Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK MUHAMMAD HAFIZ BIN JAMIL

GURU BAHASA
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
mh@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU BAHASA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , Sarjana , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA , 2021
Sarjana Muda , UNIVERSITI AL - AZHAR , 2004
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Bab Dalam Buku

Muhammad Hafiz Jamil.  (2017).  Dinamika Pengajian Siswazah.  - 16. 

Penerbitan Lain-lain

Muhammad Hafiz Jamil.  (2017).  Konsep Ijaz Al Bayani Di Dalam Qiraat Quraniyyah.  - Seminar Antarabangsa Pengajian Siswazah (saps) Ukm Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. 
Muhammad Hafiz Jamil.  (2017).  Pengantar Qiraat Dan Hafazan 2017.  - 1-12. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

PEMBINAAN KERANGKA/GARIS PANDUAN PENDALILAN AL-QURAN DALAM PENULISAN ILMIAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-11-2023 , Universiti
Hala Tuju Penuntut Tahfiz di Institusi Pondok di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 15-10-2020 sehingga 14-10-2021 , Kebangsaan
Aplikasi Audio Dalam Kursus Pengajian Qiraat , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-01-2016 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah-anugerah Lain

Anugerah Pengajar Cemerlang , 2021
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2020
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2017
Anugerah Pengajar Cemerlang , 1899
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Dewan Sosio Budaya (MDN) , 01-10-2013 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Seminar dan Penyebaran Ilmu Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah FPI, UKM 2021 , 06-01-2021 sehingga 31-01-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2019/2021 , 13-06-2019 sehingga 15-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN BAKAT PUSAT KAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , 01-01-2024 sehingga 31-12-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keberhasilan Utama KRA 6 Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , 12-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FPI , 16-04-2014 sehingga 16-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penerbitan Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah , 01-01-2014 sehingga 31-12-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Kursus Asas Pengajian Qiraat , 01-02-2018 sehingga 31-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA AKADEMIK PRASISWAZAH PUSAT KAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM BAGI TAHUN 2024 , 01-01-2024 sehingga 31-12-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan