Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. WAN HILMI BIN WAN ABDULLAH

GURU
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Wan Hilmi Wan Abdullah. Lahir pada 15 Julai 1981 daerah Badang, Kota Bharu, Kelantan. Pendidikan sekolah rendah di Sek. Keb. Che Deris pada tahun 1987. Peringkat sekolah menengah di SMUA Badang, PCB pada tahun 1991-1999. Peringkat ijazah pertama di Universiti al-Azhar pengkhususan dalam bidang Tafsir Wa Ulum al-Quran pada tahun 2000-2006. Menamatkan ijazah sarjana pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2010-2014 dan peringkat kedoktoran di universiti sama pada tahun 2015-2020 dalam bidang tilawah dan tarannum al-Quran. Tajuk kajian Master adalah `Pengaruh Tarannum Qari-qari Malaysia terhadap Qari-qari Di Mesir` dan tajuk kajian PhD adalah `Kaedah Bacaan Tarannum Misri Qari-qari Mesir`. Penglibatan sebagai peserta tilawah al-Quran peringkat negeri dan kebangsaan pada tahun 2007, Hakim hafazan peringkat negeri Kelantan tahun 2007-2009. Hakim daerah-daerah negeri Selangor tahun 2010-2020. Hakim Kebangsaan dan Antarabangsa Negara Maldives tahun 2012-2019. Panel jemputan qari di negara India, Maldives dan Mauritus tahun 2012-2019. Memiliki ijazah qiraat sab`ah dan hafz an Asim dari ramai guru dari Mesir. Memperoleh Ijazah perubatan Islam dari Darus Syifa. Sijil perubatan tradisional dan komplimentari dari Kementerian Kesihatan dalam bidang Pembekaman.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UKM , 2020
Sarjana Muda , UNIVERSITI AL-AZHAR , 2006
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (Art of Tilawah Tarannum)
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (Tafsir wa Ulum al-Quran & Tarannum al-Quran)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Darda Mohamad, Wan Hilmi Wan Abdullah, Muhammad Arif Yahya, Abdul Ghafar Don, Miftachul Huda, Andeno Maceleno.  (2020).  The Moderation Of Dacwah (preaching) For Empowering Islamic Lifestyle.  - International Journal Psychosocial Rehabilitation.  239-250. 
Wan Hilmi Wan Abdullah, Hamdi Ishak & Sabri Mohamad.  (2019).  Karya-karya Seni Tarannum Dalam Bahasa Arab.  - International Journal Of Islamic Thought.  122-133. 
Wan Hilmi Wan Abdullah, Ahamad Asmadi Sakat, Sabri Mohamad And Ezad Azraai Jamsari.  (2014).  Meaning-based Tarannum: Preliminary Research On Uslub Qira`ah Of Sheikh Muhammad Rif`at (1880-1950).  - Middle-east Journal Of Scientific Research.  20(12):2172-2176. 

Buku Penyelidikan

Wan Hilmi Wan Abdullah, Sabri Mohamad, Wan Kamal Mujani.  (2022).  Sejarah Dan Biografi Qari Mesir Serta Pengaruh Tarannumnya Terhadap Bacaan Qari Di Malaysia.  - 194. 

Bab Dalam Buku

Wan Hilmi Wan Abdullah, Shafiza Safie, Hamdi Ishak, Sabri Mohamad, Ahamad Asmadi Sakat.  (2020).  Tibb Nabawi On Nature Based Product.  - 151. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Wan Hilmi Wan Abdullah, Sabri Mohamad, Wan Kamal Mujani.  (2022).  Sejarah Dan Biografi Qari Mesir Serta Pengaruh Tarannumnya Terhadap Bacaan Qari Di Malaysia.  - 194. 
Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2010).  Fannu Tilawah Al-quran.  - 119. 

Penerbitan Lain-lain

Aliff Nawi, Wan Hilmi Wan Abdullah, Chua Chy Ren, Nor Yazi Khamis, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Ab Halim Tamuri, Al-adib Samuri.  (2022).  Exploring Opportunities And Risks Of Artificial Intelligence (ai) Research For Islamic Ethical Guidelines.  - Ibima International Conference Granada Spain.  1-14. 
Nur Azawani Azhari, Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2021).  Metodologi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-lubab.  - Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu Dan Turath Ke 4.  37. 
Salmy Edawati Binti Yaacob;mat Noor Bin Mat Zain;shofian Bin Ahmad;zamzuri Bin Zakaria;ahmad Dahlan Bin Salleh;nozira Binti Salleh;nik Abdul Rahim Bin Nik Abdul Ghani;rosmawati Binti Mohamad Rasit;wan Hilmi Bin Wan Abdullah.  (2018).  Pemerkasaan Keusahawanan Islam Dalam Konteks Pembangunan Negara.  -
Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2017).  Peluang Dan Kerjaya Dalam Bidang Keusahawanan Islam Dan Cabaran Terhadap Pelajar-pelajar Luar Negara Masa Kini.  - Siri Bicara Keusahawanan Islam Kpkm, Mesir. 
Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2017).  Pengaruh Tarannum Misri Terhadap Qari- Qari Malaysia Serta Pendekatan Uslub Bacaan Mereka.  - Seminar Al-quran Kali 9 Sempena Majlis Tilawah Al-quran Peringkat Antarabangsa 2017m/1438h. 
Tengku Intan Zarina Bt Tengku Puji, Mohd Akil Muhamed Ali, Izuli Dzulkifli Dan Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2014).  Modul Video Dalam Kursus Al-amthal Al-quran Dan Al-sunnah:ke Arah Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  - Seminar Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Di Fakulti Pengajian Islam. 
Tengku Intan Zarina Bt Tengku Puji,mohd.akil Muhamed Ali, Izuli Dzulkifli Dan Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2014).  Persepsi Pelajar Mengenai Penggunaan Video Dalam Kursus Al Amthal Al-quran: Ke Arah Keberhasilan Objektif Domain Kognitif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  - Language And Education Conference. 
Noor Najihan Jaafar, Mohd. Fathi Said, Sabri Mohamad Dan Wan Hilmi Wan Abdullah.  (2011).  Aplikasi Cd Rom Interaktif Dalam Ilmu Tarannum Kelas Kemahiran Al-quran Dan Kesannya Terhadap Proses Pembelajaran.  - Seminar Wahyu Asas Tamadun. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembinaan Kaedah `Speech Paper` bagi Penguasaan Kelancaran Bacaan al-Quran dalam Kalangan Orang Awam , Ketua Projek , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
PEMBINAAN KERANGKA/GARIS PANDUAN PENDALILAN AL-QURAN DALAM PENULISAN ILMIAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Pembinaan Modul Pembelajaran Asas Tarannum , Ketua Projek , 01-11-2020 sehingga 31-10-2022 , Kebangsaan
Pemerkasaan Keusahawanan Islam dalam Konteks Pembangunan Negara , Penyelidik Bersama , 01-06-2015 sehingga 30-11-2017 , Kebangsaan
APLIKASI PENGGUNAAN VIDEO DALAM PENGAJARAN KURSUS AL-AMTHAI AL-QURAN DAN AL-SUNNAH : KE ARAH KEBERHASILAN OBJEKTIF DOMAIN KOGNITIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2020
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Tarannum Darul Quran JAKIM, ABD SAMAD BIN ABD RAHMAN, Sarjana
Aplikasi CD-Rom Interaktif dalam Pembelajaran Tarannum Kelas Kemahiran Al-Quran (KKQ), MOHD FATHI BIN SAID, Sarjana
Penguasaan Tarannum Pelajar Kelas Kemahiran al-Quran Sekolah Menengah Kebangsaan, MOHD ASRI BIN ALI, Sarjana
Sistem Pengajaran dan Pembelajaran Taranum di STAI-PIQ Sumatera Barat, DASRIZAL, Sarjana
Penggunaan Mahluk Ghaib dalam Rawatan Alternatif Menurut Perspektif al-Quran., EZZAH EL-HUDA BINTI MOHD SHAIKHUDIN, Sarjana
Bacaan Berlahjah Arabiyyah Dalam Kalangan Qari dan Qariah Peringkat Kebangsaan Malaysia, AHMAD SHAFIQ BIN MAT RAZALI, Sarjana
Sumbangan dan Metod Pengajaran dan Pembelajaran Datuk, MOHD FADILAH BIN HJ. ABDUL GHANI, Sarjana
Penggunaan Bahan-bahan Ubatan Tradisional Dalam Rawatan Penyakit (ubahsuai tajuk, FATHIN NADHIRAH BINTI MOHD SUKERI, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

wan hilmi bin wan abdullah , 28-11-2014 sehingga 28-11-2014 , Kebangsaan
wan hilmi wan abdullah , 06-05-2014 sehingga 08-05-2014 , Kebangsaan
Tenaga Pengajar Kuliah , 04-01-2014 sehingga 20-12-2014 , Daerah / Jajahan
Majlis Tilawah al-Quran Petronas 2014 , 28-05-2014 sehingga 29-05-2014 , Daerah / Jajahan
Penilai Artikel Jurnal IJIT , 27-02-2015 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
WAN NILMI WAN ABDULLAH , 23-10-2015 sehingga 31-12-2015 , Kebangsaan
WAN HILMI WAN ABDULLAH , 28-05-2015 sehingga 13-06-2015 , Kebangsaan
WAN HILMI WAN ABDULLAH , 29-10-2015 sehingga 29-10-2015 , Daerah / Jajahan
Panel Kursus Tahsin Qiraat (Modul Lanjutan) , 06-10-2015 sehingga 08-10-2015 , Kebangsaan
Panel Persidangan Meja Bulat , 19-08-2015 sehingga 19-08-2015 , Kebangsaan
wan hilmi wan abdullah , 14-04-2016 sehingga 14-04-2016 , Daerah / Jajahan
wan hilmi wan abdullah , 19-05-2016 sehingga 19-05-2016 , Daerah / Jajahan
Wan Hilmi Wan Abdullah , 31-03-2016 sehingga 31-03-2016 , Kebangsaan
Pertubuhan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Ugama Arab Istiqamah Badang , 28-07-2019 sehingga 27-07-2021 , Kebangsaan
Program TV MY Qurantime , 15-08-2020 sehingga 15-08-2020 , Kebangsaan
Wan Hilmi Wan Abdullah , 10-12-2019 sehingga 15-11-2020 , Kebangsaan
Panel Qari Jemputan Haflatul Quran Wisdom Islamic TV, USA , 07-06-2021 sehingga 07-06-2021 , Antarabangsa
Isu Penyelewengan Pentafsiran Ayat-ayat al-Quran dalam Aplikasi Digital , 20-05-2021 sehingga 04-06-2021 , Kebangsaan
Isu Penyelewengan Pentafsiran Ayat-ayat al-Quran dalam Aplikasi Digital , 20-05-2021 sehingga 04-06-2021 , Kebangsaan
al-Turath , 20-05-2021 sehingga 31-05-2021 , Kebangsaan
Anugerah Pingat Gangsa K-Novasi 2021 , 17-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Anugerah Pingat Gangsa K-Novasi 2021 , 18-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
LANTIKAN SEBAGAI PANEL PENYEMAK AL-QURAN AL-KARIM TERBITAN TELAGA BIRU SDN BHD , 08-01-2022 sehingga 04-08-2022 , Kebangsaan
Pertandingan Inovasi PdP Bersempena Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi dalam Pengajian Islam 2022 (ICHIEPIS) , 05-07-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Seminar dan Penyebaran Ilmu Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah FPI, UKM 2021 , 06-01-2021 sehingga 05-01-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Artikel Jurnal Hadhari Mei - Oktober 2015 , 01-04-2015 sehingga 30-10-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2019/2021 , 13-06-2019 sehingga 15-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2021/2023 , 01-08-2021 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN FAKULTI , 01-05-2018 sehingga 30-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK AD HOC KAWAD KEBAKARAN FPI , 08-08-2019 sehingga 08-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Gotong Royong Fakulti Pengajian Islam , 29-09-2017 sehingga 16-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keberhasilan Utama KRA 5 Jabatan al-Quran dan Al-Sunnah FPI , 01-01-2017 sehingga 31-12-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keusahawan dan Inovasi Fakulti Pengajian Islam , 10-02-2015 sehingga 10-02-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Profesor Adjung Fakulti Pengajian Islam 2021 , 11-03-2021 sehingga 11-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Publisiti dan Serantau Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2016 , 13-06-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH BIL.23/2020 , 19-07-2021 sehingga 19-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.24/2022 , 11-05-2022 sehingga 11-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.24/2022 , 11-05-2022 sehingga 11-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Majlis Tilawah Al Quran Antara Universiti Peringkat Kebangsaan 2018 , 08-10-2018 sehingga 08-10-2018 , Universiti
Mentor Minggu Mesra Mahasiswa FPI 2015 , 27-08-2015 sehingga 04-09-2015 , Universiti
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.20/2017 Mohd Fadilah Abdul Ghani P72398 , 23-03-2017 sehingga 23-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEGAWAI INSIDEN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2017-2019 , 01-11-2017 sehingga 31-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM KARNIVAL JOM MASUK FPI , 03-08-2016 sehingga 15-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Quran) : Muhammad Mukmin Al-Hafiz Zahari (P104753) , 14-07-2021 sehingga 21-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Hala Tuju Graduan (HTG), Fakulti Pengajian Islam (2022) , 01-03-2022 sehingga 20-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Halatuju Graduan FPI , 01-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Antarabangsa Gerakan Syiah , 01-03-2016 sehingga 29-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Siswazah Fakulti Pendidikan Bil.6/2022 (Pelantikan Sebagai Pembaca Peringkat Usulan & Pemantapan / Pengerusi Seminar) , 03-12-2022 sehingga 03-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
WEBINAR TOKOH ILMUAN ISLAM SUMBANGAN ALMARHUM DR. ABDUL HAYEI ABDUL SHUKOR DALAM PEMBANGUNAN ISLAM , 07-09-2021 sehingga 07-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit