUHAMMAD AKMAL BIN NORAZME, Sarjana
"Makna Hadith Musalsal Di antara Penerimaan dan Penolakan"., SHAHUL HAMID BIN M.P.H SEENI MD, Sarjana
"Analisis Hadith Fitan Dalam Karya Asaari Muhammad"., MOHD FADHIL BIN MOHD FAUDZI, Sarjana
takrij dan analisis hadith di dalam kitab bersiri membudayakan al-sunnah oleh jabatan agama, MOHD FAIZ REZA BIN MOHD ZAKRI, Sarjana
Metodologi Shaykh Muhammad MarCi al-Amin al-Antaki dalam Mentafsirkan Ayat al-Quran dan Hadioth dalam Kitab Limadha Akhtartu Madhhab al-ShiCah, MAAFI HUSIN BIN ALI AMRAN, Sarjana
Takhrij dan Ta'liq Hadis dalam Kitab Bersiri 40 Hadis Membudayakan al-Sunnah (4) oleh Jabatan Agama Johor, MOHAMAD AZAM BIN RAMLAN, Sarjana
Kedudukan Hadis dalam Kitab Empat Puluh Hadis Membudayakan al-Sunnah (Siri Ketiga) oleh Jabatan Agama Johor, WAN AZLEE BIN WAN IBRAHIM, Sarjana
tafsir al-wajiz: takhrij dan analisis hadith-hadith dalam juzuk kelapan surah al-A'raf 7:1, MUHAMMAD RAJAIE BIN SA'ARI, Sarjana
"Takhrij dan Analisis Hadith di Dalam Kitab 40 Hadis Membudayakan al-Sunnah (4) Terbitan Jabatan, WAN KHAIRUL AIMAN BIN WAN MOKHTAR, Sarjana
Takrij dan Ta'liq Hadith di dalam Kitab Bersiri Membudayakan al-Sunnah oleh Jabatan Agama, AHMAD MUJAHIDEEN BIN YUSOFF, Sarjana
MOHD ZUHAIDI BIN ABD RAHMAN, Sarjana
al-Ijaz al-Khabariyy fi al-Ahadith al-Nabawiyyah wa Dawruhu fi Rasm al-Ahdath, MAHMUD A. NAIEF, Sarjana
PENGGUNAAN DAN STATUS HADIS DALAM BUKU MOTIVASI ISLAMIK, MUHAMMAD FAIZ FATHI BIN ASMORI, Sarjana
METODOLOGI PENULISAN HADIS DALAM AL-TAFSIR AL-QAYYIM, FAHIMAH BINTI HAJI MUSTAFFA, Sarjana
kertas cadangan : Kajian Tib Al-Nabawiyy Terhadap Produk Pemakanan Sunnah., MOHD SHAIFUL BIN MOHD ZAHUDI, Sarjana
METODOLOGI SAYYID AHMAD AL-HASHIMI DALAM KITAB MUKHTAR, MUHAMMAD AKRAM MUKHLIS BIN AZMI, Sarjana
MUNEER SALEEM OBAID, Sarjana
Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap KEsesuaian Pelaksanaan Kurikulum Hadis, KHAIRIL IZUAN BIN IBRAHIM, Sarjana
MOHD SAUFI BIN HAKIM, Sarjana
MUHAMMAD SULAIMAN BIN MUHAMMAD RAZAKI, Sarjana
ABDUL RAHMAN BIN MOHD, Sarjana
KAJIAN KITAB HUJJAT ALLAH AL-BALIGHAH KARYA SHAH WALI ALLAH AL-DIHLAWI DAN TAKHRIJ, LUTPI BIN MUSTAFA, Sarjana
MUHAMMAD SAHLI BIN ARIFIN, Sarjana
AKMAL BIN ZAINUDDIN, Sarjana
Tajuk diterima dan diluluskan (Surat bertarikh 20 Ogos 2019), MOHAMMAD ASYIQ AZWAR BIN MOHAMMAD IDRIS, Sarjana
SYAIFUL AKMAL BIN ADDANAN, Sarjana
NURUL HANNA BINTI MOHAMMAD BOKHARI, Sarjana
Pembinaan Kualiti Komunikasi Remaja Berdasarkan Uslub Nabi SAW Berkomunikasi Dengan, ABU DZAR BIN AHMAD, Sarjana
NUR TAUFIQ, Sarjana
Pemikiran Ahmad Faidzurrahim Terhadap Amalan Golongan Wahabi dalam Karya, NOR AZYYATI BINTI FAUDZI, Sarjana
MUHAMMAD IZZUAN BIN ZULKIFLY, Sarjana
KESAN TELADAN TERHADAP TARBIYAH MELALUI CERITA AL-QUR'AN DALAM SURAH AL-SHU'ARA', AHMED MOHAMED SABUR, Sarjana
Kedudukan dan Ulasan Hadith dalam Juzuk 2 Kitab Kasyf al-Ghummah fi Ahwalil Mauta Fil, MUHAMMAD DARUL EHSAN BIN DEROME, Sarjana
Kedudukan Hadith Dalam Buku Bertajuk 'Doa-doa Mustajab Harian yang Dipetik daripada, NOR BAZILA BINTI SHAFIE, Sarjana
Penderaan Haiwan : Kajian kes di Pusat Perlindungan Haiwan., SITI AMINAH BINTI HUSSIN, Sarjana
ALISA BINTI AHMAD, Sarjana
Education Standards for Family As In The Noble Qur'an And Tradition in Facing Globalisation Phenomenon According to Muhammad Qutb, RUQAYA ALI KADHIM, Sarjana
NOR SOBAH BIN MUHAMMAD, Sarjana
KETOKOHAN, SUMBANGAN DAN PEMIKIRAN ABDUL AZIZ AL-GHUMARI DALAM, SALHA SHAFIRA BT RADZUAN, Sarjana
Persepsi masyarakat di Shah Alam Terhadap penggunaan Label Sunnah pada Produk Makanan, ASIAH BINTI SHAFIE, Sarjana
PENDEKATAN PENULISAN HADITH SYEIKH DAUD AL-FATANI:kAJIAN TAKHRIJ, FATIHAH BINTI ISMAIL, Sarjana
DALIL PENYELESAIAN SAHIH BAGI HADITH MAWDU' DALAM SEGMEN IRSYAD AL-HADITH JABATAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN, SYAZA SYAZWINA BINTI ABDUL HALIM, Sarjana
Metode al-Albani Pada Mukhtalaf al-Hadith Melalui Karya Aslu Sifat Solah Nabi S.A.W, MOHAMAD KHALID BAHRUDIN, Sarjana
SIKAP GOLONGAN ISLAM LIBERAL TERHADAP HADIS MUSYKIL, NURALEYA BINTI ABDUL HAMID, Sarjana
Tajuk diterima tanpa sebarang pindaan (3 Mei 2018), MUHAMMAD AIMAN BIN MOHD HATTA, Sarjana
Tajuk diterima dengan dibuat sedikit pindaan. Kandungan bab tidak sama dengan kajian, MUHAMMAD AFFAN BIN LATIF, Sarjana
MAHIRAH BINTI MOKHTAR, Sarjana
WAN AFIFI RIFQI BIN WAN AIDI RAHMAT, Sarjana
DR. NUR ASYIQIN BINTI KAMARUDIN, Sarjana
Tradisi Posan Masyarakat Islam Wetu Telu di Lombok Menurut Perspektif, HASAN ASY'ARI NAJMUDDIN, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Social Justice In The Perspective of Maqasid Sunnah : An Analysis of Selected Hadith From, JULIYANA JUNAIDI, Doktor Falsafah
YOUSUF SULAYMAN HUSAYN BILNOUR, Doktor Falsafah
Kefahaman Wanita Golongan B40 Terhadap Kemiskinan Haid Menurut Perspektif, NORHAFIZAH BINTI AHMAD, Doktor Falsafah
HASAN ASY`ARI NAJMUDDIN, Doktor Falsafah
FAKTOR-FAKTOR DORONGAN APLIKASI TALAQQI BERSANAD (TB) DAN KEPERLUANNYA DALAM PENGAJIAN HADIS DI MALAYSIA, FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI, Doktor Falsafah
konsep bimbingan dan kaunseling pesakit dari perspektif sunnah Rasullullah SAW., MOHD KHAIRIL ANWAR BIN ABDUL LATIF, Doktor Falsafah
Amalan Pencegahan Penularan Wabak Menurut al-Quran dan al-Sunnah dalam Kalangan, MOHD SOPHIAN BIN ISMAIL, Doktor Falsafah
BUKU PERINGATAN PERIHAL KEMATIAN DAN PERKARA BERKENAAN AKHIRAT, ABDULLAH KHALID, Doktor Falsafah
Tajuk proposal diterima dengan dibuat beberapa pengubahsuaian dan menghantar semula, FATIMA EZZAT EBRAHIM, Doktor Falsafah
tesis dalama bahasa arab., IED SHUKUR MAHMOOD, Doktor Falsafah
Motivasi di Malaysia Menurut Sunnah dan Kepentingannya dalam Pembangunan Modal Insan Kajian Analisis Tematik, AMIRUDDIN BIN MOHD SOBALI, Doktor Falsafah
AL-QARADAWI DAN METODOLOGINYA DALAM FIQH HADIS SIYASAH, SHOLIHAH BINTI KASWARI, Doktor Falsafah
Metodologi Penulisan Zakariyya al-Kandahlawi dalam Karya al-Abwab wa al-Tarajim Li Sahih al-Bukhari, MOHD AASHIF BIN ISMAIL, Doktor Falsafah
Pengaruh pemikiran al-Bani dalam golongan agamawan di Aceh, Indonesia., LUKMAN HAKIM BIN NURDIN, Doktor Falsafah
METODOLOGI AL-SHAYKH AL-ALBANI DALAM HADITH MAWQUF YANG MEMBAWA STATUS MARFU', AHMED SAEED HAMAD S ALWAHSHI, Doktor Falsafah
Tajuk diterima dengan dibuat sedikit pengubahsuaian, HAMZAH BIN JUMMAT, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

AL MADINAH INTERNATIONAL UNIVERSITY , 20-03-2012 sehingga 19-03-2014 , Antarabangsa
HADIS , 11-06-2012 sehingga 25-06-2012 , Kebangsaan
HADIS , 11-06-2012 sehingga 25-06-2012 , Kebangsaan
SANAD QIRAAH IMAM SYAFIE , 22-04-2015 sehingga 14-01-0616 , Antarabangsa
PENGAJIAN HADITH DI MASJID SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SAHAH DAN SUARAU AL-MAWADDAH SHAH ALAM, SELANGOR : ANALISIS TERHADAP KEBERKESANAN METODOLOGI PENGAJARANNYA. , 10-02-2015 sehingga 14-01-0616 , Kebangsaan
MENJAGA LIDAH DI BULAN RAMADHAN , 18-09-2020 sehingga 14-01-0616 , Negeri
PANEL PENYEMAK PENTERJEMAHAN AL-QURAN TAJWID BESERTA PANDUAN WAQA' DAN IBTIDA' , 03-09-2020 sehingga 14-01-0616 , Kebangsaan
PEMERIKSA ATRIKEL JURNAL TURATH , 15-10-2020 sehingga 30-12-2020 , Kebangsaan
Jurnal Al Turath , 15-10-2020 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Mustolah al Aql fi al Quran al Karim wa Wasail al Huffaz alaih Dirasah Quraniyyah Maqasidyyah , 10-11-2020 sehingga 14-01-0616 , Kebangsaan
Jurnal Islamiyyat , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Moderator Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu dan Turath Ke-4 , 03-11-2021 sehingga 03-11-2021 , Kebangsaan
Moderator Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu dan Turath Ke-4 , 03-11-2021 sehingga 03-11-2021 , Kebangsaan
Universiti Kebangsaan Malaysia , 09-04-2021 sehingga 11-04-2021 , Kebangsaan
Kajian FRGS - 2019 , 01-09-2021 sehingga 31-08-2022 , Kebangsaan
Seminar Ulama' : Imam al Bukhari , 30-09-2021 sehingga 30-09-2021 , Antarabangsa
PROGRAM KEMBARA QIYADAH MUSLIM , 10-12-2021 sehingga 11-12-2021 , Kebangsaan
PROGRAM KEMBARA QIYADAH MUSLIM , 10-12-2021 sehingga 11-12-2021 , Kebangsaan
ILMU DIRAYAH AL-MATN , 01-07-2021 sehingga 01-07-2021 , Kebangsaan
TAZKIRAH RMADHAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI , 08-04-2022 sehingga 08-04-2022 , Negeri
TAZKIRAH RAMADHAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI 2022 , 22-04-2022 sehingga 22-04-2022 , Kebangsaan
TAUSIYAH RAMADAHN MAJLIS KHATAM AL-QURAN BADAN KEBAJIKAN MUTIARA PUTRAJAYA , 26-04-2022 sehingga 26-04-2022 , Kebangsaan
Panel Penyemak Risalah al-Quran Terjemahan daripada The Message of The Quran , 08-02-2022 sehingga 07-02-2024 , Antarabangsa
The Clear Al-Quran Series With Arabic Text , 12-04-2021 sehingga 11-04-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA SESI 2021/2022 PROGRAM PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , 21-09-2021 sehingga 20-10-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK JAMINAN KUALITI PUSAT KAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , 18-12-2019 sehingga 28-12-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Akademik Prasiswazah Pusat Kajian Al-Quran dan Al Sunnah Fakulti Pengajina Islam UKM 2021 , 13-01-2021 sehingga 05-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik Fakulti Pengajian Islam , 02-07-2012 sehingga 02-07-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik Fakulti Pengajian Islam (BAKKAD) , 20-10-2015 sehingga 27-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bidang Keberhasilan Utama 1 (KRA 1) JPQS , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
J/Kuasa Pentaksiran dan Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir dan Penilaian Berterusan (Pra-Siswazah) Sem. 1 Sesi 2020/2021 , 15-10-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENGUMPULAN DANA TABUNG AMAL FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 28-04-2017 sehingga 27-04-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Kursus Bahasa Arab Pengukuhan FPI , 15-10-2015 sehingga 14-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Hal-ehwal Siswa dan Alumni FPI , 14-09-2015 sehingga 13-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Jamuan Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2016 , 13-06-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keberhasilan Utama KRA 5 Jabatan al-Quran dan Al-Sunnah FPI , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Siswazah Sem II Sesi 2015-2016 , 08-04-2016 sehingga 31-12-2016 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Siswazah JPQS , 02-04-2014 sehingga 02-06-2014 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penasihat Program Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 01-06-2013 sehingga 31-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Malam Amal Sirih Pulang ke Gagang FPI 2016 , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Virtual Promosi Siswazah 2.0 Fakulti Pengajian Islam 2021 , 01-08-2021 sehingga 03-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Siswazah dan Akademik Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 01-01-2014 sehingga 31-12-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Wahyu Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, FPI , 20-04-2021 sehingga 23-04-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jurnal al-Turath (Vol. 5 No. 2). , 15-10-2020 sehingga 15-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2018 sehingga 24-08-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH BIL.23/2020 , 19-07-2021 sehingga 19-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.12/2021 , 17-08-2021 sehingga 17-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.6/2022 , 20-01-2022 sehingga 20-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mentor Minggu Mesra Mahasiswa FPI 2015 , 27-08-2015 sehingga 04-09-2015 , Universiti
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.11/2021- ZyaulHaqqi (P99006) , 08-02-2021 sehingga 08-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.12/2021- Ummu Karamah Alias (P93611) , 09-02-2021 sehingga 09-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.14/2021- Farhan Najwa Yusof @ Hj. Yunoh (P85209) , 09-03-2021 sehingga 09-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.23/2021 Mohammad Nazreen Saifuddin (P88263) , 19-07-2021 sehingga 19-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.29/2021 Wan Esma Wan Ahmad (P87885) , 05-08-2021 sehingga 05-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.30/2021 - Nuur Syafiqah Arbirerah (P95479) , 06-08-2021 sehingga 06-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.32/2021 - Nurul Iman Izzah Harun (P98322) , 17-08-2021 sehingga 17-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.33/2021- Nur Zakiah Najiha Bahar (P89998) , 16-08-2021 sehingga 16-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.34/2021- Mastura Ahmad (P92658) , 19-08-2021 sehingga 19-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.47/2020- Hasan Asy , 18-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah sarjana Pengajian Islam Bil.13/2021- Muhammad Amal Fathullah (P95449) , 17-02-2021 sehingga 17-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 2/2021 - Shahidatul Ashikin bt Shahran (P78766) , 25-03-2021 sehingga 25-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 21/2022 - Mohd Aashif bin Ismail (P83824) , 04-07-2022 sehingga 04-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 27/2021 - Maisarah Thulhuda bt Mat Jafri (P93612) , 12-08-2021 sehingga 12-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 28/2021 - Nuraleya binti Abdul Hamid (P90123) , 18-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 3/2021 - Bunyamin bin Abdul Rahman (P83349) , 08-04-2021 sehingga 08-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil 65/2018 Siti Aisyah Muhmad P77837 , 28-05-2018 sehingga 28-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.30/2018 Aminuddin Mohamed P70896 , 14-03-2018 sehingga 14-03-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.45/2018 Nor Bazila Shafie P75756 , 19-04-2018 sehingga 19-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 1/2021 Md Obaydul Hoque (P81852) , 04-01-2021 sehingga 04-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 16/2020 Norain binti Azlan (P93602) , 05-08-2020 sehingga 05-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 19/2018 Asmaa Mohsen Ali Safwat Mohamed Ali (P87371) , 26-06-2018 sehingga 26-06-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 25/2020 Mohd Zabani bin Jalil (P96946) , 27-11-2020 sehingga 27-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 32/2018 Mohamad Khalid Bahrudin (P88183) , 31-10-2018 sehingga 31-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 4/2020 Ahmed Saeed Hamad (P84016) , 07-04-2020 sehingga 07-04-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil 35/2019 - Syarifah Nayan (P88669) , 24-05-2019 sehingga 24-05-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil. 123/2018 - Siti Zahidah Kosran (P83668) , 13-12-2018 sehingga 13-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil. 28/2018 Nor Azyyati Faudzi P77189 , 12-03-2018 sehingga 12-03-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.20/2017 Mohd Fadilah Abdul Ghani P72398 , 23-03-2017 sehingga 23-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.24/2016- Mohamad Asyraf Che Omar (P72796) , 24-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.29/2016- Nur Afifi Aliat (P74565). , 29-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.31/2017 Muhammad Nawaf Bin Azimi P64050 , 27-01-2017 sehingga 27-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.32/2016Norfazilah Hassan (P73434) , 05-05-2016 sehingga 05-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.34/2018- Muhammad Darul Ehsan Derome (P78494) , 03-04-2018 sehingga 03-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.49/2017 Zakirah Azmi P67096 , 07-02-2017 sehingga 07-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.51/2017 Hafizah Mohd Nor P78713 , 02-06-2017 sehingga 02-06-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.6/2016- Khairul Anwar Abdul Manaf (P60479) , 19-01-2016 sehingga 19-01-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 54/2019 - Muhamad Razif Ahmad (P78779) , 24-09-2019 sehingga 24-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 95/2019 - Eddyanto Sutijo (P92645) , 20-11-2019 sehingga 20-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 70/2019- Mohd Khairul Ni Mat Doll Kawaid (P87056) , 06-11-2019 sehingga 06-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.14/2020 - Nur Anis Janani Mohd Talin P91548 , 13-05-2020 sehingga 13-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.18/2020 - Nazori Ab. Rahman (P91540) , 17-07-2020 sehingga 17-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.20/2020- Nurhayati Syazwani Zulkafli (P91539) , 21-07-2020 sehingga 21-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.32/2020 - Nur Khairunnisa Hodzori (P93594) , 22-09-2020 sehingga 22-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.46/2018 - (P73428) , 25-04-2018 sehingga 25-04-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.12/2018 - Muhammad Faiz Fathi bin Asmori (P62547) , 27-03-2018 sehingga 27-03-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.51/2017 - Samira A. M. Majdouba (P78377) , 23-10-2017 sehingga 23-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENTERJEMAH ABSTRAK TESIS/DISERTASI BAGI PROGRAM SISWAZAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 14-07-2021 sehingga 13-07-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA WACANA INTELEKTUAL PENGAJIAN AL-QURAN DAN HADIS (INTELLECTUAL DISCOURSE ON QURANIC AND HADITH STUDIES) , 12-09-2022 sehingga 22-09-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENTERJEMAH ABSTRAK, TESIS/DISERTASI PROGRAM SISWAZAH FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 15-05-2018 sehingga 14-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2018 , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM KARNIVAL JOM MASUK FPI , 03-08-2016 sehingga 15-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Quran) : Muhammad Adam Abd. Azid (P108692) , 18-06-2021 sehingga 24-06-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Quran) : Muhammad Syafiq Mohd Rusli (P104758) , 14-07-2021 sehingga 21-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pemeriksa Dalam Disertasi/Tesis Sarjana/Doktor Falsafah , 01-12-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: The Use of Daif Hadith in the Fatwa on Islamic Inheritance Law (Faraid) in Malaysia and its Solution , 25-03-2021 sehingga 25-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kertas Kerja Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2016 , 01-11-2016 sehingga 06-12-2016 , Universiti
Penilaian Proposal Kaedah Penyelidikan Siswazah Kursus PPPY6283 , 14-05-2014 sehingga 20-06-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pentaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 dan 2 sesi 2014-2015 Jab. Peng. al-Quran & al-Sunnah , 08-09-2014 sehingga 01-06-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penterjemah Abstrak Tesis Dalam Bahasa Inggeris dan bahasa Arab FPI , 25-09-2014 sehingga 24-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali dan Industri , 23-07-2018 sehingga 30-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Sijil Pengajian Islam , 01-01-2017 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu dan Turath ke4 (SIWAT-4) , 03-11-2021 sehingga 03-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
al-Turath Journal of al-Quran and al-Sunnah , 29-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
jawatankuasa Hal Ehwal Akademik dan Siswazah - Al Quran , 23-10-2017 sehingga 24-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit