Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN NUR SYAZWINA BINTI MUSTAPA

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
syazwina@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU BAHASA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana Muda , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2008
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Prosiding Terindeks

Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zuraida Shaadon & Nur Syazwina Mustapa.  (2018).  Usability Of Qiraahbot For Extensive Arabic Reading Activities.  - International Conference On Humanities And Social Sciences (ichss 2018). 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Ummu Hani Hj. Hashim, Zuraida Shaadon & Nur Syazwina Mustapa.  (2012).  The Purpose Of Reading Arabic Text And The Problems Faced : A Preliminary Survey At The Faculty Of Islamic Studies.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Nur Syazwina Mustapa, Mokhtar H, Zuraida Shaadon, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Muhammad Fadhli I, Khairuzzaman K, Mariam Ar, Zulkifli N, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani H, Al Muslim M, Zainuddin I, Faizul Am, Ibtisam A, M Nazri R, Nurul Atikah.  (2020).  Buku Latihan : Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar).  - Al-istima' Wa Al-isti'ab.  124. 
Khairuzaman Kadir, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh, Zuraida Shaadon, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Khairuzaman Kadir, Moktar Hussain, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Faizah Jusoh, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Mohd Fadzli Ismail, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Zuraida Shaadon.  (2019).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab: Pendekatan Arah Bahasa.  - 174. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi & Mohd Fadzli Ismail.  (2017).  Buku Latihan : Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (edisi Pelajar).  - 186. 
Zainuddin Ismail, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Mohd Fadzli Ismail, Nur Syazwina Mustapha, Salamiah Ab Ghani, Zulkifli Nawawi & Zuraida Saadon.  (2016).  Kemahiran Penulisan Bahasa Arab.  - 147. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Mohd Shukari Hamzah,ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-qiraah.  - 143. 
Ibrahim Yaacob, Ummu Hani Hashim, Zuraida Shaadon, Zainuddin Ismail, Nur Syazwina Mustapa, Faizol Azham Mohamed, Al Muslim Mustapa.  (2009).  Maharat Al-qiraah Al-arabiah.  - 95. 

Penerbitan Lain-lain

Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh & Zuraida Shaadon.  (2022).  Nota Nahu - Al-hal (keadaan).  - 1-5. 
Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon & Faizah Jusoh.  (2022).  Proses Memahami Bahan Pembelajaran Audio Visual Berbahasa Arab.  - 1-3. 
Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Moktar Bin Hussain, Nur Syazwina Binti Mustapa.  (2022).  Bahasa Arab Akademik (tahap Lanjutan): Bahagian 5 - Program Bicara Televisyen: Syariat Dan Kehidupan.  - 1-26. 
Al-muslim Mustapa, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusuh Dan Faizol Azham.  (2022).  Modul A Bahasa Arab Siswazah.  - 1-4. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain.  (2022).  Bahasa Arab Akademik (tahap Lanjutan): Bahagian 6 - Hak-hak Ilmu Terhadap Pemiliknya.  - 1-18. 
Moktar Bin Hussain, Nur Syazwina Mustapa.  (2022).  Bahasa Arab Akademik (tahap Lanjutan): Bahagian 3 - Kata Penghubung.  - 1-23. 
Nur Syazwina Mustapa, Khairuzaman Kadir.  (2021).  Panduan Penulisan Menceritakan Berkaitan Diri.  - 1-7. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Maryam Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa, Hakim Zainal, Muhammad Nazri Rostam.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Lanjutan.  - 1-81. 
Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Kamariah Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa.  (2021).  Employing The Imitation Method In Learning And Teaching Process To Enhance The Arabic Speaking Skill Among Non-native Students.  - Webinar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21.  1-15. 
Ibtisam Abdullah, Ashinida Aladdin, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Faizah Jusoh.  (2021).  Pendekatan Kompetensi Komunikatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Standard Cefr.  - Webinar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21..  1-11. 
Nur Syazwina Mustapa, Ummu Hani Hashim.  (2021).  Panduan Penulisan Poskad.  - 1-7. 
Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon.  (2021).  Panduan Pelajar Pelajaran 1 : Lagu Jadi Maka Jadilah Ia.  - 1-7. 
Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh.  (2021).  Perspektif Agama Dan Perjalanan Pengajaran Bahasa Arab Di Malaysia).  - 1-13. 
Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon.  (2021).  Mengikut Keinginan Hawa Nafsu.  - 1-9. 
Zuraida Shaadon, Mohamad Azwan Kamarudin, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab Ghani, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Khairuzaman Kadir.  (2021).  Tanmiyah Maharat Al-istima Wa Al-fahm.  - 1-130. 
Nur Syazwina Mustapa.  (2020).  Ayat Namaan Dan Ayat Kerjaan.  - 1-8. 
Salamiah Ab. Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh.  (2020).  Tinjauan Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Program Minggu Bahasa Arab (pmba).  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Nur Syazwina Mustapa.  (2020).  Kata Nama Yang Kekal (baris) Dan Kata Nama Yang Berubah (baris).  - 1-8. 
Nur Syazwina Mustapa.  (2020).  Panduan Pelajar - Pelajaran 2 (cerita Marko).  - 1-15. 
Nur Syazwina Mustapa.  (2020).  Kata Kerja Transitif Dan Tidak Transitif.  - 1-11. 
Nur Syazwina Mustapa.  (2020).  Kata Nama, Kata Kerja, Kata Sendi Dan Ayat.  - 1-9. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Kaseh Abu Bakar, Salamiah Abdul Ghani, Zuraidah Shaadon & Nur Syazwina Mustapha.  (2017).  Laporan Teknik Pembangunan Dan Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab Versi 2.  -
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
Moktar Hussain, Mohd Shukari Hamzah, Nur Syazwina Mustapa..  (2016).  Kitab Al-tadribat: Maharat Al-istima Wa Al-fahm..  - 1-82. 
Nur Syazwina Mustapa & Salasiah Hanin Hamjah.  (2015).  Pengiktirafan Luar Aahli Akademik Di Persada Kebangsaan.  - Buletin Futuristik. 
Nur Syazwina Mustapa & Salasiah Hanin Hamjah.  (2015).  Pengiktirafan Momentum Kecemerlangan Kakitangan.  - Buletin Futuristik. 
Kaseh Abu Bakar, Roziah Sidik, Wan Kamal Mujani, Hakim Zainal, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Faizol Azham Mohamed, Mohd Fadzli Ismail.  (2015).  Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab.  - Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

INOVASI PENTAKSIRAN TAHAP PENGUASAAN ILMU NAHU DAN SARF PELAJAR FAKULI PENGAJIAN ISLAM MENERUSI PORTAL SIRAJUL ALBAB , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Pengolahan Silibus Kursus PY1142 Menggunakan Al-Istima` Wa Al-Fahm Menggunakan Perisian `Lecture Maker` , Ketua Projek , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pengukuhan pembelajaran Nahw dan Sarf dalam Kurikulum Dini , Penyelidik Bersama , 01-02-2019 sehingga 30-09-2019 , Kebangsaan
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
Pengukuhan kemahiran bertutur Bahasa Arab melalui aktiviti lakonan (Tamthil) , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-10-2015 , Universiti
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Menggunakan Makmal Bahasa , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pengukuhan Kemahiran Membaca Kosa Kata Nama Selepas Al-Jar dan Zarf dalam Teks Arab melalui Bacaan Al-Quran , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Teknik Membaca SQ3R dan Penerapannya dalam Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
Pertuturan Pelajar dalam Bahasa Arab: Dari 'Mampu' ke 'Spontan' , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 30-09-2012 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2013
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , 08-08-2015 sehingga 08-08-2015 , Kebangsaan
Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2015 , 30-07-2015 sehingga 31-07-2015 , Kebangsaan
Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2015 , 06-08-2015 sehingga 06-08-2015 , Kebangsaan
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) , 20-08-2015 sehingga 24-08-2015 , Antarabangsa
Pemasangan Soalan Kuiz Dini Bahasa Arab Siri 1 , 04-04-2016 sehingga 06-04-2016 , Kebangsaan
Pemasangan Soalan Kuiz Dini Bahasa Arab Siri 2 , 26-07-2016 sehingga 28-07-2016 , Kebangsaan
Pertandingan Kuiz Bahasa Arab , 19-05-2017 sehingga 06-08-2017 , Kebangsaan
Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah-sekolah Menengah Agama (MIISMAM) Peringkat Kebangsaan 2018 , 27-07-2018 sehingga 29-07-2018 , Kebangsaan
Bengkel Pembinaan Kuiz bagi Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah-sekolah Menengah Agama Malaysia (MIISMAM) 2018 , 02-05-2018 sehingga 04-05-2018 , Kebangsaan
Bengkel Pembinaan Kuiz bagi Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah-sekolah Menengah Agama Malaysia (MIISMAM) 2018 , 05-06-2018 sehingga 07-06-2018 , Kebangsaan
MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA ISLAM MALAYSIA (MIISMAM) PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2019 , 05-07-2019 sehingga 07-07-2019 , Kebangsaan
BENGKEL PEMASANGAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT KEBANGSAAN SIRI 2 2019 , 17-06-2019 sehingga 20-06-2019 , Kebangsaan
BENGKEL PEMASANGAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT KEBANGSAAN SIRI 3 2019 , 24-06-2019 sehingga 27-06-2019 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2018 , 01-07-2018 sehingga 30-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2018 , 01-07-2018 sehingga 30-06-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2019 , 01-07-2019 sehingga 30-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB SEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2021/2023 , 01-08-2021 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Buletin Fakulti Pengajian Islam , 16-01-2015 sehingga 16-01-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Buletin Futuristik , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 30-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA BENGKEL & SEMINAR UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 22-05-2017 sehingga 21-05-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA NADWAH AL-JUMU , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENERBITAN & PENYELIDIKAN PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PERSIDANGAN DAN BENGKEL , 24-12-2014 sehingga 23-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI JEMPUTAN UNTUK MODUL D DAN E BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Buletin Fakulti Pengajian Islam , 21-01-2015 sehingga 16-01-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Buletin Fakulti Pengajian Islam , 27-05-2016 sehingga 26-05-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa Majlis Anugerah Kualiti dan Kecemerlangan Fakulti Pengajian Islam (AKKFPI) 2022 , 14-12-2022 sehingga 14-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Motivasi Unit Bahasa Arab FPI , 01-10-2015 sehingga 30-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Nadwah a-Jumu , 26-03-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pelaksanaan Majlis Anugerah Kualti dan Kecemerlangan Fakulti Pengajian Islam (AKKFI) 2022 , 11-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Modul Kursus Open And Distance Learning (ODL) Bagi Ijazah Sarjana Muda Peng. Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah) , 15-11-2020 sehingga 14-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pendaftaran dan Jamuan KASPI 2016 , 01-11-2016 sehingga 30-12-2016 , Universiti
Jawatankuasa Program Malam Amal Sirih Pulang ke Gagang FPI 2016 , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulu Kursus PPPY1132 Maharat Al-Kitabah Bersesuaian dengan The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
Kelab Debat Bahasa Arab FPI , 21-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Kuiz Nahu & Sorf - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Motivasi Bahasa Arab Pelajar Tahun 1 FPI 2014 , 02-03-2014 sehingga 02-03-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 05-09-2018 sehingga 05-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan