Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PROF. MADYA DR. WAN AMIZAH BINTI WAN MAHMUD

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN MEDIA & KOMUNIKASI (MENTION)
wan_amizah@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Prof Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud (Ph.D.) ialah Ketua Program Komunikasi Media dan bertugas sebagai pensyarah kanan di Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Beliau memiliki ijazah kedoktoran dalam bidang Komunikasi daripada UKM dan pernah berkhidmat dengan Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3), Akademi TV3, Malaysian Institute of Integrative Media (MIIM), Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad (ITNM) dan Tetuan Sri Ram & Co. Bidang kajian beliau ialah penapisan filem, dasar dan undang-undang komunikasi dan media, sari kata dan terjemahan. Beliau juga dilantik menganggotai Jawatankuasa Rayuan Filem di bawah Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2010. Surat-menyurat: Prof Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia 42000 Bangi, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-89214209 HP: 013-3869970 e-mel: wan_amizah@ukm.edu.my Associate Professor Dr. Wan Amizah Wan Mahmud (Ph.D.) is the Head of Media Communication Programme and a senior lecturer at the Center for Research in Media and Communication, Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM. She holds a doctorate in Communications from UKM and has served Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3), TV3 Academy, Malaysian Institute of Integrative Media (MIIM), Malaysian National Translation Institute (ITNM) and Messrs Sri Ram & Co. Her areas of research include film censorship, communications and media policy and law, subtitles and translation. She was also appointed to the Film Appeal Committee under the Ministry of Home Affairs since 2010. Correspondance: Assoc. Prof. Dr. Wan Amizah Wan Mahmud Centre for Research in Media and Communication Faculty of Social Sciences and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia 42000 Bangi, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-89214209 HP: 013-3869970 e-mail: wan_amizah@ukm.edu.my

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2008
Sarjana , UNIVERSITI MALAYA , 1998
Sarjana Muda , UNIVERSITY of WESTERN AUSTRALIA , 1987
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - COMMUNICATION (communication policy, film censorship, broadcasting systems, translation and subtitling)
SOCIAL SCIENCES - COMMUNICATION (Penapisan filem / Film Censorship)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Maizatul Haizan Mahbob, Wan Idros Wan Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2019).  Pengaruh Komunikasi Strategik Ke Atas Keberkesanan Penyampaian Mesej.  - Malaysian Journal Of Communication.  246-262. 
Maizatul Haizan Mahbob, Nik Anis Syakira Megat Ali, Wan Idros Wan Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2019).  Komunikasi Strategik Dan Peranannya Untuk Mewujudkan Komunikasi Berkesan Dalam Organisasi.  - Jurnal Komunikasi.  48-66. 
Rizky Hafiz Chaniago, Wan Amizah Wan Mahmud & Badrul Redzuan Abu Hassan.  (2018).  Pembentukan Identiti Wanita Berhijab Melalui Fesyen Sub-budaya Muzik Metal Di Indonesia.  - Jurnal Komunikasi Malaysian Journal Of Communication.  97-114. 
Wan Amizah Wan Mahmud & Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2017).  Media Baharu Dan Institusi Raja Di Malaysia: Kes Penghinaan Raja-raja Di Media Sosial.  - Jurnal Komunikasi.  406-417. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Bambang Suhartono Mohd Said, Wan Amizah Wan Mahmud, Badrul Redzuan Abu Hassan.  (2022).  Analisis Naratif Remaja Melayu Dalam Filmografi Terpilih Ahmad Idham.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication.  234-250. 
Noor Aziah Abdullah, Wan Amizah Wan Mahmud, Mohamad-noor Salehhuddin Sharipudin, Yusniza Yusuf.  (2022).  Filem Dan Khalayak: Ancaman Keselamatan Negara.  - Jurnal Komunikasi The Malaysian Journal Of Communication.  240-255. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan.  (2021).  The Adoption And Trend Of Over-the-top Streaming Media Among The Malaysian Audiences.  - Annals Of The Romanian Society For Cell Biology.  1109-1127. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Haslina Mohamed Hassan, Anita Morah Abas.  (2021).  An Analysis Of Contravening Religious & Cultural Content In The Netflix Original First Season Behind Her Eyes In Malaysia.  - Turkish Journal Of Physiotherapy And Rehabilitation.  26437-26446. 
Haizum Ruzanna Sahar; Maizatul Haizan Mahbob; Wan Amizah Wan Mahmud.  (2021).  Analisis Faktor Penerokaan Instrumen Norma Subjektif Usahawan Pks Terhadap Penerimaan E-dagang Dalam Suasana Pandemik Covid-19.  - Jurnal Komunikasi - Malaysian Journal Of Communication.  237-253. 
Asma Md Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaiman.  (2020).  The Combining Of Intrinsic And Extrinsic Motives For Employing Ott Media And Comprehending The Audience's Gratification In Malaysia.  - Jurnal Komunikasi :malaysian Journal Of Communication.  266-280. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Arina Anis Azlan, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Exploratory Factor And Reliability Analysis For The Censorship Instrument Of Ott Media Content In Malaysia.  - International Journal Of Psychosocial Rehabilitation.  7922-7931. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan, Haslina Mohamed Hassan, Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee.  (2020).  Censorship As An Instrument To Protect The Public Interest: The Conceptual Framework.  - Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt /egyptology.  682-690. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Arina Anis Azlan, Anita Morah Abas, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan, Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee, Radin Anis Adlina Radin Hasbani..  (2020).  Regulatory Issues And Challenges On A2p Sms Communication In Malaysia.  - International Journal Of Advanced Science And Technology.  2500-2508. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan, Shariffah Mamat.  (2020).  Ott Media And Content Regulation: A Systematic Review And Meta-analysis.  - Test Engineering And Management.  9655-9665. 
Asma Md Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Haslina Mohamed Hassan, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Netflix And Quandary Of Content Regulation In Malaysia.  - Solid State Technology.  4775-4786. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaimanand Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Netflix And Dilemma Of Content Regulation In Malaysia.  - International Journal Of Advanced Science And Technology.  460-468. 
Maizatul Haizan Mahbob, Wan Idros Wan Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2019).  Pengaruh Komunikasi Strategik Ke Atas Keberkesanan Penyampaian Mesej.  - Malaysian Journal Of Communication.  246-262. 
Maizatul Haizan Mahbob, Nik Anis Syakira Megat Ali, Wan Idros Wan Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2019).  Komunikasi Strategik Dan Peranannya Untuk Mewujudkan Komunikasi Berkesan Dalam Organisasi.  - Jurnal Komunikasi.  48-66. 
Rizky Hafiz Chaniago, Wan Amizah Wan Mahmud & Badrul Redzuan Abu Hassan.  (2018).  Pembentukan Identiti Wanita Berhijab Melalui Fesyen Sub-budaya Muzik Metal Di Indonesia.  - Jurnal Komunikasi Malaysian Journal Of Communication.  97-114. 
Wan Amizah Wan Mahmud & Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2017).  Media Baharu Dan Institusi Raja Di Malaysia: Kes Penghinaan Raja-raja Di Media Sosial.  - Jurnal Komunikasi.  406-417. 
Hazlin Falina Rosli, Wan Amizah Wan Mahmud & Maizatul Haizan Mahbob.  (2016).  Peranan Media Sebagai Alat Kesedaran Sosial Dalam Kalangan Orang Kurang Upaya Di Malaysia.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication.  1-17. 
Noor Aziah Abdullah, Wan Amizah Wan Mahmud, Mohd Nor Shahizan Ali.  (2016).  Kewujudan Filem Cetak Rompak Dan Filem Tidak Bertapis: Mengapa Masih Berlaku?.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication.  387-413. 
Muhammad Adnan Pitchan, Wan Amizah Wan Mahmud, Shahrul Nazmi Sannusi, Ali Salman.  (2015).  Control And Freedom Of The Internet: Challenges Face By The Government.  - Journal Of Asia Pacific Communication.  243-252. 
Ali Salman, Mohd Yusof Abdullah, Normah Mustaffa & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2015).  Sustaining Internet Usage In The Emerging Digital Economy: Transforming Urban Living?.  - Journal Of Asian Pacific Comunication.  169-180. 
Faridah Ibrahim, Normah Mustaffa, Fauziah Ahmad, Chang Peng Kee, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2013).  Peace Journalism: Implications Of War And Peace News Amongst Malaysian Audience.  - Journal Of Asian Pacific Communication.  23(2):262-274. 
Wm Wan Amizah, Faridah Ibrahim, Fauziah Ahmad, Normah Mustaffa & Maizatul Haizan Mahbob.  (2013).  Putting Policemen As Censors In Cinemas: The History Of Film Censors In Malaysia.  - Asian Social Science.  45-49. 
Ali Salman, Er Ah Choy, Wan Amizah Wan Mahmud & Roslina Abdul Latif.  (2013).  Tracing The Diffusion Of Internet In Malaysia: Then And Now.  - Asian Social Science.  9(6):9-15. 
Fauziah Ahmad, Chang Peng Kee, Normah Mustaffa, Faridah Ibrahim, Wan Amizah Wan Mahmud, Dafrizal.  (2012).  Information Propagation And The Forces Of Social Media In Malaysia.  - Asian Social Science Journal.  8(5):71-76. 
Maizatul Haizan Mahbob, Wan Idros Wan Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud, Normah Mustaffa, Mohd Yusof Abdullah.  (2012).  The Elements Of Behavioral Control In Facilitating The Acceptance Of Technological Innovation On Malaysia On-line Government Services.  - Asian Social Science.  8(5):125-131. 
Nor Ba`yah Abdul Kadir, Samsudin A. Rahim, Mimi Hanida Abdul Mutalib, Wan Amizah Wan Mahmud, Sheau Tsuey Chong, Nasrudin Subhi.  (2012).  Development Of The Self-report Measures Of Assessing Developmental Assets Among At-risk Youth In Malaysia.  - Child And Adolescent Social Work.  29:391-407. 
Normah Mustaffa, Faridah Ibrahim, Wan Amizah Wan Mahmud, Fauziah Ahmad, Chang Peng Kee & Maizatul Haizan Mahbob.  (2011).  Diffusion Of Innovations: The Adoption Of Facebook Among Youth In Malaysia.  - The Innovation Journal.  16(3):Art.8:1-15. 
Faridah Ibrahim, Latiffah Pawanteh, Chang Peng Kee, Fuziah Kartini Hassan Basri, Badrul Redzuan Abu Hassan, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2011).  Journalists And News Sources: Implications Of Professionalism In War Reporting.  - The Innovation Journal - The Public Sector Innovation Journal.  16(3):1-12. 
Wan Amizah Wan Mahmud, Faridah Ibrahim, Normah Mustaffa & Fuziah Kartini Hassan Basri.  (2011).  Malaysian Film Censorship Board (lpf) In The Globalization Era: Towards Transformation And Innovation.  - The Innovation Journal.  16(3)article 10. 
H.m.rusyda, Z.m.lukman, N.subhi, Sheau Tsuey Chong, A.abdul Latiff, H.hasrul & W.m.wan Amizah.  (2011).  Coping With Difficulties:social Inequality And Stigmatization On Single Mothers With Low Income Household.  - Pertanika Journal Of Social Science And Humanities.  19(S):147-155. 

Buku Penyelidikan

Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Shahrul Nazmi Sannusi, Ruzian Markom.  (2021).  Literasi Dan Kewibawaan Maklumat Warga Siber.  - 14. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Badrul Redzuan Abu Hassan, Ali Salman, Muhammad Adnan Pitchan, Shahrul Nazmi Sannusi.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 121. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 128. 
Wan Amizah Wan Mahmud & Mohd Helmi Abd Rahim.  (2018).  Media Dan Khalayak: Interaktiviti Dan Impak.  - 21. 
Normah Mustaffa, Shahrul Nazmi Sannusi, Ali Salman, Wan Amizah Wan Mahmud & Mohd. Nor Shahizan Ali.  (2018).  Impak Media, Komunikasi Dan Industri Kreatif.  - 20. 
Normah Mustaffa, Maizatul Haizan Mahbob & Wan Amizah Wan Mahmod.  (2018).  Falsafah Dan Etika Penyelidikan Komunikasi.  - 10. 
Amli Hazlin Ahmad Mokhtar, Dil Froz Jan Sayed Halem Shah, Faridah Ibrahim, Farrah Alwani Hamzah, Fuziah Kartini Hassan Basri, Munirah Ilias, Normah Mustaffa, Norzita Yunus & Wan Amizah Wan Mahmood.  (2015).  Televisyen, Wanita Dan Kanak-kanak : Representasi Dan Pemaparan.  - 160. 
Zubir Idris, Badrul Redzuan Abu Hassan, Nasarudin Subhi & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan: Wawasan Pemikiran Bahasa, Sastera, Budaya & Agama.  - 1-147. 
Wan Amizah Wan Mahmud, Normah Mustaffa, Fauziah Ahmad.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 14:207-216. 
Fauziah Ahmad, Normah Musaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Chang Peng Kee.  (2010).  Striving For Excellence : Governing Practice Through Action Research.  - 4:62-70. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Fauziah Ahmad.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 13:199-206. 

Bab Dalam Buku

Wan Amizah Wan Mahmud.  (2021).  Teori Komunikasi Dalam Penyelidikan Jilid 2.  - 16. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Shahrul Nazmi Sannusi, Ruzian Markom.  (2021).  Literasi Dan Kewibawaan Maklumat Warga Siber.  - 14. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Badrul Redzuan Abu Hassan, Ali Salman, Muhammad Adnan Pitchan, Shahrul Nazmi Sannusi.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 121. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 128. 
Normah Mustaffa, Shahrul Nazmi Sannusi, Ali Salman, Wan Amizah Wan Mahmud & Mohd. Nor Shahizan Ali.  (2018).  Impak Media, Komunikasi Dan Industri Kreatif.  - 20. 
Normah Mustaffa, Maizatul Haizan Mahbob & Wan Amizah Wan Mahmod.  (2018).  Falsafah Dan Etika Penyelidikan Komunikasi.  - 10. 
Wan Amizah Wan Mahmud & Mohd Helmi Abd Rahim.  (2018).  Reka Bentuk Penyelidikan Komunikasi.  - 16. 
Cindenia Puspasari & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2018).  Dinamika Komunikasi : Proses Dan Konteks.  - 12. 
Hamdani M. Syam, Normah Mustaffa & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2018).  Dinamika Komunikasi: Proses Dan Konteks.  - 27. 
Wan Amizah Wan Mahmud & Mohd Helmi Abd Rahim.  (2018).  Media Dan Khalayak: Interaktiviti Dan Impak.  - 21. 
Wan Amizah Wan Mahmud, Normah Mustaffa, Fauziah Ahmad.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 14:207-216. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Fauziah Ahmad.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran Dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan Di Institusi Pengajian Tinggi.  - 13:199-206. 
Fauziah Ahmad, Normah Musaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Chang Peng Kee.  (2010).  Striving For Excellence : Governing Practice Through Action Research.  - 4:62-70. 
Wan Amizah Wan Mahmud.  (2007).  Penyarikataan : Satu Kaedah Penterjemahan Audiovisual.  - 55-70. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Hazlin Falina Rosli, Maizatul Haizan Mahbob, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2022).  Peranan Media Dalam Memahami Hak Oku.  - 135. 
Wan Amizah Wan Mahmud, Mohd Helmi Abd Rahim & Maizatul Haizan Mahbob.  (2018).  Dinamika Komunikasi : Proses Dan Konteks.  - 209. 
Wan Amizah Wan Mahmud, Mohd Helmi Abd Rahim & Maizatul Haizan Mahbob.  (2018).  Media Dan Khalayak : Interaktiviti Dan Impak.  - 221. 
Wan Amizah Wan Mahmud, Nasrudin Subhi, Badrul Redzuan Abu Hassan & Zubir Idris.  (2015).  Ketamadunan, Harapan Dan Kilanan: Wawasan Pemikiran Komunikasi Dan Sains Pembangunan.  - 231. 
Zubir Idris, Badrul Redzuan Abu Hassan, Nasarudin Subhi & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan: Wawasan Pemikiran Bahasa, Sastera, Budaya & Agama.  - 1-147. 
Zubir Idris, Badrul Redzuan Abu Hassan, Nasrudin Subhi, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2015).  Ketamadunan, Harapan Dan Kilanan : Wawasan Pemikiran Bahasa, Sastera, Budaya Dan Agama.  - 166. 
Badrul Redzuan Abu Hassan, Wan Amizah Wan Mahmud, Nasrudin Subhi & Zubir Idris.  (2015).  Civilization, Hopes And Discontents: Insights From The Social Sciences And Humanities.  - 286. 
Nasrudin Subhi, Zubir Idris, Wan Amizah Wan Mahmud & Badrul Redzuan Abu Hassan.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan: Wawasan Pemikiran Psikologi & Pembangunan Insaniah.  - 258. 
Amli Hazlin Ahmad Mokhtar, Dil Froz Jan Sayed Halem Shah, Faridah Ibrahim, Farrah Alwani Hamzah, Fuziah Kartini Hassan Basri, Munirah Ilias, Normah Mustaffa, Norzita Yunus & Wan Amizah Wan Mahmood.  (2015).  Televisyen, Wanita Dan Kanak-kanak : Representasi Dan Pemaparan.  - 160. 
Wan Amizah Wan Mahmud, Faridah Ibrahim, Samsudin A. Rahim, Normah Mustaffa.  (2012).  Media Dan Komunikasi : Transformasi Dan Halatuju.  - 200. 
Faridah Ibrahim, Samsudin A. Rahim, Wan Amizah Wah Mahmud, Normah Mustaffa.  (2012).  Communication And Transformation : Progress And Paradox.  - 207. 

Penerbitan Lain-lain

Pm Dr Mashitoh Yaacob, Dr Abdul Salam Yussof, Dr Wardah Mustafa, Pm Dr Wan Amizah, Dr Sheerad Sahid, Dr Muhamad Azry Khoiry, Prof Dr Harlina Siraj, Saiful Rizal Lamit..  (2021).  Taklimat Teknousahawan.  - 1. 
Wan Amizah Binti Wan Mahmud;normah Bt. Mustaffa;maizatul Haizan Binti Mahbob;muhammad Adnan Bin Pitchan;shahrul Nazmi Bin Sannusi.  (2021).  Applying Behavioural Insights To Reduce The Spread Of Fake News In Malaysia.  -
Wan Amizah Wan Mahmud, Normah Mustaffa, Maizatul Haizan Mahbob, Shahrul Nazmi Sannusi, Muhammad Adnan Pitchan, Ng Yung Shuang.  (2020).  Penerapan Kefahaman Tingkahlaku Bagi Mengurangkan Penyebaran Berita Palsu Di Malaysia.  - 1-235. 
Maizatul Haizan Binti Mahbob;wan Ros @ Wan Idros Bin Wan Sulaiman;wan Amizah Binti Wan Mahmud.  (2020).  Amalan Komunikasi Strategik Dalam Konteks Penyampaian Mesej Dalam Kalangan Kakitangan Ktmb.  -
Tg. Nor Rizan Binti Tg. Mohamad Maasum;fatimah Wati Bt. Halim;shahizah Bt. Ismail @ Hamdan;zubir Bin Idris;norulhuda Binti Sarnon @ Kusenin;mohd Suhaimi Bin Mohamad;wan Amizah Binti Wan Mahmud;azianura Hani Binti Shaari;nur Afifah Vanitha Binti Abdullah.  (2020).  Impact Of Industry Partners’ Collaboration In Insan Budiman Fssk©, Students’ Employability Program.  -
Prof. Madya Sr. Dr. Norngainy Mohd Tawil Professor Dr Sufian Jusoh Prof. Madya Dr. Habibah Ahmad Prof. Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud Dr. Azalillah Musa Pn. Maisarah Mohd Rabu Cik Syazwani Mazelan.  (2019).  Kayu Kelat.  - 1-11. 
Noor Azlan Ghazali, Roslee Rajikan, Mohd Suzeren Md Jamil, Shahrul Nazmi Sannusi, Zurina Muda, Wan Amizah Wan Mahmud, Amelia Natasha Abdul Wahab, Noor Faridatul Ainun Zainal, Masura Rahmat, Azura Ishak, Amirah Ismail, Syed Kamarudin Sadak & Asyraf Radzwan.  (2018).  Varsiti.  - Varsiti. 
Abdul Latiff Ahmad, Mohamed Zain Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2017).  Video Mooc Modul 4 Program Latihan Sukan Sea 2017 : Modul 4.3 Komunikasi Lisan Dan Bukan Lisan (komunikasi Merentas Budaya Dan Kemahiran Komunikasi Berkesan).  - 1. 
Abdul Latiff Ahmad, Mohamed Zain Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2017).  Video Mooc Modul 4 Program Latihan Sukan Sea 2017 : Modul 4.4 : Pengenalan Perbezaan Budaya (komunikasi Merentas Budaya Dan Kemahiran Komunikasi Berkesan).  - 1. 
Abdul Latiff Ahmad, Mohamed Zain Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2017).  Video Mooc Modul 4 Program Latihan Sukan Sea 2017 : Modul 4.5: Teknik Komunikasi Silang Budaya(komunikasi Merentas Budaya Dan Kemahiran Komunikasi Berkesan).  - 1. 
Abdul Latiff Ahmad, Mohamed Zain Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2017).  Video Mooc Modul 4 Program Latihan Sukan Sea 2017 : Modul 4.6: Komunikasi Di Media Sosial (komunikasi Merentas Budaya Dan Kemahiran Komunikasi Berkesan).  - 1. 
Abdul Latiff Ahmad, Mohamed Zain Sulaiman, Azhar Jaludinshahrul Nazmi Sanusi, Emma Mirza Wati, Azul Mohamad Salleh, Wan Amizah , Nasarudin Yunos , Mohammad Rahim Kamaluddin , Rozainee Khairuddin, Tengku Nor Rizan, Ravichandran Vengadasamy, Zubir Idris, Y.  (2017).  Modul 4 Program Latihan Sukan Sea 2017 Komunikasi Merentas Budaya Dan Kemahiran Komunikasi Berkesan..  - 1-22. 
Abdul Latiff Ahmad, Mohamed Zain Sulaiman, Azhar Jaludinshahrul Nazmi Sanusi, Emma Mirza Wati, Azul Mohamad Salleh, Wan Amizah , Nasarudin Yunos , Mohammad Rahim Kamaluddin , Rozainee Khairuddin, Tengku Nor Rizan, Ravichandran Vengadasamy, Zubir Idris, Y.  (2017).  Slaid Modul 4 Program Latihan Sukarelawan Sukan Sea 2017 Komunikasi Merentas Budaya Dan Kemahiran Komunikasi Berkesan..  - 1-10. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Ali Salman, Shahrul Nazmi Sannusi, Badrul Redzuan Abu Hassan & Muhammad Adnan Pitchan.  (2017).  Model Interaktif Media Baharu: Reaksi Belia Terhadap Program Transformasi Kerajaan.  -
Shamshubaridah Ramlee, Norngainy Mohd Tawil, Mohd Fauzi, Aini, Rosilah, Fariza, Wan Mohtar, Tih Sio Hong, Zaimah, Wan Amizah, Norsiah, Radzuan & Mhd. Suhaimi, Ibrahim.  (2017).  University Entrepreneurship Education For Individual And Community Transformation: Impacts Of The Youth Economic Participation Initiative (yepi).  - Projek Pelan Strategi Pem. 
Wan Amizah Wan Mahmud & Hamzah Jusoh.  (2017).  Complying Mqa Standard And University Requirements For Ukm`s Media Communication Programme.  - Icgpa International Conference 2017. 
Ahmad Farouq Fakhri Md Zaib,ummar Othman Mohd Arfah,nur Sufiah Zakaria,ili Zafirah Khairi,nur Fahreqa Ali Ahmad Fadzlee,hesti Cahyaningrum Suhadi,rayven Raj A/l S.ragupathy,muhammad Zaim Badrul Hisham,mohd Izzat Amat Basar,azrul Asyraf Othman,nik Nurfakhi.  (2017).  Majalah Varsiti.  - Majalah Varsiti. 
Wan Amizah Binti Wan Mahmud.  (2017).  Persepsi Remaja Terhadap Kawalan Dan Penapisan Filem Dan Internet.  - Program Rampai Penyelidik Ukm Siri 4. 
Abdul Latiff Ahmad, Zain Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2017).  Video Mooc Modul 4 Program Latihan Sukarelawan Sukan Sea 2017 : Modul 4.0 Pengenalan (komunikasi Merentas Budaya Dan Kemahiran Komunikasi Berkesan).  - 1. 
Abdul Latiff Ahmad, Mohamed Zain Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2017).  Video Mooc Modul 4 Program Latihan Sukarelawan Sukan Sea 2017 4.0-4.5 Dan Edisi Komunikasi Di Media Sosial.  - 1. 
Abdul Latiff Ahmad, Mohamed Zain Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2017).  Video Mooc Modul 4 Program Latihan Sukan Sea 2017 : Modul 4.2 Teknik Komunikasi Efektif (komunikasi Merentas Budaya Dan Kemahiran Komunikasi Berkesan).  - 1. 
Normah Mustaffa, Ali Salman, Wan Amizah Wan Mahmud, Badrul Redzuan Abu Hassan, Shahrul Nazmi Sannusi, Muhammad Adnan Pitchan & Wan Nur Syazmira Wan Suhaimi.  (2016).  Social Media And The Expression Of Opinion.  - 40-41. 
Mohd Fauzi, Aini, Rosilah, Fariza, Wan Mohtar, Tih Sio Hong, Norngainy, Zaimah, Wan Amizah, Norsiah, Radzuan, Mhd. Suhaimi, Ibrahim, Shamshubaridah.  (2015).  Developing Shared Service-learning To Support Graduate Transformation And Sme Development.  - Pengajaran Dan Sokongan P. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2014).  Penapisan Internet Di Malaysia: Satu Tinjauan Dari Sudut Kawal Selia.  - Seminar Ict Dan Komunikasi 2014. 
Fauziah Ahmad, Chang Peng Kee, Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2012).  Pembudayaan Dan Pemediaan Remaja: Isu Seksualiti Dalam Arus Globalisasi.  - Kajian Pengeluaran Dan Pe. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Fauziah Ahmad, Chang Peng Kee, Mohd Helmi Abd Rahim.  (2012).  Kebergantungan Media Dan Aktiviti Online Remaja Di Lembah Kelang.  - Kajian Pengeluaran Dan Pe. 
Bahagian Kawalan Penapisan Filem Dan Penguatkuasaan, Kementerian Dalam Negeri.  (2010).  Garis Panduan Penapisan Filem.  - 1-152. 
Wan Amizah Wan Mahmud Dan Asiah Sarji.  (2009).  Penapisan Filem : Kawalan Atau Kebebasan Demi Pembangunan?.  - Simposium Kebudayaan Indonesia-malaysia Ke-11 (skim Xi). 
Wan Amizah Wm.  (2009).  Standard British, Penapis Filem British, Penonton Tempatan : Memperibumikan Penapisan Filem Di Malaya.  - Persidangan Antarabangsa Media Dan Komunikasi Mention 2009, Di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor.. 
Wan Amizah Wan Mahmud.  (2009).  Arkeologi.  -
Wan Amizah Wan Mahmud.  (2009).  Cerita Tentang Istana.  -
Wan Amizah Wan Mahmud.  (2009).  Bahan.  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Kajian Cabaran Pengawalseliaan Filem , Ketua Projek , 01-07-2022 sehingga 30-11-2023 , Kebangsaan
Communication for Development in Health , Penyelidik Bersama , 01-12-2020 sehingga 16-06-2023 , Antarabangsa
MENGKONSEPTUALISASIKAN SEMULA TEORI MAKLUMAT ORGANISASI WEICK BAGI PEMBINAAN MODEL LATIHAN DAN PEMBANGUNAN SEKTOR AWAM , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 31-10-2023 , Kebangsaan

Tamat

APPLYING BEHAVIOURAL INSIGHTS TO REDUCE THE SPREAD OF FAKE NEWS IN MALAYSIA , Ketua Projek , 01-08-2020 sehingga 24-11-2020 , Kebangsaan
Kajian Impak Terhadap Kawalan dan Penapisan Filem , Ketua Projek , 14-04-2014 sehingga 19-03-2015 , Kebangsaan
Persepsi Remaja Terhadap Kawalan dan Penapisan Filem dan Internet , Ketua Projek , 01-02-2011 sehingga 31-01-2012 , Universiti
Communication and Social Change of At-Risk Youth , Ketua Projek , 01-01-2011 sehingga 31-12-2015 , Kebangsaan
Mapping of Media and Communication Research In Malaysia and Indonesia , Penyelidik Bersama , 01-07-2021 sehingga 31-03-2023 , Antarabangsa
Pembingkaian Berita Projek Bandar Malaysia Oleh Akhbar Dalam Talian Berbahasa Melayu , Penyelidik Bersama , 15-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Permodelan Semula Tahap Kepuasan dan Penggunaan Berterusan Sistem E-Kerajaan , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 14-12-2022 , Kebangsaan
PEMBINAAN INDIKATOR PETA BIAS MEDIA UNTUK AKHBAR DALAM TALIAN DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 30-04-2023 , Kebangsaan
KOMUNIKASI KEKELUARGAAN BELIA MUSLIM DALAM KONTEKS REVOLUSI INDUSTRI KE-4 , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-10-2020 , Universiti
Tajuk penyelidikan yang dicadangkan: PENINGKATAN EKONOMI HOMESTAY TRADISI ASEAN MELALUI PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-07-2020 , Antarabangsa
Impact of Industry Partners’ collaboration in Insan Budiman FSSK©, Students’ Employability Program , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 31-12-2019 , Universiti
Amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan KTMB , Penyelidik Bersama , 16-10-2017 sehingga 15-10-2019 , Universiti
KAJIAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI BERKESAN DAN KOMUNIKASI MERENTAS BUDAYA DALAM KALANGAN SUKARELAWAN SUKAN SEA KE-17 , Penyelidik Bersama , 01-01-2017 sehingga 31-12-2018 , Kebangsaan
Lonjakan penerbitan FSSK 2015-2016 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Model Interaktif Media Baru: Reaksi Belia Terhadap Dasar Transformasi Kerajaan , Penyelidik Bersama , 01-07-2014 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
Pemerkasaan Psikologi dan Pembangunan Bersepadu Dalam Kalangan Orang Asli Tasik Temenggor , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Kebangsaan
Developing Shared Service-Learning to Support Graduate Transformation and SME Development , Penyelidik Bersama , 01-10-2013 sehingga 30-06-2017 , Antarabangsa
Meneroka Pendekatan Memperkasa Aset Sosial (Empowering Social Asset) dan Intervensi Berfokuskan Risiko (Risk Focus Intervention) dalam Menangani Remaja Berisiko , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 28-02-2015 , Kebangsaan
Pembudayaan dan Pemediaan Remaja: Isu Seksualiti dalam Arus Globalisasi , Penyelidik Bersama , 26-01-2012 sehingga 26-07-2012 , Kebangsaan
Kebergantungan Media dan Aktiviti Online Remaja di Lembah Klang , Penyelidik Bersama , 26-01-2012 sehingga 26-07-2012 , Kebangsaan
Academic Writing Skills and Graduate Students: Coping with Writing Challenges , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 30-09-2012 , Universiti
Kajian Pasca Penilaian 25 Aset , Penyelidik Bersama , 01-01-2011 sehingga 31-12-2019 , Kebangsaan
PENGUKUHAN 25 ASET REMAJA , Penyelidik Bersama , 01-10-2009 sehingga 31-12-2012 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2012
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2022

Anugerah-anugerah Lain

Best Extended Abstract Awards , 2020
Karnival Penyelidikan dan Inovasi , 2020
Jurulatih Program Pendidikan Kewangan , 2019
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Penyiaran Drama Bersiri Tamil dari India Selatan di Astro: Pandangan, KRISNA MOORTI A/L MUNIANDY, Sarjana
Kesan Keganasan Dalam Program Televisyen Terhadap Tingkahlaku, NORHAFIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN, Sarjana
Kawalan dalam Sistem Internet: Satu Kajian dari Perspektif Dasar, MUHAMMAD ADNAN BIN PITCHAN, Sarjana
Amalan 'Melayu Islam Beraja' Dan 'Negara Zikir' Dalam Media Di Negara Brunei Darussalam, SITI SALWANA SYARFA' HJ DAHLAN, Sarjana
PENGGUNAAN INTERNET DALAM MEMPERTINGKATKAN PENTADBIRAN AWAM: SATU KAJIAN KES DI MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)., GAYATHIRI A/P RAJA GOPAL, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Impak Perubahan Digitalisasi, Penerimaan Teknologi dan Ciri Inovasi Terhadap Pengguna Media (OTT) RTM Dalam Lanskap Penyiaran Awam Malaysia., MOHD ZAIDI BIN ABU SEMAN, Doktor Falsafah
Ekonomi Politik Media Stesen Metro Tv Di Indonesia Pada Era Pasca Orde Baru, NOVI ERLITA, Doktor Falsafah
LI YUNYAO, Doktor Falsafah
DENG YANXIN, Doktor Falsafah
Pembentukan dan Perkembangan Sistem Penyiaran di Acheh dari Tahun 1998, HAMDANI M. SYAM, Doktor Falsafah
Sistem dan Kawalan Penyiaran di Indonesia 1980-2006, HARMONIS, Doktor Falsafah
PERKEMBANGAN DOKUMENTARI PERTANIAN DAN KESANNYA PADA, FADZILAH BINTI YUSOF, Doktor Falsafah
PERBANDINGAN POLA DAN SISTEM PENGURUSAN MEDIA DALAM INDUSTRI ANIMA, YANG MEE ENG, Doktor Falsafah
A Study on the Decision Making Process in Newsrooms and Government, ROSLINA BINTI ABDUL LATIF, Doktor Falsafah
Peranan Tipografi dan Visual dalam Reka Bentuk Kulit Buku terhadap Kemudahbacaan Khalayak, HANAFI BIN MOHD TAHIR, Doktor Falsafah
Peranan Tipografi Terhadap Pemahaman Pelajar: Analisis Buku Teks Digital, ZALIFFAH BINTI ABDUL WAHAB, Doktor Falsafah
SHARIFFAH BINTI MAMAT, Doktor Falsafah
Issues In Internet Adoption Among Rural Communities: A Case Study In Sri Lanka, GALAGEDARAGE THUSHARI MADHUBHASHINI, Doktor Falsafah
MOHD ZURAMIN BIN ISMAIL, Doktor Falsafah
Corak Filem Cereka Melayu Bergenre Seram dari Tahun 1981-2011, HANI SALWAH BINTI YAAKUP, Doktor Falsafah
Peranan Media Meningkatkan Kesedaran Sosial Masyarakat Terhadap Isu, HAZLIN FALINA BINTI ROSLI, Doktor Falsafah
FENOMENA SUB-BUDAYA MUZIK METAL DAN PEMBENTUKAN IDENTITI 'HIJABERS' METAL DI INDONESIA, RIZKY HAFIZ CHANIAGO, Doktor Falsafah
Komunikasi Kepimpinan Dalam Agenda Transformasi Organisasi Awam Di Malaysia, FAZURAH BINTI MUSTAFFA, Doktor Falsafah
Penguatkuasaan Filem Cetak Rompak dan Filem Tidak Bertapis di Malaysia berdasarkan, NOOR AZIAH BINTI ABDULLAH, Doktor Falsafah
Analisis Kepengarangan Dalam Filimografi ahmad Idham (2002-2012), BAMBANG SUHARTONO BIN MOHD SAID, Doktor Falsafah
SAFRENA NOREEN BINTI ABD MALEK, Doktor Falsafah
MUHAMMAD ANWAR FAHMI HARI DAS BIN ABDULLAH, Doktor Falsafah
Pengurusan Televisyen Keagamaan Dalam Konteks Persekitaran Ekonomi Politik Media, DANIEL HANDOKO LAMANTO, Doktor Falsafah
Peranan Media Baharu dalam menyuburkan Semangat Patriotisme Belia di Malaysia, NUR AISHAH BINTI ZAINAL, Doktor Falsafah
Niat Tingkah Laku Berterusan Terhadap Penggunaan E-Dagang Sebagai Saluran Komunikasi, HAIZUM RUZANNA BINTI SAHAR, Doktor Falsafah
Peranan Motif dan Penapisan Media Over-The-Top ke atas Gratifikasi Audiens di Malaysia, ASMA MD. ISA, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

JAWATANKUASA RAYUAN FILEM , 01-01-2017 sehingga 31-12-2018 , Kebangsaan
Jurnal Komunakasi Malaysian Journal of Communication , 01-07-2017 sehingga 30-06-2020 , Antarabangsa
Persatuan Mahasiswa FSSK , 30-04-2017 sehingga 30-04-2017 , Kebangsaan
PROGRAM TUNAS USAHAWAN BELIA BUMIPUTERA (TUBE) MEGA 2017 , 20-10-2017 sehingga 20-10-2017 , Kebangsaan
Seni Muzik Tingkatan 2 SSeM , 21-07-2017 sehingga 22-07-2017 , Kebangsaan
Alibaba E-Commerce Talent , 14-01-2018 sehingga 19-01-2018 , Antarabangsa
Jurulatih Program Pendidikan Kewangan , 14-11-2019 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Karnival Penyelidikan dan Inovasi , 03-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jawatankuasa Rayuan Filem , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
Penilai Luar Swa-Akreditasi Program Bachelor of Human Sciences (Communication) , 28-07-2021 sehingga 29-07-2021 , Kebangsaan
International Islamic University of Malaysia (IIUM) , 28-07-2021 sehingga 29-07-2021 , Kebangsaan
Jawatankuasa Rayuan Filem , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
PERTANIKA ournal of Social Sciences and Humanities (PJSSH) , 01-11-2022 sehingga 01-01-7815 , Antarabangsa
PERTANIKA Journal of Social Sciences and Humanities (PJSSH) , 01-11-2022 sehingga 31-10-2024 , Antarabangsa
PERTANDINGAN KEUSAHAWANAN DIGITAL 2022 (Pusingan awal) , 02-11-2022 sehingga 04-10-2024 , Kebangsaan
Pemerhati Pilihanraya , 28-10-2022 sehingga 20-11-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MAJLIS APRESIASI GRADUAN 2021 , 12-03-2021 sehingga 31-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN MENTION2021 , 01-01-2021 sehingga 25-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN MENTION2021 , 01-01-2021 sehingga 25-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
DANA PENERBITAN BUKU 2021 , 12-04-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
JAWATANKUASA SEMAKAN KURIKULUM PRASISWAZAH PROGRAM KOMUNIKASI MEDIA DAN SARJANA SAINS SOSIAL (PENGURUSAN KOMUNIKASI) , 02-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA COPPA PRASISWAZAH PROGRAM KOMUNIKASI MEDIA DAN SARJANA SAINS SOSIAL (PENGURUSAN KOMUNIKASI) , 03-02-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI DAN ISO , 01-10-2019 sehingga 30-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEMILIHAN PELAJAR BARU SESI 2020-2021 , 17-06-2020 sehingga 29-06-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK PELAJAR (JKPAP) PROGRAM SARJANA MUDA SAINS CITRA BAGI SESI AKADEMIK 2019-2020 , 26-08-2019 sehingga 09-02-2020 , Universiti
JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK PELAJAR (JKPAP) PROGRAM SARJANA MUDA SAINS CITRA BAGI SESI AKADEMIK 2020-2021 , 12-10-2020 sehingga 03-10-2021 , Universiti
JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH/PASCA DOKTORAL , 01-10-2019 sehingga 30-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR AINOL AMRIZ BIN ISMAIL , 22-03-2021 sehingga 02-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR FAHNUNI BINTI WARKIL , 12-10-2020 sehingga 22-01-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR HAZAIRIN ALFIAN , 12-07-2021 sehingga 30-10-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR LALU HENDRI BAGUS SETIAWAN , 12-10-2020 sehingga 22-01-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR MARASIDA A/P OMAR , 12-10-2020 sehingga 22-01-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR NG YUNG SHUANG , 12-10-2020 sehingga 22-01-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR NOR FAZILA BINTI RAMLI , 22-03-2021 sehingga 02-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR NOR ZALINA ZALWADI , 22-03-2021 sehingga 02-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR NURUL HAFIZAH BTE HUSSAIN , 12-07-2021 sehingga 30-10-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR ROHAIZA BT AHMAD , 22-03-2021 sehingga 02-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR ROSLINAYATI BINTI YAACOB , 22-03-2021 sehingga 02-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA TASK FORCE SEMAKAN KURIKULUM : PROGRAM SARJANA KOMUNIKASI STRATEGIK , 09-06-2021 sehingga 08-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Jaminan Kualiti dan ISO , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Juru Audit Penilaian kendiri MS ISO 9001:2015 SPK PPPS FSSK , 21-10-2021 sehingga 22-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kerja Persidangan Antarabangsa Media dan Komunikasi MENTION 5 (2017) , 08-08-2016 sehingga 22-11-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kualiti Pusat Kajian FSSK , 11-05-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Anugerah Inovasi FSSK 2016 & Perasmian Dewan Perdana FSSK , 30-05-2016 sehingga 30-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pelaksana Majlis Pelancaran Laman Web FSSK, Video Ikon dan Jamuan Hari Raya Aidilfitri FSSK 2015 , 14-08-2015 sehingga 14-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Kurikulum Semakan Dokumen Program Sarjana Sains Sosial (Pengurusan Komunikasi),FSSK , 21-03-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Modul Pelaksanaan iCGPA dan Bengkel Pembangunan Modul Penyampaian Kurikulum Berasaskan Hasil , 08-08-2017 sehingga 31-12-2018 , Universiti
Jawatankuasa Pengajian Siswazah/Pasca Doktoral , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa MENTION 2019 , 19-11-2019 sehingga 21-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Insan Budiman FSSK Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 , 27-10-2021 sehingga 24-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Insan Budiman FSSK Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 13-04-2022 sehingga 25-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Mentor Menti FSSK (Fasa Kedua) , 09-02-2018 sehingga 31-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Pemilihan 20 Ikon FSSK Bersempena Majlis Sambutan 20 Tahun Kecemerlangan FSSK , 15-06-2021 sehingga 15-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Simposium Kebudayaan Indonesia -Malaysia Ke XVI , 01-01-2020 sehingga 05-05-2020 , Universiti
Jawatankuasa Task Force Penggubalan Trek Berfokus FSSK - Trek Akademik/ Penyelidikan , 26-10-2020 sehingga 25-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM INSAN BUDIMAN FSSK SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022-2023 , 02-11-2022 sehingga 30-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Penilai Geran Penyelidikan di bawah Dana UP Tahun 2022 , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
Penyelia Latihan Industri Semester 3 Sesi Akademik 2022 - 2023 , 11-09-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Universiti Sesi Penyeliaan Latihan Industri Pelajar FSSK Sesi Akademik 2020-2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Latihan Sukarelawan Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 , 01-11-2016 sehingga 30-06-2017 , Universiti
Siri Webinar PdP FSSK : Masuk Universiti Tapi Masih Di Rumah ; Tips Kejayaan Pembelajaran Dalam Talian , 20-10-2021 sehingga 20-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Task Force COPPA Siswazah , 17-07-2020 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan