Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

CHM. DAHLIYA BINTI ABDUL KADIR

PEGAWAI SAINS
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN & INSTRUMENTASI (CRIM)
dahliya@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PEGAWAI SAINS

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Instrumental Analytical Chemistry , Sarjana Sains , UM , 2021
Sarjana Muda , UKM , 2005
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Buku Penyelidikan

Wan Ros Manira Ismail, Syafura Abdul Halim, Siti Noraida Sood, Dahliya Abd Kadir, Nurul Ashikin Zainurdin, Azrizal Mohamed Zin, Nur Fazlin Abdullah, Mohd Asraf Mohamad Farid, Firdaus Banhawi, Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair & [four Others].  (2017).  Panduan Siri-v Projek Penyelidikan.  - 45. 
Muhammad Fauzi Mohd Zain, Dahliya Abdul Kadir & Ramli Abdullah.  (2015).  Sedekad Hal Ehwal Penyelidikan Dan Inovasi.  - 78-94. 

Bab Dalam Buku

Muhammad Fauzi Mohd Zain, Dahliya Abdul Kadir & Ramli Abdullah.  (2015).  Sedekad Hal Ehwal Penyelidikan Dan Inovasi.  - 78-94. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Noor Azlan Ghazali, Mohd. Ekhwan Toriman, Muhammad Fauzi Mohd. Zain, Lee Khai Ern, Mohammad Hafizuddin Jumali, Jalifah Latip, Roslinda Shamsudin, Mohamad Azri Tukimon, Mohammad Shah Kirin Zamberi, Dahliya Abdul Kadir [and (fourteen) Othes].  (2018).  Instrumentation Handbook: Making An Impact For Your Research.  - 57. 
Wan Ros Manira Ismail, Syafura Abdul Halim, Siti Noraida Sood, Dahliya Abd Kadir, Nurul Ashikin Zainurdin, Azrizal Mohamed Zin, Nur Fazlin Abdullah, Mohd Asraf Mohamad Farid, Firdaus Banhawi, Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair & [four Others].  (2017).  Panduan Siri-v Projek Penyelidikan.  - 45. 
Rahmah Mohamed;chehassan Cheharon;ismanizan Ismail;ramli Abdullah;normah Dolah;mohd Hesyamudin;mohdhashrifa;tengku Norkirana;mohd Nasir;sitinoraida;mohdshahril;norasmah;syafura;dahliya;azrizal;ashikin.  (2013).  Governans Dan Polisi Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Instrumentasi.  - 236. 
Rahmah M, M.noor Embi, Che Hassan Ch,ghazally L, Ismanizan, Nasir Raki,ramli A, Normah, Heesyamuddin, Hashrifa, T.nor Kirana,fadzly, Siti Noraida, M.shahril,norasmah [and Four Others].  (2013).  Research Universities : Scaffolding Malaysia`s Economic Transformation Programme.  - 124. 

Penerbitan Lain-lain

Lee Khai Ern, Mohd Zahid Md Yusoff & Mohamad Hasnul Naim Abd Hamid.  (2018).  U Inovasi.  - Rtm. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

PEMBANGUNAN APLIKASI SPEKTROSKOPI RESONANS MAGNETIK NUKLEUS KUANTITATIF BAGI PENENTUAN KETULENAN BAHAN KIMIA DALAM PRODUK HERBA DAN MAKANAN , Penyelidik Bersama , 01-12-2019 sehingga 30-11-2022 , Universiti
PEMBANGUNAN SEMULA KURIKULUM TADIKA SANG KANCIL SEJAJAR PERKEMBANGAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN 4.0 (4IR) , Penyelidik Bersama , 15-08-2018 sehingga 14-05-2021 , Universiti
KAJIAN PERANAN DAN PEMBANGUNAN TADIKA SANG KANCIL DBKL KEPADA PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR , Penyelidik Bersama , 01-10-2016 sehingga 31-12-2018 , Kebangsaan
PEMANTAPAN MODUL PEMANTAUAN DALAM SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU) , Penyelidik Bersama , 01-01-2015 sehingga 30-06-2016 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Kreativiti, Inovasi & Rekacipta / ANUGERAH INOVASI MENINGKATKAN PRESTASI KERJA , 2010
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2010
Anugerah Khas Kualiti / Anugerah Inovasi Proses Pengurusan dan Pentadbiran , 2011
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

JAWATANKUASA KECIL LAPORAN TAHUNAN HEPI 2019 , 02-01-2019 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa ADMBP SPKP UKM , 01-01-2018 sehingga 31-12-2020 , Universiti
Jawatankuasa SPB 5S CRIM , 20-09-2017 sehingga 20-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENYELIA DATA MyRA UKM , 08-09-2017 sehingga 09-09-2019 , Universiti
PENYEDIA DATA MyRA UKM TAHUN 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Pegawai Pemeriksa Aset PTJ , 10-06-2014 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilaian Harga bagi Sebutharga Membekal, Menghantar dan Mengujilari Polymer Internal Mixer di FST , 13-10-2022 sehingga 13-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Persatuan Pegawai Tadbir & Ikhtisas UKM (PERTADI) , 01-01-2014 sehingga 01-01-1970 , Universiti
Sukarelawan PERTADI untuk Pusat Pemberian Vaksin Institut Pendidikan Tinggi (PPV IPT) , 01-06-2021 sehingga 31-07-2021 , Universiti