Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. ZANISAH A/P MAN

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN (SEEDS)
zanisahman@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Zanisah Man is a lecturer at Anthropology and Sociology Programme, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. She graduated in Human Development from Universiti Putra Malaysia, and finished her Master Science on Environment and Development from Universiti Kebangsaan Malaysia. She completed her Ph.D in the field of Indigenous Epistemologies from Universiti Malaya. Her main research interests are mainly on Indigenous Studies; Ethnography; Minority Groups; Traditional knowledge; natural disaster and human vulnerability. Under fundamental research grants, her recent research has focused on ethnographic study of the Indigenous Peoples by looking into the community subsistence economy as an alternative for inclusive development.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Indigenous Epistemologies , Doktor Falsafah , UNIVERSITI MALAYA , 2019
Environment and Development , Sarjana , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2008
Human Development , Sarjana Muda , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 2002
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - ANTHROPOLOGY (Indigenous Epistemologies, Ethnography, Traditional Knowledge, Marginalised Studies)
SOCIAL SCIENCES - ANTHROPOLOGY (Indigenous epistemologies)
NATURAL DAN CULTURAL HERITAGE - ETHNOGRAPHY (ethnography of the Orang Asli)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Zanisah Man, Shanthi Thambiah.  (2020).  Kinship And Semelai Residential Arrangements: Belonging To Village And The Resilience Of Communal Land Tenure In Tasek Bera, Malaysia.  - The Asia Pacific Journal Of Anthropology.  315-331. 
Zanisah Man, Yeoh En Ne.  (2019).  Penyertaan Orang Asli Dalam Aktiviti Eko-pelancongan Di Tasik Chini, Pahang, Malaysia.  - Geografia Malaysian Journal Of Society And Space.  50-63. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nurul Amira Abdul Wahab, Azima Abdul Manaf, Zaimah Ramli, Suraiya Ishak, Zanisah Man.  (2023).  Factors Determining The Element Of Communal Land For Orang Asli Communities: The Fuzzy Delphi Method.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  1287-1311. 
Nurul Amira Abdul Wahab, Azima Abdul Manaf, Suraiya Ishak, Zaimah Ramli, Zanisah Man.  (2022).  Pemilikan Tanah Dalam Kalangan Masyarakat Orang Asli: Suatu Tinjauan Literatur.  - Geografia.  147-161. 
Rusaslina Idrus, Zanisah Man, Anthony Williams-hunt, Tijah Yok Chopil.  (2021).  Indigenous Resilience And The Covid-19 Response: A Situation Report On The Orang Asli In Peninsular Malaysia.  - Alternative: : An International Journal Of Indigenous Peoples.  439-443. 
Zanisah Man, Shanthi Thambiah.  (2020).  Kinship And Semelai Residential Arrangements: Belonging To Village And The Resilience Of Communal Land Tenure In Tasek Bera, Malaysia.  - The Asia Pacific Journal Of Anthropology.  315-331. 
Olivia Sylvester, Alí García Segura, Sara Ashencaen Crabtree, Zanisah Man, Jonathan Parker.  (2020).  Applying An Indigenous Methodology To A North-south, Cross-cultural Collaboration: Successes And Remaining Challenges.  - An International Journal Of Indigenous Peoples.  1-10. 

Bab Dalam Buku

Zanisah Man, Sharina Abdul Halim.  (2022).  Conserving Biocultural Landscapes In Malaysia And Indonesia For Sustainable Development.  - 17. 
Ronzi Mohd Yusoff, Zanisah Man.  (2020).  Prolegomena Masa Hadapan Orang Asli Malaysia.  - 322. 
Zanisah Man, Juli Edo, Mandy Maid, Muzaffar Yusry.  (2018).  Pembangunan Kontemporari Orang Asli.  - 21. 
Zanisah Man.  (2009).  Siri Pembangunan Penyelidikan Kelestarian: Menjana Keilmuan Kelestarian..  - 50-66. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Mustaffa Omar Dan Zanisah Man(penyunting).  (2010).  Tumbuh-tumbuhan Ubatan Orang Asli.  - 114. 

Penerbitan Lain-lain

Nurul Amira Abdul Wahab, Azima Abdul Manaf, Zaimah Ramli, Suraiya Ishak, Zanisah Man.  (2023).  Keperluan Elemen Tanah Komunal Bagi Memperkasa Komuniti Orang Asli Ke Arah Keselamatan Pemilikan Tanah.  - Persidangan Ekonomi Malaysia (perkem) Ke 16.  1-20. 
Anita Binti Harris Satkunananthan;shanthini Pillai A/p Joseph Sandra;zanisah A/p Man;yew Wong Chin.  (2022).  Climate-based Literary Theory And Analytical Model For Indigenous Malaysian Communities Impacted By Climate Change And Climate Migration.  -
Zanisah Man.  (2022).  Alí García Segura. Se Dör Stëe. Somos Arte: Las Enseñanzas Del Awá. We Are Art: The Teachings Of Awá. San José, Costa Rica: Impresos Gik, 2021.  - Cuadernos Inter.c.a.mbio Sobre Centroamérica Y El Caribe.  e4898-. 
Doris Padmini A/p S. Selvaratnam, Norlaila Abu Bakar, Lai Wei Sieng, Ibrahim Mohamed, Zanisah Man, Amalina Mohsin.  (2021).  Laporan Bengkel Kursus Pengenalan Kepada Pemasaran Digital Orang Asli_sesi I 12_12_2020.  - Laporan Bengkel Kursus Pengenalan Kepada Pemasaran Digital Orang Asli.  1-6. 
Doris Padmini A/p S. Selvaratnam, Norlaila Abu Bakar, Lai Wei Sieng, Ibrahim Mohamed, Zanisah Man, Amalina Mohsin.  (2021).  Laporan Bengkel Kursus Fb Ads Untuk Belia Orang Asli.  - Laporan Bengkel Kursus Fb Ads Untuk Belia Orang Asli.  1-9. 
Doris Padmini A/p S. Selvaratnam, Norlaila Abu Bakar, Lai Wei Sieng, Ibrahim Mohamed, Zanisah Man, Amalina Mohsin.  (2021).  Laporan Bengkel Kursus Fb Page Untuk Orang Asli.  - Laporan Bengkel Kursus Fb Page Untuk Orang Asli.  1-9. 
Doris Padmini A/p S.selvaratnam, Norlaila Abu Bakar, Lai Wei Sieng, Ibrahim Mohamed, Zanisah Man, Amalina Mohsin.  (2021).  Kursus Fb Ads Dan Semakan Aktiviti Pemasaran Digital Untuk Belia Orang Asli.  - Kursus Fb Ads Dan Semakan Aktiviti Pemasaran Digital Untuk Belia Orang Asli.  1-10. 
Doris Padmini A/p S.selvaratnam, Norlaila Abu Bakar, Lai Wei Sieng, Ibrahim Mohamed, Zanisah Man, Amalina Mohsin.  (2021).  Laporan Bengkel Kursus Pemasaran Digital Untuk Belia Orang Asli.  - Laporan Bengkel Kursus Pemasaran Digital Untuk Belia Orang Asli.  1-6. 
Zanisah Man, Muzaffar Yusry.  (2021).  Vaksin Perdinding Kebek (terjemahan Vaksin Pendiding Diri).  - Vaksin Perdinding Kebek.  1. 
Rusaslina Idrus, Zanisah Man, Ita Bah Nan.  (2021).  Vaksin Pendinding Diri.  - Vaksin Pendinding Diri.  1. 
Doris Padmini A/p S. Selvaratnam, Norlaila Abu Bakar, Lai Wei Sieng, Ibrahim Mohamed, Zanisah Man, Amalina Mohsin.  (2020).  Laporan Bengkel Kursus Pengenalan Kepada Pemasaran Digital Orang Asli.  - 1-4. 
Abdul Latiff Ahmad, Tanot Unjah, Suhaili Alma'amun, Azrina Abdullah Al-hadi, Juliana Senawi, Yanti Rosli, Raja M Zuha Raja Kamal Bashah, Zanisah Man, Roziah Sidik, Mimi Hani Abu Bakar, Zarina Othman, Salvinder Singh Karam Singh.  (2020).  Ukm International Summer Programme.  - 1-34. 
Alí García Segura, Ismail Muhamad, Zanisah Man, Olivia Sylvester, Jonathan Parker, Sara Ashencaen Crabtree.  (2020).  Cerita Dari Rakyat: Naratif Orang Asal Costa Rica Dan Malaysia_komuniti Bribri Dan Jakun. Skowakpa Bribri De Costa Rica Ena Jakun De Malasia E Pa Suwo.  - 1-72. 
Zanisah Man, Jahira Alias, Mu-saffira Yusry.  (2020).  Menemoh Covid-19 Kay? (apa Itu Covid-19) [terjemahan Dalam Bahasa Semelai].  - Facebook Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia.  1. 
Chan Kim Ling, Er Ah Choy, Zanisah Man, Mimi Hanida Abdul Mutalib.  (2020).  Social Capital For Human Capital Creation For Oil Palm Development In Malaysia.  - Bengkel Pembentangan Geran Kluster Kursi Endowmen Mpob-ukm.  1-17. 
Sara Ashencaen Crabtree, Jonathan Parker, Zanisah Man, Ali García Segura, Olivia Sylvester.  (2019).  Sustainability, Development And Devastation: New Encounters In Indigenous Dialogues.  - Discover Society.  1-3. 
Mustaffa Omar, Ishak Yusoff, Gusni Saat, Zanisah Man, Sharina Abdul Halim, Habibah Ahmad & Hanapi Dollah.  (2010).  Selamatkan Tasik Chini Dan Kawasan Sekitar: Retorik Dan Realiti.  - Abstrak Pertandingan Poster Penyelidikan Dan Pameran Penerbitan Fssk 2010. 
Zanisah Man, Mustaffa Omar, Hood Salleh & Ishak Yusoff.  (2010).  Orang Asli Dan Pembangunan Di Tasik Chini Pahang.  - Critical Transition: Repositioning The State, Market And Society. The 7th International Malaysian Studies Conference (msc7).. 
Mustaffa Omar, Zanisah Man, Hanapi Dollah, Nurul Fatanah Zahari, Norul Azihan Mahmuddin & Zarina Saarin.  (2010).  Komuniti Batek Dan Pelancongan Di Taman Negara (abstrak Pertandingan Poster Penyelidikan Dan Pameran Penerbitan Fssk 2010).  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Membina Model Alternatif Pembangunan Inklusif Impak Kemudahterancaman Pertanian Sara Diri Orang Asli , Ketua Projek , 07-09-2021 sehingga 06-03-2024 , Kebangsaan
Pelaksanaan Prinsip Izin Maklum Awal Bebas Telus (IMABT) Sebagai Pemangkin Transformasi Sosial dan Ekonomi Orang Asli di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-01-2024 , Universiti

Tamat

Being Developed? Comparing the experiences of economic and social development among indigenous groups in Malaysia and Costa Rica , Ketua Projek , 01-06-2018 sehingga 01-06-2020 , Antarabangsa
Digital Marketing Workshop for the Orang Asli Youth , Penyelidik Bersama , 01-12-2020 sehingga 31-07-2021 , Kebangsaan
SOCIAL CAPITAL FOR HUMAN CAPITAL CREATION FOR OIL PALM DEVELOPMENT IN MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 15-08-2020 sehingga 14-08-2023 , Kebangsaan
Pembangunan Model Hak Milik Masyarakat orang Asli menggunakan Teknik Fuzzy Delphi , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-01-2023 , Kebangsaan
Kajiian Kes Peningkatan Skil Pemasaran Digital dalam Komuniti Orang Asli , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-01-2022 , Kebangsaan
Pengenalpastian dan Pencirian Sumber Warisan Budaya Setempat di Daerah Gombak dan Hulu Langat, Selangor untuk Cadangan Pembangunan Geopark Kebangsaan , Penyelidik Bersama , 01-01-2020 sehingga 30-06-2022 , Kebangsaan
Climate-Based Literary Theory and Analytical Model for Indigenous Malaysian Communities impacted by Climate Change and Climate Migration , Penyelidik Bersama , 15-12-2019 sehingga 14-06-2022 , Universiti
Lonjakan penerbitan FSSK 2015-2016 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Pengurusan Sumber Semulajadi berasaskan Pengetahuan Tradisi Orang Asli di Malaysia , Penyelidik Bersama , 06-06-2011 sehingga 05-12-2013 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2021
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

DILEMA IDENTITI DAN KELESTARIAN BUDAYA ORANG ASLI JAKUN DI PAHANG, ZURAIDA BINTI AWANG TAN, Sarjana
Warisan Budaya Kereta Lembu: Potensi Dan Cabaran Pelancongan., NORAZLINA BINTI OTHMAN, Sarjana
KELESTARIAN PENGAMALAN UNDANG-UNDANG ADAT DALAM, MOHD FIRDAUS BIN NORDIN, Sarjana
NUR AISHAH BINTI AHMAD, Sarjana
NURZULAAIM BINTI SAINUDDIN, Sarjana
YU JINGYI, Sarjana
Budaya Keselamatan Dan Kesiapsiagaan Dalam Menangani isu nuklear Malaysia, NURUL HANI FARHANA BINTI MOHAMAD HAIDER, Sarjana
Aktiviti Ekonomi Sara Diri dan Amalan Penggunaan Tumbuhan Makanan Masyarakat Orang Asli., AZA REENA BINTI IDROS, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Pengaruh Kepemimpinan Pengerusi Jpkkoa Wanita Temuan : Pembangunan Kampung Orang Asli, NORLIZA BINTI MOHAMMAD BASIRON, Doktor Falsafah
230623-Perlu Bentang semula, MOHAMAD KHARUDIN BIN KHALID, Doktor Falsafah
Aspirasi Sosial Bandar Sihat Komuniti Sebagai Pemangkin Pengurangan Risiko Penyakit Tidak Berjangkit: Analisis Program Gaya Hidup Sihat di Hub Kesejahteraan Kesihatan, KKM., MUHD ABDUL HADI BIN JOHARI, Doktor Falsafah
DENG XIA, Doktor Falsafah
FENG YUE, Doktor Falsafah
FAIRUS YAHAYA, Doktor Falsafah
NORSHAFIKA BINTI MAHADI, Doktor Falsafah
YANG XUDONG, Doktor Falsafah
ZHENG YIRAN, Doktor Falsafah
CUI CHANGDAN, Doktor Falsafah
BEATRICE ANNE ANAK SAGA, Doktor Falsafah
WAYANDIANA BIN ABDULLAH, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Discussion on the "Future of the Orang Asli" at Centre for Malaysian Indigenous Studies, Universiti Malaya , 14-12-2018 sehingga 16-12-2018 , Kebangsaan
MESYUARAT JAWATANKUASA KAJIAN SEMULA KURIKULUM (JKKSK) BAGI KURSUS ORANG ASLI : HAK DAN ISU UNDANG-UNDANG , 28-11-2018 sehingga 28-11-2018 , Kebangsaan
PROGRAM WACANA BERSAMA PIMPINAN MASY. ORANG ASLI - ANJURAN PEJABAT SENATOR ORANG ASLI SEMENANJUNG MALAYSIA, KUANTAN PAHANG , 21-11-2018 sehingga 21-11-2018 , Kebangsaan
International Society for Hunter Gatherer Research (ISHGR) , 22-05-2018 sehingga 23-05-2021 , Antarabangsa
TO STUDY AND ANALYSE THE COMPATIBILITY OF MALAYSIAN LAWS WITH THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES (UNDRIP) , 01-10-2019 sehingga 31-07-2020 , Kebangsaan
Pelapor dan Urusetia Fokus Group (Kebudayaan) Konvensyen Orang Asli Kebangsaan 2019 , 21-04-2019 sehingga 22-04-2019 , Kebangsaan
Pitalis Mawardi , 01-12-2020 sehingga 08-01-2021 , Kebangsaan
Lee Hui Ting , 26-09-2020 sehingga 01-12-2020 , Kebangsaan
Temoq, Semelai, Semaq Beri, and Jakun: Using Orang Asli ethnonyms to reconstruct Orang Asli ethnohistory (11787 words) , 19-06-2022 sehingga 18-07-2022 , Antarabangsa
Aida Arosoaie , 21-12-2022 sehingga 31-08-2024 , Antarabangsa
KAJH-OA-08-2022-0147 - TRADITIONAL KNOWLEDGE OF THE INDIGENOUS COMMUNITY IN DEALING WITH FOOD INSECURITY , 15-12-2022 sehingga 19-01-2023 , Antarabangsa
Persatuan Ekologi Malaysia (PEM) , 21-11-2022 sehingga 21-11-2022 , Kebangsaan
Wellcome: Request for expert written review of grant application 227899/Z/23/Z , 06-07-2023 sehingga 27-07-2023 , Antarabangsa
JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH DI KURSUS PASUKAN BERGERAK ORANG ASLI (PBOA) , 10-08-2023 sehingga 10-08-2023 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Ahli Sidang Editor Jurnal Geografia , 28-06-2016 sehingga 27-06-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Duta Pembelajaran Aktif , 10-09-2020 sehingga 09-09-2022 , Universiti
Jaminan Kualiti & ISO Program ANSOS , 19-02-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jaminan Kualiti Program ANSOS , 02-09-2020 sehingga 01-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa 3M@FSSK Sesi 2020-2021 , 03-07-2020 sehingga 09-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bangi Bersih Berterusan , 13-11-2016 sehingga 13-11-2016 , Universiti
Jawatankuasa Bengkel Penilaian dan Pementoran FRGS Fasa 1 2023 , 23-02-2023 sehingga 23-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa IT & Pembangunan SEEDS , 24-02-2021 sehingga 23-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Jamuan Hari Raya Aidilfitri FSSK 2015 , 14-08-2015 sehingga 14-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Jaringan Industri dan Masyarakat Program ANSOS , 30-10-2018 sehingga 19-02-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Jaringan Industri dan Masyarakat Program ANSOS , 19-02-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Juru Audit Penilaian kendiri MS ISO 9001:2015 SPK PPPS FSSK , 21-10-2021 sehingga 22-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keceriaan & Kebersihan SEEDS , 24-02-2021 sehingga 23-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Kecil Persembahan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri FSSK 2022 , 23-05-2022 sehingga 30-05-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Kualiti Pusat Kajian FSSK , 11-05-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Latihan Industri FSSK , 21-05-2018 sehingga 20-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Apresiasi Watan FSSK (MAW@FSSK) Sesi Akademik 2022/2023 , 10-10-2022 sehingga 10-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pameran Revolusi 20 Tahun FSSK , 16-03-2021 sehingga 16-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pameran Revolusi FSSK , 16-03-2021 sehingga 16-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pameran Virtual SEEDS Sempena Majlis Sambutan 20 Tahun Kecemerlangan FSSK , 27-06-2021 sehingga 15-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pelaksana Majlis Pelancaran Laman Web FSSK, Video Ikon dan Jamuan Hari Raya Aidilfitri FSSK 2015 , 14-08-2015 sehingga 14-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembentangan Cadangan Penyelidikan calon Doktor Falsafah dan Sarjana Falsafah , 10-05-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemilihan Pelajar Baru Prasiswazah bagi Ambilan Sesi Akademik 2022-2023 , 12-05-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penandaarasan Kurikulum (Universiti Dalam Negara) Program Antropologi & Sosiologi , 27-09-2021 sehingga 26-09-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pengajaran Kursus Etnografi , 01-08-2018 sehingga 31-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajian Siswazah KITA-Lantikan Sebagai Pengajar Kursus APSP 1014 , 01-02-2020 sehingga 30-09-2020 , Universiti
Jawatankuasa Pengajian Siswazah SEEDS , 01-02-2022 sehingga 23-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyelaras Kualiti Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan , 02-09-2020 sehingga 01-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelaras Latihan Industri 2020 FSSK , 04-05-2020 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelaras Latihan Industri FSSK 2021/2022 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelaras Latihan Industri FSSK 2023-2025 , 01-01-2023 sehingga 30-12-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan 1st SEEDS 2017 International Conference , 20-11-2017 sehingga 21-11-2017 , Universiti
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa Penyelidikan Siswazah (POGRES) 2022 , 14-12-2022 sehingga 14-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Jalinan Mesra Mahasiswa & Alumni Orang Asli UKM-UM 2015 , 28-11-2015 sehingga 28-11-2015 , Universiti
Jawatankuasa Program Jendela Johari FSSK - Bicara Tuntas dan Pertandingan Poster , 18-11-2015 sehingga 18-11-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Pemilihan 20 Ikon FSSK Bersempena Majlis Sambutan 20 Tahun Kecemerlangan FSSK , 15-06-2021 sehingga 15-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Sambutan Bulan Kemerdekaan Ke-58 FSSK 2015 , 01-09-2015 sehingga 30-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Siri Wacana Fairytale Salon Conference , 01-04-2021 sehingga 01-06-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Sistem Arkib Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) , 01-08-2021 sehingga 31-07-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa e-Temuduga bagi Kemasukan ke Program Pengajian Sarjanamuda Antropologi & Sosiologi, UKM Sesi 2021-2022 , 25-05-2021 sehingga 31-12-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jurnal Geografia , 26-07-2019 sehingga 25-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kejohanan Sukan Staf UKM (Catur Campuran) , 13-04-2019 sehingga 13-04-2019 , Universiti
Kumpulan Penyelidikan Pembangunan Budaya , 01-02-2020 sehingga 01-02-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Latihan Industri , 21-12-2018 sehingga 20-05-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMERIKSA TESIS SARJANA DAN PEPERIKSAAN LISAN (ATAS TALIAN) AHMAD NAZRI BIN MD. NOR (A102012) - Sarjana Sains Sosial (Antropologi dan Sosiologi) , 19-07-2021 sehingga 02-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penaksiran Soalan Peperiksaan Program ANSOS , 19-02-2020 sehingga 24-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pengajian Prasiswazah Program ANSOS , 19-02-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penilai Pembentangan Cadangan Penyelidikan calon Doktor Falsafah dan Sarjana Falsafah , 13-03-2020 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Industri Semester 3 Sesi Akademik 2022 - 2023 , 11-09-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Universiti Latihan Industti Semester 3 Sesi Akademik 2022-2023 , 04-09-2023 sehingga 15-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Universiti Sesi Penyeliaan Latihan Industri Pelajar FSSK Sesi Akademik 2020-2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelidikan dan Penerbitan Program ANSOS , 19-02-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Peperiksaan Lisan (Viva) Sarjana Sains Sosial (Kerja Kursus) Program ANSOS - Rina Binti Ab. Harun – (P96578) , 01-03-2020 sehingga 31-08-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Publisiti Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2020-2021 , 03-07-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Tenaga Pengajar "10th UKM-GSMP 2018" Kursus Indigenous Communities of Malaysia , 04-07-2018 sehingga 25-07-2018 , Universiti
Tenaga Pengajar "UKM-GSMP 2016" Indigenous Communities of Malaysia , 27-07-2016 sehingga 19-08-2016 , Universiti
Tenaga Pengajar "UKM-GSMP 2017" Indigenous Communities of Malaysia , 27-07-2017 sehingga 17-08-2017 , Universiti
Tenaga Pengajar "UKM-GSMP 2019" Kursus Indigenous Communities of Malaysia , 28-06-2019 sehingga 16-07-2019 , Universiti
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti