Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. AL MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
PENGAJIAN ARAB & TAMADUN ISLAM , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2016
PENGAJIAN BAHASA MODEN , Sarjana , UNIVERSITI MALAYA , 2010
Sarjana Muda , UNIVERSITY AL AZHAR, MESIR , 2004
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - EDUCATION (Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab)
ARTS AND APPLIED ARTS - EDUCATION (Arabic Language)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Al-muslim Mustapa.  (2018).  The Prospects Of Narrow Reading In Arabic Language For Religious Students (islamic Studies).  - Islamiyyat. 
Al Muslim Mustapa, Zamri Arifin.  (2015).  Penentuan Dimensi Kualiti Guru Bahasa Arab Di Malaysia.  - Islamiyyat. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

M. Al-muslim, Mohd Fadzli Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam.  (2020).  What Are The Features Of Quality For Arabic Teachers Agreed By Students And Teachers?.  - Journal Of Education And E-learning Research.  56-63. 
Al-muslim Mustapa, Mohd Fadzli Ismail.  (2020).  Language Teacher Quality Characteristics: What The Literature Shows.  - Journal Of Education And E-learning Research.  430-436. 
Al-muslim Mustapa , Zaizul Ab Rahman, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Faizol Azham Mohamed.  (2018).  Qiraahbot's Prototype Development For An Extensive Reading Activity.  - International Journal Of Civil Engineering And Technology. 
Jaffary Awang, Muhammad Farid, Zaizul Ab Rahman, Ahmad Sunawari Long, Al-muslim Mustapa.  (2018).  Interreligius Peace In Multicultural Society: A Critique To The Idea Of Peace Multiculturalism.  - International Journal Of Civil Engineering And Technology. 
Zamri Ariffin, M. Al-muslim.  (2015).  The Quality Of Arabic Language Teachers In Malaysia: Facing The Fundamental Issues.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  544-550. 
M. Al-muslim & Zamri Arifin.  (2015).  The Usability Of Seeq In Quality Evaluation Of Arabic Secondary Education In Malaysia.  - International Education Studies.  202-211. 
M. Al-muslim, Zamri Arifin.  (2014).  Measurement Dimensions For Arabic Language Teachers In Malaysia.  - Asian Social Science.  48-56. 

Prosiding Terindeks

Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2022).  An Evaluation Of The Online Arabic Treasure Hunt As Learning Games Activities Using The Technology Acceptance Model (tam).  - The 5th Innovation And Analytics Conference & Exhibition (iace 2021).  1-6. 
Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zuraida Shaadon & Nur Syazwina Mustapa.  (2018).  Usability Of Qiraahbot For Extensive Arabic Reading Activities.  - International Conference On Humanities And Social Sciences (ichss 2018). 

Buku Penyelidikan

Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Haziyah Hussin, Hamdi Ishak, Al Muslim Mustapa, Khazri Osman & Nor Syamimi Mohd.  (2020).  Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  - 71. 
Al-muslim Mustapa, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani.  (2020).  Buku Latihan Kafa Lughatul Quran Tahun 4.  - 43. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim.  (2020).  Modul Bahasa Arab Lughah Al-quran Kelas Al-quran Dan Fardhu Ain (kafa).  - 44. 
Al-muslim Mustapa, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani.  (2020).  Buku Latihan Kafa Lughatul Quran Tahun 6.  - 42. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim.  (2020).  Buku Latihan Kafa Lughat Al-quran Tahun 3.  - 44. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim.  (2020).  Modul Latihan Kafa Lughat Al-quran Tahun 5.  - 44. 
Al-muslim Mustapa, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani.  (2020).  Buku Latihan Kafa Lughatul Quran Tahun 2.  - 44. 
Al-muslim Mustapa, Zamri Arifin.  (2019).  Kualiti Guru Bahasa Arab.  - 157. 
Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ahmad Irdha Mokhtar, Faisal Ahmad Shah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Muhammad Masruri [three Others].  (2019).  Sunan Al-nasa'i: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 305. 
Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Zulkifli Wan Hassan, Ahmad Irdha Mokhtar, A'dawiyah Ismail, Faisal Ahmad Shah, Muhammad Masruri, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Dardaa Mohamad [two Others).  (2019).  Sahih Muslim: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 298. 
Khazri Osman, Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Nurul Atiqah Mohd. Radzi & Nurul Lman Mohamad Anuar Kamal.  (2018).  Namadhij Insha Mubtakarah.  - 32. 
Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Zulkifli Wan Hassan, Ahmad Irdha Mokhtar, A`dawiayah Ismail, Faisal Ahmad Shah, Muhammad Masruri, Al-muslim Mustapa@ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Dardaa Mohamad And [two Others].  (2018).  Sahih Muslim: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 270. 
Al Muslim Mustapa & Zamri Ariffin.  (2017).  Al Lughah Al Arabiyyah Wa Adaabuha Wa Thaqafaatuha Fi Al Mamlakah Al Arabiyyah Al Saudiyyah Wa Maliziya.  - 6. 
Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Ahmad Irdha Mokhtar, Faisal Ahmad Shah, A`dawiayah Ismail, Wan Zulkifli Wan Hassan, Muhammad Arif Yahya, Al-muslim Mustapa@ab Rahim, Abu Dardaa Mohamad, Mohammad Fattah & [two Others].  (2017).  Sahih Muslim : Terjemahan Dan Pengajaran Hadis - Jilid 1.  - 279. 
Jawiah Dakir, Faisal Ahmad Shah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar, Al-muslim Mustapa@ab Rahim Muhammad Muhammad Hilmi Jalil, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani & [six Others].  (2017).  Sunan Al-nasa`i : Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 266. 
Zamri Arifin, Al Muslim Mustapa, Zulazhan Ab. Halim & Mohd Shahrizal Nasir.  (2016).  Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 198. 
Al Muslim Mustapa & Zamri Arifin.  (2016).  Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 19. 
Zamri Arifin & Al Muslim Mustapa.  (2016).  Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 17. 
Al Muslim Mustapa.  (2014).  Qadaya Mu`asirah Fi Ta`lim Al-lughah Al-`arabiyyah.  - Bab 13 : 173-184. 
Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim & Zainuddin Ismail.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 44-49(4). 

Bab Dalam Buku

Al Muslim Mustapa & Zamri Ariffin.  (2017).  Al Lughah Al Arabiyyah Wa Adaabuha Wa Thaqafaatuha Fi Al Mamlakah Al Arabiyyah Al Saudiyyah Wa Maliziya.  - 6. 
Al Muslim Mustapa & Zamri Arifin.  (2016).  Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 19. 
Zamri Arifin & Al Muslim Mustapa.  (2016).  Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 17. 
Al Muslim Mustapa, Mohd Faizulamri Mohd Saad & Sabri Mohamad.  (2015).  Wacana Al-quran Dan Al-sunnah.  - Bab 7 : 60-69. 
Al Muslim Mustapa.  (2014).  Qadaya Mu`asirah Fi Ta`lim Al-lughah Al-`arabiyyah.  - Bab 13 : 173-184. 
Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim & Zainuddin Ismail.  (2014).  Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dan Pengajian Islam.  - 44-49(4). 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Al-muslim Mustapa, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani.  (2020).  Buku Latihan Kafa Lughatul Quran Tahun 4.  - 43. 
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Haziyah Hussin, Hamdi Ishak, Al Muslim Mustapa, Khazri Osman & Nor Syamimi Mohd.  (2020).  Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  - 71. 
Al-muslim Mustapa, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani.  (2020).  Buku Latihan Kafa Lughatul Quran Tahun 6.  - 42. 
Zulkifli Bin Nawawi, Salamiah Ab Ghani,dr. Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim,maryam Abdul Rahman, Faizol Azham Mohamed,ummu Hani Hashim,muhammad Nazri Rostam, Ibtisam Abdullah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zainuddin Ismail.  (2020).  Al-muhadathah Wa Al-hiwar Bi Al-arabiyah.  - 94. 
Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim.  (2020).  Modul Bahasa Arab Lughah Al-quran Kelas Al-quran Dan Fardhu Ain (kafa).  - 44. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim.  (2020).  Buku Latihan Kafa Lughat Al-quran Tahun 3.  - 44. 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim.  (2020).  Modul Latihan Kafa Lughat Al-quran Tahun 5.  - 44. 
Al-muslim Mustapa, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani.  (2020).  Buku Latihan Kafa Lughatul Quran Tahun 2.  - 44. 
Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Zulkifli Wan Hassan, Ahmad Irdha Mokhtar, A'dawiyah Ismail, Faisal Ahmad Shah, Muhammad Masruri, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Dardaa Mohamad [two Others).  (2019).  Sahih Muslim: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 298. 
Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ahmad Irdha Mokhtar, Faisal Ahmad Shah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Muhammad Masruri [three Others].  (2019).  Sunan Al-nasa'i: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 305. 
Al-muslim Mustapa, Zamri Arifin.  (2019).  Kualiti Guru Bahasa Arab.  - 157. 
Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab Ghani, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Maryam Abdul Rahman.  (2019).  Al Muhadathah Wa Al Hiwar Bi Lughatil Dhod.  - 106. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Ab. Ghani, Al-muslim Mustapha@ab Rahim, Mohd Nazri Rostam, Zainuddin Ismail, Nurul Atiqah Radzi, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Zulkifli Nawawi, Ummu Hani Hashim.  (2019).  Al Qiraah Baina Yadaik.  - 117. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Abdul Ghani, Al-muslim Mustapa.  (2018).  Al Qiraah Al Mumti'ah.  - 139. 
Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ahmad Irdha Mokhtar, Faisal Ahmad Shah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Muhammad Masruri And [three Others].  (2018).  Sunan Al-nasa'i: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 276. 
Khazri Osman, Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Nurul Atiqah Mohd. Radzi & Nurul Lman Mohamad Anuar Kamal.  (2018).  Namadhij Insha Mubtakarah.  - 32. 
Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Zulkifli Wan Hassan, Ahmad Irdha Mokhtar, A`dawiayah Ismail, Faisal Ahmad Shah, Muhammad Masruri, Al-muslim Mustapa@ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Dardaa Mohamad And [two Others].  (2018).  Sahih Muslim: Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 270. 
Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Al Muslim Mustapa, Nurul Atiqah Mohd. Radzi, Khairuzaman Kadir, Maryam Abdul Rahman & Zulkifli Nawawi.  (2017).  Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Pppy1122.  - 100. 
Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Ahmad Irdha Mokhtar, Faisal Ahmad Shah, A`dawiayah Ismail, Wan Zulkifli Wan Hassan, Muhammad Arif Yahya, Al-muslim Mustapa@ab Rahim, Abu Dardaa Mohamad, Mohammad Fattah & [two Others].  (2017).  Sahih Muslim : Terjemahan Dan Pengajaran Hadis - Jilid 1.  - 279. 
Jawiah Dakir, Faisal Ahmad Shah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar, Al-muslim Mustapa@ab Rahim Muhammad Muhammad Hilmi Jalil, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani & [six Others].  (2017).  Sunan Al-nasa`i : Terjemahan Dan Pengajaran Hadis.  - 266. 
Zamri Arifin, Al Muslim Mustapa, Zulazhan Ab. Halim & Mohd Shahrizal Nasir.  (2016).  Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 198. 
Al Muslim Mustapa, Khairuzzaman Kadir, Salamiah Abd. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Faizah Jusoh, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Faizol Azham Mohamad & Mohd Shukeri Hamzah.  (2016).  Al-qiraah Wa Al-isti`ab.  - 109. 
Mohd Shukari Hamzah,ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-qiraah.  - 143. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Ibrahim Yaacob, Ummu Hani Hashim, Zuraida Shaadon, Zainuddin Ismail, Nur Syazwina Mustapa, Faizol Azham Mohamed, Al Muslim Mustapa.  (2009).  Maharat Al-qiraah Al-arabiah.  - 95. 

Penerbitan Lain-lain

Wan Hilmi Wan Abdullah Mohamad Zulkifli Abdul Ghani Al Muslim Mustapa Hamdi Ishak Latifah Abdul Majid Ahmad Munawar Ismail.  (2024).  Tahap Skala Kebolehlancaran Bacaan Al-quran Dalam Kalangan Orang Awam Menggunakan Kaedah Speech Paper: Kajian Kes Di Bangi, Selangor.  - Proceeding Of International Seminar On Islamic Turath And Its Challenges In Malay World 2024 (isitc2024): Al Azhar A Model And Reference.  87-89. 
Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Ab Rahman, Mohammad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2023).  Bahasa Arab Praktikal.  - 1-57. 
Hamdi Bin Ishak;latifah Binti Abdul Majid;sabri Bin Mohamad;haziyah Binti Hussin;mohd Faizulamri Bin Mohd Saad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab Rahim;mohamad Zulkifli Bin Abdul Ghani.  (2022).  Pembinaan Model Pencarian Semantik Kosa Kata Dalam Al-quran Berdasarkan Tafsir Tematik.  -
Ahmad Fakhrurrazi Bin Mohammed Zabidi;muhd. Najib Bin Abdul Kadir;latifah Binti Abdul Majid;wan Nasyrudin Bin Wan Abdullah;najah Nadiah Binti Amran;al Muslim Bin Mustapa @ Ab Rahim;mohd Haidhar Bin Kamarzaman;wan Haslan Bin Khairuddin;hamdi Bin Ishak.  (2022).  Lataif Quraniyah Sebagai Model Tadabbur Al-quran.  -
Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Al-muslim Bin Mustapa.  (2022).  Modul Bahasa Arab Melalui Al-quran.  - 1-7. 
Al-muslim Bin Mustapa.  (2022).  Perancangan Strategik Program Bahasa Arab 2022.  - 1-4. 
Al-muslim Mustapa, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusuh Dan Faizol Azham.  (2022).  Modul A Bahasa Arab Siswazah.  - 1-4. 
Al-muslim Mustapa.  (2022).  Laporan Ekosistem Semasa Bahasa Arab Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.  - 1-15. 
Al Muslim Mustapa.  (2021).  Bahasa Arab Pelengkap Ilmu Pengajian Islam.  - Berita Harian.  1-50. 
Al Muslim Mustapa.  (2021).  Penerimaan Pelajar Terhadap Aktiviti Permainan Bahasa Arab Digital Dalam Microsoft Teams.  - 5th International Conference On Teacher Learning And Development (ictld) 2021 Proceedings.  1-13. 
Mohamad Zulkifli Bin Abdul Ghani;abdul Ghafar Bin Don;khazri Bin Osman;al Muslim Bin Mustapa @ Ab Rahim;rosmawati Binti Mohamad Rasit;mohd Fadzli Bin Ismail;abu Dardaa Bin Mohamad.  (2021).  Pembinaan Parameter Wasatiyyah Pendakwah Untuk Deradikalisasi Melayu Muslim.  -
Al Muslim Mustapa.  (2021).  Pendekatan Answer Until Correct (auc) Untuk Aktiviti Bahasa Arab: Panduan Menggunakan Google Form.  - 1-6. 
Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi And Mohamad Azwan Kamarudin.  (2021).  An Evaluation Of The Online Arabic Treasure Hunt As Learning Games Activities Using The Technology Acceptance Model (tam).  - 5th Innovation And Analytics Conference And Exhibition 2021 (iace2021).  1-9. 
Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Kamariah Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa.  (2021).  Employing The Imitation Method In Learning And Teaching Process To Enhance The Arabic Speaking Skill Among Non-native Students.  - Webinar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21.  1-15. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 1.  - 1-92. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 2.  - 1-85. 
Kaseh Abu Bakar, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Azwan Kamarudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Muhammad Nazri Rostam, Khazri Osman, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Al Muslim Mustapha, Shofian Ahmad.  (2020).  Simulasi Kem Modul Bahasa Arab Akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Salamiah Ab Ghani, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohd Fadzli Ismail.  (2020).  Arah Bahasa Dan Tatabahasa-terjemahan: Tinjauan Perbandingan Kaedah Pengajaran Bahasa Arab.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Mohd Faizulamri Bin Mohd Saad;sabri Bin Mohamad;haziyah Binti Hussin;khazri Bin Osman;al Muslim Bin Mustapa @ Ab Rahim;nor Syamimi Binti Mohd;hamdi Bin Ishak.  (2020).  Pembinaan Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  -
Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohamad Azwan Kamarudin, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman.  (2020).  Pengajaran Bahasa Arab Fpi Ukm Era Pandemik Covid-19: Suka Duka Guru Bahasa.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
Al Muslim Mustapa & Zamri Arifin.  (2013).  Analisis Keperluan Kajian Kualiti Guru Bahasa Arab Di Malaysia.  - International Conference On Research In Ethics Education 2013 (icrieed 2013). 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembinaan Modul Asas Tajwid Terjemahan Kitab Farhatul al-Sa`id Fi Mutun al-Tajwid , Penyelidik Bersama , 01-11-2023 sehingga 31-10-2024 , Kebangsaan
Pembinaan Kaedah `Speech Paper` bagi Penguasaan Kelancaran Bacaan al-Quran dalam Kalangan Orang Awam , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti

Tamat

PEMBINAAN MODUL AKTIVITI SOKONGAN BAHASA ARAB BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , Ketua Projek , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti
Pembinaan Modul Bahasa Arab Kelas al-Quran dan Fardhu Ain , Ketua Projek , 01-07-2020 sehingga 01-03-2021 , Kebangsaan
Pengukuhan pembelajaran Nahw dan Sarf dalam Kurikulum Dini , Ketua Projek , 01-02-2019 sehingga 30-09-2019 , Kebangsaan
Multi-Language Automatic Translation System Bagi Pembelajar Pemula Bahasa Arab Di Asia Tenggara , Penyelidik Bersama , 24-10-2022 sehingga 31-12-2023 , Kebangsaan
Pengaruh motivasi membaca dan efikasi kendiri terhadap pencapaian kemahiran membaca Bahasa Arab dalam kalangan pelajar , Penyelidik Bersama , 01-12-2019 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
Lataif Quraniyah sebagai Model Tadabbur al-Quran , Penyelidik Bersama , 01-10-2019 sehingga 30-06-2022 , Antarabangsa
PEMBINAAN MODEL PENCARIAN SEMANTIK KOSA KATA DALAM AL-QURAN BERDASARKAN TAFSIR TEMATIK , Penyelidik Bersama , 01-09-2019 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
PEMBIKINAN VIDEO DOKUMENTASI MENIFESTASI MAHABBAH DALAM AKTIVITI KEMANUSIAAN MERENRAS ETNIK DAN BUDAYA , Penyelidik Bersama , 01-01-2019 sehingga 30-08-2019 , Kebangsaan
Pembinaan Parameter Wasatiyyah Pendakwah untuk Deradikalisasi Melayu Muslim , Penyelidik Bersama , 15-08-2018 sehingga 14-02-2021 , Kebangsaan
Pembinaan Kerangka Penulisan Insha’ Efektif dalam Proses Pengajaran & Pelajaran (PdP) Bahasa Arab STPM , Penyelidik Bersama , 19-01-2018 sehingga 30-07-2018 , Kebangsaan
Pembinaan Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz al-Quran , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 30-09-2020 , Universiti
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim: Terjemahan dan Fawa’id , Penyelidik Bersama , 01-02-2015 sehingga 31-01-2017 , Universiti
EKSPLORASI ELEMEN KUALITI GURU BAHASA ARAB MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 20-05-2013 sehingga 19-11-2015 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2010

Anugerah-anugerah Lain

Anugerah Pengajar Cemerlang , 2023
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2022
Anugerah Emas 2nd Creative and Innovative Teaching and Learning of Language (CInTeLL) 2021 , 2021
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2021
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2020
Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 2018
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2017
Certificate of Award , 2017
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2017
Anugerah Pengajar Cemerlang , 1899
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Festival Antarabangsa Bahasa Arab , 18-05-2016 sehingga 20-05-2017 , Antarabangsa
Pengajian Buku Syamail Muhammadiah , 01-11-2016 sehingga 01-01-1970 , Negeri
Kuliah Maghrib , 01-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 03-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 05-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
Kuliah Maghrib , 26-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
Kuliah Maghrib , 05-05-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 05-08-2017 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
Kuliah Maghrib , 06-12-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 06-09-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 07-04-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 07-06-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 08-08-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 22-08-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 10-10-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 24-10-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 11-07-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 25-07-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 11-06-2017 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
Kuliah Maghrib , 12-12-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 26-12-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 12-09-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 26-09-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 13-12-2017 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
Kuliah Maghrib , 14-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 21-11-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 19-12-2017 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 23-12-2016 sehingga 01-01-1970 , Kampung / Taman
Kuliah Maghrib , 26-08-2017 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
Kuliah Maghrib , 29-04-2017 sehingga 01-01-1970 , Daerah / Jajahan
4th International Arabic Language Festival Universiti Malaya , 20-04-2018 sehingga 26-04-2018 , Antarabangsa
Journal of Nusantara Studies (JONUS) , 14-09-2020 sehingga 14-09-2020 , Kebangsaan
Panduan Mudah Belajar Bahasa Arab: Kata Nama , 01-09-2020 sehingga 14-09-2020 , Kebangsaan
Petugas Khas Program Tahbibul Lughah , 14-02-2020 sehingga 14-02-2020 , Daerah / Jajahan
Journal of Global Research in Education and Social Science , 11-12-2020 sehingga 16-12-2020 , Antarabangsa
International Association of Arabic Teachers , 25-11-2020 sehingga 25-11-2021 , Antarabangsa
Tauliah Mengajar/Berceramah Wilayah Persekutuan , 17-06-2019 sehingga 31-08-2022 , Kebangsaan
Pemegang Tauliah MAIS , 02-07-2020 sehingga 30-06-2025 , Negeri
Journal of Global Research in Education and Social Science , 10-03-2021 sehingga 13-03-2021 , Antarabangsa
Asian Journal of Education and Social Studies , 10-03-2021 sehingga 13-03-2021 , Antarabangsa
INSANIAH International Online Journal of Language, Communication, and Humanities , 31-01-2021 sehingga 14-02-2021 , Antarabangsa
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , 06-07-2021 sehingga 16-07-2012 , Antarabangsa
Anugerah Emas 2nd Creative and Innovative Teaching and Learning of Language (CInTeLL) 2021 , 26-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
INSANIAH International Online Journal of Language, Communication, and Humanities , 14-09-2021 sehingga 28-09-2021 , Antarabangsa
Panel Pakar Perunding dan Penyelidik , 26-07-2022 sehingga 04-08-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEM 2 2017/2018 (PBJJ) , 10-04-2018 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK INTERNATIONAL CONFRENCE ON ISLAM DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY IN SOUTHEAST ASIA , 28-11-2019 sehingga 29-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Penaksiran dan Moderasi Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Prasiswazah Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2023-20204 , 12-12-2023 sehingga 31-12-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Fasilitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik 2020 (KeMBAA 4.0) , 26-09-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA AKAUN AKTIVITI PENJANAAN UNIT BAHASA ARAB , 18-03-2022 sehingga 18-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA NADWAH AL-JUMU , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB 2023 , 18-12-2023 sehingga 21-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMINAR & NADWAH PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA SEMINAR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 2014 , 21-07-2014 sehingga 14-09-2014 , Universiti
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI PERTANDINGAN INOVASI FPI 2023 , 28-08-2023 sehingga 17-10-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 25-10-2022 sehingga 24-10-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk Modul KeMBAA , 03-10-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa Kehakiman Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Motivasi Unit Bahasa Arab FPI , 01-10-2015 sehingga 30-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penilai Kendiri & Akreditasi (COPPA), Program Prasiswazah, Fakulti Pengajian Islam , 01-08-2021 sehingga 30-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan Unit Bahasa Arab , 01-11-2015 sehingga 31-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Perjalanan Program Webinar Kebansaan Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Di IPT 2020 , 29-09-2020 sehingga 20-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Perjalanan Sidang KASPI 2016 , 01-11-2016 sehingga 30-12-2016 , Universiti
Jawatankuasa Persidangan Mahasiswa Pengajian Islam (e-PERMAI 2021) , 01-06-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Promosi Program Pengajian Siswazah FPI UKM , 01-10-2019 sehingga 30-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
Jurnal Al-Hikmah - Sumbangan Guru Pendidikan Islam Dalam Amalan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah. , 20-10-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jurnal Al-Hikmah - Sumbangan Guru Pendidikan Islam Dalam Amalan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah. , 20-10-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
KERTAS KERJA PERSIDANGAN MAHASISWA PENGAJIAN ISLAM (e-PERMAI), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 21-07-2021 sehingga 29-07-2021 , Universiti
KURSUS MAHARAT AL-QIRAAH , 20-07-2018 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kem Modul Bahasa Arab Akademik (KEMBAA 4.0) , 15-08-2020 sehingga 16-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMERIKSA UJIAN MENULIS CBAT , 17-07-2018 sehingga 25-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SESI 2018/2019 , 01-07-2019 sehingga 31-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM PEMERKASAAN BAHASA ARAB , 19-04-2021 sehingga 25-04-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penterjemah Bengkel Perubatan Komplementari Islam di Alam Melayu , 25-05-2017 sehingga 25-05-2017 , Universiti
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2019 sehingga 20-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Debat Bahasa Arab , 15-04-2017 sehingga 16-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Debat Bahasa Arab , 15-04-2017 sehingga 16-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Bahasa Arab Fakulti Pengajian Islam Semester 1 Sesi 2020/2021 Hingga Semester 2 Sesi 2021/2022 , 29-06-2020 sehingga 29-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Minggu Bahasa Arab 2020- Pertandingan Treasure Hunt , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
SEMINAR CABARAN COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DAN PELANCARAN BUKU FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2021 , 30-04-2021 sehingga 30-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Seminar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Arab 2017 , 19-09-2017 sehingga 19-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti
reviewer of the islamiyyat journal , 22-08-2018 sehingga 01-01-1970 , Universiti