Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

TS. SHAHRINA BINTI SHAHRANI

GURU
PEJABAT DEKAN FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
shahrina@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Shahrina Shahrani ialah Guru Bahasa di Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia. Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005. Beliau memulakan kerjaya sebagai Guru Bahasa pada tahun 2006. Beliau mempunyai pengalaman dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran bagi kursus Pengaturcaraan, Pangkalan Data, Pangkalan Data Lanjutan, Pemikiran Sistem dan Konsep, dan Pengaturcaraan Web.
Shahrina Shahrani is a Guru Bahasa at the Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia. She received the Bachelor Degree in Information Technology from Universiti Kebangsaan Malaysia in 2005. She started career as Guru Bahasa in 2006. She has experience in conducting teaching and learning for courses on Programming, Databases, Advanced Databases, System Thinking and Concepts, and Web Programming.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana Muda , UKM , 2005
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat.  (2016).  Impak Tahap Keyakinan Pelajar Terhadap Pencapaian Ujian Makmal Dalam Pelaksanaan Makmal Kendiri Bagi Kursus Asas Pengaturcaraan.  - Jurnal Teknologi (sciences & Engineering).  65-72. 
Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman.  (2014).  Keselarasan Personaliti Dengan Pemilihan Program Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat.  - Jurnal Teknologi.  49-55. 

Prosiding Terindeks

Kamsuriah Ahmad, Suhaila Zainudin, Shahrina Shahrani.  (2023).  Interactive Stem In Cyber Awareness Learning System.  - 2023 International Conference On Electrical Engineering And Informatics (iceei).  1-5. 
Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Rodziah Latih, Noor Faezah Mohd Yatim, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Ab Rahman.  (2012).  Major Problems In Basic Programming That Influence Student.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 
Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Noor Faezah Mohd Yatim, Rohizah Abd Rahman, Masura Rahmat, Rodziah Latih.  (2012).  Students` Perception And Motivation Towards Programming.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Buku Penyelidikan

Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman, Masura Rahmat, Azura Ishak.  (2022).  Inovasi Dalam Pengurusan Minyak Sawit Malaysia Mendepani Cabaran Globalisasi.  - 11. 
Masura Rahmat, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun, Rohizah Abd Rahman, & Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2022).  Inovasi Dalam Pengurusan Minyak Sawit Malaysia Mendepani Cabaran Globalisasi.  - 8. 
Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Rodziah Latih, Marini Abu Bakar.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 19. 
Marini Abu Bakar, Rodziah Latih, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 13. 
Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal & Rohizah Abdul Rahman.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 6 : 60-68. 
Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazilah Mohd Amin, Noraidah Sahari, Shahrina Shahrani, Rofizah Mohamad.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - 18:155-160. 
Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Rohizah Abdul Rahman & Azura Ishak.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 17 : 147-154. 
Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Rossilawati Sulaiman & Shahrina Shahrani.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 4 : 40-48. 
Rodziah Latih, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Rohizah Abdul Rahman, Shahrina Shahrani & Noorazean Mohd Ali.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - 19-24. 

Bab Dalam Buku

Masura Rahmat, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun, Rohizah Abd Rahman, & Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2022).  Inovasi Dalam Pengurusan Minyak Sawit Malaysia Mendepani Cabaran Globalisasi.  - 8. 
Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman, Masura Rahmat, Azura Ishak.  (2022).  Inovasi Dalam Pengurusan Minyak Sawit Malaysia Mendepani Cabaran Globalisasi.  - 11. 
Nur Syazwani Muhamad Nasir, Shahrina Shahrani.  (2022).  Aplikasi Mudah Alih Untuk Komuniti.  - 15. 
Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Zaihosnita Hood & Junaidah Kasim.  (2020).  Inovasi Komputeran Era 4.0.  - 12. 
Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal & Rohizah Abd Rahman.  (2020).  Inovasi Komputeran Era 4.0.  - 13. 
Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Rodziah Latih, Marini Abu Bakar.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 19. 
Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 16. 
Marini Abu Bakar, Rodziah Latih, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 13. 
Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal.  (2019).  Teknologi Komputeran Generasi-z.  - 14. 
Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Rossilawati Sulaiman & Shahrina Shahrani.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 4 : 40-48. 
Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal & Rohizah Abdul Rahman.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 6 : 60-68. 
Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Rohizah Abdul Rahman & Azura Ishak.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 17 : 147-154. 
Rodziah Latih, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Rohizah Abdul Rahman, Shahrina Shahrani & Noorazean Mohd Ali.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - 19-24. 
Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazilah Mohd Amin, Noraidah Sahari, Shahrina Shahrani, Rofizah Mohamad.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Teknologi Maklumat.  - 18:155-160. 

Penerbitan Lain-lain

Masura Binti Rahmat;tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook;azura Binti Ishak;noor Faridatul Ainun Binti Zainal;shahrina Binti Shahrani;rohizah Binti Abd. Rahman.  (2024).  Savid : Pembelajaran Asas Tanaman Sawit Berasaskan Pendekatan Demonstrasi Melalui Video..  -
Shahrina Binti Shahrani;mohammad Faidzul Bin Nasrudin;azura Binti Ishak;noor Faridatul Ainun Binti Zainal;masura Binti Rahmat;rohizah Binti Abd. Rahman.  (2024).  ‘didik Sawit’ Berasaskan Web Bagi Pembelajaran Pengenalan Industri Sawit Kepada Pelajar Sekolah Menengah.  -
Azura Binti Ishak;norlin Binti Khalid;noor Faridatul Ainun Binti Zainal;masura Binti Rahmat;shahrina Binti Shahrani;rohizah Binti Abd. Rahman.  (2024).  Aplikasi Mudah Alih Pembajaan Sawit (baja Sawit) Berasaskan Infografik.  -
Shahrina Shahrani, Masura Rahmat, Rohizah Abd Rahman, Noor Faridatul Ainun Zainal, Azura Ishak, Mohammad Faidzul Nasrudin.  (2024).  Didik Sawit : Pendedahan Industri Sawit Kepada Pelajar Sekolah.  - Advancing Knowledge For Success (akses).  76-77. 
Masura Rahmat, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Noor Faridatul Ainun Zainal, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Kauthar Mohd Daud, Nur Hanani Mansor..  (2024).  Memperkasa Pekebun Sawit Melalui Pemindahan Teknologi Video Dan Pengenalan Savid.  - Buletin Akses Vol 5.  82-83. 
Shahrina Shahrani, Suhaila Zainuddin, Kauthar Mohd Daud, Zulaiha Ali Othman.  (2023).  Fun Cybersafe : Perkongsian Isu Siber Secara Interaktif Kepada Remaja.  - Advancing Knowledge For Success (akses).  80-81. 
Azura Ishak, Ahmad Afandi Murdi, Khairuman Hashim, Abdullah Muhammed, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Noor Faridatul Ainun Zainal, Zulkifli Hashim, Nordiana Abd Aziz, Norliyana Zin Zawawi, Norlin Khalid.  (2023).  Kertas Dasar Aplikasi Mudah Alih Baja Sawit Berasaskan Infografik.  - 1-9. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Nur Hanani Mansor.  (2023).  Inovasi Savid.  - Knovasi Ukm 2023.  1-13. 
Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Mohamad Faidzul Nasrudin, Nik Aznizan Nik Ibrahim.  (2023).  Didik Sawit : Inovasi Pembelajaran Pengenalan Industri Sawit Kepada Pelajar Sekolah.  - Knovasi Ukm 2023.  1-11. 
Nur Aida Nasuha Binti Roshan, Shahrina Binti Shahrani.  (2022).  Arres : Aplikasi Ar Sistem Respirasi Manusia Dan Haiwan.  - 1-15. 
Zachary Aiman Bin Khairul Anuar, Shahrina Binti Shahrani.  (2022).  Aplikasi Mudah Alih Servis Pengurusan Rumah (house Pal).  - 1-12. 
Muhammad Syazili Bin Juhari, Shahrina Shahrani.  (2022).  Sistem Perkhidmatan Logistik Pemindahan Barang Berasaskan Web (jn Pro Movers).  - 1-15. 
Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Noor Faridatul Ainun Zainal.  (2022).  Aplikasi Mudah Alih Baja Sawit Berasaskan Infografik.  - Buletin Akses.  70-71. 
Shahrina Shahrani, Azura Ishak, Masura Rahmat, Rohizah Abd Rahman, Noor Faridatul Ainun Zainal.  (2022).  Rangka Modul Didik Sawit Berasaskan Web.  - 1-4. 
Siti Norul Huda Sheikh Abdullah, Umi Asma' Mokhtar, Wan Fariza Pauzi@fauzi, Noor Faridatul Ainun Zainal, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Masnizah Mohd, Zulaiha Ali Othman, Khairul Akram Zainol Arifin, Mohd Syazwan Baharuddin, Nazura Abdul Manap,.  (2021).  Sibernita - Wanita Malaysia Revolusi Industri (ir4.0) Bebas Jenayah Siber - Siri Pertama.  - Laporan Teknik Ftsm.  1-67. 
Shahrina Binti Shahrani.  (2021).  The Impact Of Online Cyber Awareness Workshop Over Teenagers' Knowledge On Cyber Issues.  - International Innovation, Technology & Research Exhibition And Conference (itrexc 2021).  1-20. 
Azura Ishak, Abdullah Muhammed, Shahrina Shahrani, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman.  (2021).  Aplikasi Mudah Alih Pembajaan Sawit (baja Sawit) Infografik.  - 1-16. 
Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Masura Rahmat, Azura Ishak, Rohizah Abd Rahman.  (2021).  Codezinger: Makmal Pengaturcaraan Maya Bagi Mengoptimumkan Pengurusan Pembelajaran Pengaturcaraan.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2021.  1. 
Shahrina Binti Shahrani, Wan Fariza Paizi@fauzi, Khairul Akram Zainol Ariffin.  (2021).  Virtual Hackathon Challenge.  - Buletin Akses (advancing Knowledge For Success).  21. 
Sania, Shahrina Binti Shahrani.  (2021).  Aplikasi Sewaan Barang Keperluan Teater.  - 1-16. 
Nur Syazwani Binti Muhamad Nasir, Shahrina Binti Shahrani.  (2021).  Pembangunan Aplikasi Pencarian Dan Tempahan Homestay : Ez Homestay.  - 1-19. 
Nur Illiyyin Kama Azizi, Shahrina Binti Shahrani.  (2021).  Sistem Peminjaman Kemudahan Dan Alatan Sukan Ukm Berasaskan Web (ukmsport).  - 1-14. 
Shahrina Binti Shahrani, Suhaila Zainudin.  (2021).  Program Kembara Siber Norma Baharu.  - Buletin Akses (advancing Knowledge For Success).  58-59. 
Shahrina Shahrani, Masura Rahmat, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman.  (2021).  Dbase : Tutorial Module (db01).  - 1-37. 
Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abdul Rahman.  (2021).  Tutorial Module Data Structure (ds01) - Session 2019/2020.  - 1-89. 
Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman Dan Noor Faridatul Ainun Zainal.  (2020).  Flipped Learning Bagi Meningkatkan Penglibatan Pelajar Aktif Di Dalam Kelas.  - 0. 
Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Masura Rahmat, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Hafiz Mohd Sarim.  (2020).  The Impact Of Video-based Module To The Student Through Active Learning In Project Development.  - 6th International Conference On Information Technology & Society 2020 (icits 2020).  1-19. 
Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman.  (2019).  Modul Asas Pangkalan Data Infografik (dbi).  - K-novasi Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2019.  1. 
Rohizah Abd Rahman, Zaihosnita Hood, Azura Ishak, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani Dan Junaidah Kassim..  (2019).  Google Classroom: Satu Platform Alternatif Bagi Penilaian Projek Pangkalan Data..  - K-novasi Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2019.  1. 
Shahrina Binti Shahrani,rohizah Abd Rahman,masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun & Hafiz Mohd Sarim.  (2018).  Pembangunan Projek Melalui Pembelajaran Aktif Berasaskan Video.  - 1. 
Masura Rahmat, Rohizah Abd Rahman, Shahrina Shahrani, Azura Ishak Norleyza Jailani, Rossilawati Sulaiman.  (2018).  Java 201: Tutorial Workbook For Tk1143 Program Design And Problem Solving.  -
Khairul Akram Zainol Ariffin, Siti Norul Huda Sheikh Abdullah, Khairul Azmi Abu Bakar, Wan Fariza Paizi@fauzi, Nurhizam Safie Mohd Satar, Zulaiha Ali Othman, Suhaila Zainudin, Nur Samsiah & Shahrina Shahrani.  (2018).  Cybersecurity, Cyber Heroes.  -
Norleyza Jailani, Rossilawati Sulaiman, Masura Rahmat, Rohizah Abd Rahman, Shahrina Shahrani & Azura Ishak.  (2018).  Java 202 Problem Solving Practice: A Programming Lab Work Book For Tk1143 Program Design And Problem Solving.  -
Marini Abu Bakar, Rodziah Latih, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Azura Ishak, Masura Rahmat, Rohizah Abd Rahman.  (2017).  Automasi Penilaian Latihan Makmal Pengaturcaraan Komputer Berbantukan Perisian Pc^2.  - K-novasi Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2017. 
Masyitah Muhammad Nasir, Mr. Mohd Raziff Bin Mohd Dali, Mrs. Shahrina Shahrani.  (2017).  E-commerce Website For Tailor Industrial Training Technical Report.  -
Marini Abu Bakar, Rodziah Latih, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Azura Ishak, Rohizah Abd Rahman, Shahrina Shahrani.  (2017).  Asas Pengaturcaraan Java Menggunakan Grafik Penyu.  - K-novasi Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2017. 
Masura Rahmat, Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Noor Hasrina Bakar.  (2017).  Course Tk1114 Open Learning.  - 1-7. 
Rodziah Latih, Marini Abu Bakar, Noor Hasrina Bakar, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman, Shahrina Shahrani & Azura Ishak.  (2017).  Java 102 Tutorial Workbook For Tk1114.  - 1-65. 
Shahrina Binti Shahrani, Hafiz Mohd Sarim, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal.  (2017).  Tu2983 Advanced Database Lab Module..  - 1-8. 
Khairul Bariah Binti Abu Hassan, Moktar Bin Siron, And Shahrina Shahrani.  (2017).  Eminutes System At Telekom Malaysia Berhad.  -
Azura Ishak, Rohizah Abd Rahman, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani & Mohamad Shahnudin Zakaria.  (2017).  Penilaian Komitment Projek Kursus Konsep & Pemikiran Sistem (ts1013) Melalui Rakan Sebaya.  - K-novasi Pengajaran & Pembelajaran Ukm 2017. 
Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Masura Rahmat.  (2016).  V-ded Dalam Pembelajaran Aktif Bagi Kursus Pangkalan Data.  - K-novasi P&p Ukm 2016. 
Masura Rahmat, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman.  (2016).  Flid - Satu Inovasi Pengukuhan Tutorial Dalam Kursus Pangkalan Data.  - K-novasi P&p Ukm 2016. 
Marini Abu Bakar, Rodziah Latih, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman, Shahrina Shahrani & Azura Ishak.  (2016).  Tk1114 Computer Programming : Three Tier Course Structure.  - Minggu Pengajaran Kreatif 2016 Ftsm.  1-4. 
Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman.  (2015).  Flipped Material For Tt1964 Tutorial.  -
Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Masura Rahmat.  (2015).  Nota Makmal Bagi Kursus Pangkalan Data Tt1964 2015.  -
Sufian Idris, Marini Abu Bakar, Elly Johana Johan, Masura Rahmat, Azura Ishak, Rohizah Abdul Rahman, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Noorazean Mohd Ali.  (2015).  Java Lab Exercises : Towards Nurturing Students` Intrinsic Motivation In Programming.  -
Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Azura Ishak.  (2014).  Tutorial Module Ttts2964 Database Sem Ii 2012/2013.  -
Noor Faridatul Ainun Zainal, Azura Ishak, Masura Rahmat, Rohizah Abd. Rahman, Shahrina Shahrani.  (2014).  Tutorial Module Tttk1924 Data Structure Sem Ii 2012/2013.  -
Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd. Rahman.  (2012).  Kajian Pola Personaliti Dengan Pemilihan Program Di Kalangan Pelajar Ftsm Ukm.  - Kongress Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2012. 
Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Rodziah Latih, Noor Faezah Mohd Yatim, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Ab Rahman.  (2011).  Masalah Utama Dalam Pengaturcaraan Asas Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2011. 
Shahrina Shahrani, Noraidah Sahari@ashaari, Hazilah Mohd Amin, Kamsuriah Ahmad.  (2011).  Kecukupan Kemahiran Pelajar Ftsm Dari Pandangan Majikan.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2011. 
Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal, Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Noraidah Sahari@ashaari, Shahnorbanun Sahran,
hazilah Mohd Amin & Shahrina Shahrani.  (2011).  Persepsi Pelajar Terhadap Kualiti Perkhidmatan Staf Sokongan.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2011. 
Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Rossilawati Sulaiman Dan Shahrina Shahrani.  (2011).  Penerokaan Masalah Umpukan Pelajar Kepada Penyelia Di Ftsm.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2011. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

APLIKASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI MEKANISASI DAN AUTOMASI BAGI PEKEBUN KECIL SAWIT (TEKNO SAWIT) , Penyelidik Bersama , 03-10-2023 sehingga 02-10-2024 , Kebangsaan
Pembelajaran STEAM Interaktif: Aplikasi Pembelajaran Celik Siber (SiberNow) , Penyelidik Bersama , 01-02-2023 sehingga 30-04-2024 , Universiti
APEC Women Empowerment through Cybercrime-Free Workshop for Secure Online Trading in the 4th Industrial Revolution , Penyelidik Bersama , 01-12-2022 sehingga 30-04-2024 , Antarabangsa

Tamat

Kesedaran Etika Siber di Kalangan Remaja , Ketua Projek , 01-12-2020 sehingga 30-05-2022 , Universiti
‘DIDIK SAWIT’ BERASASKAN WEB BAGI PEMBELAJARAN PENGENALAN INDUSTRI SAWIT KEPADA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH , Ketua Projek , 15-10-2020 sehingga 14-10-2023 , Kebangsaan
APLIKASI MUDAH ALIH PEMBAJAAN SAWIT (BAJA SAWIT) BERASASKAN INFOGRAFIK , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
Model Kesedaran Keselamatan Siber di Kalangan Pelajar Sekolah. , Penyelidik Bersama , 01-12-2020 sehingga 31-05-2022 , Universiti
SAVID : Pembelajaran Asas Tanaman Sawit Berasaskan Pendekatan Demonstrasi Melalui Video. , Penyelidik Bersama , 26-10-2020 sehingga 25-10-2023 , Kebangsaan
Kerangka kerja pembelajaran pengaturcaraan menggunakan gaya pembelajaran VAK , Penyelidik Bersama , 01-02-2020 sehingga 01-02-2022 , Universiti
Modul DBI Pangkalan Data Berasaskan Infografik Bagi Pengguna Novis , Penyelidik Bersama , 01-06-2019 sehingga 01-06-2021 , Universiti
UJIAN MAKMAL : Platform Pengukuran Tahap Kemahiran Asas Dalam Pengaturcaraan di FTSM , Penyelidik Bersama , 01-09-2014 sehingga 31-08-2015 , Universiti
Impak Perlaksanaan Makmal Kendiri ke atas Keyakinan Pelajar dalam Ujian Makmal bagi Kursus Asas Pengaturcaraan di FTSM , Penyelidik Bersama , 01-09-2014 sehingga 31-08-2015 , Universiti
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERPUSAT PELAJAR DALAM KURSUS STATISTIK , Penyelidik Bersama , 22-10-2012 sehingga 21-04-2014 , Universiti
Kajian Trait Personaliti Pelajar FTSM dan Hubungannya dengan Pemilihan Program , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-05-2013 , Universiti
Model Kepuasan pelajar terhadap Kualiti Perkhidmatan kakitangan sokongan FTSM , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Pengoptimuman Masalah Pengumpukan Pelajar Projek tahun Akhir di FTSM , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Mengenalpasti Masalah pelajar dalam Asas Penaturcaraan , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2012 , Universiti
Kemahiran pelajar Prasiswazah FTSM untuk Menjalani Latihan Industri daripada Persepktif Industri , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2012 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2009
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2021

Anugerah-anugerah Lain

Anugerah Knovasi UKM 2023 , 2023
Penghargaan PTJ , 2021
Pingat Gangsa kNovasi 2021 , 2021
Pingat Perak Kongres & Pertandingan Inovasi P&P (kNOVASI 2020) , 2020
Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 2018
Anugerah Budaya Kualiti , 1899
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Pingat Perak Kongres & Pertandingan Inovasi P&P (kNOVASI 2020) , 06-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Malaysia Board Of Technologist (MBOT) , 23-01-2020 sehingga 22-01-2021 , Kebangsaan
Malaysia Board Of Technologist (MBOT) , 30-08-2019 sehingga 30-08-2021 , Kebangsaan
Pingat Gangsa kNovasi 2021 , 17-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Pertandingan Video Pendek dan Poster Peringkat Kebangsaan 2021 , 03-06-2021 sehingga 10-06-2021 , Kebangsaan
Malaysia Board of Technologists , 23-01-2021 sehingga 23-01-2022 , Kebangsaan
Malaysia Board of Technologists , 30-08-2021 sehingga 30-08-2022 , Kebangsaan
MODUL AKALBOT: AKTIVITI PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL, ATURCARA & LOGIK MELALUI ROBOT , 20-03-2023 sehingga 20-07-2023 , Kebangsaan
Anugerah Knovasi UKM 2023 , 13-09-2023 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Anugerah Knovasi UKM 2023 , 13-09-2023 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Eksplorasi Anjakan Norma Minggu Apresiasi Watan (MAW) 2022 , 10-10-2022 sehingga 10-10-2022 , Universiti
Fasilitator Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik Sem 1 2015/2016 , 02-09-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
ICEEI 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 2017 , 25-11-2017 sehingga 27-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JEMPUTAN MENGHADIRI PERBINCANGAN MEJA BULAT (RTD) MENGENALPASTI NICHE BIDANG PENYELIDIKAN TERKINI UNTUK PEMBENTUKAN KERTAS DASAR - PEMBENTANGAN 5: KLUSTER PONTENSI PERNIAGAAN DAN PENDAPATAN TAJUK: APLIKASI MUDAH ALIH PEMBAJAAN SAWIT ( BAJA SAWIT) , 16-07-2021 sehingga 16-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bitara Kumpulan Watan , 01-03-2022 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kecemerlangan FTSM , 02-01-2017 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kem Komputeran FTSM 2023 , 18-12-2023 sehingga 21-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Korban , 15-07-2022 sehingga 15-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Cabaran Digital 2023 , 06-06-2023 sehingga 10-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa 2021 , 04-10-2021 sehingga 04-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa FTSM 2020 , 05-10-2020 sehingga 06-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Sambutan Bulan Kemerdekaan FTSM 2022 , 02-08-2022 sehingga 25-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Seminar WANITA MALAYSIA REVOLUSI INDUSTRI (IR4.0) BEBAS JENAYAH SIBER , 07-08-2021 sehingga 08-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Karnival Inovasi Digital (KID 2018) , 18-05-2018 sehingga 23-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kelab Kakitangan FTSM , 01-04-2020 sehingga 31-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ketua & Penasihat SIG , 01-02-2020 sehingga 31-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MINGGU JALINAN MESRA 2017 , 01-08-2017 sehingga 09-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Minggu Apresiasi Watan@FTSM 2023 , 02-10-2023 sehingga 02-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM 3M FTSM 2018 , 02-09-2018 sehingga 03-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU JALINAN MESRA (MJM) 2018 - JOM TEROKAI & RAI , 07-09-2018 sehingga 13-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pegawai Insiden UKM 2023 , 01-01-2023 sehingga 31-12-2023 , Universiti
Persatuan Wanita UKM (SUKMANITA) , 01-01-2013 sehingga 01-01-2020 , Universiti
Program 3M , 28-09-2016 sehingga 28-09-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Qurban FTSM UKM 2022 (1443H) , 15-07-2022 sehingga 15-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Projek Tahun Akhir Prasiswazah , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SIG (Special Intertest Group) , 01-01-2020 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
SIG CyberEthics , 01-01-2016 sehingga 30-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-02-2021 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Special Interest Group (SIG) FTSM , 01-10-2023 sehingga 31-12-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti