Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK KHAIRUZAMAN BIN KADIR

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
khairuzaman@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU BAHASA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana , UNIVERSITI MALAYA , 2004
Sarjana Muda , UNIVERSITI EL-AZHAR , 1995
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Khairuzaman Kadir, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh, Zuraida Shaadon, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Khairuzaman Kadir, Moktar Hussain, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Faizah Jusoh, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Mohd Fadzli Ismail, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Zuraida Shaadon.  (2019).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab: Pendekatan Arah Bahasa.  - 174. 
Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Al Muslim Mustapa, Nurul Atiqah Mohd. Radzi, Khairuzaman Kadir, Maryam Abdul Rahman & Zulkifli Nawawi.  (2017).  Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Pppy1122.  - 100. 
Al Muslim Mustapa, Khairuzzaman Kadir, Salamiah Abd. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Faizah Jusoh, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Faizol Azham Mohamad & Mohd Shukeri Hamzah.  (2016).  Al-qiraah Wa Al-isti`ab.  - 109. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Mohd Shukari Hamzah,ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-qiraah.  - 143. 

Penerbitan Lain-lain

Moktar Bin Hussain, Khairuzaman Bin Kadir.  (2022).  Modul Bahasa Arab Ilmiah (bahagian D): Literasi Digital Pengajian Islam.  - 1-8. 
Nur Syazwina Mustapa, Khairuzaman Kadir.  (2021).  Panduan Penulisan Menceritakan Berkaitan Diri.  - 1-7. 
Zuraida Shaadon, Mohamad Azwan Kamarudin, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab Ghani, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Khairuzaman Kadir.  (2021).  Tanmiyah Maharat Al-istima Wa Al-fahm.  - 1-130. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
Kaseh Abu Bakar, Roziah Sidik, Wan Kamal Mujani, Hakim Zainal, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Faizol Azham Mohamed, Mohd Fadzli Ismail.  (2015).  Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab.  - Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

INOVASI PENTAKSIRAN TAHAP PENGUASAAN ILMU NAHU DAN SARF PELAJAR FAKULI PENGAJIAN ISLAM MENERUSI PORTAL SIRAJUL ALBAB , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Klinik Bahasa Arab: langkah meningkatkan prestasi guru dan pelajar bagi Menyelesaikan masalah penguasaan Bahasa Arab , Ketua Projek , 01-04-2011 sehingga 31-03-2012 , Universiti
Pembinaan Modul Latihan Profesion Mutawwif Umrah , Penyelidik Bersama , 19-12-2016 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Menggunakan Makmal Bahasa , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 01-06-2014 , Universiti
Pertuturan Pelajar dalam Bahasa Arab: Dari 'Mampu' ke 'Spontan' , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 30-09-2012 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2014
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2015 , 30-07-2015 sehingga 31-07-2015 , Kebangsaan
Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2015 , 06-08-2015 sehingga 06-08-2015 , Kebangsaan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , 08-08-2015 sehingga 08-08-2015 , Kebangsaan
Bengkel Pembinaan KUIZ Majlis Ihtifal Sekolah-Sekolah Men.Agama Malaysia (MIISMAM) JAKIM , 17-04-2018 sehingga 17-04-2018 , Kebangsaan
SAMBUTAN MAULIDUR RASUL , 04-11-2019 sehingga 04-11-2019 , Kampung / Taman
Panel E-Learning Mutawwif oleh Mutawwif Training & Consultancy Academy , 09-10-2020 sehingga 18-01-0131 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Anugerah Kualiti Fakulti Pengajian Islam , 22-02-2016 sehingga 13-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Anugerah Kualiti Fakulti Pengajian Islam , 22-02-2016 sehingga 30-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Audit Dalaman SPK PPPS MS ISO 9001:2015 , 01-01-2015 sehingga 30-09-2022 , Universiti
BENGKEL KEMAHIRAN INTERPERSONAL DI TEMPAT KERJA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-08-2019 sehingga 05-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2019/2021 , 13-06-2019 sehingga 15-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2021/2023 , 01-08-2021 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Buletin Fakulti Pengajian Islam , 16-01-2015 sehingga 16-01-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Buletin Futuristik , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 30-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA BENGKEL & SEMINAR UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN FPI , 01-12-2015 sehingga 08-06-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN FAKULTI , 01-05-2018 sehingga 30-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAJAR PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENERBITAN & PENYELIDIKAN PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 09-09-2021 sehingga 08-09-2023 , Universiti
JAWATANKUASA PERSIDANGAN DAN BENGKEL , 24-12-2014 sehingga 23-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Anugerah Kualiti dan Inovasi , 01-09-2015 sehingga 31-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Buletin Fakulti Pengajian Islam , 21-01-2015 sehingga 16-01-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Buletin Fakulti Pengajian Islam , 27-05-2016 sehingga 26-05-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik 2020/2021 , 06-10-2020 sehingga 06-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Motivasi Unit Bahasa Arab FPI , 01-10-2015 sehingga 30-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penilai Kendiri , 01-01-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulu Kursus PPPY1132 Maharat Al-Kitabah Bersesuaian dengan The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
Lantikan Pegawai Insiden PTj , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEGAWAI INSIDEN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2018-2021 , 01-05-2018 sehingga 30-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM KARNIVAL JOM MASUK FPI , 03-08-2016 sehingga 15-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM PENGUKUHAN PASUKAN DAN PEMANTAPAN KENDIRI KAKITANGAN AKADEMIK FPI , 19-08-2019 sehingga 21-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penilai Kendiri SPK PPPS Fakulti Pengajian Islam , 23-09-2016 sehingga 22-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK PPPS Fakulti Pengajian Islam , 23-09-2016 sehingga 22-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Pitching- Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Peserta Minggu Pengajaran Kreatif UKM , 14-11-2016 sehingga 18-11-2016 , Universiti
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Motivasi Bahasa Arab Pelajar Tahun 1 FPI 2014 , 02-03-2014 sehingga 02-03-2014 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Ujian Diagnostik Bahasa Arab , 04-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan