Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. ASMA HAKIMAH BINTI AB. HALIM

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA & SIYAR (CILAS)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Asma Hakimah Ab Halim adalah pensyarah di Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Baru Bangi dan seterusnya menyambung pengajiannya di Sekolah Agama Rendah Sungai Merab Luar sehingga tingkatan tiga. Setelah itu, beliau telah mendapat tempat di Sekolah Menengah Agama Persekutuan dan menyelesaikan SPMnya di sekolah tersebut. Dengan kelulusan yang dimiliki melayakkan beliau untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan diterima masuk ke Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya, memperoleh Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LBB) dan melengkapkan ijazah kedua iaitu Ijazah Sarjana Muda Syariah (LLB.S) Sepanjang sesi pengajian tersebut, beliau turut mengambil sijil dalam pentadbiran syarikat (CiCA) di dalam institusi yang sama. Untuk melengkapkan diri sebagai pelajar undang-undang, beliau telah menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan di bawah Tetuan Elida, Imran & Partners di Kajang. Setelah mendirikan rumatangga, beliau menyambung pengajian ke peringkat sarjana di Fakulti Undang-undang, UKM. Berbekalkan sijil sarjana Undang-undang, beliau bertugas sebagai tutor sementara di beberapa buah institusi pengajian tinggi seperti dan sebagai pensyarah di Universiti Multimedia, sebelum diterima masuk sebagai pensyarah sementara di Fakulti Undang-undang, UKM. Setelah itu, beliau menyambung pengajian di peringkat PhD di Glasgow Caledonian University dan dianugerahkan ijazah doktor falsafah pada May 2015. Bidang kajian beliau bertajuk: ‘Sukuk in Malaysia and Dubai: Selected Legal and Shari’ah Issues.’ Di samping tugas-tugas akademik, Asma juga turut aktif terlibat dalam program yang dianjurkan di peringkat badan bukan kerajaan (NGO), menghadiri seminar, perbincangan intelektual dan turut melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Undang-Undang , Doktor Falsafah , GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY, UK , 2015
SYARIAH , Sarjana , UKM , 2006
SIVIL DAN SYARIAH , Sarjana Muda , UIA , 2002
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - POLICIES AND LAW
ARTS AND APPLIED ARTS - POLICIES AND LAW (Islamic capital market instrument)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Syazwan Mohd. Yusof, Ramalinggam Rajamanickam, Asma Hakimah Ab. Halim.  (2019).  Kebolehterimaan Keterangan Forensik Dari Perspektif Maqasid Syariah.  - Akademika.  117-127. 
Hakimah Yaacob, Ruzian Markom, Asma Hakimah.  (2018).  Coping With The International Standards Of Basel Committee On Core Principles On Effective Banking Supervision (bcbs): Analysis And Reform For Islamic Banking.  - International Journal Of Business And Society. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohd Zamre Mohd Zahir, Nurul Hidayat Ab Rahman, Mohamad Azhan Yahya, Shahrul Mizan Ismail, Mohd Shahril Nizam Md Radzi, Asma Hakimah Ab. Halim, Nor Hikma Mohamad Nor..  (2022).  A Study Concerning To The Tight Spot Of Different Work Types That Can Be Protected By Copyright.  - Res Militaris.  7057-7065. 
Mohd Badrul Hakimi Daud, Shahida Shahimi, Salmy Edawati Yaacob, Asma Hakimah Ab. Halim.  (2022).  Aplikasi Model Altman Untuk Meramal Kejadian Kemungkiran Sukuk Di Pasaran Sukuk Malaysia.  - Jurnal Ekonomi Malaysia.  1-23. 
Alyasak Bin Berhan, Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Asma Hakimah Ab. Halim, Zaharom Ridzwan.  (2020).  Corroboration Of Marriages Chapter Mirat Al-tullab: Guide In Malay World.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  128-136. 
Razif Mohamed Salleh, Azizi Abu Bakar, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Alyasak Berhan, Shahrul Hilmi Othman, Zaharom Ridzwan, Asma Hakimah Ab. Halim, Rabiatul Adawiyah Mohd Kamal, Amani Ali.  (2019).  Crimes From The Perspective Of Shaykh Abdul Rauf Bin Ali Al-fansuri Al-singkili In Manuskrip Mirat Al-tullab: A Perfect Introduction.  - Journal Of Advance Research In Dynamical & Control Systems.  233-239. 
Alyasak Berhan, Azizi Abu Bakar, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Shahrul Hilmi Othman, Razif Mohamed Salleh, Zaharom Ridzwan, Asma Hakimah Ab. Halim, Rabiatul Adawiyah Mohd Kamal, Amani Ali.  (2019).  Munakahat (marriage) From The Perspective Shaykh Abdul Rauf Bin Ali Al Fansuri Al-singkili In Mushrip Mirat Al Tipullab: One Introduction.  - Journal Of Advance Research In Dynamical & Control System.  240-244. 
Wan Amir Azlan Wan Haniff, Asma Hakimah Ab Halim & Rahmah Ismail.  (2019).  The Regulation Of Equity Crowdfunding In United Kingdom And Malaysia: A Comparative Study.  - Academic Journal Of Interdisciplinary Studies.  45-56. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Alias Azhar, Ramalinggam Rajamanickam, Nazura Abdul Manap, Safinaz Mohd Hussein, Muhamad Helmi Md Said, Asma Hakimah Ab Halim, Ruzian Markom.  (2019).  Analysis On Admissibility Of Dna Evidence In Malaysian Syariah Courts.  - Academic Journal Of Interdisciplinary Studies.  160-170. 
Wan Amir Azlan Wan Haniff, Asma Hakimah Ab Halim & Rahmah Ismail.  (2019).  Equity Crowdfunding In Malaysia: Legal And Sharia Challenges.  - International Journal Of Asian Social Sciences.  450-460. 
Hakimah Yaacob, Ruzian Markom, Asma Hakimah.  (2018).  Coping With The International Standards Of Basel Committee On Core Principles On Effective Banking Supervision (bcbs): Analysis And Reform For Islamic Banking.  - International Journal Of Business And Society. 
Asma Hakimah Ab Halim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Nur Khalidah Dahlan, Fatimah Yusro Hashim, Ruzian Markom, Tengku Noor Azira Tengku Zainudin.  (2018).  Diversified Method In Teaching And Learning Muamalat Towards Sustainable Legal Education In Islamic Finance.  - International Journal Of Asian Social Science. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Nazura Abdul Manap, Asma Hakimah Ab Halim, Fatimah Yusro Hashim, Ramalinggam Rajamanickam, Mohamad Rizal Abd Rahman, Mazliza Mohamad & Mohd Azhan Yahya.  (2016).  The Syariah Courses Of Islamic Law Of Securities And Islamic Family Law: Revamping The Teaching And Learning Techniques In Ensuring Marketability Of Ukm`s Law Graduates.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences. 
Asma Hakimah Ab Halim & Mahdi Zahraa.  (2014).  Sukuk Ijarah: To What Extent They Comply Or Contradict The Ijarah Contract & Bay` `inah?.  - Pertanika Journal Of Social Sciences & Humanities.  283-292. 

Prosiding Terindeks

Asma Hakimah Ab Halim Dan Ruzian Markom.  (2018).  Sukuk Murabahah Under Malaysian Plural Legal System.  - Iop Conference Series: Earth And Environmental Science. 

Buku Penyelidikan

Surfaqihah Ismail, Asma Hakimah Ab. Halim.  (2021).  Kepelbagaian Kontrak Pembiayaan Islam.  - 18. 
Khurram Parvez Raja, Mariani Abdul Majid, Asma Hakimah Ab Halim.  (2021).  Law, Regulation And Practice Of Islamic Finance With Particular Reference To Malaysia Some Selected Essays.  - 12. 
Ariffudin Shahrul Zani, Asma Hakimah Abd. Halim.  (2021).  Transaksi Komersial Dalam Talian.  - 16. 
Aminurasyed Mahpop, Asma Hakimah Ab Halim, Hasani Mohd Ali.  (2021).  Law, Regulation And Practice Of Islamic Finance With Particular Reference To Malaysia.  - 24. 
Siti Faridah Abdul Jabbar, Suzana Muhamad Said, Asma Hakimah Ab Halim.  (2019).  Dispute Resolution In Islamic Finance: Alternatives To Litigation?.  - 24. 
Khairunnisa Kasa Dan Asma Hakimah Ab Halim.  (2019).  Keunikan Undang-undang Transaksi Kewangan Islam.  - 21. 
Wan Siti Adibah Wan Dahalan, Mashitoh Yaacob, Ama Hakimah Ab. Halim, Jady@zaidi Hassim & Rooshida Merican Abdul Rahim Merican.  (2016).  Undang-undang Industri: Pengguna Dan Alam Sekitar.  - Bab 15 hlm 333-350. 
Siti Faridah Abdul Jabbar & Asma Hakimah Ab Halim.  (2015).  Research Handbook On International Financial Crime.  - 356-365. 
Zinatul Ashiqin Zainol, Jady Hashim, Asma Hakimah Ab Halim.  (2015).  Principles Of Entrepreneurship And Innovation.  - 248-282 (9). 
Zinatul Ashiqin Zainol, Noor Maizudin Mohamad Nor, Wan Siti Adibah Wan Dahalan, Asma Hakimah Abdul Halim.  (2014).  Fundamentals Of Entrepreneurship And Innovation.  - 189-215. 

Bab Dalam Buku

Aminurasyed Mahpop, Asma Hakimah Ab Halim, Hasani Mohd Ali.  (2021).  Law, Regulation And Practice Of Islamic Finance With Particular Reference To Malaysia.  - 24. 
Nur Mohd Iqzuan Samsudin, Rasyikah Md. Khalid Dan Asma Hakimah Abdul Halim.  (2021).  Matlamat Pembangunan Mampan: Cabaran Perundangan.  - 10. 
Ariffudin Shahrul Zani, Asma Hakimah Abd. Halim.  (2021).  Transaksi Komersial Dalam Talian.  - 16. 
Surfaqihah Ismail, Asma Hakimah Ab. Halim.  (2021).  Kepelbagaian Kontrak Pembiayaan Islam.  - 18. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2021).  Law, Regulation And Practice Of Islamic Finance With Particular Reference To Malaysia.  - 20. 
Khurram Parvez Raja, Mariani Abdul Majid, Asma Hakimah Ab Halim.  (2021).  Law, Regulation And Practice Of Islamic Finance With Particular Reference To Malaysia Some Selected Essays.  - 12. 
Nurul Farhani Kamarudin, Asma Hakimah Ab. Halim.  (2021).  Kepelbagaian Kontrak Pembiayaan Islam.  - 16. 
Ab Halim Muhammad Dan Asma Hakimah Ab Halim.  (2021).  Membangun Ekonomi Manusiawi.  - 7. 
Ruzian Markom, Asma Hakimah Abd Halim.  (2019).  Pengguna Dan Hak Pengguna.  - 19. 
Khairunnisa Kasa Dan Asma Hakimah Ab Halim.  (2019).  Keunikan Undang-undang Transaksi Kewangan Islam.  - 21. 
Siti Faridah Abdul Jabbar, Suzana Muhamad Said, Asma Hakimah Ab Halim.  (2019).  Dispute Resolution In Islamic Finance: Alternatives To Litigation?.  - 24. 
Mohd Ma'sum Billah, Asma Hakimah Ab Halim And Aminurasyed Mahpop.  (2019).  Halal Cryptocurrency Management.  - 13. 
Apnizan Abdullah, Abdullah Abdul Rahman, Asma Hakimah Ab Halim.  (2017).  Sadaqa House: Its Viability In The Islamic Banking Framework.  - 29. 
Ab Halim Muhammad Dan Asma Hakimah Ab Halim.  (2017).  Ilmuwan Pencerah Umat : Misi Dan Wawasan Dalam Kebangkitan Islam Di Alaf Baharu.  - 140. 
Hanim Kamaruddin, Aminurrashed Mahpop, Jady Hashim, Asma Hakimah Ab Halim.  (2017).  Pendidikan Asas Keusahawanan.  - 23. 
Abdul Halim Bin Muhammad, Asma Hakimah Ab Halim.  (2016).  Sumbangan Dan Kegemilangan Muftidalam Tamadun Alam Melayu.  - Ed 1, 171-181. 
Wan Siti Adibah Wan Dahalan, Mashitoh Yaacob, Ama Hakimah Ab. Halim, Jady@zaidi Hassim & Rooshida Merican Abdul Rahim Merican.  (2016).  Undang-undang Industri: Pengguna Dan Alam Sekitar.  - Bab 15 hlm 333-350. 
Zinatul Ashiqin Zainol, Jady Hashim, Asma Hakimah Ab Halim.  (2015).  Principles Of Entrepreneurship And Innovation.  - 248-282 (9). 
Siti Faridah Abdul Jabbar & Asma Hakimah Ab Halim.  (2015).  Research Handbook On International Financial Crime.  - 356-365. 
Zinatul Ashiqin Zainol, Noor Maizudin Mohamad Nor, Wan Siti Adibah Wan Dahalan, Asma Hakimah Abdul Halim.  (2014).  Fundamentals Of Entrepreneurship And Innovation.  - 189-215. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Abdul Halim El Muhammady, Asma Hakimah Ab Halim.  (2019).  Qanun Pahang: Zaman Pemerintahan Sultan Abdul Ghaffar Mahyuddin Shah (1592-1614m).  - 323. 

Penerbitan Lain-lain

Asma Hakimah Binti Ab Halim, Ab Halim Muhammad.  (2022).  Perundangan Islam Dalam Manuskrip Melayu Sebelum Penjajahan.  - Persidangan Dan Pameran Antarabangsa Manuskrip Melayu 2022.  1-13. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2021).  Vaksin Menurut Perspektif Islam Dan Implikasi Perundangan Terhadap Penyebaran Berita Tidak Benar Tentang Vaksin.  - 1-29. 
Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa, Ahmad Azam Mohd. Shariff, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Muhamad Helmi Md. Said.  (2020).  Garis Panduan Pentaksiran Bahasa Arab 2 Untuk Undang-undang.  - 1-4. 
Mohamad Azhan Yahya, Asma Hakimah Ab. Halim.  (2020).  Garis Panduan Latihan Amali.  - 1-15. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2020).  Kaedah Fiqh Iii.  - 1-9. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2020).  Qawa'id Fiqhiyyah Ii (kaedah Fiqh/islamic Legal Maxim).  - 1-13. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2020).  Qawaid Fiqhiyyah (kaedah-kaedah Fiqh/islamic Legal Maxim).  - 1-12. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2020).  Digital Currency.  - 1-17. 
Asma Hakimah Ab Halim, Muhammad Helmi Md Said.  (2020).  Different Approaches To Legal Scholarship.  - 1-17. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2020).  Kurikulum Kursus Undang-undang Di Fakulti Undang-undang Ukm.  - Penguatan Kompetensi Sarjana Hukum Dan Kurikulum Kampus Merdeka Menuju Kurikulum Internasional.  1-33. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom. Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, . Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Prosedur Pentadbiran Harta Pusaka.  - 1-92. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom, Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Model Etika Dan Profesionalisme Perunding Pewarisan.  - 1-48. 
Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa Abd Rahman, Ahmad Azam Mohd Shariff, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Muhamad Helmi Md. Said.  (2020).  Garis Panduan Pentaksiran Kursus Bahasa Arab 2 Untuk Undang-undang.  - 1-4. 
Asma Hakimah Binti Ab. Halim;ruzian Bt. Markom;hasani Bin Mohd. Ali;mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah;ahmad Bazri Bin Mokhtar;nur Khalidah Binti Dahlan.  (2020).  Pendanaan Projek Wakaf Melalui Instrumen Sukuk Di Malaysia Dan Layanan Undang-undang Percukaian.  -
Asma Hakimah Ab Halim, Ab Halim Muhammad.  (2020).  Kaedah Kajian Manuskrip Undang-undang.  - 1-26. 
Asma Hakimah Binti Ab Halim, Siti Naaishah Binti Hambali, Fatimah Yusro Hashim, Nazura Abdul Manap.  (2020).  Mediation In Islamic Family Law Disputes: An Overview & Experience Of The Ukm Legal Aid And Mediation Centre.  - Webinar Persidangan Serantau Asiaengage Ke 5.  1. 
Asma Hakimah Ab Halim, Muhamad Helmi Md Said.  (2020).  Ideology And Concept.  - 1-23. 
Mohd Helmi Md Said, Asma Hakimah Ab Halim.  (2020).  Finding Topic And Background Of Research.  - 1-36. 
Asma Hakimah Ab Halim, Ruzian Markom.  (2020).  Sejarah Perbankan Islam.  - 1-30. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom, Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Tuan Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Modul Sejarah Pewarisan Islam Dan Pengenalan Faraid.  - 1-54. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2020).  Teknologi Kewangan (fintech) Dan Teknologi Kewangan Islam (islamic Fintech): Isu Perundangan Dan Syariah.  - Asian Law Seminar Ukm-umy 2020.  1-42. 
Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya & Mohamamd Nazeri Osman.  (2020).  Garis Panduan Kursus Latihan Amali Uuuk 4005 (v2020).  - 1-26. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom, Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Perwarisan Harta Perseorangan.  - 1-73. 
Hasani Mohd. Ali, Ruzian Markom, Dr. Jady @ Zaidi Hashim, Asma Hakimah Ab. Halim, Nur Khalidah Dahlan, Hazlina Shaik Md Noor Alam, Fatimah Yusro Hashim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Hizri Hasshan, Nur Mohd Iqzuan Samsudin.  (2020).  Perwarisan Harta Perniagaan.  - 1-67. 
Alyasak Bin Berhan, Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Asma Hakimah Binti Ab. Halim Zaharom Bin Ridzwan.  (2019).  Pengaruh Kitab Minhaj Al Talibin Karya Imam Alnawawi Dalam Bab Munakahat Kitab Mirat Al-tullab Karya Shaykh Abdul Rauf Alsingkili.  - International Conference On Islam, Modernity And Civilization.  1-24. 
Razif Mohamed Salleh, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Asma Hakimah Ab. Halim, Zaharom Ridzwan.  (2019).  Pengaruh Ulama Mazhab Syafii Dalam Bab Jenayah Karya Mir'at Al-tullab.  - International Conference On Islam, Modernity And Civilization.  1-21. 
Asma Hakimah Ab Halim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Chay Hu Yeen.  (2019).  A Comparative Law Analysis: Malaysian Common Law Within A Diversity Of World Legal Systems In The Age Of Globalization.  - Sharia And Law In Umy Summer Course 2019.  1-21. 
Asma Hakimah Ab Halim Dan Mahdi Zahraa.  (2019).  Transaction Of Sukuk In Dubai: Issues And Challenges.  - Law And Development Conference: From The Islamic Perspective (2019).  1-37. 
Razif Mohamed Salleh,dr Mohd Syukri Yeoh Abdullah,dr Asma Hakimah Ab. Halim, Dr Zaharom Ridzwan.  (2018).  Jenayah Menurut Shaykh Abdul Rauf Bin Ali Alfansuri Alsingkili Dalam Manuskrip Mirat Altullab Satu Pengenalan Awal.  - Jejak Melayu Lintas Nusantara. 
Asma Hakimah Ab Halim, Nur Mohd Iqzuan Bin Samsudin.  (2018).  Interaksi Fiqh Dan Undang-undang Dalam Sistem Kewangan Islam Di Malaysia.  - International Seminar On Shariah And Law 2018. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Bin Mashrom, Dr. Amani Ali Elmetwaly, Yusri Mohamad Ramli, Dr. Asma Hakimah Binti Ab. Halim.  (2018).  Perjalanan Kehidupan Manusia Menurut Karya-karya Shaykh Abdul Rauf Singkel.  - Jejak Melayu Lintas Nusantara. 
Alyasak Bin Berhan, Dr. Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Dr. Asma Hakimah Binti Ab. Halim, Dr. Zaharom Bin Ridzwan.  (2018).  Munakahat Menurut Shaykh Abdul Rauf Bin Ali Alfansuri Alsingkili Dalam Manuskrip Miraat Altullab: Satu Pengenalan Intisari.  - Jejak Melayu Lintas Nusantara. 
Asma Hakimah Ab Halim, Alyasak Berhan, Mohamad Syukri Yeoh, Ab Halim Muhammad.  (2018).  Harta Waqaf Menurut Kitab Miratu Tullab Dan Perundangan Di Malaysia.  - Jejak Melayu Lintas Nusantara. 
Razif Mohamed Salleh, Dr Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Dr Asma Hakimah Ab. Halim, Dr Zaharom Ridzwan.  (2018).  Jenayah Dalam Manuskrip Mirat Al-tullab: Satu Pengenalan Intisari.  - Tadarus Islam Nusantara. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Bin Mashrom, Dr. Amani Ali Elmetwaly, Yusri Mohamad Ramli, Dr. Asma Hakimah Binti Ab. Halim.  (2018).  Perjalanan Kehidupan Manusia Menurut Shaykhkuala.  - Tadarus Islam Nusantara. 
Asma Hakimah Ab Halim, Alyasak Berhan, Mohamad Syukri Yeoh & Ab Halim Muhammad.  (2018).  Harta Waqaf Menurut Kitab Miratu Tullab Dan Piawai Shariah Accounting And Auditing Of Islamic Financial Institution (aoifi).  - Tadarus Islam Nusantara. 
Alyasak Bin Berhan, Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Asma Hakimah Binti Ab. Halim, Zaharom Bin Ridzwan.  (2018).  Munakahat Dalam Manuskrip Miratul Tullab: Satu Pengenalan Awal.  - Tadarus Islam Nusantara. 
Rozlinda Mohamed Fadzil, Asma Hakimah Abd Halim, Ain Alya Ariffin.  (2018).  Defensive Medicine As A Result Of Medical Negligence : A Brief Overview.  - International Conference On Law, Economics And Health (icleh) 2018. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2018).  Structuring, Issuing And Investing In Istisna Sukuk In Malaysia: Selected Legal And Shariah Issue.  - 7th International Conference On Law And Society. 
Asma Hakimah Abd Halim, Rozlinda Mohamed Fadzil, Affaf Ab Halim.  (2018).  Property Acquisition And Management According To The Al-quran And Malaysian Law.  - International Conference On Law, Economics And Health (icleh) 2018. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2018).  Harta Dan Pengurusannya Menurut Perspektif Al-quran: Kaedah Penerapan Dalam Masyarakat.  - Bicara Keluarga Mawaddah Wa Rahmah 4.0 (kamar 4.0). 
Wan Kamal Bin Mujani;rohayu Bt. Abdul Ghani;ruzian Bt. Markom;zinatul Ashiqin Binti Zainol;mohd Rizal Bin Palil;muhammad Hakimi Bin Mohd. Shafiai;asma Hakimah Binti Ab. Halim.  (2018).  Kajian Impak Sosial Dalam Pembangunan Governans Bersepadu Wakaf Pendidikan Tinggi Negara Melalui Statut Wakaf Dan Bank Wakaf.  -
Asma Hakimah Ab Halim.  (2017).  Sekapur Sireh.  - Buletin Ktu.  1. 
Asma Hakimah Ab Halim.  (2017).  Pendidikan Melalui Amalan.  - Buletin Pewaris Ummah.  2. 
Asma Hakimah Abdul Halim, Ruzian Markom.  (2017).  Sukuk Murabahah Under Malaysian Plural Legal System.  - The 1st International Conference On Law, Economic, And Governance. 
Asma Hakimah Ab Halim, Affaf Ab Halim Dan Ab Halim Bin Muhammad.  (2017).  Pertikaian Kewangan Islam Dalam Percaturan Global (kajian Kes Perbankan Islam Di Malaysia).  - Seminar Internasional Kerjasama Pascasarjana Universitas Islam Negeri (uin) Imam Bonjol Padang Dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang Di Premier Basko Hotel Padang Pada 26hb Julai 2017. 
Asma Hakimah Ab Halim, Hasliza Mohamad Ali, Fatin Nur Majdina Nordin, Norazla Abdul Wahab.  (2017).  Sheikh Dr. Taha Jabir Al Alwani Thought And Contributions To Abim Movement.  - International Conference On The Renewal Of Islamic Thought: Conference In Honor Of Sheykh Dr Taha Jabir El-alwani. 
Asma Hakimah Ab Halim Dan Abdul Halim Muhammad.  (2017).  Sistem Nilai Dalam Manuskrip Qanun Pahang.  - Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2017. 
Asma Hakimah Ab Halim, Ruzian Markom, Rozlinda Mohd Fadhil.  (2017).  Sukuk Musharakah Under Malaysian Plural Legal System.  - International Conference On Islamic Business Law. 
Abdul Halim Bin Muhammad & Asma Hakimah Binti Ab Halim.  (2015).  Integriti Ilmuwan Muslim Dalam Tamadun Islam.  - Seminar Ilmuwan 2015:ilmuwan Muslim & Misi Pencerahan Umat. 
Abdul Halim Bin Muhammad & Asma Hakimah Binti Ab Halim.  (2015).  Analisis Qanun Pahang Pada Akhir Abad Ke 16m: Zaman Pemerintahan Sultan Abdul Ghaffar Mahyuddin Shah (1592m-1614m).  - Wacana Manuskrip Atma. 
Ruzian Markom, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohammad Ramzi Zakaria.  (2015).  Kerangka Perundangan Rumah Sedekah Sebagai Institusi Perbankan : Satu Tinjauan Awal.  - Seminar On Sadaqah House 2015. 
Abdul Halim Bin Muhammad & Asma Hakimah Binti Ab Halim.  (2015).  Sumbangan Dan Peranan Mufti Dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - Seminar Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu:sumbangan Dan Peranan Mufti Dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu. 
Noor Inayah Yaakub, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Zainunnisaa Abdul Rahman, Hasani Mohd Ali, Asma Hakimah Abdul Halim, Wan Mohd Hirwani Wan Hussain.  (2009).  Laporan Akhir Penyelidikan Frgs Ukm-uu-04-frgs0007-2006 A Flexible Legal Framework For The Central Bank Malaysia In Overcoming Problems Of Vulnerable Guarantors In Banking-guarantee Transactions.  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Integriti Pemimpin dan Adaptasi Nilai Melalui Kitab Safinatul Hukkam , Ketua Projek , 15-12-2020 sehingga 14-12-2022 , Universiti
DEVELOPING REGULATORY FRAMEWORK TO GOVERN SOCIAL ENTERPRISE OPERATION IN MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Peojek Penyelidikan Komuniti Kekeluargaan Dan Perundangan Islam , Penyelidik Bersama , 01-11-2021 sehingga 31-01-2023 , Kebangsaan

Tamat

Pendanaan Projek Wakaf Melalui Instrumen Sukuk di Malaysia dan Layanan Undang-undang Percukaian , Ketua Projek , 16-10-2017 sehingga 15-10-2019 , Kebangsaan
Kaedah `problem based learning` (PBL) dalam penderafan dokumen kontrak undang-undang sekuriti Islam , Ketua Projek , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Meregulasi Pemberian Moratorium untuk Kontrak Berasaskan Hutang dalam Perniagaan Perbankan Islam di Malaysia Demi Perlindungan Pengguna Kewangan , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 30-11-2022 , Universiti
MEKANISME UNDANG-UNDANG DALAM MEMERANGI DAN MENCEGAH EKSTREMISME DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-10-2020 , Universiti
Memperkasakan Korpus Undang-Undang Melalui Penyelidikan dan Penerbitan , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
KAJIAN PEMBANGUNAN KIT MEDIASI DAN DOKUMEN PENGGREDAN MEDIATOR PUSAT MEDIASI KOMUNITI , Penyelidik Bersama , 28-05-2015 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Keusahawanan di kalangan Pelajar Tahun Satu Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-01-2016 , Universiti
Penentuan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning / PBL) terbaik dalam kursus Undang-undang Keterangan I (UK 4073) di Fakulti Undang-undang UKM , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-07-2015 , Universiti
Developing a Shari’ah-compliant dispute resolution mechanism for the sustainability of Islamic finance. , Penyelidik Bersama , 01-07-2014 sehingga 30-06-2016 , Kebangsaan
Memperkasakan Strategi Penyelesaian Konflik , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Pemantapan Program Penyelesaian Petelingkahan dan Sekuriti , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
KAJIAN IMPAK SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN GOVERNANS BERSEPADU WAKAF PENDIDIKAN TINGGI NEGARA MELALUI STATUT WAKAF DAN BANK WAKAF , Penyelidik Bersama , 01-01-2014 sehingga 30-06-2017 , Kebangsaan
Pengharmonian Hubungan Kontrak antara Bank Islam dan Pelanggan dalam Pelaburan Mudarabah , Penyelidik Bersama , 01-12-2013 sehingga 30-11-2015 , Universiti
Penggunaan kaedah simulasi melalui mock trial dalam kursus UK 4133 Undang-undang keterangan dan prosedur di Mahkamah Syariah 1 di fakulti undang-undang: ke arah melatih kemahiran pengemukaan keterangan di kalangan pelajar. , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Pengajaran penulisan pendapat undang-undang (legal opinion writing) yang sistematis sebagai kaedah pengajaran dan penilaian dalam subjek undang-undang kekeluargaan Islam di FUU , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Tadbir Urus Dokumen Kontrak Produk Perbankan Islam , Penyelidik Bersama , 10-05-2013 sehingga 09-05-2015 , Kebangsaan
INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TERHADAP KURSUS UK 2153 MUAMALAT DI FUU , Penyelidik Bersama , 22-10-2012 sehingga 21-10-2013 , Universiti
KAJIAN MENGENAI DAYA MAJU KLINIK BANTUAN GUAMAN UKM DALAM MEMBERIKAN KHIDMAT DAN PRASARANA MEDIASI KEPADA KOMUNITI , Ketua Program , 01-09-2014 sehingga 31-08-2016 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2016
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

PENGAWASAN SHARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM DI IRAQ, ALAA BASIL BAQER, Sarjana
Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (1993) Kelantan (Pindaan 2015): Satu Analisis Ke Arah, KHAIRUL NURAIN BT ABDUL AZIZ, Sarjana
Mekanisme Insolvensi Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia, SHARANNYA A/P SUNDARAMOORTHY, Sarjana
Kebolehterimaan Keterangan Forensik Di Mahkamah Syariah Di Malaysia, SYAZWAN BIN MOHD. YUSOF, Sarjana
Kelestarian Politik Etnik Melayu:Kajian Tingkah Laku Pengundi Melayu, MUHAMMAD MARWAN BIN M.SHUKRIMUN, Sarjana
Penubuhan Waqf-Based Crowdfunding untuk pembangunan ummah: cadangkan model, NUR SAKINAH NABILAH BINTI NOR SAERAN, Sarjana
Kontrak Musharakah dalam Pembiayaan: Perundangan dan Aplikasi, NUR ALINI BINTI AHAMAD KAMIL, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Hak Dan Perlindungan Tahanan Di Dalam Lokap Polis Di Malaysia, MUHAMAD MASLEE BIN MISKAN, Doktor Falsafah
Keberkesanan Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Menyelesaikan Masalah Nafkah Tertunggak, SITI MADIHAH BINTI RUZMI, Doktor Falsafah
Pelaksanaan Undang-Undang Alternatif bagi Jenayah Syariah di Negeri Perak Darul Ridzuan, HUSNA BINTI ABU HASSAN, Doktor Falsafah
ALAA BASIL BAQER, Doktor Falsafah
Tatacara Pra Perbicaraan Kanak-Kanak Yang Berkonflik dengan Undang-Undang, WAFAA' BINTI YUSOF, Doktor Falsafah
Kerangka Perundangan Syariah Dalam Amalan Pemulihan Hutang Di Perbankan Islam Bagi Penghutang Yang Dalam Kesempitan Kewangan, NORAIDA SHAHLIZA BINTI MD GHANI, Doktor Falsafah
Mekanisme Perlindungan Pelabur Bagi Kes Kemungkiran Sukuk di Malaysia, MOHD BADRUL HAKIMI BIN DAUD, Doktor Falsafah
ISTITABAH DARIPADA MURTAD: KEBERKESANAN DAN PENGUATKUASAAN, ASMAZATUL ADAWIYAH BINTI RAMLEY, Doktor Falsafah
AZWINA WATI BINTI ABDULL MANAF, Doktor Falsafah
Pembiyaan Pembangunan Bandar Muslim Melalui Pasaran Modal Islam: Satu Kajian Perundangan di Malaysia, NUR MOHD IQZUAN BIN SAMSUDIN, Doktor Falsafah
Lelaki Berlagak Seperti Perempuan: Perspektif Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia, MOHAMMAD RAMZI BIN ZAKARIA, Doktor Falsafah
WONG HUA SIONG, Doktor Falsafah
Pelaburan Akuan Emas Dalam Perbankan: Satu Kajian Perundangan, MUHAMMAD ANIS BIN MOHD ARSHAD, Doktor Falsafah
HIZRI BIN HASSHAN, Doktor Falsafah
DIYANA BINTI MANOGA, Doktor Falsafah
Rangka Kerja Perundangan Dan Peraturan Sukuk Untuk Pembangunan Infrastuktur Di Bangladesh, ABDUR RAHMAN, Doktor Falsafah
Peraturan Pengawalseliaan 'Crowdfunding' Ekuiti Di Malaysia Dalam Isu 'Adverse Selection' Dan 'Moral Hazard', WAN AMIR AZLAN BIN WAN HANIFF, Doktor Falsafah
Kajian Ke Atas Sistem Dualism Dalam Kerangka Perundangan Sistem Kewangan Islam Di Malaysia, HELWA BINTI MOHAMMAD ZAINAL, Doktor Falsafah
Undang-undang Keluarga Islam: Kodifikasi Hukum Syarak analisa bahagian perkahwinan, NUR SHUHADA BINTI A HALIM, Doktor Falsafah
Pentahkikan Bab Nikah-Nusyuz Mir'at Al-Tullab, Karya Shaykh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri Al-Singkili, ALYASAK BERHAN, Doktor Falsafah
Pentahkikan Bab Jenayah dalam Mir'at al-Tullab Shaykh Abdul Rauf Bin Ali Al-Fansuri Al-Singkili, RAZIF BIN MOHAMED SALLEH, Doktor Falsafah
LANA MAJID HAYDER, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Asma Hakimah binti Ab Halim , 14-08-2014 sehingga 14-08-2015 , Kebangsaan
Asma Hakimah binti Ab Halim , 04-09-2014 sehingga 15-10-2014 , Kebangsaan
Jawatankuasa Pengurusan Tahfiz Ummah (KTU) , 01-09-2015 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
Panel Mediator , 19-05-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia , 04-09-2014 sehingga 15-10-2014 , Kebangsaan
Panel Mediator , 19-05-2017 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jawatankuasa Pemegang Amanah Dana Kausar Wealth Management , 23-02-2017 sehingga 22-02-2020 , Kebangsaan
Ketua Jaringan Industri dan Komuniti , 01-01-2018 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
Asma Hakimah binti Ab Halim , 28-10-2018 sehingga 01-01-1970 , Negeri
Jawatankuasa Syariah Bank Simpanan Nasional , 01-01-2019 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
Persidangan Antarabangsa Keselamatan Wanita dan Cabaran Global (ICWSG2019) , 11-04-2019 sehingga 05-05-2019 , Antarabangsa
Penyelidikan Istilah Wakaf Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur dan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) , 17-04-2019 sehingga 16-08-2019 , Kebangsaan
Developing A Waqf Model for KUIS , 01-05-2019 sehingga 31-10-2019 , Negeri
Anugerah Khas Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 24-01-2019 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Duta Rahmah , 28-05-2019 sehingga 28-05-2020 , Kebangsaan
Panel Pakar Penyelidikan Istilah Wakaf Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (Milik Penuh MAIWP dan JAWHAR) , 17-04-2019 sehingga 16-08-2019 , Kebangsaan
Sriwijaya Law Review , 04-05-2019 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Kolej Vokasional Teknologi Setapak , 15-01-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Ahli Kluster Ekonomi dan Kewangan Pelan Pembangunan Dakwah Negara , 01-10-2019 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Kumpulan Kerja Mutawalli Wakaf ABIM , 04-09-2020 sehingga 04-09-2020 , Kebangsaan
Ahli Lembaga Pelawat Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Sepang, Selangor , 01-12-2019 sehingga 01-12-2021 , Kebangsaan
RENT TO OWN AS VALUE-BASED FINANCIAL INTERMEDIATION: LEGAL AND SHARIAH ANALYSIS , 18-05-2020 sehingga 31-05-2020 , Kebangsaan
LAW OF TRUST AND BENEFICIAL INTEREST IN MATRIMONIAL PROPERTY , 17-08-2020 sehingga 28-08-2020 , Kebangsaan
The Effectiveness of the Implementation of Customary Fines in the Settle-ment of Khalwat Cases in Banda Aceh , 23-12-2019 sehingga 18-01-2020 , Antarabangsa
2nd Penang International Multidisciplinary Conference 2021 (2nd PIMC 2021) , 23-01-2021 sehingga 24-01-2021 , Antarabangsa
Webinar Semarak Cinta Rasul Sempena Maulidurrasul , 06-11-2020 sehingga 06-11-2020 , Kebangsaan
Maqasid Perkahwinan , 20-04-2020 sehingga 20-04-2020 , Kebangsaan
Bengkel Penyelidikan dan Penerbitan Karya MAnuskrip Alam Melayu , 24-02-2020 sehingga 25-02-2020 , Kebangsaan
Bengkel Penyelidikan dan Penerbitan Karya Manuskrip Alam Melayu , 24-02-2020 sehingga 25-02-2020 , Kebangsaan
Pensyarah Kanan Adjunct , 01-04-2020 sehingga 31-03-2023 , Kebangsaan
Ahli Jawatankuasa Dalaman Syariah, UIM , 16-03-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
Executive Committee of International Council of Islamic Finance Educators , 02-03-2020 sehingga 02-03-2021 , Antarabangsa
Jawatankuasa Penasihat Syariah BSN , 01-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Jawatankuasa Penasihat Syariah BSN , 01-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Jawatankuasa Penasihat Syariah KAF Investment Bank , 18-03-2021 sehingga 17-03-2022 , Kebangsaan
INTERNATIONAL JOURNAL DIPONEGORO LAW REVIEW: A Model of Islamic Public Finance in Constitution , 20-04-2021 sehingga 28-04-2021 , Antarabangsa
Ahli Jawatankuasa Majlis Kaderisasi dan Tarbiyah Jamaah WAP (MAKTAB) , 18-05-2020 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Ahli Jawatankuasa Buku Teks dan Panduan Kursus Pengurusan Muallaf , 04-06-2021 sehingga 04-06-2022 , Antarabangsa
Penasihat Syariah di bawah Garis Panduan Pendaftaran Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia , 19-11-2021 sehingga 18-11-2024 , Kebangsaan
Kajian Hidup Bersama dalam Budaya Damai @ "Peaceful Coexistence", Masyarakat Malaysia (Fasa 2, Edisi 2021) , 01-09-2021 sehingga 31-12-2021 , Antarabangsa
Syarahan Umum Secara Virtual (Virtual Public Lecture) , 07-01-2022 sehingga 07-01-2022 , Antarabangsa
Diponegoro Law Review , 01-11-2021 sehingga 30-04-2022 , Antarabangsa
Persatuan Forum Ekonomi Manusiawi , 28-02-2021 sehingga 28-02-2023 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA ETIKA FAKULTI UNDANG-UNDANG , 01-10-2021 sehingga 30-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa KRA1: Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Berkompeten, Berdaya Saing & Inovatif , 02-01-2015 sehingga 01-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Asian Law Seminar Series 2019 (1/2019) , 18-03-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Asian Law Seminar Series 2019 (2/2019) , 04-04-2019 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bengkel Pembangunan Soal Selidik MIP/MBL , 12-01-2020 sehingga 12-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Citra Akademik Fakulti Undang-undang , 15-01-2016 sehingga 14-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
HAKIM PERTANDINGAN PITCHING KURSUS LMCW1022 FUU UKM , 30-06-2022 sehingga 30-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hakim Bagi Pertandingan Client Consultation Competition 2018 Fakulti Undang-Undang , 24-10-2018 sehingga 26-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hakim Bagi Pertandingan Client Consultation Competition Peringkat FUU , 17-11-2015 sehingga 27-11-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA CITRA AKADEMIK FAKULTI UNDANG-UNDANG , 15-01-2016 sehingga 14-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA INDUK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM I SESI 2021/2022 , 08-12-2021 sehingga 08-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA INDUK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM Ii SESI 2021/2022 , 22-06-2022 sehingga 22-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA INDUK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN ULANGAN KHAS SEMESTER II SESI 2019/2020 , 27-08-2020 sehingga 27-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI FAKULTI UNDANG-UNDANG , 01-11-2016 sehingga 31-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMERIKSA PRASISWAZAH FAKULTI UNDANG-UNDANG SEMESTER 2 2019/2020 , 18-08-2020 sehingga 18-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEMESTER II SESI 2021/2022 , 25-05-2022 sehingga 25-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PROGRAM SARJANA UNDANG-UNDANG SEMESTER II SESI 2021/2022 , 22-06-2022 sehingga 22-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN CALON IJAZAH DOKTOR FALSAFAH UNDANG-UNDANG , 17-07-2020 sehingga 17-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN TUANKU JAAFAR 2017 (TJC 2017) , 20-11-2017 sehingga 23-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA U4SIC 2020 , 18-11-2020 sehingga 18-11-2020 , Universiti
JK SOP Persediaan Kemasukan Pelajar Semester 2, Sesi Akademik 2020/2021 , 22-02-2021 sehingga 22-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Buku Panduan Prasiswazah & Siswazah Fakulti Undang-undang, Sesi 2015/2016 , 01-09-2015 sehingga 31-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa KRA 1 hingga FUU , 02-01-2016 sehingga 01-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa KRA 4 Fakulti Undang-undang , 02-01-2015 sehingga 07-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kelab Kebajikan & Bilik Rehat , 02-01-2014 sehingga 21-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengukuran Pencapaian OPP Bagi Program Di FUU , 01-03-2021 sehingga 28-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peningkatan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Fakulti Undang-undang , 02-02-2015 sehingga 03-02-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Perhubungan Antarabangsa Fakulti Undang-undang , 01-08-2015 sehingga 31-07-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Program Siswazah Fakulti Undang-undang , 02-02-2015 sehingga 01-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Wacana Ilmiah Fakulti Undang-undang , 02-01-2014 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jurnal Current Legal lssues (CLI) , 01-08-2015 sehingga 31-07-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 19/2021 - Mohd Badrul Hakimi bin Daud (P67921) , 14-12-2021 sehingga 14-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Monthly Postgraduate Seminar Siri 3/2015 , 05-10-2015 sehingga 05-10-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG , 01-06-2017 sehingga 08-06-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG , 28-05-2018 sehingga 05-06-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI BENGKEL PENYELARASAN DANA CABARAN PERDANA (DCP) 2017 , 29-11-2017 sehingga 29-11-2017 , Universiti
PANEL TEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG SESI KEMASUKAN 2016/2017 , 20-05-2016 sehingga 03-06-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI PENUBUHAN JAWATANKUASA PENINGKATAN KUALITI PENGAJIAN DAN PEMBELAJARAN FAKULTI UNDANG-UNDANG , 20-01-2016 sehingga 19-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN UJIAN AKHIR (GANTIAN) PRASISWAZAH DAN SOALAN ULANGAN KHAS PASCASISWAZAH SEMESTER 2 SESI 2020/2021 , 19-09-2022 sehingga 19-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENCERAMAH PROGRAM PENJANAAN ILMU TAHUN 1 FUU SESI 2017/2018 , 18-08-2017 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAI DALAM PEMBENTANGAN KOLOKIUM SISWAZAH FAKULTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2021 , 07-08-2021 sehingga 07-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAI KUMPULAN BICARA TUNTAS KURSUS UUUK4565 (KERTAS PROJEK) SESI 2022/2023 , 29-11-2022 sehingga 29-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEPERIKSAAN LISAN PASCASISWAZAH 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM GOTONG ROYONG PERDANA FAKULTI UNDANG-UNDANG 2022 , 06-09-2022 sehingga 06-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel E-Temuduga Pengambilan Pelajar Baharu Program Sarjanamuda Undang-undang Sesi Kemasukan 2021/2022 , 17-06-2021 sehingga 17-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Temuduga Program Sarjana Muda Undang-Undang Sesi Kemasukan 2019/2020 , 13-06-2019 sehingga 20-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel e-Temu Duga Pengambilan Pelajar Baharu Sarjanamuda Fakulti Undang-undang , 01-06-2020 sehingga 01-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan 3 Minute Pitching Kursus UUK4565 , 24-03-2017 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Prasiswazah Semester 1 sesi 2015/16 , 26-10-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Prasiswazah Semester II Sesi 2015/2016 , 07-04-2016 sehingga 07-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pengajian Prasiswazah Fakulti Undang-undang , 01-05-2021 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelaras Program Mobiliti Outbound Students and Academic Staff Exchange, FUU , 01-08-2015 sehingga 31-07-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Perbarisan Sukan Gugusan Ikhtisas 2018 , 11-07-2018 sehingga 11-07-2018 , Universiti
Pitching Kertas Projek Tahun 3 (UUUK4565) , 27-11-2020 sehingga 27-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Pemantapan Ilmu Tahun 2 - Bengkel Asas Penulisan (13 November 2017) , 13-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Pemantapan Ilmu Tahun 2 - Bicara Alumni UKM (19 September 2017) , 19-09-2017 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Semakan Dokumen Program Eksekutif MIP & MBL Fakulti Undang-Undang , 09-12-2019 sehingga 31-03-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
TEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG FAKULTI UNDANG-UNDANG SESI KEMASUKAN 2022/2023 , 14-06-2022 sehingga 14-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan