Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN FARIDDA HANNIM BINTI AHMAD @ HASHIM

PEGAWAI SAINS
INSTITUT BIOLOGI SISTEM (INBIOSIS)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana Muda , UiTM , 2006
KEPAKARAN / EXPERTISE
PURE AND APPLIED SCIENCES - BIOTECHNOLOGY
PURE AND APPLIED SCIENCES - BIOLOGY
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Wan Mohd Aizat, Faridda Hannim Ahmad-hashim, Sharifah Nabihah Syed Jaafar.  (2019).  Valorization Of Mangosteen, The Queen Of Fruits, And New Advances In Postharvest And In Food And Engineering Applications: A Review.  - Journal Of Advanced Research.  61-70. 
Wan Mohd Aizat, Ili Nadhirah Jamil, Faridda Hannim Ahmad Hashim & Normah Mohd Noor.  (2019).  Recent Updates On Metabolite Composition And Medicinal Benefits Of Mangosteen Plant.  - Peerj. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Wan Mohd Aizat, Faridda Hannim Ahmad-hashim, Sharifah Nabihah Syed Jaafar.  (2019).  Valorization Of Mangosteen, The Queen Of Fruits, And New Advances In Postharvest And In Food And Engineering Applications: A Review.  - Journal Of Advanced Research.  61-70. 
Wan Mohd Aizat, Ili Nadhirah Jamil, Faridda Hannim Ahmad Hashim & Normah Mohd Noor.  (2019).  Recent Updates On Metabolite Composition And Medicinal Benefits Of Mangosteen Plant.  - Peerj. 

Penerbitan Lain-lain

Ab Ghani, N.s., Ahmad, R., Ahmad@hashim, F.h., Ibrahim, S., Mohd Mokhtar, S.f., Mat Saad, M.f., Elias, H.s, Mahizan, M., Ramlee, I.a., Abd Razak, M.f., Mahayadin, R., Mustaza, S.a., Mohd Johari, N.h., Mohar, N.h., Jaafar, M.f., Nor Muhammad, N.a., Baharum.  (2021).  Ikemę: Sistem Induksi Keselamatan Makmal Dan Penilaian Kompetensi Pengguna Di Alaf Baharu.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  1-8. 
Faridda Hannim Binti Ahmad@hashim, Ahmad Zorin Bin Sahalan, Nazlina Ibrahim,.  (2015).  Malaysia Laboratory Biosafety And Biosecurity Policy And Guideline.  - 22. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

Development of Code of Conduct and Biorisk Management Manual at the National University of Malaysia (UKM) , Penyelidik Bersama , 01-04-2016 sehingga 31-12-2016 , Antarabangsa
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2012
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2022
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Malaysian Biosafety and Biosecurity Association , 17-05-2019 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Bengkel Pengurusan Risiko, Penyediaan Manual Biokeselamatan dan Pengisian Borang Notifikasi E , 21-09-2022 sehingga 21-09-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Biokeselamatan dan Biosekuriti UKM (IBBC-UKM) , 01-01-2024 sehingga 31-12-2024 , Universiti
Aspirasi Bioteknologi INBIOSIS (iBAC) , 02-03-2018 sehingga 01-11-2018 , Universiti
IBBC-UKM , 02-01-2021 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
IKEM: Sistem Induksi Keselamatan Makmal dan Penilaian Kompetensi Pengguna di Alaf Baharu , 17-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Universiti
JAWATANKUASA KUMPULAN PEGAWAI SAINS (K-SAINS) UKM SESI 2023-2025 , 03-03-2023 sehingga 02-03-2025 , Universiti
Jawatankuasa Ad Hoc Asian Regional Conference in Systems Biology (ARCSB) 2017 , 01-01-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Ad-Hoc Kursus Latihan Quest 3+ System, Registration of Pharmaceutical/Neutraceutical Products and Cosmetic Notification , 01-03-2022 sehingga 28-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Asian Regional Conference on Systems Biology (ARCSB) 2020 , 01-02-2019 sehingga 31-12-2020 , Universiti
Jawatankuasa Bengkel Microbial Synthetic Biology: A practical course for prokaryotic and eukaryotic chassis design , 09-01-2020 sehingga 10-01-2020 , Universiti
Jawatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan UKM , 01-01-2018 sehingga 31-12-2020 , Universiti
Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan INBIOSIS , 01-07-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, INBIOSIS , 01-08-2019 sehingga 31-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Malaysia Research Assessment (MyRA) , 02-01-2017 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pelaksana Majlis Apresiasi Gemilang INBIOSIS 2023 , 01-04-2023 sehingga 21-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Promosi Penyelidikan INBIOSIS bersama Pelajar Universiti Terpilih , 13-04-2015 sehingga 16-06-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pusat Analisis Data Omik (CODA), INBIOSIS , 01-03-2018 sehingga 31-12-2020 , Universiti
KHIDMAT KOMUNITI MAKMAL BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN , 07-02-2023 sehingga 08-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ketua Bahagian Operasi Makmal , 23-12-2022 sehingga 22-12-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PASUKAN PERBARISAN SUKAN STAF GUGUSAN SAINS 2023 , 31-05-2023 sehingga 31-07-2023 , Universiti
Pegawai Pemeriksa Aset PTJ , 01-01-2014 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pegawai bertanggungjawab - Siri Seminar INBIOSIS, UKM , 01-11-2021 sehingga 31-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Perarakan Maulidur Rasul 1445H/2023M , 02-11-2023 sehingga 02-11-2023 , Universiti
Persatuan Pegawai Tadbir & Ikhtisas UKM (PERTADI) , 12-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Universiti