Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN UMMU HANI BINTI HASHIM

GURU
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
ummuhani@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana Muda , UNIVERSITI AL AL-BAIT , 2002
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Suhaila Zailani, Hakim Zainal, Salamiah Ab. Ghani, Khazri Osman, Zainuddin Ismail, Ummu Hani Hashim.  (2014).  Public Need For An Arabic Language Teaching And Learning Module: Using Al-qur`an Approach.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  54-61. 

Prosiding Terindeks

Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Ummu Hani Hj. Hashim, Zuraida Shaadon & Nur Syazwina Mustapa.  (2012).  The Purpose Of Reading Arabic Text And The Problems Faced : A Preliminary Survey At The Faculty Of Islamic Studies.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Buku Penyelidikan

Suhaila Zailani @ Ahmad, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Hakim Zainal & Khazri Osman.  (2016).  Bahasa Arab Menerusi Al-quran.  - Buku 1.  117. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal, Ummu Hani Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail & Salamiah Ab. Ghani.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 27-43. 
Suhaila Zailani @ Hj,ahmad, Zainuddin Ismail, Ummu Hani Hj. Hashim, Khazri Osman.  (2013).  Bahasa Arab Menerusi Al-qur`an (buku 1).  - 126. 

Bab Dalam Buku

Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal, Ummu Hani Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail & Salamiah Ab. Ghani.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 27-43. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Khairuzaman Kadir, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh, Zuraida Shaadon, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Khairuzaman Kadir, Moktar Hussain, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Zulkifli Bin Nawawi, Salamiah Ab Ghani,dr. Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim,maryam Abdul Rahman, Faizol Azham Mohamed,ummu Hani Hashim,muhammad Nazri Rostam, Ibtisam Abdullah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zainuddin Ismail.  (2020).  Al-muhadathah Wa Al-hiwar Bi Al-arabiyah.  - 94. 
Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab Ghani, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Maryam Abdul Rahman.  (2019).  Al Muhadathah Wa Al Hiwar Bi Lughatil Dhod.  - 106. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Ab. Ghani, Al-muslim Mustapha@ab Rahim, Mohd Nazri Rostam, Zainuddin Ismail, Nurul Atiqah Radzi, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Zulkifli Nawawi, Ummu Hani Hashim.  (2019).  Al Qiraah Baina Yadaik.  - 117. 
Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Al Muslim Mustapa, Nurul Atiqah Mohd. Radzi, Khairuzaman Kadir, Maryam Abdul Rahman & Zulkifli Nawawi.  (2017).  Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Pppy1122.  - 100. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Hakim Zainal & Khazri Osman.  (2016).  Bahasa Arab Menerusi Al-quran.  - Buku 1.  117. 
Al Muslim Mustapa, Khairuzzaman Kadir, Salamiah Abd. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Faizah Jusoh, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Faizol Azham Mohamad & Mohd Shukeri Hamzah.  (2016).  Al-qiraah Wa Al-isti`ab.  - 109. 
Suhaila Zailani @ Hj,ahmad, Zainuddin Ismail, Ummu Hani Hj. Hashim, Khazri Osman.  (2013).  Bahasa Arab Menerusi Al-qur`an (buku 1).  - 126. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Mohd Shukari Hamzah,ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-qiraah.  - 143. 
Ibrahim Yaacob, Ummu Hani Hashim, Zuraida Shaadon, Zainuddin Ismail, Nur Syazwina Mustapa, Faizol Azham Mohamed, Al Muslim Mustapa.  (2009).  Maharat Al-qiraah Al-arabiah.  - 95. 
Ibrahim Yaacob, Ummuhani Hashim, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed.  (2008).  Maharat Al-muhadathah Wa Al-khatabah.  - 101. 

Penerbitan Lain-lain

Nur Syazwina Mustapa, Ummu Hani Hashim.  (2021).  Panduan Penulisan Poskad.  - 1-7. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 2.  - 1-85. 
Salamiah Ab Ghani, Muhammad Nazri Rostam, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Faizol Azham Mohamed.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Asas.  - 1-125. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 1.  - 1-92. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
Kaseh Abu Bakar, Roziah Sidik, Wan Kamal Mujani, Hakim Zainal, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Faizol Azham Mohamed, Mohd Fadzli Ismail.  (2015).  Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab.  - Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembangunan Modul Debat Bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 28-02-2023 , Kebangsaan
PEMBINAAN MODUL AKTIVITI SOKONGAN BAHASA ARAB BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Menggunakan Makmal Bahasa , Ketua Projek , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pengukuhan kemahiran bertutur Bahasa Arab melalui aktiviti lakonan (Tamthil) , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-10-2015 , Universiti
Penilaian Penguasaan Pelajar dalam Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Melalui Penghasilan Bahan Multimedia , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pengolahan Silibus Kursus PY1142 Menggunakan Al-Istima` Wa Al-Fahm Menggunakan Perisian `Lecture Maker` , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pembentukan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Al-Qur'an untuk Orang Awam di Malaysia , Penyelidik Bersama , 16-05-2011 sehingga 15-05-2013 , Universiti
Teknik Membaca SQ3R dan Penerapannya dalam Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Pengukuhan Kemahiran Membaca Kosa Kata Nama Selepas Al-Jar dan Zarf dalam Teks Arab melalui Bacaan Al-Quran , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Pertuturan Pelajar dalam Bahasa Arab: Dari 'Mampu' ke 'Spontan' , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 30-09-2012 , Universiti
Klinik Bahasa Arab: langkah meningkatkan prestasi guru dan pelajar bagi Menyelesaikan masalah penguasaan Bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2012 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2009
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

IHTIFAL IPT ASEAN DAN KONVENSYEN PENDAKWAH MUDA ANTARABANGSA 2015 , 20-08-2015 sehingga 24-08-2015 , Kebangsaan
Jabatan Agama Islam Selangor , 11-04-2015 sehingga 11-04-2015 , Daerah / Jajahan
MESYUARAT PRA-PERTANDINGAN DEBAT (B.A) , 02-10-2015 sehingga 02-10-2015 , Kebangsaan
PERTANDINGAN DEBAT (B.A) SEMPENA MAAL HIJRAH , 16-10-2015 sehingga 18-10-2015 , Kebangsaan
PERTANDINGAN DEBAT (B.A) SEMPENA MAAL HIJRAH , 16-10-2015 sehingga 18-10-2015 , Kebangsaan
BENGKEL PENGGUBALAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI , 30-07-2015 sehingga 31-07-2015 , Kebangsaan
BENGKEL PENGGUBALAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI , 06-08-2015 sehingga 06-08-2015 , Kebangsaan
HAKIM MAJLIS IHTIFAL ILMI , 08-08-2015 sehingga 08-08-2015 , Kebangsaan
IHTIFAL INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) ASEAN 2016 , 14-04-2016 sehingga 18-04-2016 , Antarabangsa
KARNIVAL MAHABBAH UKM 2016 , 23-04-2016 sehingga 23-04-2016 , Daerah / Jajahan
FESTIVAL ANTARABANGSA BAHASA ARAB UM (MIHRAJAN) 2016 , 18-05-2016 sehingga 20-05-2016 , Kebangsaan
SEMINAR ANTARABANGSA P&P BAHASA ARAB UNIVERSITI RANGSIT, BANGKOK , 31-05-2016 sehingga 04-06-2016 , Antarabangsa
MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT KEBANGSAAN 2016 , 06-08-2016 sehingga 08-08-2016 , Kebangsaan
MINGGU MESRA MAHASISWA , 29-08-2016 sehingga 29-08-2016 , Kampung / Taman
MINGGU BAHASA ARAB , 28-11-2016 sehingga 02-12-2016 , Kampung / Taman
SEMINAR KEBANGSAAN TAMADUN DAN WARISAN ISLAM 2016 , 08-12-2016 sehingga 09-12-2016 , Kebangsaan
WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (UKM) 2016 , 18-12-2016 sehingga 18-12-2016 , Daerah / Jajahan
HAKIM PERTANDINGAN SYARAHAN BAHASA ARAB , 08-04-2017 sehingga 08-04-2017 , Daerah / Jajahan
HAKIM KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB ANTARA KOLEJ 2017 , 16-12-2017 sehingga 17-12-2017 , Kebangsaan
MODUL KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB MENENGAH , 01-07-2021 sehingga 31-07-2022 , Kebangsaan
MAJLIS PENGHAKIMAN RAKAMAN IKK & MIISMAAM NORMA BAHARU TAHUN 2021 , 13-10-2021 sehingga 17-10-2021 , Kebangsaan
Pembinaan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Arab KSSM , 22-03-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB SEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik Fakulti Pengajian Islam , 27-07-2015 sehingga 27-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik Fakulti Pengajian Islam (BAKKAD) , 20-10-2015 sehingga 27-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 30-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA BENGKEL & SEMINAR UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAJAR PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PERSIDANGAN DAN BENGKEL , 24-12-2014 sehingga 23-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI JEMPUTAN UNTUK MODUL D DAN E BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa Kejohanan Debat Bahasa Arab Piala Dekan FPI , 23-12-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Motivasi Unit Bahasa Arab FPI , 01-10-2015 sehingga 30-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 Sesi 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 Sesi 2015-2016 (PBJJ) , 21-10-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penilai Kendiri , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan Unit Bahasa Arab , 01-11-2015 sehingga 31-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Protokol dan Cenderamata Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2016 , 13-06-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
Kelab Debat Bahasa Arab FPI , 21-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kursus PPPL 1992 Latihan Amali Industri FPI , 29-06-2015 sehingga 28-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM KARNIVAL JOM MASUK FPI , 03-08-2016 sehingga 15-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penilai Kendiri SPK PPPS Fakulti Pengajian Islam , 23-09-2016 sehingga 22-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK PPPS Fakulti Pengajian Islam , 23-09-2016 sehingga 22-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Kuiz Kefahaman - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Motivasi Bahasa Arab Pelajar Tahun 1 FPI 2014 , 02-03-2014 sehingga 02-03-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti